Sunteți pe pagina 1din 3

Un cocoş pricăjit şi bastard, A puny cock and bastard

Ce cânta îndrăcit dimineaţa pe gard, How much possessed morning on the fence,
After coming into a room soul,
După ce a venit într-un suflet pe sală,
(Info into costume gala!)
(Înfoindu-se în costumul de gală!)
Cackling hens to lay eggs ...
Cotcodăcea la găini să se ouă...
Sisters-I do as I'm new-S new!
-Eu suratelor fac cât voi nouă-ş nouă! They are agile and handsome! What to say!
Sunt sprinten şi chipeş! Ce să mai spui! For I would not, or have not put out any ...

De n-aş fi, nici n-aţi scoate vreun pui... And turned the cock with sickle tail
To a neighbor that a higher credit năroadă,
Şi se întoarse cocoşul cu secera coadă,
Hey moţato! ... Brooding day and night,
Către o vecină ce o credea mai năroadă,
Lord of the pass, whispering,
-Hei moţato!... cloceşti zi şi noapte,
I ask you look like! ... At random ...
Stăpânul când trece, vorbeşte în şoapte, I -On hens that as cloceală?
Te întreb uite aşa!... la nimereală... Oh, Sire! ... So I owe,

-Pe voi găinile, ce atâta cloceală? By this we grow pilfering!


-Vai! let me ... So lady,
-O, Sire!... aşa-i datoria,
Hatch and remove only ... beasts
Prin asta noi creştem găinăria!
And you are able, as toarceţi fork,
-Vai! lasă-mă... atâtea cocoane,
To give out ... a goose! ... A turkey !?
Clociţi şi scoateţi doar... lighioane -Then .. Sire! You say it, though e-n van,
Şi nu sunteţi în stare, cât toarceţi la furcă, Be dumneatale turkey ...

Să daţi la iveală... o gâscă!... o curcă!?

-Apoi.. Sire! Ţi-o zic, deşii e-n van, Morality


In any case, you do not know the fault,
Să fii dumneatale curcan...
Do not mess with ... chicken!
Morala

În orice caz, când nu ştii vina,

Nu te pune cu... găina!


ESOP - PASTORUL A pastor had lost to grazing best beef you have. In
vain has been looking her in the woods and distant
Un pastor isi pierduse la pasune cea mai buna vita pe
places. I find. In need, he prayed to Jupiter, promising
care o avea. Zadarnic a tot cautat-o in padure si prin
him a kid if he will show his cattle thief. Suddenly
locurile indepartate. N-o gasi. In nevoia sa, el s a rugat
pastor woke in the woods in front of a lion, which
lui Jupiter, fagaduindu-i un ied daca-i va arata pe hotul
remains feast of calves.
vitei sale. Deodata pastorul s-a trezit in mijlocul
 
padurii, in fata unui leu, care se ospata cu ramasitele
Trembling again prayed Jupiter that I met so quickly
vitei.
desire
Tremurand de frica s-a rugat din nou de Jupiter care-i I now promise the best bull as sacrifice or if it will
indeplinise atat de repede dorinta, remove the hot again and it shall save this lion.
MORAL
fagaduindu-i acum pe cel mai bun taur al sau drept
: I always set to enjoy the fulfillment of a wish!
jertfa daca-l va indeparta iarasi pe hot si-l va mantui
astfel de ghearele leului.

MORALA

: Nu intotdeanua ne bucura indeplinirea unei dorinte!


VULTURUL si CIOARA The eagle and crow
An eagle from the height of heaven rushed straight at
Un vultur se repezi din inaltimea cerului drept spre
him grabbing lamb legs easily kidnap him. A crow had
miel si apucandu-l cu picioarele il rapi cuusurinta. O
seen it and thought just as powerful rushed to a ram.
cioara vazuse asta si se credea tot atat de puternica se
Yes rzadarnic heaved him up. Not only was ill, but I'm
repezi la un berbec. Darzadarnic se opinti sa-l ridice.
over it and tangled in his fur, so was not able to fly
Nu numai ca nu fu in stare, dar pe deasupra se ma si
away. When the shepherd saw as a struggling, caught,
incurca inlana sa, asa ca nu mai fu in stare sa zboare
her wings clipped and his children as a toy dete.
mai departe.Cand ciobanul o vazu cum se zbate, o
"Taticule- question bucurosi- children is the name of
prinse , ii tunse aripile si o dete copiilor sai ca jucarie.
this bird?" "An hour ago - replied the pastor - it is
”Taticule- intrebara copiii bucurosi- care este numele
believed the eagle, but now we have to realize it 's
acestei pasari?” ” Acum un ceas – raspunse pastorul –
just a poor nigger." Moral
ea se credea vultur, dar acum trebuie sa-si dea seama
: Measure your strength before doing anything.
ca nu- i decat obiata cioara.” MORALA
Otherwise you risk embarrassing yourself!
: Masoara-ti puterile inainte de a face ceva. Altfel risti
sa te faci de ras!

Pastor= shepherd