Sunteți pe pagina 1din 11

Angajații Care credeți că ar trebui să fie Cum reacționați cînd un elev

principala funcție instituție? vă corectează la o greșeală


atunci cînd predați

De formare profesională Vă corectați fără să dați nici o


1 explicație

Îl felicitați pentru spiritul de


2 De formare a cetățenilor observație
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ce probleme vă semnalează Care dintre următoarele probleme Care credeți este rolul familiei
elevii? credeți că afectează elevii cel mai mult? elevului înviața școlii?

Legate de relațiile cu profesorii Probleme de familie Să participe la activitățile


organizate de instituție
Legate de relațiile cu profesorii Certuri cu prieteni Să se implice la activitățile
Legate de starea de sănătate Note mici organizate de instituție
Legate de viața de familie Să-și ajute elevii la teme
Ce modalitate de comunicare cu Ce înseamnă să fii un bun Într-un conflict în grup de
părinții adoptați cel mai des? manager al grupei? elevi cum gestionți situația?

Discuții individuale Să implici elevii în rezolvarea Discutați cu toata clasa pe


problemelor de grupă marginea conflictului
Cîți elevi se confruntă cu De ce credeți că elevii chiulesc Care credeți că sunt cauzele
următoarele probleme în pentru care un elev are un
familie? comportament inadecvat la
școală?

Certuri, scandaluri Pentru a putea petrece mai mult Elevul consideră că materia
timp cu prietenii este încărcată
Care considerați cel mai În ce cazuri trimiteți un elev la
eficient mod de schimbare psihologul școlar?
unui comportament
inadecvat al unui elev?

Discuții calme cu ambele părți Elevul abătut nu-și schimbă


conflictuale situația spre bine după discuții
CHESTIONAR PENTRU CONSILIERI

Nr. Itemi De formare De transmitere de De formare a cetățenilor


profesională cunoștințe
Care credeți că ar trebui să fie
1 principala funcție instituție? 11 2 4
Ponderea 64.7 11.76 36.36

Nr. Itemi Vă supărați Nu-i acordați atenție Vă corectați fără să dați


nici o explicație
2 Cum reacționați cînd un elev vă 0 0 2
corectează la o greșeală atunci cînd
predați
Ponderea 0 0 11.76

Nr. Itemi Legate strict de Legate de relațiile cu Legate de starea de


disciplina pe care o profesorii sănătate
predați
3 Ce probleme vă semnalează elevii? 3 10 7
Ponderea 17.64 58.82 41.17

Nr. Itemi Probleme de familie Neînțelegere din Sancțiuni școlare


partea profesorilor
4 Care dintre următoarele probleme 12 1 0
credeți că afectează elevii cel mai mult?

Ponderea 70.58 5.88 0

Nr. Itemi Să participe la Să se implice în Să-și ajute elevii la teme


activitățile de organizarea unor activ.
organizate de instituție extrașcolare

5 Care credeți este rolul familiei elevului 5 8 9


înviața școlii?
Ponderea 29.41 47.05 52.94

Nr. Itemi Ședințele cu părinții Discuții individuale Împlicare în activitățile


organizate de d-ra
6 Ce modalitate de comunicare cu părinții 7 13 0
adoptați cel mai des?
Ponderea 41.17 76.47 0

Nr. Itemi Să ai întotdeauna Să faci elevii să sculte Să implici elevii în


soluții la toate rezolvarea problemelor
problemele de grupă

7 Ce înseamnă să fii un bun manager al 6 5 13


grupei?
Ponderea 35.29 29.41 76.47

Nr. Itemi Îl lasați să se stingă de Informați directorul și- Întrerupeți conflictul și


la sine l lăsați pe el să se aplicați sancțiuni
ocupe

8 Într-un conflict în grup de elevi cum 0 0 0


gestionți situația?
Ponderea 0 0 0

Nr. Itemi Consum de alcool în violență în familie Certuri scandaluri


familie
9 Cîți elevi se confruntă cu următoarele 0 1 3
probleme în familie?
Ponderea 0 nu stiu cum sa
calculez num de elevi
ponderea

Nr. Itemi Dezinteres pentru Permisivitate din Obișnuință


materia respectivă partea profesorilor

10 De ce credeți că elevii chiulesc? 7 0 5


Ponderea 41.17 0 29.41

Nr. Itemi Elevul consideră că Relaționarea Probleme de familie


materia este încărcată defectuoasă profesor-
elev

11 Care credeți că sunt cauzele pentru care 3 4 8


un elev are un comportament inadecvat
la școală
Ponderea 17.64 23.52 47.05

Nr. Itemi Sugestii


12 Care considerați cel mai eficient mod
de schimbare unui comportament
inadecvat al unui elev?

Nr. Itemi Sugestii


13 În ce cazuri trimiteți un elev la
psihologul școlar?
De socializare a Altele Nr. de diriginți
elevilor

0 0 17
0 0 100

Îi atrageți atenția că Îl felicitați pentru Altele Nr. de diriginți


e obraznic spiritul de observație
0 11 4 17

0 64.7 36.36 100

Legate decolegiu în Legate de conflicte Legate de Altele Nr. de diriginți


general viața de familie

8 4 3 2 17
47.05 23.52 17.64 11.76 100

Certuri de prieteni Notele mici Lipsa banilor Nr. de diriginți

1 2 1 17

5.88 11.76 5.88 100

Altele Nr. de diriginți

4 17

23.52 100

Informări scrise Convorbiri telefonice Altele Nr. de diriginți

4 12 0 17

23.52 70.58 0 100

Să realizezi regulile Să stabilești cu elevii Să te iubească Nr. de diriginți


grupei și să le care sunt toti elevii
anunți responsabilitățile
fiecăruia
3 7 0 17
17.64 41.17 0 100

Discutați cu toată Discutați cu elevii Solicitați ajutor Nr. de diriginți


clasa pe marginea implicați și încercați să din partea
conflictului rezolvațți împreună cu psihologului
ei situația școlar

8 10 3 17

47.05 58.82 17.64 100

Situație financiară Altele Nr. de elevi Nr. de diriginți


precară
40 1 45 17

Antipatie față de Teama de a lua notă Plictiseală Pentru a putea Alte motive Nr. de diriginți
profesori mică petrece mai
mult timp cu
prietenii
4 7 7 3 0 17
23.52 41.17 41.17 17.64 0 100

Dezinteresul Probleme în relaționarea Elevul Altele Nr. de diriginți


familiei față de cu ceilalți colegi consideră că
școală materia nu-l
ajută în viitor
4 5 10 0 17

23.52 29.41 58.82 0 0

stii

stii