Sunteți pe pagina 1din 4

Clasa 6

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ

Disciplina: Matematică

Numele şi prenumele elevului:


Data susţinerii testului:
Timp efectiv de lucru: 45 minute

1. Scrie vecinii numerelor:


………..249………….
………..149 …………
………..438 …………
………1.129 …………
2. Calculează suma numerelor:
3. 245 + 2.134=
4. 152 + 1.241=
5. 223 + 2.243=
6. 175 + 1.314=

3. Află diferența numerelor:

7.949- 1.231=
9.439- 3.328=
8.547- 2.434=
9.789- 8.325=
4. Calculaţi:
2x2= 7x3= 4x2=
3x2= 5x4= 5x5=
3x3= 6x2= 4x4=
5x2= 4x2= 6x1=
3x4= 10x3= 9x0=

5. Aflaţi factorii înmulţirii:

X = 10 x =8

X =4 x = 9

6. La un concurs au participat în total, 4 fete si de două ori


mai mulți băieți. Câţi băieţi au participat, la acel concurs?

Rezolvare:

Obiectivele specific ale testării sumative:


- Evaluarea nivelului de însușire a numerației;
-Evaluarea gradului de însuşire a tablei înmulţirii numerelor naturale
în concentrul 0-50;
-Evaluarea competenţei de a efectua calcule aritmetice cu numere
naturale, utilizând cele trei operaţii instrumentale de bază: adunarea,
scăderea şi înmulţirea;
-Evaluarea nivelului de realizare al progresului faţă de testările iniţiale;
-Evaluarea competenţei de a rezolva probleme, utilizând algoritmii de
calcul;

Competențe vizate:
-Să efectueze corect operaţiile de adunare, scădere și înmulţire a
numerelor naturale propuse;
-Să identifice factorii care fac posibil un anumit produs;
-Să rezolve corect problema dată, relizând corect planul de rezolvare şi
utilizând algoritmii de calcul specifici;

Barem de corectare:
Descriptori de performanţă: Notă: 20 p se acordă din oficiu
ITEMUL
1. Scrie Scrie Scrie Scrie Nu
corect 4 corect 3 corect 2 corect 4 rezolvă
vecini ai vecini ai vecini ai vecini ai corect
numerelor- numerelor- numerelor- numerelor- niciun
10p 8p 6p 4p exerciţiu-
0p
2. Afla Afla Afla Afla Nu
corect corect corect corect o calculează
suma a 4 suma a 3 suma a 2 suma 2 p nicio
numere 10 numere 8 numere 5p sumă-0p
p p
3. Calculează Calculează Calculează Calculează Nu
corect 4 corect 3 corect corect o identifică
diferențe- diferențe-8 2diferențe- diferență- niciun
10 p p 5p 2p rezultat-
0p
4. Află Află Află Află Nu
corect 15 corect 10 corect 7 corect 4 identifică
produse produse produse produse -5 niciun
-20 p -15 p -10 p p produs-0p
5. Identifică Identifică Identifică Identifică Nu
corect corect corect corect identifică
factorii din factorii din factorii din factorii niciun
4 operații- 3operații- 2operații- unei factor-0p
20 p 15 p 10 p operații 5
p
Rezolvă Scrie doar
corect operația 5
problema p
dată 10