Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, SPORTULUI ȘI TINERETULUI

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA

CONCURSUL JUDEȚEAN DE GEOGRAFIE


’’CONSTANTIN BRĂTESCU”
EDIȚIA I
28.04.2012

CLASA a V-a

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 1 oră.

I. Analizați harta de mai sus și notați pe foaia de concurs:


1. numele continentelor marcate, pe hartă, cu literele A, B, C, D, E, F și G;
2. numele oceanelor marcate, pe hartă, cu numerele 1, 2, 3 și 4;
3. numele insulelor marcate, pe hartă, cu numerele 5, 6, 7 și 8;
4. numele unui lanț muntos situat pe teritoriul continentului marcat, pe hartă, cu litera A;
5. numele continentului unde sunt situați cei mai înalți munți de pe Glob;
6. numele continentului unde este situată Câmpia Amazonului;
7. numele continentului unde se află deșerturi reci. 30 puncte

CONCURSUL JUDEȚEAN DE GEOGRAFIE ,,CONSTANTIN BRĂTESCU” – EDIŢIA I – 2012 CLASA a V-a 1/2
II. Scrieți, pe foaia de concurs, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmațiile de mai jos:
1. Fac parte dintre agenții interni de modelare a scoarței terestre:
a. apele curgătoare b. vulcanii c. vânturile 3 puncte
2. Gazul atmosferic care protejează Pământul de radiațiile ultraviolete se numește:
a. dioxid de carbon b. oxigen c. ozon 3 puncte
3. Formațiunea de ierburi mărunte specifică zonei temperate se numește:
a. savană b. stepă c. tundră 3 puncte
4. Ursul brun este un animal care se întâlneşte în pădurile:
a. de conifere b. ecuatoriale c. mediteraneene 3 puncte
5. Intervalul de timp dintre flux și reflux este de:
a. 6 ore b. 8 ore c. 12 ore 3 puncte

III. Scrieți, pe foaia de concurs, răspunsurile corecte care completează propozițiile de mai jos:
1. Instrumentul de măsurare a presiunii atmosferice se numește ...............
2. Locul în care se unesc două ape curgătoare se numeşte ...............
3. Cele mai mari adâncituri ale scoarței terestre, în care se află cantități imense de apă se numesc .....
4. Valurile produse de cutremurele sau erupţiile submarine se numesc valuri ...............
5. Ceața este formată din particule fine de apă în stare ............... 20 puncte

IV. Analizați desenul alăturat și notați pe foaia de concurs:


C
1. numele vânturilor permanente marcate cu literele A, B și C;
2. numele zonei de climă cuprinsă între 60 și 900 lat. N și S; B

3. numele paralelei marcate cu 00;


A
4. numele a trei zone biogeografice situate între 00 și 300 lat.
N și S
5. numele a două tipuri de climă specifice zonei cuprinse între A
30 și 600 lat. N și S.
B

25 puncte C

CONCURSUL JUDEȚEAN DE GEOGRAFIE ,,CONSTANTIN BRĂTESCU” – EDIŢIA I – 2012 CLASA a V-a 2/2