Sunteți pe pagina 1din 2

“APROB”

Decanul facultăţii Stomatologie


Prof.univ. I. LUPAN
ÎNTREBĂRI
pentru examenele de Stat de absolvire,
la Propedeutica Stomatologică ”Pavel Godoroja”
disciplina Propedeutica Stomatologiei Ortopedice şi Supraprotezarea pe Implante
anul V de studii 2016 - 2017

1. Definiţia noţiunii “ Stomatologie ortopedică”. Compartimentele. Metodele de tratament.


“ Sistemul stomatognat”. Componentele sistemului stomatognat.
2. Factorii ce dirijează dezvoltarea sistemului stomatognat. Legătura reciprocă dintre funcţie şi
morfologie după exemplul ATM. Două etape în morfologia postnatală a dinţilor.
Funcţiile proprii şi auxiliare ale SS.
3. Indicaţi caracterele morfo-funcţionale generale şi de grup ale dinţilor. Enumeraţi semnele
anatomice de deosebire ale dinţilor.
4. Particularităţile implantării dinţilor la maxilă şi mandibulă. Formele fiziologice şi patologice ale
arcadelor dentare. Factorii ce asigură unitatea funcţională a arcadei dentare. Aria ocluzală.
Planul de ocluzie. Rolul biologic al curbelor de ocluzie.
5. Definiţie “Ocluzie”, “ocluzie statică”, “ocluzie dinamică “, “Relaţii de ocluzie”. Varietăţile de
ocluzie dinamică. Indicaţi 4 semne ale ocluziei centrice.
6. Definiţie “ Relaţie de postură mandibulară”. Enumetraţi elementele active şi pasive ce asigură
această poziţie. Spaţiul Donders. Ce numim şi cu cît este egal spaţiul liber de vorbire. Testele
Wild, Silverman şi Robinson. Importanţa practică.
7. În ce planuri şi în ce sensuri au loc mişcările mandibulare. Două grupe din care pornesc
mişcările mandibulei după Costa. Mişcările mandibulare în plan sagital, indicaţi valorile
unghiurilor traiectoriei sagitale articulare şi incisivale.
8. Mişcările mandibulare în plan vertical şi transversal. Diagrama Posselt. indicaţi valorile
unghiurilor traectoriei transversale articulare şi incisivale. Caracteristica hemiarcadei de
balans şi celei active. Importanţa practică. 4 faze ale actului de masticaţie după Gysi.
9. Definiţie “ Tehnica dentară” şi “ Biomateriale”. Cerinţele medico- biologice către materiale.
Aliajele metalice. Componenţa. Clasificarea după destinaţie.
10. Acrilatele. Componenţa acrilatelor utilizate în protetica dentară. Clasificarea după procesul de
polimerizare şi destinaţie. Caracteristica monomerului.
11. Ceramica. Componentele. Clasificarea după destinaţie. Utilajul necesar în procesul tehnologic
12. Materialele amprentare. Clasificarea după Oksman, Napadov, Postolachi-Bîrsa. Exemple din
fiecare grupă.
13. Materialele pentru confecţionarea modelelor. Caracteristica. Tehnici de realizare a modelelor în
dependență de scopul urmărit.
14. Indicaţi componentele de bază ale amestecurilor de ceară şi influenţa lor asupra însuşirilor
tehnice pentru machetarea construcţiilor protetice.
15. Materialele abrazive utilizate în protetica dentară. Clasificarea după provenienţă şi destinaţie.
Instrumente abrazive pentru şlefuirea şi lustruirea lucrărilor protetice.
16. Definiţie “ incrustaţie”, “ Coroana de înveliş”. “ Coroana de substituţie”. Clasificarea după
destinaţie, material, tehnica confecţionării.
17. Tehnici de confecţionare a coroanelor şi punţilor dentare fizionomice din acrilat şi ceramică.
18. Tehnici de confecţionare a coroanelor şi punţilor dentare fizionomice mixte din metalacril şi
metalceramică.
19. Proteza parţială mobilizabilă cu placă acrilică. Elementele componente. Tehnici de
confecţionare.
20. Proteza parţială mobilizabilă scheletată. Elementele componente. Tehnici de confecţionare.
21. Proteza totală. Elementele componente. Tehnici de confecţionare.
22. Tipuri de bonturi protetice utilizate în tratamentul implanto-protetic. Clasificarea după generaţia
implantului, după forma acestuia, după axul bontului, după material, după modul de agregare.
23. Varietăţile de conexiune a implantului cu bontul protetic: conexiunea externă, conexiune prin
înşurubare, conexiune internă.
24. Biomecanica corelată cu restaurarea protetică susţinută pe implanturi: raportul coroană-implant,
diametrul implantului, topografia, numărul, tipul de joncţiune implant-bont, utilizarea
bonturilor angulare, materialul restaurării protetice, morfologia suprafeţei ocluzale, extensiile
restaurărilor protetice
25. Biomecanica corelată cu restaurarea protetică susţinută pe implanturi: restaurările protetice cu
sprijin mixt, în edentaţia parţială, totală, parafuncţii în antecedente.
26. Planificarea restaurării implanto-protetice. Clasificarea după Misch. Edentaţia unidentară.
27. Planificarea restaurării implanto-protetice. Edentaţia parţială la maxilă în regiunea frontală şi
posterioară, la mandibulă în regiunea frontală şi posterioară.
28. Planificarea restaurării implanto-protetice. Edentaţia totală la maxilă şi mandibulă.
29. Amprentarea câmpului protetic implantar cu lingura închisă în cazul implanturilor two-stage şi
one-stage. Amprentarea câmpului protetic implantar cu lingura deschisă. Avantaje şi
dezavantaje.
30. Încărcarea protetică a implanturilor: progresivă, graduală, imediat.

şef catedră, conf. univ. D. Uncuța

şef studii, conf. univ N. Bajurea