Sunteți pe pagina 1din 10

Feudalismul si Evul Mediu

Prof. Juverdeanu Aurelia Melania


Căderea Imperiului Roman de Apus
• Împăratul Romulus Augustus a fost detronat de
căpetenia unor mercenari germani, Odoacru, în anul
476. Imperiul Roman de Apus a încetat să mai existe.
• Apusul Romei a însemnat pentru istoria universală şi
apusul antichităţii.
• După anul 476, pe ruinele Imperiului Roman de Apus
apar o serie de state şi popoare noi.
• Răsare şi o civilizaţie nouă numită europeană, rezultat al
împletirii a 3 elemente: moştenirea culturală greco-
romană, creştinismul şi feudalismul.
Feudalism

• Feudalismul este un sistem de organizare a societății


bazat pe proprietatea asupra pământului și pe relațiile de
dependență între oameni.
• Feud = posesiunea funciară condiţionată pe care un
vasal o deţinea de la un senior
• Izvor de subzistenţă şi mijloc de remunerare a muncii
productive şi a slujbelor, pământul reprezenta baza
raporturilor sociale. Proprietatea funciară feudală a
constituit baza relaţiilor de producţie stabilite între
membrii clasei dominante (relaţiile vasalice) şi dintre
feudali şi ţărani.
Feudalism

Feudalismul este o formațiune economico-socială,


corespunzând in mare parte Evului Mediu, caracterizată
prin:
• preponderența economiei naturale (închise),
• înzestrarea producătorului direct cu mijloace de
producție, în general și cu pământ, în special,
• autoritatea cu caracter personal a stăpânului domeniului
(boier, nobil) asupra producătorului direct (țăranul
dependent), concretizata în renta în produse, bani sau
muncă și limitarea libertății personale.
• nivelul scăzut al tehnicii.
Geneza orânduirii feudale
Geneza acestei orânduiri a avut loc pe două căi:
1. prin sinteza germenilor relațiilor feudale apărute în faza
de destrămare a relațiilor sclavagiste din Imperiul
Roman cu germenii relațiilor feudale apărute în faza de
descompunere a societății primitive la popoarele
migratoare (barbare).
2. prin apariția relațiilor feudale în cazul procesului de
dezagregare a structurilor societății primitive, fara
elementele preluate din lumea romană. Acest tip de
feudalism poate fi identificat în evoluția popoarelor de
origine celtă, germană și slavă.
Evul Mediu/Epoca medievala

• Evul Mediu desemnează o epocă istorică, cuprinsă între


Antichitatea târzie și Renaștere, aproximativ de la 500
până la 1500, perioada in care a existat feudalismul
timpuriu si dezvoltat.
• Tradițional, în Europa, Evul Mediu cuprinde perioada
dintre căderea Imperiului Roman de Apus (476) și,
cucerirea Constantinopolului (1453), sau explorarea
Americii de către Cristofor Columb (1492).
• Termenul de ev mediu a fost folosit de umaniştii italieni
din a doua jumătate sec. al XV-lea, care considerau
perioada cuprinsă între dezagregarea Imperiului Roman
de Apus – anul 476 – şi vremea lor, ca o “epocă de
mijloc”, între Antichitate şi Renaştere.
Periodizarea orânduirii feudale în China/Asia

• Periodizarea orânduirii feudale întâmpină numeroase


dificultăţi deoarece limitele cronologice variază de la o
zonă geografică la alta.
• Procesul de formare a relaţiilor feudale a început în
China în secolele III-IV
• Feudalismul dezvoltat a început în China în sec. VIII-IX,
• Destrămarea relaţiilor feudale a început în unele ţări din
Asia şi Africa în sec. XVIII-XIX.
Periodizarea orânduirii feudale în Europa
apuseană şi centrală
• Periodizarea orânduirii feudale întâmpină numeroase
dificultăţi deoarece limitele cronologice variază de la o
zonă geografică la alta.
• Procesul de formare a relaţiilor feudale a început în
Imperiul Roman de Apus şi de Răsărit în secolele V-VI,
• Feudalismul dezvoltat a început în Europa apuseană şi
centrală în sec. XI-XII
• Destrămarea relaţiilor feudale a început în Europa
apuseană şi centrală în secolele XVI-XVII,
Periodizarea orânduirii feudale în Europa
răsăriteană

• Periodizarea orânduirii feudale întâmpină numeroase


dificultăţi deoarece limitele cronologice variază de la o
zonă geografică la alta.
• Procesul de formare a relaţiilor feudale a început în
centrul şi răsăritul Europei secolele VI-VIII şi Orientul
Apropiat în secolele VI-VII.
• Feudalismul dezvoltat a început în Europa răsăriteană
în sec. XI-XIII.
• Destrămarea relaţiilor feudale a început în Europa
răsăriteană în sec. XVII-XVIII,
• În primele secole ale Evului Mediu au luat fiinţă
popoarele şi limbile actuale romanice, germanice şi
slave, precum şi statele feudale timpurii. Printre acestea
se numără şi formarea poporul român şi a limbii române,
ca popor de origine romanică.
• În Europa în sec. VIII-X în afară de Imperiul Bizantin s-
au constiutuit şi alte mari state feudale timpurii ca
Imperiul Carolingian, Imperiul Romano-german, statul
Kievean. În Orientul Apropiat şi Nordul Africii s-a format,
în urma cuceririlor arabe din secolele VII-VIII, Califatul
arab.