Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DE LECȚIE

Unitatea de învățământ: Liceul Tehnologic Sanitar ”Vasile Voiculescu”


Data: 01.06.2016
Disciplina: Chimie
Clasa: a IX-a Științele naturii
Titlul lecției: Reacții cu transfer de electroni (Reacții redox)
Tipul lecției: Însușire de noi cunoștințe
Durata: 50 min
Profesor: Hălbac Șerban Eugen

Obiective de referință
- Formarea și dezvoltarea capacității elevilor de a scrie corect formulele chimice;
- Dezvoltarea capacității de exprimare și de utilizare a limbajului specific chimiei
- Dezvoltarea atenției, spiritului de observație și de investigare a realității,
imaginației, gândirii creatoare

Obiective operaționale
La sfârșitul lecției elevii trebuie să fie capabili:
O1 : să definească noțiunile de: ”reacție de oxidare”, ”agent oxidant”

”recție de reducere”, ”agent reducător”


”recție de oxido-reducere”
”număr de oxidare”
O2 : să modeleze grapfic reacții redox indicând transferul de electroni
O3 : să indice procesul de reducere, agent oxidant, procesul de oxidare, agent reducător

pentru un sistem redox


O4 : să aplice algoritmul de identificare a regulilor pentru stabilirea numărului de oxidare.
O5 : să identifice procese redox întâlnite în viața de zi cu zi

Resurse procedurale: brainstormingul, conversația creativă, conversația eurustică,


exercițiu, problematizarea, modelarea, descoperirea dirijată, algoritmizarea, explicația,
observația.
Resurse materiale: Sistem Periodic, Manual de chimie Georgeta Tănăsescu, Maria
Negoiu Ed. Corint, fișe de lucru

Bibliografie:
- Ursea L., Zărnescu Enceanu M. „Chimie, manual pentru clasa a IX-a” editura
didactică și pedagogică, București 2005
- Alexandrescu E., Zaharia V. „Chimie, manual pentru clasa a IX-a”, editura LVS
Crepuscul, Ploiești 2004
Scenariu didactic
Resurse Resurse Forme de
Etapele lecției O Timp Activitatea profesorului Activitatea elevilor procedurale materiale activitate
Moment Notează absenții și asigură cadrul necesar Se pregătesc pentru lecție. Conversația
organizatoric 3min desfășurării lecției în bune condiții. euristică

-Scrie pe tablă titlul lecției: Notează în caiete tema lecției Expunerea Tablă Frontală
Anunțarea Reacții cu transfer de electroni (Reacții Explicația Cretă
temei lecției și redox) Conversația Caiete de
5min
a obiectivelor -Enunță obiectivele euristică notițe

Captarea Cum credeți că au loc reacții întâlnite în Participă la conversație.


atenției elevilor existența noastră, în viața cotidiană ca: Brainstorming Frontală
O5 5min fotosinteza, digestia, metabolismul?
Cum funcționează o baterie? Conversația
Funcționarea multor aparate, creativă
automobilelor, se datorează curentului Explicația
electric produs de baterii în urma unui
proces redox. Uneori aceste reacții sunt
nedorite cum este coroziunea metalelor.
Comunicarea O1 30min Îndrumă activitaea de lucru conform fișei Notează informațiile noi în Modelarea Tablă
noilor O2 de instruire caietele de notițe. Explicația Cretă Frontală
cunoștințe O3 Rezolvă sarcinile de lucru pe Conversația Sistem Prezentare
O4 caiete și la tablă. creativă periodic la tablă
Problematizarea Fișă de
Algoritmizarea instruire
Descoperirea
dirijată

Fixarea O1 Propune elevilor rezolvarea fișei de lucru Rezolvă exercițiile pe caiete și la Modelarea Tablă Frontală
cunoștințelor O2 tablă Algoritmizarea Cretă Prezentare
O3 13min Exercițiu S.P. la tablă
Descoperirea Fișă de lucru
dirijată Caiete de
notițe.
Evaluarea 2min Acordă note elevilor care au participat la
cunoștințelor oră
Temă pentru 2 min Terminarea exercițiilor din fișa de lucru
acasă Studierea lecției din manual și din caietul
de notițe
Schita tablei
REACȚII CU TRANSFER DE ELECTRONI (Reacții redox)

Proces redox: procesul chimic în carea au loc simultan două semiprocese numite
reducere și oxidare.
Oxidarea: procesul chimic în care un atom cedează electroni. Specia chimică care se
oxidează se numește reducător (agent reducător). În acest caz valența crește.
Reducerea: procesul chimic în care un atom acceptă electroni. Specia chimică care se
reduce se numește oxidant (agent oxidant). În acest caz valența scade.
Mg are 2e  pe ultimul strat (are 12e  ): 1s 2 2 s 2 2 p 6 3s 2 , îi
Ex.:
cedează și se transformă în ion pozitiv
Mg 0  S 0  Mg 2 S 2
S are 6e  pe ultimul strat (are 16e  ): 1s 2 2s 2 2 p 6 3s 2 3 p 4 ,
AR AO deci va accepta 2e  pentru a-și stabili configurația stabilă de
octet
Mg 0 
ox
Mg 2   2e 

S 0  2e  
red
S 2
În procesele redox numarul de electroni cedați este egal cu numărul de
electroni acceptați.
Cum să deosebiți în reacțiile redox care este oxidantul și care este reducătorul?

Metoda PORC: Primește


Oxidantul
Reducătorul
Cedează
Pentru a determina oxidantul și reducătorul este necesar să se cunoască numărul de
oxidare ale particulelor implicate în procesul redox
Numărul de oxidare (N.O.): reprezintă sarcina atribuită unui atom dintr-o
substanță (elementară sau compusă).

Reguli pentru stabilirea N.O.

1. Numărul de oxidare al unui atom neutru este egal cu zero.

Ex.: Mg 0 , Na 0 , Al 0 , K o , S o , etc.

2. Numărul de oxidare al hidrogenului din compuși este +1;

1
3. Ex.: H 1Cl , H 2 O

-cu excepție hidrurile unde hidrogenul are N.O. egal cu -1

Ex.: NaH-1

4. Numărul de oxidare al oxigenului din compuși este -2;

Ex.: : H 2 O 2 , HNO32 , H 2 SO42 , HClO42 , CaO 2 , Al 2 O32

-cu excepția peroxizilor unde N.O. al oxigenului este egal cu -1

1
Ex.: H 2 O21 , Na 2 O2

5. Numărul de oxidare al ionilor este egal cu sarcina ionului respective:

Ex.: ( HO) 1 , ( SO4 ) 2 , ( NO3 ) 1 , (CO3 ) 2 , (Cl ) 1

6. În compuşi, numărul de oxidare al elementelor din grupa întâi este +1.

Ex.: Na 1 F , Na 1OH , K 1Cl

7. În compuşi, numărul de oxidare al elementelor din grupa a doua principală este +2.

Ex.: Ca 2 O, Ba 2 SO4

8. Suma numerelor de oxidare ale elementelor ce formează o moleculă neutră este


egală cu zero.
Ex.: Într-o moleculă de H 2SO4 (acid sulfuric), suma numerelor de oxidare ale
hidrogenului, sulfului si oxigenului este zero.

H 2 SO4

H 21 S x O4 2
 N .O.  0
2  ( 1)  x  4  ( 2)  0
 2 x 8  0
x  6

H 21 S  6 O4 2

FIŞĂ DE LUCRU

Stabiliţi numerele de oxidare ale tuturor elementelor prezente în următoarele


substanţe chimice, ţinând cont de principalele reguli de stabilire a NO:

 NaNO3
 AlPO4
 KMnO4

K 1Mn xO42
 CaCO3
 N .O.  0
1  (1)  x  4  (2)  0
 KMnO4
1 x  8  0
x  7

 K2Cr2O7 K 1Mn  7O3 2

 HClO4 (acid percloric) K2Cr2O7K Cr2xO72
1
2

 HClO3 (acid cloric)  N .O.  0


2  ( 1)  2  x  7  (2)  0
 2  2  x  14  0
 HClO2 (acid cloros)
2  x  12
x  6

 HClO (acid hipocloros) K 21Cr2 6O7 2

 HClO4

H 1Cl X O42

 N .O.  0
1  ( 1)  x  4  ( 2)  0
FIŞĂ DE LUCRU
1 x  8  0
x  7
Stabiliţi numerele de oxidare ale tuturor elementelor prezente în următoarele
1 7 2
H Cl O4
substanţe chimice, ţinând cont de principalele reguli de stabilire a NO:

 NaNO3
Na 1 N x O32

 N .O.  0
1  (1)  x  3  (2)  0
1 x  6  0
x  5

Na 1 N 5 O3 2

 AlPO4
Al 3 PO42

 N .O.  0
1  (3)  x  4  ( 2)  0
3 x 8  0
x  5

Al  3 P  5O4 2

 CaCO3
H 1Cl X O32

Ca 2C xO32
 N .O.  0
 N .O.  0
1  ( 1)  x  3  ( 2)  0
1 x  6  0
1  (2)  x  3  (2)  0
x  5
2 x6  0
x  4
H 1Cl 5O42

Ca  2C  4O3 2

 HClO3
 HClO2

H 1Cl X O22

 N .O.  0
1  ( 1)  x  2  (2)  0
1 x  4  0
x  3

H 1Cl 3O42

 HClO

H 1Cl X O 2

 N .O.  0
1  (1)  x  1  ( 2)  0
1 x  2  0
x  1

H 1Cl 1O  2