Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 5

ACORD DE PUBLICARE
a lucrării prezentate la
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ
„SĂNĂTATE ȘI SECURITATE LA LOCUL DE MUNCĂ”

EDIŢIA A V-A
14 FEBRUARIE 2020

Subsemnatul/Subsemnata Gorea Marilena de la Colegiul Tehnic Mihail Sturdza,Iași,Iași


(denumirea unităţii şcolare, localitatea, judeţul)
sunt de acord cu publicarea lucrării Auditul securității și sănătății în muncă
(Titlul lucrării)

în revista „Managementul sănătății și securității ocupaționale” Nr. 5/2020, ISSN 2501-3297


ISSN-L 2501-3297.

Data Semnătura,

Acest formular se completează electronic, se listează, se semnează şi se trimite prin e-mail, pe adresa
conferinței, în format scanat.

S-ar putea să vă placă și