Sunteți pe pagina 1din 32

PROIECT DE FINANŢARE FEADR

MĂSURA 313

PROGRAMUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA RURALĂ

Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale

Măsura : 313 – Încurajarea activităţilor turistice

Titlul proiectului : Înfiinţare pensiune turistică ,,La Casa


Moțească’’ în comuna Vidra

1
I. CONCEPEREA PROIECTULUI

Scopul acestui plan de afaceri este de a obţine Fonduri Europene pentru construirea
unei pensiuni în mediul rural destinată în mod special turiştilor.
Pensiunea La Casa Moţească este amplasată în judeţul Alba, comuna Vidra, satul Vidra de
sus. Acest loc este creat special pentru tine, o oază de linişte ce te va purta dincolo de
zgomotul şi forfota obositoare a oraşului.
La Casa Moţeasca este destinaţia celor care doresc să îşi petreacă câteva zile de
neuitat într-un mediu nepoluat, de vis , înconjurat de verdele crud al naturii, în zilele de vară,
la cele mai mici pretura. Totodată putând beneficia de existenţa atracţiilor turistice din zonă
cum ar fi vizitarea Cascadei Miresei, Dealul cu melci, Casa lui Avram Iancu, gheţarul de la
Scărişoara şi alte obiective recomandate de cunoscătorii zonei. În ceea ce priveşte anotimpul
de iarnă, paradisul acestor locuri este creat de liniştea dar totodată forfota de pe pârtia de schi
de la Arieşeni care te invită să savurezi cele mai frumoase momente ale vacanţei tale.
Turismul este sursa de venit pentru susţinerea localităţilor. Acestea sunt interesate a adăuga
turismul la inventarul lor de afaceri, deoarece el are puterea de a aduce bani - prin intermediul
turiştilor - din alte regiuni cu posibilităţi de cazare mai potrivite.

Având în vedere Normele Europene de promovare a turismului , solicitantul s-a


hotărât să înfiinţeze o pensiune turistică în cadrul căruia, pe lângă faptul că asigură
posibilităţi de cazare a turiştilor, intenţionează să promoveze şi turismul în localităţile
apropiate precum şi a pârtiei de schi Arieşeni.Solicitantul doreşte să includă în complexul
turistic, un spaţiu destinat ca pivniţă pentru depozitarea şi degustarea palincilor din diferite
fructe: mere pere, prune, dar şi a celor obţinute din alte fructe sau fructe de pădure: afinata,
vişinata, ciresata.

 Analiza pieţei

Ţinând cont de faptul că pensiunea este dotată cu 5 camere ( 11 persoane) ea se adresează


clienţilor de orice vârsta, de la cei mici însoţiţi de părinţi care doresc să se relaxeze un
weekend cu familia (cei mari să deguste vin, să meargă la vânătoare,sau să se bucure de
pârtia de schi din zonă), se adresează şi firmelor mici (până în 10 angajaţi) care doresc să
organizeze o excursie în scopul de a-şi distra şi ajuta angajaţii să se cunoască mai bine, până
la pensionarii dornici „de aventură”. Nu în ultimul rând, serviciile noastre se adresează

2
potenţialilor clienţi din străinătate, care doresc să cunoască tradiţiile şi modalitatea de
fabricare a palincii specifice ardeleneşti.
În ceea ce priveşte concurenta, zona este favorabilă pentru înfiinţarea unei noi pensiuni,
tocmai datorită faptului că celelalte 3 pensiuni oferă doar locuri de cazare, fără a presta alte
servicii:
 degustarea şi participarea la obţinerea palincii în gospodărie proprie;
 organizarea de itinerarii turistice şi punerea la dispoziţia turiştilor : calul, măgarul şi
căruţa.
Tocmai datorită faptului că în zonă exista un număr de doar 3 pensiuni şi cererea este mai
mare, am hotărât înfiinţarea pensiunii în comuna Vidra, încercând totodată să oferim un plus
de valoare clienţilor prin serviciile suplimentare pe care le oferim.

1.1. Titlul

Înfiinţare pensiune turistică ,,La Casa Moțeasca’’ în comuna Vidra


Obiectivul principal al proiectului este ridicarea unei pensiuni turistice de 3 stele, în
comuna Vidra satul Vidra de Sus. Denumirea “La Casa Moţească” este sugestivă prin faptul
că pensiunea este localizată în “inima” munţilor Apuseni, iar locuitorii zonei poartă
denumirea de “moţi”.

1.2. Localizarea

LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: ROMÂNIA


REGIUNEA DE DEZVOLTARE: N-V judeţului Alba
JUDEŢUL: ALBA
LOCALITATEA: Comuna Vidra, sat Vidra de Sus

1.3. Suma solicitată de la finanţator

Valoarea totală a proiectului: 1.020.000 RON


Valoarea eligibilă a proiectului: 822 581 RON din care:
Ajutorul public nerambursabil: 411 290,5 RON
Autofinanţare: 411 290,5 RON
Valoarea neeligibilă a proiectului : 197 419 RON din care:
TVA 197 419 RON

3
1.4. Rezumat

a) scopul proiectului:Scopul acestui plan de afaceri este de infiinta o pensiune turistica in


comuna Vidra, judetul Alba, in scopul imbunatatirii calitatii vietii in zonele rurale si de
asemenea diversificarea economiei rurale.

b) grupurile ţintă:

 Clienţii de orice vârsta, de la cei mici însoţiţi de părinţi care doresc să se relaxeze un
weekend cu familia (cei mari să deguste vin, să meargă la vânătoare,sau să se bucure
de pârtia de schi din zonă); firme mici (până în 10 angajaţi) care doresc să organizeze
o excursie în scopul de a-şi distra şi ajuta angajaţii să se cunoască mai bine, până la
pensionarii dornici „de aventură”. Nu în ultimul rând, serviciile noastre se adresează
potenţialilor clienţi din străinătate, care doresc să cunoască tradiţiile şi modalitatea de
fabricare a palincii specifice ardeleneşti.
 Angajatii- ca parte integranta a comunitatii locale, locuri de munca nou create.
 Comunitatea locala- valorificarea obiceiurilor traditionale si mentinerea autenticitatii
lor
 Ansamblurile folclorice ale comunitatii- recunoasterea si valorificarea acestora prin
participarea la diverse evenimente organizate pentru turisti.
 Agentiile de turism din regiune:
- integrarea pensiunii “La Casa Moteasca” in circuitul touristic
-diversificarea paletei de pachete turistice si promovarea turismului rural

c) principalele etape:
1. Contractare echipa de management
2. Contractare echipa de construcţie
3. Construirea corpului principal
4. Dotare şi decorare spaţiu cazare şi crama
5. Recrutare angajaţi
6. Promovare pensiune

4
1.5. Justificarea proiectului/grupuri ţintă

Punerea în aplicare a acestui proiect are atât beneficiari direcţi cât şi indirecţi.
Ţinând cont de faptul că pensiunea este dotată cu 5 camere ( 11 persoane) ea se adresează
clienţilor de orice vârsta, de la cei mici însoţiţi de părinţi care doresc să se relaxeze un
weekend cu familia (cei mari să deguste vin, să meargă la vânătoare, sau să se bucure de
pârtia de schi din zonă), se adresează şi firmelor mici (până în 10 angajaţi) care doresc să
organizeze o excursie în scopul de a-şi distra şi ajuta angajaţii să se cunoască mai bine, până
la pensionarii dornici „de aventură”.
Avantajele înfiinţării unei pensiuni in acest areal turistic:
 Sporirea capacităţii de cazare în acest areal, dat fiind faptul că exisăa un număr limitat
de unităţi de cazare.
 Crearea de noi locuri de muncă
 Promovarea tradiţiilor locale prin participarea directă a comunităţii
 Valorificarea potenţialului turistic din zonă
 Susţinerea ecoturismului
 Satisfacerea nevoii de evadare a clienţilor din mediul urban într-un mediu ambiant
rural
 Promovarea turismului de aventură prin organizarea unui itinerariu turistic nou care să
includa totalitatea obiectivelor turistice din zonă.

Ajutorul financiar nerambursabil este o sursă esenţială în finalizarea proiectului deoarece


proprietarul dispune de 350 000 RON cash, bani strânşi în ani de zile din participarea la
târguri cu pălinca produsă în gospodăria proprie şi din vânzarea ţuicii printre săteni cât şi în
oraşele din apropiere; cei aproximativ 150 000 RON rămaşi pentru contribuţia proprie se vor
obţine dintr-un împrumut bancar.
Dispunând de suma nerambursabilă în valoare de aproximativ 500 000 RON, finalizarea
proiectului este posibilă.

5
Analiza SWOT
a. Punctele forte cele mai importante ale organizaţiei sunt:
 Existenţa condiţiilor naturale deosebite
 Nivel de profitabilitate şi situaţie financiară bună a solicitantului
 Amplasare favorabilă a complexului turistic cu drumuri de acces rutier
 Teren de joacă pentru copii
 Personal calificat, instruit permanent
 Sortiment larg de servicii
 Experienţa conducerii
 Existenţa proprietăţii private pe terenurile şi obiectivele complexului
 Există doar trei pensiuni în zonă
 Preţuri acceptabile
 Managementul calificat al firmei.

b. Punctele slabe mai importante:


 Lipsa serviciului de alimentaţie publică
 Număr redus de locuri de cazare

c. Oportunităţi:
 Cererea turiştilor pentru înfiinţarea unui complex turistic
 Creşterea numărului turiştilor, la nivel naţional şi internaţional
 Existenţa posibilităţii sprijinului financiar
 În vecinătate exista puţini concurenţi.

d. Riscuri:
 Incapacitatea de a atrage turişti către pensiune
 Factori de risc din categoria resurselor umane
 Criză economică
 Creşterea ratei şomajului.

6
1.6. Obiective

STABILIREA SCOPULUI ŞI A OBECTIVELOR PROIECTULUI

Proiectul prevede investiţii şi activităţi aferente componentelor:


a. Investiţii în infrastructura de primire
b. Investiţii în materii de promovare
În cadrul primei componente (investiţii în infrastructura de primire) sunt solicitate
următoarele obiecte:
 Construirea şi dotarea clădirii destinate pensiunii conform cerinţelor de trei
stele/margarete.
 Alimentarea acesteia cu utilităţi necesare: apă, canalizare, agent termic, curent
electric.

Scopul proiectului constă în construcţia unei pensiuni turistice dotată cu unitate de


alimentaţie şi de agrement astfel :
1. Clădirea principală este structurată pe două nivele, demisol şi parter; datorită
degradării avansate a parterului s-a dispus demolarea zidurilor parterului şi păstrarea
demisolului cu funcţiunea de cramă.
 la demisol construcţia propusă va cuprinde: crama 17,25 mp
 la parter construcţia propusă va cuprinde: centrală termică, cămară, bucătărie, zona de
zi, hol de primire, casa scării, grupuri sanitare, depozit, cameră, grup sanitar casa
scării, terasă 136,70mp.
 la mansardă construcţia va cuprinde: 4 camere, 4 băi, coridor, casa scării, total 104,8
mp.
 bucătăria şi grupurile sanitare vor fi dotate conform cerinţelor şi reglementărilor
sanitare în vigoare. Suprafaţa bucătăriei va fi acoperită cu gresie, iar peretele este
prevăzut cu faianţă. Sufrageria va fi dotată cu 3 mese a câte 4 scaune fiecare.
 parcela are o deschidere spre strada de 18.53 m, se va amenaja accesul auto şi pietonal
direct din stradă.

7
S-au prevăzut trotuare de gardă în jurul construcţiei, executate din dale prefabricate fixate
pe pat de nisip cu pante de 5%, rigole pentru scurgerea apelor provenite din precipitaţii legate
la reţeaua de canalizare a construcţiei, terase dalate, precum şi spaţii verzi, plantate.
Se va asigura iluminarea şi ventilaţia naturală a tuturor spaţiilor prin intermediul
ferestrelor dispuse pe laturile sudică, estică şi vestică, a clădirii. Iluminatul artificial va fi
preponderent incandescent pentru spaţiile locuibile şi fluorescent pentru spaţiile sanitare.
Alimentarea cu apă de consum a clădirii proiectate se va realiza prin branşament la
reţeaua existenta în zonă. Apa caldă de consum se va prepara în centrală termică proprie
amplasată la parterul clădirii.
Evacuarea apelor uzate din consum menajer se va realiza prin racord la fosa septică
vidanjabila. Apele pluviale se vor colecta prin guri de scurgere cu grătar şi depozit pentru
reţinerea nisipului.
Proiectul prevede realizarea unei centrale termice proprii care să funcţioneze cu utilizarea
energiei regenerabile: căldura solară.
Alimentarea cu energie electrică a construcţiei prevede a se rezolva din reţeaua de joasă
tensiune existenta în zonă prin racord suprateran, instalaţii electrice interioare, tablouri de
siguranţă, etc. Se vor prevedea circuite separate de iluminat interior şi iluminat exterior,
circuite de forţă, prize, siguranţă şi protecţie, împământare.
Deşeurile rezultate din activitatea de locuire, constituite în exclusivitate din resturi
menajere vor fi evacuate într-un container, transportul acestora fiind asigurat periodic, prin
grija beneficiarului, de către instituţiile specializate.

Bilanţul de suprafeţe
Suprafaţa utilă:
Demisol: S= 17,25 mp;
Parter: S = 136,70 mp;
Mansarda: S = 104,80 mp;
Total: S = 258,75 mp.

Se vor dota: - 3 camere cu pat dublu pentru 2 persoane,


- 1 camera cu un pat dublu şi un pat simplu pentru 3 persoane,
- 1 camera cu 2 paturi simple pentru 2 persoane.
Total: - 5 camere pentru 11 persoane.

8
Traseul turistic: este asigurat cu calul, măgarul şi căruţa; începând la nord de poziţia
existenţa pensiunii şi se va continua pe valea Arieşului pe o lungime de 15 km .
Itinerariul “Pe urmele moţilor”, cu vizitarea următoarelor obiective turistice:
 Expoziţia etnografică Vidra
 Casa memorială şi muzeul Avram Iancu
 Cascada Pisoaia (Cascada Miresei)
 Dealul cu melci
 Biserica Sfinţii Trei Ierarhi
 Biserica de lemn din 1712
 Cheile Văii Morilor
 Muntele Găină (aprox. 13 km)- locaţie destinată organizării Târgului de fete de pe
muntele Găina, pe perioada de vară cu specific tradiţional, obiceiuri aferente zonei
şi tradiţii care presupun implicarea turiştilor în diferite activităţi şi concursuri
organizate.

În cadrul celei de-a doua componentă (investiţii în materii de promovare) sunt solicitate
următoarele obiecte:
Utilaje şi echipamente traditionale, autentice pentru promovarea şi fabricarea palincii
existente în zonă.
Obiective pe termen scurt
 promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale;
 prezentarea acestora va fi inclusă într-unul din serviciile oferite de noi;
 oferirea clienţilor a celor mai bune condiţii de cazare şi o gamă cât mai largă de
activităţi turistice;
 încadrarea pensiunii într-un tur turistic cunoscut de cea mai mare majoritate de turişti;
Obiective pe termen lung
 creşterea numărului de turişti printr-o puternică promovare a zonei prin intermediul
agenţiilor de turism precum şi o oferta diversificată de servicii de calitate;
 diversificarea ofertei de servicii prin valorificarea a cât mai multor obiective de
interes turistic din apropiere;

9
 dezvoltarea economică a zonei datorită creării a noi locuri de muncă dar şi datorită
atragerii de fonduri baneşti în această zonă;
 dezvoltarea şi extinderea capacităţilor de cazare.
Obiectivul general al înfinţării Pensiunii “La Casa Moţeasca” din satul Vidra de sus, comuna
Vidra este promovarea turismului local şi reînnoirea tradiţiilor populare locale, şi prin aceste
creşterea calităţii vieţii rurale în zonă, reprezentând o sursă de venit posibilă şi locuri de
muncă nou create în zona rurală.
Obiective operaţionale: Creşterea şi îmbunătăţirea structurilor de primire turistice la scară
mică în comuna Vidra, prin construcţia unei pensiuni cu grad de comfort de 3 stele şi o
capacitate de 11 locuri.

10
II. PLANIFICAREA PROIECTULUI

2.1. Descrierea detaliată a activităţilor

Realizarea proiectului presupune următoarele etape:


1) Contractare echipa de management
2) Contractare echipa de construcţie
3) Construirea corpului principal
4) Dotare şi decorare spaţiu cazare şi crama
5) Recrutare angajaţi
6) Promovare pensiune

FAZA INCIPIENTĂ:
 solicitantul deţine un teren
 solicitantul deţine planul proiectului
 înregistrarea solicitantului ca persoana juridica
 îndeplinirea condiţiilor necesare funcţionării într-o anumita clădire.
 obţinerea unui aviz privind amplasamentul şi funcţionalitatea obiectivului. (Directia
Generala Autorizare si Post - Privatizare din cadrul Ministerului pentru IMM, Comert,
Turism si Profesii Liberale (MIMMCTPL).
 depunerea documentaţiei pentru obţinerea certificatului de clasificare (cerere de
eliberare a certificatului de clasificare; certificat constatator de la Registrul
Comertului din care sa rezulte: obiectul de activitate si structura actionariatului (pot fi
prezentate si copii dupa actele de constituire a societatii)
 certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului însoţit de anexele privind
avizele/acordurile si/sau autorizatiile legale (P.S.I, sanitara, sanitar-veterinara, mediu
si protectia muncii, dupa caz pentru fiecare structura turistica ce face obiectul
clasificarii);
 schiţa privind amplasarea şi adresa unităţii la prezentele, norme metodologice;

11
 certificat de înmatriculare; schiţa privind structura, amplasarea şi nominalizarea
camerelor, respectiv a spaţiilor de alimentaţie la prezentele norme metodologice;
 obţinerea certificatului de clasificare. Documentaţia trebuie depusă la Directia
Generala Autorizare si Post - Privatizare din cadrul MIMMCTPL cu cel puţin 60 de
zile înaintea de darea in folosinţă a unităţii de cazare.
ETAPA I: Contractare echipa de management
Activităţi:
a) Selecţia managerului de proiect se va face cu ajutorul unei societăţi specializate
pe resurse umane unde se vor stabili calităţile, experienţa şi răspunderile
managerului de proiect .
Susţinerea interviului va consta în intervievarea candidaţilor şi alegerea celui
mai potrivit pentru ocuparea funcţiei.
Angajarea managerului se vor negocia beneficiile, salariul, responsabilităţile,
bonusurile şi se va semna contractul.

b) Selecţia proiectantului presupune discuţii cu diverşi proiectanţi cu experienţă în


domeniul turistic în vederea alegerii celui mai potrivit.
Contractarea proiectantului se vor expune responsabilităţile legale, remuneraţia
şi se va semna contractul.
Finalizare proiect se vor clarifica toate detalile privind arhitectură şi soluţiile
tehnice privind proiectul.

ETAPA II: Contractarea echipei de construcţie


Activităţi :
a) Creare caiet de sarcini consta în crearea unui caiet de sarcini care prevede toate
detaliile tehnice privind construcţia.
Verificarea conformităţii se va verifica dacă proiectul prin arhitectura să întruneşte
toate normele de siguranţă, comfort şi calitate pentru clasificarea la unităţi de cazare
cu un grad de comfort de 3 stele .
Listarea caietului de sarcini după clarificarea şi modificarea eventualelor
discrepante se crează caietul de sarcini.

b) Licitarea caietului de sarcini se va expune caietul de sarcini şi se va licita pentru


desemnarea celui mai potrivit constructor.

12
Expunerea licitaţiei se va face prin trimiterea unor invitaţii de participare la licitaţia
proiectului a constructorilor.
Licitarea se va susţine licitaţia şi se vor studia ofertele.
Desemnarea constructorului se va alege cea mai bună ofertă prezentată şi se va
încheia contractul cu constructorul.

ETAPA III: Construirea corpului principal


Activităţi:
a) Amenajarea spaţiului clădirii se delimitează şi se amenajează spaţiul destinat
construcţiei.
Delimitarea spaţiului se va delimita spaţial zona destinată construcţiei
Excavare spaţiu va fi excavat spaţial destinat construcţiei până la o adâncime de 8 m.

b) Construcţie corp clădire: la faţade se vor folosi tencuieli pe bază de praf de piatră şi
vopsea lavabila pentru exterior. Tâmplăria va fi din lemn cu culoare naturală, cu geam
termopan atât pentru ferestre cât şi pentru uşi. Balustradele balcoanelor vor fi metalice
cu mâna curentă din lemn tratat împotriva umidităţii şi a efectelor radiaţiilor solare.
Terasele vor fi placate cu cărămidă. Învelitoarea este tigla tip Tondach culoare roşie.
La interior se vor realiza zugrăveli semilavabile la pereţi şi tavane, placaje din faianţă
colorată la pereţii băilor, bucătărie şi pardoseli reci din gresie ceramică colorată.
Pardoseli calde din parchet şi mocheta în camere. Scara interioară se va executa din
structură metalică şi trepte din lemn, cu balustrada metalică, mâna curentă din lemn.
Prin propunerile prezentate se urmăreşte realizarea unei pensiuni pe principii
moderne, cu finisaje superioare ca şi calitate şi expresivitate.

Capacitatea totală de cazare este de 11 persoane în 5 camere (3 Dbl, 1 Tpl şi 1 Dbl-Sgl).


Parcela are o deschidere spre strada de 18.53 m, se va amenaja accesul auto şi pietonal
direct din stradă.
S-au prevăzut trotuare de gardă în jurul construcţiei, executate din dale prefabricate, fixate pe
pat de nisip cu pante de 5%, rigole pentru scurgerea apelor provenite din precipitaţii legate la
reţeaua de canalizare a construcţiei, terase dalate, precum şi spaţii verzi, plantate.
Suprafaţa terenului este de 1431 mp aflată în proprietatea solicitantului, şi 430 mp fiind în
chirie cu contract de închiriere. Suprafaţa totală este 1861 mp.

13
Construcţie demisol se construieşte demisolul care va fi format din: o cameră cu o suprafaţă
de 17,25 mp destinată pivniţei (cramei), finisata cu cărămidă arsă de culoare roşie cu tavanul
de forma unei bolte.
Construcţie parter va cuprinde: centrală termică 4,35 mp, cămara 2,35 mp, bucătărie 6,92
mp, zona de zi 35, 70 mp, hol de primire 6,90 mp, casa scării 3,62 mp, grupuri sanitare 3,00
mp, depozit 24,80mp, camera 12,40 mp, grup sanitar 1,75 mp, casa scării 8,16 mp, terasa
26,75 mp.
Construcţie mansardă va cuprinde: camera 23,20 mp, baie 3,60 mp, camera 13,40 mp, hol
3,50 mp, baie 3,60 mp, coridor 8,80 mp, camera 14,60 mp, baie 3,45 mp, camera 13,85 mp,
baie 4,65 mp, casa scării 12,15 mp.

c) Instalare utilităţi vor fi realizate instalaţiile electrice,de apă/evacuare şi inclazire şi se va


racorda clădirea la energie electrică prin reţeaua de joasă tensiune existenta în zonă prin
racord suprateran, instalaţii electrice interioare, tablouri de siguranţă, etc. Se vor prevedea
circuite separate de iluminat interior şi iluminat exterior, circuite de forţă, prize, siguranţă şi
protecţie, împământare.
Se va asigura iluminarea şi ventilaţia naturală a tuturor spaţiilor prin intermediul ferestrelor
dispuse pe laturile sudică, estică şi vestică, a clădirii. Iluminatul artificial va fi preponderent
incandescent pentru spaţiile locuibile şi fluorescent pentru spaţiile sanitare.
 Alimentarea cu apă de consum a clădirii proiectate se va realiza prin branşament la
reţeaua existenta în zonă. Apa caldă de consum se va prepara în centrală termică proprie
amplasată la parterul clădirii.
 Evacuarea apelor uzate din consum menajer se va realiza prin racord la fosa septică
vidanjabila. Apele pluviale se vor colecta prin guri de scurgere cu grătar şi depozit pentru
reţinerea nisipului.
 Proiectul prevede realizarea unei centrale termice proprii, bazată pe surse de energie
regeneraliba: căldura solară.
 Deşeurile rezultate din activitatea de locuire, constituite în exclusivitate din resturi
menajere vor fi evacuate într-un container, transportul acestora fiind asigurat periodic, prin
grija beneficiarului, de către instituţiile specializate.

Realizarea instalaţiilor va fi realizată instalaţia electrică, de apă şi de evacuare, se va instala


centrală geotermală şi subansamblurile ei, se vor instala panourile fotovoltaice ECO-SUN
3000 cu o putere de 3500 kwatt/h.

14
Racordare utilităţi se va racorda clădirea la energie electrică, apă curentă şi reţeaua de
canalizare.

ETAPA IV: Dotare şi decorare spaţiu cazare şi crama

Activităţi:

a) Dotarea pensiunii se vor dota spaţiul de cazare şi crama cu toate utilajele, aparatura,
mobilierul şi accesoriile necesare clasificării la un grad de comfort şi calitate de 3
stele conform prevederilor ANT .
Dotare spaţiu cazare se vor dota toate camerele destinate cazării cu pat dublu model
King, televizor, scaun, toaletă, dus, ghiuveta, mocheta, mini-frigider, saltea,
cearşafuri, etc.
Dotare spaţii recreere: gradină proprie, multiple facilităţi precum: loc pentru grătar
şi ceaun, terasa cu mese şi scaune, şezlonguri pentru plaja, în timpul verii, cal, măgar,
căruţa în cazul organizării itinerariului de către proprietari, precum şi existenţa unui
ghid turistic(local), iar pentru copiii între 3-12 ani va fi amenajat un sistem complex
pentu joacă.

b) Decorarea pensiunii se va face în stil arhitectural traditional-local, respectându-se


monografia şi autenticitatea mediului rural.

ETAPA V: Recrutare angajaţi

Activităţi:

a) Angajarea personalului, personalul va fi format din 1 recepţioner, 1 menajera,


managementul pensiunii şi activităţile specifice cramei vor fi asigurate de titularul
proiectului Pop Andrei.
Recrutarea personalului - pe bază de interviu.
Testarea personalului va consta în susţinerea unor teste practice pentru dovedirea
calitatilor, cunoştinţelor cu privire la folclorul şi tradiţiile locale.
Începerea activităţii, odată cu angajarea personalului unitatea îşi va începe activitatea.

15
ETAPA VI: Promovarea pensiunii

Activităţi :
Promovare prin încheierea unui parteneriat de comun acord cu Primăria Oraşului
Câmpeni care prevede includerea unităţii de cazare “La Casa Moţeasca” ca primă posibilitate
de cazare în zona.
Promovare prin redactarea ofertei în format electronic şi transmiterea acesteia către
firmele mici şi mijlocii prin intermediul e-mail-ului, elementul cheie al acestei oferte fiind
prezentat prin pachete-cadou precum: “Plateşti 3 nopţi şi stai 4!”; “Turism rural pentru toţi!”;
“Gratuitate a treia persoana în cameră triplă!”
Promovare prin birouri promovare turistică, se vor realiza pliante şi flayer-e promoţionale
pentru a fi depuse la ofiicile şi birourile de promovare turistică cu scopul de a fi distribuite
turiştilor.
Promovare prin presa scrisă: „Ziarul de Apuseni”, ziarul „Unirea” (Alba Iulia), reviste de
specialitate regionale „Ghid turistic în Apuseni” (Alba Iulia)
Promovare proprie, tipărirea şi să expunerea 200 bucăţi de pliante cu specificul turistic al
zonei, programele, drumeţiile, dar şi activităţile propuse în timpul liber pentru turiştii cazaţi.
Împărţirea de broşuri şi pliante în zonele centrale ale oraşelor din aproiere: Câmpeni, Baia de
Arieş, Abrud, Zlatna, Alba Iulia.
Promovarea prin colaborarea cu firma „S.C AlpinRustic S.R.L” care se ocupă cu
expunerea şi vânzarea produselor folclorice de marcă.
Promovare prin site propriu se va crea un website al pensiunii ce va conţine imagini şi
date cu preţurile şi serviciile oferite dar şi un software pentru servicii de rezervare online a
spaţiilor de cazare care să fie interconectat la software principal al pensiunii.

2.2. Echipa de implementare

16
Echipa responsabilă cu implementarea și managementul proiectului va fi formată din titularul
proiectului, manager proiect, coordonator proiect, coordonator financiar, proiectant și
constructor.
Titularul de proiect este în acelaşi timp şi beneficiarul proiectului ,,La Casa Moțească’’ el
având următoarele drepturi și obligații:
 Deține dreptul de reprezentare și de angajare în fapte comerciale;
 Deține dreptul de decizie absolută în privința implementării proiectului;
 Are obligația să pună la dispoziția organelor competente date, documente și justificări
privind desfășurarea proiectului;
 Asigură buna comunicare între manager, proiectant și constructor;
 Are obligația să asigure cofinanțarea proiectului;

Managerul de proiect
Profilul managerului:
 deţinător de Brevet de Manager în Turism
 studii de specialitate în domeniul turismului
 experienţă de minimum 3 ani pe o poziţie similară
 să deţină excelente abilităţi de comunicare
 să cunoască cel puţin două limbi de circulaţie internaţională
 să deţină pregătire, cursuri de specialitate privind strategii de promovare şi atragerea
clienţilor.

Va fi selectat de către beneficiarul proiectului, acesta având un rol de moderator între părţile
implicate, se va urmări să deţină următoarele abilitați, cunoștințe și experiențe:
Experiența Cunoștințe Abilități

-3 ani în domeniul -reglementările privind -bun comunicator


turismului clasificarea unităților de
cazare

-1 an în managementul -antreprenoriat și dezvoltarea -rezistență la un program de


proiectelor afacerilor lucru prelungit

-2 ani pe un post de -contabile și financiare -să facă fața cu bine


conducere situațiilor stresante

-să mai fi facut parte din -implementarea proiectelor -bun administrator


echipa de implementare a cu finanțare europeană
unui alt proiect cu finanțare 17
europeană
Managerul de proiect - se va afla în subordinea beneficiarului, acesta având ca principale
atribuții oferirea de consultanța beneficiarului proiectului, să asigure transmiterea deciziilor
beneficiarului către proiectant şi constructor, să vegheze la legalitatea şi bună desfăşurare a
activitaților proiectului, acesta va avea următoarele drepturi şi obligațîi:
 Are obligația să asigure transmiterea deciziilor luate de către beneficiar către
proiectant şi constructor;
 Răspunde de legalitatea acțiunilor desfăşurate prin proiect;
 Are obligația să găsească soluții la orice probleme ce pot apărea pe parcursul
desfăşurarii proiectului;
 Are obligația să înştiințeze beneficiarul proiectului asupra oricăror probleme;
 Nu are dreptul de decizie;
 Are obligația să supravegheze la bună desfăşurare a proiectului;
 Are obligația să ofere consultanța beneficiarului proiectului;

Proiectantul - va fi selectat de către beneficiar, acesta va fi o societate comercială cu obiect


de activitate în domeniul proiectării, specializată pe proiectarea structurilor de cazare de
capacitate mică. La alegerea proiectantului se va urmări ca aceasta să aibă experien?a în
proiectarea structurilor de cazare de tip pensiune, să mai fi participat la implementarea unui
proiect cu finanțare europeană şi să aibă o viziune asupra arhitecturii şi designului pensiunii
apropiată de cea a beneficiarului.
Principalele atribuții al proiectantului vor fi acelea de a reliza schița construcției, de a oferi
cele mai bune soluțîi tehnice şi de a oferi consultanța beneficiarului, acesta va avea
următoarele drepturi şi obligații:
 Are obligația să respecte deciziile beneficiarului;
 Are obligația să ofere constructorului schițele tehnice în termenii stabiliți;
Constructorul - va fi selectat de către beneficiar, acesta va fi o societate comercială cu
activitate în domeniul construcțiilor, specializată pe construcția structurilor de cazare de tip
pensiune, acesta va fi ales prin licitație unde se va urmări oferta cea mai bună privind
calitatea şi timpul de implamentare a proiectului, acesta va avea rolul de a derula activitățile
de construcție, având obligația să respecte schițele tehnice ale construcției oferite de către
proiectant.

18
2.3. Durata, planul şi managemntul proiectului

Durata de implementare a proiectului este de 12 luni.


Prin aprobarea finanţării cerute prin proiect se vor putea demara activităţile proiectului
începând cu data de 01.02.2012 , acestea fiind structurat astfel :

ETAPA I

 Activitatea a) Selecţia managerului de proiect: va începe pe data de 01.02.2012 şi


va avea o durată de desfăşurare de 20 de zile.
 Susţinerea interviului: va începe pe data de 01.02.2012 şi va avea o durată de 18
zile.
 Angajarea managerului: va începe pe data de 19.02.2012 şi va avea o durată de 2
zile, aceasta se afla în legătură cu subactivitatea 1.1.1.

 Activitatea b) Selecţia proiectantului: va începe pe data de 21.02.2012 şi va avea o


durată de 70 de zile, aceasta se afla în legătură cu activitatea 1.1. deoarece managerul
de proiect este responsabil de desemnarea proiectantului.
 Contractarea proiectantului va începe pe data de 19.02.2012 şi va avea o durată de
10 zile .
 Finalizare proiect va începe pe data de 02.03.2012 şi va avea o durată de 60 de zile,
aceasta se afla în legătură cu activitatea anterioară deoarece proiectantul este
responsabil cu finalizarea proiectului.

ETAPA II

 Activitatea a) Creare caiet de sarcini va începe pe data de 01.05.2012 şi va avea o


durată de 15 de zile, aceasta se afla în legătură cu activitatea anterioară deoarece
proiectantul este responsabil cu realizarea caietului de sarcini.
 Verificarea conformităţii va începe pe data de 01.05.2012 şi va avea o durată de 5
zile, este dependentă de subactivitatea Finalizare proiect.
 Listarea caietului de sarcini va începe pe data de 06.05.2012 şi va avea o durată de
10 zile, este dependent e subactivitatea Verificarea conformităţii.

19
 Activitatea b) Licitarea caietului de sarcini va începe pe data de 16.05.2012 şi va
avea o durată de 20 de zile, este dependent de activitatea Creare caiet de sarcini.
 Expunerea Licitaţiei va începe pe data de 16.05.2012 şi va avea o durată de 9 zile.
 Licitarea va începe pe data de 25.05.2012 şi va avea o durată 1 zi , depinde de
subactivitatea Expunerea licitaţiei.
 Desemnarea constructorului va începe pe data de 26.05.2012 şi va avea o durată de
10 zile, depinde de subactivitatea Expunerea licitaţiei.

ETAPA III

 Activitatea a) Amenajarea spaţiului clădirii va începe pe data de 05.06.2012 şi va


avea o durată de 20 de zile, aceasta depinde de subactivitatea Desemnarea
constructorului deoarece nu pot începe lucrările fără să fie desemnat un constructor.
 Delimitarea spaţiului va începe pe data de 05.06.2012 şi va avea o durată de 3 zile.
 Excavarea spaţiului va începe pe data de 08.06.2012 şi va avea o durată de 19 zile,
aceasta depinde de subactivitatea Delimitarea spaţiului.

 Activitatea b) Construcţie corp clădire va începe pe data de 25.06.2012 şi va avea o


durată de 120 de zile, aceasta depinde de finalizarea activităţii amenajarea spaţiului.
 Construcţie demisol va începe pe data de 25.06.2012 şi va avea o durată de 30 de
zile.
 Construcţie parter va începe pe data de 27.07.2012 şi va avea o durată de 30 de zile,
depinde de finalizarea subactivitatii construcţie demisol.
 Construcţie mansarda va începe pe data de 26.08.2012 şi va avea o durată de 60 de
zile, depinde de finalizarea subactivitatii construcţie parter.

 Activitatea c) Instalarea utilităţilor va începe pe data de 25.09.2012 şi va avea o


durată de 30 de zile.
 Realizarea instalaţiilor va începe pe data de 25.09.2012 şi va avea o durată de 25 de
zile.
 Racordare utilităţi va începe pe data de 25.09.2012 şi va avea o durată de 30 de zile.

20
ETAPA IV

 Activitatea a) Dotarea pensiunii va începe pe data de 25.10.2012 şi va avea o durată


de 30 de zile, depinde de finalizarea activităţii construcţie corp clădire.
 Dotare spaţiu cazare începe pe data de 25.10.2012 şi va avea o durată de 10 zile.
 Dotare spaţiu alimentaţie va începe pe data de 04.11.2012 şi va dura 10 zile,
depinde de finalizarea subactivitatii dotare spaţii cazare.
 Dotare spaţii recreere va începe pe data de 14.11.2012 şi va dura 10 zile, depinde de
finalizarea subactivitatii dotare saptiu alimentaţie.

 Activitatea b) Decorarea pensiunii va începe pe data de 25.10.2012 şi va dura 30 de


zile, depinde de finalizarea activităţii construcţie corp clădire.

ETAPA V

 Activitatea a) Angajarea personalului va începe pe data de 01.11.2012 şi va dura 30


de zile.
 Recrutarea personalului va începe pe data de 01.11.2012 şi va dura 15 zile.
 Testarea personalului va începe pe data de 16.11.2012 şi va dura 15 zile, depinde de
finalizarea subactivitatii recrutarea personalului.
 Activitatea b) Începerea activităţii va începe pe data de 01.12.2012.

ETAPA VI

 Activitatea a) Promovarea pensiunii va începe pe data de 01.12.2012


 Promovare prin incheierea unui parteneriat
 Promovare prin redactarea ofertei in format electronic
 Promovare prin birouri de promovare turistică
 Promovare prin presa scrisă
 Promovare proprie
 Promovare prin colaborare cu S.C Alpin Rustic S.R.L
 Promovare prin site propriu

21
Fluxul de activităţi desfăşurate pe intervalul de realizare a proiectului, utilizând diagrama
Gantt

Anul Anul I 2012


Activitati 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Activit. a) din etapa1

Activit. b) din etapa 1

Activit. a) din etapa 2

Activit. b) din etapa 2

Activit. a) din etapa 3

Activit. b) din etapa 3

Activit. c) din etapa 3

Activit. a) din etapa 4

Activit. b) din etapa 4

Activit. a) din etapa 5

Activit. b) din etapa 5

Activit. a) din etapa 6

Activit. b) din etapa 6

22
2.4. Bugetul proiectului
Suma solicitată de la finanţator
Valoarea totală a proiectului: 1.020.000 RON
Valoarea eligibilă a proiectului: 822 581 RON din care:
Ajutorul public nerambursabil: 411 290,5 RON
Autofinanţare: 411 290,5 RON
Valoarea neeligibilă a proiectului : 197 419 RON din care:
TVA 197 419 RON

2.5. Indicatori de urmărire şi evaluare


Managementul execuţiei proiectului necesită atenţie şi presupune urmărirea permanentă a
unui set de indicatori cheie. Proiectul are în mod cert probleme dacă în mod sistematic nu se
respectă termenele limita şi se depăşesc în mod constant efortul şi costurile estimate pentru a
reuşi finalizarea activităţilor. Cu toate acestea, există indicatori care pot furniza indicii în
legătură cu posibila apariţie a unor probleme. Aceştia sunt:

A. Întârzieri în fazele de început:

Nu trebuie adoptată o poziţie pasivă, sperând că se va recupera timpul mai târziu. Este de
preferat o atitudine proactivă şi de planuri corective puse în funcţiune la momentul prezent,
pentru a reveni la program.

În ceea ce priveşte acest proiect, se impune urmărirea respectării planificării calendaristice a


activităţilor şi a subactivităţilor prevăzute în planul proiectului, a modului în care furnizorii
şi executanţii de lucrări îşi respectă angajamentele şi a desfăşurării activităţii de selectare a
personalului care va activa în cadrul partiei.

B. Creşterea numărului de riscuri identificate: dacă se observă din ce în ce mai multe


riscuri pe măsură ce proiectul se desfăşoară, acesta ar putea fi un mare semnal de alarmă că
proiectul are probleme. Rezolvarea acestei situaţii constă în aplicarea din timp a acţiunilor
corective sau chiar preventive, astfel încât riscurile să nu se transforme în probleme. Chiar
dacă numărul riscurilor este prea mare, proiectul se poate finaliza cu succes, dacă sunt
concentrate eforturile şi se aplică un management eficace.

C. Încrederea, suportul şi participarea comunităţii locale: este un indicator important al


reuşitei proiectului, deoarece se referă la implicarea comunităţii locale în proiect. Dacă

23
numărul de persoane care solicită informaţii sau aplică pentru un post în cadrul partiei este
mare, însemnă ca proiectul în sine are credibilitate şi şanse mult mai mari de a deveni un
succes.

D. Durata de recuperare a investiţie: prin acest indicator se urmăreşte măsura în care


veniturile obţinute peste costurile de funcţionare ale partiei servesc la acoperirea investiţiei
iniţiale. Aceste venituri variază în funcţie de condiţiile naturale, activitatea fiind dependentă
de existenţa zăpezii, dar variază şi în funcţie de numărul de turişti atraşi prin strategiile de
marketing implementate.

2.6. Managementul riscurilor


Pentru bună desfăşurare a proiectului este necesar să se stabilească riscurile ce pot influenta
implementarea proiectului, impactul pe care o să îl aibă asupra acestuia dar si actiunile prin
care aceste riscuri pot fi eliminate.

Acţiuni de efectuat
pentru contracararea
Nr. Riscul Impact asupra proiectului riscului sau reducerea
crt. efectelor

1. Depăşirea bugetului Întârzierea desfăşurării Alocarea de sume


activităţilor suplimentare

2. Modificarea Modificarea schiţei


reglementărilor privind pensiunii pentru a putea fi
clasificarea unităţilor de Se intrerupe proiectul reîncadrată la un comfort
cazare de 3 stele

3. Intreruperea programelor Înfiinţarea unei asociaţii


de promovare a regiunii pentru promovarea regiunii
Transilvania de către Micşorarea grupului ţintă Transilvania.
guvern.

4. Probleme tehnice privind Se întrerupe proiectul Găsirea unei soluţii de


construcţia către proiectant şi
implementarea acesteia.

5. Administrarea greşită a Se întârzie proiectul Schimbarea managerului


activităţilor proiectului de proiect.

24
2.7. Sustenabilitatea proiectului

Previzionăm că după încetarea finanţării, solicitată prin prezenta cerere de finanţare veniturile
care vor contrubui la autosusţinerea proiectului şi mai apoi dezvoltarea şi extinderea pensiunii
vor fi obţinute din următoarele:
 clienţi permanenţi şi ocazionali: 400 000 RON /an (datorită evenimentelor
organizate pe parcursul anului: Târgul de fete de pe Muntele Găina, Târgul de
pălinca ardelenească organizat atât toamna cât şi primăvara. Existenţa pârtiei de
schi din zonă, favorizează atracţia turiştilor în sezonul de iarnă, iar tradiţiile de
sărbători - Crăciun şi Revelion contribuie la creşterea numărului de turişti în
această perioadă. Un rol important în atragerea turiştilor atât din ţară cât şi din
străinătate îl au obiectivele turistice).
 diversificarea ofertei de servicii prin valorificarea a cât mai multor obiective de
interes turistic din apropiere;
 dezvoltarea şi extinderea capacităţilor de cazare.

2.8. Informare şi publicitate

Pensiunea se adresează tuturor indivizilor, aşteptând clienţi de orice vârsta, de la cei


mici însoţiţi de familie care doresc să se relaxeze, să deguste pălincile, să meargă la vânătoare
sau doar să poposească pentru o noapte, până la pensionarii dornici „de aventură”, dar nu în
ultimul rând: firmele.
Ţinând cont de faptul că această zonă este recunoscută pentru palinca să gustoasă, de
calitate superioară (proprietarul doreşte să amenajeze un loc special pentru clienţi, o cramă, în
care să existe şi să se facă demonstraţii de obţinere a pălncii autentice, spre atracţia turiştilor
şi satisfacţia curiozităţii acestora), dar fiind şi un loc propice pentru anotimpul de iarnă
datorită existenţei Pârtiei de Schi-Arieşeni 16 km distanţă; se estimează că pe parcursul unui
an de zile, pentru şederea a 2 clienţi permanenţi, restul ocazionali, dar neuitând faptul că în
perioada de iarnă pensiunea este complet rezervată; se poate obţine un venit de aproximativ
200 000 lei.
Se propune existenţa mai multor tipuri de informare şi publicitate în scopul atragerii unui
număr cât mai mare de consumatori ale serviciilor pe care pensiunea le pune la dispoziţia
acestora:

25
 anunţ de presă, în ziarul local „Ziarul de Apuseni”, precum şi în ziare cu caracter
regional ziarul „Unirea” (Alba Iulia) privind demararea procesului de înfiinţare a
pensiunuii cu caracter turistic.
 anunţ în presa scrisă: ziarele mai sus menţionate, precum şi reviste de specialitate
regionale „Ghid turistic în Apuseni” (Alba Iulia) privind închiderea proiectului(cu
rezultatele obţinute)
 tipărirea şi să expunerea 200 bucăţi de pliante cu specificul turistic al zonei,
programele, drumeţiile, dar şi activităţile propuse în timpul liber pentru turiştii cazaţi.
Împărţirea de broşuri şi pliante în zonele centrale ale oraşelor din aproiere: Câmpeni,
Baia de Arieş, Abrud, Zlatna, Alba iulia
 încheiera unui contract de colaborare cu firma SC AlpinRustic SRL care se ocupă cu
expunerea şi vânzarea produselor folclorice de marcă.
 utilizare internetului, construirea unei pagini web, cu scopul de atragere a posibililor
consumatori, atât din regiunile învecinate, cât şi din toate colţurile ţării, sau chiar şi
străinătate. Vor fi postate poze şi filmuleţe de informare cu privire la obiectivele
turistice existenete în zonă, activităţile care pot fi desfăşurate pe parcursul şederii,
tradiţiile şi obiceiurile specifice zonei, fabricarea în mod tradiţional a pălincii,
degustare, şi chiar participarea la activităţi consacrate în ceea ce priveşte procesul de
realizare a pălincilor specifice ardeleneşti. Pagina va conţine şi informaţii cu privire la
tarifele existente, precum şi date de contact.
 poziţionare la intrarea în oraşul Câmpeni a unui panou publicitar, care să conţină şi o
schiţă (harta) cu drumul parcurs până la pensiunea ”La Casa Moţeasca” precum şi
punctarea celor mai importante trasee şi obiective existente.

26
III. CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ

3. 1. Impactul proiectului asupra mediului

Construcţia va fi dotată cu instalaţie de apă din reţea, canalizare la fosa septică vidanjabilă,
energie electrică, încălzirea se va face cu centrala termică individuală bazată pe surse de
energie regeneralibă: căldura solară.

Siguranţa în exploatare

Gurile de scurgere pentru evacuarea apelor meteorice vor fi corespunzător dimensionate,


protejate împotriva înfundării cu corpuri străine, pentru a nu permite staţionarea apelor, chiar
şi în cazul unor averse excepţionale, ceea ce ar putea duce la eventuale infiltraţii.
În timpul exploatării instalaţiilor trebuie să se respecte cu stricteţe prevederile reglementarilor
de rigoare, execuţie şi exploatare, pentru a elimina cauzele care pot conduce la accidentarea
utilizatorilor prin ardere, opărire, tăiere, cădere, electrocutare explozie, etc.
Se va avea în vedere siguranţă în exploatare a instalaţiilor sanitare, prin asigurarea securităţii
utilizatorilor faţă de eventualele răniri prin contact cu elementele accesibile ale instalaţiilor
cât şi prin asigurarea consumatorilor împotriva întreruperilor accidentale ale furnizării apei.

Protecţia împotriva zgomotului

Se vor lua măsuri de izolare fonică corespunzătoare. O condiţie esenţială pentru evitarea
propagării zgomotelor o reprezintă realizarea de elemente de construcţie suficient de groase şi
de grele pentru a împiedica trecerea sunetelor.

Finisaje

La faţade se vor folosi tencuieli pe bază de praf de piatră şi vopsea lavabila pentru exterior.
Tâmplăria va fi din lemn cu culoare naturală, cu geam termopan atât pentru ferestre cât şi
pentru uşi. Balustradele balcoanelor vor fi metalice cu mâna curentă din lemn tratat împotriva
umidităţii şi a efectelor radiaţiilor solare. Terasele vor fi placate cu cărămidă. Învelitoarea
este tigla tip Tondach culoare roşie. La interior se vor realiza zugrăveli semilavabile la pereţi
şi tavane, placaje din faianţă colorată la pereţii băilor, bucătărie şi pardoseli reci din gresie
ceramică colorată. Pardoseli calde din parchet şi mocheta în camere. Scara interioară se va
executa din structură metalică şi trepte din lemn, cu balustrada metalică, mâna curentă din
lemn.

27
Prin propunerile prezentate se urmăreşte realizarea unei pensiuni pe principii moderne, cu
finisaje superioare ca şi calitate şi expresivitate.

Amenajări exterioare

S-au prevăzut trotuare de gardă în jurul construcţiei, executate din dale prefabricate, rigole
pentru scurgerea apelor provenite din precipitaţii legate la reţeaua de canalizare a
construcţiei, terase dalate, precum şi spaţii verzi, plantate.

Iluminare

Se va asigura iluminarea şi ventilaţia naturală a tuturor spaţiilor prin intermediul ferestrelor


dispuse pe laturile sudică, estică şi vestică, a clădirii. Iluminatul artificial va fi bazat in special
pe utilizarea becurilor de tip Ecologice, iar alimentarea cu energie electrica va fi racordata la
un sistem complex de energie eoliana.

Impactul asupra mediului

Prin intermediul acestui proiect se doreşte păstrarea frumuseţilor naturii, poate chiar
îmbunătăţirea lor, fără a deteriora sau schimbă într-un mod negativ; astfel deşeurile rezultate
din activitatea de locuire, constituite în exclusivitate din resturi menajere vor fi evacuate într-
un container, transportul acestora fiind asigurat periodic, prin grija beneficiarului, de către
instituţiile specializate.

3.2. Dezvoltarea durabilă

În ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă s-a obţinut avizul de mediu, proiectul implementând
măsuri de protecţie a mediului înconjurător.
În spaţiul rural, locuitorii, ca prestatori de servicii turistice, respectiv oferta turistică,
reprezintă elementele esenţiale ale dezvoltării locale, a turismului rural şi agroturismului.
În ansamblul economiei locale a turismului, turismul rural şi agroturismul se definesc ca fiind
forme de valorificare a spaţiului rural prin:
 exploatarea resurselor naturale, a valorilor şi tradiţiilor cultural–istorice, a imobilelor
rurale, a produselor agricole;
 produsele de marcă (consacrate), ilustrative ale identităţii regionale, etnografice, care
să acopere nevoile consumatorilor în materie de primire, alimentaţie, activităţi
recreative, divertisment şi diverse servicii;

28
 dezvoltarea locală durabilă şi că un răspuns adecvat la nevoile de recreere din
societatea modernă, într-o nouă coeziune socială oras–sat.

Agroturismul poate contribui la dezvoltarea durabilă în teritoriu prin:

 utilizarea durabilă a resurselor turistice (exploatare optimă, protejare, conservare);


 menţinerea diversităţii naturale, culturale şi sociale a spaţiului rural;
 integrarea agroturismului în planificarea şi strategia de dezvoltare naţională, regională
(judeţeana) şi mai ales locală;
 dezvoltarea ofertei turistice, organizarea şi promovarea acesteia, precum şi realizarea
infrastructurii generale şi tehnico–edilitare etc.;
 sprijinirea economiilor locale în dezvoltarea social–economică a comunităţii, dar şi în
protejarea naturii şi a valorilor culturale (efectul multiplicator agroturismului);
 implicarea comunităţilor şi autorităţilor locale în sectorul turistic prin sprijinirea
grupurilor de iniţiativă pentru dezvoltarea şi promovarea ofertei turistice locale,
pentru protejarea mediului înconjurător şi a bunurilor culturale, de aici şi rolul
organizaţiilor locale ale prestatorilor de servicii turistice;
 consultarea specialiştilor, a autorităţii membrilor comunităţii locale în dezvoltarea
agroturismului şi a economiei locale pentru a se evita conflictele de interese între
politica guvernamentală şi cea locală şi a se stabili o compatibilitate între turism şi
celelalte domenii socio–economice din localitate.

Agroturismul, componentă a turismului rural, are cele mai mari implicaţii în valorificarea
resurselor turistice locale şi în ridicarea nivelului de viaţă al locuitorilor, în dezvoltarea
socio–economica a localităţii rurale şi comunităţii în general şi nu în ultimul rând, în
protejarea şi conservarea mediului natural şi construit, în contextul unei activităţi economice
pe principii ecologice. De aceea, interesul comunităţii şi autorităţii locale este acela să
elaboreze o strategie de organizare, dezvoltare şi promovare a turismului rural, cu precădere,
a agroturismului, la nivel local, cu concurenta tuturor agenţilor economici implicaţi în
desfăşurarea acestei activităţi.

29
3.3. Egalitatea de şanse

Este un drept foarte important, drept pe care La Casa Moțeasca îl respectă în toate
activităţile desfăşurate alături de clienţii săi şi nu numai şi cu angajaţii cărora le oferim un loc
de muncă. Pensiunea se adresează tuturor clienţilor, fără a face discriminări legate de sex,
apartenența la grupuri minoritare, etnie, religie. Politica de non-discriminare va fi promovată,
iar în cazul apariţiei problemelor în acest sens, se va încerca rezolvarea lor cât mai rapid
posibil.
Strategia de atragere şi fidelizare a clienţilor se bazează pe adaptarea la cerinţele
clienţilor, şi cultura acestora.
Deoarece pensiunea este situată într-o localitate liniştită, piața ținta este definită ca
turişti care vor să petreacă vacanța în linişte, departe de zgomot şi învalmaşeală, într-un cadru
tradițional, simplu, unde se mai păstrează tradițiile, obiceiurile, şi oamenii trăiesc din ceea ce
îşi produc cu propria mâna.

3.4. Achiziţii
Tabel 1. Dotare jocuri
Nr. Valoare TVA în Total cu TVA
Denumire produs Buc.
Crt. fără TVA Ron în Ron
1 Şah 2 104 20 124
2 Cărţi de joacă 3 45 9 54
3 Remi 2 70 13 83
 Total 50,51 210,49 261

Tabel 2. Dotare interior


Nr. Valoare TVA în Total cu
Denumire produs Buc.
Crt. fără TVA Ron TVA
1 Pat simplu 1 pers 90x200 3 972 185 1157
2 Saltea Siglo simplu 90x200 3 1134 215 1349
3 Pat dublu 160x200 4 1880 357 2237
4 Saltea dublă 160x200 4 2680 509 3189
5 Dulap cu oglindă 6 5292 1005 6297
6 Măsuţă 6 1056 201 1257
7 Fotolii 9 3141 597 3738
8 Noptier 11 1573 299 1872
9 Cuier 35 210 40 250
10 Vază 5 15 3 18
11 Set umeraşe 4 40 8 48

30
12 Covoraşe 70x150 11 660 125 785
13 Pernă mare 60x60 11 330 63 393
14 Pernă mică 45x45 11 165 31 196
15 Pilotă bumbac 2 pers 4 436 83 519
16 Pilotă bumbac 1 pers 3 240 46 286
17 Cuvertură pat dublu 4 400 76 476
18 Cuvertură pat simplu 3 210 40 250
19 Perdea 9 198 38 236
20 Şină dublă perdea 9 360 68 428
21 Set lenjerie pat 2 pers 4 260 49 309
22 Set lenjerie pat 1 pers. 3 105 20 125
23 Cearceaf 2 pers. 4 120 23 143
24 Cearceaf 1 pers. 3 60 11 71
25 Prosoape pluşate 90x150 22 770 146 916
26 Prosoape mijlocii 70x140 22 550 104 654
27 Prosoape pt. faţă 30x50 26 104 20 124
28 Prosoape pt. picioare 30x50 22 88 17 105
29 Aplice pe perete 40 3200 608 3808
30 Perie pt. haine 4 72 14 86
31 Perie pt. pantofi 4 80 15 95
32 Suport TV pe perete 6 480 91 571
33 TV color LCD 66 cm 5 5880 1117 6997
34 TV color LCD 82 cm 1 2100 399 2499
35 Pahare 22 44 8 52
36 Oglindă baie 6 654 124 778
37 Poliţă baie 6 210 40 250
38 Suport prosop cromat 6 216 41 257
39 Suport hartie igienică 6 84 16 100
40 Dozator săpun 6 258 49 307
41 Capac WC 6 222 42 264
42 Perie WC 6 150 29 179
43 Coş gunoi cu pedală 8 480 91 571
44 Uscător păr 5 205 39 244
45 Covor lung hol 3 240 46 286
46 Scăunel 4 480 91 571
47 Saună 1 29600 5624 35224
48 Uscător de mâini 1 230 43 273
49 Ceaun cu suport 1 150 29 179
50 Scrumier pe picior 3 255 48 303
TOTAL 66776 16026 82802

Tabel 3. Dotare exterior

Nr. Denumire produs Buc Preţ unitar Preţ total lei

31
Crt lei
1 Masă 8 pers 1 1280 1280
2 Scaun 8 155 1240
3 Aplice exterioare 10 75 750
4 Şezlonguri 4 300 1200
5 Scrumieră pe picior 1 85 85
6 Băncuţă lemn tip ladă 2 675 1350
  Total terasă 5905

IV. BIBLIOGRAFIE

1. Eugen Falniță, Carmen Babaiță – Amenajări turistice, Editura Miron, Tm., 2003
2. Ghereș M., - Agroturism, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2003
3. http://www.e-car.ro/html/turism_extern.php
4. http://www.turism.gov.ro/ro/site/55/directia-dezvoltare-si-relatii-internationale/
5. http://www.eurogites.org/about.php?lang=EN
6. http://www.anat.ro/
7. http://www.apdrp.ro/
8. www.fondurieuropene2012.ro
9. http://www.fonduri-structurale.ro/
10. http://ro.wikipedia.org/wiki/Turism

32

S-ar putea să vă placă și