Sunteți pe pagina 1din 3

Corespondența conturilor

Nr. Data Conținutul economic Suma


Debit Credit
1 28.09.201 Calculul salariului personalului 43952 713 531
7 administrativ pentru luna septembrie
2 28.09.201 Calculul contribuțiilor de asigurare 10108-96 713 533.1
7 socială aferente salariului personalului
administrativ
3 28.09.201 Calculul primelor de asigurare medicală 1977-84 713 533.2
7 obligatorie aferente salariului
personalului administrativ
4 28.09.201 Calculul contribuțiilor individuale de 2637-12 531 533.1
7 asigurări reținute din salariul personalului
administrativ
28.09.201 Calculul primelor de asigurare medicală 1977-84 531 533.2
7 reținute din salariul personalului
administrativ
28.09.201 Reflectarea impozitului pe venit reținut 4921 531 534.2
7 din salariul personalului administrativ
28.09.201 Calculul salariului personalului comercial 2380 712 531
7 pentru luna septembrie
Calculul contribuțiilor de asigurare 547-40 533.1
socială aferente salariului personalului 712
comercial
Calculul primelor de asigurare medicală 107-10 712 533.2
obligatorie aferente salariului
personalului comercial
Calculul contribuțiilor individuale de 142-80 531 533.1
asigurări reținute din salariul personalului
comercial
Calculul primelor de asigurare medicală 107-10 531 533.2
reținute din salariul personalului
comercial
Reflectarea impozitului pe venit reținut 125 531 534.2
din salariul personalului comercial
28.09.201 Calculul salariului șefului secției pentru 4760 821 531
7 luna septembrie
Calculul contribuțiilor de asigurare 1094-80 821 533.1
socială aferente salariului șefului secției
Calculul primelor de asigurare medicală 214-20 821 533.2
obligatorie aferente salariului șefului
secției
Calculul contribuțiilor individuale de 285-602 531 533.1
asigurări reținute din salariul șefului
secției
Calculul primelor de asigurare medicală 214-20 531 533.2
reținute din salariul șefului secției
28.09.201 Reflectarea impozitului pe venit reținut 482 531 534.2
7 din salariul șefului secției
Procurarea materiei prime în baza actului 211 544
de achiziție
01.10.201 Eliberarea materiei prime în secția de 811 211
7 producere
01.10.201 Calculul arendei sălii 308 pentru 1495-56 713 521
7 L/09/2017
Reflectarea TVA pentru arenda calculată 373-89 534.4 521
în baza f/f FE 5472000
Plata arendei pentru L/09/2017 1869-45 521 242
Plata primelor de asigurare medicală 4930-30 533.2 242
datorată de angajat și angajator
Plata contribuțiilor de asigurare socială 12599-63 533.1 242
obligatorii pentru L/09/2017
Plata contribuțiilor individuale de 3286-86 533.1 242
asigurare socială pentru L/09/2017
Plata impozitului pe venit reținut din 5528-00 534.2 242
salariu pentru L/09/2017
Ridicarea numerarului din contul current 43501-00 241 242
în monedă națională conform delegației
nr. 1 din 01.10.2017
Plata salariului din caserie conform 43501-00 531 241
Borderoului de plată nr. 1 din 01.01.2017
10.10.201 Casarea costurilor indirecte de producție 811 821
7 accumulate în perioada L/09/2017
10.10.201 Înregistrarea produselor fabricate 216 811
7
19.10.201 Livrarea produselor în baza f/f FE 50 221 611
7 5472001
Refcletarea TVA aferentă produselor 10 221 534.4
livrate
Valoarea contabilă a produselor livrate 711 216
26.10.201
7