Sunteți pe pagina 1din 11

7/23/2019 Proiect Didactic - Lectia Mixta

PROIECT DIDACTIC

A. REPERE GENERALE
Disciplina: Microbiologie
Specializarea: Tehnician în agricultură
Clasa: a XII a
Subiectul lecției: Levurile: morologie! "trutură! rol
Tipul lecției: Combinată #mi$tă%
Durata: &' minute
Data: ()*'+*(',&
  B.OBIECTIVE OPERAȚIONALE

La
O$%sar șitul lecției
&eineasc# ele!ii p"rnin&
le!urile !"r i capabili s#:
&e la caracterele 'enerale ale "r'anis(el"r unicelulare)
"l"sin& ișele &e "bser!ație) n"t*n&u%le +n caiete ti(p &e , (inunte-
O% i&entiice ele(entele ("r"l"'ice) tipurile le!uril"r "l"sin& ișele &e "bser!ație și
 preparatele (icr"sc"pice) c"nse(n*n&u%le in ișele &e lucru ti(p &e / (inute-
O, 0 enu(ere le!urile utile si cele pat"'ene) utiliz*n& in"r(ațiile pri(ite) n"t*n&u%le +n
caiete ti(p &e (inute-
O/ 0 &e&uc# r"lul le!uril"r in natur# pe baza cun"ștințel"r pr"prii și a in"r(ațiil"r pri(ite
ti(p &e 1 (inute -
  C.ANALI2A RES3RSELOR DIDACTICE

$.4aterial &i&actic 5 4D6


%7ișe &e "bser!ație 5"6 $1 buc.
%Planșe 5pl6 buc.
%Preparate (icr"sc"pice 5p(6 $8 buc.

. 4et"&e &e in!#ț#(*nt 54I6


%E9punerea 5e96
%C"n!ersația 5c!6
%E9plicația 5e9pl6
%Obser!ația 5"bs6

,.4il"ace te;nice 54T6


%7ișe &e lucru 5l6 $1 buc.
%4icr"sc"ape 5(6 1 buc.

/.7"r(e &e "r'anizare a clasei


%Acti!itate r"ntal# 5a6
% Acti!itate in&i!i&ual# 5ai6
%Acti!itate pe 'rupe 5 a'6

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-didactic-lectia-mixta 1/11
7/23/2019 Proiect Didactic - Lectia Mixta

DES7<Ș3RAREA LECȚIEI PE SECVENȚE DE INSTR3IRE

8B. Ti(p DES7<Ș3RAREA LECȚIEI PE SECVENȚE DE INSTR3IRE 4D 4T 4I 7OC


OP.
= ,-Momentul organi.atoric E9 A 
  Eectuarea prezenței  p Ai
  S"licitarea &e in"r(ații in le'#tur# cu ele!ii absenti C! A 
  Pre'#tirea (aterialului pentru &es#șurarea lecției C! Ai
>= (- /eriicarea cunoștințelor 0in lecția 1rece0entă: C! A 
/iru"urile
1. Ce sunt Virusurile?
  Virusurile reprezint# " cate'"rie speciic# &e a'enti P$$
inecți"și) strutural și izi"l"'ic un&a(ental &ieriți &e "ricare
&intre (icr""r'anis(ele cun"scute. C! A 
2. Care sunt tipurile morfologice ale virusurilor? P$$
Din punct &e !e&ere ("r"l"'ic) !irusurile p"t aparține
ur(#t"arel"r tipuri principale: "r(# cilin&ric#% alun'it#)
"r(# seric#) "r(# paralelipipe&ic#) "r(# &e cartuș) "r(# 7" C! A 
&e ("r("l"c.
3. În ce dimensiune se incardează virusurile?
Virusurile au &i(ensiuni cuprinse intre: $?88%188 nan"(etri. 7"
4. Ce este virionul  și din ce componente este alcătuit? C! A 
Viri"nul reprezint# particula !iral# (atur# și este alc#tuit &in
ur(#t"arele c"(p"nente esentiale: 'en"(ul !iral@capsi&# și 7" C! A 
in!elișul e9tern 5pepl"s6.
5.Din ce elemente este alcatuită capsida virală?
Capsi&a !iral# este alc#tuit# &in subunit#ți pr"teice) &enu(ite
caps"(ere.
O$ 1=
A 
2- Trecerea la lecția cea nouă #ca1tarea atenției% P$ 7$ C! Ai
Cine
n ce +(i p"ateațspune
c"nte9t i auzit ce
&esunt le!urile
&r"&ii p*n# 5&r"&iile6
acu( Ai
Care cre&eți c# este r"lul l"r in natur#

O = +-Levurile: morologie! "tructură! rol


Le!urile sau &r"&iile sunt ciuperci (icr"sc"pice unicelulare)
care &in punce &e !e&ere siste(atic aparțin ur(at"arel"r
sunb+ncr.  Ascomycotina) iar unele c parte in subincr. 7" C!
 Deuteromycotina.
7$ A 
 Le!urile. Au " serie &e caractere 'enerale) ce p"t i
siste(atizate astel:
 %Au " "r'anizare intern# &e tip eucari"t.

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-didactic-lectia-mixta 2/11
7/23/2019 Proiect Didactic - Lectia Mixta

% 7"r(a celule"r &e &r"&ie este "arte !ariat# &e la seric#


"!al# p*n# la alun'it# sau apiculat# și cu &i(ensiune intre ?)
9 1) u(
= %7"r(a: "!al# alun'it#) serice#) l#(*ie E9
O,  pl
%Speciile p"t i: ("n"("re)
  Morologia levurilor &i("re) p"li("re P( C! A 
7"r(a le!uril"r !ariaz# in uncție &e c"n&ițiile &e (e&iu) Ai
starea 4
izi"l"'ic#) !*rsta celulel"r. Se cun"sc astel le!uri:
- De "r(# "!al#: Sacc;ar"(ces Pl
= - De "r(# seric#: T"rul"psis E9
- De "r(# apiculat#: l"ecFera
 pl
-  De "r(# cilin&ric#: Can&i&a
- Sub "r(# &e sticl#: Sacc;ar"(c"i&es

3tructura levurilor
%Perete celuar ce prezint#: stratul intern si stratul e9tern 7" 7l A 
%4e(brana cit"plas(atic#
%Cit"plas(a Ob
%Incluziuni s
%Nucleu
>= %4it"c"n&rii
O/ %Vacu"lele 7"
%Reticul en"plas(atic
%Aparatul G"l'i
%Liz"z"(ii
%Per"9iz"(i C!
A 
  Rolul levurilor in natură
7$
 In absența O c"n&iții &e anaer"bi"z# le!urile &e'ra&eaz#
'luci&ele și pr"&uc ca pr"&us principal ac""lul etilic si CO si
ener'ie
In c"n&iții &e aer"bi"z# nu se (ai "r(eaz# alc""l etilic in
sc;i(b se "r(eaz# " (as# (are &e le!uri ce p"t i utilizate in
nutriția "(ului sau ani(alel"r.

1= 1.4i$area cunoștintelor

 Ce "unt levurile5


Le!urile sau &r"&iile sunt ciuperci (icr"sc"pice unicelulare) C! Ai
care &in punce &e !e&ere siste(atic aparțin ur(at"arel"r
sunb+ncr.  Ascomycotina) iar unele c parte in subincr.
 Deuteromycotina.
Ai
De cate ti1uri "unt bacteriile5 C!
Se &istin' 1 tipuri &e baz#) &up# cu( ur(eaz#:

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-didactic-lectia-mixta 3/11
7/23/2019 Proiect Didactic - Lectia Mixta

-   De "r(# "!al#: Sacc;ar"(ces


- De "r(# seric#: T"rul"psis
- De "r(# apiculat#: l"ecFera
-  De "r(# cilin&ric#: Can&i&a
- Sub "r(# &e sticl#: Sacc;ar"(c"i&es
Ai
Care "unt com1onentele "tructurii celulei unei levuri5
C!
 %Perete celuar ce prezint#: stratul intern si stratul e9tern
%4e(brana cit"plas(atic#
%Cit"plas(a
%Incluziuni
%Nucleu
%4it"c"n&rii
%Vacu"lele

%Reticul
%Aparatulen"plas(atic
G"l'i
%Liz"z"(ii
%Per"9iz"(i

 Care e"te rolul bacteriilor in natură5


In absența O c"n&iții &e anaer"bi"z# le!urile &e'ra&eaz#
'luci&ele și pr"&uc ca pr"&us principal ac""lul etilic si CO si
ener'ie
In c"n&iții &e aer"bi"z# nu se (ai "r(eaz# alc""l etilic in
sc;i(b se "r(eaz# " (as# (are &e le!uri ce p"t i utilizate in
nutriția "(ului sau ani(alel"r.

= 6-Temă 1entru aca"ă E9 A 


 Enu(erați și &escrieți c*te , tipuri &e b"li pr"&use &e le!uri  pl
in in&ustria ali(entar#
= 7- Evaluare inală- 8otarea și 9u"tiicarea notelor C! A
Ai  

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-didactic-lectia-mixta 4/11
7/23/2019 Proiect Didactic - Lectia Mixta

Planul tablei
LE/RILE: morologie! "tructură! rol

De: Le!urile sau &r"&iile sunt ciuperci (icr"sc"pice unicelulare) care &in


 punce &e !e&ere siste(atic aparțin ur(at"arel"r
  sunb+ncr. Ascomycotina) iar
unele c parte in subincr.  Deuteromycotina.
  Morologia levurilor
7"r(a le!uril"r !ariaz# in uncție &e c"n&ițiile &e (e&iu) starea izi"l"'ic#)
!*rsta celulel"r. Se cun"sc astel le!uri:
- De "r(# "!al#: Sacc;ar"(ces
- De "r(# seric#: T"rul"psis
- De "r(# apiculat#: l"ecFera
-  De "r(# cilin&ric#: Can&i&a
- Sub "r(# &e sticl#: Sacc;ar"(c"i&es

3tructura celulei bacteriene


%Perete celuar ce prezint#: stratul intern si stratul e9tern
%4e(brana cit"plas(atic#
%Cit"plas(a
%Incluziuni
%Nucleu

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-didactic-lectia-mixta 5/11
7/23/2019 Proiect Didactic - Lectia Mixta

%4it"c"n&rii
%Vacu"lele
%Reticul en"plas(atic
%Aparatul G"l'i
%Liz"z"(ii
%Per"9iz"(i

4ișă 0e ob"ervație
  cc!izosacc!arom"ces

Candida

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-didactic-lectia-mixta 6/11
7/23/2019 Proiect Didactic - Lectia Mixta

  Dro#dia de $ere

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-didactic-lectia-mixta 7/11
7/23/2019 Proiect Didactic - Lectia Mixta

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-didactic-lectia-mixta 8/11
7/23/2019 Proiect Didactic - Lectia Mixta

4ișă 0e lucru

,-Ce "unt bacteriile5

(- ;ncercuiți varianta corectă:


  Structura unei celule le!uriene este "r(at# &in:
  a.Aparat G"l'i
  b. Rib"z"(i
  c. Perete celular

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-didactic-lectia-mixta 9/11
7/23/2019 Proiect Didactic - Lectia Mixta

  &.Nucleu
  Le!urile p"t i:
a. O!ale
 b. Serice
c. Drepte
&. Apiculate
e. Cilin&rice
. Sticle

2- Pre.entați 1e "curt rolul levurilor in natură

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-didactic-lectia-mixta 10/11
7/23/2019 Proiect Didactic - Lectia Mixta

http://slidepdf.com/reader/full/proiect-didactic-lectia-mixta 11/11