Sunteți pe pagina 1din 19

Imperiul Bizantin

395 - 1453

Prof. Juverdeanu Aurelia Melania


Imperiul Roman în sec.II d.Chr
Imperiul Roman la sfârşitul sec.al V-lea
DE LA IMPERIUL ROMAN LA IMPERIUL BIZANTIN
• În Orient- moşteneşte tradiţiile politice romane şi cultura
elenistică.
• Capitala- CONSTANTINOPOL- aflat la intersecţia
drumurilor comerciale ce uneau Europa de Asia.
• Un imperiu creştin – împăratul este reprezentantul lui
Dumnezeu pe pământ, Patriarhul se supune Împăratului.
In teorie, Biserica si statul colaborează in mod armonios,
dar, in realitate, Biserica este subordonată Statului.
• Impăratul stabileste dogma oficială a Bisericii.
• Imperiul înseamnă contopirea valorilor imperiale
romane cu cele crestine.
DE LA IMPERIUL ROMAN LA IMPERIUL BIZANTIN
JUSTINIAN( 527-565)
În timpul împăratului Iustinian I şi a genialului său
general Belisarius, imperiul a recucerit temporar
unele dintre provinciile pierdute din occident,
cucerind cea mai mare parte a Italiei, nordul Africii şi
sudul Spaniei.
Iustinian a modernizat anticul cod legislativ
roman, dând noul Corpus Juris Civilis.
În timpul domniei lui Iustinian, a fost construită
Catedrala Sfânta Sofia, în 537. Această catedrală
avea să devină centrul vieţii religiose bizantine şi
centrul creştinismului ortodox.
Secolul al VI-lea a fost şi o perioadă de înflorire
culturală, deşi Iustinian a închis Universitatea din
Atena.
Grecizarea Imperiului
• secolul VII – marile pierderi teritoriale
• Imperiul este redus- Asia Mică şi Constantinopol
• Egiptul, Cartagina (n. Africii), Siria, Palestina, Mesopotamia,
(Orientul Mijlociu) sunt cucerite de arabi - Islamul - marele
duşman
• Pen. Balcanică va trece sub stăpânirea slavilor - 602
• REDEFINIREA IDENTITĂŢII; imperiul devine grecesc
• limba greacă- limbă oficială
HERAKLIOS ( 610-641)- ,, basileu al romanilor’’- primul care emite acte
doar in limba greacă
-organizare administrativă- THEMA- strateg
- promovează mica proprietate ţărănească liberă
- armata- stratioţi- ţăranii soldaţi
SEC. VII-XII- reforme ale imparaţilor din dianstia macedoneană
imperiul asaltat de atacurile arabilor si apoi ale turcilor otomani
728-843 - criza iconoclastă- divizează societatea bizantină
Imperiul Bizantin/Imperiul Naţional Grecesc
Constantinopol şi Asia-Mică
Raspândirea ortodoxiei în lumea slavă

Români

Pornind de la analiza hărţii, explică de ce românii (latini) au fost integraţi sistemului administrativ-bisericesc ortodox
subordonat de Constantinopol, utilizând în biserică, timp de aprox sase secole, limba slavonă şi alfabetul chirilic
limba slavonă
Chiril a creat pentru
alfabetul chirilic,
utilizat si de români până in sec XIX

Călugării Chiril şi Metodie. Icoană bulgară din sec. al XIX-


lea, Sofia, Bulgaria
Dinastia Macedoneană
Vasile II Bulgaroctonul (“ucigaşul de bulgari”)

Pornind de la supranumele împaratului Vasile al II-lea (976-1025),


identifică in ce regiune a avut loc ultima mare expansiune teritorială
bizantină la inceputul sec al XI-lea
Marea Schismă din 1054
In 1054, cei doi mari
conducători ai Bisericii
Creştine, Papa Leon al IX-lea
şi Patriarhul de C-tinopol
Mihail Kerularios s-au
excomunicat reciproc,
rupând astfel Biserica
creştină in două mari
Biserici Surori:
• Biserica Romano-Catolică-
condusă de Papa
• Biserica Ortodoxă, formată
din mai multe biserici
ortodoxe naţionale, în care
Patriarhul Ecumenic de
Constantinopol are titlul de
“primul între egali”
1 2 0 4 - 1 2 6 1 Imperiul Latin
de Constantinopol
1204- cruciaţii cuceresc Constantinopolul
Este fondat Imperiul Latin de Constantinopol
• 1261- Mihail al VIII-lea Paleologul recucereşte Constantinopolul
SEC XIV–XV  „LUNGA AGONIE”
• Imperiul este redus teritorial de turcii otomani la
Constantinopol si la zonele de limbă greacă din sudul
Balcanilor (Grecia de astazi)
• Este total dependent de comerciantii italieni din
Venetia si Genova
1453 / cucerirea Constantinopolului
In 1453, sultanul Mahomed II
Cuceritorul cucereste
Constantinopolul.
Moare in luptă ultimul impărat
bizantin, Constantin XI
Paleologul.
Imperiul Bizantin dispare.
Sub denumirea de Istanbul,
orasul impăraţilor devine
capitala Imperiului Otoman.
1453 / cucerirea Constantinopolului
Concluzii
Apărut în 395, Imperiul Roman de Răsărit se afirmă ca Mare Putere
Universală in timpul lui Iustinian (sec VI) când sunt recucerite fostele
provincii romane occidentale.
După marile pierderi din sec VI-VII, Imperiul se grecizează complet,
fiind denumit ulterior Imperiul Bizantin.
Imperiul Bizantin cunoaste un secol de lupte religioase (conflictul
iconoclast), ceea ce duce la slăbirea Imperiului.
Este măcinat treptat de musulmani (arabi şi turci in sec. XI-XV) dar o
grea lovitură îi este dată de catolicii latini (1204 1261).
După un lung declin, in 1453, turcii otomani cuceresc Constantinopolul,
atunci murind in luptă ultimul Impărat Constantin XI.
Valorile culturale bizantine sunt perpetuate in spaţiul ortodox slav,
român si grec, fenomen cultural definit prin sintagma marelui
bizantinolog român Nicolae Iorga: “Bizanţ după Bizanţ”.
• REZUMAT
• IMPĂRATUL IUSTINIAN (527-565) – MARILE CUCERIRI
• Imperiul cucereşte Italia, Nordul Africii, sudul Spaniei. Impăratul construieşte Biserica Sfânta
Sophia – simbol al arhitecturii religioase ortodoxe. Emite CORPUS JURIS CIVILIS / corp de legi
aplicat ulterior in toate statele ortodoxe până in sec XVIII
• SECOLUL VII – MARILE PIERDERI TERITORIALE → GRECIZAREA IMPERIULUI
• Arabii musulmani cuceresc Nordul Africii, Siria; Slavii bulgari şi sârbi cuceresc Nordul Peninsulei
Balcanice
• Impăratul Heraklios (610-641) – primul împărat ce emite acte doar în limba greacă Denumirea
statului rămâne „Imperiul Roman” (dar în limba greacă→ „Basileia ton Romaion”)
• 726-843 – LUPTELE ICONOCLASTE
• Război civil religios cu peste 1 000 000 de victime intre ICONODULI (apărătorii Icoanelor) şi
ICONOCLAŞTI (duşmanii Icoanelor).
• RĂSPÂNDIREA ORTODOXIEI în lumea slavă (bulgari, sârbi, rusi, moravi) de către CHIRIL ŞI
METODIU→ utilizarea limbii slavone ca limbă religioasă si scrisă in alfabetul chirilic inventat de
Chiril – ulterior ortodoxia de limbă slavonă se impune si in spaţiul românesc
• 1204 – CRUCIADA A IV-A – IMPERIUL LATIN DE CONSTANTINOPOL
• Cruciaţii catolici cuceresc Imperiul Bizantin si fondează pentru o jumătate de secol Imperiul latin
de C-tinopol (1204-1261)
• SEC XIV–XV → „LUNGA AGONIE”
• Imperiul este redus teritorial de turcii otomani la Constantinopol si la zonele de limbă greacă din
sudul Balcanilor (Grecia de astazi)
• 1453 – SULTANUL MAHOMED II-LEA CUCERITORUL cucereste orasul Constantinopol care
devine ISTANBUL → apitala Imperiului Otoman → dispariţia Imperiului Bizantin