Sunteți pe pagina 1din 21

Planetele negre

Alãturi de planete, astrologia (si în special, astrologia karmicã) ia în consideratie reflectiile lor, denumite
“astre negre”. Din punct de vedere astronomic, un astru negru este cel de-al doilea focar al elipsei
descrise de o planetã în jurul Soarelui, sau de Lunã în jurul Terrei. Planetele se deplaseazã pe elipse putin
neregulate, apropiindu-se de Soare la periheliu si distantându-se la maximum la afeliu. Existã, de
asemenea, si un centru al elipsei (vezi fig. alãturatã). Focarul neocupat este considerat o concentratie de
energie astralã, opusã sau antiteticã celei a planetei respective.

În ceea ce priveste Soarele negru, el ar fi cel de-al doilea focar al Galaxiei, desi cel material (dacã existã!)
este încã greu de determinat cu mijloacele astronomice de care dispunem actualmente. S-a propus, la
un moment dat, ca focar material al Galaxiei steaua Alcyone, aflatã în 1993 pe longitudinea cereascã de
29054 în Taur.

Unele referinte la Soarele central galactic (sau focarul Cãii Lactee) existã în ocultism. Dr. Sumner din
Statele Unite explicã: “Asa cum Pãmântul si planetele din sistemul nostru solar se rotesc în jurul
Soarelui, tot asa si Soarele nostru împreunã cu planetele care-l însotesc parcurge un traseu mult mai
lung în jurul marelui Soare Central. Deoarece aceastã orbitã este elipticã, intensitatea radiatiei marelui
Soare Central variazã functie de distanta fatã de ea, în cursul rotatiei.”

Helena Blavatsky descrie (în “Doctrina secretã”- vol.II): “ Acest Soare Central al ocultistilor trebuie
acceptat chiar si de stiintã din punct de vedere astronomic, cãci ea nu poate contesta prezenta în
Univers a unui corp central pe Calea Lactee, a unui punct invizibil si secret, a unui permanent centru
magnetic [solar]. (…) Soarele Central este pur si simplu centrul, pulsul nostru vital, universal”.

Însã majoritatea astronomilor au respins aceastã ipotezã. De aici reiese si dificultatea determinãrii
pozitiei Soarelui Negru. În 1900 el s-ar fi aflat pe longitudinea 11013 în Rac, în 1950 pe 12055 în aceeasi
zodie, ceea ce dã un pas secular destul de accelerat – de 1042 – dacã tinem seamã de datele
astronomice cu privire la mãrimea elipsei descrise de Soare. Am putea considera totusi Soarele Negru
cel de-al doilea focar al elipsei formate de Pãmânt în jurul Soarelui. În acest caz, I-am putea determina
cu precizie amplasamentul. Denumirea ar fi atunci exceptivã, fiindcã, dupã conventia stabilitã, astrul
negru format de revolutia Pãmântului ar trebui sã se numeascã “Pãmântul Negru”.

Urmând aceeasi tehnicã de constructie, se poate elabora o întreagã astrologie bazatã pe cel de-al doilea
focar al miscãrii eliptice a fiecãrei planete. Totusi, în afara studiului lui Lilith – sau al Lunii Negre – si,
partial, al Soarelui Negru, nu s-a întreprins o analizã sistematicã a semnificatiilor astrologice ale acestor
corpuri simbolice. Fãrã îndoialã, ar fi interesant de analiza temele astrelor negre, ele reprezentând
abordarea unor noi aspecte psihologice. Principalul obstacol pe aceastã cale îl constituie inexistenta
unor elemente mitologice (apartinând, deci, psihologiei arhetipale) ale epifaniei sau contraponderii
“negre” al întregului panteon uranian. Faptul cã Soarele Negru si Lilith au deja corelative mitologice a
permis introducerea lor în astroanalizã. Primul reprezintã antiteza Soarelui triumfãtor al amiezii,
aflându-se exilat în Fundul Cerului, la rãdãcina pãmântului. El stãpâneste abisul impenetrabil (al
constiintei noastre). Uneori, Soarele Negru este purtat în spate de cãtre zeul infernului, asa cum apare el
în mitologia aztecã. Pretutindeni este închipuit ca un absolut malefic, sau ca moartea devorantã si
ineluctabilã. Pentru alchimisti, Soarele Negru reprezintã materia brutã, neantrenatã încã în evolutie.

Astrologia a retinut din mitologie aspectul necrutãtor si distructiv al Soarelui Negru, iar din Alchimie,
omologarea lui cu inconstientul în stadiul sãu elementar si impulsiv, reprezentând pericolele ce ne pasc
si care, în lipsa luãrii precautiilor necesare de ordin spiritual, izbutesc sã urce la suprafata constiintei si sã
ne devoreze. În practica astrologicã, Soarele Negru este mai rar utilizat. Unii astrologi propun ca primul
focar al Galaxiei sã fie înteles simbolic drept “inima universului sensibil”, în timp ce Soarele Negru ar fi
“inima spiritualã “ sau Sanctuarul lumii, centrul orbitei solare fiind omfalosul (gr. ombilic) cosmic, adicã
punctul de echilibru si de jonctiune al celor douã “inimi”. Simbolic vorbind, planetele sunt “mame”
nãscãtoare ale fenomenelor materiale, pe când astrele negre sunt “tati” spirituali, cãlãuze pe drumul
transcenderii universului. Planetele reprezintã lumea în expansiune, în timp ce astrele negre indicã
drumul cãtre interioritate.

În mod uzual, în astrologie Soarele Negru este o proiectie astronomicã în mod geocentric al celui de-al
doilea focar al Pãmântului în traiectoria sa în jurul Soarelui; este plasat, cu aproximatie, la 120 Rac.

Luna neagrã (Lilith)

Simbol

Lilith se noteazã, la alegere, prin douã semne diferite: , unde datele inconstientului - reprezentat de
Lunã - determinã (ori dominã) crucea materialitãtii, sau , care pune în evidentã mai ales impactul
rãvãsitor al lui Lilith. În ambele cazuri, semiluna e orientatã spre stânga (partea stângã simbolizând
întunericul, obscuritatea, tenebrele, inconstientul).

Cuvinte - cheie: încercare, slãbiciune, impas, lovitura destinului, vid, steril, extremism, sinucidere,
sadism, exclusivism, perversitate, ilegitim, castrare, secret, avort, karma individualã, refuz, animalitate,
femelã, erotism, sex-simbol, cruzime, fantasme, supranatural, magie neagrã, piele neagrã, disperare,
perfectionism, suferintã, seductie, vampirism, vampã, revoltã, nesupunere, vrãjitoare, absolut, plãcere,
revendicare, tentatie, metafizic, sãlbatic, tãcere, fascinatie, nuditate, enigmã, mântuire, angoasã, blocaj,
vigilentã, amazoanã, reactie, absentã, sacrificiu, marginalitate, separare, iluminare.

Astronomic - luna neagrã reprezintã cel de-al doilea focar al orbitei elipsoidale circumterestre descrise
de Lunã, primul focar fiind ocupat de pãmânt. ea se poate calcula prin aflarea apogeului Lunii, adicã al
punctului cel mai îndepãrtat de pãmânt al orbitei lunare. Deplasarea ei anualã este de aproximativ 40 40
. Revolutia ei în jurul Pãmântului se efectueazã în 3232 de zile, adicã în vreo 8 ani 10 luni si 10 zile.
Am putea spune cã existã douã Luni Negre, utilizate în aceeasi mãsurã în astrologie: una denumitã
"medie", rezultatã din calculul unei orbite elipsoidale uniforme a Lunii, si o alta "corectatã", care tine
seama de modificãrile reale ale traiectoriei descrise de Astrul Noptii.

Traditia misticã - astrologii caldeeni credeau cã, alãturi de Lunã, Pãmântul are un satelit , cu nume de
Lilith, împrumutatã apoi misticii ebraice. În scrierile cabalistice se observã o îndepãrtare de la litera
Bibliei, afirmându-se, printre altele, si o creatie simultanã a bãrbatului si a femeii. Una din aceste traditii
o considerã pe Lilith drept prima femeie a lui Adam; ea însã îl abandoneazã pentru a-l urma pe Samael
(sau Lucifer), îngerul alungat din cer. Dupã "Haggada", Lilith, femeia creatã în acelasi fel si simultan cu
Adam - fiind prin aceasta egala sa - a tulburat întratât Paradisul prin zâzaniile iscate, încât Dumnezeu s-a
vãzut obligat sã retransforme în tãrânã primul cuplu uman, pentru a-l recrea doar pe Adam, din a cãrui
coastã va fi mai apoi zãmislitã Eva, ca o chezãsie a destinului lor comun. O altã traditie sustine cã, în
urma unei sfade cu bãrbatul ei, Llith, cuprinsã de mânie, a rostit numele lui Dumnezeu (actiune
interzisã), dupã care la pãrãsit definitiv pe adam pentru a începe o viatã demonicã. Anterioritatea
relatiilor ei ciu Adam face din Lilith o dusmancã de temut a Evei. Ea devine, astfel, simbolul (sau
instigatoarea) legãturilor amoroase ilegitime, deci perturbatoarea cãminului conjugal. Sãlasul ei se aflã
în profunzimile mãrii, iar oamenii trebuie sã o implore prin invocatii sã rãmânã mereu în adâncuri, spre a
nu le tulbura tihna pe Pãmânt.

Ne aflãm acum deja în domeniul demonologiei iudaice si ritualurilor cabalistice de protectie. Gershom
Scholem vorbeste în Cabala si simbolistica ei" despre "riturile care au ca scop dezarmarea fortelor
"celeilalte pãrti", alungarea demonilor si a duhurilor distructive . acest domeniu s-a dezvoltat extrem, de
mult prin aceea cã însãsi cabala a apelat la forme noi (…) la reprezentãri magice si rituri vechi, existente
cu mult înaintea ei. (…) Cine a luat parte pânã de curând la o înmormântare la Ierusalim, este surprins de
un spectacol foarte curios care loc uneori în fata mormântului deschis, înaintea coborârii corpului
neînsufletit. Zece evrei danseazã în jurul mortului si rostesc un psalm, care este considerat în general în
traditia iudaicã drept un psalm de apãrare împotriva demonilor (Psalmul 91) sau latã rugãciune. Dupã
acest dans de înconjurare se pune o piatrã pe sicriu si se rosteste versetul din Facerea 25:6;- Iar fiilor
tiitoarelor sale, Avraam le-a fãcut daruri si încã fiind el în viatã I-a trimis departe…- Acest ciudat dans al
mortii se repetã de sapte ori". Sensul acestui rit care le este de neînteles aproape tuturor celor care
participã la el se leagã cu reprezentãrile Cabalei despre viata sexualã si caracterul sacru al semintiei
umane. Aici este un mit întreg care are ca obiect delimitarea actului procreãrii de alte practici sexuale
demonizate, în special de onanie.

Dupã traditia talmudicã, demonii au fost creati vineri seara, la asfintit, ca duhuri, si întrucât între timp a
început Sabatul, n-au mai cãpãtat corpuri. De aici s-a ajuns la concluzia cã de atunci demonii îsi cautã un
trup si de aceea se lipesc de oameni. La aceasta s-a adãugat si o altã reprezentare. Când, dupã uciderea
lui Abel de cãtre fratele sãu, Adam nu a mai vrut sã aibã de-a face cu sotia lui, au venit la el demoni
femeiesti, Succubi, si au primit sãmânta lui; din aceastã legãturã, în care capacitatea de procreare a lui
Adam a fost risipitã si deviatã, s-au nãscut un fel de demoni numiti Nig e Bne Adam, “duhuri aducãtoare
de pagubã iesite din om”. Aceste reprezentãri vechi despre procrearea demonicã prin polutie sau prin
alte practici onaniste au fost culese de cabalisti si sistematizate în Zohar, si anume cã Lilith, regina
demonilor, sau demonii aflati la curtea ei, cautã sã-l excite sexual pe omul care nu are femeie ca sã-si
procure, în felul acesta, din semintele cãzute în desert, un corp pentru ei însisi. Dar (…) problema
rãmâne neclarificatã cu privire la cine a dezvoltat mai întâi aceste concluzii si formulãri detaliate
referitoare la Succubi sau Incubi: cercurile iudaice sau cele crestine. În textele aramaice de exorcizare
din secolul al VI–lea le aflãm deja atestate în cercurile iudaice, iar la sfârsitul secolului al XIII-lea ,
atingând maxima dezvoltare în Zohar; ele joacã un rol extrem de important prin reprezentãrile lor cu
privire la legãtura “celeilalte pãrti” cu viata omeneascã. În timp ce sãvârsirea legãturii dintre bãrbat si
femeie, în limitele ei sacre, constituie pentru cabalisti un mister, privit cu cel mai mare respect(…)
risipirea capacitãtii de procreare este, dimpotrivã, un act distructiv, din care nu se înmulteste sacrul, ci
“cealaltã parte”. O idee extremã despre curãtenie a dus astfel la concluzia cã fiecare încãlcare constientã
sau inconstientã a legilor ei trebuie privitã ca un act de procreare a demonilor.

(…) Toti copii nelegitimi pe care omul i-a procreat cu demonii, pe parcursul vietii sale, apar dupã moarte
si participã la doliul si la înmormântarea acestuia, “deoarece toate acele spirite cãrora le-a construit
corpul dintr-o picãturã de spermã îl cinstesc întocmai ca pe tatãl lor. De aceea trebuie sã fie pedepsit
tocmai în ziua înmormântãrii lui, cãci atunci când este purtat la groapã roiesc în jurul lui ca albinele si
strigã: “Tatãl nostru tu esti si se vaitã si se jelesc în spatele catafalcului pentru cã acum îsi pierd obârsia si
sunt amenintate sã hoinãreascã prin vãzduh întocmai ca si ceilalti demoni care plutesc fãrã corp”. Dupã
spusele altora, îsi anuntã, cu acest prilej, pretentiile lor la mostenire alãturi de ceilalti fii ai mortului si
cautã sã le dãuneze copiilor legitimi. Ritul celor sapte ocoliri ale mortului, care înscriu un cerc sacru, este
o ceremonie de apãrare prin care urmeazã ca acei copii falsi sã fie împiedicati sã se apropie de mort, sã-i
murdãreascã trupul neînsufletit sau sã facã alte stricãciuni. De aici vine si versetul din Facere despre “fiii
tiitioarelor (demonice)” pe care Abraham i-a alungat de la el ca sã nu necãjeascã pe Isaac, fiul legitim
(…). Johann Jakob Schudt (…) povesteste în anul 1717 despre evreii din Frankfurt: “Ei cred ci tãrie cã
atunci când sãmânta unui bãrbat se pierde, cu ajutorul lui Mahlat (o diavolitã) si al lui Lilith, din ea ies
duhuri rele care mor si ele la timpul lor. Când moare un bãrbat, iar copii lui încep a plânge si a se tângui,
atunci vin acesti Sedim sau duhuri rele, iesite din sãmânta lui, si vor sã aibã parte, împreunã cu ceilalti
copii, de mort, ca de tatãl lor, îl smotocesc si-l ciugulesc, provocându-i durere si Dumnezeu însusi, când
vede aceste poame frumusele lângã mort, îsi aminteste din nou de pãcatele celui rãposat. (…) Mai ales
în anii bisecti se postea iarna, în anumite sãptãmâni, lunea si joia, pentru a corecta, prin anumite
rugãciuni si exercitii de penitentã, macularea pe care o aduce omul propriului sãu trup prin polutiile
nocturne si prin onanie. Acest rit se numeste Tikun ªobabim.(…)

Fireste, Lilith nu este pãrtasã numai la practicile sexuale nelegitime. Chiar si legãtura oficialã dintre
bãrbat si femeie este primejduitã de ea, pentru cã încearcã sã se strecoare si aici, în imperiul Evei. De
aceea a fost exersat un ritual, recomandat de Zohar, care are ca scop tinerea lui Lilith la distantã de
culcusul conjugal.

“La ceasul când bãrbatul se uneste cu femeia lui, sã-si ridice gândul la sfintenia Stãpânului sãu si sã
rosteascã:

În catifea înfâsuratã – tu esti aici?


Opreste-te, opreste-te!

Nu intra si nu iesi!

Nimic de la tine si nimic pentru tine!

Întoarce-te, întoarce-te, marea se agitã

Valurile ei te cheamã*

Eu însã îmi iau partea cea sfântã,

Sunt învelit în sfintenia Regelui

Apoi sã-si înfãsoare trupul lui si pe al femeii sale în pânze curate si pe urmã sã stropeascã cu apã
proaspãtã în jurul patului” (* Adevãrata resedintã a lui Lilith se aflã pe fundul mãrii)”

Informatii similare ne oferã Eliphas Levi în “Dogma Înaltei Magii”: “Se citeste în cartea ebraicã a
revolutiei sufletelor cã existã suflete de trei feluri; fiicele lui Adam, fiicele îngerilor si fiicele pãcatului.
Mai existã, conform aceleasi surse, trei feluri de spirite: spiritele captive, spiritele rãtãcitoare si spiritele
libere. Sufletele sunt trimise în cuplu. ªi existã, totusi, suflete de bãrbati care se nasc vãduve si ale cãror
sotii sunt tinute de cãtre Lilith si Naemah, reginele strigoaicelor; acestea sunt suflete care au de ispãsit
curajul celibatului. Astfel, dacã un bãrbat renuntã din copilãrie la iubirea femeilor, el face din sotia care-i
este destinatã sclava demonilor destrãbãlãrii. Sufletele se întâlnesc si se multiplicã în cer la fel ca si
trupurile pe Pãmânt. Sufletele imaculate sunt fiice sãruturilor îngerilor”.

În lucrarea “The Holy Kabbalah” a lui A.E. Waite, Lilith este privitã ca o contra parte femininã a lui
Samael (Satan), dar si a lui Leviathan (monstrul marin, amintit în “Vechiul Testament”). De asemenea, în
acelasi text se aratã: “Rabbi Elias recunoaste patru mame ale demonilor, numite Lilith, Noamah, Ogeret
si Mahalath”.

În ipostaza ei de femeie înlocuitã si abandonatã, Lilith va reprezenta aversiunea fatã de institutia


familiei, fatã de cuplu si fatã de copii. Lilith este prototipul imposibilitãtii adaptãrii la normele sociale, de
unde exilul ei în profunzimile mãrii (adicã în propriile noastre abisuri), unde ea continuã însã sã fie
turmentatã de dorinte perverse. Lilith este un fel de faunitã nocturnã ce încearcã sã-l seducã pe Adam si
care este întovãrãsitã de plãsmuiri fantasmagorice; este nimfa stãpânitã de vampirismul curiozitãtii, care
o împinge spre noi si tot mai ciudate experiente. Ea alãpteazã muritorii cu veninul viselor obsedante,
sursã de cosmaruri.

Iatã cum este descrisã Lilith în literatuira ocultã:” (…) era foarte înaltã, cu un pãr lung, negru, si ceva în
înfãtisarea ei mã înfiora. Mã privea fix, stând putin aplecatã deasupra patului meu. Era învelitã într-o
pelerinã forte lungã si în mâna dreaptã tinea o nuia din lemn care sclipea slab, ca si cum ar fi fost
fosforescentã; (…) femeia a trasat în aer, cu nuiaua, semnul demonului Asmodeu (…). Femeia înaltã s-a
chircit si a început sã urle. În viata mea n-am auzit asa ceva; semãna cu rãcnetul unei fiare de pe altã
lume. Nuiaua si-a pierdut sclipirea si a devenit elasticã, contorsionându-se în mâna ei; în scurt timp am
vãzut cã se transformase într-un sarpe de culoare neagrã”.

Semnificatii astrologice

Luna neagrã este un “corp” vid introdus în astrologie în anul 1937, de cãtre astrologul francez Dom
Neroman. Ea este utilizatã mai ales în astrologia europeanã continentalã. Lilith este singurul astru negru
ce apare frecvent în astrogramele moderne. Ea semnificã în tema natura unei/ unor încercãri pe care
nativul le are de înfruntat sau locul de maximã tensiune legat de evolutia sa karmicã. În general,
subiectului îi este dat sã reuseascã înfrângerea acestor greutãti, pânã la urmã.

Totodatã, Lilith indicã punctul din astrogramã (caracterizat de semnul si casa în care este plasat) unde
nativul are tendinta de a comite exagerãri sau nedreptãti care vor antrena reactii bruste (lovituri) ale
destinului. De obicei, într-o primã fazã, subiectul refuzã sau nu întelege lectia care i se dã., fapt care
provoacã rãspunsuri tot mai devastatoare (din parte propriului sãu inconstient). De aceea, Luna Neagrã,
semnificã marea încercare a unei vieti. Sensul ei a fost pe deplin înteles doar atunci când nativul
reuseste sã desprindã semnificatia spiritualã profundã ce sãlãsluieste dincolo de vesmântul material al
înlãntuirii întâmplãrilor prin care trece.

Unii astrologi deduc din faptul cã Luna Neagrã corespunde apogeului lunar ideea cã ea ar întruchipa
punctul cel mai îndepãrtat de materialitate si de problemele acestei lumi. În consecintã, ea ne poate
devia sau, în cel mai bun caz, doar perturba traiectoria noastrã existentialã. Al doilea focar al orbitei
lunare nu este asadar numai un loc plasat pe astrogramã, ci indicã un stadiu prin care trece fiinta umanã
spre a se rafina spiritual.

Lilith corespunde Polului Nord, iernii, miezului noptii si apei înghetate (ghetii). În legãturã cu aceasta, se
poate observa cã în mai toate traditiile mistice caracterul sacerdotului este nordic sau “polar”. În India
de pildã, Nordul este punctul cardinal atribuit preotilor (brahmanilor). În aria culturalã iudaicã, putem
nota cã numele primei litere a alfabetului evreu, ALEPH, are aceeasi valoare numericã (111) cu QOTEBH,
care înseanmã “pol”, de unde rezultã identitatea lor esentialã. Litera aleph este expresia spiritului, a
infinitului si, de aici, a lui Dumnezeu. Pentru cabalisti, prima literã a alfabetului evreiesc le contine pe
toate celelalte, fiind imaginea uni inimi, sãlasul intelectualitãtii pure si al cunoasterii în general. În fine,
ea este rãdãcina oricãrei modalitãti expresive, prin ea debutând “Cele Zace Porunci”.

Anual, existã patru scurte perioade corespunzãtoare anotimpurilor când Luna Neagrã medie coincide cu
cea “realã”, ambele întâlnindu-se pe aceeasi longitudine zodiacalã. Aceste conjunctii sunt considerate de
cãtre mistici drept momente favorabile realizãrii Marii Opere Spirituale. Meditând la miezul noptii, în
momentul conjunctiei de iarnã a celor douã Luni Negre, se poate atinge prin extaz mistic, fuziunea cu
dumnezeirea. Fiecare om are atunci posibilitatea de a se înãlta spiritual mai lesne decât în alte
împrejurãri. În timpul acestei practici meditative, aspirantul trebuie sã aibã în permanentã fata
îndreptatã cãtre nord (Septentrion).
În astrologie, Lilith este consideratã, în mod uzual, ca având domiciliul în Scorpion, exaltarea în Pesti, si
având o puternicã rezonantã cu casele corespunzãtoare zodiilor amintite (casa a VIIIa, casa a XII a). Casa
a VIII a astrologicã semnificã, între altele, si încercãrile karmice, iar casa a XII a semnificã si datoriile
noastre karmice (generate de erorile comise în alte vieti, care se “rezolvã” acum prin depãsire cu succes
a încercãrilor aducãtoare de evolutie si experientã spiritualã)

Având în vedere aceste elemente, este necesar sã discutãm în continuare, despre încercãrile în practica
spiritualã.

Încercãrile în practica spiritualã

Atât cei care sunt, cât si cei care nu sunt angrenati pe o cale spiritualã (este vorba despre o participare
constientã, deoarece, oricum, toti ne aflãm pe o cale sau alta), trebuie sã facã fatã, în mod periodic la tot
felul de încercãri. Scopul acestor încercãri este unul singur: de a ne trezi spiritual, de a trece pe o treaptã
vibratorie superioarã. Dacã scopul încercãrilor este acelasi nu trebuie sã extindem concluzionarea si sã
afirmãm cã aceste încercãri provin din aceeasi cauzã. În mod obisnuit, pentru marea masã de oameni ele
sunt prevãzute în karma individualã, sunt scrise în destin si dacã nu se actioneazã în nici un fel prin
intermediul liberului arbitru, acestea vor apãrea cu o precizie de ceasornic. Acest tip de încercãri
karmice pot sau nu sã fie privite ca niste examene care sã conteze pentru evolutie spiritualã. Încercãrile
karmice , care vin “de la sine”, cum s-ar spune, pot fi doar un fel de plãti, o scadentã a unor datorii mai
vechi si, din acest motiv, nu pot fi integrate spiritual de cãtre majoritatea oamenilor. Câti învatã cu
adevãrat din propriile greseli?

Atunci când reusesti sã înveti din propriile greseli se spune cã ai fructificat într-un mod eficient
încercãrile karmice. Nu numai cã ai scãpat de niste datorii prin încercarea la care ai fost supus, dar ai
cãpãtat o valoare inestimabilã si anume cunoasterea; aceastã cunoastere, treptat, poate conferi fiintei
posibilitatea folosirii liberului arbitru si, în consecintã, posibilitatea de a exercita un anumit control
asupra destinului. Dacã încercãrile karmice nu sunt integrate din acest punct de vedere, adicã dacã nu
avem permanent capacitatea de a învãta din tot ceea ce ni se petrece, ele vor trece neobservate, ba
chiar mai rãu, uneori se vor întuneca si mai mult prin stãrile de furie, disperare, resemnare care le pot
urma. Atât timp cât esti pregãtit sã înveti cu detasare din tot ceea ce ti se petrece, încercãrile karmice te
vor ajuta într-o mare mãsurã sã evoluezi spiritual.

Cu totul altfel stau lucrurile în ceea ce priveste un alt tip de încercãri. Atunci când abordezi în mod
constient o cale spiritualã si te apropii de un Maestru, apar si altfel de încercãri despre care putem
spune cã nu erau prevãzute în karma vietii actuale. În aceastã situatie, încercãrile nu mai urmeazã un
scenariu karmic, ci ele, pot fi provocate prin vointa Maestrului sau uneori, pur si simplu, datoritã
accelerãrii arderii karmice, apar mult mai repede decât ar fi fost prevãzute. Deoarece nu pot fi evitate
încercãrile, indiferent dacã fiinta este sau nu angrenatã pe o cale spiritualã este necesarã asimilarea
unor metode eficiente de abordare acestora.
Nici mãcar IIsus Christos, Fiul lui Dumnezeu, nu a fost scutit de încercãri. Iisus a fost supus tentatiilor
dupã ce a primit botezul în apa Iordanului. Evanghelistul Matei aratã:” Atunci Iisus a fost dus de Duhul în
pustie, ca sã fie ispitit de diavolul. Acolo a postit patruzeci de zile si patruzeci de nopti; la urmã a
flãmânzit. Ispititorul s-a apropiat de el, si I-a zis:”Dacã esti Fiul lui Dumnezeu porunceste ca aceste pietre
sã se facã pâini”. Drept rãspuns, Iisus I-a zis:” Este scris: “Omul nu trãieste numai cu pâine, ci cu orice
cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu”. Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe streasina
templului, si I-a zis:” Dacã esti Fiul lui Dumnezeu, aruncã-Te jos; cãci este scris: ”El va porunci îngerilor
Sãi sã vegheze asupra ta; si ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva sã Te lovesti cu piciorul de vreo piatrã”.
“De asemenea este scris”, a zis Iisus: “Sã nu ispitesti pe Domnul Dumnezeul Tãu”. Diavolul L-a dus apoi
pe un munte foarte înalt, I-a arãtat toate împãrãtiile lumii si strãlucirea lor, si I-a zis:” Toate aceste
lucruri Ti le voi da Tie, dacã Te vei arunca cu fata la pãmânt si Te vei închina mie”. “Pleacã, Satano” I-a
rãspuns Iisus “Cãci este scris: numai Domnului Dumnezeului tãu sã te închini si numai lui sã-I slujesti”.
Atunci diavolul L-a lãsat. ªi deodatã au venit la Iisus niste îngeri si au început sã-L slujeascã” (Matei 4;1-
11)

Credinta si fermitatea interioarã sunt douã trepte esentiale în calea cãtre eliberare. Fãrã ele, cuvântul
Eliberare (moksha, mukti) poate fi spus, scris, dar niciodatã realizat. Fãrã credintã putem atinge un
anumit grad de cunoastere intelectualã, dar doar cu credintã putem sã pãtrundem în cele mai subtile
unghere ale fiintei. Fermitatea este puterea care ne ajutã sã depãsim toate obstacolele si toate
frustrãrile. Ea ne ajutã sã ne dezvoltãm vointa, ce reprezintã baza succesului în evolutia noastrã. Este
scris în scripturi cã, cu ajutorul lui SANKALPA SHAKTI, puterea fermitãtii, nimic nu este imposibil. La baza
marilor realizãri stã aceastã mare calitate. Când aceastã putere a fermitãtii existã, fiinta, în mod
inevitabil, îsi va atinge telul.

Marele întelept Budha, întemeitorul religiei omonime, a revelat calea cãtre eliberarea supremã si
definitivã de orice suferintã: “Prin anularea si încetarea completã a ignorantei înceteazã complet karma
noastrã individualã (sau altfel spus dispar total conditionãrile posibile datorate destinului).

Prin încetarea completã a karma-ei individuale, înceteazã sã mai fie conditionatã în functie de aceasta
(karma) constiinta.

Prin încetarea tuturor conditionãrilor constiintei înceteazã numele si forma.

Prin încetarea numelui si formei înceteazã sã ne mai influenteze în multiple moduri cele sase organe ale
simturilor (mentalul este al 6-lea organ de simt).

Prin încetarea influentelor tiranice ale celor sase organe ale simturilor care, spontan, pot fi controlate
perfect, atunci si pentru totdeauna înceteazã contactul.

Prin încetarea contactului înceteazã senzatia.

Prin încetarea senzatiei înceteazã dorinta.

Prin încetarea dorintei înceteazã atasamentul.


Prin încetarea atasamentului înceteazã existente conditionatã si se atinge suprema detasare.

Prin încetarea existentei înceteazã nasterea.

Prin încetarea nasterii înceteazã bãtrânetea, moarte, tristetea, înlãntuirile, lamentãrile, mizeria, durerea
si disperare.

Astfel, lantul întreg si esential al agregatelor fundamentale ale suferintei dispare si fiinta umanã atinge
suprema eliberare divinã care îi permite sã cunoascã ADEVÃRUL ULTIM”

Planetele negre

Incercarile in practica spirituala (continuare)

Incercarile sunt de doua feluri: psihice si spirituale.

Incercarile psihice (prima categorie) sunt urmatoarele:

Tentatia - cei care cunosc anumite procedee spirituale sau parapsihologice, pot fi inclinati sa le
foloseasca intr-un sens negativ, malefic. Daca in sufletul fiintei (discipolului spiritual) se afla multe
impuritati sub forma unor dorinte profund egotice, atunci la acesta va aparea tentatia de a folosi
anumite tehnici din practica spirituala pentru a-si implini respectivele dorinte. Ceea ce este mai grav e
faptul ca unii realizeaza acest lucru in mod constient, adica ei sunt pe deplin constienti de faptul ca
utilizeaza tehnica respectiva pentru a genera un rau cuiva sau undeva. Uneori tentatia se poate
manifesta sub forma “slabiciunilor”. Intotdeauna in spatele unei incercari se afla anumite forte
demoniace. Atunci cand un maestru isi testeaza discipolul urmareste nu doar o verificare a acestuia, ci o
intarire a lui fata de fortele demoniace care sunt angrenate in testul respectiv. Atunci cand un discipol
nu rezista unei incercari el devine dependent de fortele demoniace care au stat in spatele acelei
incercari. Acest lucru devine clar sesizabil atunci cand aspirantul cade de mai multe ori la acelasi tip de
incercare. Dupa ce el a cedat tentatiei apare regretul fiintei de a fi gresit din nou. Dupa un timp
incercarea se repeta si daca discipolul cedeaza din nou, el va fi controlat de fortele demoniace care stau
in spatele acelei tendinte negative (viciu, “slabiciune”,etc).

Entitatile malefice subtile nu pot comanda, nu pot conduce o fiinta umana, insa ele, pentru a-si realiza
scopurile lanseaza permanent sugestii in directia respectiva. Astfel, toate tentatiile care apar inlauntrul
nostru nu sunt altceva decat sugestiile entitatilor astrale malefice care si-au gasit un punct de rezonanta.
Daca noi cedam tentatiilor respective, adica dezvoltam rezonanta care a aparut, practic am ratat
incercarea la care am fost supusi. Prin urmare atunci cand discipolul (sau fiinta) nu face fata la o
incercare, devine dependent de fortele demoniace care au actionat in spatele incercarii respective.

Indoiala - este a doua incercare psihica. In momentele de indoiala nu trebuie sa ne bazam pe minte sau
intelect, ci trebuie sa facem apel la credinta, la suflet, la intuitie. La aceasta incercare psihica a indoielii
suntem supusi cu totii, si nu-i putem opune decat credinta; credinta este o consecinta directa a
aspiratiei, iar aspiratia provine din TAPAS (creste in urma lui abhyasa- practica plina de fervoare si
neintrerupta).

Eruditia sterila - este o alta incercare psihica. Apare la fel de des ca si indoiala si, de asemenea, se trece
relativ greu peste ea. Se manifesta prin tendinta de a acumula multe informatii, din multiple domenii,
mai mult sau mai putin utile sau necesare. Fiinta adesea nici nu intelege profund notiunile acumulate si
nici nu le foloseste practic, multumindu-se cu o parada a propriilor cunostinte. O astfel de persoana
poate scrie carti, compiland din alte carti, fara a avea o experienta efectiva in acel domeniu. Fiintele care
“cad” la aceasta incercare filosofeaza fara sa fi experimentat direct si complet asupra unor adevaruri
spirituale.

Intelegerea eronata - este cea de-a patra incercare psihica. Aceasta apare mai ales la fiintele care nu au
suficienta claritate a gandirii, puterea de intelegere corespunzator dinamizata (in astrologie, puterea de
intelegere este indicata de planeta Jupiter). Fiinta care a esuat la aceasta incercare va aplica o anumita
cunoastere conform intelegerii sale gresite, consecintele putand fi mai mult sau mai putin grave. Daca
persoana in cauza este profesor sau instructor, ea va impregna elevilor (discipolilor) sai acea viziune
gresita, realizand astfel o multiplicare in mintile celorlalti a propriilor sale erori.

Himerele - sunt un alt tip de incercari psihice. Acestea sunt generate de o imaginatie necontrolata, de
tendinta de a confunda fantasmele cu realitatea, de lipsa de luciditate care conduce la iluzionare. Fiinta
ajunge la parerea (sau impresia) ca ceea ce face o indeparteaza de Dumnezeu si renunta la o anumita
activitate sau practica spirituala, pentru ca “asa a simtit” (in mod fals, iluzoriu), “asa a visat”, “asa i s-a
parut”.

Frica (absenta curajului) - este un alt tip de incercare psihica. Cateva idei fundamentale trebuie retinute
aici:

- niciodata sa nu-ti fie frica

- daca apare frica si o ascunzi, ea va creste

- dupa orice incercare la care ai picat, apare frica, nelinistea, datorita faptului ca persoana devine
dependenta de fortele demoniace care au stat in spatele incercarii respective. Intr-o asemenea situatie,
fiinta respectiva va cauta sa atraga in caderea sa inca 20 - 30 de oameni, deoarece raul niciodata nu
convinge pe nimeni, pe deplin; fiinta “cazuta” are nevoie de confirmari si capata o siguranta daca spune
“Iata ca si celalalt spune la fel” (acea fiinta a cazut la aceeasi incercare si se afla pe aceeasi treapta
evolutiva).

In ceea ce priveste incercarile spirituale , ele au doua scopuri:

moartea (sau, mai exact, transmutarea si sublimarea) egoului si

intalnirea cu pazitorul pragului


Despre acesta din urma esoteristul roman Vasile Lovinescu afirma: “(...) in fata fiecarei “porti “ se afla un
inger care pazeste intrarea si care nu lasa pe nimeni sa intre pana nu pronunta cuvantul de pasa. Dar
cuvantul nu-l stii decat dupa ce ai trecut poarta. Atunci situatia e fara iesire. Intervine insa un al treilea
termen: sa te comporti ca si cum ai fi trecut prin usa, ca si cum ai fi deja dincolo. Asta nu se poate decat
prin asimtire, prin intuitie indepartata (...). Atunci se intampla: sau poarta se topeste, sau se topeste
ingerul sau te topesti tu; nu mai ai atunci de trecut printr-un punct geometric, ci sa te transvazezi printr-
un intreg plan devenit poros. caci asimtirea supraspatialului si a supratemporalului topeste poarta care e
intr-un punct pe un moment de succesiune (...)ingerul te lasa sa treci, caci el are consemn sa interzica
intrarea unei entitati bine definite, bine inchegata, individuala.” (vezi Lovinescu, “Jurnal alchimic”).
Acelasi autor arata in analiza esoterica a basmului “Harap Alb” de Ion Creanga; “La punctul de limita in
alt plan de existenta, ambianta se sensibilizeaza sub infatisarea unei entitati simbolice, care este
denumita “Pazitorul Pragului”. In “Harap Alb” ia forma de urs, rezumand in el toate conditiile limitative
pe care eroul vrea sa le depaseasca. Mai mult decat o fiinta, “Pazitorul Pragului” este un cosmar. In alte
basme, apare la trei poduri succesive, de arama, de argint, de aur, ca lup, leu, balaur cu douasprezece
capete.” (V. Lovinescu - “Creanga si creanga de aur”). Rene Guenon, faimos esoterist occidental,
vorbeste si el despre “paznicul portii prin care trebuie sa treaca fiinta pentru a se elibera de conditiile
limitative (...) ce o retin in domeniul existentei contingente si manifestate.” (R. Guenon - “Simboluri ale
stiintei sacre”).

Incercarile spirituale pot fi de doua tipuri: reale si imaginare. Cele reale sunt niste conditionari concrete ,
obligandu-ne la alegeri relativ clare (de genul “Daca te mai rogi si te mai duci la biserica, te dau afara din
casa.”; continui aceasta practica si esti dat afara din casa). Incercarile spirituale imaginare sunt cele mai
dificile si pot fi puse in corelatie cu incercarile psihice de tipul jimerelor.

In general, incercarile spirituale pot fi categorisite dupa cum urmeaza:

1. Incercari ale pamantului (care tin de elementul subtil pamant)

Acestea sunt legate de hranire, valorile materiale si financiare, afaceri, contactul cu lumea fizica si
raportarea la corpul fizic propriu. O karma de posesivitate (care poate fi uneori corelata cu blocaje sau
dezechilibre la nivel de Muladhara - chakra) expune fiinta la incercari de acest gen.

2. Incercari ale apei (care tin de elementul subtil apa)

Acestea sunt legate de sentimente, emotii si relatii sociale. Imaginatia, tendintele gregare, atasamentul
fata de traditie, erotismul (in aspectul receptiv, de sensibilitate fata de stimulii sexuali - toate acestea
sunt corelate cu incercarile apei. Excesul de tamas in fiinta, posesivitatea centrarea preponderenta in
Svadhisthana - chakra - toate acestea expun fiinta la astfel de incercari.

3. Incercari ale focului ( care tin de elementul subtil foc)

Aici putem include manifestarile legate de sexualitate si de idei (mai exact de idei fixe si chiar de
prejudecati). Ideile aberante pe care le acceptam sau nu, apartin tot acestui tip de incercari (mai ales
ideile legate e dominare tiranica, grandomanie, agresiune). Vointa fiintei este, in acest caz pusa la
incercare. Pornirile agresive sau chiar violente, dezechilibrele la nivel de Manipura ceakra (mai ales in
sens yang), expun fiinta la astfel de incercari.

4. Incercari ale aerului (care tin de elementul subtil aer)

Aici sunt incluse rationamentele sofiste, inspiratia si receptivitatea ratacitoare. putem vorbi despre
inclinatia catre speculatii mentale, dificultatile de intelegere, cultivarea unor forme de comunicare
inutile (barfa, trancaneala, etc.). Prin meditatii, luciditate si vigilenta, fiinta va face intotdeauna distinctie
intre constient si subconstient, pentru a bloca elementele disonante care au tendinta sa erupa din
subconstient. Fiintele avand dificultati de intelegere si dre comunicare, karma de ignoranta, dezechilibre
la nivel de Anahatha-chakra, sunt expusi acestui gen de incercari.

Cel care cauta initierea spirituala actioneaza principal mereu in acelasi mod. Tocmai de aceea se spune
ca inteleptii au o lume comuna. Acela care nu ajunge sa domine lumea materiala,acela care se afla inca
prins in capcana emotiilor, care inca nu si-a invins gandurile rele si nu si-a imblanzit dorintele, acela care
nu are controlul deplin asupra constientului sau si asupra tendintelor sufletului, nu este pregatit pentru
MAREA INITIERE. Ceasul iluminarii sale divine nu a sunat inca.

Luna neagra (Lilith) in semne

Influenta lui Lilith in semne se face resimtita la nivel astral (psihomental), in fiinta umana. Lilith poate fi
considerataca o entitate spirituala malefica aflata intr-o profunda rezonanta cu aspectele malefice,
abisale ale zodiei Scorpionului (si, intr-o anumita masura, Pestilor) care imping fiinta umana catre
sexualitate anarhica, autodistrugere (sinucidere), extremism (atitudine de tip totul sau nimic),
secretomanie excesiva, dizarmonioasa, agresivitate, sadism (sau masochism, uneori), magie neagra,
feminitate extremista, agresiva (gen amazoana, femeie “emancipata”), combinata cu refuzul maternitatii
si al principiului masculin, constient si ordonator (eventual cu porniri catre lesbianism, intre o femeie
“activa “ si una “pasiva”). La nivel subtil, este vorba despre existenta unor rezonante malefice, a unor
impuritati, la unanumit nivel al fiintei, a unor energii tamasice, latente, inhibate. Prin purificare si
alchimizare (transmutare, sublimare) aceste energii devin benefice, elevate, pornirile negative mai sus
amintite devenind tendinte pozitive, superioare (iubire, detasare, integrarea spirituala a potentialului
sexual, echilibru, armonie, etc.).

Lilith in Berbec

Indica o fiinta care este extremista in ceea ce priveste vointa, munca, activitatea, spiritul de competitie,
afirmarea propriei individualitati. Frecvent, aceasta pozitie a Lunii negre se coreleaza cu o karma de
agresivitate. Fiinta va fi supusa in special incercarilor focului. (care vor fi cele mai dificile pentru ea).
Nativul are anumite blocaje, dezechilibre si /sau impuritati la nivel de Manipura - chakra. Se poate vorbi
despre impulsivitate in plan amoros, tendinte sadice, pornirea egotica de a provoca conflicte violente
(cu riscuri mortale), inclinatia spre sporturi extreme. Posibile accidente. Nativul se poate identifica,
uneori, cu o sexualitate agresiva, necontrolata.

Femeile cu aceasta pozitie au tendinte agresive, provocatoare, violente, curajul, in cazul lor, fiind inlocuit
cu o pendulare intre frica de a nu fi agresate si tendinta de a fi agresiva (in virtutea ideii ca “cea mai
buna aparare este atacul”).

Lilith in Taur

Indica o fiiinta care este extremista in ceea ce priveste banii, valorile materiale, alimentatia. Incercarile
apar in acest caz in mod constant, cu regularitate, fiind vorba mai ales despre incercari ale pamantului
(cele mai dificile in acest caz). Extremismul se manifesta prin lacomia fata de bani, valori materiale,
lacomia alimentara, tendinta de a fura si de a pastra la modul incrancenat, posesiv, alternand cu un
refuz total al banilor, al valorilor materiale. Apare tendinta, uneori, de a procura cu banii servicii sexuale
(sau de a vinde servicii sexuale). Pot apare blocaje, dezechilibre si / sau impuritati la nivel de Muladhara
- chakra. Uneori, fiinta este extremista in dragoste, manifestandu-si gelozia, posesivitatea, pentru ca
aceasta pozitie a Lunii negre se coreleaza adesea cu o karma de posesivitate. Poate apare o mare
inclinatie catre lene si dorinta intensa de a achizitiona sau poseda, combinata cu frica de a cheltui bani si
o mare nevoie (egotica ) de securitate materiala.

Lilith in Gemeni

In acest caz extremismul se manifesta la nivel mental. Incercarile pot avea loc prin intermediul
anturajului, a rudelor colaterale (frati, surori, veri) si vor fi, predilect, incercari ale aerului. Fiinta poate
avea anumita blocaje sau dezechilibre la nivelul lui Anahatha - chakra. Curiozitatea, nevoia de
comunicare vor fi orientate catre sexualitate, mistere, enigme, bizarerii, cunostinte despre entitatile
malefice. Realizarea studiilor primare si medii este afectata, generand fiintei posibile handicapuri sau
frustrari mentale. Putem vorbi adesea, de o karma de ignoranta (comunicare) in acest caz, de o anumita
tendinta catre dispersie mentala.

Lilith in Rac

In acest caz extremismul se manifesta la nivel emotional, imaginativ. Fiinta va trece mai ales prin
incercari ale apei , fiind vorba, in acest caz de o karma familiala. Nativul are o mare receptivitate fata de
entitatile malefice. In cazul unei femei, este afectata manifestarea propriei feminitati, ca si intelegerea
sau perceperea asupra a ceea ce reprezinta arhetipul feminitatii. In cazul unui barbat, relatia cu mama si
cu femeile, in general, va fi afectata, manifestandu-se extremist, dizarmonios. Nativul va avea dificultati
in ceea ce priveste alimentatia, somnul, viata de familie, memoria (de exemplu: somnul poate fi marcat
de cosmaruri, alimentatia poate fi marcata de lacomie sau de refuz al hranirii - anorexie). Este afectata
in acest caz functionarea lui Swadhisthana - chakra, ceea ce va afecta manifestarile sexuale ale fiintei
respective (refulari, senzualitate dizarmonioasa, reprimarea aberanta a erotismului). Tendinta de hranire
cu emotii perverse.

Lilith in Leu
Indica o manifestare extremista a vointei, dinamismului si creativitatii. Fiinta va trece mai ales prin
incercari ale focului, solaritatea sa manifestandu-se tamas-ic, excesiv. Manipurachakra va fi perturbata
in functionarea ei, generand fanatism, grandomanie, dorinte tiranice, afectarea vederii, a inimii. Nativul
poate avea o sete maladiva de putere, de distractie, de satisfactii sexuale (cu riscul de vampirizare a
energiei sexuale, in cadrul unor relatii amoroase). Relatiile cu copii vor fi dificile (atasament sufocant sau
respingerea copiilor). Fiinta poate fi marcata de obsesia luxului, stralucirii, afirmarii.

Lilith in Fecioara

Fiinta se manifesta extremist in ceea ce priveste munca, simtul datoriei, ratiunea. Uneori, ea poate
ajunge la analize si rationamente aberante, profund gresite (in cazul lui Lilith in Gemeni sau Fecioara
putem vorbi despre incercari psihice din categoriile “intelegere eronata” , “eruditie sterila”, “indoiala”,
in timp ce Lilith in Rac va adice incercari psihice de tip (“himere”).Incercarile de tip pamant vor
predomina in acest caz, nativulputand fi marcat de o karma profesionala (obsesia corectitudinii,
perfectinism excesiv, obligatii profesionale dificile, umilitoare). Muladharachakra este afectata in
functionarea sa. Pot apare inhibitii sexuale, preocupari excesive legate de purificare (sau refuz al
acesteia), regimuri alimentare, sau diverse boli stranii.

Lilith in Balanta

Extremismul apare, in acest caz, in viata sociala si in casnicie (viata de cuplu). Fiinta va fi obiectul unor
incercari psihice de tip frica (absenta curajului) si a unor incercari spirituale de aer. Anahata-chakra este
afectata in functionarea ei. Nativul are, in mod cert, o karma relationala, care-i va crea dificultati in plan
sentimental, in asocieri, in casatorie (care e dorita in mod obsesiv sau respinsa cu furie), conducand la
despartiri sau rupturi definitive, ce pot lasa un gol dureros in suflet. Fiinta poate cunoaste tentatia de a
avea o relatie (sau de a se casatori) cu o persoana rau famata (criminal, dictator, traficant, etc.), pe care
o percepe ca fiind un erou, o vedeta, etc.

Lilith in Scorpion

Este plasata in dimiciliu, indicand un extremism in trairea vietii sexuale si a interesului a tot ceea ce este
misterios (atractia spre straniu, morbid, malefic, genul “horror”, respingator). Finta va fi marcata de
tentatii sexuale si himere (ca incercari psihice), de incercari ale apei (spirituale). Swadhisthana-chakra
este perturbata in functionarea sa, indicand excese sexuale, risipirea potentialului amoros, tensiuni
emotionale, porniri morbide (sadism, violenta sexuala), porniri criminale (in genul a ceea ce desaria
marchizul de Sade). Poate fi vorba despre o karma sexuala si/sau okarma legata de practici magice
negative (vrajitorie). Controlul energiei sexuale (care poate fi vampirizata de entitati negative), a
pornirilor distructive (sinucidere, crima), violenta este imperios necesara in acest caz. Dorintele
extremiste sunt, de fapt, tentatii care, odata satisfacute, produc caderea fiintei in cauza.

Lilith in Sagetator

In acest caz, putem vorbi despre incercari psihice gen “intelegere eronata”, “eruditie sterila” si incercari
(spirituale) de foc. Nativul va manifesta latura inferioara a Sagetatorului: lacomie, excese diverse,
apetituri instictive necontrolate, megalomanie, nevoia de aventuri inutile, instabilitatea, refuzul
profunzimii, al spiritualitatii. Manipuri-chakra va fi afectata in functionarea sa. Fiinta vine din alte vieti cu
o karma de maiestru ratat, profet mincinos sau guru malefic (uneori, de aventurier notoriu). Ea va avea
dificultati in calatoriile lungi si in contactul cu filozofia, religia, spiritualitatea.

Lilith in Capricorn

Indica extremism in plan profesinal si social. Nativii pot fi marcati de tentatii materiale si incercari de
pamant. Ei sunt caracterizati de ambitia excesiva a puterii, atasamentul pentru o anumita pozitie.
Incercarile apar in mod constant si durabil, depasirea lor (sau evolutia) fiind relativ lenta. Fiinta e
inclinata catre obtinerea de favoruri sexuale mediate (favorizate) de functia pe care o detine, de
infrangerea (distrugerea) adversarilor politici prin magie. Muladhara-chakra va fi, in mod cert,
perturbata.

Pentru toate pozitiile lui Lilith, putem vorbi fie de tendinta de satisfacere pasionala, necontrolata,
dezarmoioasa a unor anumitor dorinte sau inclinatii fie de frustarea produsa de nesatisfacerea lor.
Extremismul, irationalitatea, distrugerea, perversitatea, sunt atribute tipic malefice, in timp ce armonia,
echilibrul, luciditatea, deplasarea, sunt atribute divine, elevate. Lilith genereaza intotdeaunaintodeauna
de primul tip, in timp ce purificarea si altchimizarea acestor “otravuri” conduce la atribute din a doua
categorie.

Pentru pozitionarea in Capricorn, retinem o inclinatie catre o raceala exagerata a fiintei si catre
intrainarea de toti oamenii (pe care o aduce o anumita pozitie politica sau sociala).

Lilith in Varsator

Varsatorul este oricum inclinat catre excese, Lilith exascerband aceste tendinte. Acestea se vor
manifesta catre curente politice extremiste, porniri revolutionare sau rebele profund negative si
distructive, atractia catre o cunoastere interzisa (magie neagra, astrologie magica malefica, vrajitorie).
Putem vorbi despre incercare de aer si despre incercari psihice de tip “eruditie sterila”, “intelegere
eronata”, “indoiala” si tentatii (la nivel mental). Functionarea lui Anahata-chakra va fi afectata.
Incercarile vor apare prin intermediul prietenilor (anturajului), prin informatiile asimilate si vor fi bruste,
relativ imprevizibile, si cu consecinte fulgeratoare, explozive . Posibila transformare a unui coleg sau
prieten in partener sexual. Inclinatie catre originalitate neinspirata (de prost gust sau vulgara), porniri
extravagante, nevoie obsesiva de libertate absoluta.

Lilith in Pesti (exaltare)

Pestii sunt supranumiti “infernul zodiacului”, fiind un simbol al marii (domiciliul simbolic al lui Lilith).
Extremismul se va manifesta in acest caz prin consumul neconrolat de droguri sau substante intoxicante,
prin obsesia evadarii din realitate, abandonul in stari psihice patologice (cosmaruri, halucinatii, dedublari
in astralul inferior, come generate chimic, etc.), toate acestea indicand o mare receptivitate catre fortele
malefice. Pot apare tentatii (la nivel emotional, de complacere in stari psihice negative - masochism,
frustare depresie), himere (fantasmele iau locul realitatii), stari de frica, intelegeri eronate si incercari
(spirituale) de apa. Incercarile spirituale pot fi (ca si in cazul altor zodii de apa) mai curand imaginare.
Swadhisthara-cakra este afectata in functionaea sa. Atractie catre miscari oculte orientate negativ, secte
religioase, muzica decazuta (rock, rap, death, metal, etc.).

Luna neagra in case

Pastrand analogia semn-casa, Lilith isi face resimtita influenta la nivel concret, material, in diferite
domenii ale existentei.

Lilith in casa I-a

Indica o personalitate extremista, uneori megalomana, alteori inhibata (cu frustrarile de rigoare). Nativul
poate fi marcat de tendinte violente, distructive (sau autodistructive). Dificultati in gasirea identitatii
proprii, in centurarea propriei personalitati (care este profund dezarmonioasa). Manifestarea fiintei va fi
marcata de incercari ale focului, de frica (generand apoi agresivitatea) de obsesii sexuale (uneori atractia
spre o sexualitate pervertita).

Lilith in casa a II-a

Indica extremismin raport cu banii si valorile materiale. Fiinta va cunoaste tentatii materiale si incercari
(spirituale) ale pamantului. Nativul poate cumpara sau vinde (cu bani) servicii sexuale (prostitutie sau
client al prostituatelor). Inclinatie catre lacomie,lene gelozie, posesivitate. Posibile practici magice
realizate pentru a obtine bani (ritualuri pentru bani, talismane, etc.) Venituri secrete.

Lilith in casa a III-a

Indica o fiinta avand o minte dezarmonioasa, cu clare tendinte demonice. Nativul va fi marcat de
indoiala, eruditie sterila, intelegere eronata si inceracari ale aerului. Posibile relatii sexuale cu rude
colaterale (frati, surori, veri) sau persoane din anturaj. Dificultati legate de studiile primare, si medii, de
comunicare, generand frustrari intelectuale. Posibilitate de a afla informatii secrete si a le dezvalui in
mod imprudent incercarile vin, in acest caz, prin intermediul anturajului (fiintelor apropiate).

Lilith in casa a IV-a

Indica o fiinta care poate fi marcata de incercari psihice de tipul himerelor si de incercari (spirituale) ale
apei, mai ales de incercari de tip imaginar. Fiinta poate trai emotii extreme si stari psihice negative
(depresie), receptivitate dezarmonioasa, catre hranire de tip demonic (vampirism energetic, sau altfel
spus, preluarea energiei din aura celorlalti). Relatii familiale pline de atasament, gelozie, posesivitate
accentuata. Semnul fiintei poate fi marcat de cosmaruri, iar actul alimentatiei de lacomie. Tensiuni
familiale, dificultati emotionale, inclinatie catre exagerare in ceea ce priveste traditiile, propria ereditate,
istoria, etc.
Lilith in casa a V-a

Indica o fiinta marcata de extremism (tensiuni, dificultati) in ceea ce priveste iubirea, creativitatea,
relatiile amoroase, relatiilecu copiii. Fiinta va cunoaste tentatii sexuale si incercari ale focului. Uneori,
inclinatiile spre practici sexuale perverse sau apelarea la practici magice sau vrajitoresti pentru a seduce
o persoana. Nativul poate fi inclinat catre adulter sau legaturi amoroase secrete.

Lilith in casa a VI-a

Indica, in general, o karma negative profesionala. Fiinta va fi marcata de incercari de tipul indoielii,
eruditiei sterile, intelegerii eronate fricii, tentatii materiale si de incercari (spirituale)ale pamantului.
Fiinta este extremista in tot ceea ce are legatura cu sanatatea, munca, disciplina, datoria. Posibile relatii
sexuale cu subordonatii sau alte persoane din anturajul profesional. Activitati secrete, bolidificile sau
ciudate. Nativul va avea nevoie de o intensa purificare pentru a-si redobandi sanatatea.

Lilith in casa a VII-a

Indica un extremism in relatia de cuplu, in plan social si in raporturile cu justitia. Nativul exagereaza rolul
sexualitatii in casnicie sau poate avea legaturi amoroase cu asociatii. Dificultati de comunicare in plan
social, adultere, blocaje afective- toate acestea pot marca existenta nativului. Poate fi vorba despre o
karma relationala, care se poate manifesta prin ruperea unor asocieri, contracte, prin divorturi. Fiinta va
cunoaste incercari ale aerului.

Lilith in casa a VIII-a

Indica o fiinta marcata de tentatii sexuale si de incercari ale apei (mai ales de tip imaginar). Nativul va fi
marcat de obsesii sexuale, obsesia mortii si va aborda la modul extremist ocultismul (posibile inclinatii
catre magia neagra), mostenirile, afacerile, banii. Posibile tendinte sexuale perverse. Uneori poate fi
vorba despre o karma sexuala. Nativul poate fi marcat de cosmaruri, de tendinta de a castiga bani pe cai
oculte, de a fi vampirizat de energia sexuala (sau ar putea avea probleme legate de continenta sexuala in
somn).

Lilith in casa a IX-a

Indica o fiinta marcata de dificultati in ceea ce priveste calatoriile in strainatate, relatiile cu strainii,
filosofia, spiritualitatea. Nativul va cunoaste incercari de tip eruditie sterila, intelegere eronata (psihice)
si incercari ale focului. Posibil fanatism in plan spiritual sau religios, rasism, intoleranta etnica, dificultati
in invatarea limbilor straine. Fiinta este inclinata catre porniri aventuriste excesive si poate face greseli
grave de ordin spiritual (in cel mai rau caz poate deveni un guru al unei grupari malefice).

Lilith in casa a X-a


Arata ca individul se va confrunta cu incercari ale pamantului, cu tentatii materiale. Nativul va fi marcat
de o sete maladiva de putere, de ambitii nemasurate in cariera profesionala, de inclinatii politice
extremiste, totalitare (dictatoriale).

Uneori, este vorba despre o karma negativa in raport cu un colectiv amplu (chiar o natiune, un popor). O
karma legata de cariera profesionala este probabila, putand conduce la mari blocaje in ascensiunea
socio-profesionala ce produc intense frustrari. Imagine sociala negativa (de fiinta perversa, dura, etc)

Lilith in casa a XI-a

Indica relatii extremiste, dizarmonioase cu prietenii, cu grupurile. Nativul se va confrunta cu incercari ale
aerului, la modul concret. Incercarile pot apare prin intermediul prietenilor, cunostintelor, grupurilor.
Uneori fiinta poate avea relatii sexuale cu o persoana din anturaj, alteori moartea prematura a unui
prieten poate fi marcanta. Incercari neasteptate, originale, imprevizibile. Fiinta va avea tendinte
extremiste, inclinatie spre excese de idealism, de abstractiune, spre extravagante.

Lilith in casa a XII-a

Indica o confruntare a nativului cu incercari psihice de tipul himerelor si incercari (spirituale) ale apei,
mai curand imaginare. Pot apare dezechilibre psihice, inclinatia catre consumul de droguri sau alte
toxice, catre iresponsabilitatea totala, tradare, escrocherie. Dusmanii ascunsi pot face uneori apel la
vrajitorie impotriva nativului (sau acesta actioneaza ocult impotriva unor inamici inamici imaginari).
Nativul poate fi marcat de cosmaruri, mediumitate necontrolata, nevoia obsesiva de singuratate,
incapacitatea de integrare sociala. Unele boli cronice, anumite perioade de insingurare si austeritate,
pot conduce (daca sunt intelese cu luciditate) la eliminarea unei karme negative.

Aspectele Lunii negre (Lilith)

Inainte de a analiza aspectele lui Lilith cu planetele trebuie facute unele precizari legate de pozitia
acesteia intr-o astrograma. Unii astrologi considera ca singurele planete capabile sa contracareze total
Luna neagra sunt Jupiter si Saturn, planete ale profunzimii si ale maturitatii. Are o deosebita importanta
dispozitia lui Lilith in raport cu cele doua planete. Exista patru situatii distincte (vorbim gandindu-ne la
sensul de deplasare a planetelor prin zodiac, de la Berbec, prin Rac, la Balanta, etc):

1.Lilith este inainte de Jupiter si Saturn

2.Lilith este dupa Jupiter si inainte de Saturn

3.Lilith este dupa Saturn si inainte de Jupiter

4.Lilith este dupa Jupiter si Saturn


1. In acest caz, nativul reuseste sa faca fata incercarilor (depasindu-le cu bine) prin filosofia de viata,
aspiratia spirituala, puterea de intelegere (Jupiter) si autodisciplina, rigoare, detasare (Saturn). Este
situatia cea mai fericita, Jupiter si Saturn realizand un baraj in calea Lunii Negre.

2. In acest caz, nativul nu se mai poate baza pe Jupiter in depasirea incercarilor (tentatii, ispite, etc) ci
doar pe responsabilitatea, rigoarea si forta lui Saturn. Saturn intervine si diminueaza pana la anulare
rezultatele confruntarii subiectului in cauza cu ispita. Planeta timpului aseaza lucrurile pe fagasul
normal.

3. In acest caz, Saturn este “depasit” de Lilith, incat nativul trebuie sa apeleze la puterea de intelegere, o
filosofie benefica de viata, religie, aspiratia catre Divin (tinand de Jupiter), pentru a depasi cu bine
incercarile.

4. Este situatia cea mai nefericita (Jupiter si Saturn n-o mai pot controla pe Lilith), fiind vorba despre o
karma deosebit de negativa sau de omisiunea de a solicita la nastere protectie Divina (nativul preferand
sa se descurce singur).

Conjunctii

Soare conjunctie Lilith

In cazul unei femei acest aspect afecteaza imaginea barbatului interior (modelul barbatului ideal), fiinta
avand tendinta de a fi atrasa (la nivel sufletesc) de barbati extremisti, demoniaci, avand un dinamism
necontrolat, o pasionalitate dizarmonioasa, porniri sadice, distructive. Risc de moarte prematura a
tatalui sau sotului (uneori divort). Pentru un barbat, indica o manifestare extremista a propriei
personalitati (grandomanie, obsesii sexuale, sadism, duritate, probleme de constientizare).Tensiuni in
relatiile cu barbatii.

Luna conjunctie Lilith

In cazul unui barbat, acest aspect afecteaza imaginea femeii interioare (arhetipul femeii ideale), acesta
fiind atras (la nivel sufletesc) de femei stranii, demoniace, dezechilibrate psihic, prostituate, vrajitoare,
obsedate sexual etc. Dificultati in relatia cu mama sau sotia (moarte prematura, divort, tensiuni). Pentru
o femeie, indica o manifestare extremista a laturii feminine a personalitatii (obsesii sexuale, duritate,
porniri distructive, refuzul feminitatii, sensibilitate fata de tot ce este straniu, malefic, aberant, morbid).
Tensiuni in relatiile cu femeile.

Mercur conjunctie Lilith

Indica dificultati de comunicare din cauza unei functionari extremiste a mintii. Tensiuni in relatiile cu
anturajul (dorinta de dominare a celor apropiati, de a avea relatii sexuale cu persoane din anturaj,
uneori incestuoase). Cruzime, duritate la nivel mental. Luciditatea persoanei este afectata serios
(dificultati de a privi lucrurile in mod coerent, obiectiv). Poate fi vorba de dezechilibre mentale (boli
neuropsihice).
Venus conjunctie Lilith

In cazul unui barbat, indica o atractie fizica (erotica) spre femei perverse, ciudate, demoniace,
prostituate, spre a-si procura cu bani servicii sexuale. Dorinta obsesiva de bani, de relatii cu sexul opus,
de valori artistice (dar optiunile sunt orientate catre tot ce este pervers, straniu, morbid, dizarmonios,
anormal). Uneori, poate face apel la magie (vrajitorie) pentru a-si satisface dorintele.

In cazul unei femei, indica o manifestare extremista a laturii sentimentale si erotice proprii (femeie
perversa, prostituata, obsedata de imbogatire, care este vrajitoare sau face apel la acestea). Tentatii
sexuale dificile.

Marte conjunctie Lilith

In cazul unei femei, indica o atractie fizica (erotica) spre barbati perversi, ciudati, agresivi, obsedati
sexual (eventual gigolo), catre procurarea cu bani a unor servicii sexuale. Feminitatea este serios
perturbata din cauza pornirilor agresive, violente, de concurenta cu barbatii (amazoana, de competitie
egotica. Apetitul sexual este exarcerbat, dizarmonios, rupt de latura sentimentala. In cazul unui barbat,
indica agresivitate, porniri violente in plan sexual (viol), inclinatii distructive sau autodistructive.Tendinte
sexuale perverse, nevoie de competitie, functionare extremista a vointei (totul sau nimic).

Jupiter conjunctie Lilith

Energia intens benefica a lui Jupiter are efectul de anihilare sau anulare ale lui Lilith. Totusi, aceasta
depinde de forta lui Jupiter in astrograma respectiva (un Jupiter in exil sau cadere cu aspecte
nefavorabile, va fi mult slabit). Un Jupiter slabit poate fi, totusi, relativ perturbat in “functionarea”sa.

Saturn conjunctie Lilith

Rigoarea, detasarea, forta constrictiva, raceala, caracteristici ale acestei planete, inhiba sau chiar
anihileaza rezonantele malefice ale lui Lilith. In cazul unui Saturn slabit in astrograma (in exil, cadere, cu
aspecte proaste), acesta va fi afectat in manifestarea sa.

Uranus conjunctie Lilith

Indica incercari bruste, neasteptate, imprevizibile, explozive. Nativul are o originalitate extraordinara,
dar cu accente morbide, perverse, ciudate. Prietenii pot fi fiintele prin care nativul este supus
incercarilor. Fiinta poate manifesta extravaganta, tandinte elitiste, porniri sexuale anormale
(homosexualitate, lesbianism), inclinatii revolutionare sau rebele.

Neptun conjunctie Lilith

Nativul se va confrunta cu incercari psihice de tipul himerelor si incercari spirituale imaginare. Pot apare
inclinatii catre misticismul delirant, catre dezechilibre psihice majore, catre iluzie, fantasmagorii, utopii,
droguri (intoxicante). Dorinta obsesiva de a evada din realitate, de a evita orice responsabilitate. Atractie
posibila catre secte, grupuri ciudate (satanisti, rock-eri, etc.), miscari aberante.
Pluton conjunctie Lilith

Indica o pasionalitate intensa, dezarmonioasa, porniri distructive. Energia sexuala este deosebit de
puternica, de ampla, nativul trebuind sa realizeze in mod sustinut transmutarea si sublimarea acesteia,
pentru a putea pastra controlul. Lilith poate fi anihilata, in acest caz, printr-o transformare profunda a
fiintei. Exista riscul angrenarii in activitati oculte malefice, in miscari spirituale sataniste.

In cazul conjunctiilor lui Lilith, energia acestui focar malefic este atasata planetei cu care se afla in
conjunctie, afectand atat manifestarea subtila a acesteia (in plan auric), cat si manifestarea ei fizica
(aducand perturbari in zonele corespondente ale corpului fizic)