Sunteți pe pagina 1din 2

Ortopedică ÎNTREBĂRI

pentru examenele de Stat de absolvire, la Stomatologia Ortopedică

anul V de studii 2015 - 2016

1. Metodologia examenului clinic şi paraclinic a pacienţilor în clinica de protetica dentară.


Formularea diagnosticului.
2. Etiologia, tabloul clinic şi terapia leziunelor odontale coronare. Indicaţii către terapia
restaurativă. Etapele pregătirii şi cerinţele către cavitatea pentru inlay.
3. Etiologia, tabloul clinic şi terapia leziunelor odontale coronare cu coroane metalice
întregturnate. Indicaţii. Consecutivitatea etapelor clinice.
4. Etiologia, tabloul clinic şi terapia leziunelor odontale coronare cu coroane fizionomice acrilice,
compozite. Indficaţii. Consecutivitatea etapelor clinice.
5. Indicaţii şi etapele clinice în terapia leziunelor odontale coronare cu coroane fizionomice
integral ceramice, particularităţile preparării dinţilor stîlpi.
6. Indicaţii şi etapele clinice în terapia leziunelor odontale coronare cu coroane mixte m/c.
7. Indicaţii şi etapele clinice în terapia leziunelor odontale coronare cu coroane de substituţie.
Clasificări.
8. Indicaţii şi etapele clinice în terapia leziunelor odontale coronare cu coroane 3/4, 4/5 şi
ecuatoriale.
9. Tehnica probei coroanei de înveliş: întregturnate, acrilice, ceramice. Tenhica cimentării.
Complicaţii posibile. Profilaxia.
10. Metoda de protecţie a plăgii dentinare după prepararea dinţilor sub coroane de înveliş. Tehnica
Scutan de confecţionare a coroanelor provizorii.
11. Caracteristica complicaţiilor posibile în terapia leziunelor odontale coronare cu coroane de
înveliş: pe parcursul tratamentului, imediat după tratament, tardive. Tactica medicului.
12. Varietăţile raportului marginei coroanei de înveliş cu parodontul marginal. Concepţia modernă.
13. Etiologia şi tabloul clinic al edentaţiei parţiale. Clasificarea Kennedy. Indicaţii şi etapele clinice
în terapia protetică cu punţi dentare.
14. Particularităţile examenului clinic şi paraclinic a pacienţilor cu edentaţii parţiale. Indicaţii şi
etapele clinice în terapia cu punţi dentare întreg turnate.
15. Consecutivitate examenului clinic subiectiv a pacienţilor cu edentaţii parţiale. Indicaţii,
contraindicaţii şi etapele clinice la aplicarea punţilor dentare din acrilate şi compozite moderne.
16. Examenul clinic obiectiv al pacienţilor cu edentaţii parţiale. Indicaţii, contraindicaţii şi etapele
clinice la aplicarea punţilor dentare integral ceramice şi adezive.
17. Particularităţile preparării dinţilor stîlpi în terapia edentaţiei parţiale cu punţi dentare. Indicaţii,
contraindicaţii şi etapele clinice la aplicarea punţilor dentare m/c, m/a.
18. Migrări dentare. Etiopatogenia, tabloul clinic. Criteriile ocluziei funcţionale după Ene.
Fenomenul Tieleman. Metode de tratament.
19. Indicaţii şi etapele clinice în terapia edentaţiei parţiale cu punţi dentare cu extenzie.
Complicaţii.
20. Influienţa edentaţiei parţiale întinse, extinse şi subtotale asupra sistemului muscular şi ATM.
Metode de examinare clinică şi paraclinică.
21. Caracteristica componentelor cîmpului protetic în edentaţiile parţiale întinse, extinse şi
subtotale. Indicaţii la terapia cu proteze parţiale mobilizabile.
22. Pregătirea cavităţii orale către terapia edentaţiei parţiale.
23. Conceperea protezei parţiale mobilizabile acrilice şi principiile alegerii dinţilor sub croşete.
Amprentarea preliminară.
24. Indicaţiile la amprentarea anatomică şi funcţională în terapia edentaţiei parţiale cu proteze
mobilizabile. Alegerea materialului amprentar. Tehnica amprentării.
25. Determinarea și înregistrarea relațiilor intermaxilare în cazul edentației parțiale în dependență
de situația clinică.

Ortopedie ex de stat
1
26. Metode și tehnici de determinare a DVO.
27. Edentaţia parţială întinsă. Tabloul clinic. Indicaţii în terapia cu PPM scheletate. Componentele.
Varietăţi. Caracteristica croşetelor.
28. Conceperea PPM scheletate în edentaţiile parţiale cl. I-IV Kennedy la maxilă şi mandibulă.
Alegerea dinţilor de suport şi a tipurilor de croşete. Biomecanica.
29. Conceperea PPM scheletate în edentaţiile parţiale cu sisteme speciale de fixare: culise, sistem
Rumpel-Dolder.
30. Metode de corectare a bazei protezei mobilizabile, ocluziei, croşetelor. Indicaţii, tehnica
rebazării. Complicaţii. Profilaxia.
31. Abraziunea patologică. Etiopatogenia. Tabloul clinic. Particularităţile tratamentului protetic a
abraziunii compensate şi decompensate.
32. Etiopatogenia maladiilor parodontului. Rolul ocluziei traumatice în declanşarea insuficienţei
funcţionale ale parodontului.
33. Tabloul clinic al parodontitei cronice marginale generalizate. Sarcinile tratamentului ortopedo-
protetic. Indicaţii şi metode de şlefuire selectivă a dinţilor metode de şinare provizorie.
34. Protezele dentare imediate în terapia complexă a maladiilor parodontului. Şinele permanente.
35. Edentaţia totală. Etiopatogenia. Tabloul clinic. Caracteristica zonelor funcţionale şi de sprijin
ale cîmpului protetic. Clasificarea Schroder, Keller. Examenul fibromucoasei Supple.
36. Tehnica corectării lingurilor amprentare individuale conform testelor funcţionale Herbst.
Amprentarea funcţională în edentaţiile totale.
37. Determinarea și înregistrarea de relații centrice la tratamentul edentației totale.
38. Proba machetelor protezei totale dentare. Evaluarea greșelelor comise la etapa de determinare
și înregistrarea relației centrice.
39. Indicaţii şi etapele clinice la confecţionarea protezelor totale cu căptuşală elastică sau bază
metalică.
40. Indicaţii către rebazarea protezelor totale. Tehnica metodelor directă şi indirectă.
41. Maladiile ATM. Etiopatogenia. Tabloul clinic. Clasificarea Hvatova, Kalamcarov-Petrosov.
Particularităţile examenului clinic.
42. Particularităţile tratamentului protetic al pacienţilor cu maladii cronice ale mucoasei cavităţii
orale.
43. Influienţa materialelor şi a protezelor dentare asupra ţesuturilor cavităţii orale şi a
organismului: toxică, alergică, traumatică, fizică. Tactica medicului.
44. Stomatitele traumatice toxice şi alergice declanşate de materialele protezelor dentare. Tabloul
clinic. Diagnosticul diferențiat şi tratamentul.
45. Galvanoza. Etiologia. Tabloul clinic. Diagnosticul diferențiat. Tratamentul.
46. Examinarea clinică și paraclinică a pacienților adulți cu anomalii dento-maxilare.
47. Particularitațile tratamentului pacientilor adulți cu anomalii de ocluzie.
48. Particularităţile confecţionării protezelor dentare fixe pe implante. Igienizarea punţilor dentare.
49. Defectele şi deformaţiile, posttraumatice şi postchirurgicale, parţiale sau totale ale oaselor
maxilare fără şi cu lezarea ţesuturilor moi, etiologia, tabloul clinic, diagnosticul şi
particularităţile tratamentului protetic.
50. Leziunile şi defectele palatului dur, etiologia, tabloul clinic, diagnosticul şi particularităţile
tratamentului protetic.

Ortopedie ex de stat
2

S-ar putea să vă placă și