Sunteți pe pagina 1din 5

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.

1 SCHITU GOLEŞTI
e-mail: scoalaschitugolesti@yahoo.com
tel/fax: 0248566150
C.I.F.: 29382251

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

UNITATEA: G.P.N. Valea Pechii

Prof.înv.preşcolar: Bratu Elena Ramona

DATA: 15.03.2019

GRUPA : Mixtă

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „CÂND/CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?”

PROIECT TEMATIC: „PRIMĂVARĂ DRAGĂ , BINE-AI SOSIT”

SUBTEMA: „Se întorc păsările călătoare”

DOMENIUL: Ştiinţe

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate matematică

TEMA: „Numărăm până la 8”

FORMA DE REALIZARE: exerciţii cu material individual

TIPUL DE ACTIVITATE: predare-învăţare

SCOPUL: Formarea reprezentărilor corecte privind numeraţia în limitele 1-8, prin


dobândirea de cunoştinţe despre numărul opt şi familiarizarea cu simbolul său grafic, cifra 8.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

 O1- să identifice mulţimi cu 5,6,7,8 elemente ;


 O2 - să numere conştient în ordine crescătoare şi descrescătoare în limitele 1-7;
 O3- să raporteze numărul la cantitate , cifra la număr şi reciproc;
 O4 - să formeze mulţimea cu un element mai mult decât mulţimea iniţială;
 O5- să rezolve sarcinile din fişa de lucru;

STRATEGII DIDACTICE

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, problematizarea, demonstraţia,


exerciţiul, jocul
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: planşă demonstrativă,element surpriză, jetoane ,
cifre, coşuleţe, panou, coşuri cu materiale, fişe de lucru, creioane, stimulente.

FORMA DE ORGANIZARE: frontală, individuală, pe grupuri.

DURATA: 30-35 minute

Desfăşurarea activităţii

EVENIMENT CONŢINUT STRATEGII EVALUARE


DIDACTIC ŞTIINŢIFIC DIDACTICE
Moment organizatoric Pregătirea copiilor şi a
cadrului de desfăşurare a
activităţii, pregătirea şi
aşezarea materialului
didactic;aşezarea copiilor în
mod corespunzător.
Captarea atenţiei Se va realiza cu ajutorul unor Surpriza
elemente surpriză.

Educatoarea introduce
personajul surpriză care o Conversaţia Aprecieri
reprezintă pe Rândunică, verbale
solul Zânei Primăvară cu un
săculeţ.

Educatoarea descoperă
împreună cu copiii ce conţine Explicaţia
săculeţul.

Este un tablou de primăvară


cu următoarele
elemente:soare, nori, copaci,
rândunele,buburuze, ghiocei.
Se intuieşte tabloul.
Reactualizarea Se cere copiilor să numere Exerciţiul Chestionarea
cunoştinţelor anumite elemente din tablou şi orală
să precizeze câte elemente de Problematizare
un anumit fel sunt (3 copaci, 5 a
lebede, 6 berze, 7 rândunici),
şi ce cifră corespunde unui
anumit număr.

Copiii vor număra crescător şi


descrescător în limitele 1- 7 cu
ajutorul numărătorii.
Anunţarea temei şi a Pentru că ştiţi să număraţi Explicaţia
obiectivelor atât de bine până la 7, astăzi
vom învăţa să numărăm mai
departe, până la 8, vom forma
mulţimi cu 8 elemente, vom
cunoaşte cifra 8, vom afla cu
ce obiecte seamănă
aceasta,vom stabili locul
numărului 8 în şirul
numerelor şi vom rezolva o
fişă matematică. Voi preciza
şi ce stimulente vor primi
dacă vor rezolva toate
sarcinile date.
Intuirea materialelor Se intuiesc materialele Conversaţia Aprecieri
distribuite pe mese şi în ce verbale
scop vor fi utilizate.
Prezentareaconţinutulu Voi lucra la panou :
i şi dirijarea învăţării
-aşez mulţimea rândunelelor
în partea stângă a panoului pe
o linie verticală; Demonstraţia

- se numără elementele Chestionarea


mulţimii şi se precizează orală
numărul lor, apoi se asociază Explicaţia
cifra corespunzătoare, 7;

- alături, în dreapta, se aşează


o mulţime de berze care să Demonstraţia
aibă tot atâtea elemente câte
rândunici sunt , prin punere în
perechi - corespondenţă unu la
unu - (7).

Se compară mulţimile şi se
stabileşte că cele două Aprecieri
mulţimi au tot atâtea Explicaţia verbale
elemente, 7;se subliniază că
fiecare rândunică are pereche
o barză.
Demonstraţia
Se mai adaugă o barză lângă
cele şapte şi se explică faptul
că mulţimea s-a mărit cu un
element. Că acum nu mai sunt
şapte elemente, ci opt. Astfel
s-a format o nouă mulţime
care are opt elemente şi
reprezintă numărul 8. Explicaţia

Se explică şi că între cele


două mulţimi există o
diferenţă de un element, iar
mulţimea cu 8 elemente este
mai mare decât cea cu 7
elemente cu unu.

Se asociază cifra
corespunzătoare, respectiv
cifra 8.

Se precizează că cifra opt


poate semăna cu diferite
obiecte din jurul nostru: două
cerculeţe lipite, un colac uns
cu miere şi cu nucă(sfânt), ca
în versurile:

„Opt este ca un colac


Uns cu miere şi cu mac.
Nu-l mâncaţi că vă – nşelaţi.”

Se stabileşte ce fel de număr


este numărul 8, cu soţ .
Se identifică locul numărului
8 în şirul numerelor, respectiv
după numărul 7.
Obţinerea performanţei Li se cere copiilor să aşeze Explicaţia Acţional-
şi asigurarea mulţimea rândunicilor pe o practică
transferului linie verticală, să numere
elementele, să precizeze
numărul lor şi să asocieze
cifra corespunzătoare. Apoi li
se cere să aşeze în partea Exerciţiul
dreaptă a rândunicilor o
mulţime de berze care să aibă
tot atâtea elemente.

Li se cere copiilor să mai


adauge încă o barză lângă cele Problematizare
şapte şi să precizeze ce s-a a
întâmplat cu mulţimea
berzelor. Aprecieri
verbale
Copiii numără elementele noii Exerciţiul
mulţimi şi precizează câte
elemente are noua mulţime,
apoi asociază cifra
corespunzătoare .

Se exersează număratul
elementelor noii mulţimi.
Asigurarea retenţiei Pe grupuri se vor realiza Problematizare Acţional-
următoarele sarcini: a practică

-să construiască un turn din


opt cuburi;

- să pregătească mere pentru


opt prieteni; Jocul Aprecieri
verbale
-să aşeze în vază opt flori.
Exerciţiul
Evaluarea Se rezolvă sarcinile fişei de Conversaţia Aprecieri
lucru individuale
Explicaţia verbale
Se autoevaluează rezolvarea
fişei. Exerciţiul Autoevaluarea

Încheierea Se fixează tema. Conversaţia Aprecieri


verbale
Se fac aprecieri generale şi se generale
dau recompense (stimulente).
Recompense

Prof.înv.preşcolar

Bratu Elena Ramona

S-ar putea să vă placă și