Sunteți pe pagina 1din 2

Elemente de geometrie deductivă (pag.

209)
Geometria este știinţa care studiază proprietăţile figurilor geometrice.
Figurile geometrice sunt mulţimi de puncte.
Noţiunile fundamentale (care nu se definesc) ale geometriei sunt: punct, dreaptă,
plan (ca mulţimi de puncte), distanţă, măsură a unghiului.
Relaţiile fundamentale sunt: de incidenţă, de ordine, de congruenţă și de paralelism.
Propoziţiile ce exprimă relaţii între noţiunile fundamentale, care se consideră a priori
adevărate și se numesc axiome.
Sistemul de axiome (variantă modificată a sistemului de axiome
al lui Hilbert) se clasifică în următoarele grupe:
1) axiome de incidenţă (I);
2) axiome de ordine (O);
3) axiome de măsurare (M) și de construcţie (C) a segmentelor și
unghiurilor;
4) axioma de existenţă a unui triunghi congruent cu un triunghi dat (PT);
5) axioma paralelelor (P). (vezi manual pag. 211)
1)Axiome de incidenţă
I1 Două puncte distincte determină o dreaptă și numai una.
I2 Oricare ar fi dreapta, există puncte ce-i aparţin și puncte ce nu-i aparţin.

,
Noţiunile noi în geometrie se introduc cu ajutorul definiţiilor.
Exemplu: Segmentul care unește vîrful triunghiului cu mijlocul laturii opuse acestui vîrf se
numește mediană a triunghiului.
Teoremele sînt proprietăţi importante care se demonstrează.
Structura teoremei directe: „Dacă I, atunci C”, unde I și C sunt enunţuri care se numesc,
respectiv, ipoteza și concluzia teoremei (a se vedea modulul 2).
Ipoteza teoremei se numește condiţie suficientă pentru concluzie, iar concluzia se
numește condiţie necesară pentru ipoteză.
Teorema reciprocă: „Dacă C, atunci I”.
Exemple: O teoremă..............................................
Exerciții:
Ex.1. Fromulați o definiție pentru:
a) Unghi-
b) Bisectoare a unghiului-
c) Triunghi-
d) Triunghiuri congruente-
e) Triunghiuri asemenea-
f) Mediană a triunghiului-
g) Cerc-
h) Diametru-
i) Rază-
j) Coardă-
k) Paralelogram-
l) Romb-
m) Pătrat-
n) Diagonală a unui patrulater-
Ex.2. Formulați „ipoteza” și „concluzia” în propoziţia:
a) Două unghiuri opuse la vîrf sînt congruente.
b) Un diametru al unui cerc este mai mare decît orice coardă care nu trece prin centrul
cercului.
c) Două triunghiuri sînt congruente dacă au laturile congruente.
d) Două drepte care au două puncte comune distincte coincid.
Ex.3. Care din următoarele propoziţii sînt adevărate?
a) Mărimea unui unghi obtuz este mai mare decît mărimea unui unghi ascuţit.
b) Un triunghi care are două laturi congruente are și două unghiuri congruente.
c) Suma măsurilor a două unghiuri suplementare este egală cu 180°.
d) Dacă un patrulater convex are diagonalele congruente, atunci el este dreptunghi.
Probleme din culegerea de exerciții și probleme

S-ar putea să vă placă și