Sunteți pe pagina 1din 427

Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

DISCIPLINA: NURSING GENERAL


Autori: Conf. univ. Dr. Madalina Manea, Sef lucr. Dr. Cristiana Geormaneanu, Asist. univ. drd.
Bogdan COTOI

1. Conceptele de baza ale practicii nursing sunt:


a. conceptul despre om
b. conceptul despre boală
c. conceptul despre sănătate
d. conceptul despre pacient
e. conceptul despre instituţie
R: a, b, c.

2. Sursele de dificultate cu care se confruntă o nursă sunt:


a. lipsa de forţă a pacientului
b. lipsa de voinţă a pacientului
c. lipsa de cunoştinţe a pacientului
d. lipsa de idei a pacientului
e. dificultăţile financiare ale pacientului
R: a, b, c.

3. Funcţiile nursei sunt:


a. funcţii organice
b. funcţii cu caracter independent
c. funcţii cu caracter dependent
d. funcţii cu caracter interdependent
e. alte funcţii
R: a,b, c, d, e.

4. Nursa asistă pacientul din proprie iniţiativă în următoarele condiţii:


a. pentru îngrijiri de confort
b. stabileşte relaţii de încredere cu persoana îngrijită

1
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

c. aplică tratamente bolnavului


d. colaborează cu alţi specialişti din sectorul sanitar
e. anunţa medicul pentru orice modificare semnificativă
R: a, b.

5. Nursa, la indicaţia medicului:


a. observa evoluţia bolnavului
b. aplică diferite metode de tratament pentru care este calificată
c. este alături de indivizi
d. aplică îngrijiri de confort
e. colaborează cu alţi specialişti din domeniul social
R: a, b.

6. Alte funcţii ce reies din “Statutul asistentei medicale“ sunt:


a. funcţia profesională
b. funcţia educativă pentru sănătate
c. funcţia economică
d. funcţia de cercetare
e. funcţia integrală
R: a, b, c, d.

7. Drepturile legale ale bolnavilor sunt:


a. dreptul la autodeterminare
b. dreptul la informare
c. dreptul la confidenţialitate
d. dreptul la îngrijiri sigure
e. dreptul la replică
R: a, b, c, d.

8. Drepturile de natură etică ale bolnavilor sunt:


a. dreptul la demnitate profesională
2
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

b. dreptul la îngrijire individuală


c. dreptul de a se exprima
d. dreptul la îngrijiri pentru a deveni independent
e. dreptul de a se plânge şi a obţine modificarea îngrijirilor
R: a, b, d, e.

9. Asepsia :
a. este o metodă profilactică
b. este o metodă de prevenire a infecţiilor
c. reprezinta totalitatea mijloacelor de distrugere şi îndepărtare a germenilor
d. este o metodă curativă
e. se realizează prin sterilizare
R: a, b, c, e.

10. Flambarea:
a. este o metodă chimică
b. este o metodă fizică
c. constă în trecerea instrumentarului metalic prin flacără pană la înroşire
d. se realizează la 160 grade Celsius
e. se realizează la 100 grade Celsius
R: b, c.

11. Sterilizarea cu ajutorul pupinelului se face:


a. la 100 grade Celsius timp de 4 ore
b. la 180 grade Celsius timp de 2 ore
c la 180 grade Celsius timp de 45 de minute
d. la 160 grade Celsius timp de 2 ore
e. la 170 grade Celsius timp de 2 ore
R: c, d.

3
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

12. Fierberea :
a. este o metodă mai puţin sigură
b. este o metodă folosită în lipsa unui alt mijloc de sterilizare
c. este o metodă sigură
d. este o metodă chimică
e. este o metodă modernă
R: a, b.

13. Autoclavarea :
a. este sterilizarea prin căldură umedă cu vapori sub presiune
b. este folosită la sterilizarea materialului moale
c este o metodă nesigură
d. este o metodă chimică
e. este folosită în lipsa unui alt mijloc de sterilizare
R: a, b.

14. Soluţiile antiseptice de suprafaţă sunt:


a. serul fiziologic
b. septozolul
c. tinctura de iod
d. rivanolul
e. apa oxigenată
R: b, c, d, e.

15. Următoarele produse sunt antiseptice de suprafaţă sub formă de pulbere:


a. apa oxigenată
b. tinctura de iod
c. septozolul
d. acidul boric
e. dermatolul
R: d, e.
4
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

16. Categoriile de necesităţi ale fiinţei umane ierarhizate într-o piramidă de către psihologul
american Abraham Maslow sunt :
a. nevoile patologice
b. nevoile fiziologice
c. nevoia de siguranţă
d. nevoia de apartenenţă
e. nevoia de recunoaştere
R: b, c, d, e.

17. Virginia Henderson identifică 14 nevoi fundamentale. Care dintre cele enumerate mai jos sunt
corecte:
a. nevoia de a respira
b. nevoia de a elimina
c. nevoia de a dormi şi a se odihni
d. nevoia de a comunica
e. nevoia de putere
R: a, b, c, d.

18. Incapacitatea persoanei îngrijite de a-şi satisface una sau mai multe nevoi se clasifică în
următoarele grupe:
a. incapacitatea prin lipsă de imaginaţie
b. incapacitatea prin lipsă de forţă
c. incapacitatea prin lipsă de voinţă
d incapacitatea de muncă
e. incapacitatea prin lipsă de cunoaştere
R: b, c, e.

19. Locul de muncă al nursei este:


a. spitalul
b. policlinica
5
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

c. biserica
d. cabinetul de medicină de familie
e. comunitatea
R: a, b, d, e.

20. Patul bolnavului trebuie să fie:


a. comod
b. de dimensiuni potrivite
c. uşor de manipulat si curăţat
d. de 1,5 m lăţime
e. din lemn
R: a, b, c.

21. Patul bolnavului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:


a. să fie usor manevrabil de personalul îngrijitor
b. confortabil pentru odihna bolnavului
c. incomod pentru bolnav, dar uşor de utilizat de către nursă
d. comod pentru bolnav dar dificil de utilizat de către nursă
e. niciun răspuns nu este corect
R: a, b.

22. Spălatul mâinilor este o măsură de prevenire şi control al extinderii infecţiilor:


a. de la pacient la personal
b. de la personal la pacient
c. de la o secţie la alta
d. de la un spital la altul
e. de la un pacient la altul
R: a, b, c.

23. Nursa îşi spală mâinile obligatoriu:


a. când începe serviciul
6
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

b. înainte si după contactul cu pacientul


c. după contactul cu o sursă de microorganisme
d. înainte de proceduri invazive
e. după ce discută cu aparţinătorii
R: a, b, c, d.

24. Obiectivele controlului parazitologic şi deparazitarea sunt:


a. refuzul internării pacienţilor infestaţi
b. îndepărtarea şi distrugerea paraziţilor care pot transmite îmbolnăviri
c. evitarea leziunilor de grataj
d. păstrarea integrităţii tegumentelor
e. niciun răspuns nu este corect
R: b, c, d.

25. Mijloacele de transport primar al bolnavilor sunt:


a. brancarda
b. autosalvarea
c. elicopterul
d. mijloace improvizate
e. niciun răspuns corect
R: a, b, c, d.

26. Obiectivele nevoii de a manca şi de a bea:


a. asigurarea necesarului caloric cantitativ
b. asigurarea necesarului caloric calitativ
c. favorizarea procesului de vindecare
d. consolidarea procesului terapeutic
e. niciun răspuns corect
R: a, b, c, d.

7
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

27. Factorii care influenţează satisfacerea nevoii de a bea şi a mânca sunt:


a. climatul
b. religia
c. aerul
d. cultura
e. niciun răspuns nu este corect
R: a, b, d.

28. Factorii biologici care influenţează satisfacerea nevoii de a bea şi a mânca sunt:
a. vârsta
b. cultura
c. religia
d. orarul şi repartizarea meselor
e. statutul social
R: a, d.

29. Factorii psihologici care influenţează satisfacerea nevoii de a bea şi a mânca sunt:
a. activitatea fizică
b. cultura
c. emoţiile
d. anxietate
e. clima
R: c, d.

30. Factorii sociologici care influenţează nevoia de a bea şi a mânca sunt:


a. vârsta
b. emoţiile
c. anxietatea
d. religia
e. cultura
R: d, e.
8
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

31. Sursele de dificultate de ordin fizic în satisfacerea nevoii de a mânca şi a bea sunt:
a. anxietatea
b. stresul
c. situaţiile de criză
d. tubajul nazo-gastric
e. obstrucţiile, tumorile, ştrangulările
R: d, e.

32. Sursele de dificultate de ordin psihologic în satisfacerea nevoii de a bea şi a mânca sunt:
a. dezechilibrele metabolice
b. dezechilibrele electrolitice
c. anxietatea
d. stresul
e. situaţiile de criză
R: c, d, e.

33. Manifestările de dependenţă în satisfacerea nevoii de a mânca şi a bea sunt:


a. anorexia
b. disfagia
c. absenţa dinţilor
d. lipsa cunoaşterii
e. cultura
R: a, b, c.
34. Alimentele permise în regimul hidric sunt:
a. supe limpezi de legume
b. zeamă de orez
c. brânză de vaci
d. carne fiartă
e. dulceaţă
R: a, b.
9
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

35. Alimentele permise în regimul hidro-zaharat sunt:


a. iaurt
b. compot
c. zeamă de compot
d. sucuri de fructe îndulcite
e. ouă moi
R: c, d.

36. Alimentele permise în regimul hidric sunt:


a. zeamă de orez
b. lapte
c. supe limpezi de legume
d. ceaiuri neîndulcite
e. compot
R: a, c, d.

37. Alimente permise în regimul hidro-zaharat sunt:


a. brânzeturi
b. carne slabă, fiartă
c. ceaiuri îndulcite
d. zeamă de compot
e. zeamă de orez
R: c, d, e.

38. Alimente permise în regimul semilichid sunt:


a. iaurt
b. supe de legume
c. fructe crude
d. făinoase
e. fructe coapte
10
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

R: b, d, e.

39. Alimente permise în regimul lactat sunt:


a. lapte îmbogăţit cu smântână
b. laptele îmbogăţit cu frişcă
c. untdelemn
d. fructe coapte
e. niciun răspuns
R: a, b.

40. Alimente permise în regimul hepatic:


a. iaurt
b. carne slabă fiartă
c. legume
d. fructe coapte
e. niciun răspuns nu este corect
R: a, b, c, d.

41. Alimentele permise în regimul renal sunt:


a. salată de crudităţi cu untdelemn
b. supe de legume şi făinoase
c. gălbenuş de ou
d. frişcă
e. pâine cu sare
R: a, b, c, d.

42. Nevoia de apă la copil în raport cu greutatea corporală este:


a. 180 ml apă/kg corp în primele 6 luni
b. 150 ml apă/kg corp între 6 şi 9 luni
c. 100ml apă/kg corp peste 12 luni
d. 200ml apă/zi în primele 6 luni
11
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

e. 200ml apă/zi peste 12 luni


R: a, b, c.

43. Hiponatremia se manifestă prin:


a. cefalee
b. confuzie
c. anxietate
d. deficit de Na sub 130mEq/l
e. deficit de Na sub 130mEq/l
R: a, b, c, d.

44. Hipernatremia se manifestă prin:


a. exces de Na peste 150 mEq/l
b. sete şi hiperemia feţei
c. tahicardie
d. agitaţie ce poate progresa spre convulsii
e. niciun răspuns corect
R: a, b, c, d.

45. Hipopotasemia are următoarele manifestări:


a. crampe musculare
b. greata
c. fatigabilitate
d. nivelul redus de K sub 3mEq/l
e. niciun răspuns
R: a, b, c, d.

46. Hiperpotasemia se manifestă prin:


a. exces de K peste 5,5 mEq/l
b. diaree
c. aritmii cardiace severe
12
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

d. schimbarea personalităţii
e. niciun răspuns nu este corect
R: a, b, c, d.

47. Soluţiile utilizate pentru rehidratare şi remineralizare sunt:


a. soluţie izotonică de NaCl
b. glucoză soluţie izotonică 5%
c. sânge integral
d. plasmă prospăt congelată
e. niciun răspuns nu este corect
R: a, b.

48. Următoarele soluţii sunt bune pentru rehidratare şi remineralizare:


a. soluţii de aminoacizi
b. emulsiide lipide
c. lactat de sodiu 1,9% soluţie izotonică
d. soluţie apoasă NaCl 9o/oo
e. toate răspunsurile sunt corecte
R: c, d.

49. Căile de rehidratare a organismului sunt urmatoarele:


a. orală
b. duodenală
c. rectală
d. perfuzia endovenoasă
e. niciun răspuns nu este corect
R: a, b, c, d.

50. Factorii biologici care influenţează satisfacerea nevoii de a elimina sunt:


a. exerciţiile fizice
b. alimentaţia-cantitatea şi calitatea alimentelor
13
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

c. vârsta
d. stresul
e. anxietatea
R: a, b, c.

51. Factorii psihologici care influenţează satisfacerea nevoii de a elimina sunt:


a. cultura
b. anxietatea
c. educaţia
d. stresul
e. emoţiile puternice
R: a, d, e.

52. In conditii fiziologice culoarea urinei poate fi:


a. galben închis până la galben deschis
b. culoare închisă în regim bogat in carne
c. culoare deschisă în regim bogat în carne
d. culoare deschisă in regim vegetarian
e. culoare închisă în regim vegetarian
R: a, b, d.

53. Densitatea urinei:


a. se determină imediat după emisie deoarece prin răcire se schimbă densitatea
b. este de 4,5-7
c. este de 1010-1025 la un regim mixt
d. temperatura mai mică sau mai mare modifică densitatea
e. toate răspunsurile sunt corecte
R: a, c, d.

54. Culoarea scaunului la copilul mic, in conditii fiziologice :


a. este verde-brun închis în primele 2-3 zile după naştere
14
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

b. se modifică în aspect şi culoare în funcţie de alimentaţie


c. este galben auriu la sugarul alimentat la sân
d. este negru la sugarul alimentat artificial
e. este brun la sugarul alimentat la sân
R: a, b, c.

55. Sursele de dificultate de ordin fizic care determină nesatisfacerea nevoii de a eliminasunt:
a. alterarea mucoasei intestinale
b. diminuarea peristaltismului intestinal
c. anxietatea
d. situaţia de criză
e. tulburările de gândire
R: a, b.

56. Sursele de dificultate de ordin psihologic care determină nesatisfacerea nevoii de a elimina
sunt:
a. stresul
b. anomalii ale căilor urinare
c. dezechilibrul metabolic
d. anxietatea
e. tulburările de gândire
R: a, d, e.

57. Oliguria:
a. apare în hemoragii abundente
b. apare în insuficienţă circulatorie cu formare de edeme
c. apare în transpiraţii abundente
d. reprezintă excreţia urinei sub 500 ml/24h
e. reprezintă excreţia urinei sub 1500ml/24h
R: a, b, c, d.

15
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

58. Anuria :
a. reprezintă excreţia de urină peste 500 ml/24h
b. reprezintă lipsa de urină în vezică
c. apare în arsuri întinse
d. stări de şoc traumatic şi chirurgical
e. este acelaşi lucru cu polakiuria
R: b, c, d.

59. Anuria :
a. reprezintă excreţia de urină peste 300 ml/24h
b. reprezintă lipsa de urină în vezică
c. apare în arsuri întinse
d. stări de şoc traumatic şi chirurgical
e. este acelaşi lucru cu nicturia
R: b, c, d.

60. Soluţiile utilizate pentru rehidratare şi remineralizare sunt:


a. soluţia izotonică de NaCl
b. glucoză soluţie izotonică 5%
c. supe şi compoturi
d. plasmă proaspăt congelată
e. toate răspunsurile sunt corecte
R: a, b.

61. Următoarele soluţii sunt bune pentru rehidratare şi remineralizare:


a. soluţii de aminoacizi
b. emulsii de lipide
c. lactat de sodiu 1,9% soluţie izotonică
d. soluţie apoasă NaCl 9o/oo
e. glucoză soluţie izotonică 5%
R: c, d, e.
16
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

62. Următoarele sunt căi de rehidratare a organismului:


a. orală
b. vaginală
c. rectală
d. perfuzia endovenoasă
e. toate răspunsurile sunt corecte
R: a, c, d.

63. Factorii biologici care influenţează satisfacerea nevoii de a elimina sunt:


a. exerciţiile fizice
b. alimentaţia -cantitatea şi calitatea alimentelor
c. educaţia
d. stresul
e. anxietatea
R: a, b.

64. Factorii psihologici care influenţează satisfacerea nevoii de a elimina sunt:


a. exerciţiile fizice
b. anxietatea
c. educaţia
d. stresul
e. emoţiile puternice
R: b, d, e.

65. In conditii fiziologice culoarea urinei poate fi:


a. transparentă in cazul urinilor concentrate
b. culoare închisă în regim bogat in carne
c. culoare deschisă în regim bogat în carne
d. culoare deschisă in regim vegetarian
e. culoare închisă în regim vegetarian
17
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

R: b, d.

66. Densitatea urinei:


a. se determină imediat după emisie pentru că prin răcire se schimbă densitatea
b. este de 810-825
c. este de 80-120 la un regim mixt
d. temperatura mai mică sau mai mare modifică densitatea
e. toate răspunsurile sunt corecte
R: a, d.

67. In conditii fiziologice culoarea scaunului la copilul mic :


a. este verde-brun închis în primele 2-3 zile după naştere şi se numeşte meconiu
b. nu se modifică în aspect şi culoare în funcţie de alimentaţie
c. este galben auriu la sugarul alimentat la sân
d. este negru la sugarul alimentat artificial
e. este brun la sugar după introducerea făinosului
R: a, c, e.

68. Sursele de dificultate de ordin fizic care determină nesatisfacerea nevoii de a elimina sunt:
a. alterarea mucoasei intestinale
b. diminuarea peristaltismului intestinal
c. lipsa de informaţie
d. situaţie de criză
e. stresul
R: a, b.

69. Sursele de dificultate de ordin psihologic care determină nesatisfacerea nevoii de a elimina
sunt:
a. stresul
b. anomalii ale căilor urinare
c. dezechilibrul metabolic
18
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

d. anxietatea
e. diminuarea peristaltismului
R: a, d.

70. Oliguria:
a. apare în hemoragii abundente
b. apare în insuficienţă circulatorie cu formare de edeme
c este acelaşi lucru cu polakiuria
d reprezintă excreţia urinei sub 500 ml/24h
e. reprezintă excreţia urinei sub 1500ml/24h
R: a, b, d.

71. Polakiuria:
a.este senzaţia de micţiune foarte frecventă
b. cantitatea de urină emisă este foarte mare
c. cantitatea de urină este foarte mică
d. este inversarea raportului dintre numărul de micţiuni din timpul zilei cu cele din timpul
nopţii
e. niciun răspuns nu este corect
R: a, c.

72. Disuria:
a. eliminarea urinii se face cu uşurinţă
b. eliminarea urinii se face cu durere şi mare dificultate
c. apare în inflamaţii acute ale uretrei
d. apare în stricturi ureterale
e. toate răspunsurile sunt corecte
R: b, c, d.

73. Hematuria:
19
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

a. este acelaşi lucru cu disuria


b. este fiziologică
c. este prezenţa sângelui în urină
d. este o urină uneori tulbure
e. este o urină cu aspect de spălătură de carne
R: c, d, e.

74. Factorii biologici care influenţează satisfacerea nevoii de a se mişca sunt:


a. cultura
b. dezvoltarea şi vârsta
c. constituţia
d. capacităţile fizice
e. emoţiile
R: b, c, d.

75. Surse de dificultate de ordin fizic care determină imobilizare sunt:


a. alterarea centrilor nervoşi
b. alterarea integrităţii aparatului locomotor
c. eşecul ,izolarea
d. cunoaşterea de sine
e. dezechilibre aşa cum ar fi durerea
R: a, b, e.

76. Surse de dificultate de ordin psihologic care determină imobilizarea sunt:


a. piedici ale mişcării
b. izolarea
c. tulburări de gândire
d. stres
e. lipsa cunoaşterii
R: c, d.

20
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

77. Pacientul poate avea următoarele poziţii în pat:


a. poziţie neutră
b. poziţie pasivă
c. poziţie forţată
d. poziţie activă
e. toate răspunsurile sunt corecte
R: b, c, d.

78. Poziţia forţată poate fi:


a. determinată de afecţiunea de bază
b.ca o reacţie de apărare a organismului
c.ca o măsură terapeutică
d.ca o măsură profilactică
e. niciun răspuns nu este corect
R: a, b, c, d.

79. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate?


a. nevoia de somn variază în funcţie de vârstă
b. copilul, în timpul creşterii, are nevoie de mai multe ore de somn
c. o activitate fizică adecvată predispune individul la un somn regenerator
d. funcţia veghe –somn este un proces sociologic
e. la vârstnic nevoia orelor de somn rămâne foarte mare
R: a, b, c.

80. Care dintre următoarele afirmaţii sunt false?


a. nevoia de somn variază în funcţie de vârstă
b. copilul, în timpul creşterii, are nevoie de mai multe ore de somn
c. o activitate fizică adecvată predispune individul la un somn regenerator
d. funcţia veghe –somn este un proces sociologic
e. la vârstnic nevoia orelor de somn rămâne foarte mare
R: d, e.
21
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

81. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate?


a. nevoia de somn variază în funcţie de vârstă
b. copilul, în timpul creşterii, are nevoie de mai multe ore de somn
c. o activitate fizică adecvată predispune individul la un somn regenerator
d. funcţia veghe –somn este un proces sociologic
e. la vârstnic nevoia orelor de somn rămâne foarte mare
R: a, b.

82. Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate?


a. letargia poate dura ore,zile,luni,ani
b. letargia este o hipersomnie,mai profundă
c. narcolepsia este necesitatea subită de somn
d. somnul modificat este o stare de lipsă de voie bună
e. oboseala este o stare de hipersomnie continuă
R: a, b, c.

83. Care din următoarele afirmaţii sunt false?


a. letargia poate dura ore,zile,luni,ani
b. letargia este o hipersomnie,mai profundă
c. narcolepsia este necesitatea subită de somn
d. somnul modificat este o stare de lipsă de voie bună
e. oboseala este o stare de hipersomnie continuă
R: d, e.

84. Care din afirmaţiile următoare referitoare la oboseală sunt false?


a. faţa este palidă şi exprimă tristeţe
b. pulsul este rar şi slab bătut
c. tegumentele sunt palide şi prezintă transpiraţii reci
d. somnolenţă nocturnă
e. vioiciune cu forţa musculară păstrată
22
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

R: d, e.

85. Care din afirmaţiile următoare referitoare la oboseală sunt adevărate?


a. faţa este palidă şi exprimă tristeţe
b. pulsul este rar şi slab bătut
c. tegumentele sunt palide şi prezintă transpiraţii reci
d. somnolenţă nocturnă
e. vioiciune cu forţa musculară păstrată
R: a, b, c.

86. Factorii biologici care influenţează satisfacerea nevoii de a se îmbrăca şi dezbrăca sunt:
a. talia şi statura
b. vârsta
c. credinţa
d. emoţiile
e. cultura
R: a, b.

87. Factorii psihologici care influenţează satisfacerea nevoii de a se îmbrăca şi dezbrăca sunt:
a. credinţa
b. emoţiile
c. clima
d. statutul social
e. munca
R: a,b.

88. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate?


a. în timpul activităţii musculare foarte intense temperatura corpului poate creşte
b. climatul umed şi cald determină creşterea temperaturii corporale
c. climatul umed şi rece determină creşterea temperaturii corporale
d. nou născutul şi copilul mic are o temperatură normală de 36,1-37,8
23
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

e. temperatura corpului este maximă dimineaţa între orele 3-5 şi este minimă seara între orele
18-23
R: a, b, d.

89. Care dintre următoarele afirmaţii sunt false?


a. în timpul activităţii musculare foarte intense temperatura corpului poate creşte
b. climatul umed şi cald determină creşterea temperaturii corporale
c. climatul umed şi rece determină creşterea temperaturii corporale
d. nou născutul şi copilul mic are o temperatură normală de 36,1-37,8
e. temperatura corpului este maximă dimineaţa între orele 3-5 şi este minimă seara între orele
18-23
R: c, e.

90. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate?


a. adultul are o temperatură de 36-37oC la nivelul cavităţii axilare
b. ingestia de proteine în special ridică temperatura corpului
c. emoţiile pot determina o creştere a temperaturii corporale
d. temperatura încăperii nu influenţează temperatura corpului
e. cresterea temperaturii corpului peste 38 grade se numeste subfebrilitate
R: a, b, c.

91. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate?


a. subfebrilitatea este menţinerea temperaturii corporale între 37,2-38oC
b. febra moderată este menţinerea temperaturii corporale între 38-39oC
c. febra ridicată este menţinerea temperaturii corporale între 39-40oC
d. febra ridicată este menţinerea temperaturii corporale între 38-39oC
e. febra recurentă se întâlneşte după ora 20
R: a, b, c.

92. Care dintre afirmaţiile următoare sunt adevărate?


a. hiperpirexia este menţinerea temperaturii corporale peste 40oC
24
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

b. hiperpirexia este menţinerea temperaturii corporale peste 38,5oC


c. frisoanele sunt contracţii musculare puternice
d. piloerecţia este creşterea temperaturii la nivel cutanat
e. sindromul febril este un grup de semne ce cuprinde: cefalee,tahicardie,sete,oligurie etc.
R: a, c, e.

93. Care dintre afirmaţiile următoare sunt adevărate?


a. în timpul activităţii musculare foarte intense temperatura corpului poate creşte
b. climatul umed şi cald determină creşterea temperaturii corporale
c. emoţiile pot determina o creştere a temperaturii corporale
d. temperatura încăperi nu influenţează temperatura corpului
e. hiperpirexia este menţinerea temperaturii corporale peste 38,5oC
R: a, b, c.

94. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate?


a. nou-născutul doarme 14-16 ore pe zi
b. adultul doarme 7-9 ore pe zi
c. vârstnicul doarme 9-13 ore pe zi
d. adolescentul doarme 9-13 ore pe zi
e. adultul doarme mai puţin de 6 ore pe zi
R: a, b.

95. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate?


a. eritemul este o pată congestivă datorată vasodilataţiei
b. crustele sunt leziuni elementare secundare, datorate uscării unei serozităţi
c. acneea este o pustulă determinată de un agent patogen specific
d. intertrigo este un abces minuscul la suprafaţa tegumentului
e. crustele sunt întreruperi liniare ale continuităţii tegumentelor
R: a, b, c.

96. Care dintre afirmaţiile următoare sunt adevărate?


25
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

a. subfebrilitatea este menţinerea temperaturii corporale între 37,2-38oC


b. febra moderată este menţinerea temperaturii corporale între 38-39oC
c. febra ridicată este menţinerea temperaturii corporale între 39-40oC
d. papula este un abces minuscul la suprafaţa tegumentului
e. veziculele sunt desprinderi ale celulelor comoase, superficiale,
din epiderm
R: a, b, c.

97. Care dintre afirmaţiile următoare sunt adevărate?


a. escoriaţia este pierderea de substanţă superficială apărută în urma unui traumatism
b. ulceraţia este pierderea de substanţă rezultând dintr-un proces patologic
c. papula este un abces minuscul la suprafaţa tegumentului
d. crustele sunt întreruperi liniare ale continuităţii tegumentelor
e. adultul doarme mai puţin de 6 ore pe zi
R: a, b.

98. Care dintre următoarele afirmaţii sunt false?


a. adultul are o temperatură de 36-37oC la nivelul cavităţii axilare
b. ingestia de proteine în special ridică temperatura corpului
c. emoţiile pot determina o creştere a temperaturii corporale
d. temperatura încăperii nu influenţează temperatura corpului
e. hipotermia este scaderea temperaturii corpului sub 37 grade
R: d, e.

99. Care dintre următoarele afirmaţii sunt false?


a. subfebrilitatea este menţinerea temperaturii corporale între 37,2-38oC
b. febra moderată este menţinerea temperaturii corporale între 38-39oC
c. febra ridicată este menţinerea temperaturii corporale între 39-40oC
d. febra ridicată este menţinerea temperaturii corporale între 38-39oC
e. febra recurentă se întâlneşte după ora 20
R: d, e.
26
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

100. Care dintre afirmaţiile următoare sunt false?


a. hiperpirexia este menţinerea temperaturii corporale peste 40oC
b. hiperpirexia este menţinerea temperaturii corporale peste 38,5oC
c. frisoanele sunt contracţii musculare puternice
d. piloerecţia este creşterea temperaturii la nivel cutanat
e. sindromul febril este un grup de semne ce cuprinde: cefalee,tahicardie,sete,oligurie etc.
R: b, d.

101. Care dintre afirmaţiile următoare sunt false?


a. în timpul activităţii musculare foarte intense temperatura corpului poate creşte
b. climatul umed şi cald determină creşterea temperaturii corporale
c. emoţiile pot determina o creştere a temperaturii corporale
d. temperatura încăperi nu influenţează temperatura corpului
e. hiperpirexia este menţinerea temperaturii corporale peste 38,5oC
R: c, d

102. Care dintre următoarele afirmaţii sunt false?


a. nou-născutul doarme 14-16 ore pe zi
b. adultul doarme 7-9 ore pe zi
c. vârstnicul doarme 9-13 ore pe zi
d. adolescentul doarme 9-13 ore pe zi
e. adultul doarme mai puţin de 6 ore pe zi
R: b, d.

103. Care dintre următoarele afirmaţii sunt false?


a. eritemul este o pată congestivă datorată vasodilataţiei
b .crustele sunt leziuni elementare secundare, datorate uscării unei serozităţi
c. acneea este o pustulă determinată de un agent patogen specific
d. intertrigo este un abces minuscul la suprafaţa tegumentului
e. crustele sunt întreruperi liniare ale continuităţii tegumentelor
27
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

R: d, e.

104. Care dintre afirmaţiile următoare sunt false?


a. subfebrilitatea este menţinerea temperaturii corporale între 37,2-38oC
b. febra moderată este menţinerea temperaturii corporale între 38-39oC
c. febra ridicată este menţinerea temperaturii corporale între 39-40oC
d. papula este un abces minuscul la suprafaţa tegumentului
e. veziculele sunt desprinderi ale celulelor comoase, superficiale,
din epiderm
R: d, e.

105. Care dintre afirmaţiile următoare sunt false?


a. escoriaţia este pierderea de substanţă superficială apărută în urma unui traumatism
b. ulceraţia este pierderea de substanţă rezultând dintr-un proces patologic
c. papula este un abces minuscul la suprafaţa tegumentului
d. crustele sunt întreruperi liniare ale continuităţii tegumentelor
e. adultul doarme mai puţin de 6 ore pe zi
R: c, d, e.

106. Nursa asistă pacientul din proprie iniţiativă în următoarele condiţii:


a.pentru îngrijiri de confort
b.schimbă calea de administrare dacă este cazul
c.aplică tratamente bolnavului
d.colaboreaza cu alţi specialişti din sectorul sanitar
e.anunţa medicul pentru orice modificare semnificativă
R: a.

107. La indicaţia medicului nursa:


a.observa evoluţia bolnavului
b.colaborează cu alţi specialişti din domeniul social
c.este alături de indivizi
28
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

d.aplică ingrijiri de confort


e.nici un răspuns nu este corect
R: a.

108. Flambarea:
a.este o metodă chimică
b.este o metodă biologică
c.constă în trecerea instrumentarului metalic prin flacără pînă la înroşire
d.se realizează la 160 grade Celsius
e.se realizează la 100 grade Celsius
R: c.

109. Sterilizarea cu ajutorul pupinelului se face:


a. la 100 grade Celsius timp de 4 ore
b. la 180 grade Celsius timp de 2 ore
c la 180 grade Celsius timp de 45 de minute
d. la 160 grade Celsius timp de 3 ore
e. la 170 grade Celsius timp de 2 ore
R: d.

110. Fierberea :
a. este o metodă mai puţin sigură
b. este o metodă folosită frecvent ca mijloc de sterilizare
c. este o metodă sigură
d. este o metodă chimică
e. este o metodă modernă
R: a.

111. Autoclavarea :
a. este sterilizarea prin căldură umedă cu vapori sub presiune
b. este folosită în lipsa altor metode mai sigure
29
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

c este o metodă nesigură


d. este o metodă chimică
e. este folosită în lipsa unui alt mijloc de sterilizare
R: a.

112. Următoarele produse sunt antiseptice de suprafaţă sub formă de pulbere:


a. apa oxigenată
b. tinctura de iod
c. septozolul
d. acidul boric
e. alcoolul rectificat
R: d.

113. Patul bolnavului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:


a.să fie construit din material lemnos uşor de incinerat
b.confortabil pentru odihna bolnavului
c.incomod pentru bolnav dar uşor de utilizat de către nursă
d.comod pentru bolnav dar dificil de utilizat de către nursă
e.nici un răspuns nu este corect
R: b.

114. Factorii biologici care influenţează satisfacerea nevoii de a bea şi a mânca sunt:
a.vârsta
b.cultura
c.religia
d.tensiunea arterială
e.statutul social
R: a.

115. Factorii psihologici care influenţează satisfacerea nevoii de a bea şi a mânca sunt:
a.activitatea fizică
30
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

b.cultura
c.emoţiile
d.vârsta
e.clima
R: c.

116. Factorii sociologici care influenţează nevoia de a bea şi a mânca sunt:


a.vârsta
b.emoţiile
c.anxietatea
d.religia
e.activitatea fizică
R: d.

117. Surse de dificultate de ordin fizic în satisfacerea nevoii de a mânca şi a bea sunt:
a.anxietate
b.stres
c.situaţii de criză
d.religia
e.obstrucţii, tumori, ştrangulări
R: e.

118. Soluţiile utilizate pentru rehidratare şi remineralizare sunt:


a.soluţii cu lipide
b.glucoză soluţie izotonică 5%
c.sânge integral
d.plasmă prospăt congelată
e.niciun răspuns nu este corect
R: b

119. Următoarele soluţii sunt bune pentru rehidratare şi remineralizare:


31
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

a.soluţii de aminoacizi
b.emulsiide lipide
c.lactat de sodiu 1,9% soluţie izotonică
d.plasmă proaspătă congelată
e.tote răspunsurile sunt corecte
R: c.

120. Sursele de dificultate de ordin fizic care determină nesatisfacerea nevoii de a elimina
sunt:
a.alterarea mucoasei intestinale
b.alterarea mucoasei respiratorii
c.anxietatea
d.situaţiile de criză
e.tulburările de gândire
R: a.

121. Factorii biologici care influenţează satisfacerea nevoii de a elimina sunt:


a.religia
b.alimentaţia -cantitatea şi calitatea alimentelor
c.educaţia
d.stresul
e.niciun răspuns
R: b.

122. In conditii fiziologice culoarea urinei poate fi:


a.transparentă in cazul urinilor concentrate
b. culoare închisă în regim vegetarian c.culoare
deschisă în regim bogat în carne
d.culoare deschisă in regim vegetarian
e.niciun răspuns nu este corect
R: d
32
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

123. Densitatea urinei:


a.se determină imediat după emisie pentru că prin răcire se schimbă densitatea
b.este de 810-825
c.este de 80-120 la un regim mixt
d.temperatura mai mică sau mai mare nu modifică densitatea
e.toate răspunsurile sunt corecte
R: a.

124. Sursele de dificultate de ordin fizic care determină nesatisfacerea nevoii de a elimina
sunt:
a.religia
b.diminuarea peristaltismului intestinal
c.lipsa de informaţie
d.situaţie de criză
e.stresul
R: b.

125. Surse de dificultate de ordin psihologic care determină nesatisfacerea nevoii de a elimina
sunt:
a.stres
b.anomalii ale căilor urinare
c.dezechilibrul metabolic
d.vârsta
e.diminuarea peristaltismului
R: a.

126. Oliguria:
a.apare în hemoragii uşoare
b.apare în insuficienţă circulatorie cu formare de edeme
c.este acelaşi lucru cu polakiuria
d.reprezintă excreţia urinei sub 1000 ml/24h
33
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

e.reprezintă excreţia urinei sub 1500ml/24h


R: b.

127. Polakiuria:
a.este senzaţia de micţiune foarte frecventă
b.cantitatea de urină emisă este foarte mare
c.urina este colorată roşu
d.este inversare raportului dintre numărul de micţiuni din timpul zilei cu cele din timpul nopţii
e.niciun răspuns nu este corect
R: a.

128. Disuria:
a.eliminarea urinii se face cu uşurinţă
b.eliminarea urinii se face cu durere şi mare dificultate
c.este acelaşi lucru cu polachiuria
d.apare în perioade de stres
e.toate răspunsurile sunt corecte
R: b.

129. Hematuria macroscopică:


a.este acelaşi lucru cu disuria
b.este fiziologică
c.este prezenţa sângelui în urină
d.este o urină limpede
e.este o urină cu aspect de zaţ de cafea
R: c.

130. Care din următoarele afirmaţii este adevărată:


a.adultul are o temperatură de 36-37oC la nivelul cavităţii axilare
b.ingestia de proteine în special nu ridică temperatura corpului
c.emoţiile nu pot determina o creştere a temperaturii corporale
34
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

d.temperatura încăperi nu influenţează temperatura corpului


e.niciun răspuns nu este corect
R: a.

131. Următoarele afirmaţii sunt adevărate:


a.subfebrilitatea este menţinerea temperaturii corporale între 36,2-37oC
b.febra moderată este menţinerea temperaturii corporale între 38,7-41oC
c.febra ridicată este menţinerea temperaturii corporale între 39-40oC
d. febra ridicată este menţinerea temperaturii corporale între 38-39oC
e.febra recurentă se întâlneşte după ora 20
R: c

132. Afirmaţiile următoare sunt adevărate:


a.hiperpirexia este menţinerea temperaturii corporale peste 40oC
b.hiperpirexia este menţinerea temperaturii corporale peste 38,5oC
c.frisoanele sunt contracţii musculaturii netede
d.piloerecţia este creşterea temperaturii la nivel cutanat
e.sindromul febril este o afecţiune infecţioasă
R: a

133. Afirmaţiile următoare sunt adevărate:


a.în timpul activităţii musculare foarte intense temperatura corpului nu poate creşte
b.climatul umed şi cald nu determină creşterea temperaturii corporale
c.emoţiile pot determina o creştere a temperaturii corporale
d.temperatura încăperi nu influenţează temperatura corpului
e.hiperpirexia este menţinerea temperaturii corporale peste 38,5oC
R: c.

134. Următoarele afirmaţii sunt adevărate:


a.nou-născutul doarme 14-16 ore pe zi
b.adultul doarme 7-9 ore pe zi
35
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

c.vârstnicul doarme 9-13 ore pe zi


d.adolescentul doarme 8-9 ore pe zi
e.adultul doarme mai puţin de 6 ore pe zi
R: b.

135. Următoarele afirmaţii sunt adevatate:


a.eritemul este un abces minuscul la suprafaţa tegumentului
b.crustele sunt leziuni elementare secundare, datorate uscării unei serozităţi
c.acneea este o pată congestivă datorată vasodilataţiei
d.intertrigo este un abces minuscul la suprafaţa tegumentului
e.crustele sunt întreruperi liniare ale continuităţii tegumentelor
R: b.

136. Afirmaţiile următoare sunt adevărate:


a.subfebrilitatea este menţinerea temperaturii corporale între 36,2-37oC
b.febra moderată este menţinerea temperaturii corporale între 37-38oC
c.febra ridicată este menţinerea temperaturii corporale între 39-40oC
d.papula este un abces minuscul la suprafaţa tegumentului
e.veziculele sunt desprinderi ale celulelor comoase, superficiale,
din epiderm
R: c.

137. Afirmaţiile următoare sunt adevărate:


a.escoriaţia este pierderea de substanţă superficială apărută în urma unui traumatism
b.ulceraţia este acumularea de lichid în ţesuturi
c.papula este un abces minuscul la suprafaţa tegumentului
d.crustele sunt întreruperi liniare ale continuităţii tegumentelor
e.adultul doarme mai puţin de 6 ore pe zi
R: a.

138. Pustula este:


36
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

a.dilatare permanentă a unui mic vas de sânge


b.acumulare de lichid seros în ţesuturi
c.abces minuscul la suprafaţa tegumentului, localizat la suprafaţa firului de păr
d.ridicătură circumscrisă şi solidă
e.pată congestivă datorată vasodilataţiei
R: c

139. Intertrigo este:


a.infecţie specifică foliculului pilosebaceu
b.leuco-melano-dermită de natură neuroendocrină
c.micoză cutanată situată la nivelul plicilor
d.pustulă determinată de un agent patogen
e.niciun răspuns nu este corect
R: c

140. Alopecia este:


a.afecţiune a plexurilor venoase
b.pierdere de substanţă profundă în urma unui proces patologic
c.lipsa parţială sau a părului
d.pată congestivă de la nivelul pielii
e.niciun răspuns nu este corect
R: c.
141. Aportul alimentar este guvernat de 3 senzatii:
a. foame
b. hipoglicemie
c. apetit
d. hiperglicemie
e. satietate

R: a, c, e.

142. Enzima glicolitica din sucul gastric:


a. digera amidonul pana la maltoza si glucoza
b. se numeste amilaza
c. digera celuloza pana la maltoza
37
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

d. desface dizaharidele in monozaharide


e. sucul gastric nu contine enzime glicolitice

R: e.

143. Zona precordiala poate fi sediul unei dureri cu origine:


a. coronariana
b. pleurala
c. digestiva
d. apendiculara
e. anexiala

R: a, b, c.

144. Caracteristicile durerii coronariene sunt:


a. sediu retrosternal sau precordial
b. sediu in hipocondrul drept
c. iradiere tipica spre umarul stang
d. caracter constrictiv
e. se amelioreaza dupa adinistrarea de nitroglicerina sublingual

R: a, c, d, e.

145. Interventiile nursing in cazul unui pacient cu durere precordiala se refera la:
a. monitorizarea functiilor vitale
b. monitorizarea temperaturii
c. monitorizarea ECG
d. realizarea unui acces venos periferic
e. efectuarea unui test de efort imediat

R: a, c, d.

146. Circumstantele de aparitie a durerii din sindromul coronarian pot fi:


a. paroxistic
b. in timpul unui efort fizic
c. in repaus
d. nu au legatura cu activitatea fizica desfasurata
e. in timpul zilei intotdeauna

R: a, b, c.

147. Dispneea:
a. este o tulburare de absorbtie a lipidelor
b. este o tulburare a digestiei
c. poate fi paroxistica
d. poate fi prezenta in afectiuni cardiace
38
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

e. poate fi un simptom al unei afectiuni respiratorii

R: c, d, e.

148. Nivelul de dependenta:


a. se numeste si indice de gravitate al dependentei
b. orienteaza nursa asupra metodelor de interventie
c. este un instrument de evaluare a ingrijirilor specifice nursing
d. este calificativul cu care se noteaza activitatea desfasurata de catre nursa
e. este comportamentul inadecvat al individului pentru satisfacerea unei nevoi

R: a, b, c.

149. Au dreptul sa ia decizii personale cu privire la ingrijirea propriei sanatati persoanele:


a. care au implinit 14 ani
b. care au interdictie judecatoreasca
c. care au implinit 18 ani
d. parintii sau tutorii legali in cazul minorilor
e. casatorite, de 16 ani (fetele) sau de 17 ani (baietii)

R: c, d, e.

150. Asistentul medical are obligatia de a lua consimtamantul de la urmatoarele persoane:


a. pacient constient si cu discernamant critic
b. rudele de gradul 1 ale unui pacient inconstient
c. rudele unui pacient in stare grava, inconstient
d. rudele de gradul 1 ale unui pacient constient
e. rudele de gradul 2 care insotesc un pacient fara discernamant critic.

R: a, b.
151. Administrarea medicamentelor pe cale rectală:
ocoleşte sistemul venei porte;
se indică pentru a evita trecerea medicamentelor prin ficat;
nu se indica la pacienţii cu intoleranţă gastrică;
este contraindicată la bolnavii cu tulburări de deglutiţie;
determină iritaţia mucoasei gastrice.

R: a, b.

152. Supozitoarele utilizate cu scop purgativ:


au acţiune generală
sunt cele cu efedrină, antibiotice
au ca materie de bază untul de cacao
se introduc în rect, fără nici o pregătire prealabilă a bolnavului
sunt formate din gelatină cu glicerină sau glicerină cu stearină

39
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

R: d, e.

153. Accesul venos periferic se poate realiza la următoarele nivele:


venele feţei dorsale ale mâinii
vena medio-cefalică
vena subclaviculară
vena jugulară internă
venele de la plica cotului

R: a, b, e.

154. Abordul vascular este folosit de regulă pentru atingerea următoarelor obiective:
a. efectuarea masajului cardiac intern
b. recoltarea de probe biologice
c. administrarea medicamentelor
d. reumplere volemică
e. reechilibrare electrolitică şi acido-bazică

R: b, c, d, e.

155. Materialele necesare abordului venos periferic percutan sunt:


a. tensiometru
b. garou
c. stetoscop
d. ace de puncţie venoasă
e. soluţie antispastică

R: b, d, e.

156. Care din următoarele manevre aparţin tehnicii puncţiei venoase periferice ?
a. se montează garoul
b. se dezinfectează zona
c. se abordează vena tangenţial avansând progresiv în profunzime pe traiectul venos
d. se abordează vena în aval de focarele de fractură
e. mandrenul odată scos, se poate introduce înapoi dacă este nevoie

R: a, b, c.

157. Accidentele abordului venos periferic pot fi:


a. pneumotoraxul
b. hemoragiile intratoracice prin lezarea arterei subclavie
c. extravazarea fluidului
d. perforaţia venei cu hematom la locul puncţiei
e. flebita de cateter

R: c, d, e.
40
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

158. Badijonările:
a. reprezintă o formă de aplicare locală a unor medicamente lichide pe suprafaţa tegumentelor
b. se efectuează folosind tampoane de vată montate pe pense hemostatice, înmuiate în substanţă
medicamentoasă lichidă
c. tamponul se cufundă în borcanul cu medicament
d. tamponul se poate utiliza de mai multe ori
e. se utilizează pentru dezinfecţia tegumentelor

R: a, b, e.

159. Alegerea căii de administrare a injecţiilor depinde de:


a. experienţa asistentului medical
b. scopul injecţiei
c. compatibilitatea ţesuturilor organismului cu substanţa injectată
d. preferinţele pacientului
e. nici un răspuns corect

R: b, c.

160. Se va alege calea subcutanată în cazul substanţelor:


a. cu densitate mare
b. care nu provoacă iritaţia ţesutului celular subcutanat
c. hiperosmolare
d. uşor resorbabile
e. care provoacă lipoliza ţesutului adipos subcutanat

R: b, d.

161. Se va alege calea intramusculară în cazul substanţelor:


a. cu densitate mică
b. hiperosmolare
c. cu densitate mare
d. uleioase
e. al căror efect urmărit trebuie să se instaleze în decurs de 3-10 minute

R: c, d, e.

162. Se va utiliza calea intravenoasă în cazurile în care:


a. se aşteaptă un efect lent instalat
b. se aşteaptă o acţiune promptă sau foarte rapidă a medicamentului
c. medicamentul este o soluţie hipertonă
d. este necesară perfuzarea soluţiilor pentru reechilibrare volemică
e. se indică clismă medicamentoasă

R: b, d.
41
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

163. Injecţiile intradermice:


a. se aplica foarte frecvent
b. se utilizează mai mult cu scop explorator
c. se indică în cazurile de extremă urgenţă
d. se indică mai ales la copii
e. se efectuează doar la bătrâni

R: b.

164. Avantajele administrării medicamentelor sub formă de injecţii sunt:


a. absorbţia este uşoară şi efectul se instalează rapic
b. dozajul nu este precis, absorbţia fiind influenţată de starea tubului digestiv
c. medicamentele sunt distruse de enzimele intestinale
d. se pot administra medicamente atunci când calea orală este contraindicată
e. nici un răspuns corect

R: a, d.

165. Substanţele injectabile:


a. pot fi soluţii apoase, uleioase sau suspensii
b. se găsesc introduse în fiole sterile de sticlă, închise ermetic
c. se găsesc în flacoane închise cu dopuri de cauciuc
d. pot fi administrate şi pe cale orală
e. sunt de regulă iritante venos

R: a, b, c.

166. Indiferent de felul injecţiilor, pregătirea şi administrarea lor trebuie să respecte următoarele reguli:
a. verificarea soluţiilor de injectat
b. seringile pot fi încărcate şi fără ac, introducând amboul direct în soluţie
c. injectarea conţinutului seringilor poate fi efectuată timp de 48 de ore
d. dezinfectarea locului puncţiei
e. pulberile injectabile se dizolvă în prealabil cu lichidul de dizolvare

R: a, d, e.

167. Incidentele şi accidentele întâlnite în cazul injecţiilor intradermice sunt:


a. aspectul caracteristic de coajă de portocală
b. lipotimie sau şoc
c. necroza tegumentului
d. flebită
e. embolie

R: b, c.

42
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

168. Injecţiile intradermice:


a. au scop explorator şi anesteziant
b. se efectuează în regiuni cutanate bogate în foliculi piloşi
c. se efectuează pe faţa antero-internă a antebraţului
d. produc la locul de puncţie aspectul de coajă de portocală
e. se efectuează subcutanat

R: c, d.

169. Injecţiile subcutanate:


a. se efectuează cu seringi de 0,5-1 ml
b. se efectuează cu ac hipotermic, ascuţit, cu tăietură lungă
c. utilizează soluţii uleioase, de obicei
d. se folosesc pentru a administra bismutul, mercurul, iodul
e. pot produce durere violentă la locul injecţiei

R: b, e.

170. Pentru injecţiile intramusculare:


a. se utilizează ace scurte şi subţiri
b. pacientul trebuie aşezat în decubit dorsal
c. se utilizează seringi obişnuite
d. pacientul poate fi aşezat în decubit lateral
e. bolnavul poate fi aşezat în poziţie şezând

R: c, d, e.

171. Acţiunea medicamentelor asupra organismului depinde de:


a. structura lor chimică
b. doza administrată
c. calea de administrare
d. starea generală a pacientului
e. nici un răspuns corect

R: a, b, c.

172. Doza terapeutică reprezintă:


a. doza utilizată pentru obţinerea efectului terapeutic dorit, fără a produce efecte toxice asupra
organismului
b. doza cea mai mare suportată de organism, fără să apară efecte toxice
c. doza care provoacă o reacţie toxică, periculoasă pentru organism
d. doza care este acceptată de către pacient
e. cea mai mică doză care produce un efect

R: a.

43
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

173. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate?


a. aparatul este o mică farmacie care satisface situaţiile neprevăzute şi de urgenţă dintr-o secţie
b. aparatul este o farmacie care satisface necesarul de medicamente dintr-o secţie
c. aparatul este administrat de către asistenta şefă
d. aparatul trebuie să fie plasat într-o cameră uscată
e. aparatul trebuie să fie ferit de razele solare directe

R: a, c, d, e.

174. Care dintre următoarele afirmaţii reprezintă reguli generale de administrare a medicamentelor?
a. identificarea medicamentelor administrate
b. schimbarea medicamentului prescris cu unul asemănător dacă nu este acceptat de bolnav
c. prelungirea intervalelor de administrare a medicamentelor atunci când asistenta crede că este necesar
d. evitarea incompatibilităţilor de medicamente
e. schimbarea căii de administrare atunci când asistenta consideră că este necesar

R: d.

175. Asistenta medicală informează medicul în următoarele situaţii:


a. după fiecare administrare injectabilă a medicamentelor
b. nerespectarea căilor de administrare
c. schimbarea dozajului unui medicament
d. nu este obligată să facă acest lucru
e. la terminarea programului de lucru

R: b, c.

176. Introducerea medicamentelor în organism se poate face:


a. pe cale bucală
b. parenteral
c. prin mucoasa respiratorie
d. prin clismă
e. nici un răspuns corect

R: a, b, c, d.

177. Aplicaţiile terapeutice de frig:


a. regenerează musculatura epuizată indiferent cât timp se aplică
b. produce vasoconstricţie tegumentară
c. scade excitabilitatea nervilor periferici
d. creşte excitabilitatea nervilor periferici
e. sunt indicate în hipotermie

R: b, c.

178. Căldura are o acţiune:


44
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

a. stimulantă
b. antispastică
c. hipertensivă
d. hipotensivă
e. hipotermică

R: a, b, d.

179. Aplicarea frigului sub formă umedă se realizează prin:


a. pungă cu gheaţă
b. aparate răcitoare
c. împachetări
d. comprese
e. aerosoli

R: c, d.

180. Împachetările reci:


a. se aplică în stările febrile la pacienţii cu stare generală gravă
b. au efect stimulant şi reglator al circulaţiei
c. se indică în tulburările uşoare de respiraţie şi de circulaţie
d. în caz de hiperpirexie trebuie schimbate din 5 în 5 minute
e. sunt indicate în hipotermie

R: b, c, d.

181. Contraindicaţiile administrării medicamentelor pe cale orală sunt:


a. refuzul bolnavului
b. medicamentul este iritant gastric
c. comă
d. medicamentul se resoarbe pe cale digestivă
e. vărsături incoercibile

R: a, b, c, e.

182. Medicamentele cu efect local, administrate per os:


a. ocolesc sistemul venei porte
b. sunt iritante pe mucoasa gastro-intestinală
c. excită peristaltismul intestinal
d. favorizează cicatrizarea ulceraţiilor
e. se pot administra şi la pacientul comatos

R: c, d.

183. Medicamentele cu efect general, administrate per os sunt:


a. antibioticele, calmantele, anestezicele generale
45
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

b. antiastmaticele, antihipertensivele
c. purgativele
d. apele minerale alcaline
e. uleiul de ricin

R: a, b.

184. Se administrează per os sub formă de picături:


a. lichidele amare sau cu gust dezagreabil, diluate
b. medicamentele cu bază de gelatină
c. decocturile
d. tincturile
e. ceaiurile

R: a, d.

185. Administraţi mai multe medicamente deodată prin amestecarea soluţiilor în acelaşi pahar:
a. pentru a simplifica munca asistentei
b. pentru a inactiva anumite medicamente
c. ţinând cont de incompatibilităţile de asociere la administrare
d. clorura de calciu şi codeina fosforică totdeauna într-un pahar gradat
e. pentru a modifica gustul acestora

R: a, c.

186. În ce ordine veţi administra medicamentele următoare la pacientul dumneavoastră?


a. ampicilină 1 capsulă p.o., algocalmin şi no-spa căte 1 fiolă i.m., diclofenac 1 supozitor i.r.
b. diclofenac 1 supozitor i.r., algocalmin 1 fiolă i.m., ampicilină 1 capsulă p.o., no-spa 1 fiolă i.m.
c. no-spa 1 fiolă i.m., algocalmin 1 fiolă i.m., diclofenac 1 supozitor i.r., ampicilină 1 capsulă p.o.
d. ampicilină 1 capsulă p.o., diclofenac 1 supozitor i.r., algocalmin şi no-spa câte 1 fiolă i.m.
e. nu este importantă ordinea administrării lor

R: a.

187. Orarul de administrare a medicamentelor trebuie să ţină cont de:


a. alimentaţia bolnavilor
b. modul de reacţie al bolnavului şi de apariţia unor efecte secundare
c. somnul bolnavului
d. numărul de bolnavi din salon
e. nici un răspuns nu este corect

R: a, b, c.

188. Cum se poate administra unui copil de 3 luni ampicilina?


a. sub formă de soluţie, per os

46
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

b. sub formă de capsule, per os


c. sub formă de comprimate, per os
d. sub formă de capsule, după ce s-au deschis în prealabil şi s-a amestecat dizolvat pulberea cu apă
fiartă şi răcită
e. sub formă de supozitoare, intrarectal

R: a.

189. Respectarea dozelor prescrise de către medic presupune:


a. dozele prescrise vor fi verificate odată cu identificarea medicamentelor
b. verificarea dozelor notate în F.O. cu cele din condicile de predare şi cu adnotările asistentei de la
vizită
c. solicitarea de lămuriri suplimentare de la medic, înainte de administrarea dozei respective
d. asistenta nu trebuie să verifice dozele
e. nu este întotdeauna obligatorie

R: a, b, c.

190. Bolnav de 46 de ani acuză durere retrosternală cu caracter constrictiv, dispnee, transpiraţii
abundente, anxietate. Nu doreşte să vorbească, răspunde cu dificultate la întrebările puse de către
asistentă. Diagnosticele nursing sunt:
a. problemă de a dormi şi a se odihni dată de agitaţie şi manifestată prin anxietate
b. problemă de a avea o bună circlaţie cauzată de durerea toracică şi manifestată prin dispnee
c. problemă de a respira şi a avea o bună circulaţie cauzată de un infarct miocardic şi manifestată prin
durere retrosternală, dispnee, transpiraţii abundente
d. problemă de a comunica dată de anxietate şi manifestată prin faptul că nu vorbeşte
e. problemă de eliminare dată de boală şi manifestată prin durere

R: c.

191. În cazul de mai sus veţi proceda în modul următor:


a. aşezati pacientul în decubit lateral stânga, îi explicaţi faptul că trebuie să stea liniştit şi îi administraţi
oxigen
b. aşezaţi pacientul în poziţie şezând, îi administraţi oxigen şi nitroglicerină 1 cpr. Sublingual
c. administraţi 1 cpr. De diezepam şi după ce se linişteşte bolnavul îi efectuaţi o ECG
d. aşezaţi bolnavul în poziţie şezând, îi administraţi oxigen, realizaţi un acces venos, efectuaţi ECG şi
anunţaţi medicul
e. administraţi antialgic (Piafen)

R: d.

192. Copil de 12 ani tuşeşte frecvent, cu expectoraţie muco-purulentă redusă, nu se poate odihni. La
orele 17 prezintă o temperatură de 39 de grade. Ce îngrijiri nursing aplicaţi?
a. administraţi codeină pentru a inhiba tusea şi diazepam pentru a se putea odihni
b. efectuaţi manevre pentru mobilizarea secreţiilor traheo-bronşice
c. administraţi expectorante
47
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

d. administraţi antitermice (Paracetamol, Algocalmin)


e. informaţi medicul despre această situaţie

R: b, e.

193. Diagnosticele nursing ce se pot formula în cazul prezentat anterior sunt:


a. problemă de a respira cauzată de o afecţiune pulmonară şi manifestată prin tuse cu expectoraţie
muco-purulentă
b. problemă de a dormi dată de tuse şi manifestată prin tuse cu expectoraţie muco-purulentă
c. problemă de a elimina cauzată de o afecţiune traheo-bronşică şi manifestată prin tuse cu expectoraţie
muco-purulentă
d. problemă de a-şi menţine temperatura corpului constantă cauzată de boala pulmonară şi manifestată
prin febră
e. problemă de a dormi şi a se odihni dată de tuse şi manifestată prin imposibilitatea de a se odihni

R: c, d, e.

194. Procesul nursing cuprinde următoarele etape:


a. aplicarea intervenţiilor nursing
b. stabilirea diagnosticelor medicale
c. culegerea datelor
d. alcătuirea planului nursing
e. stabilirea tratamentului medicamentos ce urmează să se administreze

R: a, c, d.

195. Culegerea datelor:


a. reprezintă prima etapă în cadrul procesului nursing
b. se realizează efectuând anamneza bolnavului
c. cuprinde stabilirea diagnosticelor nursing
d. se realizează întrebând medicul ce s-a întâmplat cu pacientul respectiv
e. reprezintă ultima etapă a procesului nursing

R:a, b.

196. Antecedentele heredo-colaterale:


a. se obţin din anamneza pacientului
b. reprezintă afecţiunile de care au suferit rudele de gradul 1 al pacientului
c. nu sunt importante în stabilirea diagnosticelor nursing
d. nu sunt importante decât atunci când pacientul este grav
e. se pot afla doar de la aparţinători

R: a.

197. Antecedentele personale patologice:


a. sunt semnificative pentru un pacient vârstnic
48
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

b. sunt semnificative doar dacă pacientul este grav


c. nu se pot obţine decât de la pacient
d. reprezintă afecţiunile de care a suferit pacientul până in prezent
e. sunt totdeauna legate de boala actuală

R: d.

198. Identificarea pacientului se poate realiza cu:


a. buletinul sau cartea de identitate
b. carnetul de asigurat
c. certificatul de naştere
d. orice document în care sunt consemnate numele şi prenumele pacientului, CNP-ul şi domiciliul
acestuia
e. adeverinţa de salariat

R: a.

199. Diferenţele existente între diagnosticul nursing şi diagnosticul medical sunt:


a. diagnosticul nursing e stabilit de nursă, iar cel medical de către medic
b. diagnosticul nursing este unul de îngrijire, iar cel medical de boală
c. diagnosticele nursing pot fi mai multe
d. diagnosticul nursing este specific unui pacient
e. nici unul dintre răspunsuri nu este corect

R: b, d.

200. Sursele de dificultate ale dependenţei au următoarele caracteristici:


a. reprezintă cauza dependenţei
b. nursa nu poate interveni asupra sursei de dificultate
c. nursa nu poate interveni asupra dificultăţilor cu caracter independent
d. factorii de ordin fizic sunt obstacole intrinseci organismului
e. obstacolele de natură intrinsecă aparţin individului însăşi

R: a, c, e.

201. Locul de elecţie pentru injecţia intramusculară este:


a. regiunea supero-externă a muşchilor fesieri
b. regiunea infero-externă a muşchilor fesieri
c. muşchii laterali ai coapsei, în porţiunea mijlocie
d. musculatura anterioară a coapsei, sub triunghiul Scarpa
e. musculatura anterioară a coapsei, deasupra triunghiului Scarpa

R: a, c, d.

202. Menţinerea sănătăţii copilului în condiţii optime se realizează:


a. internând copilul în spital
49
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

b. stabilind legătura cu copilul şi familia acestuia


c. tratând copilul la domiciliu
d. nu este nevoie să se discute cu copilul
e. nu se complimentează copilul

R: b.

203. În procesul nursing adresat copilului:


a. încercaţi să obţineţi încrederea membrilor familiei
b. membrii familiei nu sunt acceptaţi în preajma copiilor
c. procesul nursing nu se adresează membrilor familiei
d. nu sunt necesare informaţii privind copiii
e. membrii familiei sunt informaţi despre starea copilului

R: a.

204. Culegerea datelor în procesul nursing adresat copilului:


a. se realizează prin obţinerea încrederii membrilor familiei
b. nu interesează condiţiile de locuit
c. nu include examinarea sistemelor şi aparatelor
d. se realizează folosind un limbaj simplu
e. se referă la dezvoltarea corespunzătoare vârstei

R: e.

205. Diagnosticul nursing pentru perioada copilăriei:


a. trebuie să descrie stilul de viaţă al părinţilor
b. trebuie să identifice factorii de stres din familie
c. trebuie să cuprindă problemele actuale de sănătate ale copilului
d. se referă la percepţia stării de sănătate
e. include şi situaţia financiară

R: c.

206. Caracteristicile respiraţiei în diagnosticul de alterare a temperaturii la copil sunt:


a. ritm regulat
b. dispnee absentă
c. respiraţie Cheyne-Stockes
d. folosirea muşchilor accesori
e. nu sunt modificări respiratorii

R: d.

207. Factorii de risc pentru alterarea temperaturii la copil sunt:


a. prematuritatea
b. activitatea lentă
50
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

c. respiraţiile rapide
d. vârstă mare
e. absenţa tulburărilor metabolice

R: a.

208. Vârsta copilului ca factor de risc pentru alterarea teperaturii are următorul aspect:
a. pentru vârstă mică este risc mare
b. pentru vârstă mică este risc mic
c. pentru vârstă mare este risc mare
d. între vârstă şi risc există un raport direct proporţional
e. nu există relaţie între vârstă şi risc

R: a.

209. La copil în caz de febră se administrează:


a. alimente bogate în lipide
b. alimente solide
c. apă cu sare
d. lichide cu aport caloric crescut
e. lichide simple

R: d.

210. Cea mai bună metodă de apreciere a hidratării pentru copii şi adolescenţi este:
a. agitaţia
b. aspectul tegumentului
c. densitatea urinei
d. greutatea cu 10% mai mare decât la internare
e. apetitul

R: c.

211. Termoreglarea ineficientă la copil se poate asocia cu:


a. boli renale
b. intoxicaţii medicamentoase
c. boli osoase
d. boli autoimune
e. boli hematologice

R: b.

212. Culegerea datelor referitoare la hipertermia copilului include:


a. istoricul bolii prezente
b. vârsta copilului
c. condiţii patologice ce duc la deshidratare
51
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

d. contactul cu boli infecţioase


e. nici un răspuns corect

R: a, b, c, d.

213. Pentru evaluarea eficienţei intervenţiei nursing în caz de febră la copil se monitorizează:
a. frecvenţa şi ritmul cardiac
b. tensiunea arterială
c. frecvenţa respiraţiilor
d. nivelul de conştienţă
e. apetitul

R: a, b, c, d.

214. Semnele de deshidratare la sugar sunt:


a. fontanela bombată
b. fontanela deprimată
c. oliguria
d. persistenţa pliului cutanat
e. mucoase umede

R: b, c, d.

215. Semnele vitale monitorizate în procesul nursing la copil sunt evaluate:


a. la interval de 12 ore
b. la interval de 4 ore sau mai des la nevoie
c. numai la nevoie
d. temperatura se verifică de 2 ori pe zi
e. la solicitarea medicului

R: b.

216. Pentru a evalua creşterea ponderală la copilul cu tulburări de nutriţie:


a. calculaţi necesarul energetic
b. măsuraţi diureza copilului în fiecare dimineaţă
c. oferiţi copilului alimentele fierte şi pasate
d. copilului de 4 luni I se oferă alimente solide înainte de biberon
e. cântăriţi copilul în fiecare dimineaţă, înainte de mese

R: e.

217. Tipurile de diagnostic nursing sunt:


a. diagnosticul medical
b. diagnosticul de boală
c. diagnosticul actual
d. diagnosticul potenţial
52
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

e. diagnosticul posibil

R: c, d, e.

218. Caracteristicile diagnosticului nursing:


a. este specific unui pacient
b. nu ţine cont de factorii cauzali ai problemelor de sănătate
c. orientează medicul către diagnosticul medical
d. face dificilă comunicarea asistentei cu ceilalţi membri ai echipei de sănătate
e. este greoi şi imprecis

R: a.

219. Evaluarea intervenţiilor nursing cuprinde:


a. stabilirea criteriilor de evaluare
b. evaluarea atingewrii obiectivelor
c. identificarea factorilor care afectează atingerea obiectivelor
d. aplicarea intervenţiilor
e. culegerea şi interpretarea datelor

R: a, b, c.

220. Planificarea intervenţiilor nursing cuprinde:


a. stabilirea obiectivelor
b. enunţarea diagnosticelor nursing
c. stabilirea priorităţilor
d. alegerea strategiilor
e. nici un răspuns corect

R: a, c, d.

221. Accidentele transfuzionale şi posttransfuzionale sunt:


a. incompatibilitate de grup O, A, B.
b. pneumotorax
c. tamponadă cardiacă
d. hemoliză intravasculară
e. nici un răspuns corect

R: a, d.

222. Căile de hidratare a organismului sunt:


a. orală
b. intradermică
c. perfuzia endovenoasă
d. inhalatorie
e. toate căile de administrare a medicamentelor sunt şi căi de hidratare şi mineralizare a organismului
53
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

R: a, c.

223. Soluţiile cristaloide utilizate pentru hidratarea şi mineralizarea organismului sunt:


a. soluţia izotonă de NaCl
b. soluţia Ringer
c. Dextranul 70
d. Dextranul 40
e. Plasma uscată

R: a, b.

224. Soluţiile coloide utilizate pentru reechilibrarea volemică sunt:


a. soluţia hipertonă de glucoză
b. soluţia Ringer
c. Dextranul 70
d. Soluţia de bicarbonat de sodiu 1,4%
e. Serul fiziologic

R: c.

225. Toracocenteza:
a. este stabilirea unei legături cavitatea pleurală şi mediul exterior prin intermediul unui ac de puncţie
b. are scop explorator
c. are scop evacuator
d. stabileşte o legătură între cavitatea pericardică şi mediul exterior prin intermediul unui ac de puncţie
e. poate determina pneumotorax

R: a, b, c, e.

226. Puncţia pericardică:


a. înseamnă pătrunderea cu un ac în cavităţile cordului
b. reprezintă pătrunderea cu un ac în cavitatea pleurală
c. este legătura stabilită printr-un ac de puncţie între cavitatea peritoneală şi exterior
d. este pătrunderea cu un ac în cavitatea pericardică
e. stabileşte legătura între cavitatea pericardică şi atriul drept

R: d.

227. Paracenteza:
a. se numeşte şi puncţie peritoneală
b. este o metodă de tratament în ascitele masive
c. se contraindică la bolnavii cu ascită
d. stabileşte o legătură între cavitatea peritoneală şi un organ cavitar intraabdominal
e. este pătrunderea cu un ac de puncţie într-un organ cavitar intraabdominal

54
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

R: a, b.

228. In timpul puncţiei peritoneale, asistenta are următorul rol:


a. pătrunde cu trocarul în caitatea peritoneală
b. izolează locul puncţiei cu un câmp steril
c. efectuează o mică incizie prin piele cu bisturiul
d. recoltează probe sterile de laborator
e. reevaluează pacientul din 20 în 20 de minute

R: b, d.

229. Accidentele paracentezei sunt:


a. colaps
b. hipertensiune arterială
c. hemoragie internă
d. hipertensiune arterială
e. şoc anafilactic

R: a, c.

230. Ingrijirea bolnavului după puncţia peritoneală constă în:


a. monitorizarea permanentă a bolnavului
b. aşezarea în poziţie de decubit ventral
c. aşezarea în poziţie şezând
d. plimbarea bolnavului prin salon în primele 30 de minute după puncţie
e. administrarea de antialgice

R: a

231. Independent de felul şi natura instrumentelor, ele trebuie să corespundă unor criterii generale,
comune tuturor sondelor, astfel:
a. vârful sondelor trebuie să fie ascuţit pentru a putea să pătrundă uşor
b. sondele nu se sterilizează deoarece se deteriorează
c. suprafaţa sondelor trebuie să fie perfect netedă
d. materialul in care este confecţionat trebuie să fie moale
e. suprafaţa sondelor trebuie să prezinte asperităţi

R: c.

232. Spălătura gastrică pe sonda nazogastrică se poate efectua:


a. la bolnavii comatoşi
b. la bolnavii comatoşi, după asigurarea căilor respiratorii
c. la bolnavii conştienţi
d. la bolnavii cu fractură de bază de craniu
e. la bolnavii cu traumatisme faciale grave

55
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

R: b, c.

233. Accidentele care pot surveni în cazul spălăturii gastrice sunt:


a. pătrunderea sondei în calea aeriană
b. perforaţia intestinului subţire
c. pneumotorax
d. tamponadă cardiacă
e. pătrunderea sondei în stomac

R: a.

234. Tubajul duodenal:


a. se poate efectua cu o sondă nazogastrică
b. permite o apreciere a funcţiei căilor biliare extrahepatice
c. se execută pentru a decomprima distensia gastrică
d. se efectuează cu scopul de a realiza spălătură gastrică
e. se efectuează pentru a opri o hemoragie digestivă superioară

R: b.

235. Sondajul vezical:


a. este indicat în retenţia acută de urină
b. reprezintă introducerea sondei vezicale în uretră
c. se efectuează cu bolnavul în decubit lateral stâng
d. nu necesită măsuri riguroase de asepsie
e. este contraindicat la femeia gravidă

R: a.

236. Diagnosticele medicale asociate întâlnite la adolescent datorită încrederii de a fi invulnerabilpot fi:
a. politraumatism
b. intoxicaţie acută etanolică
c. traumatism cranio-cerebral sever
d. fractură de coloană vertebrală cervicală
e. nici un răspuns corect

R: a, b, c, d.

237. Factorii care favorizează apariţia unui conflict între adolescent şi părinţi sunt:
a. incapacitatea familiei de a comunica cu adolescentul
b. comunicare eficientă între familie şi adolescent
c. capacitatea familiei de a recunoaşte şi a ajuta adolescentul la nevoie
d. absenţa stresului financiar
e. capacitatea familiei de a rezolva conflictele cu adolescentul

R: a.
56
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

238. Factorii de risc în apariţia conflictului decizional datorat folosirii drogurilor în perioada
adolescenţei sunt:
a. accesul la medicamente
b. încrederea de a fi invulnerabil
c. libertatea şi independenţa excesivă a adolescentului, acordată de către familie
d. conştientizarea efectelor nocive date de consumul de droguri şi alcool
e. autoevaluare adecvată

R: a, b, c.

239. Etapele sexualizării sunt:


a. structuralizarea sexului genetic
b. formarea gonadei
c. formarea organelor genitale interne şi externe
d. sexualizarea neuro-comportamentală
e. nici una dintre ele nu reprezintă etape ale sexualizării

R: a, b, c, d

240. Factorii implicaţi în variabilitatea în timp a apariţiei pubertăţii sunt:


a. factorii emoţionali
b. clima
c. factorii socio-economici
d. efortul fizic
e. alimentaţia

R: b, c.

241. Igiena pubertăţii presupune:


a. igiena alimentaţiei
b. igiena fizică
c. igiena mentală
d. igiena şcolară
e. nici un răspuns corect

R: a, b, c, d.

242. Modificările psiho-comportamentale specifice fetelor adolescente sunt:


a. creativitatea
b. voinţa
c. spiritul analitic
d. afectivitatea
e. tenacitatea

R: a, d.
57
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

243. Modificările psiho-comportamentale specifice băieţilor la adolescenţă sunt:


a. fantezia
b. intuiţia
c. tenacitatea
d. voinţa
e. creativitatea

R: c, d.

244. Factorii determinanţi ai sexualizării sunt:


a. factorii socio-economici
b. cromozomii de sex
c. hormonii sexualizanţi
d. educaţia
e. efortul fizic

R: b, c.

245. Pubertatea masculină se caracterizează prin:


a. scăderea secreţiei de FSH şi LH
b. scăderea secreţiei de testosteron
c. testicolul devine organ producător de hormoni masculinizanţi şi de spermatozoizi maturi
d. modificarea timbrului vocii
e. diametrul biacromial devine mai mic decât diametrul bitrohanterian

R: c, d.

246. Pubertatea feminină se caracterizează prin:


a. dezvoltarea sânilor
b. se dezvoltă foarte mult sistemul muscular
c. tegumentele sunt subţiri, catifelate, moi
d. paniculul adipos slab reprezentat
e. toracele este bine dezvoltat

R: a, c.

247. Hematuria se întâlneşte în:


a. diabetul insipid
b. tumorile vezicale
c. cistita hemoragică
d. sarcina extrauterină
e. tuberculoza renală

R: b, c, e.

58
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

248. În caz de glob vezical nursa intervine astfel:


a. administrează medicaţie antialgică
b. administrează antibiotice
c. administrează antispastice
d. aplică local comprese reci
e. aplică local comprese calde

R: e.

249. Identificaţi asocierea corectă:


a. vărsătură bilioasă – ulcer gastric
b. vărsătură cu sânge – boală hemoroidală
c. vărsătură cu aspect fecaloid – ocluzie intestinală
d. vărsătură sanguinolentă – TBC pulmonar
e. vărsătură în “zaţ de cafea” – ulcer hemoragic

R: c, e.

250. Identificaţi asocierea corectă:


a. amenoree – dureri menstruale
b. hipermenoree – cantitate crescută de sânge menstrual
c. oligomenoree – menstruaţii care survin la intervale mai mici de 28 de zile
d. dismenoree – cantitate crescută de sânge menstrual
e. menoragii – menstruaţii prelungite

R: b, e.

251. Comportamentul psiho-social al adolescentului este caracterizat prin:


a. afectivitate mobilă
b. lipsa preocupării faţă de sine
c. mulţumire faţă de noul aspect somatic
d. labilitate psihică şi vegetativă
e. gândire puerilă

R: a, d.

252. Maturitatea deplină biologică pentru fete este:


a. între 16 şi 18 ani
b. între 18 şi 20 de ani
c. între 20 şi 22 ani
d. după 30 de ani
e. între 14 şi 16 ani

R: b.

253. Maturitatea deplină biologică pentru băieţi este:


59
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

a. între 16 şi 18 ani
b. între 18 şi 20 ani
c. între 20 şi 22 ani
d. după 30 ani
e. după 40 ani

R: c

254. Pubertatea normală:


a. este etapa de tranziţie dintre copilărie şi adult
b. apare la vârsta de 10-16 ani în mod normal
c. apare de regulă la vârste cuprinse între 18 şi 22 de ani
d. se edifică în 10 ani
e. se edifică în 15 ani

R: a, b.

255. Diagnosticele nursing specifice perioadei adolescenţei sunt:


a. conflictul decizional datorat activităţii sexuale
b. conflictul decizional datorat folosirii drogurilor
c. izolarea socială dată de resursele personale inadecvate
d. intoleranţa la activitate dată de procesul de îmbătrânire
e. accidentele datorate încrederii de a fi invulnerabil

R: a, b, e.

256. Motivaţia sexuală este determinată de condiţii:


a. genetice
b. neuro-hormnale
c. experienţa personală
d. mediul socio-cultural
e. nici un răspuns corect

R: a, b, c, d.

257. Etapa genetică a procesului de sexualizare determină :


a. sexul gonadic
b. sexul genetic, cromozomial
c. diferenţierea sexuală a sistemului nervos
d. acţiunea hormonilor sexuali asupra organismului
e. maturarea gonadelor

R: b.

258. Etapa embrio-fetală a procesului de sexualizare determină:


a. sexul gonadic
60
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

b. diferenţierea sexuală a sistemului endocrin


c. acţiunea hormonilor sexuali asopra organismului
d. sexul genetic
e. maturarea gonadelor

R: a.

259. Etapa perinatală a procesului de sexualizare determină:


a. diferenţierea sexuală a sistemului nervos
b. sexul gonadic
c. acţiunea hormonilor sexuali asupra organismului
d. sexul genetic
e. maturarea gonadelor

R: a

260. Etapa pubertară a procesului de sexualizare determină:


a. maturarea sexuală pubertară
b. sexul gonadic
c. sexul genetic
d. diferenţierea sexuală a sistemului endocrin
e. acţiunea hormonilor sexuali asupra organismului

R: a

261. Maturizarea sexuală pubertară constă în:


a. maturarea sistemului nervos
b. maturarea gonadelor
c. apariţia caracterelor sexuale secundare specifice
d. discordanţa dintre sexul genetic şi gonadic
e. diferenţierea sexuală a sistemului nervos

R: b, c.

262. Comportamentul inadecvat al familiei faţă de copilul cu afecţiune trenantă:


a. este un diagnostic nursing
b. este situaţia în care un părinte nu poate îngriji adecvat copilul cu nevoi speciale
c. este căderea abilităţii copilului de a-şi folosi timpul în avantajul său
d. înseamnă percepţia negativă a propriei persoane de către copil
e. se manifestă prin teamă datorată necunoaşterii

R: a, b.

263. Manifestările patologice ale nevoii de a învăţa pentru a-şi păstra sănătatea sunt:
a. dispneea
b. durerea toracică
61
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

c. ignoranţa
d. sindromul de “burn-out”
e. dificultatea de a învăţa

R: c, e.

264. Manifestările patologice ale nevoii de a fi ocupat pentru a fi util sunt:


a. devalorizarea
b. sentimentul de eşec
c. ignoranţa
d. atacul de panică
e. suprasolicitare intelectuală

R: a, b.

265. Manifestările patologice ale nevoii de a evita pericolele sunt:


a. dificultatea de a se realiza
b. neputinţa
c. anxietate
d. depresia
e. dispneea

R: c, d.

266. Pierderea stimei de sine se defineşte ca fiind:


a. o manifestare patologică a nevoii de a dormi şi a se odihni
b. sentimentul de inferioritate
c. percepţia negativă a propriului corp
d. sentimentul de frustrare
e. incapacitatea de a lua decizii

R: a, e.

267. Pierderea imaginii de sine reprezintă:


a. un sentiment de devalorizare
b. un sentiment de frustrare datorat percepţiei negative a propriului corp
c. o stare depresivă
d. un sentiment de inferioritate
e. dificultatea de a se realiza

R: b.

268. Comunicarea verbală:


a. poate fi considerată “limbajul corpului”
b. este capacitatea psihică de a transmite atitudini corporale
c. este considerată un “vehicul al gândirii”
62
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

d. se exprimă prin scris


e. se exprimă prin gestică şi mimică

R: c, d.

269. Comunicarea non-verbală:


a. poate fi considerată “limbajul corpului”
b. este capacitatea psihică de a transmite atitudini corporale
c. este considerată un “vehicul al gândirii”
d. se exprimă prin scris
e. se exprimă prin gestică şi mimică

R: a, b, e.

270. Cele mai frecvente cauze care pot genera dificultate în a se îmbrăca şi dezbrăca sunt:
a. emoţiile
b. lipsa de comunicare
c. leziunile traumatice
d. amputaţiile
e. obstacolele pentru mişcare

R: c, d, e.

271. Cele mai frecvente cauze care determină dezinteres pentru ţinuta vestimentară sunt:
a. pierderea stimei de sine
b. tulburările de comportament
c. pierderea imaginii de sine
d. etilismul cronic
e. afecţiunile cardio-vasculare

R: b, c, d.

272. Leziunile elementare prin lipsă de substanţă sunt:


a. scuamele
b. ragada
c. ulceraţia
d. sfacelul
e. cicatricea

R: b, c.

273. Factorii care influenţează satisfacerea nevoii de a fi curat sunt:


a. emoţiile
b. vârsta
c. nivelul de educaţie
d. condiţiile socio-economice
63
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

e. nici un răspuns corect

R: a, b, c, d.

274. Insomnia pre-dormiţională:


a. este caracteristică adolescentului
b. este caracteristică vârstnicului
c. se caracterizează printr-o stare de veghe prelungită
d. se caracterizează prin somn agitat, superficial
e. constă în adormire cu dificultate

R: c.

275. Insomnia post-dormiţională:


a. este caracteristică adolescentului
b. este caracteristică vârstnicului
c. se caracterizeză printr-o stare de veghe prelungităse caracterizează prin somn agitat, superficial
d. constă în adormire cu dificultate

R: b.

276. Hipersomnia reprezinttă:


a. peste 10 ore de somn la adult
b. peste 12 ore de somn la copil
c. accese de somn diurn
d. necesitate subită de somn
e. nici un răspuns corect

R: a, b, c, d.

277. Intervenţiile nursing în caz de postură inadecvată sunt:


a. aşează pacientul în poziţie şezând
b. aşează pacientul în poziţie adecvată situaţiilor de urgenţă
c. prevenirea escarerelor
d. efectuează mişcări pasive ale segmentelor interesate
e. nursa nu poate interveni

R: b, c, d.

278. Somnul are două perioade distincte:


a. narcolepsia
b. somnul lent
c. letargia
d. somnul paradoxal
e. pavorul nocturn

64
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

R: b, d.

279. Intervenţiile nursing în caz de hiperreactivitate sunt:


a. profilaxia escarelor
b. tratamentul escarelor
c. administrarea de tranchilizante
d. supravegherea permnentă a bolnavului
e. suplinirea pacientului în satisfacerea nevoilor

R: d.

280. Intervenţiile nursing în cazul pacientului imobilizat la pat sunt:


a. învaţă pacientul să utilizeze diferite aparate de susţinere
b. efectuează exerciţii pasive
c. aplică constrângeri fizice pacientului
d. profilaxia escarelor
e. suplineşte pacientul în satisfacerea nevoilr, cănd este necesar

R: b, d, e.

281. Pronaţia reprezintă:


a. o mişcare de flexie a antebraţului pe braţ
b. mişcarea de răsucire a palmelor în jos
c. mişcarea de răsucire a palmelor în sus
d. o mişcare de lateralitate
e. o mişcare în plan sagital

R: b.

282. Tonusul muscular:


a. este contracţia izometrică permanentă a muşchilor antigravitaţionali
b. o proprietate fundamentală a muşchiului cu inervaţie păstrată
c. este proprietatea muşchiului de a se contracta
d. efectuează lucru mecanic
e. este o proprietate a muşchiului neted visceral

R: b.

283. Intervenţiile nursing în caz de degerătură sunt:


a. se aşează pacientul într-un loc cald
b. se încălzeşte bine aria degerată
c. se îndepărtează flictenele
d. se masează zonele degerate
e. se administrează treptat băuturi calde şi dulci

R: a, e.
65
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

284. Anhidroza se defineşte ca fiind:


a. şocul caloric
b. o tulburare hidro-electrolitică
c. absenţa sudoraţiei în ambianţă caldă
d. o formă particulară de insolaţie
e. sincopa de căldură

R: c.

285. Termoliza se realizează prin:


a. radiaţie
b. frison
c. conducţie
d. creşterea tonusului musculaturii striate
e. creşterea tonusului musculaturii netede

R: a, c.

286. Conducţia se referă la:


a. transferul de căldură prin contact
b. transferul de căldură din aproape în aproape
c. pierderea de căldură prin iradiere
d. termogeneză
e. gradul de încălzire al corpului

R: a.

287. Termogeneza se realizează prin:


a. convecţie
b. apariţia frisonului
c. iradiere
d. activitate musculară voluntară
e. conducţie

R: b, d.

288. Diaforeza reprezintă:


a. transpiraţie în cantitate redusă
b. transpiraţie în cantitate mare
c. absenţa transpiraţiei
d. hemoragie vaginală
e. metodă de investigare a activităţii cordului

R: b.

66
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

289. Vomica reprezintă:


a. eliminarea de secreţii gastrice în cantitate redusă
b. vărsături repetate
c. eliminarea de secreţii traheo-bronşice în cantitate mare
d. senzaţie de greaţă
e. reflux gastro-esofagian

R: c.

290. Tulburările defecaţiei sunt reprezentate de:


a. sindromul diareic
b. modificările de culoare ale scaunului
c. incontinenţa de materii fecale
d. constipaţia
e. tenesmele rectale

R: c, e.

291. Polakiuria reprezintă:


a. micţiuni rare şi reduse cantitativ
b. micţiuni frecvente şi reduse cantitativ
c. eliminarea urinei cu dificultate şi durere
d. micţiuni predominant nocturne
e. lipsa de control a sfincterelor vezicale

R: b.

292. Hipostenuria se întâlneşte în:


a. diabetul zaharat
b. insuficienţa renală acută
c. insuficienţa renală cronică
d. glomerulonefrită
e. sindromul nefrotic

R: a, c.

293. Situaţiile patologice asociate cu incontinenţa de urină sunt:


a. glomerulonefrita acută
b. spina bifida
c. tulburări psihice grave
d. diabetul zaharat
e. hipertiroidia

R: b, c.

294. Enurezisul:
67
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

a. reprezintă pierderea involuntară de urină noaptea


b. reprezintă pierderea involuntară de urină, peste vârsta de 3 ani
c. apare la sfârşitul crizei de epilepsie
d. se întâlneşte în insuficienţa renală acută
e. înseamnă retenţie acută de urină

R: b.

295. Pulsul celer se caracterizează prin:


a. o undă pulsatilă lentă
b. o undă pulsatilă rapidă
c. puls greu depresibil
d. puls uşor depresibil
e. puls amplu

R: b.

296. Intervenţiile nursing la pacientul cu sincopă sunt:


a. se aşează în poziţie şezând
b. se administrează hemisuccinat de hidrocortizon i.v.
c. se administreză calciu
d. se aşează în decubit dorsal
e. se monitorizeză funcţiile vitale

R: d, e.

297. Durerea coronariană:


a. are caracter constrictiv
b. poate iradia în mandibulă
c. se poate însoţi de graţă şi vărsături
d. poate fi declanşată de efortul fizic
e. nici un răspuns corect

R: a, b.

298. La pacientul dispneic:


a. se administrează oxigen
b. se monitorizeză permanent funcţiile vitale
c. se administrează sedative
d. se asigură o alimentaţie bogată în proteine
e. se poate efectua testul de effort

R: a, b.

299. Adjuvanţii căilor aeriene sunt:


a. masca facială
68
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

b. calea orofaringiană
c. tripla manevră Saffar
d. sonda nazofaringiană
e. intubaţia orotraheală

R: b, d.

300. Pipa orofaringiană:


a. se utilizează la pacientul conştient
b. permite aspiraţia secreţiilor
c. este un mijloc de oxigenare a pacientului
d. este un adjuvant al căilor aeriene
e. este o metodă de intubare orotraheală

R: b, d.

DISCIPLINA: FIZIOLOGIE NORMALĂ ŞI PATOLOGICĂ


Autor : Conf. univ. Dr. CIOROIANU DAN

1. Derivaţiile standard (bipolare) sunt notate :


a) V1 – V6
b) D I – D III
c) aVR
d) aVF
e) aVL R : 1b

2. Derivaţiile precordiale sunt notate :


a) V1 – V6
b) D I – D III
c) aVR
d) aVL
e) aVF R:2a

3. Derivaţiile aVR, aVL, aVF, sunt :


a) bipolare
b) standard
c) precordiale
d) unipolare ale membrelor
e) bipolare ale membrelor R:3d

4. Segmentul central (principal) al zgomotului I cardiac este generat de fenomenele :


a) MDTÎ PDAD
b) AÎPÎTDMD
69
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

c) MÎTÎPDAD
d) PDAD MDTÎ
e) ADPDTÎMÎ R:4c

5. Segmentul central (principal) al zgomotului II cardiac este generat de fenomenele :


a) MÎTÎPDAD
b) MDTDPÎAÎ
c) AÎPÎTDMD
d) AÎPÎ
e) TDMD R:5d

6. Postsegmentul zgomotului II cardiac este generat de fenomenele :


a) AÎPÎ
b) MÎTÎPDAD
c) TDMD
d) TÎMÎ
e) MDTDPÎAÎ R:6c

7. Unda P de pe EKG reprezintă :


a) depolarizarea atrială
b) depolarizarea ventriculară
c) conducerea atrio-ventriculară
d) depolarizarea vârfului ventricular
e) repoalrizarea ventriculară R:7a

8. Segmentul Pq al EKG reprezintă :


a) depolarizarea atrială
b) depolarizarea ventriculară
c) conducerea atrio-ventriculară
d) depolarizarea vârfului ventricular
e) repoalrizarea ventriculară R:8c

9. Unda P de pe EKG durează :


a) 0,04 – 0,10 s
b) 0.08 – 0,11 s
c) 0,12 – 0,21 s
d) 0,24 – 0,42 s
e) 0,15 – 0,30 s R:9b

10. Complexul qRS al EKG reprezintă :


a) depolarizarea atrială
b) depolarizarea ventriculară
c) conducerea atrio-ventriculară
d) repolarizarea ventriculară
e) repolarizarea atrială R : 10 b
70
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

11. Apreciaţi elementele criteriului EKG în cazul ritmului sinusal :


a) intervalul Pq = 0,04 – 0,10 s
b) segmentul Pq = 0,12 – 0,21 s
c) distanţa PP = distanţa RR
d) frecvenţa = 80 – 100 / min.
e) intervalul Pq = 0,12 – 0,21 s R : 11 c, d, e

12. Unda T de pe EKG reprezintă :


a) repolarizarea atrială
b) depolarizarea ventriculară
c) conducerea atrio-ventriculară
d) depolarizarea vârfului ventricular
e) repoalrizarea ventriculară R : 12 e

13. Complexul epicardic drept se caracterizează pe EKG prin :


a) undă R amplă, pozitivă şi undă S mică, negativă în derivaţiile V1 şi V2
b) undă R mică, pozitivă şi undă S amplă, negativă în derivaţiile V1 şi V2
c) undă R mică, pozitivă şi undă S amplă, negativă în derivaţiile V5 şi V6
d) undă R amplă, pozitivă şi undă S mică, negativă în derivaţiile V5 şi V6
e) undă R mică, negativă şi undă S amplă, negativă în derivaţiile V1 şi V2 R : 13 b

14. Complexul epicardic stâng se caracterizează pe EKG prin :


a) undă R amplă, pozitivă, şi undă S mică, negativă în derivaţiile V5V6
b) undă R amplă, pozitivă, şi undă S mică, negativă în derivaţiile V1V2
c) undă R mică, pozitivă şi undă S amplă, negativă în derivaţiile V1 şi V2
d) undă R mică, pozitivă şi undă S amplă, negativă în derivaţiile V1 şi V2
e) undă R mică, negativă şi undă S amplă, negativă în derivaţiile V1 şi V2 R : 14 a

15. Apreciaţi plasarea focarului de ascultaţie mitral la adultul normal :


a) spaţiul II inter –costal parasternal stânga
b) spaţiul II inter –costal parasternal dreapta
c) spaţiul V inter – costal pe linia medio-claviculară stângă
d) în partea inferioară a sternului
e) în regiunea supraclaviculară stângă R : 15 c

16. Factorul central al presiunii arteriale depinde de :


a) sectorul rezistiv
b) elasticitatea peretelui vascular
c) debitul cardiac
d) forţa de contracţie a inimii
e) numărul elementelor figurate R : 16 c, d
71
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

17. Factorul periferic al presiunii arteriale depinde de :


a) forţa de contracţie a inimii
b) vâscozitatea sângelui
c) debitul cardiac
d) sectorul rezistiv
e) debitul sistolic R : 17 b, d

18. Între zgomotul I cardiac şi zgomotul II, pe fonocardiogramă se înregistrează :


a) pauza mare
b) sistola
c) diastola
d) pauza mică
e) umplerea rapidă R : 18 b, d

19. În alcătuirea miocardului embrionar (excito-conductor) intră :


a) actina
b) miozina
c) nodulul sinusal şi cel atrio-ventricular
d) tropomiozina
e) fasciculul His R : 19 c, e

20. În alcătuirea miocardului contractil intră :


a) actina
b) miozina
c) nodulul sinusal şi cel atrio-ventricular
d) fasciculul His
e) reţeaua Purkinje R : 20 a, b

21. Centrul primar al automatismului cardiac este reprezentat de :


a) nodulul atrio-ventricular
b) fasciculul His
c) nodulul sinusal
d) reţeaua Purkinje
e) septul atrio-ventricular R : 21 c

22. În procesul cuplării excitaţiei cu contracţia, Ca2+ se fixează iniţial pe :


a) tropomiozină
b) troponina I
c) troponina C
d) miozină
e) meromiozina grea R : 22 c
72
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

23. Ritmul nodal asigură o frecvenţă de :


a) 20-40 / min.
b) 40-60 /min.
c) 60-100 / min.
d) 120 /min.
e) 10-20 / min. R : 23 b

24. Ritmul sinusal are o frecvenţă de emitere de :


a) 120 / min.
b) 40-60 / min.
c) 80-100 / min.
d) 20-40 / min.
e) 60 / min. R : 24 a

25. Potenţialul de acţiune al fibrei miocardice este declanşat de influxul ionilor :


a) Na+
b) Mg +
c) K +
d) Cl –
e) Ca2+ R : 25 a

26. Inima are particularitatea de a fi excitabilă :


a) atât în sistolă cât şi în diastolă
b) numai în sistolă
c) numai în diastolă
d) la începutul sistolei
e) numai la începutul perioadei refractare R : 26 c

27. Conducerea prefenţială a impulsurilor între nodulul sinusal şi cel atrio-ventricular se


face prin intermediul fasciculelor :
a) James
b) Bachmann (anterior)
c) Wenckebach (mediu)
d) Paladino-Kent
e) Thorel (inferior) R : 27 b, c, e

28. Proteinele modulatoare (reglatoare) ale miocardului contractil sunt :


a) meromiozina uşoară
b) meromiozina grea
c) actina
d) troponina
e) tropomiozina R : 28 d, e

73
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

29. Mecanismul de contracţie musculară se realizează prin :


a) deplasarea actinei (glisare)
b) cuplarea Ca2+ de tropomiozină
c) revenirea Ca2+ în cisternele terminale
d) intrarea Na+ în celulă
e) intrarea K+ în celulă R : 29 a

30. Apreciaţi elementele sistemului circulator de înaltă presiune :


a) 80% din volumul sanguin total
b) ventriculul stâng în sistolă până la arteriole
c) 12% din volumul total de sânge
d) inima dreaptă, venele, teritoriul capilar
e) 50% din volumul total de sânge R : 30 b, c

31. Apreciaţi elementele sistemului circulator de joasă presiune :


a) 80% din volumul sanguin total
b) ventriculul stâng în sistolă până la arteriole
c) 12% din volumul total de sânge
d) inima dreaptă, venele, teritoriul capilar
e) 50% din volumul total de sânge R : 31 a, d

32. Valorile normale ale VEMS sunt :


a) 1800-2600 ml
b) 2800-4000 ml
c) 800-1500 ml
d) 5500-7000 ml
e) 3500-5000 ml R : 32 b

33. Valorile normale ale VIR sunt :


a) 1800-2600 ml
b) 2800-4000 ml
c) 800-1500 ml
d) 5500-7000 ml
e) 3500-5000 ml R : 33 a

34. Valorile normale ale VER sunt :


a) 1800-2600 ml
b) 2800-4000 ml
c) 800-1500 ml
d) 5500-7000 ml
e) 3500-5000 ml R : 34 c

35. Capacitatea vitală normală, are valorile :


74
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

a) 1800-2600 ml
b) 800-1500 ml
c) 5500-7000 ml
d) 3500-5000 ml
e) 2800-4000 ml R : 35 d

36. Apărarea nespecifică a organismului este asigurată de :


a) granulocitul neutrofil
b) limfocitul T
c) monocit
d) plasmocit
e) limfocitul B R : 36 a, c

37. Apărarea specifică – celulară – a organismului este realizată de :


a) limfocitul B
b) limfocitul T
c) monocit
d) granulocitul neutrofil
e) plasmocit R : 37 b

38. Apărarea specifică – umorală – a organismului este realizată de :


a) limfocitul B
b) limfocitul T
c) monocit
d) granulocitul neutrofil
e) plasmocit R : 38 a

39. Care dintre următoarele substanţe consideraţi că au acţiune fibrinolotică :


a) fibrina
b) plasmina
c) chemotripsina
d) protrombina
e) trombostenina R : 39 b, c

40. Apreciaţi care sunt etapele coagulării :


a) activarea trombinei la contactul cu peretele lezat
b) formarea complexului activator al protrombinei
c) retracţia cheagului
d) trombinoformarea
e) fibrinoformarea R : 40 b, d, e

41. Când apar aglutinogenele în sistemul sanguin OAB :


75
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

a) în momentul naşterii
b) în primele 30 de zile după naştere
c) în luna a II-a – a III-a de viaţă intra-uterină
d) în luna a VII-a – a IX-a de viaţă intra-uterină
e) posttransfuzie incompatibilă R : 41 c

42. Apreciaţi cum trebuie să fie compatibilitatea între sângele donatorului şi cel al primitorului – la
transfuziile sub 500 ml de sânge :
a) între aglutinogen primitor şi aglutinină donator
b) între aglutinogen donator şi aglutinină primitor
c) între aglutinină donator şi aglutinogen primitor
d) nu este necesară compatibilitatea
e) între aglutininele donatorului şi cele ale primitorului R : 42 b

43. Apreciaţi cum trebuie să fie compatibilitatea între sângele donatorului şi cel al primitorului – la
transfuziile peste 500 ml de sânge :
a) între aglutinogen donator şi aglutinină primitor
b) între aglutininele donatorului şi cele ale primitorului
c) între aglutinogen primitor şi aglutinină donator
d) între aglutinogenele primitorului şi cele ale donatorului
e) nu mai este necesară compatibilitatea R : 43 a, c

44. Aglutininele sistemului sanguin OAB apar :


a) imediat după naştere
b) progresiv, spontan, după naştere
c) în viaţa intra-uterină
d) posttransfuzie incompatibilă
e) în luna a II-a – a III-a de viaţă intra-uterină R : 44 b

45. De concentraţia căror substanţe depinde valoarea presiunii coloid-osmotice :


a) glucide
b) lipide
c) albumine
d) globuline
e) fibrinogen R : 45 c, d, e

46. Valoarea normală a timpului de sângerare (TS) este :


a) 10-18 sec.
b) 6-8 min.
c) 2-4 min.
d) 8-10 min.
e) 8-12 min. R : 46 c

76
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

47. Valoarea normală a timpului de coagulare (TC) este :


a) 10-12 sec.
b) 2-4 min
c) 10-18 sec.
d) 6-8 min.
e) 1 min. şi 10 sec. R : 47 d

48. Mecanismul coagulării pe cale intrinsecă este declanşat prin activarea iniţială a
factorilor plasmatici :
a) V
b) X
c) VII
d) XII
e) VIII R : 48 d

49. Care este rolul vitaminei K în hemostază :


a) fibrinoliză
b) vasospasm
c) agregare trombocitară
d) sinteza unor factori plasmatici ai coagulării
e) favorizează unele reacţii plachetare R : 49 d

50. Mecanismul coagulării pe cale extrinsecă este declanşat prin activarea iniţială a
factorilor plasmatici :
a) XII
b) V
c) II
d) VII
e) X R : 50 d

51. Ce substanţe anticoagulante cunoaşteţi :


a) calciul
b) heparina
c) citratul de sodiu
d) oxalatul de sodiu
e) trasilolul R : 51 b, c, d

52. Apreciaţi modificările timpului de sângerare (TS) şi de coagulare (TC) în


trombocitopenii :
a) TS şi TC cresc
b) TS creşte şi TC este normal
c) TS scade şi TC creşte
d) TS şi TC scad amândouă
e) TS este normal şi TC creşte R : 52 b
77
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

53. La recoltarea sucului biliar, bila A reprezintă :


a) bilă hepatică
b) bilă coledociană
c) bilă veziculară
d) bilă liberă
e) bilă neconjugată R : 53 b

54. În digestie, sucul biliar intervine prin :


a) pepsină
b) lipază
c) pigmernţi biliari
d) săruri biliare
e) tripsină R : 54 d

55. Secreţia de acid clorhidric – din componenţa sucului gastric – este realizată de :
a) celulele principale
b) celulele oxintice
c) celulele endocrine
d) celulele endoteliale
e) celulele enterocromatofine R : 55 b

56. În timpul digestiei, enterokinaza activează :


a) pepsinogenul secreţiei gastrice
b) tripsinogenul secreţiei biliare
c) lipaza pancreatică
d) lipaza gastrică
e) tripsinogenul secreţiei pancreatice R : 56 e

57. Enterogastrona este secretată în timpul digestiei gastrice în faza :


a) cefalică
b) intestinală
c) gastrică
d) duodenală
e) veziculară R : 57 b

58. Secretina are acţiune stimulatoare asupra :


a) secreţiei gastrice
b) secreţiei biliare
c) secreţiei intestinale
d) secreţiei pancreatice
e) secreţiei duodenale R : 58 d

59. Gastrina are următoarele efecte în digestie :


78
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

a) inhibă secreţia gastrică


b) stimulează tonusul intestinal
c) stimulează secreţia gastrică
d) stimulează secreţia biliară
e) inhibă tonusul intestinal R : 59 c

60. La nivel renal, principala forţă care favorizează filtrarea glomerulară, este :
a) presiunea coloid-osmotică
b) presiunea interstiţială
c) presiunea hidrostatică
d) presiunea elastică
e) forţa gravitaţională R : 60 c

61. La nivel renal, descărcările în exces ale ADH pot avea loc :
a) în condiţii de deshidratare
b) în condiţii de hiperhidratare
c) în ambele situaţii
d) în condiţiile unor mari pierderi lichidiene în cadrul unui sindrom diareic
e) în cazul scăderii numărului de trombocite R : 61 a, d

62. Numărul normal de leucocite, la adultul normal, este :


a) 4000-8000 / cm3
b) 150 000-300 000 /mm3
c) 4000-8000 /mm3
d) 40 000-80 000 / mm3
e) 100-180 / mm3 R : 62 c

63. În cadrul formulei leucocitare, valoarea normală a eozinofilelor, procentual şi în număr


absolut, este :
a) 0,5-1%
b) 100-180 / mm3
c) 1-3%
d) 1200-2000 /mm3
e) 62-64% R : 63 b, c

64. În cadrul formulei leucocitare, valoarea normală a bazofilelor, procentual şi în număr


absolut, este :
a) 1-3%
b) 4-8%
c) 0,5-1%
d) 30-60 / mm3
e) 100-180 / mm3 R : 64 c, d
79
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

65. Granulocitul neutrofil, se caracterizează prin :


a) 2-5 lobi la nivelul nucleului
b) citoplasmă acidofilă
c) granulaţii citoplasmatice brun-albăstrui ce acoperă nucleul
d) diametru de 10-15 µ
e) citoplasmă bazofilă R : 65 a, b, d

66. Granulocitul bazofil, se caracterizează prin :


a) diametru de 10-15 µ
b) diametru 10-13 µ
c) granulaţii citoplasmatice violet-brun ce nu acoperă nucleul
d) citoplasmă acidofilă
e) nucleu nelobat R : 66 b, d

67. Anticorpii anti-Rh apar :


a) în timpul vieţii intra-uterine
b) la mamă Rh – cu făt Rh +, după naştere
c) la mamă Rh + cu făt Rh - , după naştere
d) la mamă Rh – cu făt Rh +, înainte de naştere
e) spontan, după naştere, indiferent de Rh-ul părinţilor R : 67 b

68. Anticorpii anti-Rh :


a) sunt Ig M care trec bariera placentară
b) sunt Ig G care nu trec bariera placentară
c) sunt Ig D care nu trec bariera placentară
d) sunt Ig G care trec bariera placentară
e) sunt Ig A care nu trec bariera placentară R : 68 d

69. Apreciaţi testele de laborator care explorează hemostaza primară :


a) dozarea fibrinogenului
b) timpul de coagulare – TC
c) timpul de sângerare – TS
d) timpul Quick – TQ
e) testul garoului R : 69 c, e

70. Imunizarea cu ser anti-Rh a mamei cu Rh - şi făt Rh + , se face :


a) la 10-14 zile de la naştere
b) în primele 72 de ore după prima naştere
c) în primele 72 de ore doar după a doua naştere
d) în prima săptămână după prima naştere
e) nu este necesară R : 70 b

71. În mod patologic, pe EEG, undele lente apar :


80
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

a) la copii (SNC imatur)


b) în timpul somnului
c) în hipoxia cerebrală
d) în tumori cerebrale
e) în stări comatoase R : 71 c, d, e

72. Tracturile medulare ascendente sunt reprezentate de :


a) Goll şi Burdach
b) Gowers şi Flechsig
c) spinotalamic anterior şi posterior
d) tecto-spinal
e) piramidal direct R : 72 a, b, c

73. Cine reprezintă unitatea morfo-funcţională a fibrei musculare, în mod direct :


a) sarcomerul
b) miofilamentele de actină şi de miozină
c) fibra musculară
d) miofibra
e) unitatea motorie R : 73 a

74. Tracturile extrapiramidale sunt reprezentate de :


a) tractul nigro-spinal
b) tractul olivo-spinal
c) tractul vestibulo-spinal
d) piramidal direct
e) reticulo-spinal R : 74 a, b, c, e

75. Sensibilitatea proprioceptivă conştientă şi inconştientă se transmite prin tracturile :


a) Flechsig – inconştientă
b) Goll – conştientă
c) Gowers – inconştientă
d) Burdach – conştientă
e) spinocerebelos direct – conştientă R : 75 a, b, c, d

76. Care este numărul normal de hematii, la adultul sănătos :


a) 400 000-500 000 / mm3
b) 4 000 000- 5 000 000 / cm3
c) 4 500 000-5 000 000 / mm3
d) 150 000-300 000 / mm3
e) 4000-8000 / mm3 R : 76 c

77. Care sunt cele trei tipuri posibile de muşchi (respectiv tipuri de ţesut muscular) care se pot
81
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

întâlni la om :
a) muşchi striat, voluntar
b) muşchi cardiac, involuntar
c) muşchi neted
d) muşchi penaţi
e) muşchi antagonişti R : 77 a, b, c

78. Care este valoarea normală a VSH-ului, la o oră şi la două ore, la modul general :
a) 1-3mm/h şi 4-6mm/2h
b) 7-9mm/h şi 10-12mm/2h
c) 15-20mm/h şi 25-45mm/2h
d) 12-15mm/h şi 20-25mm/2h
e) 0-2mm/h şi 2-4mm/2h R : 78 b

79. Factorii plasmatici care cresc VSH sunt reprezentaţi de :


a) creşterea globulinelor
b) creşterea albuminelor
c) creşterea acizilor şi sărurilor biliare
d) creşterea fibrinogenului
e) scăderea numărului de eritrocite R : 79 a, d

80. Cine este donator universal (ce grupă sanguină) :


a) OI
b) AII
c) ABIV
d) BIII
e) OI şi ABIV R : 80 a

81. Cine este primitor universal (ce grupă sanguină) :


a) OI
b) AII
c) BIII
d) ABIV
e) OI şi ABIV R : 81 d

82. Care este numărul normal de trombocite, la adult :


a) 1500-3000 / mm3
b) 150 000-300 000 / mm3
c) 4000-8000 / mm3
d) 150 000-300 000 / cm3
e) 4 500 000-5 000 000 / mm3 R : 82 b

83. Ce anioni cunoaşteţi în plasmă :


82
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

a) Na+
b) Cl-
c) K+
d) Ca2+
e) fosfaţi R : 83 b, e

84. Ce cationi cunoaşteţi în plasmă :


a) Na+
b) Cl-
c) K+
d) Ca2+
e) fosfaţi R : 84 a, c, d

85. Care este valoarea normală a presiunii osmotice a plasmei :


a) 25-28 mmHg
b) 5700 mmHg
c) 7,6 atm
d) 300-350 m Osm
e) 1-2 atm R : 85 b, c, d

86. Combinaţia hemoglobinei cu bioxidul de carbon (CO2) se numeşte :


a) oxihemoglobină
b) carboxihemoglobină
c) carbhemoglobină
d) methemoglobină
e) hemoglobină redusă R : 86 c

87. Disfuncţiile ventilatorii de tip obstructiv sunt reprezentate de :


a) astmul bronşic
b) BPOC
c) emfizem pulmonar
d) pneumonii
e) cordul pulmonar cronic R : 87 a, b

88. Din punct de vedere fiziopatologic, BPOC se caracterizează prin :


a) bronhospasm
b) edem
c) calibrul căilor aerifere
d) hipersecreţie
e) afectarea ţesutului elastic peribronşic R : 88 a, b, d, e

89. În edemul pulmonar acut – cardiogen – se constată :


83
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

a) lichid în cavităţile alveolare


b) distrugeri de septuri alveolare
c) exudat alveolar
d) transudat alveolar
e) creşterea frecvenţei respiratorii R : 89 a, c, e

90. Anemia falciformă (drepanocitară) se caracterizează prin :


a) deficit cantitativ al lanţurilor de globină
b) deficit calitativ al hemoglobinei
c) hemoglobina se prezintă sub forma unui gel vâscos în hematii
d) prezenţa corpilor Heinz
e) lanţuri α în exces R : 90 b, c

91. Disfuncţia hepato-celulară – în cazul cirozei hepatice – duce la :


a) scăderea sintezei proteinelor
b) hiperbilirubinemie
c) scăderea ratei proceselor de detoxifiere – normală
d) poliglobulie
e) apariţia corpilor Heinz R : 91 a, b, c

92. Hipertensiunea portală, din cadrul cirozei hepatice, este răspunzătoare pentru :
a) hemoragie varicoasă
b) ascită
c) carcinom hepatocelular
d) encefalopatie hepatică
e) apariţia corpilor Heinz R : 92 a, b, d

93. Ocluzia intestinală – mecanică – se datorează :


a) unui obstacol ce blochează lumenu intestinal
b) unui fenomen refelex, în cadrul colicilor renale sau hepatice
c) unei cicatrici post operatorii
d) unui volvulus
e) hiperperistaltismului intestinal R : 93 a, c

94. Glomerulonefritele se caracterizează în general prin :


a) leziuni iniţiale ale ţesutului interstiţial ce separă tubii
b) leziuni inflamatorii ale glomerulilor
c) prezenţa anticorpilor anti-membrană bazală
d) apariţia anemiei drepanocitare
e) existenţa unor complexe antigen-anticorp la nivel glomerular R : b, c, e

95. Insuficienţa renală cronică este caracterizată prin :


84
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

a) distrugerea ireversibilă a unui număr de nefroni


b) alterarea rapidă şi potenţial reversibilă a funcţiei renale
c) suprasolicitarea funcţională a nefronilor restanţi
d) apariţia de leziuni tubulare
e) scăderea perfuziei renale R : 95 a, c

96. Encefalopatia hipertensivă :


a) este o complicaţie cerebrală a HTA
b) se caracterizează prin prezenţa edemului cerebral
c) se caracterizează prin apariţia hipertrofiei ventriculare stângi (HVS)
d) se caracterizează prin scăderea filtrării glomerulare
e) poliglobulie R : 96 a, b

97. Diabetul zaharat de tip II :


a) este secundar unor afecţiuni pancreatice repetitive
b) se datorează lipsei relative de insulină
c) este insulinoindependent
d) este insulinodependent
e) se datorează lipsei totale de insulină din organism R : 97 b, c

98. Apariţia HTA esnţială se datorează :


a) unor anomalii în metabolismul sodiului
b) alterării mecanismelor reglatoare renale
c) factorilor neurogeni
d) apariţiei corpilor Heinz
e) disfuncţiei hepto-celulare R : 98 a, b, c

99. Substratul fiziopatologic al cardiopatiei coronariene este reprezentat de :


a) irigaţia deficitară a miocardului contractil
b) deprimarea funcţiei de pompă a inimii
c) apariţia unui dezechilibru între aportul şi necesarul de O2
d) disfuncţia hepato-celulară
e) prezenţa corpilor cetonici R : 99 a, c

100. Insuficienţa cardiacă poate apare prin :


a) deprimarea funcţiei de pompă a inimii
b) irigaţia deficitară a miocardului contractil
c) alterarea funcţiei diastolice prin deficit de umplere ventriculară
d) scăderea numărului de trombocite
e) alterarea funcţiei sistolice de ejecţie R : 100 a, c, e

85
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

DISCIPLINA: NEUROLOGIE
Autor : Conf. univ. Dr. . CIOROIANU DAN

1. Apreciaţi manifestările clinice din sindromul de hipertensiune intracraniană (HIC) :


a) cefalee
b) stază papilară
c) vărsături în jet
d) hemianopsie laterală homonimă
e) tulburări psihice R : 1 a, b, c

2. AIT –urile se caracterizează – în general – prin :


a) debut brusc
b) durată maximă 24 de ore
c) carcter repetitiv
d) deficit motor persistent peste 24 de ore
e) reversibilitate în totalitate R : 2 a, b, c, e

3. AIT –urile în teritoriul carotidian prezintă :


a) cecitate unilaterală
b) deficit motor sub 24 de ore
c) hemianopsie
d) parestezii
e) paralizii de nervi cranieni, în basculă R : 3 a, b, c, d

4. AIT –ul în teritoriul vertebro-bazilar este caracterizat prin :


a) deficit motor în basculă
b) vertij
c) paralizii de nervi cranieini
d) hemianopsie
e) tulburări de sensibilitate cu nivel R : 4 a, b, c

5. Paralizia perechii a III a de nervi cranieini, de aceeaşi parte cu o leziune printr-un


AVC, concomitent cu un deficit motor de partea opusă, este tipic pentru o leziune în :
a) punte
b) mezencefal
c) bulb
d) cerebel
e) hipotalamus R:5b

86
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

6. . Paralizia perechii a VII a de nervi cranieini, de aceeaşi parte cu o leziune printr-un


AVC, concomitent cu un deficit motor de partea opusă, este tipic pentru o leziune în :
a) mezencefal
b) punte
c) bulb
d) cerebel
e) talamus R:6b

7. Apreciaţi elementele tratamentului în AVC-urile ischemice :


a) tratamentul edemului cerebral
b) folosirea antiagregantelor plachetare
c) folosirea anticoagulantelor
d) utilizarea de Nimotop
e) trofice cerebrale R : 7 a, b, c, e

8. Semnul Foville cortical, apare în leziunile :


a) emisferice
b) bulbare
c) măduvei spinării
d) de la nivelul decusaţiei bulbare
e) înainte de încrucişarea fibrelor ce coordonează mişcările R : 8 a, e
oculare de lateralitate

9. Apreciaţi semnele AVC în teritoriul arterei cerebrale medii (ACM) :


a) Foville cortical
b) deficit motor egal distribuit pe membrele superioare şi inferioare
c) hemianopsie
d) deficit motor prevalent brahial
e) tulburări psihice R : 9 a, b, c

10. Apreciaţi semnele AVC în teritoriul arterei cerebrale anterioare (ACA) :


a) deficit motor cu prevalenţă brahială sau crurală
b) deficit motor egal distribuit pe membrele superioare şi inferioare
c) tulburări psihice
d) Foville cortical
e) Jacksonisme motorii R : 10 a, c, d, e

11. Boala Parkinson se caracterizează în general prin :


a) hipertonie musculară – „ în lamă de briceag”
b) akinezie
c) tremor de intenţie
d) hipertonie musculară – „ în ţeavă de plumb”
e) tremor de repaus / postură R : 11 b, d, e

87
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

12. Tratamentul bolii Parkinson presupune :


a) refacerea concentraţiei de dopamină la nivel central
b) refacerea concentraţiei de acetilcolină la nivel central
c) utilizarea anticolinergicelor
d) utilizarea agoniştilor dopaminergici
e) utilizarea inhibitorilor de MAO (monoaminooxidază) R : 12 a, c, d, e

13. Boala Parkinson aparţine grupului de sindroame :


a) piramidale
b) extrapiramidale
c) cerebeloase
d) talamice
e) mezencefalice R : 13 b

14. În care din următoarele afecţiuni neurologice este contraindicat tratamentul cu


anticoagulante :
a) hemoragia cerebrală
b) hemoragia subarahnoidiană (HSA)
c) hematomul cerebral
d) accidentul isckemic tranzitor (AIT)
e) lacunarismul cerebral R : 14 a, b, c

15. Sindromului de neuron motor central îi sunt caracteristice :


a) deficit motor extins
b) hiperreflectivitate osteo-tendinoasă
c) deficit motor limitat la un grup de muşchi
d) hipotonie musculară
e) reflexe osteo-tendinoase (ROT) diminuate /abolite R : 15 a, b

16. Sindromului de neuron motor periferic îi sunt caracteristice :


a) deficit motor limitat la un grup de muşchi
b) reflexe osteo-tendinoase (ROT) diminuate /abolite
c) hipertonie musculară
d) deficit motor extins
e) hiperreflectivitate osteo-tendinoasă R : 16 a, b

17. Hemiplegia capsulară prezintă :


a) deficit motor egal repartizat la membrele de partea opusă leziunii
b) spasticitate mare
c) sindroame alterne
d) deficit motor de aceeaşi parte cu leziunea
e) crize epileptice R : 17 a, b

88
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

18. Degenerescenţa hepato-lenticulară (DHL) este determinată de :


a) tulburări ale metabolismului fierului
b) tulburări ale metabolismului cuprului
c) consum exagerat de alcool
d) anemie
e) anomalii ale sintezei ceruloplasminei R : 18 b, e

19. Simptomatologia generală a sindromului cerebelos constă în :


a) ataxie cerebeloasă
b) tremor intenţional
c) tremor de repaus
d) mers ebrios
e) tulburări de sensibilitate profundă R : 19 a, b, d

20. Apreciaţi etiologia sindromului cerebelos :


a) vasculară
b) toxică (alcolism)
c) tumorală
d) metabolică prin scăderea pH-ului sanguin
e) metabolică prin scăderea pH-ului sanguin R : 20 a, b, c

21. Ataxia cerebeloasă se caracterizează prin :


a) dismetrie
b) asinergie
c) adiadocokinezie
d) tulburări de deglutiţie pentru solide
e) tulburări de vedere monoculare R : 21 a, b, c

22. În poliradiculonevrită (sd. Guillain-Barré ) apar :


a) ROT abolite de la început
b) ROT diminuate după o perioadă de exacerbare
c) hipertonie extrapiramidală
d) hipotonie musculară
e) tulburări de sensibilitate cu caracter radicular R : 22 a, e

23. Tratamentul poliradiculonevritei presupune :


a) corticoterapie
b) vitaminoterapie
c) antiagregante plachetare
d) diuretice
e) agonişti dopaminergici R : 23 a, b

89
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

24. Mecanismele fiziopatologice incriminate în apariţia epilepsiei sunt :


a) diminuarea inhibiţiei corticale produse de GABA
b) diminuarea concentraţiei de dopamină în nucleii bazali
c) amplificarea mecanismelor excitatorii corticale
d) anomalii ale eliberării de acetilcolină la nivelul joncţiunii neuro-musculare
e) creşterea tromboembolismului R : 24 a, c

25. Apreciaţi măsurile terapeutice într-un status epileptic :


a) internare în ATI pentru anestezie generală
b) administrare 1f diazepam i.v şi apoi, la nevoie 1 f fenobarbital
c) administrare de fenitoin la repetarea crizelor
d) administrare de furosemid i.v, rapid
e) se instituie rapid terapie neuroprotectoare cu piracetam R : 25 a, b, c

26. Apreciaţi factorii de risc în AVC ischemic :


a) diabetul zaharat
b) fumatul
c) alcoolul
d) fibrilaţia atrială
e) anotimpurile R : 26 a, b, c, d

27. Apreciaţi principiile de tratament în AVC hemoragic :


a) repaus la pat
b) tratamentul edemului cerebral
c) tratament cu anticoagulante
d) terapie cu trofice cerebrale
e) vitaminoterapie R : 27 a, b, d, e

28. În producerea ischemiei cerebrale, intervin următoarele mecanisme :


a) tromboembolic
b) vasospasmul
c) hemodinamic
d) creşterea pH-ului în parenchimul cerebral
e) ruptura vasculară R : 28 a, b, c

29. În producerea hemoragiei cerebrale, intervin următoarele mecanisme :


a) ruptura vasculară
b) tromboembolic
c) HTA
d) creşterea pH-ului în parenchimul cerebral
e) diapedeza R : 29 a, c, e

90
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

30. În cazul tumorilor de lob frontal, simptomatologia se caracterizează prin :


a) deficit motor cu carcter piramidal
b) tulburări psihice
c) crize epileptice
d) tulburări de auz
e) tulburări de sensibilitate R : 30 a, b, c

31. În cazul tumorilor de lob occipital, simptomatologic se pot constata :


a) cecitate corticală
b) cecitate monoculară
c) îngustarea câmpului vizual
d) tulburări psihice
e) tulburări sfincteriene R : 31 a, c

32. Apreciaţi simptomatologia clinică evolutivă în cazul neurinomului de acustic :


a) hipoacuzie
b) vertij cu nistagmus
c) dilatarea orificiului auditiv (imagine Rx)
d) tulburări psihice
e) tremor de repaus R : 32 a, b, c

33. În cazul tumorilor de lob frontal, simptomatologia se caracterizează prin :


a) tulburări psihice
b) crize epileptice temporale
c) tulburări de limbaj de tip afazic
d) cecitate corticală
e) hemianopsie homonimă R : 33 a, b, c

34. Coreea cronică reprezintă un sindrom :


a) hipoton – hiperkinetic
b) hiperton – hipokinetic
c) hipoton – hipokinetic
d) extrapiramidal
e) arhicerebelos R : 34 a, d

35. Hemiplegia cu origine corticală prezintă :


a) deficit motor prevalent brahial sau crural
b) deficit motor egal distribuit la membre
c) crize jacksoniene motorii
d) deficit motor de aceeaşi parte cu leziunea
e) deficit motor de partea opusă leziunii R : 35 a, c, e

91
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

36. Hemiplegia cu origine în trunchiul cerebral prezintă :


a) sindroame alterne
b) deficit motor prevalent crural
c) crize epileptice
d) tulburări psihice
e) deficit motor de partea opusă nervului cranian afectat R : 36 a, e

37. Apreciaţi etiologia hemoragiei subarahnoidiene (HSA) :


a) malformaţie vasculară
b) anevrismul vascular
c) modificări ale pH-ului
d) fibrilaţia atrială
e) ateromatoza R : 37 a, b

38. Apreciaţi măsurile terapeutice în cazul hemoragiei intra-parenchimatoase :


a) manitol
b) glucoză hipertonă
c) anticoagulante
d) asigurarea funcţiilor vitale
e) vasodilatatoare puternice R : 38 a, d

39. Sindromul de paleostriat (globus palidus şi substanţa neagră) se caracterizează prin :


a) hipertonie şi hipokinezie
b) hipotonie şi hiperkinezie
c) tremor de repaus
d) tremor intenţional
e) hipotonie cu hipokinezie R : 39 a, c

40. Apreciaţi caracteristicile clinice ale neuropatiei alcoolice :


a) senzaţie de arsuri în tălpi
b) dureri la compresiunea maselor musculare gambiere
c) parestezii în membrele inferioare
d) tulburări de sensibilitate cu caracter proximal
e) tulburări de sensibilitate cu caracter distal R : 40 a, b, c, e

41. Miastenia Gravis este o boală a :


a) sistemului extrapiramidal
b) sinapsei neuro-musculare
c) neuronului motor central
d) sistemului piramidal
e) hipotalamusului R : 41 b

92
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

42. Apreciaţi simptomatologia clinică în cazul Miasteniei Gravis :


a) greutate la mers şi urcat de scări accentuate către seară
b) tulburări de fonaţie
c) ptoză palpebrală
d) hipertonie musculară de tip piramidal
e) tulburări de sensibilitate mioartrokinetică R : 42 a, b, c

43. Trtamentul Miasteniei Gravis se referă la :


a) administrarea de inhibitori ai colinesterazei
b) administrarea de inhibitori ai Dopa-decarboxilazei
c) administrarea de prostigmină / mestinon
d) plasmafereză pentru îndepărtarea anticorpilor
e) antiagregante plachetare R : 43 a, c, d

44. Sindromul meningean se caracterizează prin :


a) cefalee
b) vărsături în jet
c) contractură musculară
d) stază papilară
e) asinergie R : 44 a, b, c

45. În boala Parkinson, pacientul poate prezenta :


a) mers „cosit”
b) mers stepat
c) mers cu paşi mici, aplecat în faţă
d) mers talonat
e) mers dansant R : 45 c

46. Mersul pacientului cu afecţiuni cerebeloase este :


a) talonat
b) legănat, de „răţuşcă”
c) ebrios, titubant
d) dansant
e) „cosit” R : 46 c

47. Apreciaţi mersul unui pacient cu scleroză multiplă (SIP, scleroză în plăci) :
a) spastico-cerebelos
b) dansant
c) „cosit”
d) legănat, de „răţuşcă”
e) stepat R : 47 a

93
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

48. Un pacient hemiparetic va avea un mers :


a) stepat
b) „cosit”
c) dansant
d) talonat
e) ebrios R : 48 b

49. În afectarea nervului radial, pacientul va avea ca atitudine particulară :


a) mână în epolet
b) mână în „gât de lebădă”
c) mână „simiană”
d) mână în „limbă de clopot”
e) grifă cubitală R : 49 b

50. În afectarea nervului median, pacientul va avea ca atitudine particulară :


a) mână în „gât de lebădă”
b) mână „simiană”
c) mână în „limbă de clopot”
d) grifă cubitală
e) mână în epolet R : 50 b

DISCIPLINA CHIRURGIE GENERALA


Autori: Prof. univ. Dr. Dorin Mercuţ, Asist. univ. Dr. Emil Tiberius Traşcă, Asist. univ. Dr. Ianoşi
Gabriel, Asist. univ. Dr. Siloşi Cristian

1. Din punct de vedere etiopatogenic, ocluziile intestinale se clasifică în :


a. Dinamice, organice şi mixte
b. Mecanice şi mixte
c. Înalte şi joase
d. Dinamice, joase şi mixte.
e. Nici un răspuns de mai sus nu este corect.
R-a
2. Ocluziile intestinale dinamice pot fi :
a. Mecanice
b. Organice
c. Reflexe
d. Toate răspunsurile de mai sus
e. Nici un răspuns de mai sus nu este corect.
R-c
3. Alterările fiziopatologice generale din ocluziile intestinale sunt reprezentate de :
a. Pierderi hidroelectrolitice mari
b. ,,Colici de luptă’’ exprimând activitatea intestinală intensă suprajacent obstacolului
c. Crearea unei hiperpresiuni intraluminale ce comprimă circulaţia sanguină parietală
94
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

d. Necroză intestinală
e. Perforaţie intestinală.
R-a
4. Semnele radiologice patognomonice pentru ocluziile intestinale sunt reprezentate de :
a. Nişa
b. Ascensionarea hemidiafragmului stâng
c. Opacitate la nivelul hipocondrului stâng
d. Imagini hidroaerice
e. Pneumoperitoneu subdiafragmatic
R-d
5. ,,Sindromul peritonitic’’ comun peritonitelor acute difuze prezintă următoarele elemente clinice
esenţiale:
a. vărsăturile şi diareea
b. sughiţul şi vărsăturile
c. durerea şi vărsăturile
d. durerea şi contractura abdominală
e. diareea şi sughiţul.
R-d
6. Cauzele cele mai frecvente de pancreatită acută sunt :
a. Infecţiile virale (urlian, Koksakie)
b. Bolile metabolice (hiperlipidemia familială)
c. Litiaza biliară şi alcoolismul
d. Traumatismele
e. Bolile endocrine (hiperparatiroidismul).
R-c

7. Care dintre afirmaţiile privind tratamentul necrozei din pancreatita acută sunt adevărate?
a. Necroza sterilă trebuie tratată pe cale chirurgicală, percutanată sau mixtă
b. Necroza şi colecţiile infectate trebuie tratate pe cale chirurgicală, percutanată sau mixtă
c. Puncţia ghidată a ţesutului pancreatic sănătos
d. Antibioterapia sistemică precoce
e. Sfincterotomie endoscopică.
R-b
8. Care dintre afirmaţiile privind tratamentul formelor necomplicate de pancreatită acută sunt
adevărate?
a. Nu necesită spitalizare
b. Dozajul repetat al enzimelor pancreatice
c. Ileusul şi vărsăturile cu deshidratare extracelulară justifică reechilibrarea
hidroelectrolitică
d. Tratarea durerilor cu AINS (salicilaţi)
e. Neutralizarea mediatorilor inflamaţiei cu antagonişti de citokine.
R-c

9. Colecistita cronică litiazică asociază din punct de vedere clinic următoarele sindroame:
95
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

a. Sindrom de retenţie biliară şi sindrom depresiv


b. Sindromul insuficienţei pancreatice exocrine şi sindrom anemic
c. Sindrom dureros şi sindrom dispeptic
d. Sindrom de iritaţie peritoneală şi sindrom Boerhaven
e. Sindrom Mallory-Weiss şi sindrom Menetrier.
R-c
10. Complicaţiile mecanice ale colecistitei cronice litiazice sunt:
a. Piocolecistita acută
b. Pancreatita acută de etiologie biliară
c. Migrarea calculilor în CBP
d. Degenerescenţa malignă a veziculei biliare
e. Nici una de mai sus
R-c
11. Formele anatomopatologice de colecistită acută sunt următoarele, cu excepţia:
a. Colecistita acută catarală (hidropică)
b. Colecistita acută gangrenoasă
c. Colecistita acută reziduală scleroatrofică
d. Hidropsul vezicular
e. Colecistita acută flegmonoasă
R -d
12. Diagnosticul pozitiv de colecistită acută se stabileşte pe baza următoarelor elemente, cu excepţia:
a. Antecedente de litiază
b. Sindrom infecţios: febră, frisoane, leucocitoză
c. Semne de retenţie biliară: subicter, icter
d. Debutul durerilor în flancul stâng cu iradiere postero-inferioară
e. Colecist palpabil, apărare musculară localizată, bloc inflamator.
R-d
13. Forma clasică de litiază a căii biliare principale (CBP) prezintă următorul tablou clinic:
a. Durere, vărsături şi inapetenţă
b. Febră, frison şi stare generală alterată
c. Durere, febră, icter
d. Accese febrile, frisoane pseudo-palustre şi vărsături
e. Frisoane, pirozis, eructaţii
R-c
14. Angiocolita ictero-uremigenă (Caroli) se caracterizează din punct de vedere clinic prin:
a. Lipsa prodroamelor, icter progresiv, febră
b. Accese febrile, frisoane pseudo-palustre, icter cu accentuare rapidă, oligoanurie,
azotemie, alterarea stării generale
c. Febră continuă, ridicată, frisoane, icter, azotemie normală, hepatomegalie
d. Dureri epigastrice postprandiale, constipaţie întreruptă de crize diareice, icter
e. Durere, febră, lipsa icterului
R-b
15. În litiaza căii biliare principale (CBP) se întâlnesc următoarele forme clinice, cu excepţia:
a. Forma clasică cu durere, febră, icter
b. Forma cu icter continuu
c. Icter cu angiocolită gravă
96
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

d. Angiocolita ictero-uremigenă (CAROLI)


e. Forma gangrenoasă
R-e
16. Coledocotomia (coledocolitotomia) pentru extragerea calculilor în litiaza căii biliare principale
este indicată în următoarele situaţii, cu excepţia:
a. Prezenţa clinică şi biologică a icterului
b. Depistarea prin palpare a calculilor în CBP
c. Prezenţa unei pancreatite cronice cefalice
d. Colangiografia de depistare a calculilor este negativă
e. Microlitiaza veziculară, cu calculi sub 3 mm şi cistic permeabil.
R-d

17. Ocluziile intestinale dinamice pot fi:


a. Dishomeostatice
b. Mecanice
c. Paraseptice
d. Reflexe
e. Organice.
R - a, c, d

18. Ocluziile intestinale mecanice sau organice se produc prin :


a. Obstrucţie
b. Strangulare
c. Obstacol parietal (mural)
d. Obstacol extraparietal
e. Dezechilibre majore hidroelectrolitice.
R - a, b, c, d
19. Alterările fiziopatologice generale din ocluziile intestinale sunt reprezentate de :
a. Pierderi hidroelectrolitice mari
b. ,,Colici de luptă’’ exprimând activitatea intestinală intensă suprajacent obstacolului
c. Crearea unei hiperpresiuni intraluminale ce comprimă circulaţia sanguină parietală
d. Pierderi proteice şi de masă sanguină
e. Perforaţie intestinală.
R - a, d
20. Alterările fiziopatologice locale din ocluziile intestinale sunt reprezentate de :
a. Pierderi hidroelectrolitice mari
b. ,,Colici de luptă’’ exprimând activitatea intestinală intensă suprajacent obstacolului
c. Crearea unei hiperpresiuni intraluminale ce comprimă circulaţia sanguină parietală
d. Necroză intestinală
e. Perforaţie intestinală.
R - b, c, d, e
21. Simptomele caracteristice ocluziei intestinale sunt :
a. Accelerarea tranzitului intestinal, sughiţul şi inapetenţa
b. Vărsăturile, diareea şi meteorismul abdominal
c. Pirozisul, eructaţiile, regurgitaţiile
d. Durerile abdominale şi vărsăturile
97
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

e. Întreruperea tranzitului intestinal şi meteorismul abdominal.


R - d, e
22. După momentul producerii ocluziei postoperatorii, aceasta se clasifică în:
a. Ocluzii imediate – dezvoltate în primele 3 – 4 zile postoperatorii
b. Ocluzii imediate – dezvoltate în primele 2 – 3 săptămâni postoperator
c. Ocluzii tardive – dezvoltate în primele 2 – 3 săptămâni poetoperator
d. Ocluzii precoce – survin în primele 2 – 3 săptămâni postoperator
e. Ocluzii tardive – survin la mai mult de 21 zile de la operaţia primară.
R - a, d, e
23. Criteriile clinice care definesc SIRS (sindromul de răspuns inflamator sistemic) din peritonitele
acute sunt :
a. Temperatura rectală <38˚ C sau >36˚ C
b. Temperatura rectală >38˚ C sau <36˚ C
c. Ritm cardiac >90/min
d. paCO2 <32 mmHg
e. leucocite <12000 sau >4000 sau 10% granulocite
R - b, c, d
24. MODS (sindromul disfuncţiei multiple de organ) din cadrul peritonitei acute este definit de
următoarele elemente clinice:
a. Debit urinar sub 479 ml/24 ore
b. Ritm respirator sub 5 sau peste 49/min
c. Bradicardie sinusală
d. Ritm cardiac peste 54/min
e. Tensiunea arterială medie sub 49 mmHg.
R - a, b, e
25. Examenul radiologic al abdomenului în peritonitele acute poate evidenţia:
a. Distensia anselor intestinale
b. Pneumoperitoneu
c. Ştergerea umbrei psoasului
d. Ştergerea reliefului mucos intestinal
e. Nici una de mai sus.
R - a, b, c, d
26. Diagnosticul diferenţial în peritonitele acute se face cu următoarele afecţiuni :
a. Porfiria acută intermitentă
b. Infarctul miocardic acut
c. Adenita mezenterică
d. Sarcina extrauterină ruptă
e. Nici una de mai sus.
R - a, b, c, d
27. Caracterele comune peritonitelor acute primare sunt următoarele :
a. Apar în urma perforaţiilor organelor cavitare interne
b. Apar în urma traumatismelor abdominale
c. Sunt de obicei plurimicrobiene
d. Sunt prevalente la copil pe teren nefrotic şi la adult pe ciroză cu ascită
e. Tratamentul se bazează pe antibiotice şi nu pe chirurgie
R - d, e
98
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

28. Principiile tratamentului chirurgical în peritonitele acute secundare sunt :


a. Eliminarea sursei de contaminare
b. Reducerea contaminării prin toaleta şi drenajul cavităţii peritoneale
c. Tratarea infecţiei reziduale şi prevenirea recurenţei infecţiei
d. Îndepărtarea obstacolului şi restabilirea tranzitului intestinal
e. Reechilibrarea hidroelectrolitică şi nutriţională.
R - a, b, c

29. Obiectivele antibioterapiei în peritonitele acute difuze sunt următoarele :


a. Scăderea numărului şi gravităţii bacteriilor perioperator
b. Limitarea extensiei şi a recidivei
c. Reducerea nivelului inoculării înainte şi postoperator
d. Drenajul cavităţii peritoneale
e. Eliminarea sursei de contaminare.
R - a, b, c
30. Din punct de vedere morfopatologic se deosebesc următoarele forme de pancreatită acută :
a. Forma congestivă
b. Forma edematoasă
c. Forma flegmonoasă
d. Forma supurată
e. Forma necrotico-hemoragică.
R - b, d, e
31. Leziunile tubului digestiv din pancreatita acută sunt reprezentate de :
a. Gastroduodenite
b. Perforaţii jejunale
c. Nefrită tubulo-interstiţială
d. Celulită retroperitoneală
e. Hemoragii digestive superioare
R - a, b, e
32. Leziunile intraabdominale extrapancreatice din pancreatita acută sunt reprezentate de :
a. Gastroduodenite
b. Revărsat serohematic intraperitoneal (bogat în enzime pancreatice)
c. Nefrită tubulo-interstiţială
d. Hemoragii peripancreatice
e. Hemoragii digestive superioare
R - b, d
33. Formele clinice evolutive de pancreatită acută sunt :
a. Forma ocluzivă
b. Forma medicolegală Chalmeas
c. Forma subacută
d. Forma biliară
e. Forma alcoolică.
R - b, c
34. Complicaţiile evolutive propriu-zise din pancreatita acută sunt :
a. Sechestrul pancreatic
b. Pseudochistul pancreatic
99
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

c. Abcesele pancreatice
d. Hemoragii pancreatice
e. Nici una de mai sus.
R - a, b, c, d

35. Tratamentul necrozei din pancreatita acută are următoarele obiective :


a. Evacuarea detritusurilor necrotice
b. Evacuarea colecţiilor infectate
c. Rezecţii pancreatice reglate precoce
d. Respectarea pancreasului restant
e. Derivaţia chisto-digestivă cu stomacul sau duodenul.
R - a, b, d
36. Tratamentul formelor necomplicate de pancreatită acută presupune :
a. Aspiraţie nazo-gastrică pentru evacuarea stazei gastrice
b. Post alimentar, dacă sunt dureri şi intoleranţă gastrică, fără a fi prelungit peste 5 zile
c. Evaluarea clinică de mai multe ori/zi pentru detectarea agravării
d. Combaterea autodigestiei pancreatice (aprotinină, gubexat, comostat)
e. Controlul secreţiei pancreatice (scăderea) prin atropină, glucagon, somatostatin,
octreotide.
R - a, b, c
37. Tratamentul specific al formelor complicate de pancreatită acută presupune :
a. Combaterea autodigestiei pancreatice (aprotinină, gubexat, comostat)
b. Controlul secreţiei pancreatice (scăderea) prin atropină, glucagon, somatostatin,
octreotide.
c. Neutralizarea mediatorilor inflamaţiei (antagonişti de citokine)
d. Revascularizarea segmentului enteral ischemiat
e. Îndepărtarea obstacolului şi restabilirea tranzitului intestinal.
R - a, b, c
38. Sindromul dispeptic din colecistita cronică litiazică se caracterizează prin următoarele
manifestări clinice:
a. Meteorism abdominal
b. Eructaţii
c. Somnolenţă postprandială
d. Disfagie
e. Migrene intolerabile
R - a, b, c, e
39. Indicaţia de tratament chirurgical în colecistita cronică litiazică se impune în următoarele situaţii:
a. Colecistita cronică microlitiazică (calculi mici sub 3 mm)
b. Colici veziculare repetate
c. Colecistita cronică complicată cu litiaza CBP, cu fistule bilio-biliare, bilio-digestive
d. Colecistita cronică sclero-atrofică
e. Litiaza pigmentară în cadrul bolii hemolitice
R - a, b, c, d

100
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

40. În colecistita cronică litiazică, alte posibilităţi de tratament în afara celui chirurgical, sunt:
a. Litotripsia extracorporeală cu ajutorul unor unde de şoc ultrasonice
b. Colecistectomia laparoscopică
c. Litoliza pe cale generală cu acid biliar de tip chenodeoxicolic
d. Colecistostomia
e. Coledocolitotomia
R - a, c
41. Următoarele afirmaţii privitoare la colecistectomia laparoscopică sunt false:
a. Este cea mai modernă tehnică de extirpare a colecistului
b. Este o tehnică mini-invazivă
c. Se adresează în special formelor complicate
d. Principiile operaţiei sunt diferite faţă de cele din tehnica clasică
e. Mijloacele de realizare a tehnicii sunt aceleaşi cu cele folosite în colecistectomia clasică
R - c, d, e
42. Următoarele afirmaţii privitoare la colecistectomia clasică sunt adevărate:
a. Mortalitatea este cuprinsă între 3-9%
b. Morbiditatea este cuprinsă între 1-4,5%
c. Are indicaţii restrânse, mai ales în formele complicate de colecistită cronică litiazică
d. În cazul existenţei şi a litiazei CBP, colecistectomia se asociază cu explorarea
chirurgicală şi instrumentală (coledocolitotomia)
e. Are ca obiectiv principal suprimarea rezervorului şi locului de formare a calculilor,
respectiv bezicula biliară.
R - c, d, e
43. Următoarele afirmaţii privitoare la colecistectomia laparoscopică sunt adevărate:
a. Este cea mai modernă tehnică de extirpare a colecistului
b. Este o tehnică mini-invazivă
c. Se adresează în special formelor complicate de colecistită cronică litiazică
d. Are rezultate postoperatorii excelente
e. Morbiditatea postoperatorie este practic nulă
R - a, b, d, e
44. Diagnosticul diferenţial din colecistita acută include următoarele afecţiuni:
a. Ulcerul perforat acoperit
b. Apendicita acută subhepatică
c. Pancreatita acută
d. Cistita acută
e. Infarctul miocardic
R - a, b, c, e

45. După aspectul evoluţiei clinice deosebim următoarele forme de colecistită acută:
a. Colecistita acută gangrenoasă supraacută
b. Colecistita acută perforată cu peritonită biliară
c. Colecistita acută cu hidrops vezicular
d. Colecistita acută cu plastron şi abcese pericolecistice
101
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

e. Colecistita acută scleroatrofică cu piocolecist (puroi steril).


R - a, b, d, e

46. Următoarele afirmaţii cu privire la momentul operator al bolnavilor cu colecistită acută sunt
adevărate, cu excepţia:
a. Operaţie imediată (urgenţă imediată) în toate formele supraacute, indiferent de riscuri
b. Operaţie precoce (urgenţă amânată, 24-72 ore) este atitudinea de elecţie în toate formele
de colecistită acută
c. De preferat, operaţie după temporizare, 3-7 până la 10 zile de evoluţie a unei colecistite
acute
d. Operaţie după temporizare, 3-7 zile până la 10 zile în toate formele supraacute, indiferent
de riscuri
e. Operaţie imediată este atitudinea de elecţie în toate formele de colecistită acută.
R - d, e
47. Următoarele afirmaţii cu privire la momentul operator al bolnavilor cu colecistită acută sunt
adevărate:
a. Operaţie imediată (urgenţă imediată) în toate formele supraacute, indiferent de riscuri
b. Operaţie precoce (urgenţă amânată, 24-72 ore) este atitudinea de elecţie în toate formele
de colecistită acută
c. De preferat, operaţie după temporizare, 3-7 până la 10 zile de evoluţie a unei colecistite
acute
d. Operaţie după temporizare, 3-7 zile până la 10 zile în toate formele supraacute, indiferent
de riscuri
e. Operaţie imediată este atitudinea de elecţie în toate formele de colecistită acută.
R - a, b, c
48. Următoarele afirmaţii cu privire la procedeele chirurgicale indicate în tratamentul chirurgical al
bolnavilor cu colecistită acută sunt adevărate:
a. Colecistectomia clasică cu abdomen deschis este procedeul de ales în cazul colecistitelor
acute, ea suprimând focarul de infecţie şi rezervorul de calculi
b. Colecistostomia este procedeul de elecţie în cazul colecistitelor acute
c. Colecistectomia laparoscopică este procedeul de ales în cazul colecistitelor acute, ea
suprimând focarul de infecţie şi rezervorul de calculi
d. Colecistectomia laparoscopică este posibilă uneori în formele complicate hidropice
e. Colecistectomia laparoscopică este contraindicată în formele gangrenoase cu peritonită.
R - a, d, e
49. În litiaza căii biliare principale (CBP) se întâlnesc următoarele forme clinice:
a. Forma clasică cu durere, febră, icter
b. Forma cu icter continuu
c. Icter cu angiocolită gravă
d. Angiocolita ictero-uremigenă (CAROLI)
e. Forma gangrenoasă
R - a, b, c, d
50. Coledocotomia (coledocolitotomia) pentru extragerea calculilor în litiaza căii biliare principale
este indicată în următoarele situaţii:
a. Prezenţa clinică şi biologică a icterului
b. Depistarea prin palpare a calculilor în CBP
102
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

c. Prezenţa unei pancreatite cronice cefalice


d. Colangiografia de depistare a calculilor este negativă
e. Microlitiaza veziculară, cu calculi sub 3 mm şi cistic permeabil.
R - a, b, c, e

51. Tiroiditele acute


a. Sub tratament medical precoce, de regulã se remite procesul inflamator
b. Sunt mai frecvente la copii
c. Aspectul anatomo-patologic este de adenocarcinom
d. Apar mai frecvent dupã vârsta de 50 ani
e. Tratamentul este exclusiv chirurgical
R-a
52. Urmãtoarele forme sunt tiroidite cornice nespecifice:
a. Tiroidita tuberculoasã
b. Tiroidita limfomatoasã (boala Hashimoto)
c. Tiroidita lueticã
d. Tiroidita actinomicoticã
e. Nici una dintre ele
R–b
53. Tiroiditele:
a. Sunt hipertrofii difuze ale glandei tiroide
b. Sunt inflamaţii ale glandei tiroide
c. Sunt hipertrofii localizate de naturã distroficã ale glandei tiroide
d. Sunt cele mai frecvente afecţiuni ale glandei tiroide
e. Toate rãspunsurile sunt corecte
R-b
54. Tratamentul profilactic al guşilor:
a. Constã din hormonoterapie substitutivã
b. Presupune tiroidectomia subtotalã
c. Presupune lobectomia
d. Este indicat în regiunile endemice
e. Nici una dintre variante nu este corectã
R–d

55. Nu sunt factori etiopatogenici determinanţi ai hipertiroidiilor urmãtorii factori:


a. Traumele psihice puternice
b. Infecţiile microbiene
c. Encefalitele
d. Iodoterapia
e. Labilitatea hormonalã
R–e
56. Tratamentul cancerului tiroidian diferenţiat nu presupune:
a. Lobectomie totalã de partea leziunii şi istmectomie pentru tumori sub 2 cm la pacienţii
sub 45 ani
b. Iradiere internã (Iodoterapie)
103
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

c. Iradiere externã folositã rar


d. Hormonoterapie, imediat postoperator, în scop substitutiv
e. Chimioterapia indicatã la toţi pacienţii
R–e
57. Urmãtoarele afirmaţii despre mastita acutã nu sunt adevãrate:
a. Este mai frecventã sub 20 ani
b. Este mai frecventã peste 40 ani
c. Ombilicarea mamelonului este factor favorizant
d. Nu se dezvoltã niciodatã posttraumatic
e. Poate fi urmarea unui hematom intraglandular
R–d

58. Tratamentul profilactic al mastitelor include:


a. Suspendarea compresivã a sânului
b. Evacuarea puroiului prin incizie
c. Tratamentul antiinflamator local
d. Aspiraţia laptelui cu pompa
e. Antibioterapie pe cale generalã
R–d
59. Urmãtoarele mastite cornice sunt specifice:
a. Abcesul cronic consecutiv unei mastite acute nespecifice
b. Galactocelul
c. Flegmonul cronic lignos al sânului
d. Tuberculoza sânului
e. Abcesul cronic nespecific dupã o infecþie generalã

R–d
60. Boala sclero-chisticã a sânului se mai numeşte:
a. Boala Paget
b. Boala Bowen
c. Maladia Dupuytren
d. Boala Reclus
e. Boala Crohn
R–d

61. Tumora Phyllodes


a. Este o tumorã malignã
b. Este o tumorã conjunctivã
c. Nu dã recidive locale
d. Are aspect clinic de mare diversitate
e. Are aspect histopatologic unic, tipic
R–d
62. Caracterele semiologice esenţiale ale bolii Paget sunt:
a. Afecţiunea intereseazã mamelonul de la debut
b. Leziunea este bilateralã
104
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

c. Boala are tendinţã la remisiune clinicã


d. Tratamentele dermatologice obişnuite opresc evoluţia bolii
e. Niciun rãspuns nu este adevãrat
R–a
63. Urmãtoarele afirmaţii legate de cancerul de sân nu sunt adevãrate:
a. Frecvenţa bolii a crescut considerabil în ultimii ani
b. Reprezintã cea mai frecventã formã de cancer la femeie
c. Boala se întâlneşte la ambele sexe
d. Etiopatogenia bolii nu este pe deplin elucidatã
e. Incidenţa maximã a bolii apare la pubertate
R–e
64. Sindromul adiologic malign în cancerul de sân se caracterizeazã prin:
a. Edem peritumoral
b. Microcalcificãri fine intra- şi extratumorale
c. Prelungiri sub formã de spiculi
d. Opacitãţi de intensitate crescutã, fãrã contur precis
e. Lizereu transparent peritumoral bine delimitat
R–e
65. Factorii determinanţi în producerea herniilor sunt:
a. Stãrile de denutriţie
b. Obezitatea
c. Efortul
d. Sarcinile repetate
e. Nici unul
R–c

66. Mecanismul patogenic al strangulãrii herniilor nu include:


a. Distensia bruscã a intestinului prin gaze
b. Ocluzia prin cudare bruscã
c. Obstrucţia prin valvule conivente
d. Comprimarea piciorului ansei prin con mezenteric
e. Traumatismul
R–e
67. În sacul de hernie se pot gãsi urmãtoarele organe, cu excepţia
a. Intestinul subţire
b. Colonul sigmoid
c. Cecul
d. Pancreasul
e. Epiploonul
R–d
68. Nodulul tiroidian solitar
a. Este o hipertrofie a glandei tiroide determinatã de un proces hiperplazic de naturã
distroficã
105
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

b. Este o inflamaţie a glandei tiroide


c. Este o tumefacţie localizatã a glandei tiroide
d. Noţiunile de nodul cald sau rece pot fi asimilate cu caracterul de malignitate sau
benignitate a leziunii
e. Reprezintã o hipertrofie fãrã expresie morfologicã la nivelul glandei tiroide
R – c,d
69. Tratamentul chirurgical al guşilor este indicat în caz de:
a. Guşi nodulare
b. Guşi difuze
c. Eşec al tratamentului medical
d. Guşi hipervascularizate
e. Guşi suspecte de malignizare
R – a,c,e
70. Urmãtoarele elemente clinice nu sunt specifice hipertiroidiilor:
a. Polimorfismul simptomatologic
b. Tahicardia sinusalã
c. Piele asprã, uscatã
d. Somnolenţã
e. Pierdere ponderalã
R – c,d

71. Urmãtoarele entitãţi nu sunt forme clinice de hipertiroidie:


a. Boala Basedow
b. Tiroidita cronicã lemnoasã Riedel
c. Adenocarcinomul tiroidian
d. Nodulul toxic tiroidian
e. Guşa multinodularã toxicã
R – b,c
72. La nivelul glandei tiroide se sintetizeazã urmãtorii hormoni:
a. TSH (Thyroid Stimulating Hormone)
b. Tiroxina
c. TRH (Thyroid Releasing Hormone)
d. Triiodotironina
e. Tirocalcitonina
R – b,d,e
73. Diagnosticul diferenţial al guşii se face cu:
a. Cancerul tiroidian
b. Tumori mamare
c. Adenopatii cervicale
d. Chisturi branhiale
e. Tumori de glomus carotidian
R – a,c,d,e
74. Complicaţiile guşii sunt:
a. Hemoragiile interstiţiale
b. Strumita
106
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

c. Degenerescenţa malignã
d. Hipertiroidiile
e. Nici una
R – a,b,c,d
75. Urmãtorii factori de mediu sunt implicaţi în etiopatogenia guşii:
a. Carenţa relativã sau absolutã a iodului din apã
b. Carenţa relativã sau absolutã a iodului din sol
c. Surmenajul
d. Anumite defecte enzimatice care perturbã metabolismul iodului
e. Factorii profesionali
R – a,b,d

76. Factori etiopatogenici favorizanţi ai hipertiroidiilor sunt:


a. Labilitatea hormonalã
b. Traumele psihice puternice
c. Hormonoterapia
d. Situaţiile conflictuale familiale
e. Patologia tiroidianã preexistentã
R – a,d,e
77. Tratamentul verigii periferice a hipertiroidiilor include:
a. Corticoterapia de duratã
b. Regim igieno-dietetic cu excluderea excitantelor
c. Medicaţia simpaticoliticã
d. Tiroidectomia
e. Medicaţia anabolizantã
R – b,c,e
78. Extensia cancerului tiroidian se face pe cale:
a. Limfaticã
b. Neuralã
c. Sangvinã
d. Prin contiguitate
e. Toate variantele
R – a,c,d
79. Dintre explorãrile paraclinice ale cancerului tiroidian:
a. Ecografia cervicalã evidenţiazã numãrul nodulilor
b. Ecografia cervicalã evidenţiazã dimensiunile nodulilor
c. T3 şi T4 sunt crescuţi la majoritatea pacienţilor
d. T3 şi T4 sunt scãzuţi la majoritatea pacienţilor
e. Nici o variantã nu este corectã
R – a,b
80. În funcţie de topografie, abcesele mamare pot fi:
a. Abcese premamare
107
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

b. Inframastite
c. Submaxilite
d. Abcese intraglandulare
e. Adenite
R – a,b,d

81. Limfangita acutã a glandei mamare:


a. Este o complicaţie infecţioasã ce apare în perioada alãptãrii
b. Debuteazã lent, insidios
c. Prezintã hipotermie
d. Prezintã frisoane
e. Nici un rãspuns nu este corect
R – a,d
82. Diagnosticul diferenţial al abcesului mamar se face cu:
a. Staza lactatã (angorjarea sânului)
b. Colecistita acutã
c. Mastita acutã carcinomatoasã
d. Erizipelul mamar
e. Carcinomul mamar
R – a,c,d,e
83. Urmãtoarele afecţiuni sunt mastite cornice specifice:
a. Galactocelul
b. Tuberculoza sânului
c. Sifilisul mamar
d. Chistul hidatic al glandei mamare
e. Flegmonul cronic lignos al sânului
R – b,c,d

84. Urmãtoarele afirmaţii referitoare la boala sclero-chisticã a sânului sunt adevãrate:


a. Este o boalã inflamatorie cronicã
b. Are caracter benign
c. Evoluţia este lentã, pe parcursul mai multor ani
d. Simptomatologia este acutã
e. Apare mai ales la femei labile nervos
R – b,c,e
85. Sunt caracteristice tumorilor benigne urmãtoarele semen clinice:
a. Tumorã bine delimitatã
b. Evoluţie rapidã
c. Aderenţe la planurile învecinate
d. Tumorã încapsulatã
e. Nedureroasã
R – a,d,e

108
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

86. Diagnosticul tumorii Phyllodes este sugerat de urmãtoarele caractere morfologice:


a. Lobulaţia tumorii
b. Aspectul foliat pe tranşa de secţiune
c. Tendinţa la enucleere prin simpla presiune a lobilor
d. Aspectul malign
e. Nici una dintre ele
R – a,b,c
87. Modificãrile anatomo-patologice din mamela sângerândã pot fi reprezentate de:
a. Dilataţii simple ale unui canal galactofor
b. Cancer mamar
c. Mastozã fibro-chisticã
d. Tumora Phyllodes
e. Nici una
R – a,b,c
88. Sunt consideraţi factori de risc pentru cancerul mamar urmãtorii:
a. Antecedentele familiale de cancer de sân
b. Antecedentele personale de cancer de sân
c. Menopauza precoce
d. Obezitatea
e. Sarcinile multiple
R – a,b,d
89. Sindromul radiologic benign în cancerul de sân include:
a. Opacitate nodularã rotundã
b. Structurã omogenã
c. Retracţie cutanatã sau a mamelonului
d. Microcalcificãri fine intra sau extratumorale
e. Lizereu transparent peritumoral bine delimitat
R – a,b,e
90. Din punct de vedere anatomic, formele clinice de cancer de sân sunt:
a. Cancerele cadranelor interne
b. Mastita carcinomatoasã
c. Cancerul encefaloid
d. Cancerul “in situ”
e. Cancerul bilateral
R – a,d,e

91. Elementele anatomice ale herniilor sunt:


a. Punctul herniar
b. Traiectul parietal
c. Conţinutul herniar
d. Învelişurile externe
e. Hernia interstiţială
R – b,c,d
92. Factorii favorizanţi în producerea herniilor sunt:
a. Rezistenţa deficitarã a musculaturii peretelui
109
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

b. Ereditatea
c. Efortul fizic
d. Tusitorii cronici
e. Nici unul
R - a,b
93. Obiectivele tratamentului chirurgical al herniilor sunt:
a. Reintegrarea intraabdominalã a viscerelor herniate
b. Suprimarea sacului
c. Refacerea solidã a peretelui
d. Rezecția intestinală
e. Nici unul
R – a,b,c
94. Cauzele anatomice ale strangulãrii sunt:
a. Inelul fibros la nivelul orificiului profund
b. Gangrena ansei strangulate
c. Inelele Ramonede, aderenţele sau bridele
d. Coletul sacului herniar strâns, scleros
e. Congestia ansei strangulate
R – a,c,
95. Herniile inghinale
a. Sunt mai frecvente la bãrbaţi datoritã persistenţei canalului peritoneo-vaginal
b. Sunt mai frecvente la femei unde se pot şi strangula
c. Sunt cele mai frecvente tipuri topografice de hernii
d. Pot apare dupã apendicectomie
e. Sunt afecţiuni maligne
R – a,c,d

96. Herniile femurale


a. Se produc în partea medialã a inelului femural
b. Apar mai frecvent la femei obeze
c. Apar mai frecvent la multipare
d. Sunt hernii de slãbiciune
e. Nici un rãspuns nu este adevãrat
R – a,b,c,d
97. Hernia ombilicalã a adultului
a. Se întâlneşte mai ales la femeile obeze
b. Este cea mai frecventã formã de hernie la bãrbaţi
c. Este cea mai frecventã formã de hernie la femei
d. La bãrbaţii obezi este adeseori asociatã cu varietatea inghinalã congenitalã
e. Se asociazã cu afecţiuni care cresc presiunea intraabdominalã
R – a,d,e
98. Elementele morfologice care alcãtuiesc o eventraţie sunt:
a. Orificiul de eventraţie
b. Sacul de eventraţie
c. Conţinutul eventraţiei
d. Femurul
110
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

e. Nici unul
R – a,b,c

99. Din punct de vedere etiologic, evisceraţiile pot fi:


a. Postoperatorii
b. Posttraumatice
c. Mixte
d. Complexe
e. Idiopatice
R – a,b
100. Din punct de vedere anatomo-clinic, evisceraţiile pot fi:
a. Libere (precoce)
b. Postoperatorii
c. Fixate (tardive)
d. Preoperatorii
e. Posttraumatice

R – a,c

101. Incidenta maxima a ulcerului gastric este situată in decada:


A. IV
B .III
C. II
D. VI
E. V
R:A

102. Agentul etiologic principal al ulcerului gastric este:


A. fumatul
B. Helicobacter pylory
C.tonusul vagal crescut
D.refluxul gastro-duodenal
E.scăderearezistenţei mucoasei gastrice
R:B

103. Examenul paraclinic de primă pentrul diagnosticul diferenţial ulcer-cancer este:


A.ecografia
B.examenul radiologic
C.examenul secreţiei gastrice
D.endoscopia
E.tomografia computerizată
R:D.

111
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

104. Ulcerul de stress poate apare in urmatoarele situatii, cu exceptia:


A.traumatisme
B.arsuri
C.infecţii grave
D.hipertensiunea arteriala severa
E.tumori ale SNC
R:D

105. Din punct de vedere anatomo-patologic formele avansate de cancer gastric sunt leziuni:
A. limitate la mucoasă
B. limitate la submucoasă
C.depăşeşc musculara mucoasei
D.localizate distal (antro-piloric)
E.localizate proximal (cardial)
R:C

106. Următoarele afirmaţii referitoare la linita plastică sunt adevărate cu excepţia :


A.are caracter malign
B.invadează toate structurile
C.stroma este bogată în ţesut fibros
D.prognostic favorabil
E. prognostic nefavorabil
R:D

107. Supravieţuirea la 5 ani, la pacienţii cu cancer gastric, stadiul II este de:


A.peste 90%
B.50 85 %
C.20%
D.15%
E.sub 5 %
R:C

108. Strategia terapeutică în cancerul gastric, stadiul IB este


A.rezecţie endoscopică
B.gastrectomie standard şi limfadenectomie
C.radioterapie paliativă
D.chimioterapie paliativă
E.gastrectomie paliativă
R:B

109. Strategia terapeutică în cancerul gastric, stadiul II este


A. rezecţie endoscopică
B. gastrectomie standard şi limfadenectomie
C.gastrectomie totală/parţială
D. chimioterapie paliativă
112
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

E. radioterapie paliativă
R:C

110. Dolicocolonul reprezintă:


A.creşterea în lungimii cadrului colic
B.hipertrofia pereţilor colonului
C.absenţa congenitală a celulelor nervoase vegetative ganglionare
D. absenţa dobândită a celulelor nervoase vegetative ganglionare
E.hipotrofia pereţilor colonului
R:A

111. Din punct de vedere histologic cel frecvent tip de adenom colo-rectal este:
A.tubuloase
B.tubuloviloase
C.viloase
D.polipoid
E.ulcerativă
R :A

112. Sindromul Osfield este caracterizat prin:


A.asocierea între polipoza rectocolonică şi chisturi sebacee multiple
B. asocierea polipozei gastro-intestino-colorectale cu melanoză tegumentară
C.asocierea polip tumori neurogene
D.hemoragie intestinală inferioară cu sânge roşu
E.polipi moderat diferenţiaţi
R:A

113. Cancerele colonice reprezintă:


A.8% din tumorile maligne
B.20% din tumorile maligne
C.40% din tumorile maligne
D.55% din tumorile maligne
E.peste 60% din tumorile maligne
R:A

114. Stadiul A în clasificarea Dukes reprezintă


A.tumora ce afectează seroasa
B.tumoră limitată la mucoasă
C.adenopatie metastatică prezentă
D.prezenţa metastazelor la distanţă
E.invazia altor organe
R:B

115. Stadiul B în clasificarea Dukes reprezintă


A.tumora ce afectează seroasa
113
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

B.tumoră limitată la mucoasă


C.adenopatie metastatică prezentă
D.prezenţa metastazelor la distanţă
E.invazia altor organe
R:A

116. Stadiul D în clasificarea Dukes reprezintă


A.tumora ce afectează seroasa
B.tumoră limitată la mucoasă
C.adenopatie metastatică prezentă
D.prezenţa metastazelor la distanţă sau invazia altor organe
E.asocierea cu cancerul gastric
R:D

117. În cancerul de colon drept necomplicat intervenţia radicală recomandată este


A.colectomia segmentară
B.hemicolectomia dreaptă
C. hemicolectomia stângă
D.coloproctectomie totală
E.Colectomia totală cu anastomoză ileo-rectală
R:B

118. Următoarele afirmaţii referitoare la sindromul Peutz-Jeghers sunt adevărate:


A.boală ereditară rară
B.malignizare în 2-4% din cazuri
C. malignizare în 2o-40% din cazuri
D.tratamentul este conservator,simptomatic
E.tratamentul este chirurgical numai în complicaţii
R:A,B,D,E

119. Următoarele afirmaţii referitoare la la megacolonul funcţional sunt adevărate:


A.are evoluţie benignă
B. are evoluţie malignă
C.nu este consecinţa nici unui obstacol
D.constipaţia este simptomul major
E.frecvent ajunge la ocluzie veritabilă
R: A, C,D

120. Tratamentul chirurgical a megacolonului congenital poate consta în:


A.colostomie
B.rezecţie ano-rectală
C.Coborârea retrorectală a colonului
D.irigografia
E.hemicolectomie dreaptă
114
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

R: A,B,C

121. Diseminarea celulelor neoplazice în cancerul gastric se realizează prin :


A.propagare directă din aproape în aproape
B.limfatică
C.implantare intrluminală
D.hematogenă prin artera gastrică stângă
E.transcelonică
R:A,B,C,E

122. Complicatiile acute ale ulcerului gastric sunt:


A. penetratia,
B. perforatia, .
C.hemoragia, .
D.stenoza,
Emalignizarea.
R:B,C

123. Complicatiile cronice ale ulcerului gastric sunt


A.Penetratia
B.Stenoza
C.Malignizarea
D.Hemoragia
E.Perforatia
R:A,B,C

124. Tratamentul medical al ulcerului gastric cuprinde:


A.antiacide
B.AINS
C.antagonisti de receptori H2
D.sucralfat si compusi coloidali de bismut
E.anticoagulante
R:A,C,D

125. Diagnosticul paraclinic al ulcerului gastric consta in:


A.examen radiologic baritat
B.computer tomografie
C.RMN
D.endoscopie gastrica cu biopsie
E.ecografie
R:A,D

126. Obiectivele patogenice ale tratamentului chirurgical in ulcerul gastric sunt:


A.vagotomia selectiva;
115
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

B.îndepăartarea leziunii
C.stomac hipoacid
D.vagotomia tronculara;
E.refacerea circuitului digestiv cat mai aproape de fiziologia normala.
R:B,C,E

127. Examenul clinic al abdomenului în ulcerul duodenal perforat în primele ore de la debut :
A.prezenţa.contracturii abdominale la palpare
B.abdomenul este imobil cu respiraţia
C.prezenţa matităţii hepatice
D.hiperestezie cutanată
E.reflexele cutanate abdominale sunt abolite
R:A,B,D,E

128. Tratamentul conservator în ulcerul duodenal perforat constă în:


A.drenajul stomacului printr-o sondă de aspiraţie naso-gastrică
B.antibioterapie cu spectru larg
C.antiulceroase
D. supravegherea evoluţiei clinice şi biologice
E.sutura endoscopică a perforaţiei
R:A,B,C,D

129. Clasificarea formelor macroscopice ale cancerului gastric – Bormann deosebeste formele:
A.polipoid
B.ulcerativa
C.mixtă,ulcero -infiltrativă
D.difuz -infiltrativa
E.tuberozitară
R:A,B,C,D

130. Factorii alimentari care cresc riscul de cancer gastric sunt:


A.nitriţii
B.consumul crescut de sare.
C.consumul de fructe
D.consumul de vegetale
E.fumatul
R:A,B

131. Clasificarea cancerelor gastrice precoce-Mukarami,deosebeşte formele


A.protruziv
B.plat
C.excavat
D.linită plastică
E.polipoză gastrică
R:A,B,C
116
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

132. Tratamentul chirurgical al polipozei rectocolonice cuprinde următoarele procedee


chirurgicale:
A.coloprotectomia totală
B.rectocolectomia cu păstrarea anusului şianastomoză ileo anală
C.colectomie totală cu anastomoză ileo anală
D. .hemicolectomia dreaptă
E. hemicolectomia stângă
R:A,B,C

133. Următoarele afirmaţii referitoare la la cancerele colonice sunt adevărate:


A.afectează egal ambele sexe
B.afectează predominant sexul bărbătesc
C.localizarea pe colonul stâng reprezintă 60%
D. localizarea pe colonul drept reprezintă 40%
E.se dezvoltă cel mai adesea pe o mucoasă sănătoasă
R: A,C,D,E

134. Formele macroscopice de cancer colonic sunt următoarele:


A.vegetantă
B.ulcerovegetantă
C.infiltrativ stenozantă
D.epiteliom glandular
E.nediferenţiate
R: A,B,C

135. Din punct de vedere microscopic tumorile colonie maligne sunt:


A.epitelioame glandulare
B.tipice
C.atipice
D.nediferenţiate
E.vegetante
R: A,B,C,D

136. Imaginile radiologice evocatoare a cancerului colonic obţinute prin irigografie sunt:
A.stenoza neoplazică
B.lacunele
C.stopul clismei baritate
D.nişa
E.rigiditatea pereţilor colonici
R:A,B,C
137. Când tumorile colonului stâng sunt nerezecabile,operaţiile paleative posibile sunt:
A.by pass ul transverse sigmoidian
B.colostomie laterală supratumorală
C.colectomii segmentare
D. hemicolectomia dreaptă
117
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

E. hemicolectomia stângă
R: A,B,C

138. Simptomele ce caracterizează boala Hirschprung sunt:


A.constipaţia
B.meteorismul
C.diareea
D.ondulaţiile peristaltice
E.ampula goală la tuşeul rectal
R: A,B,D,E

139. Diverticulii colici pot apare :


A.la nivelul inserţiei mezocolonului
B. la nivelul inserţiei mezenterului
C.la nivelul orificiilor de penetraţie vasculară
D.pe marginea liberă,în vecinătatea franjurilor epiploice
E.frecvent la nivelul ileonului terminal
R :A,C,D

140. Simptomele funcţionale ale polipozei recto colonice se manifestă prin:


A.pusee diareice
B.constipaţie
C.hemoragii intestinale
D.durei abdominale difuze
E.inapetenţă
R: A,C,D,E

141. Diagnosticul diferenţial al polipozei recto colonice se face cu:


A.sindromul Peutz Jeghers
B. sindromul Gardner
C. sindromul Osfield
D. sindromulTurcot
E. sindromul Muire Torre
R: A,B,C,D

142. Manifestările clinice revelatorii pentru cancer colonic sunt:


A.Dureile abdominale
B.tulburări ale tranzitului intestinal
C.constipaţia
D.diareea
E.febra
R: A,B,C,D

118
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

143. Prognosticul cancerului de colon tratat chirurgical este influenţat de:


A.stadiul evolutiv
B.momentul operator
C.gradul de diferenţiere neoplazică
D.sediul anatomic al tumorii
E.vârsta
R: A,B,C,D

144. Traiectul fistulelor anale poate fi reperat prin:


A.cateterizare cu un stilet butonat
B.injectare de albastru de metil
C.fistulografie cu lipiodol
D.ecografie
E.colonoscopie
R:A,B,C

145. Tabloul clinic al prolapsului rectal mucos este reprezentat de:


A.jenă dureroasă în regiunea anorectală
B.scurgeri sanguinolente anale,după scaune
C.scurgeri mucoase între scaune
D.incontinenţa materiilor fecale
E.constipaţie
R: A,B,C,D

146. Macroscopic cancerul rectal îmbracă următoarele forme:


A.vegetantă
B.ulcerată
C.infiltrativă
D.ulcero vegetantă
E.stenozantă
R:A,B,C,D

147. Tipurile histologice de bază ale cancerului rectal sunt:


A.adenocarcinomul
B.epitelioame
C.carcinomul spinocelular
D.carcinomul nediferenţiat
E.sarcoame
R: A,C,D,E

148. Următoarele afirmaţii referitoare la cancerul anal sunt adevărate:


A.constituie 1-2% din totalitatea tumorilor colonului
B. constituie 10-20% din totalitatea tumorilor colonului
C.survin între 30 şi 80 de ani
D.reprezintă 3,3-6% din toate tumorile maligne ale anusului şi rectului
E.este mai frecvent la bărbaţi
119
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

R: A,C,D

149. La distanţă extensia limfatică a tumorilor canalului anal se face prin:


A.pe cale inghinală în direcţia ganglionilor iliaci externi
B.drenaj pelvin ganglionii pararectali,hemoroidali,superiori
C. pe cale inghinală în direcţia ganglionilor iliaci interni
D.perineural
E.transcelonic
R: A,B

150. Principalele obiective aletratamentului chirurgical al prolapsului rectal total sunt:


A.restabilirea continuităţii digestive
B.refacerea mijloacelor de susţinere a rectului
C. refacerea mijloacelor de suspensie a rectului
D.corectarea unor defecte congenitale
E.refacerea stării stării biologice
R: B,C,D,E

Disciplina: SEMIOLOGIE CHIRURGICALĂ


Autori: Prof. univ. Dr. Dorin Mercuţ, Asist. univ. Dr. Emil Tiberius Traşcă, Asist. univ. Dr. Ianoşi
Gabriel, Asist. univ. Dr. Siloşi Cristian

1. Următoarele afirmaţii cu privire la hidrosadenită sunt adevărate cu excepţia:


a. se prezintă sub formă de nodul hipodermic de aspectul unei nodozităţi dureroase
b. este localizată axilar
c. este pruriginoasă
d. specifică este multiplicitatea leziunilor
e. reprezintă o acumulare de furuncule la nivelul cefei
R:e

2. Flegmonul este o infecţie acută a ţesutului celular subcutanat caracterizată clinic prin
următoarele perioade de evoluţie, cu excepţia:
a. perioada de inflamaţie
b. faza de reparaţie
c. perioada de consolidare
d. perioada de invazie
e. perioada de necroză
R:c

3. Următoarele afirmaţii cu privire la luxaţiile recidivante sunt adevărate cu excepţia:


120
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

a. au loc la articulaţiile foarte mobile , în special umărul


b. survine în timpul unei contracţii violente cînd se produce o elongaţie sau o ruptură
ligamentară sub efectul unei abateri temporare a feţelor articulare
c. luxaţia recidivează de pînă la 20 – 30 de ori cu ocazia unui eveniment banal ca acela al
îmbrăcării unui veston
d. poate fi consecinţa unei afecţiuni capsulare contemporane cu primul traumatism
e. apariţia ei este facilitată de o deformaţie congenitală a extremităţilor osoase : aplatizarea
capului humeral , deformarea in „halebardă” a extremităţii superioare a humerusului
R:b

4. Atelectazia survenită după un traumatism toracic se recunoaşte după următoarele semne , cu


excepţia:
a. devierea traheei
b. imobilitatea hemitoracelui interesat
c. arcuirea diafragmului la examenul radiologic
d. opacitate regulată în cîmpul pulmonar la examenul radiologic
e. cantitate mare de lichid în cavitatea pleurală evidenţiată la examenul radiologic
R:e
5. Următoarele afirmaţii cu privire la contuziile vezicale sunt adevărate, cu excepţia:
a. Ruptura intraperitoneală a vezicii pe o vezică plină care ,,explodează’’ în totalitate în
cavitatea peritoneală, dă naştere unui epanşament urinar amestecat cu sânge
b. Diagnosticul se pune pe existenţa traumatismului şi hematuria macroscopică (95% din
cazuri)
c. În caz de sindrom peritoneal provocat prin ruptura intraperitoneală a vezicii se intervine
rapid pentru lavaj peritoneal şi repararea breşei vezicale
d. În cazul unei fracturi de bazin cu hematurie macroscopică, cistografia retrogradă cu un
clişeu post-micţional permite punerea diagnosticului de ruptură subperitoneală
e. Ruptura vezicii urinare se produce întotdeauna intraperitoneal, niciodată subperitoneal.
R:e
6. Următoarele afirmaţii cu privire la contuzia prin strivire sunt adevărate, cu excepţia:
a. Reprezintă o formă uşoară de leziune periferică care nu duce în mod obişnuit la
complicaţii
b. Complicaţiile renale (crush sindrom), în majoritatea cazurilor, duc la moarte prin anurie
c. Pentru a se produce sindromul de strivire, este necesar ca o masă musculară să fie privată
de irigare
d. Sindromul de strivire a fost descris cel mai ades ca apărând în cazul strivirii musculaturii
membrelor inferioare
e. Compresiunea trebuie să se exercite mai mult de 2 ore, dar nu mai mult de 15 ore,
interval după care se realizează o suprimare circulatorie analoagă unei amputaţii.
R:a
7. Următoarele afirmaţii cu privire la herniile peretelui abdominal sunt adevărate, cu excepţia:
a. Reprezintă ieşirea spontană a viscerelor în afara limitelor normale ale cavităţii abdomino-
pelvine
b. Survin de regulă datorită unui defect de cicatrizare, a unei incizii parietale
121
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

c. Hernia strangulată este o complicaţie redutabilă, putând duce la decesul bolnavului în


câteva ore
d. Se clasifică în hernii congenitale şi hernii câştigate (de slăbiciune)
e. Afectează cel mai frecvent regiunea inghino-crurală sau inghino-femurală şi regiunea
ombilicală
R:b
8. Diagnosticul de apendicită acută poate fi afirmat pe baza următoarei triade:
a. Durere şi apărare în fosa iliacă dreaptă, febră superioară lui 38˚C şi leucocitoză peste
10000/mm3
b. Vărsături, diaree şi febră
c. Melenă, anemie şi senzaţie de sete
d. Durere în epigastru şi hipocondrul drept, vărsături şi febră
e. Oprirea tranzitului intestinal pentru gaze şi materii fecale, meteorism şi nivele hidroaerice
la examenul radiografic.
R:a
9. Complicaţiile acute ale ulcerului gastro-duodenal sunt:
a. Perforaţia, penetraţia şi hemoragia
b. Penetraţia, stenoza şi hemoragia
c. Perforaţia, stenoza şi hemoragia
d. Perforaţia, penetraţia şi stenoza
e. Cancerizarea, stenoza şi hemoragia.
R:a
10. Complicaţiile cronice ale ulcerului gastric sunt următoarele:
a. Perforaţia, penetraţia şi hemoragia
b. Penetraţia, stenoza şi hemoragia
c. Perforaţia, stenoza şi hemoragia
d. Perforaţia, penetraţia şi stenoza
e. Cancerizarea şi stenoza.
R:e

11. Care dintre următoarele afirmaţii cu privire la chistul hidatic hepatic sunt adevărate:
a. Este o boală cu transmitere autosomal-recesivă
b. În principiu este apiretic, fără infecţii suprapuse
c. Se întâlneşte cel mai frecvent în ţările nordice, ca Danemarca
d. Se transmite de la mamă la făt prin transpoziţie genică
e. Localizarea hepatică este excepţională comparativ cu alte localizări mai frecvente.
R:b
12. Care dintre următoarele afirmaţii cu privire la pancreatita acută sunt adevărate:
a. Reprezintă aproximativ 25% din durerile abdominale
b. Formele uşoare constau în necroze ale lobulilor glandulari
c. Formele grave constau în edeme şi necroze localizate la grăsimea intra şi extrapancreatică
d. Formele grave dau o mortalitate ce ajunge la 20-50% (aproximativ 25% din cazuri)
e. Durerile sunt reduse ca intensitate şi localizate în hipogastru.
R:d
13. Care dintre următoarele afirmaţii cu privire la pancreatita acută sunt false:
122
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

a. Reprezintă aproximativ 25% din durerile abdominale


b. Formele uşoare constau în edeme şi necroze localizate la grăsimea intra şi
extrapancreatică
c. Formele grave constau în necroze ale lobulilor glandulari (pancreatita necrotico-
hemoragică)
d. Formele grave dau o mortalitate ce ajunge la 20-50% (aproximativ 25% din cazuri)
e. Durerile sunt insuportabile, localizate în epigastru, transfixiante, iradiate posterior, la
dreapta sau la stânga (dureri ,,în bară’’).
R:a
14. Infecţiile acute ale sânului sunt:
a. Mastita acută şi distrofia sclero-chistică
b. Boala Reclus şi chistul solitar
c. Adenomul şi boala Paget a sânului
d. Mastita acută şi abcesul sânului
e. Mastita carcinomatoasă şi Boala Reclus
R:d

15. Tumorile sânului sunt următoarele, cu excepţia:


a. Chistul solitar
b. Distrofia sclero-chistică (Boala Reclus)
c. Adenomul sau adenofibromul
d. Abcesul tuberos
e. Cancerul mamar
R:d
16. Următoarele afirmaţii cu privire la cancerul mamar sunt adevărate, cu excepţia:
a. Este localizarea cea mai frecventă a cancerului feminin (20%)
b. O tumoră malignă este mobilă în sân, dând semnul resortului foarte caracteristic
c. O tumoră malignă, se însoţeşte adesea de o retracţie cutanată apărută recent, sau simplă
denivelare tegumentară
d. O femeie din 9 este atinsă
e. Pe plan mondial se raportează 700000 de cazuri noi cu 300000 de decese.
R:b

17. Caracteristicile infecţiilor chirurgicale sunt următoarele:


a. Infecţia chirurgicală are caracter invaziv
b. Infecţia chirurgicală este de obicei monomicrobiană
c. Focarul infecţios este de regulă evident la examenul clinic sau prin investigaţiile
paraclinice
d. Focarul infecţios se tratează medical prin administrare de antibiotice cu spectru larg
e. Infecţia chirurgicală este de obicei polimicrobiana prin asociere microbiană
R : a, c, e
18. Cauza determinantă a infecţiilor chirurgicale este reprezentată de o serie de germeni patogeni ,
din care cei mai importanţi sunt:
a. taenia echinococus
b. salmonella
c. stafilococul auriu
123
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

d. streptococul
e. gonococul
R : c, d, e

19. Semnele clinice locale ale infecţiei chirurgicale sunt reprezentate de:
a. rubor ( roşeaţă)
b. limfangită
c. adenita
d. ascensiunea termică
e. dolor (durerea)
R:a,e
20. Semnele clinice generale ale infecţiei chirurgicale sunt reprezentat de:
a. frisonul
b. tahicardia
c. alterarea stării generale
d. fluctuenţa
e. functio laessa
R : a, b, c

21. Faza supurativă a abcesului cald se caracterizează prin următoarele elemente clinice:
a. edem inflamator
b. accentuarea tumefacţiei
c. fluctuenţă
d. curbă termică cu aspect oscilatoriu
e. evacuarea spontană a puroiului
R : b, c

22. Abcesul rece poate apărea ca urmare a :


a. unei necroze cazeoase subcutanată , lichefiată sau ramolită
b. o adenopatie tuberculoasă ramolită
c. o artrită tuberculoasă
d. o enterocolită acută
e. o osteită tuberculoasă
R : a,b, c, e

23. Infecţiile premergătoare apariţiei furunculului sunt următoarele :


a. impetigo – dermatoză infecţioasă streptococică sau stafilococică
b. sicozis - leziune inflamatorie foliculară profundă , piogenă sau micotică
c. acneea – leziune inflamatorie foliculară seboreică
d. abcesul rece
e. gangrena gazoasă
R : d,e

124
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

24. Datorită elasticităţii oaselor lungi şi grosimii periostului , copilul poate face unele fracturi cu
caracter particular:
a. fractura subperiostică
b. decolarea epifizară
c. fractura „ in lemn verde”
d. fractura „ de marş”
e. fractura „ în epolet”
R : a, b, c

25. Fracturile pot prezenta următoarele complicaţii :


a. leziuni vasculare
b. leziuni nervoase
c. interpunerea masei musculare
d. deschiderea fracturii
e. niciuna de mai sus
R : a, b, c, d

26. Următoarele afirmaţii cu privire la luxaţii sunt adevărate :


a. reprezintă întreruperea bruscă a continuităţii oaselor datorată unui traumatism important
b. cea mai frecventă este luxaţia scapulo – humerală , antero – internă , „în epolet de
general”
c. reprezintă o deplasare a extremităţilor articulare antrenînd o modificare permanentă a
raporturilor
d. luxaţiile vechi reprezintă o infirmitate gravă imposibil de redus fără intervenţie
chirurgicală
e. luxaţiile recidivante pot fi consecinţa unei afecţiuni capsulare contemporane cu primul
traumatism
R : b, c, d, e

27. Următorii factori esenţiali explică anoxia element comun în traumatismele toracelui prin plăgi
sau contuzii:
a. durerea
b. epansamentul pleural
c. contuzia pulmonară
d. tulburările de mecanică ventilatorie
e. hemoragia unui viscer parenchimatos
R : a, b, c, d

28. Contuziile toracice grave prezintă următoarele mecanisme de producere:


a. contuzia sau şocul direct antrenînd leziuni costale din afară către înăuntru
b. leziuni prin compresie , cu afectarea mediastinului, fracturi costale
c. deceleraţia brutală (centura de siguranţă, airbag-ul) care antrenează o ruptură a crosei
aortice sau a aortei descendente
d. traumatism violent în hipogastru pe o vezică plină care „explodează” în totalitate în
cavitatea peritoneală
e. traumatism repetat în mezogastru cu stomacul în semirepleţie
125
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

R : a, b, c

29. În contuziile toracice grave examenul radiologic de urgenţă este esenţial pentru e depista:
a. leziunile splinei
b. deplasarea mediastinului
c. eventuale hematoame intraabdominale
d. epanşamentele pleurale aerice sau lichidiene
e. excepţional o ruptură de cupolă diafragmatică
R : b, d, e

30. Următoarele afirmaţii cu privire la intubaţia oro-traheală practicată de urgenţă in traumatismele


toracice grave sunt adevărate:
a. suprimă calea glotică şi evită obstrucţionarea trecerii aerului către torace
b. permite aspiraţia secreţiilor din trahee şi bronhii
c. diminuează spaţiul mort respirator de la orificiile nazale pîna la arborele bronşic
d. nu permite rămînerea pentru mult timp in această poziţie , fiind nevoie de traheostomie
odata ce bolnavul a fost internat in spital
e. prin intermediul sondei de intubaţie traheala se poate realiza respiraţia asistată
R : a, b , c , e

31. Pentru evacuarea epanşamentelor pleurale survenite după condiţiile toracice grave , se poate
practica :
a. puncţie pleurală evacuatorie a unui epanşament sanguin sau exsuflaţia uni epanşament
gazos
b. se pune in loc un drenaj toracic ireversibil (vas Beclere sau aspirativ)
c. toracotomie in caz de afecţiuni mari ale viscerelor intratoracice
d. nu se evacuează niciodată un epanşament pleural survenit după o contuzie toracică gravă
e. laparotomie exploratorie sistematică si evacuarea lichidului pleural prin puncţie
aspirativă transdiafragmatică
R:a,b,c

32. O plagă abdominală penetrantă poate afecta :


a. un viscer parenchimatos determinînd hemoragii
b. un viscer cavitar determinînd perforaţie
c. mai multe viscere simultan
d. glanda tiroidă
e. nici un răspuns de mai sus nu este corect
R:a,b,c

33. Leziunea unui vas biliar survenită in timpul unui traumatism al ficatului se va manifesta clinic
prin următoarea triadă simptomatică :
a. colica hepatică
126
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

b. melenă
c. icter
d. metroragie
e. hematemeză
R:a,b,c

34. Traumatismele mai puţin grave ale rinichiului se traduc prin două semne clinice:
a. hematurie macroscopică imediată, care exprimă comunicarea hematomului contuzional
cu căile de excreţie ale rinichiului
b. durere in regiunea lombară prin palparea bimanuală , care exprimă hematomul perirenal
c. anurie
d. retenţie completă de urină
e. sincopă
R:a,b
35. Caracterele generale ale herniilor necomplicate ale peretelui abdominal sunt următoarele:
a. Reductibilitatea
b. Impulsiunea la tuse
c. Indiferenţa la palpare
d. Ireductibilitatea tumefacţiei
e. Durere la palpare
R : a, b, c
36. Următoarele afirmaţii cu privire la herniile inghinale sunt adevărate:
a. Există 2 varietăţi de hernie inghinală: oblică externă congenitală şi directă sau de
slăbiciune
b. Hernia oblică externă congenitală este dată de o distensie sau o ruptură a fasciei
transversalis la nivelul orificiului musculo-pectineal deasupra ligamentului inghinal
c. Hernia oblică externă congenitală nu coboară niciodată în bursa scrotală şi se reduce
direct din faţă în spate
d. Hernia oblică externă congenitală este favorizată de persistenţa canalului peritoneo-
vaginal
e. Sacul herniar constituit prin invaginarea peritoneului în canalul inghinal poate să conţină
intestine sau epiploon.
R : a, d, e
37. Următoarele afirmaţii cu privire la herniile femurale sunt adevărate:
a. Sunt cele mai rare, dar cele mai frecvente la femei
b. Se realizează prin canalul femural, parte a orificiului musculo-pectineal, situate sub
ligamentul inghinal, în faţa vaselor femurale
c. Diagnosticul diferenţial trebuie să elimine o adenopatie sau o dilataţie varicoasă a crosei
venei safene interne
d. Se clasifică în hernii oblice externe congenitale şi hernii directe sau de slăbiciune
e. Sunt mai frecvente la bărbaţi.
R : a, b, c
38. Următoarele afirmaţii cu privire la herniile strangulate sunt adevărate:
a. Herniile strangulate reprezintă contenţia bruscă şi permanentă a conţinutului herniar

127
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

b. În caz de conţinut intestinal poate antrena rapid ocluzia intestinală acută, prin
strangularea şi sfacelarea ansei intestinale ce poate duce la deces
c. Cel mai frecvent sunt susceptibile de strangulare herniile femurale şi cele inghinale oblice
externe
d. Din punct de vedere clinic se manifestă prin lipsa durerii, oligurie, febră şi transpiraţii
e. Unul dintre simptomele clinice caracteristice este accelerarea tranzitului intestinal pentru
gaze şi materii fecale.
R : a, b, c
39. Herniile strangulate prezintă următorul tablou clinic:
a. Durere vie la nivelul herniei este primul semn
b. Greţuri
c. Vărsături
d. Accelerarea tranzitului intestinal pentru gaze şi materii fecale
e. Întreruperea tranzitului intestinal pentru gaze şi materii fecale.
R : a, b, c, e
40. Următoarele afirmaţii cu privire la eventraţiile peretelui abdominal sunt adevărate:
a. Sunt mai frecvent spontane
b. Survin de regulă datorită unui defect de cicatrizare, a unei incizii parietale
c. Pot fi precoce sau tardive, chiar ani după intervenţie
d. Sunt favorizate de drenaje şi incidente postoperatorii: tuse, efort de vărsătură, supuraţii,
hematoame
e. Realizarea unei tomografii computerizate abdominale se indică în mod sistematic la toţi
bolnavii cu eventraţie abdominală.
R : b, c, d
41. În apendicita acută, palparea abdomenului poate evidenţia următoarele semne clinice:
a. Durere provocată, localizată în fosa iliacă dreaptă cu punctul clasic Mac Burney
b. Durere provocată, totdeauna mai netă la decompresiunea bruscă a fosei iliace drepte
c. În hipogastru, împăstare imprecis delimitată, nedureroasă, fluctuentă
d. În fosa iliacă dreaptă, semne de iritaţie peritoneală
e. Contractură francă în fosa iliacă dreaptă.
R : a, b, d, e

42. Peritonita apendiculară generalizată într-un timp se caracterizează prin următoarele:


a. Criza iniţială cedează după două sau trei zile
b. Puls rapid, temperatură în creştere
c. Întreruperea tranzitului pentru gaze şi materii fecale
d. Durerea persistă
e. La palpare, zona dureroasă se întinde şi depăşeşte fosa iliacă dreaptă
R : b, c, d, e
43. Plastronul apendicular se exprimă clinic prin:
a. Încetarea completă a durerilor abdominale
b. Scăderea temperaturii corporale sub 37˚C şi a leucocitozei

128
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

c. La palparea abdominală se constată prezenţa la perete a unei împăstări dureroase la


presiune, mată la percuţie, ce se întinde până la creasta iliacă antero-superioară, arcada
crurală, fără să depăşească linia mediană
d. Exacerbarea durerii şi apariţia temperaturii cu aspect septic anunţă constituirea unui
abces apendicular
e. Poate evolua spre regresie lentă.
R : c, d, e
44. După localizare, formele clinice de apendicită acută sunt următoarele:
a. Plastronul apendicular
b. Apendicita pelvină
c. Apendicita mezo-celiacă
d. Apendicita în sacul de hernie
e. Apendicita subhepatică
R : b, c, d, e
45. Peritonitele acute se exprimă clinic prin următoarele semne:
a. În perforaţia viscerală, durerea apare brusc, adesea fiind primul semn al bolii
b. Vărsăturile sunt inconstante
c. Contractura dureroasă a musculaturii peretelui abdominal este semnul major
d. Facies pământiu în stadiile avansate
e. Relaxarea musculaturii abdominale şi atenuarea durerii
R : a, b, c, d

46. Triada funcţională din sindromul ocluziv se caracterizează prin:


a. Durere abdominală
b. Vărsături
c. Oprirea tranzitului intestinal, asociat unui meteorism abdominal
d. Hematemeză
e. Melenă.
R : a, b, c
47. Tabloul clinic din ocluziile intestinale înalte se caracterizează prin:
a. Debut insidios, lent, fără vărsături
b. Starea generală mult timp conservată
c. Meteorism abdominal
d. Dureri intense
e. Absenţa sau discreţia meteorismului abdominal.
R : d, e
48. Tabloul clinic din ocluziile intestinale joase se caracterizează prin:
a. Debut insidios, lent progresiv
b. Starea generală mult timp conservată
c. Meteorism abdominal maxim pe cadrul colic sau asimetric
d. Dureri de intensitate redusă, discrete
e. Absenţa sau discreţia meteorismului abdominal.
R : a, b, c, d
129
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

49. Dilataţia acută de stomac se caracterizează clinic prin următoarele:


a. Dureri vii
b. Vărsături adesea profuze
c. Şoc cu tendinţă la colaps
d. Stare generală mult timp conservată
e. Lipsa meteorismului abdominal (abdomen plat).
R : a, b, c
50. Sindromul esofagian este caracterizat de următoarele:
a. Disfagie
b. Disurie
c. Regurgitaţii
d. Flatulenţă
e. Sialoree.
R : a, c, e

Disciplina BOLI INFECŢIOASE


Autor: Sef lucr. Dr. Dan Hurezeanu

COMPLEMENT MULTIPLU

1. Pentru toxiinfecţiile alimentare colective sunt adevărate următoarele afirmaţii:


a. apar într-un focar de minim 2 cazuri;
b. simptomatologie în general digestivă cu cauză de origine alimentară;
c. cea mai frecvent implicată bacterie este salmonella;
d. ancheta epidemiologică indică agentul etiologic;
e. germenii se pot transmite aerogen.
R: a, b, c, d.

2. La copilul sub 2 ani rotavirusurile dau:


a. peritonite;
b. diaree profuza
c. vărsături;
d. astm bronşic;
e. bronşiolită.

R: b, c, e,

3. Din punct de vedere clinic holera poate curpinde mai multe stadii:
a. diareic,
b. encefalitic,
c. deshidratare,
d. uremic,
e. bronşiolitic.
R: a, c, d.
130
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

4. Oreionul este o infecţie:


a. acută,
b. subacută,
c. cronică,
d. epidemică,
e. cauzată de virusul urlian.
R: a, d, e.

5. Exantemul din scarlatină:


a. erupţia este aspră,
b. la presiune lasă godeus
c. facisul bolnavului este „pălmuit”,
d. semnul Pastic este negativ,
e. cianoza peioro-nazală.
R. a, c.

6. Localizările extrasalivare ale infecţiei urliene sunt:


a. meningita,
b. pancreatita,
c. ovarita,
d. bronşiolita,
e. orhita.
R. a, b, c, e.

7. Testele serologice în infecţia urliană sunt:


a. reacţia de fixare a complementului,
b. reacţia de hemaglutinare,
c. examenul salivei parotidiene,
d. dozajul amilozemiei şi amilozuriei,
e. reacţia de neutralizare.
R. a, b, e.

8. Dintre complicaţiile scarlatinei putem cita:


a. toxice,
b. micotice,
c. septice,
d. imunologice,
e. la distanţă.
R: a, c, ,d, e.

9. Următoarele afirmaţii despre eirzipel sunt adevărate:


a. incubaţie peste 1 lună,
b. produsă de streptococi β hemolitici grup A,
c. nu este contagios,
131
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

d. zona de tegument afectată este palidă,


e. are tendinţă la recidivă.
R. b, e.

10. Despre erizipel putem afirma că:


a. debutul este brusc cu frison puternic,
b. placardul este nedureros,
c. erizipelul feţei nu există,
d. erizipelul periombilical al nou-născutului este grav,
e. diagnosticul este clinic în special.
R: a, c, e.

11. Următoarele afirmaţii despre rujeolă sunt adevărate, cu excepţia:


a. exantemul apare de obicei noaptea, pe ceafă, retroauricular, apoi pe frunte şi obraji,
b. este determinată de virusul ce determină zona zoster,
c. are prognostic rezervat la copilul sub 2 ani,
d. nu este o boală contagioasă,
e. poate determina meningoencefalite sau encefalită.
R: b, d.

12. Semnul Koplik:


a. prezent în 80 – 90% din cazuri,
b. îl întâlnim pe torace,
c. îl găsim pe mucoasa obrajilor,
d. are culoare alb-albăstruie,
e. se întâlneşte în rujeolă.
R. a, c, d, e.

13. Rubeola:
a. nu se însoţeşte de modificări ale ganglionilor limfatici,
b. forma congenitală poate determina avort spontan,
c. prgnosticul formei postnatale este foarte bun,
d. se poate complica cu pancreatită acută,
e. poate avea potenţial teratogens important la gravide.
R. b, c, e.

14. Tratamentul în varicelă utilizează:


a. acyclovir,
b. igiena mucoaselor cu ceai de muşeţel,
c. dietă bogată în carne roşie,
d. vasodilatatoare cerebrale,
e. talc sau alcool mentolat.
R. a, b, e.

132
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

15. În tabloul clinic din zona zoster întâlnim:


a. durere, arsură de-a lungul nervului respectiv,
b. cianoză a segmentului respectiv,
c. erupţie sub formă de buchete de vezicule, pe o bază inflamatorie,
d.ss Nu sunt prezente parestezii
e. afectează şi nervul oftalmic.
R. a, c, e.

16. În tratamentul zonei zoster nu se utilizează:


a. salazopirina,
b. acyclovir,
c. antiinflamatorii,
d. vitamine din grupul B,
e. tanakan.
R. a, e.

17. Hepatitele virale acute pot fi determinate de următorii viruşi:


a. virusul hepatitic B,
b. virusul hepatitic F,
c. virusul hepatiticC,
d.virusul hepatitic H,s
e.virusul hepatitic A
R. a, c, e.

18. În perioada preicterică a unei hepatite virale acute putem întâlni:


a. anorexie,
b. greţuri,
c. pneumonie acută,
d. debut pseudogripal,
e. erupţii de tip urticarian.
R. a, b, d, e.

19. Examenul clinic în hepatitele virale acute arată:


a. icter sclero-tegumentar,
b. hepatomegalie,
c. splenomegalie,
d. hipertensiune arterială,
e. hipertensiune portală.
R. a, b, c, e.

20. Aspectul anatomo-patologic al hepatitei virale acute arată:


a. dezorganizare lobulară,
b. celule balonizate şi degenerare eozinofilica,s
c. colestaza nu poate fi profundă,
133
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

d. fără elemente de necroză hepatică,


e. canalele biliare portale sunt cu aspect normal.
R. a, b, e.

21. Despre semnificaţia markerilor serologici putem afirma că:


a. ADN-VHB = test de mare sensibilitate; hibridizare ADN,
b. anti Hbe – semn serologic favorabil de încetare a replicării
c. Ag Virale HBs nu este prezent în hepatitele cronice,
d. Anti HBc de tip IgG sunt prezenţi în infecţii acute,
e. Anti HBc de tip IgM sunt prezenţi în infecţia cronică.
R. a, b.

22. Dintre complicaţiile infecţiei urliene:


a. pericardita urliană,
b. surditate,
c. bronşiectazia,
d. miocardita urliană,
e. litiaza parotidiană.
R. a, b, d.

23. Mononucleaza infecţioasă:


a. este determinată de virusul Epstein-Barr,
b. agentul etiologic este virusul urlian,
c. durerile faringiene nu fac pate din tabloul clinic,
d. hepatita mononucleazică se întâlneşte la 90% din cazuri,
e. în faza acută ganglionii limfatici se măresc în volum.
R. a, d, e.

24. Pneumoniile nozocomiale:


a. infecţii pulmonare survenite în cursul spitalizării,
b. apar în special la bolnavii ventilaţi artificial,
c. prognosticul nu este mai sever decât în pneumoniile comunitare,
d. nu se poate face profilaxia lor,
e. apar numai în secţiile de boli infecţioase.
R. a, b.

25. Diareea călătorilor:


a. entitate clinico-epidemiologică, în majoritatea cazurilor infecţioasă,
b. nu putem vorbi de factori favorizanţi,
c. apare la persoane ce se deplasează dintr-o zonă geografică în alta,
d. Shigella şi Salmonella pot fi implicate ca etiologie,
e. nu putem vorbi de implicarea viruşurilor şi protozoarelor.
R. a, c, d.

134
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

26. Următoarele afirmaţii cu privire la tetanus sunt false.


a. este o boală subacută,
b. afecţiune contagioasă,
c. afectează musculatura netedă în special,
d. determinat de clostridium tetan,
e. incidenţă crescută în ţările subdezvoltate.
R. a, b, c.

27. Despre Trichinella spiralis putem spune că:


a. este un vierme nematod.s mic,
b. lungime 6 – 8 mm,
c. omul se infectează prin consumul de legume verzi,
d. transmiterea la om prin consum de carne cu larve viabile,
e. pentru diagnostic se face biopsie musculară.
R. a, d, e.

28. Profilaxia infecţiei cu Trichinella spiralis:


a. raportarea cazurilor şi anchetă epidemiologică,
b. pregătire adecvată tehnică la peste 75gr.C.
c. efectuarea examenului trichinoscopic,
d. afumarea cărnii,
e. deratizarea gospodăriilor în care se cresc porcine.
R. a, b, c, e.

29. Constantele normale ale LCR:


a. aspect clar ca „apa de stâncă”,
b. densitate 1006 – 1009,
c. cloruri peste 1000 mg%,
d. proteine peste 100 mg%,
e. glucoză 40 – 60 mg%.
R. a, b, e.

30. Semne de hipertensiune intracraniană în sindromul meningian:


a. bombarea fontanei la nou-născut,
b. vărsături,
c. fotofobie,
d. hipertensiune arterială,
e. cefalee.
R: a, b, c, e.

31. Următoarele pot fi complicaţii ale puncţiei lombare:


a. infecţie meningiană secundară (iatrogenă),
b. hernie de disc,
c. hernierea substanţei cerebrale,
135
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

d. lipotimia,
e. puncţie albă.
R. a, c, d, e.

32. Infecţia cu Toxoplama gondii se poate realiza prin:


a. calea digestivă.
b. transmitere transplamentară,
c. transplant de organe,
d. transfuzii de sânge,
e. sexual.
R. a, b, c, d.

33. Forme grave de toxoplasmoză congenitală:


a. calcificări intracerebrale,
b. corioretinită,
c. meningită,
d. atrofie optică,
e. retard psihomotor.
R. a, b, d, e.

34. Ce categorii de celule sunt susceptibile la infecţia de HIV:


a. eozinofile,
b. fibroblaste,
c. limfociteTs CD4+,
d. monocite,
e. celule Langerhaus.
R. b, c, e.

35. Scopurile tratamentului infecţiei cu HIV:


a. încetinirea progresiei infecţiei al asimptomatici,
b. stabilirea pe termen scurt a bolnavilor simptomatici,
c. prevenirea şi tratamentul complicaţiilor HIV – asociate,
d. creşterea infecţiozităţii bolnavilor,
e. reducerea infecţiozităţii bolnavilor.
R. a, c, e.

36. În care din următoarele situaţii se poate constata LCR hipertensiv clar :
a. reacţii meningiene secundare unor stomastoidite cronice supurate,
b. meningismul ăn forme severe a bolilor infecţioase,
c. meningitele bacteriene,
d. meningite stafilococică,
e. meningita tuberculoasă.
R. a, b, e.

136
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

COMPLEMENT SIMPLU

1. Următoarele afirmaţii despre angina streptococică sunt adevărate, cu excepţie:


a. congestie intensă, roşie-violacee,
b. aspect patognomonic al limbii – ciclu lingual,
c. etiologia poate fi virală,
d. nu apare în cadrul bolilor metabolice (diabet zaharat), corticoterapie,
e. putem întâlni anticorpi antistreptolizinăs O (ASLO).
R: c.

2. Cu privire la tusea convulsivă sunt adevărate următoarele afirmaţii:


a. agentul etiologic este acelaşi cu febra Q,
b. agentul etiologic este Bordetella pertussis,
c. boala o pot face numai copii,
d. perioada de incubaţie este de peste 60 de zile,
e. stadiul de convalescenţă dureazp 3 luni.
R: b.

3. Alegeţi germenul ce nu poate fi izolat din coprocultură:


a. Shigella,
b. Campylobacter,
c. Clostridium difficile,
d. Streptococ β hemolitic,
e. Yersinia.
R: d.

4. Agentul etiologic în difeterie este:


a. Clostridium tetani,
b. Carignebacterium diphteriae,
c. Clostridium botulinum,
d. Virusul urlian,
e. Virusul varicela-zoster.
R: b.

5. Care este semnul de laborator ce ne orientează pentru diagnosticul de trichineloză:


a. anemie severă,
b. septicemie,
c. eozinofilie,
d. trombocitopnie,
e. semne de hepatită acută.
R: c.
6. Hipertensiunea intracraniană nu este exprimată prin:
a. cefalee internă, continuă, difuză, „în cască”,
b. vărsături, neprecedate de greaţă,
c. fotofobie,
137
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

d. tahicardie,
e. bradicardie.
R: d.

7. În categoria C, a infecţiei cu HIV includem:


a. candidoză orofaringiană,
b. displazie cervicală,
c. candidoză esofagiană,
d. herpes zoster,
e. candidoză vulvovaginală.
R: c.

8. Infecţia primară cu virusul sinciţial respirator se caracterizează prin următoarele, cu excepţie:


a. incubaţie peste 14 zile,
b. afectare laringiană,
c. wheezing,
d. pneumonie,
e. bronşiolită.
R: a.

9. Următoarele sunt forme clinice ale tusei convulsive după gravitate, cu excepţie:
a. forma uşoar,
b. forma sugarului,
c. forma larvată,
d. forma ............
e. forma gravă.
R: b.

10. Una din afirmaţiile următoare cu privire la impetigo streptococic este adevărată:
a. apare mai frecvent la adult,
b. începe cu maculo-papule generalizate,
c. postulele se erodează şi formează cruste groase cu aspect meliceric,
d. nu este contagios,
e. este sinonim cu erizipelul.
R: c.

11. Despre agentul etiologic al hepatitei B putem afirma:


a. este un virus ARN,
b. este un virus ADN,
c. nu este patogen pentru om,
d. nu are efect citopatic asupra hepatocitului,
e. replicarea VHB are loc predominant în splină.
R: b.

12. Între manifestările extrahepatice ale hepatitei C întâlnim:


138
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

a. vasculită,
b. tiroidita Hashimoto,
c. pancreatită,
d. glanerulonefrită membrană proliferativă,
e. disfuncţia glandei lacrimale.
R: c.

13. Alegeţi afirmaţia falsă despre opistotonusul din tetanus:


a. predomină la muşchii exteriori,
b. bolnavul prezintă o ............ accentuantă,
c. se sprijină în occiput şi în călcâie,
d. poate afecta numai muşchiul flexor,
e. nu este semn patognomonic în tetanus,
R: e

14. Botulismul poate fi contactat prin următoarele cu excepţie:


a. consumul de cârnaţi („botulis”),
b. alimente conservate,
c. excepţional prin infecţia unei plăgi,
d. sexual,
e. ingerată cu alimentele la sugari.
R: d.

DISCIPLINA DISPENSARIZARE OBSTETRICALĂ


Autor: Prof. univ. Dr. Novac Liliana

GRILE CU RASPUNS SIMPLU

1. Perioada de gestaţie sau perioada prenatală are o durată normală de :


a. 230 – 240 zile
b. 280 – 284 zile
c. 290 – 300 zile
d. 310 – 330 zile
e. 340 – 350 zile
R–b
2. Fecundarea are loc în mod normal ,pentru o evolutie fiziologică a sarcinii în :
a. porţiunea ampulară a trompei
b. porţiunea interstiţială a trompei
c. cavitatea uterină
d. la nivel ovarian
139
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

e. cavitatea peritoneală
R–a
3. La câte zile oul uman este implantat în mucoasa uterină :
a. 5 zile
b. 8 zile
c. 7 zile
d. 10 zile
e. 20 zile
R–c
4. Hemostaza din postpartumul imediat se realizează pe baza structurii speciale a stratului :
a. extern
b. mijlociu
c. intern
d. toate
e. nici unul
R–b
5. Segmentul inferior se formează :
a. din primele luni de sarcină
b. din al II-lea trimestru
c. în al III-lea trimestru
d. pe tot parcursul sarcinii
e. în travaliu
R–c
6. Prima consultaţie prenatală trebuie efectuată :
a. la 18 săptămâni de sarcină
b. la 5-6 săptămâni de sarcină
c. la 22 săptămâni de sarcină
d. la 33 săptămâni de sarcină
e. cu 7 zile înainte de nastere
R–b
7. Uterul gravid la termen are o lungime normală de :
a. 29 – 30 cm
b. 35 – 36 cm
c. 42 – 45 cm
d. 50 -52 cm
e. 27 – 28 cm
R.-c
8. Dacă sarcina evoluează normal, gravida va avea, în medie :
a. 14 consultaţii
b. 10 consultaţii
c. 6 consultaţii
d.> 16 consultaţii
e. 3 consultaţii
R –b

140
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

GRILE CU RASPUNS MULTIPLU

9. Frecvenţa normală a BCF este :


a. 120 bătăi/min
b. < 120 bătăi/min
c. 140 bătăi/min
d. 128 bătăi/min
e. 130 bătăi/min
R – a,c,d,e.
10. Obiectivele primei consultaţii prenatale sunt :
a.Confirmarea diagnosticului de sarcină şi a vârstei gestaţionale
b.Examinarea, consilierea gravidei
c. Depistarea problemelor de sănătate, elaborarea planului individual de supraveghere pe parcursul
sarcinii
d. Depistarea factorilor de risc
e. Efectuarea amniocentezei
R – a,b,c,d
11.La prima consultaţie prenatală efectuată în primul trimestru de sarcină:
a. se stabileşte diagnosticul de sarcină
b. se ia în evidenţă gravida, se întocmeşte fişa medicală pentru urmărirea sarcinii şi
se completează carnetul de sănătate al gravidei
c. se stabileşte data ultimei menstruaţii, vârsta gestaţională cu aproximaţie
d. se monitorizează BCF
e. se stabileşte data probabilă a naşterii, în funcţie de ultima menstruaţie.
R – a,b,c,e
12. Creşterea în greutate în sarcina normală cu făt unic, la femeile de talie medie, trebuie să fie de
:
a. 11,5 kg
b. 12 kg
c. 20 kg
d. 30 kg
e. 13,5 kg
R – a,b,e
13. La ce valori ale TA se poate pune diagnosticul de HTA indusă de sarcină la o gravidă în
ultimul trimestru de sarcină:
a. 120/75 mmHg
b. 160/85 mmHg
c. 140/90 mmHg
d. 150/100 mmHg
e. 160/100 mmHg
R – b,c,d,e
14. La ce vârstă de sarcină se recomandă examenul ultrasonografic pentru depistarea
malformaţiilor congenitale :
a. 6 săptămâni de sarcină
b.18 săptămâni de sarcină
c. 8 săptămâni de sarcină
141
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

d. 17 săptămâni de sarcină
e. 20 săptămâni de sarcină
R – b,d,e
15. Examenele de laborator standard se efectuează pe parcursul unei sarcini normale :
a.în primul trimestru
b. în al doilea trimestru
c.în trimestrul trei
d. în fiecare lună
e. o singură dată
R – a,b,c
16. Cele mai potrivite exerciţii fizice pentru o gravidă normală sunt :
a. gimnastica aerobică moderată
b. înotul
c.exerciţiile de relaxare plimbările active
d.nici unnul
e. plimbările active
R – a,b,c,e
17.Complicatiile chistului ovarian, de dimensiune medie, asociat sarcinii pot fi :
a. hemoragie intratumorală
b. torsiune
c. rezoluţie spontană
d. rupere spontana
e. inclavare
R – a,b,d,e
18.Ce perioadă a sarcinii este cea mai vulnerabilă ca risc medicamentos teratogen :
a.3-4 săptămâni post concepţie
b.5-6 săptămâni post concepţie
c.6-7 săptămâni post concepţie
d.8 săptămâni post concepţie
e.10-12 săptămâni post concepţie
R. - a,b,c,d
19.Care sunt complicaţiile anesteziei peridurale aplicată pe parcursul travaliului:
a.blocada spinală totală
b.hipertensiunea maternă
c.hipotensiunea maternă
d.injectarea anestezicului intravenos
e.abolirea reflexelor expulzive
R. - a,c,d,e
20.Care sunt factorii medico-biologici care influenţează fertilitatea şi natalitatea :
a.sterilitatea feminina primara si secundara;
b.sterilitatea masculina;
c. numarul de copii doriti
d.patologia genitala, inclusiv consecintele medicale ale avorturilor;
e.igiena sexuala.
R.- a,b,d,e
21. Care sunt factorii legislativi care influenţează fertilitatea şi natalitatea :
142
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

a.prevederile Codului muncii si Codului familiei;


b.sistemul de alocatii pentru copii;
c.programe de protectie materno-infantila;
d.motivatiile subiective ale comportamentului demografic
e.politica de planificare familiala inclusiv legislatia privind avorturile.
R.- a,b,c,e
22.Obiectivele consultaţiei prenatale sunt :
a.Supravegherea evoluţiei sarcinii şi asigurarea unei bune evoluţii a mamei şi copilului.
b.Supravegherea creşterii şi stării intrauterine a fătului .
c.Monitorizarea tensiunii arteriale la gravidă.
d.Evaluarea indicilor demografici pe plan naţional
e.Urmărirea indicilor de bază de laborator
R.- a,b,c,e
23.Care este frecvenţa consultaţiilor prenatale efectuate pe parcursul unei sarcini normale :
a.lunar în primul trimestru
b.lunar în trimestrul II
c.lunar în trimestrul III
d.bilunar în trimestrul II
e.bilunar în trimestrul III
R.- a,b,e
24. Scopul consultaţiei prenatale constă în:
a.verificarea funcţională a organelor materne, care vor fi suprasolicitate de sarcină;
b.supravegherea sarcinii şi depistarea factorilor de risc, pentru a preveni complicaţiile obstetricale;
c.dirijarea condiţiilor de igienă a sarcinii;
d.pregatirea fizică şi psihică în vederea naşterii
e.supravegherea naşterii
R.- a,b,c,d
25. Lipsa proteinelor în alimentaţia femeii însărcinate poate duce la :
a.evoluţia normală a sarcinii
b.edeme,
c.anemie,
d.preeclampsie,
e.avort, naştere prematură
R.- b,c,d,e

143
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

DISCIPLINA ENDOCRINOLOGIE
Autor: Prof.univ.Dr.Marian Bistriceanu
1. Estrogenii sunt hormoni:
a. peptidici
b. sterolici
c. aminici
d. proteici
e. glicoproteici
2. Gonadotropii:
a. stimulează secreţia de hormoni ovarieni
b. induc diferenţierea ovarului
c. au rol în dezvoltarea canalelor Muller
d. au rol în involuţia canalelor Wolff
e. stimulează secreţia de prolactină
3. Tabloul clinic al menopauzei include:
a. scădere ponderală
b. tulburări de ciclu menstrual
c. scăderea tensiunii arteriale
d. simptome vasomotorii
e. creşterea riscului tromboembolic
4. În insuficienţa ovariană prematură:
a. se modifică raportul FSH/LH
b. estrogenii sunt crescuţi
c. creşte prolactina
d. scade cortizolul
e. nivelul gonadotropilor este crescut
5. Sindromul Turner asociază:
a. pubertate precoce
b. malformaţii digestive
c. pterigium colli
144
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

d. scăderea gonadotropilor
e. statură finală înaltă cu eunucoidism
6. Rezistenţa la androgeni se caracterizează prin:
a. hirsutism
b. fenotip feminin
c. genotip feminin
d. involuţia glandelor mamare
e. bradimenoree
7. În etiologia pubertăţii precoce feminine este implicată:
a. disgenezia ovariană
b. rezistenţa la gonadotropi
c. absenţa unui cromozom X
d. hiperplazia adrenală congenitală prin deficit de 21 hidroxilază
e. hiperplazia adrenală congenitală prin deficit de 17αhidroxilază
8. În sindromul de ovar polichistic virilizant apar:
a. dislipidemie
b. crize hipoglicemice
c. scăderea gonadotropilor
d. tumori ovariene maligne
e. involuţia canalelor Muller
9. Hormonii estrogeni:
a. sunt secretaţi în celulele granuloase
b. sunt secretaţi în celulele tecale
c. sunt secretaţi în ţesutul adipos
d. acţionează la nivelul receptorilor nucleari
e. acţionează pe receptori de membrană (efecte nongenomice)
10. Secreţia pulsatilă a gonadoliberinei hipotalamice este inhibată de:
a. opioidele cerebrale
b. prolactină
c. hormoni tiroidieni
d. aldosteron
145
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

e. parathormon
11. În tratamentul menopauzei se folosesc:
a. Bromocriptina
b. Agoniştii de gonadoliberină
c. estrogeni naturali
d. contraceptive orale
e. Progesteronul şi progestativele
12. Insuficienţa ovariană prematură poate fi determinată de:
a. stress
b. hiperprolactinemie
c. excesul de androgeni
d. autoimunitate
e. defecte ale genelor X linkate şi autozomale ce intervin în dezvoltarea ovarului
13. Diagnosticul de sindrom Turner este sugerat de:
a. absenţa cromatinei Barr
b. nivelul scăzut al gonadotropilor
c. nivelul scăzut al estrogenilor
d. apariţia hirsutismului
e. prezenţa unui cromozom X extranumerar
14. Hermafroditismul adevărat:
a. este consecinţa mutaţiilor genei ce codifică receptorul androgenic
b. este prezenţa ţesutului testicular şi ovarian la acelaşi individ
c. asociază ambiguitatea genitală
d. are genotip 47,XXY
e. este consecinţa deficitelor enzimatice în biosinteza corticosuprarenalei
15. Care dintre următoarele afecţiuni sunt implicate în etiologia pubertăţii tardive?
a. craniofaringromul
b. hipofizita limfocitară
c. sindromul Kallmann
d. sindromul McCune Albright
e. chisturile ovariene autonome
146
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

16. În tratamentul sindromului ovarelor polichistice se folosesc:


a. insulina
b. contraceptive orale
c. antiandrogeni
d. androgeni
e. corticoizi
17. În sindromul de hipofiză izolată scad:
a. hormonul de creştere
b. gonadoliberina
c. gonadotropii
d. TSH-ul
e. prolactina
18. Amenoreea de stress este determinată de:
a. creşterea opioidelor centrale
b. leziuni hipotalamice
c. tumori hipofizare
d. excesul de androgeni
e. scăderea amplitudinii şi frecvenţei pulsaţiilor gonadoliberinei
19. În etiologia sindromului amenoree-galactoree sunt implicate:
a. medicamentele ce blochează receptorii dopaminei
b. leziunile hipotalamice
c. tumorile hipofizare secretante de prolactină
d. hipotiroidismul secundar
e. leziunile tijei hipotalamohipofizare
20. Tabloul clinic al sindromului tumoral hipofizar include:
a. surditate
b. cefalee
c. îngustarea câmpului vizual
d. paralizii ale nervilor cranieni III, IV, VI
e. semne de hipersecreţie şi hiposecreţie a hormonilor hipofizari
21. În tratamentul infertilitaţii endocrine feminine se folosesc:
147
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

a. Bromocriptina
b. Clomifenul citrat
c. Gonadoliberina administrată pulsatil
d. Octreotidul
e. Gonadotropina corionică
22. Scăderea hormonilor tiroidieni, creşterea TSH şi a titrului anticorpilor antiperoxidază sugerează
diagnosticul de:
a. tiroidită cronică Hashimoto
b. tiroidită postpartum
c. boala Basedow
d. guşă endemică
e. adenom hipofizar secretant de TSH
23. Sindromul suprarenometabolic asociază:
a. scădere ponderală
b. striuri cutanate atrofice violacee
c. hipertensiune arterială
d. galactoree
e. diabet insipid gestaţional
24. Deficitul complet de 21 hidroxilază determină:
a. virilizarea organelor genitale externe la fătul de sex feminin
b. hipertensiune arterială
c. pubertate precoce heterosexuală la fetiţe
d. pierdere de sare
e. scăderea ACTH
25. În insuficienţa corticosuprarenală cronică primară:
a. tegumentele se depigmentează
b. apare hipertensiunea arterială
c. apare hirsutism
d. sodiul plasmatic scade
e. glicemia scade

148
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

RĂSPUNSURI TESTE GRILĂ


DISCIPLINA ENDOCRINOLOGIE

1. b
2. a
3. d
4. e
5. c
6. b
7. d
8. a
9. a, c, d, e
10. a, b
11. c, e
12. d, e
13. a, c
14. b, c
15. a, b, c
16. b, c
17. c, d
18. a, e
19. a, b, c, e
20. b, c, d, e
21. a, b, c, e
22. a, b
23. b, c
24. a, c, d
25. d, e

149
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

DISCIPLINA: ONCOLOGIE GENERALA SI GINECOLOGICA


Autori: Prof. univ. Dr. Florinel Badulescu, Conf. univ. Dr. Mihaela Danciulescu, Asist. univ. Dr.
Michael Schenker, Asist. univ. Dr. Anda Crisan

1. Diagnosticul de malignitate se stabileste prin :


a.anamneza
b.tomografie computerizata
c. examen clinic loco-regional
d. rezonanta magnetica nucleara
e. examen microscopic

2.Care este prima etapa a procesului de carcinogeneza:


a. progresia
b. angiogeneza
c. metastazarea
d.invazia locala
e. initierea

3.Carcinoamele se dezvolta de la nivelul:


a. tecii neuronale
b.celulelor gliale
c.celulelor epiteliale
d.fibroblastilor
e. toate de mai sus

4.Pentru diagnosticul cancerului colului uterin sunt necesare:


a.radiografie pulmonara
b.bronhoscopie
c.gastroscopie
d.tomografie computerizata pelvina
e. cistoscopie

5.Pentru evaluarea extensiei reale a cancerului colului uterin sunt necesare:


a..urografie
b.cistoscopie
c.rectoscopie
d.scintigrafie osoasa
e.tomografie computerizata

6.Care din urmatorii factori sunt implicati in aparitia cancerului :


a.azbestul
b.aflatoxinele
c. retinoizii
d. hormonii estrogeni
150
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

e. imunosupresia

7.Urmatoarele sunt caracteristici ale carcinomului in situ:


a.invazia membranei bazale
b.distrugerea matricei extracelulare
c.lipsa vascularizatiei
d. malignitatea
e.posibilitatea metastazarii

8.Investigatii paraclinice necesare diagnosticului oncologic sunt:


a.radiografia toraco-pleuro-mediastino-pulmonara
b.scintigrafia osoasa
c.rezonanta magnetica nucleara
d.medulograma
e.glicemia a jeune

9.Examenul citologic necesar dg.oncologic presupune prelevarea de celule din:


a.sputa
b.lichid de lavaj
c. ganglion
d. tumora
e. secretie nazala

10.Examenul histopatologic presupune prelevarea de tesut prin:


a. biopsia unei tumori
b. biopsia ganglionara
c. biopsia medulara
d.amprentare pe lama
e. ex.Babes-Papanicolaou

11. Documentele de evidenta a bolnavilor oncologici sunt:


a. fisa onc.1
b. fisa onc.2
c. certificatul medical
d. foaia de observatie oncologica
e. fisa onc.3

12.Urmatoarele sunt efecte adverse ale chimioterapiei:


a. anemia
b. leucocitoza
c. trombocitoza
d.alopecia
e.greata

13.Sindroame dureroase in cancer:


a.durerea din metastazele osoase
151
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

b.plexopatii
c.dureri ale extremitatilor
d.durerea abdominala
e. toate cele de mai sus

14.Sarcoamele se pot dezvolta de la nivelul:


a. tecii neuronale
b.celulelor gliale
c.celulelor epiteliale
d.fibroblastilor
e. toate de mai sus

15.Chimioterapia antineoplazica se administreaza numai dupa controlul:


a.hemoleucogramei complete
b.V.S.H.
c.ureei,creatininei
d.transaminazelor
e. calcemiei

16.Efectele secundare ale tratamentului citostatic sunt:


a.greata,varsaturi
b.alopecie
c.toxicitate hematologica
d.cresterea apetitului
e.hepatotoxicitate

17.Care dintre urmatoarele sunt metode de tratament pentru cancerul corpului uterin:
a. imunoterapie
b. terapie tintita molecular
c. hormonoterapie
d. criochirurgie
e. bisfosfonati

18.Hormonoterapia in oncologie este indicata in:


a. cancerul glandei mamare
b. cancerul endometrial
c. cancerul colului uterin
d. cancerul prostatei
e. cancerul ovarian

19.Pentru diagnosticul cancerului corpului uterin sunt necesare:


a.radiografia pulmonara
b.bronhoscopia
c. gastroscopia
d. tomografia computerizata
e. examenul clinic local
152
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

20.Simptomatologia de debut in cancerul ovarian poate consta in:


a. ascita
b. durere abdominala
c. manifestari paraneoplazice
d. epistaxis
e. febra

21.Tratamentul cancerului ovarian consta in:


a. interventie chirurgicala
b. chimioterapie
c. hormonoterapie
d. radioterapie
e. imunoterapie

22.Evolutia pelvina cancerului colului uterin poate consta in:


a. invazia vaginului
b. invazia parametrelor
c. invazia vezicii urinare
d. toate de mai sus sunt false
e. toate de mai sus sunt corecte

23.Evolutia naturala a cancerului ovarian consta in:


a. invazia directa
b. diseminarea limfatica
c. diseminarea hematogena
d. diseminarea peritoneala
e. diseminarea pleurala

24.Simptomatologia cancerului colului uterin consta in:


a. durere in timpul actului sexual
b. metroragie
c. leucoree
d. masa tumorala palpabila
e. dispnee cauzata de determinari secundare pulmonare

25.Simptomatologia cancerului corpului uterin consta in:


a. durere in timpul actului sexual
b. metroragie
c. leucoree
d. masa tumorala palpabila
e. dispnee cauzata de determinari secundare pulmonare

26.Explorarile paraclinice necesare diagnosticului cancerului ovarian:


a. tomografie computerizata
b. probe functionale respiratorii
153
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

c. bronhoscopie
d. CA 15-3
e. radiografie pelvina

27.Tratamentul complex al cancerului glandei mamare consta in:


a. interventie chirurgicala
b. radioterapie
c. chimioterapie, hormonoterapie
d. imunoterapie
e. terapie moleculara tintita

28. Factori de risc in cancerul colului uterin sunt:


a. status socio-economic precar
b. debut precoce al vietii sexuale,promiscuitate sexuala
c. virusul Papiloma uman
d. virusul Ebstein-Barr
e. numarul scazut de nasteri

29.Complicatiile ce pot apare in evolutia cancerului colului uterin:


a. hemoragii
b. insuficienta renala
c. pleurezia
d. ascita
e. infectie respiratorie severa

30.Evolutia nefavorabila a cancerului glandei mamare consta in:


a. infarctul miocardic
b.tuberculoza mamara
c. metastazarea
d. amenoreea
e.insuficienta renala

31.Diagnosticul cancerului glandei mamare presupune:


a. endoscopie digestiva superioara
b. mamografie
c. citologia sputei
d. titrul seric de hormoni estrogeni
e.determinari hormonal

32. Etapele carcinogenezei :


a. hiperplazia
b.promovarea
c. metaplazia
d. hipertofia
154
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

e. invazia si metastazarea

33.Celula neoplazica prezinta modificari ale suprafetei celulare:


a. modificari de permeabilitate
b. modificari de distributie si orientare a componentelor structurale
c.modificari de mobilitate(crestere)
d.modificari antigenice
e.cresterea adezivitatii intercelulare

34.Caracteristicile procesului neoplazic:


a. diferentiere crescuta
b. evolutia controlata
c. reversibilitatea
d. monoclonalitatea
e. evolutia lent progresiva

35.Criterii de clasificare a tumorilor:


a. de evolutivitate
b.histogenetic
c. de localizare
d.histologic si functional
e. toate de mai sus sunt corecte

36.Modificari biologice la nivelul celulelor maligne produse de tratamentul radiant:


a. ingrosarea cromozomilor
b.rupturi cromozomiale
c.accelerarea mitozei
d.diferentierea celulara
e.moartea celulara

37.Organele foarte radiosensibile:


a. cristalin
b. tesut conjunctiv
c .tegument
d. mucoase
e. maduva osoasa

38. Unele din scopurile tratamentului chirurgical in oncologie sunt:


a. profilactic
b.diagnostic
c.stadializare
d.curativ
e.taote cele de mai sus sunt corecte

39.Chirurgia endoscopica cu scop terapeutic NU este utilizata in oncologie in cazul:


a.leziunilor esofagului
155
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

b.leziunilor gastrice
c.leziunilor tractului genito-urinar
d.leziunilor colonului
e. leziunilor cardiace

40.Terapia hormonala este:


a. ablativa
b. aditiva
c.competitiva
d.toate cele de mai sus sunt false
e. toate cele de mai sus sunt corecte

41.Rolul nursei / moasei in terapia durerii:


a. -administreaza medicatia antalgica
b. -modifica tratamentul antalgic daca durerea se accentueaza
c. -urmareste efectul tratamentului antalgic
d. -urmareste efectele secundare ale terapiei antalgice
e. -in cazul persistentei durerii dupa tratamentul cu antalgice de linia intai, administreaza
opiacee

42. Rolul nursei / moasei în efectuarea tranzitului baritat esofagian constă din:
a. prepară cantitatea de bariu necesară explorării
b. recomandă repaus alimentar pacientului, cu 12 ore înaintea investigaţiei
c. stabileşte necesitatea efectuării ei
d. administrează preventiv antialgice
e. stabileşte efectuarea ei înaintea endoscopiei digestive

43. Rolul nursei / moasei în educaţia pacientului constă în:


a. informarea lui asupra bolii sale în şedinţe scurte şi termeni clari
b. încurajarea pacientului să pună întrebări legate de boala sa
c. implicarea pacientului în decizia terapeutică
d. implicarea pacientului în decizia procedurilor de diagnostic
e. să răspundă corect la toate întrebările puse de pacient în legătură cu boala lui

44. Rolul nursei / moasei in administrarea chimioterapie presupune :


a.instruirea pacientului asupra unor tehnici de relaxare inainte de chimioterapie
b.educarea pacientului a referitoare la efectele secundare post-terapeutice
c.informarea pacientului referitoare la alimentatia in cursul chimioterapiei
d.stabilirea tratamentului antiemetic
e.semnalarea prompta a febrei, frisoanelor,scaunelor modificate,sangerarilor nazale

45. Rolul nursei / moasei in diagnosticul oncologic:


a. -recolteaza probe biologice
b. -pregateste materialele necesare unor explorari paraclinice
c. -pregateste psihologic pacientul
d. -insoteste pacientul la anumite investigatii
156
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

e. -prescrie medicatia necesara unor explorari

46. Interventia nursei / moasei in prevenirea si tratarea infectiilor in oncologie:


a. -respecta riguros regulile de asepsie
b. -urmareste pastrarea riguroasa a igienei pacientului
c. -administreaza profilactic antibiotic din proprie initiativa
d. -termometrizeaza bolnavul la indicatia medicului
e. -administreaza tratamentul antiinfectios in functie de prescriptia medicala

47. Interventia nursei / moasei in prevenirea si tratarea infectiilor in oncologie:


a. -respecta riguros regulile de asepsie
b. -urmareste pastrarea riguroasa a igienei pacientului
c. -administreaza profilactic antibiotic din proprie initiativa
d. -termometrizeaza bolnavul la indicatia medicului
e. -administreaza tratamentul antiinfectios in functie de prescriptia medicala

48. Interventia nursei / moasei in tratarea efectelor secundare ale chimioterapiei:


a. -hidratarea p.o. si parenterala a pacientului
b. -tratamentul varsaturilor conform indicatiei medicului
c. -monitorizarea pulsului,T.A.,diureza,scaun,temperaturii
d. -tratamentul urgent al efectelor alergice ale citostaticelor
e. -supravegheaza administrarii paravenoase a unor citostatice

49. In cazul diareii ca efect secundar al tratamentului cancerului colului uterin, rolul nursei / moasei
consta in:
a. -supravegherea dietei
b. -administrarea de medicatie antidiareica
c. -hidratare-minim 2l/zi
d. -clismare
e. -administrarea de anxiolitice

50. In cazul pacientilor cu ureterostoma rolul nursei / moasei consta in:


a. -invatarea pacientului sa pastreze o igiena locala riguroasa
b. -informarea bolnavului asupra regimului alimentar si hidric adecvat
c. -punerea la dispozitia pacientului a informatiilor necesare despre curatenia
personala,desfasurarea activitatii,etc.
d. -psihoterapie
e. -urmarirea clinica a evolutiei bolii

* Raspunsurile corecte la disciplina oncologie generala si ginecologica sunt boldate

157
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

Disciplina: ASISTENTA SOCIALA SI LEGISLATIA FAMILIEI


Autor: Conf. univ. Dr. Mugurel Ghelase

1. Dreptul la asistenta sociala in Romania este garantat in conditiile legii:


a) numai pentru cetatenii cu domiciliu in Romania
b) numai pentru cetatenii cu resedinta in Romania
c) numai pentru cetatenii romani
d) pentru toti cetatenii romani cu domiciliu sau resedinta in Romania
e) pentru toti cetatenii romani, cu exceptia celor ce detin dubla cetatenie

2. Serviciile sociale pot fi acordate:


a) numai in centre de zi si rezidentiale
b) numai in centre publice
c) in comunitate
d) numai in centre private
e) numai la domiciliul beneficiarului

3. Prestatiile sociale reprezinta:


a) suport moral
b) transferari financiare
c) servicii de consultanta
d) ingrijiri la domiciliu
e) asistenta medico-sociala

4. Serviciile si prestatiile sociale se acorda in functie de:


a) situatia persoanei
b) etnia persoanei
c) varsta persoanei
d) sexul persoanei
e) religia persoanei

5. Prestatiile sociale se acorda pe baza urmatoarelor criterii:


a) evaluarea contextului familial
b) varsta si etnia solicitantului
c) veniturile solicitantului sau ale familiei acestuia
d) conditiile de locuit
e) starea de sanatate si gradul de dependenta

6. Observatorul Social reprezinta:


a) organizatie non-guvernamentala privata ce monitorizeaza serviciile sociale
b) institutie publica cu rol de implementare a politicilor sociale la nivel national
c) publicatie a Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei
d) departament in cadrul Inspectiei Sociale de Stat
e) institutie internationala ce monitorizeaza serviciile sociale in Romania.
158
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

7. Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale isi desfasoara activitatea prin structuri
organizate:
a) numai la nivel local
b) numai in resedintele de judet
c) numai in municipiul Bucuresti
d) in fiecare municipiu, resedinta de judet, precum si in municipiul Bucuresti
e) in fiecare municipiu, cu exceptia municipiului Bucuresti

8. Serviciul public de asistenta sociala are urmatoarele atributii la nivel local:


a) identifica nevoile sociale ale comunitatii si le solutioneaza
b) identifica nevoile sociale ale comunitatii, cu exceptia comunitatilor minoritare
c) elaboreaza si propune proiectul de buget anual
d) elaboreaza si implementeaza proiecte cu finantare nationala
e) elaboreaza si implementeaza proiecte cu finantare internationala

9. Serviciile sociale se clasifica in:


a) primare
b) secundare
c) tertiare
d) speciale
e) specializate

10. Organizarea, functionarea si finantarea sistemului national de asistenta sociala in


Romania este reglementata de legea:
a) 705/2001
b) 47/2006
c) 272/2004
d) 416/2001
e) 95/2006

11. Asistenta sociala a persoanelor varstnice in Romania este reglementata prin legea:
a) 47/2006
b) 705/2001
c) 17/2000
d) 416/2001
e) 95/2006

12. Diagnoza sociala cuprinde:


a) precizarea cauzei de dependenta
b) indicarea factorilor de risc ai dependentei
c) indicarea factorilor cauzali de dependenta
159
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

d) stabilirea factorilor care se pot utiliza in favoarea terapiei sociale


e) stabilirea factorilor care constituie obstacole in terapia sociala

13. Masurile administrative destinate protectiei copilului sunt urmatoarele:


a) tutela
b) curatela
c) plasamentul
d) incadrarea copilului intr-o categorie de varsta
e) incadrarea copilului intr-un grad de handicap

14. Casatoria este interzisa de lege in urmatoarele situatii:


a) intre rudele in linie dreapta
b) unul din viitorii soti este deja casatorit
c) intre cei infiati de persoane diferite
d) unul din viitorii este debil mintal
e) viitorii soti au religii diferite

15. Sarcina tutelei poate fi refuzata in urmatoarele cazuri:


a) persoane care au implinit varsta de 50 de ani
b) persoane care au implinit varsta de 60 de ani
c) mame ale caror copii au implinit varsta de 10 ani
d) persoane ce exercita o alta tutela sau curatela
e) femeile insarcinate

16. Nu poate fi tutore:


a) minorul
b) cel pus sub interdictie
c) cel ce are religie diferita de a minorului
d) cel decazut din drepturi parintesti
e) varstnicul

17. Persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiaza de urmatoarele facilitati fiscale:
a) scutire de la plata energiei electrice
b) scutire de la plata impozitului pe cladire si teren
c) scutire de la plata taxei asupra autoturismului adaptat handicapului
d) scutire de impozit pe veniturile din salarii
e) scutire de la plata ratelor pentru creditele bancare

18. Etapa de viata 0-2 ani se caracterizeaza prin:


a) fantezia si joaca
b) maturizarea sistemului nervos
c) intelegerea cauzalitatii
d) limbajul
e) diferentierea emotiilor

160
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

19. Etapa de viata 2-4 ani se caracterizeaza prin:


a) intelegerea cauzalitatii
b) diferentierea emotiilor
c) fantezia si joaca
d) miscarea
e) utilizarea simbolurilor in gandire

20. Etapa de viata 5-7 ani se caracterizeaza prin:


a) autocontrol
b) identificarea sexului
c) jocurile in grup
d) identificarea standardelor morale
e) limbajul

21. Etapa de viata 8-12 ani se caracterizeaza prin:


a) relatiile de prietenie in grup
b) identificarea sexului prietenilor
c) relatiile intre sexe
d) introspectia
e) cooperarea

22. Etapa de viata 13-17 ani se caracterizeaza prin:


a) jocul in echipa
b) introspectia
c) relatiile intre sexe
d) procesul de gandire abstracta
e) interiorizarea unor principii morale

23. Etapa de viata 18-22 ani se caracterizeaza prin:


a) interiorizarea unor principii morale
b) alegerea carierei si separarea de parinti
c) casatoria si nasterea copilului
d) relatiile intre sexe
e) maturizarea fizica si sexuala

24. Etapa de viata 23-24 ani se caracterizeaza prin:


a) alegerea carierei si separarea de parinti
b) relatii intre sexe
c) responsabilitatea la locul de munca
d) dezvoltarea unui sistem de viata separat de familie
e) casatoria si nasterea copilului

25. Etapa de viata 35-60 ani se caracterizeaza prin:


161
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

a) dezvoltarea unui sistem de viata separat de familie


b) cresterea copiilor
c) responsabilitatea la locul de munca
d) dezvoltarea profesionala
e) organizarea resurselor materiale

DISCIPLINA: NURSING COMUNITAR


Autori: Conf. univ.Dr. Madalina Manea, Asist. univ. Dr. Ana Maria Traistaru

1.Alimentatia naturala este necesara datorita urmatoarelor caracteristici:


a)asigura o crestere si dezvoltare normala a copilului
b)este adaptat nevoilor nutritive si digestiei fiziologice ale nou nascutului si sugarului
c)asigura intretinerea metabolismului bazal
d)nu contine factori de crestere
e)nu are efect contraceptiv
Raspuns : a)b)c)d)

2.Particularitatile nutritive ce deosebesc copilul de adult sunt :


a) nevoi calorice scazute in primele luni de viata
b)aport proteic crescut care sa includa aminoacizi esentiali
c)aport echilibrat de glucide si lipide
d)nevoi crescute de apa si nutrienti semiesentiali
e)nevoi calorice crescute pentru a asigura ritmul de crestere si dezvoltare
Raspuns b)c)d)e)

3. Pasajul prin laptele matern a urmatorilor agenti patogeni constituie un dezavantaj al


alaptarii la san :
a)virusul citomegalic
b)virusul rubeolei
c)virusul HIV nu prezinta pasaj prin laptele matern
d)virusul hepatitei B
e)plumbul
Raspuns a)b)d)e)

4.Contraindicatiile permanente ale alaptarii la san sunt:


a)tuberculoza
b)SIDA
c)septicemia
d)fisuri mamelonare
e)mastita
Raspuns a)b)c)

5.Necesarul de apa la copii este diferit, in functie de varsta :


a)prematur 170-200ml/kg.c./zi
b)nou nascut 100-150ml/kg.c/zi
c)sugar la 3 luni 100ml/kg.c/zi
162
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

d)copil la 1 an 120-130 ml/kg.c/zi


e)copil la 10 ani 70-80ml/kg.c/zi
Raspuns a)b)d)e)

6.Necesarul caloric la copil este adecvat varstei, pentru a asigura o crestere si o


dezvoltare buna astfel :
a)la prematuri 120kcal/kg.c/zi
b)la sugar 100kcal./kg.c/zi
c)in primul an de viata 80-120 kcal/kg.c/zi
d)la adult 35kcal/kg.c/zi,
e)la sugari 140-160 kcalc/zi
Raspuns a)b)c)d)

7.In organism proteinele sunt constituenti ai celulelor si tesuturilor:


a) au rol structural
b)intra in structura acizilor nucleici
c)au rol in transportul ionilor si a moleculelor mici
d)intra in structura hormonilor, receptorilor, factorilor de coagulare, a enzimelor.
e)nu au rol energetic.
Raspuns a)b)c)d)

8.Vitaminele sunt cofactori esentiali in numeroase cai metabolice. Vitaminele


liposolubile sunt:
a) vitamina A
b) vitamina B6
c)vitamina D
d) vitamina E
e)acidul nicotinic
Raspuns a)c)d)

9.Vitaminele hidrosolubile sunt:


a) vitamina B1,B2,B6
b)vitamina K
c)acidul nicotinic
d)vitamina B12
e)vitamina C sau acidul ascorbic.
Raspuns a)c)d)

10.Formulele de lapte adaptate pentru alimentatia sugarului sunt:


a) formule de start
b)formule falow up
c)laptele de vaca
d)formule pentru prematuri
e)formule speciale pentru nou nascuti
Raspuns a)b)d)e)
163
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

11.Vaccinul este :
a)o toxina bacteriana modificata prin prelucrare
b)o solutie sterila care contine anticorpi proveniti din plasma umana
c)o solutie de anticorpi din serul animalelor
d)o suspensie de microorganisme vii atenuate sau inactivate ce induc imunitate
e)o suspensie ce contine fractiuni de microorganisme ce induc imunitate

Raspuns d)e)

12.Creştere numericã a populaţiei varstnice se datoreaza


a)scăderii natalităţii,
b)a creşterii nivelului de trai,
c) a progreselor inregistrate in medicina,
d) ameliorarea morbidităţii şi mortalităţii,
e)scaderii sperantei de viata.
Raspuns a)b)c)d)

13.România se afla intr-un proces de îmbătrânire demografică prezentand urmatoarele


aspecte:
a) se prezinta la nivel mondial un procent mediu de imbatranire(17% reprezintă în prezent
ponderea persoanelor vârstnice);
b)speranţa de viaţă în România tinde spre 70, 2 ani
c) procesul de îmbătrânire este mai accentuat la femei – 18,8% - faţă de bărbaţi – 14,9%,
d) procesul de îmbătrânire este mai crescut în urban fata de rural.
e)sporirea populaţiei feminine in populaţia vârstnică, se numeşte „feminizarea populaţiei”.
Raspuns a)b)c)e)

14.Identificati afirmatia gresita:


a)imbătrânirea este un proces fiziologic, indiferent de vârsta cronologică.
b)senescenţa reprezintă ultima perioadă a vieţii,
c)senilitatea este perioada finală a vieţii, caracterizată de deteriorări biologice severe,
d)se consideră ca prag al bătrâneţii vârsta de 60 – 65 de ani,
e)senescenta este caracterizată de deteriorări biologice severe.
Raspuns a)b)c)d)

15. Ca rezultat al actiunii multiplilor factori interni si externi ce actioneaza concomitent:


biologici, sociali, economici şi culturali senescenţa este caracterizata de unproces de declin ce
se manifesta :
a)pe plan fiziologic,
b) psihologic,
164
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

c) economic
d) social
e)cultural
Raspuns a)b)c)d)
16.Clasificarea vârstelor cuprinde:
a) vârsta educaţiei,
b)varsta copilariei
c)vârsta productivă,
d) vârsta de pensionare,
e) vârsta dependenţei.
Raspuns a)c)d)e)

17.Îmbătrânirea fiziologică este mai evidentă clinic la nivelul urmatoarelor sisteme:


a) osteo-muscular,
b) cardio-respirator,
c)gastrointestinal,
d)nervos,
e)simtului olfactiv.
Raspuns a)b)c)d)

18. Modificarile aparatului locomotor la varstnic sunt:


a)scăderea forţei musculare şi a toleranţei la efort,
b)mersul devine mai încet şi cu pasi mici,
c)coloana devine cifotica, înălţimea se reduce datorita osteoporozei oaselor si a tasarilor
vertebrale, a degenerescentei cartilajelor articulare,
d)miscarile in articulatie devin dureroase si limitate,
e)cresterea masei musculare.
Raspuns a)b)c)d)

19.Consecintele fenomenului de imbatranire la nivelul sistemului cardiovascular sunt:


a)diminuarea pulsului;
b)creşterea tensiunii arteriale sistolice
c)scăderea celei diastolice
d)scaderea reactivitatii cardio-vasculare,
e)cresterea tensiunii diastolice.
Raspuns a)b)c)d)

20.Modificarile ce apar la varstnic la nivelul aparatului digestiv sunt:


a)întârzierea tranzitului intestinal cu constipaţii rebele,
b)scăderea secreţiei de enzime digestive,
c)cresterea peristaltismului intestinal
d)hipoaciditate gastrică,

165
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

e)umplere lentă a stomacului.


Raspuns a)b)d)e)

21. Sistemul genito-urinar sufera un proces de uzura care se manifesta prin


a)reducerea capacităţii de filtrare a rinichilor
b) oligurie,
c)incontinenta urinara de efort,
d)prostata creste in volum,
e) mucoasa vaginală se atrofiaza, devine uscată,friabila.
Raspuns a)c)d)e)

22.La varstnic modificarle sistemului nervos se caracterizează prin


a) diminuarea tuturor reflexelor
b)atrofie corticală de diferite grade,
c)cresterea irigatiei cerebrale,
d) ateroscleroza vaselor cerebrale
e) deficit de flux sanguin.
Raspuns a)b)d)e)

23.Factorii precipitanţi pentru îmbătrânirea psihologică care determina o adevarata crizã


de adaptare la noile condiţii sunt:
a)retragerea din activitate,
b)diferitele îmbolnăviri,
c)plecarea copiilor,
d)decesul partenerului,
e)legarea de noi prietenii.
Raspuns a)b)c)e)
24.Ingrijirea varstnicului implica analiza funcţiilor psihice:
a)nivelul de conştienţă, orientarea in timp si spatiu
b)starea afectivă, comportamentul,
c)integrarea în familie şi societate,
d)gandirea, limbajul.
e)reflexele osteotendinoase
Raspuns a)b)c)d)

25.Caracteristice varstnicului sunt:


a)depresia si anxietatea,
b)nstabilitatea emoţională, ideile de persecuţie,
c)logoreea,
d)insomnia diurna şi somnolenţa nocturna,
e) insomnia nocturna şi somnolenţă diurnă.
Raspuns a)b)c)d)

26. Ca urmare a procesului de imbatranire este afectat vazul situatie in care se


constata:
a)opacifieriea cristalinului,
166
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

b)reducerea câmpului vizual,


c)afectarea calităţii imaginii şi a acomodării vizuale (prezbiopie),
d)scăderea secreţiei lacrimale,
e)cresterea acomodarii vizuale.
Raspuns a)b)c)d)

27.Patognomonic perioadei de senectute este afectarea memoriei, astfel:


a)scăderea memoriei de scurtă durată
b)conservarea memoriei de lungă durată (bătrânul îşi aminteşte ce a făcut în tinereţe, dar nu-şi
aminteşte evenimentele recente)
c)uneori varstnicul are dificultati în orientarea temporo-spaţială,
d)bătrânul nu îşi aminteşte ce a făcut în tinereţe,
e) bătrânul nu-şi aminteşte evenimentele recente.
Raspuns a)b)c)e)

28.La varstnic gândirea sufera modificari astfel incat


a)scade ideatia,
b)scade spontaneitatea,
c)scade flexibilitatea gândirii,
d)se conserva funcţiile de sinteză,
e)nu prezinta dificultate în adaptare la situatii noi
Raspuns a)b)c)d)

29.Varstnicul prezinta modificari ale proceselor psihice, este afectat gandirea astfel:
a)scade flexibilitatea gandirii,
b)varstnicul devine rigid in gandire,
c)are dificultate în adaptare,
d)datorita experientei si maturitatii varstnicul isi conserva funcţiile de sinteză,
e)nu prezinta circumspecţie si cumpătare in gandire si reactie. e)F
Raspuns a)b)c)d)

30.Modificarile pe care le poate constata nursa la varstnic in ceea ce priveste limbajul


sunt:
a)scăderea fluxului verbal,
b)lentoarea ritmului vorbirii
c)slăbirea vocii
d)cresterea timbrului vocal,
e)fonastenie.
Raspuns a)b)c)e)

31.Nursa trebuie sa stie ca afectivitatea se modifica in sensul ca varstnicul devine :


a)depresiv ,
b)apatic,
c)labil,
d)exuberant,
e)irascibil.
167
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

Raspuns a)b)c)e)

32. Observatia este un mijloc important de investigare si presupune capacitate de a


sesiza detalii, de aceea nursa va sesiza alte modificări care apar la varstnic:
a)pielea devine uscată, cu pete senile şi riduri;
b)părul se răreşte şi încărunţeşte,
c) unghiile se îngroaşă.
d)hipertricoza,
e)dentiţia prezinta lipsuri si carii dentare.
Raspuns a)b)c)e)

33.Cele mai vulnerabile persoane din grupa populaţională a varstnicilor sunt:


a)persoanele cu varsta intre 60 si 65 ani,
b)persoanele longevive (80 – 90 ani),
c)persoanele în vârstă care traiesc singure,
d)femeile în vârstă,
e)persoanele în vârstă institutionalizate.
Raspuns b)c)d)e)

34.Precizati care din urmatoarele categorii din populatia varstnica sunt mai vulnerabile:
a)persoanele în vârstă care trãiesc fără copii,
b)persoanele care prezinta afecţiuni sau handicapuri grave,
c) persoanele cu varsta intre 60 si 65 ani,
d)cupluri în vârstă în care unul din membrii este grav bolnav,
e)persoane vârstnice cu probleme socio-economice (probleme de adaptare la pensionare,
păstrarea stimei de sine, maltratarea vârstnicului).
Raspuns a)b)d)e)

35. Vârstnicul îşi pierde:


a)sentimentul de utilitate socială,
b)prestigiul social,
c)sentimentele de ura si ranchiuna,
d)responsabilitatea,
e)rolul şi statutul în familie.
Raspuns a)b)d)e)

36. Examenul obiectiv al bolnavului in procesul de diagnostic nursing are un prim pas de
o importanţă deosebită observarea bolnavului. Nursa observa:
a)faciesul, si mimica,
b)vorbirea,
c)atitudinea în pat,
d)mersul,
e)ritmicitatea zgomotelor cardiace.
168
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

Raspuns a)b)c)d)

37. Nursa trebuie sa cereceteze atent aspectele psiho – sociale ale vârstnicului? Care
din urmatoarele aspecte sunt adevarate:
a)pensionarea şi stresul aferent ei,
b)raporturile cu familia,
c)daca este neglijat sau ignorat de catre familie,
d) solidaritatea familială
e)nici una.
Raspuns a)b)c)d)

38. Care din urmatoarele afirmatii sunt constatate de studiile epidemiologice:


a)in mediul rural sunt mai bine păstrate şi respectate legăturile afective intrafamiliale
b)in mediul rural sunt mai bine păstrate şi respectate legăturile afective interfamiliale,
c) in mediul rural izolarea vârstnicului este mai rar întâlnită,
d)in mediul rural nu sunt mai bine păstrate şi respectate legăturile afective intrafamiliale
e) nu sunt mai bine păstrate şi respectate legăturile afective interfamiliale.
Raspuns a)b)c)

39. Care din urmatoarele obiective sunt urmarite de catre nursa in procesul de ingtijire :
a)ingrijirea varstnicului trebuie să aibă în vedere implicarea familiei
b)nursa va acorda o îngrijire individualizata,
c)nursa acorda ingrijiri centrate pe acele nevoi care îşi păstrează constant caracterul de
dependenţă.
d)Ideală este îngrijirea la domiciliu a vârstnicului,
e)ideala este îngrijirea vârstnicului in centre speciale.
Raspuns a)b)c)d)

40.Culegerea datelor in cazul pseudoneurasteniei aterosclerotice evidentiaza:

a)scăderea memoriei
b)diminuarea atenţiei
c)scaderea capacităţii de concentrare.
d)cefaleea localizată frontal sau occipital care apare cu ocazia eforturilor fizice sau
intelectuale,
e)afectarea memoriei de lunga durata.
Raspuns a)b)c)d)

41. Culegerea datelor in cazul pseudoneurasteniei aterosclerotice poate evidentia:


a) tulburări de somn,
b)emotivitate accentuată,
c)iritabilitate,
d) depresie
e) jovialitate
169
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

Raspuns a)b)c)d)

42. Nursa trebuie sa cereceteze aspectele psiho – sociale ale vârstnicului? Care din
urmatoarele aspecte trebuiesc atent observate:
a)pensionarea şi stresul aferent ei,
b)raporturile cu familia, daca este neglijat sau ignorat de catre familie,
c)relatiile cu vecinii si prietenii,
d)raporturile cu rudele
e)nici una.
Raspuns a)b)c)d)

43. S-a constatat ca exista mai multe categorii din populatia varstnica care sunt mai
vulnerabile. Precizati care sunt:
a)persoanele care prezinta afecţiuni sau handicapuri grave,
b)) persoanele cu varsta intre 60 si 65 ani,
c)cupluri în vârstă în care unul din membrii este grav bolnav,
d)persoane vârstnice cu probleme socio-economice (probleme de adaptare la pensionare,
păstrarea stimei de sine, maltratarea vârstnicului).
e)persoanele în vârstă care trãiesc fără copii.
Raspuns a)c)d)e)

44. Analiza functiilor psihice in cadrul procesului de ingrijire a varstnicului implica


observarea urmatoarelor aspecte:
a)motilitatea si reflectivitatea,
b)a nivelului de conştienţă,
c)orientarea in timp si spatiu
d) comportamentul,
d)gandirea si limbajul.
Raspuns b)c)d)e)

45. Modificarile limbajului la varstnic pot fi constatate de catre nursa in procesul de


culegere a adtelor. Identificati aspectele observate frecvent:
a)scăderea fluxului verbal,
b)lentoarea ritmului vorbirii
c)slăbirea vocii
d)cresterea timbrului vocal,
e)fonastenie.
Raspuns a)b)c)e)

46. Dintre procesele psihice gandirea este afectata in grade variate, nursa trebuie sa
stie ca :
a)varstnicul devine rigid in gandire,
b)are dificultate în adaptare,
c) scade flexibilitatea gandirii,
d)datorita experientei si maturitatii varstnicul isi conserva funcţiile de sinteză,
e)nu prezinta circumspecţie si cumpătare in gandire si reactie.
170
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

Raspuns a)b)c)d)

47. Dintre modificarile senzoriale ca urmare a procesului de imbatranire vazul este


afectatat si constatam mai frecvent:
a)cataracta
b)reducerea câmpului vizual,
c)afectarea calităţii imaginii şi a acomodării vizuale,
d)scăderea secreţiei lacrimale,
e)cresterea acomodarii vizuale.
Raspuns a)b)c)d)

48.Odata cu trecerea timpului procesul de imbatranire se desfasoara si la nivelul


sistemului cardiovascular astfel incat este afectata nevoia de a avea o buna circulatie. Nursa
constata:
a)creşterea tensiunii arteriale sistolice
b)scăderea celei diastolice
c)scaderea reactivitatii cardio-vasculare,
d)cresterea tensiunii diastolice.
e)diminuarea pulsului;
Raspuns a)b)c)e

49 Cele mai evidente modificari in procesul de imbătrânirea fiziologică nursa le constata


mai evident, la nivelul urmatoarelor sisteme:
a) cardio-respirator,
b)gastrointestinal,
c)nervos,
d)simtului olfactiv.
e)locomotor
Raspuns a)b)c)e)

50. Imbatranirea la nivelul aparatului digestiv produce:


a)scăderea secreţiei salivare
b) scăderea secreţiei de enzime digestive,
c)cresterea peristaltismului intestinal
d)hipoaciditate gastrică,
e)intarzierea tranzitului intestinal cu constipatie rebela
Raspuns a)b)d)e
51.Osteoporoza face parte dintre bolile care afectează mai ales populaţia vârstnică şi
mai ales cea de sex feminin.
a)scăderea densităţii minerale osoase
b)osteoporoza senilă este considerată un proces fiziologic,
c)osteoporoza senila nu este considerata un proces fiziologic
d)când acest proces este prea avansat poate duce la apariţia fracturilor
e) când acest proces este prea avansat poate duce la apariţia deformărilor invalidante.
Raspuns a)b)d)e)
171
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

52.Factorii favorizanti ai osteoporozei sunt:


a)restrângerea activităţii fizice a vârstnicului,
b)exercitiile fizice
c)carenţele proteice,
d)carentele calorice şi vitaminice,
e) tulburările circulatorii.
Raspuns a)c)d)e)

53. În afară de scăderea estrogenilor în menopauză, la producerea osteoporozei


concură mai mulţi factori:
a)activitatea fizica
b)rasa – femeile de culoare au o masă osoasă mai crescută comparative cu femeile albe,
femeile asiatice sau cu japonezele;
c)factorii genetici – variaţii în gena codantă pentru receptorii vitaminei D.
d)tulburări metabolice;
e)fumatul
Raspuns b)c)d)e)

54.Nursa trebuie sa descopere factorii favorizanti ai osteoporozei:


a)sedentarismul,
b) fumatul,
c)o dietă redusă în calciu şi vitamine,
d)fumatul
e)femeile cu indicele de masa corporala crescut.
Raspuns a)b)c)d)

55.In diagnosticul nursing manifestarile clinice cautate de nursa sunt:


a)scăderea în înălţime,
b)mobilitate redusă
c)fracturi produse la diferite structuri osoase (vertebre, humerus, femur-col femural, antebraţ,
coaste),
d)durerea de spate dată de tasarea vertebrelor dar şi de o lordoză accentuată,
172
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

e)reflexe osteotendinoase vii.


Raspuns a)b)c)d)
56.Scaderea in inaltime determinata de osteoporoza constatata de nursa prin
masurarea taliei este determinata de:
a)fracturi vertebrale
b)tasarea vertebrală
c)cifoza dorsala
d)contractura musculara paravertebrala,
e)fracturi vertebrale în special la nivelul T12 şi primele trei vertebre lombare.
Raspuns a)b)c)e)
57.Osteoporoza postmenopauzala poate produce fracturi la diferite segmente ale
sistemului osos, mai frecvent la urmatoarele niveluri:
a) col femural
b)antebraţul ( mai frecventă la extremitatea internă şi la femeile sub 75 de ani),
c)fractura la incheietura mainii,
d)fracturi vertebrale,
e)fracturi costale.
Raspuns a)b)c)d)
58.Identificati care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
a)osteoporoza este o atrofie osoasă care afectează în mod egal cele două componente ale
osului: substanţa organică şi cea minerală.
b) osteoporoza este o atrofie osoasă care afectează numai substanţa organică
c)osteoporoza este o atrofie osoasă care afectează numai substanta minerală.
d)diagnosticul este întârziat de faptul că osteoporoza nu se manifestă clinic decât în momentul
apariţiei complicaţiilor ei.
e)complicaţiile cele mai grave sunt fracturile.
Raspuns a)d)e)
59. Osteoporoza postmenopauzala poate produce fracturi Precizati care afirmatii sunt
corecte:
a)între 50 şi 60 de ani predomină fractura încheieturii mâinii,
b)în jurul vârstei de 70 de ani predomina fractura vertebrelor,
173
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

c)fracturile costale sunt cele mai frecvente,


d)după 70 de ani predomina fractura de col femural,
e)profilaxia osteoporozei scade incidenta facturilor.
Raspuns a)b)d)e)
60.Intervenţia nursing va fi orientata spre urmatoarele directii(dacă factorul vârstă nu
poate fi influenţat):
a)activitate fizica,
b)corectarea funcţiei hormonale (estro – progestative),
c)ameliorarea tulburărilor de nutriţie
d)ameliorarea tulburarilor circulatorii.
e)nici una.
Raspuns a)b)c)d)

61. Identificati care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate:


a)atunci când osteoporoza este clinic manifestă , histologic osul a pierdut substanţele sale
componente într-o proporţie de 50%,
b)în această fază se prescriu de catre medic estrogeni (cu precauţiile necesare de prevenire a
cancerului de sâni)
c)nursa recomanda tratament estrogenic
d)nursa recomanda preparate de calciu (cu precauţiile ce se impun pentru evitarea riscului
calcifierii arteriale şi renale),
e)ingrijirea femeilor cu osteoporoza este exclusiv obligatia medicului.
Raspuns a)b)d)

62.Precizati care afirmatii sunt corecte:


a)femeile sunt afectate mai precoce de osteoporoza,
b)femeile sunt afectate mai frecvent şi mai sever ,
c)la femei cauza este scăderea nivelului de estrogeni în post menopauză,
d)la bărbaţi cauza este scăderea funcţiei testiculare,
e)barbatii sunt mai frecvent si mai sever afectati de osteoporoza.
Raspuns a)b)c)d)

63.Limitarea evolutiei osteoporozei este un obiectiv important al planului de ingrijire


nursing si va fi atins prin:
a) recomandarea exerciţii lor fizice in functie de toleranta individuala,
b)suplimentarea alimentatiei cu preperate de calciu, lapte,
c)suplimentarea cu vitamine,
d)evitarea imobilizării prelungite după fracturi care se realizeaza prin mobilizarea precoce,
e)dieta hipercalorica, hiperproteica.
Raspuns a)b)c)d)
64.Notati care afirmatii sunt acceptate ca urmare a studiilor epidemiologice privind
patologia varstnicului:
a)patologia psihiatrică se situeaza pe locul doi in patologia varstnicului.,
174
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

b)bolile cardiovasculare se situeaza pe primul loc,


c)depresiile tardive sunt cele mai frecvente afecţiuni psihice întâlnite la vârstnici,
d)după 70 de ani să predomine bolile organice cerebrale,
e)afectiunile digestive sunt cele mai frecvente la varstnici.
Raspuns a)b)c)d)

65.Factorii precipitanţi care stau la baza tulburărilor neuropsihice sunt:


a)modificările în statutul familiei ce creează situaţii psihotraumatizante
b) retragerea din activitatea profesională (pensionarea),
c)bolile organice sau invalidante,
d)climatul psihologic familial favorabil,
e)psihoterapia.
Raspuns a)b)c)

66.Depresiile tardive sunt cele mai frecvente afecţiuni psihice întâlnite la vârstnici.
Modificările în statutul familiei pot crea situaţii psihotraumatizante, cum sunt:
a)plecarea copiilor din casa părintească,
b)restrângerea zonei de locuit,
c)pensionarea,
d)părăsirea propriei locuinţe,
e)relaţiile nearmonioase între generaţii,
Raspuns a)b)d)e)

67. Modificările în statutul familiei pot crea situaţii psihotraumatizante la


varstnicideterminand depresie.Dintre acestea precizati care sunt frecvente:
a)stările conflictuale,
b)decesul unui partener,
c)diminuarea veniturilor);
d)pensionarea
e)climatul psihologic familial favorabil.
Raspuns a)b)c)e)

68.Momentul cel mai traumatizant psihic pentru varstnic este retragerea din activitatea
profesională.Notati care afirmatie este veridica:
a)pensionarea este mai greu de suportat de către bărbaţi
b)„şocul pensionării” sau „boala retragerii” este denumit si „moarte socială”,
c)după o viaţă de muncă nu se pierede prestigiul social câştigat,
d) începe conştientizarea îmbătrânirii
e)poate sa apara teama de moarte.
Raspuns a)b)c)d)e)

69.Depresiile tardive sunt cele mai frecvente afecţiuni psihice întâlnite la vârstnici. Sunt
asociate cu:
a)nevroze,
b) boli cerebrale degenerative,
c)boli vasculare,
175
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

d)boli endocrine, metabolice,


e)nu se asociaza cu psihoze maniaco – depresive sau melancolia de involuţie.
Raspuns a)b)c)d)

70. Manifestarile clinice descoperite de nursa in procesul nursing in cazul depresiilor


tardive sunt:
a) dispozitie trista si idei depresive,
b)sentimente de culpabilitate,
c)sentimente de inutilitate,
d)autoacuzare,
e)manifestari digestive.
Raspuns a)b)c)d)

71. Pot apărea stări depresive după unele medicamente ? Anamneza poate descoperi
medicamentele urmatoare:
a)tranchilizante,
b) clonidina,
c)propranolol,
d)neutralizante ale secretiei gastrice acide
e)antibiotice.
Raspuns a)b)c)

72.Intervenţia nursei se integreaza in efortul echipei medicale care trebuie sa actioneze


în urmatoarele directii:
a)ameliorarea situaţiilor psiho – sociale
b)asigurarea unui climat psihologic familiar favorabil,
c)ameliorarea legăturilor afective,
d)recomandarea medicatiei adecvate,
e)pregătirea psihologică,
Raspuns a)b)c)e)

73. In formele grave de depresie la varstnici pot apare manifestari cum sunt:
a)deliruri,
b)idei de persecuţie,
c)confuzii şi halucinaţii,
d)dezordine afectivă
e)rar apar tendinte de suicid.
Raspuns a)b)c)d)

74. Intervenţia nursei se integreaza in efortul echipei medicale care trebuie sa actioneze
în urmatoarele directii:
a)nursa trebuie sa urmareasca continuarea tratamentului
b)nursa trebuie sa participe la îngrijirea bolilor somatice coexistente
c)recomandarea tratamentului de catre nursa,
d) supravegherea tratamentului psihofarmacologici în conformitate cu indicaţia exclusiv
medicală (nu a farmacistului)
176
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

e)supravegherea tratamentului diabetului, afecţiunilor cardiovasculare asociate, digestive,


etc).
Raspuns a)b)d)e)
75.Manifestarile clinice descoperite de nursa care pledeaza pentru diagnosticul de
dementa sunt:
a)palpitatii,
b)tulburările globale de memorie,
c)dezorientarea în timp şi spaţiu,
d)tulburările de exprimare şi
e)tulburari de înţelegere,
Raspuns b)c)d)e)

76.Manifestarile clinice descoperite de nursa care pledeaza pentru diagnosticul de


dementa sunt
a)tulburari de limbaj,
b)tulburari de comportament,
c)tulburari de memorie,de atentie
d)tulburari de judecată,
e)dispnee de efort.
Raspuns a)b)c)d)

77.Îngrijirile acordate de nursa in cazul unui pacient cu dementa constau în: a)urmărirea
administrării medicamentelor conform recomandărilor medicale b)asigurarea unui mediu
ambiant adecvat,
c)efectuarea de exerciţii intelectuale care mai sunt posibile (această metodă are o importanţă
deosebit de mare).
d)acordarea de ingrijiri specifice nevoilor fundamentale,
c)recomandarea tratamentului specific.
Raspuns a)b)c)d)

78. Precizati ordinea descrescatoare a ponderii morbidităţii varstnicului:


a)patologia psihiatrica, cardiovasculara, neurovasculara,
b)patologia cardio – vasculară, neuro – vasculară şi psihică.
c)patologia neurologica, cardiovasculara, psihiatrica,
d)patologia psihiatrica, neurologica, cardiovasculara,
e) patologia patologia caardiovasculara, cerebrovasculara si psihiatrica.
Raspuns b)e)

79.Cele mai frecvente cauze care duc la apariţia patologiei cardio – vasculare la varstnic
sunt:
a)ateroscleroza,
b)bolile metabolice
c)procesele involutive cardio – vasculare.
d)un stil de viata sanatos
e)obezitatea si diabetul.
Raspuns a)b)c)e)
177
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

80.Nursa tebuie sa stie ca procesele de imbătrânirea a cordului, fiziologică, constă în :


a)acumularea de lipofuscină în nucleii celulelor miocardului,
b)acumularea de depozite de amiloid în miocard,
c)scăderea numărului de celule din nodulul sinusal,
d)infectia streptococica,
e)infectia luetica.
Raspuns a)b)c)

81.Datorita proceselor de uzura si imbatranire la nivelul cordului, in conditii de stres pot


sa apara:
a)insuficienţa cardiacă,
b)tulburări de ritm,
c)ischemie miocardică,
d)dureri lombare,
e)poliartralgii.
Raspuns a)b)c)

82.Principalele simptome de alerta întâlnite în afecţiunile cardio – vasculare ale


vârstnicului sunt:
a)dispneea de efort
b)durerea precordială
c)claudicaţia intermitentă
d)casexie,
e)paralizii.
Raspuns a)b)c)

83.Simptomele de „împrumut” întâlnite în afecţiunile cardio – vasculare ale vârstnicului


care trebuie recunoscute de catre nursa sunt:
a)starea caşectică (atrofie musculară, scăderea în greutate, anorexie) – ca formă de
manifestare pentru insuficienţa cardiacă
b)semne de abdomen acut chirurgical – formă sub care poate să debuteze un infarct miocardic
acut
c)fenomene cerebrale asemănătoare accidentului vascular cerebral – de asemenea posibilă
formă de debut pentru infarctul miocardic acut
d)simptomatologie specifică de enterocolită infecţioasă, ca formă nespecifică de manifestare
pentru ateroscleroza vaselor mezenterice.
e)durere precordiala.
Raspuns a)b)c)d)

84.Precizati care afirmatii verificate prin studii epidemiologice sunt acceptate:


a)infarctul miocardic este pe primul loc ca şi cauză de decese la grupa de vârstă 60 – 70 ani,
b) frecvenţa maximă de apariţie a infarctului s-a întâlnit la grupa de vârstă cuprinsă între 40 –
60 de ani,
c) peste 70 de ani, pe primul loc ca şi cauză de deces se situează accidentele vasculare
cerebrale,
178
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

d)infarctul miocardic este cel mai frecvent la persoanele sub 60 de ani,


e) infarctul miocardic este mai frecvent la femeile sub 50 ni.
Raspuns a)b)c)

85.Nursa are cunostinte privind procesele fiziologice de imbatranire. Notati care factori
contribuie la aparitia infarctului miocardic la varstnic :
a) obezitatea si hiperlipidemia
b)fumatul,
c)hipertensiunea arterială esenţială şi
d)diabetul zaharat,
e)hipotensiunea arteriala.
Raspuns a)b)c)d)

86. In caz de infarct miocardic la varstnic nursa descopera unele caracteristici ale
simptomatologiei:
a)tablourile clinice sunt oligosimptomatice,
b)durerea precordiala este tipica,
c)tablourile clinice au aspecte atipice,
d)poate imbraca simptome de împrumut,
e)simptomatologia este polimorfa.
Raspuns a)c)d)e)

87.Precizati conditiile de suspiciune a unui infarct miocardic la varstnic:


a)infarctul miocardic se poate manifesta prin semne şi simptome de abdomen acut chirurgical,
b)infarctul miocardic se poate manifesta prin semne şi simptome de acccident vascular
cerebral,
c) infarctul miocardic se poate manifesta prin semne şi simptome de afecţiune pulmonară,
d)frecvent prin durere precordiala tipica,
e) infarctul miocardic se poate manifesta prin algii toracice sau dureri articulare.
Raspuns a)b)c)d)

88.Caracteristicile sindromului dureros in caz de infarct la varstnic sunt:


a)durere puternica precordiala cu iradiere tipica,
b)durere atipica, frustă sau de intensitate mică, fie se manifestă ca jenă sau disconfort,
c)durerea vagă, surdă, trenantă,
d)durere intricată (când se asociază patologia coronariană cu cea osteoarticulară, de
vecinătate),
e)durerea se asociază cu elemente nespecifice pentru boala actuală: depresie, anxietate,
dispnee, paloare.
Raspuns b)c)d)e)

89.Durerea atipica din infarctul miocardic la varstnic se poate manifesta astfel:


a)sub formă de epigastralgie ca intr-un ulcer gastric,
179
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

b)durere caracteristica unei colecistite acută,


c)ca o hernie hiatală,
d) ca o artroză de umăr stâng,
e)durere in fosa iliaca dreapta.
Raspuns a)b)c)d)

90.Nursa are cunostinte despre un tabloul clinic de infarct miocardic care poate fi
confundat cu o tulburare digestiva:
a) durere de scurtă durată situată în abdomenul superior,
b)durere de intensitate moderată, apărută postprandial
c)durere însoţită de greaţă, meteorism abdominal şi vărsături.
d)durere in hipogastru si polachiurie,
e)durere la nivelul scrotului insotita de tulburari urinare.
Raspuns a)b)c)

91.Infarctul miocardic la varstnic se poate insoti de semnele insuficienţei cardiace cu


urmatoarele aspecte:
a)deficitul circulator datorat infarctului miocardic se instalează pe un fond de insuficienţă
cardiacă deja existent,
b)sunt prezente semnele clinice majore sunt ale insuficienţei ventriculare stângi acute (semne
de edem pulmonar acut),
c)insuficienţa ventriculară stângă apare paroxistic.
d)nu pot fi întâlnite şi semne de insuficienţă ventriculară dreaptă,
e) pot fi întâlnite şi semne de insuficienţă ventriculară dreaptă.
Raspuns a)b)c)d)

92. Intervenţia nursing in caz de infarct miocardic la varstnic constă în: a)recunoaşterea
precoce a semnelor descrise, a caracterului de urgenta,
b) suspiciunea de infarct miocardic trebuie avută în vedere cand pacientul este intens astenic.
c)nursa anunţa de urgenţă ambulanţa iar bolnavul va fi mobilizat cât mai puţin sau deloc,
d)bolnavul va fi mobilizat pentru a evita hipotensiunea,
e) nursa are grija ca bolnavul să nu facă nici un fel de efort, nici efortul de a vorbi (cruţarea
miocardului).
Raspuns a)b)c)e)

93.Hipertensiunea la varstnici are anumite caracteristici pe care le veti nota:


a)specific pentru vârstnici este hipertensiunea arterială sistolică,
b)dată cu înaintarea în vârstă creşte şi frecvenţa hipertensiunii arteriale
c)hipertensiunea arteriala
d)hipertensiuneaa arteriala reprezintă pentru vârstnic principalul factor de risc pentru
accidentele vasculare coronariene,
e)specific pentru varstnici este hipertensiunea arteriala diastolica.
Raspuns a)b)c)d)

180
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

94.Nursa are cunostinte despre evolutia hipertensiunii arteriale la varstnici:


a)creşterea valorii tensiunii sistolice odată cu înaintarea în vârstă,
b)evoluţia blândă şi gravitatea moderată,
c)de cele mai multe ori afecţiunea se asociază cu ateroscleroză generalizată,
d)hipertensiunea arterială diastolica este adevărata hipertensiune geriatrică,
e)hipertensiunea arterială secundară este rară la vârstnic.
Raspuns a)b)c)e)

95.Particularităţile manifestarilor clinice ale hipertensiunii arteriale la vârstnic sunt:


a)exista cazuri de hipertensiune arterială cu valori mari fără simptomatologie clinică;
b)exista cazuri cu simptomatologie nu foarte zgomotoasă,
c)semnele clinice sunt în general nespecifice, ca de exemplu cefaleea, vertijul, tulburările de
vedere, palpitaţiile şi nicturia,
d)simptomatologie tipica
e) se poate manifesta clinic prin semnele de suferinţă cardiacă: dispnee de efort, disconfort
toracic, palpitaţii.
Raspuns a)b)c)e)

96.Obiectivul ingrijirilor nursing privind scăderea valorilor tensionale va tine cont de


unele aspecte:
a)valorile corecte ale tensiunii arteriale la vârstnic, indiferent de vârsta acestuia, sunt aceleaşi
ca la persoanele tinere: sub 140 cu 80 mmHg.
b)nursa nu va recomandă repausul prelungit la pat deoarece studiile au dovedit că mişcarea
în limita tolerabilităţii reduce valorile tensionale la vârstnic.
c)nursa va recomanda un regim hiposodat strict,
d)nursa va recomanda tratamentul medicamentos,
e)nursa va urmari ca tratamentul să fie permanent, fără întreruperi
Raspuns a)b)c)e)

97. Principiile generale de ingrijire in cazul hipertensiunii arteriale la varstnic care au ca


obiectiv scaderea valorilor tensionale sunt:
a) scăderea treptată a valorilor tensionale, o scădere bruscă favorizând apairţia ischemiei
miocardice,
b)modificarea stilului de viata,
c)regim alimentar hipocaloric şi hipolipidic, hiposodat, cu mese reduse cantitativ,
d)evitarea alimentelor cu excitanţi alimentari si alcool,
e)dieta desodata, hiperproteica.
Raspuns a)b)c)d)

98.Hipertensiunea arteriala la varstnici recunoaste urmatorii factori predispozanti:


a)obezitatea care asociaza cresterea volumului plasmatic si a debitului cardiac
b)excesul de alcool creste nivelul plasmatic al catecolamine( >40 g etanol/zi)
c)fumatul
d)sedentarismul
e)dieta hiposodata.
Raspuns a)b)c)d)
181
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

99. Nursa prin culegerea datelor trebuie sa puna in evidenta urmatoarele informatii:
a)antecedentele familiale
b)conditiile de viata,
c)conditiile de munca,
d)aportul scazut de sare,
e)predispozitia ereditara.
Raspuns a)b)c)e)

100.Pentru a aplica corect masurile de ingrijire nursa trebuie sa detina cunostinte despre
mecanismele aparitiei si a mentinerii hipertensiunii arteriale primare:
a)hiperreactivitatea sistemului nervos simpatic (intalnita la tineri cu tahicardie care creste
debitul cardiac),
b)bolile renale,
c)sistemul renina - angiotensina – aldosteron,
d)perturbaraea natriurezei, a capacitatii rinichiului de a excreta sodiu, hipervolemie si HTA,
e)anomalii ale schimbului Na+/K+ cu o crestere intracelulara de Na, si a Ca++, hipertonie a
fibrelor musculare netede din peretii vaselor si HTA.

Raspuns a)c)d)e)

101. Cauzele hipertensiunii arteriale secundare care este rara la varstnici pot fi:
a)medicatia estrogenica
b)bolile renale si vasculorenale,
c)hipertensiunea intracraniana,
d) hiper sau hipotiroidia,
e)aportul crescut de sare.

Raspuns a)b)c)d)

182
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

DISCIPLINA : I G I E N A
Autor: Şef lucr. Dr. Adriana Hurezeanu

GRILE COMPLEMENT SIMPLU

1. Vicierea aerului se produce:

a. în orice spaţiu supraaglomerat şi neventilat


b. în spaţii închise, supraaglomerate şi neventilate
c. în subterane prost ventilate.
d. in situatii meteorologice nefavorabile
e. in perimetrul unui centru industrial

R= b

2. În normele de potabilitate a apei sunt admise două limite pentru:

a. substanţele cu acţiune nocivă


b. substanţele indezirabile
c. substanţele indicatoare ale poluării apei.
d. substantele clorigene
e. agentii patogeni

R=b

3. Factorii fizici ai aerului sunt următorii,cu o excepţie. Precizaţi excepţia :

a. presiunea atmosferică
b. luminozitatea
c. curenţii de aer
d. umiditatea
e. temperatura

R =b

4. Toxiinfecţia alimentară cu salmonela are incubaţia:

a. de la 7-12 ore şi are drept sursă rozătoarele şi omul


b. de la 30minute la 6 ore si are drept sursa omul
c. de la 5-24 ore şi are drept sursă şi omul.
d. de la 5 ore la 18 zile si nu are drept sursa omul
183
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

e. de la 30 minute la 12 ore si nu are drept sursa omul

R= c

5. Examenul medical de bilanţ al copiilor şi tinerilor cuprinde următoarele examene,cu o excepţie:


( precizati exceptia)

a. examenul dezvoltării fizice


b. examenul endocrinologic
c. examenul oftalmologic
d. examenul ORL
e. examenul ginecologic

R=e

6. Toxiinfecţia alimentară cu stafilococi are incubaţia:

a. de la 7-12 ore şi are drept sursă rozătoarele şi omul


b. de la 30minute la 6 ore şi are drept sursă omul
c. de la 5-24 ore şi are drept sursă şi omul.
d. de la 5 ore la 18 zile si nu are drept sursa omul
e. de la 30 minute la 12 ore si nu are drept sursa omul

R=b

7. Deversarea apelor reziduale se poate face în :

a. lacuri de agrement;
b. rigole pentru ape meteoritice
c. fântâni arteziene.
d. canale pentru irigatii
e. ape curgatoare

R =e

8. Care dintre urmatorii paraziti fac parte din grupa biohelmintilor:

a. tenia saginata;
b. bacilul tetanic;
184
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

c. ascaris lumbricoides(ascaridul)
d. oxiurul
e. tricocefalul

R=a

9. Prevenirea contaminării aerului din încăperile de locuit se realizează prin:

a. izolarea bolnavilor contagioşi în spital


b. dezinfecţia aerului cu radiaţii ultraviolete
c. dezinfecţia aerului prin pulverizare cu formol.
d. practicarea dezinsectiei
e. ventilatie corespunzatoare

R=a

10. Amoniacul prezent în apa de băut:

a. indică poluarea apei


b. arată contaminarea apei
c. nu are nici o valoare.
d. are efect cancerigen
e. are efect emetizant

R=a

11. În zona de protecţie sanitară a surselor şi instalaţiilor de aprovizionare cu apă potabilă este permisă
poluarea în anumite limite:

a. în perimetrul de regim sever


b. în perimetrul de restricţie
c. în nici unul din perimetre.
d. in ambele perimetre
e. este permisa fara restrictii

R=b

185
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

12. Pentru depistarea viciilor de refractie :

a. optotipul se aşează cu faţa la subiect şi cu spatele la sursa de lumină


b. se citesc mai întâi semnele mai mici ţi apoi următoarele, cu dimensiuni crescătoare
c. se citesc fracţiunile notate în stânga optotipului.
d. optotipul se aseaza la o distanta de 3 metri fata de subiect
e. se utilizeaza obiecte divers colorate

R=d

13. Care este cea mai importantă măsură în acţiunea de asanare a unei fântâni:

a. curăţirea şi repararea fântânii


b. depistarea şi îndepărtarea sursei de poluare
c. dezinfecţia fântânii.
d. delimitarea perimetrului de protectie
e. utilizarea galetii proprii fintinii

R=b

14. Prezenţa clorului rezidual liber în concentraţie de 0.5 mg/ dm3 în apa potabilă reprezintă:

a. un grad ridicat de poluare


b. element toxic
c. garanţia potabilităţii
d. nu are nici o semnificaţie.
e. element cancerigen

R=c

15. Carenţa sau lipsa glucidelor din alimentaţie:

a. nu afectează starea de sănătate a organismului


b. perturbă echilibrul mineral al organismului
c. perturbă metabolismele proteic şi lipidic ale organismului
d. perturbă numai metabolismul proteic al organismului.
e. perturba metabolismele glucidic si lipidic

R=c

16. Guşa endemică este o afecţiune produsă de consumul de apă:

a. săracă în fluor
b. bogată în iod
c. săracă în calciu.
186
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

d. saraca in iod
e. bogata in azot

R=d

17. Methemoglobinemia infantilă reprezintă intoxicaţia nou-născutului alimentat cu lapte praf preparat
cu apă care conţine :

a. nitraţi
b. clor
c. fluor
d. pesticide.
e. hidrocarburi

R=a

18. Care dintre radiaţiile solare au cea mai puternică acţiune antibacteriană:

a. radiaţiile infraroşii
b. radiaţiile luminoase
c. radiaţiile ultraviolete.
d. radiatiile ionizante
e. radiatiile calorice

R=c

19. Deversarea apelor reziduale se poate face:

a. numai după epurare


b. numai după filtrare.
c. numai dupa dezinfectie
d. numai dupa decantare
e. numai dupa epurare si dezinfectie

R=e

20. Profilaxia guşei endemice se face prin:

a. fluorizarea apei
b. expunerea la soare
c. dietă hiposodată
d. iodarea sării
e. feroterapie.

R=d

187
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

21. Consumul de apă cu un conţinut de fluor de peste 2 mg. La litru produce:

a. caria dentară
b. fluoroza dentară
c. intoxicaţia nou-născutului.
d. toxiinfectie
e. gusa endemica
R=b

GRILE COMPLEMENT MULTIPLU

22. Agenţii poluanţi ai aerului pot pătrunde în organism pe următoarele căi:

a. respiratorie
b. digestivă
c. cutanată
d. intravenoasă.
e. intraoculara

R = a,b, c

23. O persoană poate participa la prepararea nemijlocită a alimentelor dacă:

a. este purtătoare de bacili Koch


b. prezintă afecţiuni otice
c. este purtătoare de bacil dizenteric
d. prezintă pediculoză
e. prezintă tricofiţie plantară.

R = d,e

24. Germenii din grupa de contaminare om-sol-om pot avea provenienţă:

a. cutanată;
b. digestivă superioară;
c. intestinală
d. respiratorie.
e. otica

188
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

R = a,c,d

25. Care este evoluţia poluanţilor organici în sol:

a. dispar relativ rapid;


b. dispar relativ lent;
c. se acumulează în sol.
d. se acumuleaza in plante
e. se ridica la suprafata solului

R = a,b

26. Starea de sanatate a organismului este influenţata de :

a. compoziţia chimică a aerului;


b. presiunea parţială a gazelor componente.
c. proprietatile fizice ale aerului
d. cubajul de aer al incaperii
e. existenta/inexistenta aparaturii de aer conditionat

R = a,b,c,d

27. Efectele tardive ale poluării aerului pot fi:

a. infecţiile acute ale căilor respiratorii superioare


b. apariţia malformaţiilor congenitale
c. intoxicaţii.
d. toxiinfectii
e. mutatii genetice

R = b,e

28. Care dintre substantele nutritive indeplinesc in organism un rol preponderent energetic :

a. proteine
b. lipide
c. glucide
d. vitamine
e. elemente minerale

R = b,c

29. Prin examenul somatoscopic se poate aprecia:

189
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

a. perimetrul toracic
b. robusteţea
c. aspectul coloanei vertebrale
d. discromatopsia
e. echilibrul bazinului

R = b,c,e

30. Salubritatea solului este influentata de urmatoarele sale proprietati :

a. capilaritatea
b. permeabilitatea pentru aer
c. temperatura
d. permeabilitatea pentru apă
e. selectivitatea.
R = b,e

31. Cresterea concentratiei CO2 in aer se poate produce in :

a. incaperi inchise si supraaglomerate


b. cala vapoarelor
c. puturi parasite
d. mijloace de transport in comun
e. gropi adinci

R = a,b,c,e

32. Actiunea frigului asupra organismului poate produce :

a. bradicardie
b. tahicardie
c. hipoestezie
d. hiperpnee
e. agitatie psihomotorie

R = a,b,c,d

33. Factorii fizici ai aerului care definesc conceptul de microclimat sunt :

a. temperatura aerului
b. umiditatea aerului
c. presiunea atmoaferica
d. curentii de aer
e. radiatiile calorice

R = a,b,d,e
190
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

34. Procesul de aclimatizare se produce :

a. la trecerea unei persoane dintr-un teritoriu geografic in altul


b. in cazul activitatilor desfasurate la cuptoarele industriale
c. in cazul ascensiunii rapide de la cimpie la altitudini foarte mari
d. la schimbarea mediului social
e. la trecerea dintr-o incapere in alta

R = a,b,c,d

35. Scăderea presiunii parţiale a oxigenului afecteaza starea de sanatate a organismului :

a. la deal
b. la şes.
c. pe munte , la altitudini de 3000 de metri
d. pe munte , la altitudini de 6000 de metri
e. in conditiile zborului cu avionul

R = c,d
36. Bolile care se pot transmite pe cale aeriană sunt:

a. gripa
b. rujeola
c. boala diareică acută
d. teniaza
e. pediculoza

R = a,b

37. Dezinfecţia aerului se poate face cu:

a. substanţe clorigene
b. radiaţii ultraviolete.
c. prin stergerea prafului
d. prin ventilatie
e. prin asigurarea iluminarii naturale

R = a,b

38. Asigurarea cubajului unei încăperi este necesară pentru:

a. o bună ventilaţie
b. o bună curăţenie
c. o bună dezinfecţie a aerului.
191
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

d. o buna incalzire
e. o buna luminozitate

R = a,e

39. Agenţii patogeni pot ajunge în aer prin următoarele mecanisme:

a. prin vectori
b. prin stropi de ploaie
c. datorită curenţilor de aer
d. diverse acte fiziologice.
e. datorita emisiilor industriale

R = c,d

40. Apa de băut bogată în calciu şi magneziu:

a. modifică proprietăţile organoleptice ale apei


b. modifică proprietăţile chimice ale apei
c. are efecte toxice
d. indică poluarea apei.
e. accelereaza tranzitul intestinal
R = a,b

41. Acuitatea auditivă a copilului se testează:

a. cu vocea de la o distanţă cuprinsă între 3 – 7 m


b. cu vocea de la o distanţă cuprinsă între 0,5 – 5 m
c. prin emiterea unor sunete de tonalitate joasa
d. prin emiterea unor sunete de tonalitate inalta
e. prin examen O.R.L.

R = b,e

42. O fântână care corespunde din punct de vedere al normelor de igienă:

a. este amplasată în aval de sursele de poluare


b. adâncimea pânzei de apă subterană trebuie să fie la peste 4 m.
c. să fie înconjurată cu pământ bătătorit pe o rază de 2 – 3 m.
d. este amplasata pe un sol foarte permeabil
e. este amplasata la o distanta de 30 de metri fata de sursele de poluare

R = b,e

43. Proteinele cu valoare biologică superioară sunt:


192
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

a. proteinele care conţin toţi aminoacizii esenţiali şi neesenţiali necesari organismului


b. proteinele care conţin toţi aminoacizii esenţiali în cantităţile necesare organismului
c. proteinele care se găsesc în produsele alimentare de origine animală.
d. proteinele care se gasesc in produsele alimentare de origine vegetala
e. proteinele care contin numai aminoacizi neesentiali

R = b,c

44. Metabolismul bazal este reprezentat de :

a. consumul de energie al organismului în condiţii de activitate obişnuită


b. cheltuiala minimă de energie pentru asigurarea desfăşurării funcţiilor vitale
c. consumul de energie al organismului în condiţii de repaus absolut.
d. consumul de energie al organismului in conditii de stres
e. consumul de energie al organismului in efort prelungit

R = b,c

45. Apele reziduale se pot deversa :

a. numai în apele subterane, în anumite condiţii


b. numai în apele de suprafaţă, în anumite condiţii
c. numai pe sol.
d. in apele de suprafata , in anumite conditii
e. in apele de profunzime , in anumite conditii

R = d,e

46. Alimentaţia este raţională dacă:

a. asigură cantităţi optime din toate substanţele nutritive necesare organismului în condiţii de stres
b. asigură cantităţi optime din toate substanţele nutritive de care are nevoie organismul în diferite
stări fiziologice şi diferite condiţii ale mediului ambiant
c. asigură cantităţile necesare de proteine şi vitamine în funcţie de sex şi vârstă.
d. asigura cantitatile necesare de vitamine si elemente minerale
e. asigura cantitatile optime de substante nutritive in functie de starea de sanatate

R = b,e

47. Care dintre parazitozele de mai jos au nevoie de o gazdă intermediară.

a. ascaridoză
193
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

b. tricocefaloză
c. teniază
d. oxiurază.
e. Trichineloza

R = c,e

48. Formele de manifestare ale bolilor infectioase hidrice sunt :

a. endemia
b. epidemia
c. viroza hidrica
d. bacterioza hidrica
e. parazitoza hidric

R = a,b

49. Testarea gradului de contaminare a aerului din incaperi se practica in :

a. unitati de invatamint
b. unitati de alimentatie
c. spitale
d. mijloace de transport in comun
e. birouri

R = a,b,c

50. Factorii care pot favoriza intirzierea in dezvoltarea neuropsihica a copiilor sunt :

a. boli / traumatisme in antecedente


b. greutatea la nastere sub 2500 grame
c. nivel cultural si educativ-sanitar redus in familie
d. alimentatie necorespunzatoare
e. imbracaminte necorespunzatoare

R = a,b,c,d

194
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

Disciplina MEDICINA DE FAMILIE


Şef lucr. Dr. Dumitrescu Elena Mădălina

INTREBĂRI CU UN SINGUR RASPUNS CORECT


1. Medicina de familiei are un proces specific de luare a deciziilor determinat de
a. dorinta pacientilor
b. recomandarile altor specialisti
c. prevalenţa şi incidenţa bolii în comunitate
d. pregatirea echipei medicale care acordă îngrijire
e. managementul practicii
2. Cel mai potrivit moment de începere a profilaxiei rahitismului cu vitamina D este:
a. in intervalul de 7-14 zile de la naştere
b. din luna a VII a de sarcină
c. din momentul diagnosticării sarcinii
d. oricând după primele 7 zile de la naştere
e. oricând după primele 14 zile de la nştere
3. Rolul de a asigura o comunicare obiectivă între diferitele eşaloane medicale cu privire la gravidă
îl are:
a. moaşa
b. medicul de familie
c. femeia gravidă
d. carnetul gravidei
e. anexa pentru supravegherea medicală a gravidei şi lăuzei
4. Calcului scorului Coopland pentru sarcina cu risc se face:
a. La luarea în evidenţă a gravidei
b. La fiecare vizită începând cu luna a IV a de sarcină
c. La fiecare vizită indiferent de vârsta sarcinii
d. la vizita în cadrul căreia se remarcă modificări în evoluţia fiziologică a sarcinii
e. a şi d
5. Valorea normală maxim admisă a glicemiei în sarcină este :
a. 85 mg/dl
b. 93 mg/dl
c. 100 mg/dl
d. 105 mg/dl
e. 115mg/dl
6. HTA indusă de sarcină reprezintă :
a. creşterea valorilor tensionale ≥ cu 140/90 mmHg preexistentă sarcinii sau care apare
înainte de 20 săptămâni de gestaţie şi care persistă peste 42 de zile postpartum.
b. Orice creştere de peste 120/80mmHg
c. cresterea valorilor tensionale ≥ cu 140/90 mmHg care apare la peste 20 săptămâni de
sarcină şi care dispare de regulă în primele 42 zile postpatrum; fără proteinurie.
d. creşterea valorilor tensionale ≥ cu 140/90 mmHg asociată cu proteinurie.
e. o manifestare fiziologică în sarcină

7. În medicina de familie examenul vaginal de rutină în sarcina cu risc scăzut se recomandă a fi


facut :
195
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

a. la luarea în evidentă a gravidei


b. la fiecare vizită
c. la luarea in evidentă a gravidei, în luna aVII-a şi în luna a IX-a
d. în luna a V-a şi a IX-a
8. Creşterea ponderală normală în timpul sarcinii este :
a. între 6 – 12 kg
b. între 12 – 12,5 kg
c. între 13 – 18 kg
d. între 12 – 20kg

9. Care este numarul optim recomandat de vizite prenatale la gravida cu risc scazut ?
a. 6
b. 8
c. 9
d. 10
e. 14
10. Vaccinarea BCG are contraindicaţie absolută:
a. nou născut din mamă HIV pozitivă
b. nou născut înainte de termen
c. tratament curent cu antibiotice
d. reacţia pozitivă la tuberculină
e. alergie la peniciline
11. Care este primul vaccin administrat copilului
a. vaccin antipolio oral
b. BCG
c. Antihepatită B
d. DTP
e. Antirujeolic
12. Cine aprobă în ce condiţii pot fi amestecate mai multe vaccinuri într-o seringă, conform PNI?
a. Medicul epidemiolog desemnat să facă acest lucru
b. Producătorul vaccinurilor
c. Autoritatea Naţională de Control
d. Vaccinatorul, în situaţii speciale
e. Nici un raspuns corect
13. Expresia facială este o componentă a comunicării care transmite din semnificaţia mesajului
a. 5 – 10 %
b. 15 – 20 %
c. 25 – 30 %
d. 40 – 50 %
e. 50 – 55 %
14. Fiecare membru al unei familii optime are de îndeplinit un rol şi/sau sarcini:
a. pe care le stabilesc persoanele adulte din familie
b. pe care le hotărăşte seful recunoscut al familiei
c. pe care membri familiei şi le stabilesc împreună
d. pe care le stabileşte mama sau tata
e. pe care le negociază membrul familiei cu cea mai mare contribuţie la venitul familiei
196
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

15. Un vaccinul este:


a. o suspensie de microorganisme sau fracţiuni de microorganisme
b. o toxină bacteriană modificată
c. o soluţie sterilă ce conţine anticorpi proveniţi din plasma umană
d. o soluţie sterilă de anticorpi de la animale imunizate cu antigene specifice
e. niciuna dintre variante
ÎNTREBĂRI CU RĂSPUNSURI CORECTE MULTIPLE

16. Trăsăturile fundamentale ale disciplinei medicina de familie se refera la:


a. contextul familial, comunitar şi cultural al persoanei;
b. managementul practicii
c. capacităţile profesionale ale medicului,
d. valorile şi principiile etice ale medicului;
e. abordare critică şi ştiinţifică bazată pe dovezi rezultate din practică
17. În medicina familiei mijloacele de profilaxie primară sunt reprezentate de:
a. vaccinări
b. educaţie pentru sănătate
c. identificarea factorilor de risc
d. îndepărtarea factorilor de risc.
e. prevenirea agravărilor
18. Informaţiile obţinute cu ocazia fiecărei consultaţii a gravidei se notează în:
a. anexa pentru supravegherea medicală a gravidei şi lăuzei
b. carnetul gravidei
c. registrul de consultaţii
d. registrul de evidenţă a gravidelor
e. a şi b
19. Următoarele investigaţii sunt obligatorii a fi recomandate femeii gravide la prima
consultaţie, cu excepţia :
a. hemoglobina
b. grupa sanguina şi Rh-ul gravidei
c. grupa sanguină şi Rh-ul soţului acesteia
d. serologia pentru hepatită (Ag HBs, Ag HVC)
e. RBW
20. Luarea în evidenţă a unei gravide se face:
a. La solicitarea gravidei
b. La solicitarea Casei de asigurări de sănătate
c. La solicitarea asistentei medicale comunitare
d. La solicitarea medicului obstetrician care a consultat gravida
e. Din oficiu, dacă femeia este asigurată medical

21. În medicina familiei evidenţa obligatorie a imunizărilor se ţine :


a. individual, în fişa medicală a persoanei eligibile
b. în registrul de vaccinări şi revaccinări
c. în registrul de gravide
d. pe fişele de catagrafie
e. carnetul personal de vaccinare
197
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

22. Care dintre următoarele sunt condiţii de măsurare corectă a tensiunii arteriale
a. Manşeta tensiometrului să fie aşezată la 2 cm mai sus de plica cotului
b. pacientul să nu fi fumat în urmă cu 15 de minute
c. pacientul să stea cel puţin 5 minute aşezat confortabil înainte de măsurare
d. poziţia pacientul să fie în clinostatism
e. pacientul nu fi băut cafea in ultimile 2 ore
23. Care sunt caracteristicile relaţiei ideale asistent medical/moaşe – pacient în medicina de
familie?
a. Este o relaţie profesională
b. Este personalizată, directă, deschisă, durabilă.
c. Presupune incredere şi respect reciproc
d. Se dezvoltă continuu prin contacte repetate
e. Include o permanentă evaluare a unuia de catre celălalt partener.
24. Care dintre informaţiile de mai jos sunt necesare a fi cunoscute de către pacient despre
tratamentul care îi este recomandat.
a. Modul de acţiune
b. Firma producătoare
c. Numele substanţei active
d. Cum se pastrează medicamentul respectiv (temperatură ambiantă, lumină, etc)
e. Posibilitatea administrării tratamentului în cazul unor boli concomitente
25. Alegeţi contraindicaţiile aplicabile tuturor vaccinurilor:
a. antecedente de anafilaxie sau anafilactoide la vaccinuri sau constituentele vaccinurilor
b. nou năascut din mamă HIV pozitivă
c. bolile acute cu evoluţie clinică moderată sau severă, cu febră
d. bolile acute cu evoluţie clinică moderată sau severă, fără febră
e. graviditatea
26. Îngrijirile paliative asigură indeplinirea nevoilor pacienţilor:
a. a căror boală nu mai răspunde la tratament curativ
b. cu scopul de asigurare a calităţii vieţii pacientului şi familiei acestuia
c. indiferent de vârstă, sex, naţionalitate, religie, stare socială şi care au o efecţiune care la un
moment dat nu mai beneficiază de tratament curativ sau acesta nu mai este efficient
d. de vârstă avansată cu patologii multiple
e. nedeplasabili carora li se recomandă şi pot fi îngrijiţi la domiciliu
27. Vitamina D în doză de 1000 UI/zi de este necesară gravidelor:
a. in anotimpul iarna
b. în stări de disgravidie
c. când au o alimentaţie carenţială
d. pe toată durata sarcinii
e. în anotimpul vara
28. care sunt regiunile anatomice recomandate pentru inocularea vaccinurilor cu administrare
intramusculară la sugar?
a. Faţa anterioară a coapsei
b. Deltoidul dacă trebuie administrate simultan mai multe vaccinuri pe cale intramusculară
c. Regiunea gluteală dacă trebuie administrate simultan mai multe vaccinuri pe cale
intramusculară
d. La inserţia muşchiului deltoid pe humerus
198
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

e. Pe faţa volară a antebraţului


29. dacă la cabinetul de medicina de familie este necesară injectarea a două vaccinuri simultan
a. dacă se alege aceeaşi zonă anatomica atunci locurile de inoculare vor fi spaţiate la cel puţin 5
cm
b. administrarea simultană două vaccinuri pe faţa anterioară a coapsei se face la imunodeprimaţi
c. în situaţii speciale se pot administra simultan două vaccinuri pe faţa anterioară a coapsei
d. vaccinurile în cabinetele de medicina familiei se administrează doar oral sau subcutanat
e. se recomandă ferm înjectarea fiecărui vaccin în locuri anatomice separate
30. Comunicarea optimă are un rol extrem de important în creşterea calităţii îngrijirilor. Care
sunt caracteristicile mesajului transmis într-o comunicare optimă?
a. Sa fie receptat
b. Sa fie înţeles
c. Să fie confidenţial
d. Să poată fi acceptat
e. Să poată produce o schimbare
31. În procesul de culegere a datelor pentru asistentul medical care observă orientarea privirii
pacientului către dreapta sus aceasta are următoarele semnificaţii
a. pacientul işi aminteşte imagini
b. pacientul nu vrea să răspundă la întrebare
c. indică spunerea adevărului
d. pacientul işi imaginează alt răspuns decât realitatea
e. pacientul improvizează
32. Selectaţi reguli eficiente în ascultarea pacientului
a. Aşază-te şi ramâi atent
b. Menţine contactul viuzal
c. Ascultă selectiv
d. Arată-te interesat de ceea ce urmează să auzi
e. Insoţeşte ascultarea cu inclinări ale capului cu sens de aprobare
33. Asistentul medical poate fi considerat un bun consilier dacă:
a. este bine informat
b. este convins de ceea ce spune
c. arată empatie
d. este moralizator
e. este discret şi consecvent.
34. Se recomandă administrarea de rutină în sarcina cu risc scăzut a :
a. Fierului
b. acidului folic
c. polivitamine
d. vitaminei D
e. poliminerale
35. În medicina de familie cunoaşterea familiei pacientului cu toate caracteristicile sale ajută
moaşa în :
a. înţelegerea capacităţii membrilor familiei de menţinere a sănătăţii
b. stabilirea unui diagnostic al nevoilor de îngrijire
c. realizarea intervenţiei pentru fiecare membru al familiei
d. programarea consultaţiilor
199
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

e. înţelegerea capacităţii membrilor familiei de prevenire a imbolnăvirilor


36. În familia cu copii şcolari mici asistenta medicală/moaşa se aşteaptă să identifice probleme
de sănătate cum ar fi:
a. Boli transmisibile
b. probleme de văz, auz şi limbaj
c. accidente casnice
d. copii cu greutate subpondere şi/sau suprapondere
e. copil “ţap ispăşitor”
37. Medicina de familie:
a. este o disciplina academica şi ştiinţifică
b. are propriul conţinut educaţional
c. are propria activitate clinică şi de cercetare
d. are o specialitate clinică orientată către asistenţa primara
e. este fără responsabilitate pentru sănătatea comunităţii
38. Care dintre afirmaţiile de mai jos sunt adevărate:
a. consultaţia în medicina de familie este predominant analitică
b. medicina omului bolnav se opune medicinei omului sănătos
c. medicina de familie reprezintă punctul de prim contact în cadrul sistemului de sănătate
d. procesul de decizie în medicina de familie este determinat de prevalenţa şi incidenţa bolilor
în comunitatea căreia îi aparţine pacientul
e. Medicina de familie se îngrijeşte de probleme de sănătate fizică, psihologică, socială,
culturală şi existenţială.
39. Un aliment nou poate fi introdus în alimentaţia sugarului:
a. in orice cantitate
b. când copilul este aparent sănătos
c. chiar şi conservat
d. înainte de masa de lapte
e. cu biberonul
40. Care dintre afirmaţiile următoare sunt adevărate pentru un stil de viaţă sănătos?
a. prevenirea obezităţii poate fi făcută prin stimularea consumului zilnic de fructe,
legume şi lactate
b. dobândirea obiceiului de a citi instrucţiunile de pe etichetele alimentelor poate
permite fiecărui pacient să-şi facă un bilanţ al consumului zilnic de sare.
c. orice activitate fizică făcută constant (ideal şi cu plăcere) echivalentă a 30 minute de
mers rapid, zilnic, este benefică.
d. creşterea cantităţii consumate de ape minerale (în România conţinutul de sare al
apelor minerale este scăzut)
e. limitarea consumului de sare la 5 g de sare pe zi
41. Educaţia pacienţilor pentru renunţarea la fumat are în vedere:
a. persoana care doreşte să renunţe la fumat are nevoie de identificarea deprinderilor
legate de momentul fumatului şi înlocuirea acestor gesturi cu altele mai sănătoase.
b. recomandarea consumului unui pahar de lichide nealcoolice (apă plată, sucuri, ape
minerale) sau bomboane în locul fumării unei ţigarete
c. întrebarea dacă fumează sau nu a fiecărei persoane consultate, indiferent de motivul
pentru care se prezintă la cabinet
d. reamintirea fiecărui fumător ca este imperios necesar să renunţe la fumat
200
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

e. identificarea persoanelor care se gândesc că ar trebui să renunţe şi susţinute în a vedea


de ce ar renunţa şi de ce nu
42. Rolul moaşei în prevenirea bolilor transmisibile se referă la:
a. Catagrafiază persoanele care necesită vaccinare şi îi programează la vaccinare
b. Inregistrează vaccinările efectuate fiecărui pacient în registrul de vaccinări
c. Pregăteşte documentele necesare raportării vaccinărilor
d. Efectuează ancheta epidemiologică acolo unde este cazul
e. Programează contacţii la control acolo unde este cazul
43. Rolul moaşei în îngrijirea pacientului cu boală transmisibilă se referă la:
a. Izolează pacientul la domiciliu
b. Înregistrează datele culese pentru fiecare pacient în registrul de evidenţă al bolilor
infecţioase
c. Efectuează pacineţilor vaccinările recomandate de PNI
d. Oferă pacienţilor informaţii legate de boala şi tratament insistând pe faptul ca
afecţiunea este contagioasă ceea ce necesită condiţii speciale de izolare, curăţenie şi
dezinfecţie pe care le explică pacienţilor şi/sau familiilor acestora
e. Pregăteşte documentele necesare raportării lunare, trimestriale, numerice sau
nominale
44. Selectaţi etapele tratamentului antidrog:
a. administrare a somniferelor
b. dezintoxicare
c. tratament analgezic
d. reinserţie socială
e. tratamentul post cură
45. Selectati factorii precipitanţi ai suicidului la adolescent
a. Schimbarea mediului de şcoală
b. Diminuarea sau absenţa sprijinului afectiv
c. Sarcina sau frica unei sarcini
d. Personalitatea neadaptată, depresivă
e. Alcoolismul şi toxicomania
46. Adolescentele care fumează şi iau anticoncepţionale se află la risc pentru:
a. neurologice
b. biliare
c. cardiace
d. cutanate
e. vasculare
47. Moaşa se poate implica în combaterea consumului de droguri prin:
a. Identificarea vârstei primei doze
b. Controlul accesului la droguri
c. Cunoaşterea mediului familial, social din care vine adolescentul
d. Identificarea timpurie a unor semne sugestive pentru consumul de droguri
e. În momentul depistării adolescentului consumator de droguri anunţă familia acestuia
48. În cabinetul de medicina familie se desfăşoară următoarele tipuri de activităţi medicale
propriu-zise:
a. curative
b. preventive
201
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

c. Îngrijiri la domiciliu
d. Îngrijiri la domiciliu
e. Activitaţi suport
49. Alegeţi afirmaţiile corecte cu privire la dezinfecţia cu cloramină:
a. dezinfecţia jucăriilor, a obiectelor de sticlă, porţelan se face cu o soluţie de cloramină
de 10 g‰
b. cloramina acţionează asupra florei microbiene gram pozitive şi gram negative
c. la dezinfecţia pavimentelor concentraţia potrivită a soluţiei de cloramina este 20 g‰
d. Asocierea cloraminei cu substanţe alkaline este recomandată
e. Cloramina se pastrează în recipienţi închişi, la rece şi la întuneric.
50. Menţinerea unei echipe puternice la nivelul cabinetului de medicina familiei se poate face:
a. critica blândă
b. asigurându-vă că există fişe scrise ale postului
c. membri echipei împărtăşesc misiunea
d. mediul de muncă este stimulativ
e. performanţa este evaluată periodic

RĂSPUNSURI CORECTE
1 c 11 c 21 ab 31 bde 41 acde
2 b 12 c 22 bc 32 abde 42 abce
3 d 13 e 23 bde 33 abce 43 bde
4 c 14 c 24 ade 34 abd 44 bde
5 a 15 a 25 acd 35 abce 45 abc
6 c 16 acde 26 acd 36 abcd 46 ce
7 a 17 abcd 27 abc 37 abcd 47 acd
8 b 18 abd 28 ab 38 cde 48 abcd
9 b 19 abce 29 ac 39 bd 49 abce
10 d 20 ac 30 abde 40 bc 50 bcde

DISCIPLINA: MEDICINĂ INTERNĂ


Autor: Sef lucr. Dr. Nicoleta Dragomir

1. Care din următoarele afirmaţii referitoare la tusea şi expectoraţia din bronşita cronică sunt
corecte ?
a. tusea şi expectoraţia apar în majoritatea zilelor, cel puţin 3 luni pe an
b. există tuse şi expectoraţie cel puţin 2 ani consecutiv
c. sputa este frecvent purulentă şi în cantitate mai mare de 100 ml
d. se datorează hipersecreţiei de mucus
202
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

e. se datorează unei pleurezii asociate


2. Procedeul cel mai eficient de fluidificare a secreţiei bronşice constă în:
a. administrarea de hemisuccinat de hidrocortizon
b. hidratarea corectă
c. administrarea de antitusive
d. administrarea de miofilin
e. administrarea de ampicilină
3. Care dintre următorii germeni sunt răspunzători de acutizările din bronşita cronică ?
a. streptococul viridans
b. pneumococul
c. legionella pneumophilla
d. haemophilus influenzae
e. brucella
4. Hipocratismul digital poate să apară în următoarele afecţiuni:
a. bronşita cronică cu poliglobulie secundară
b. traheobronşita acută
c. astmul bronşic alergic
d. cancerul bronhopulmonar
e. endocardita infecţioasă
5. Vomica reprezintă eliminarea prin căile respiratorii superioare de:
a. sânge roşu, aerat
b. mucus
c. alimente ingerate
d. puroi
e. bilă
6. Bronhopneumopatia cronică obstructivă ( BPCO ) cu predominenţa bronşitei cronice se
caracterizează prin:
a. dispnee, ca simptom principal
b. aspect cianotic- buhăit
c. infecţii respiratorii frecvente
d. poliglobulie
e. hipoxemie cu hipercapnie
7. La pacientul cu bronşiectazie, sputa este cel mai frecvent:
a. seroasă
b. mucoasă
c. sero-mucoasă
d. purulentă
e. hemoptoică
8. Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate referitor la examenul sputei ?
a. fibrele elastice nu apar în spută în caz de abces pulmonar
b. macrofagele alveolare confirmă originea bronşică
c. eozinofilele nu apar în spută în caz de bronşită cronică
d. spiralele Curshmann şi cristalele Charchot-Leyden pot să apară în spută
în caz de astm bronşic alergic
e. celulele neoplazice pot fi absente în spută, în cancerele pulmonare periferice
9. Explorarea paraclinică pentru diagnosticul de certitudine al bronşiectaziei
203
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

(în vederea intervenţiei chirurgicale) este:


a. radioscopia pulmonară
b. bronhografia cu lipiodol
c. radiografia pulmonară
d. examenul de spută
e. probele funcţionale ventilatorii
10. Care din următorii factori pot declanşa accesul de astm bronşic ?
a. praful de casă
b. alergatul
c. stress emoţional acut
d. cotrimoxazol (biseptol)
e. fumatul pasiv
11. La pacientul cu bronşiectazie, mobilizarea secreţiilor bronşice se realizează prin:
a. administrarea de antibiotice
b. administrarea de miofilin
c. administrarea de furosemid
d. drenajul postural
e. restricţia de lichide
12. Alegeţi argumentele anamnestice în favoarea diagnosticului de astm bronşic alergic la
acarieni:
a. antecedente familiale de astm bronşic alergic la praful de casă
b. recrudescenţa simptomelor în sezoanele polenice
c. creşterea frecvenţei acceselor de astm bronşic în perioadele reci
d. accesul de astm bronşic nu apare după un efort fizic mediu
e. reapariţia accesului de astm bronşic în cursul expunerii la praf de casă
13. Care din următoarele gesturi terapeutice pot fi incriminate în declanşarea la adult a unui
acces sever de astm bronşic (stare de rău astmatic) ?
a. abuz de simpatomimetice administrate inhalator
b. suprimarea bruscă a corticoterapiei
c. corticosteroizi administraţi intravenos
d. administrarea ketotifenului (zaditen) per os
e. hiposensibilizarea specifică
14. Dispneea la pacientul în stare de rău astmatic este:
a. dispnee cu bradipnee
b. dispnee inspiratorie
c. dispnee expiratorie cu polipnee
d. dispnee inspiratorie şi expiratorie
e. pacientul nu prezintă dispnee
15. Pleurezia este caracterizată prin prezenţa în cavitatea pleurală de:
a. aer
b. lichid
c. bilă
d. ţesut fibros
e. fibrină
16. Care din următoarele situaţii se asociază cu un risc crescut de cancer pulmonar ?
a. fumatul (peste 20 tigarete/zi, peste 20 ani)
204
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

b. convieţuirea cu un mare fumător (peste 20 de ani)


c. expunerea profesională îndelungată la azbest
d. expunerea profesională la uraniu (mineri)
e. sedentarismul
17. Care din afirmaţiile de mai jos sunt adevărate în legătură cu lichidul pleural dintr-o
pleurezie serofibrinoasă tuberculoasă ?
a. poate fi serohemoragic
b. conţine bacil Koch ( BK ) în peste 60 % din cazuri
c. conţine limfocite peste 80 %
d. se poate resorbi spontan
e. se reface rapid după toracenteza evacuatorie
18. Care din următoarele afirmaţii referitoare la testul tuberculinic sunt reale ?
a. injectare hipodermică
b. citirea rezultatului se face la 72 ore
c. reacţia pozitivă are diametrul de peste 10 mm
d. testul negativ la tuberculină exclude diagnosticul de TBC pulmonară
e. virajul tuberculinic înseamnă un prim test pozitiv, urmat de un al doilea cu rezultat
negativ
19. Criza de astm bronşic se diferenţiază de accesul de astm cardiac, în special, prin caracterul
dispneei care în criza de astm bronşic este:
a. dispnee inspiratorie
b. dispnee cu tahipnee
c. dispnee cu ortopnee extremă, sufocantă
d. dispnee expiratorie cu bradipnee
e. dispnee cu polipnee
20. In tratamentul accesului grav de astm bronşic se pot administra:
a. salbutamol inhalator prin nebulizare
b. bricanyl inhalator prin nebulizare
c. miofilin intramuscular
d. hemisuccinat de hidrocortizon intravenos
e. salbutamol peroral
21. Administrarea de morfină este contraindicată în:
a. accesul de astm cardiac
b. criza de astm bronşic
c. edemul pulmonar acut cardiogen
d. infarctul miocardic acut
e. BPCO acutizată
22. Administrarea de medicamente expectorante este contraindicată în:
a. hemoptizie
b. bronhopneumonie
c. criza de astm bronşic
d. BPCO acutizată
e. bronşiectazie
23. La pacientul cu hemoptizie nu se administrează:
a. medicaţie anticoagulantă per os
b. heparină
205
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

c. medicaţie hemostatică
d. trombostop
e. aspirină
24. Sediul durerii în angina pectorală stabilă (de efort ) este cel mai frecvent:
a. epigastric
b. retrosternal
c. interscapular
d. abdominal
e. toracic posterior
25. Durerea din infarctul miocardic acut cedează frecvent la administrarea de:
a. nitroglicerină sublingual
b. algocalmin
c. piafen
d. sedative
e. opiacee (mialgin, morfină)
26. Care sunt măsurile de urgenţă care se aplică în edemul pulmonar acut cardiogen:
a. oxigenoterapie
b. sângerare (venesecţie)
c. morfină
d. furosemid intravenos
e. propranolol intravenos
27. Edemul pulmonar acut cardiogen este o formă extrem de gravă a următoarelor
afecţiuni:
a. cordul pulmonar cronic compensat
b. insuficienţa cardiacă congestivă
c. cordul pulmonar cronic decompensat
d. insuficienţa ventriculară stângă acută
e. bronhopneumonia
28. Edemul pulmonar acut cardiogen se însoţeşte de tuse productivă cu expectoraţie:
a. mucoasă
b. muco-purulentă
c. purulentă
d. spumoasă (rozată)
e. purulentă cu striuri sanguine
29. Cauza principală a infarctului miocardic acut este reprezentată de:
a. stenoza coronariană congenitală
b. embolia coronariană
c. spasmul coronarian
d. ateroscleroza coronariană
e. coronarita reumatică
30. Diagnosticul pozitiv în accesul anginos este susţinut de următoarele elemente:
a. bolnavul este anxios, imobil
b. arată cu întreaga palmă localizarea durerii
c. prezenţa frecventă a tulburărilor de ritm cardiac
d. tensiunea arterială uşor scăzută
e. bradicardie
206
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

31. “Poziţia mahomedană” adoptată spontan de către pacient, este caracteristică pentru
următoarele afecţiuni:
a. stenoza mitrală
b. infactul miocardic acut
c. angina pectorală în criză
d. pleurezia lichidiană
e. pericardita lichidiană masivă
32. Principalul factor de risc în apariţia şi agravarea arteriopatiei obliterante aterosclerotice este:
a. hipertensiunea arterială
b. expunerea la frig şi umezeală
c. fumatul
d. vârsta înaintată
e. consumul de alcool (etilismul cronic)
33. Complicaţiile precoce ale infarctului miocardic acut sunt:
a. pericardita
b. tulburările de ritm ventriculare
c. insuficienţa cardiacă congestivă
d. edemul pulmonar acut cardiogen
e. embolii periferice
34. Complicaţiile hipertensiunii arteriale esenţiale (cu valori mari) sunt:
a. disecţia de aortă
b. encefalopatia hipertensivă acută
c. embolia pulmonară
d. accident vascular cerebral
e. edemul pulmonar acut cardiogen
35. Care dintre următoarele afecţiuni prezintă riscul cel mai mare de apariţie a trombozei
venoase profunde a membrelor inferioare ?
a. poliglobuliile
b. obezitatea
c. anemiile
d. boala varicoasă avansată
e. caşexia
36. Complicaţia majoră în tromboza venoasă profundă a membrelor inferioare este reprezentată
de:
a. insuficienţa cardiacă
b. pericardita acută
c. edemul pulmonar acut cardiogen
d. embolia pulmonară
e. infarctul miocardic acut
37. Cauza cea mai frecventă a şocului cardiogen este reprezentată de:
a. pierderea de sânge ( hemoragie masivă )
b. deshidratarea severă
c. septicemie
d. infarctul miocardic acut ( extins, complicaţii majore )
e. dureri intense ( şocogene )
38. Tulburările renale mai frecvente în şocul cardiogen sunt:
207
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

a. poliuria
b. polakiuria
c. hematuria
d. disuria
e. oligo-anuria
39. Pentru prevenirea complicaţiilor tromboembolice în infarctul miocardic acut se
administrează:
a. antiaritmice
b. antibiotice
c. anticoagulante
d. coronarodilatatoare
e. hemostatice
40. Pentru prevenirea aritmiilor ventriculare majore în infarctul miocadic acut se administrează:
a. antibiotice
b. bronhodilatatoare
c. calciu gluconic intravenos
d. xilină
e. sedative
41. Tratamentul medicamentos de elecţie la pacientul cu insuficienţă cardiacă congestivă
constă în administrarea de:
a. bronhodilatatoare
b. tonicardiace
c. antibiotice
d. sedative
e. expectorante
42. Venesecţia poate fi salvatoare în următoarele afecţiuni:
a. infarctul miocardic acut
b. angina pectorală în criză
c. edemul pulmonar acut cardiogen
d. accidentul vascular cerebral
e. stopul cardio-respirator
43. Modalitatea de aplicare a garourilor la rădăcina membrelor, la pacientul în stare de
edem pulmonar acut cardiogen este următoarea:
a. la rădăcina celor patru membre
b. schimbarea garourilor la interval de 1 oră
c. numai la rădăcina membrelor inferioare
d. la rădăcina a trei membre ( cu menţinerea pulsaţiilor arteriale )
e. numai la rădăcina membrelor superioare
44. Care din următoarele situaţii se asociază cu un risc crescut de cancer bronhopulmonar ?
a. fumatul (peste 20 tigarete/zi, peste 20 ani)
b. convieţuirea cu un mare fumător (peste 20 de ani)
c. expunerea profesională îndelungată la azbest
d. expunerea profesională la uraniu (mineri)
e. sedentarismul
45. Care dintre următoarele valvulopatii este cunoscută ca o boală dispneizantă, cianozantă,
embolizantă, hemoptoizantă, aritmogenă ?
208
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

a. stenoza aortică
b. insuficienţa aortică
c. stenoza mitrală
d. dubla leziune aortică
e. insuficienţa pulmonară

46. La pacientul cu hemoragie digestivă superioară se poate administra:


a. pungă cu gheaţă în regiunea epigastrică
b. heparină
c. trombostop
d. fitomenadion
e. venostat
47. Fumatul intervine în patogeneza ulcerului gastric prin:
a. inhibarea secreţiei gastrice de bicarbonat
b. creşterea concentraţiei de nitraţi în sucul gastric
c. favorizarea refluxului duodeno-gastric
d. creşterea tonusului sfincterului piloric
e. stimularea secreţiei de pepsină
48. Care din următoarele medicamente au efect ulcerogen ?
a. indometacin
b. digoxin
c. aspirină
d. omeprazol
e. prednison
49. Corticosteroizii pot induce ulcer gastric şi duodenal prin:
a. reducerea circulaţiei sanguine gastrice
b. stimularea secreţiei clorhidropeptice
c. stază gastrică
d. creşterea masei celulelor parietale
e. inhibarea sintezei de prostaglandine
50. Care dintre următoarele boli se asociază mai frecvent cu ulcerul gastroduodenal ?
a. hipertensiunea arterială
b. ciroza hepatică
c. emfizemul puolmonar
d. pneumonia
e. poliartrita reumatoidă
51. Care dintre următoarele verigi patogenetice pot fi implicate în patogeneza ulcerului
gastric ?
a. staza gastrică antrală
b. evacuarea gastrică precipitată
c. infecţia cu Helicobacter pylori
d. aclorhidria
e. creşterea sintezei de prostaglandine
52. Anemia din cancerul rectocolonic se datorează:
a. sângerărilor din tumoră
b. sindromului de impregnare neoplazică
209
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

c. scăderii aportului alimentar


d. tuturor acestor cauze
e. nici uneia din aceste cauze
53. HDS la pacientul cu ciroză hepatică se produce mai frecvent prin mecanismele:
a. sindrom Mallory-Weiss
b. ruptură de varice esofagiene
c. ulcer gastric
d. eroziuni esofagiene de reflux
e. gastropatia portală hipertensivă hemoragică

54. Encefalopatia hepato-portală la un cirotic poate fi declanşată de:


a. dietă hiperprotidică
b. dietă hiperlipidică
c. hipokaliemie
d. hemoragie digestivă
e. tratament neurosedativ
55. Tratamentul encefalopatiei hepato-portale din ciroză constă în:
a. interzicerea proteinelor
b. administrare de antibiotice orale cu spectru larg
c. administrare de lactuloză ( oral sau clismă )
d. tratament neurosedativ
e. reechilibrare hidroelectrolitică
56. Hipoalbunemia din ciroza hepatică se explică prin:
a. hipercatabolism
b. insuficienţa sintezei hepatice
c. gastroenteropatie exudativă
d. carenţă proteică alimentară
e. proteinurie
57. Tratamentul ascitei din ciroza hepatică se efectuează prin:
a. diuretice antialdosteronice (spironolactonă)
b. paracenteze repetate şi în cantitate mare
c. saluretice (diuretice tiazidice şi de ansă)
d. cură de sete
e. perfuzii cu soluţii hipertonice
58. Gravitatea vărsăturilor se apreciază după asocierea următoarelor semne şi simptome:
a. tegumente şi mucoase uscate
b. oligurie
c. poliurie
d. hipotensiune arterială + tahicardie
e. HTA + bradicardie
59. Alimentaţia şi reechilibrarea hidroelectrolitică la pacientul cu vărsături în faza acută
se va efectua:
a. pe sondă nazo-gastrică
b. pe cale orală
c. parenteral ( prin perfuzii)
d. in funcţie de ionograme, pH, rezervă alcalină
210
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

e. In funcţie de pierderi
60. In care dintre următoarele afecţiuni ale aparatului locomotor este prezent
Atg HLA – B 27 ?
a. reumatismul articular acut
b. spodilita anchilozantă
c. poliartrita reumatoidă
d. lupusul eritematos sistemic
e. boala artrozică
61. Artrita asimetrică a articulaţiilor mari (saltantă, migratorie, fugace) este caracteristică
următoarelor boli:
a. poliartrita reumatoidă
b. spodilita anchilozantă
c. reumatismul articular acut
d. lupusul eritematos sistemic
e. coxartroza
62. Artrita simetrică a articulaţiilor mici ale mâinilor şi picioarelor este caracteristică
următoarelor boli:
a. reumatismul articular acut
b. poliartrita reumatoidă
c. spondilita anchilozantă
d. lupusul eritematos sistemic
e. boala artrozică
63. Care dintre următoarele afirmaţii sunt reale referitor la spondilita anchilozantă ?
a. afectarea articulaţiilor sacro-iliace
b. prezenţa factorului reumatoid
c. prezenţa atg. HLA - B 27
d. este mai frecventă la bărbaţii tineri
e. este mai frecventă la femeile de vârstă medie
64. Care dintre următoarele afirmaţii sunt reale referitor la lupusul eritematos sistemic ?
a. apare mai frecvent la femeile tinere
b. apare mai frecvent la bărbaţi de vârstă medie
c. eritem “ în fluture “ după expunere la soare
d. se tratează cu săruri de aur + antiinflamatoare nonsteroidiene
e. se tratează cu corticosteroizi, imunosupresoare
65. Care dintre următoarele afirmaţii sunt reale referitor la reumatismul articular acut ?
a. apare mai frecvent la vârstnici
b. apare mai frecvent la copii şi adolescenţi
c. afectează mai frecvent cordul
d. afectează mai frecvent rinichii
e. se tratează cu penicilină G + aspirină ± prednison
66. Care dintre următoarele afirmaţii sunt reale referitor la poliartrita reumatoidă ?
a. apare mai frecvent la femei
b. apare mai frecvent la bărbaţi
c. Atg HLA - B 27 prezent
d. factorul reumatoid prezent
e. se tratează cu săruri de aur + imunosupresoare
211
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

67. Care dintre următoarele afirmaţii sunt reale referitor la boala artrozică ?
a. apare mai frecvent la persoanele tinere
b. este mai frecventă după vârsta de 40-50 ani
c. este o afecţiune degenerativă a cartilajului articular
d. reprezintă cea mai frecventă boală reumatică
e. se tratează cu săruri de aur + imunosupresoare
68. Care dintre urnătoarele boli cardiovasculare prezintă risc important pentru gravidă şi făt ?
a. HTA permanentă, în special de tip diastolic
b. bolile cardiace congenitale
c. stenoza mitrală strânsă
d. hipertensiunea pulmonară primitivă creste riscul matern şi incidenţa avortului spontan
e. bradicardia sinusală prin vagotonie
69. In timpul sarcinii, datorită modificărilor hormonale şi hemodinamice, pot apare afecţiuni
cardiovasculare precum:
a. HTA survenită în cursul sarcinii, cu evoluţie severă
b. HTA preexistentă sarcinii cu evoluţie favorabilă
c. preeclampsia
d. eclampsia
e. cardiomiopatia perinatală ce apare în ultimul trimestru
70. In tratamentul hipertesiunii arteriale (HTA) din sarcină trebuie evitate următoarele
medicamente:
a. inhibitorii enzimei de conversie
b. diuretice de ansă
c. tonicardiace, cu prudenţă
d. blocante de calciu
e. beta blocante selective
71. In timpul sarcinii pot să apară următoarele complicaţii renale la gravidă:
a. infecţii de tract urinar
b. insuficienţă renală cronică
c. insuficienţă renală acută
d. sindrom hemolitic-uremic
e. litiază renală
72. Care dintre următoarele condiţii etiopatogenice pot duce la insuficienţă renală acută în cursul
sarcinii ?
a. obstrucţia de căi urinare cu hidronefroză
b. preeclampsia
c. rinichi dublu
d. necroza tubulară acută
e. rinichi polichistic
73. Diagnosticul de anemie hipocromă feriprivă se stabileşte pe baza următoarelor investigaţii:
a. determinarea colesterolemiei
b. efectuarea hemogramei cu determinarea nivelului hemoglobinei
c. determinarea sideremiei
d. determinarea bilirubinei serice
e. dozarea glicemiei
74. Referitor la anemia hipocromă feriprivă, sunt reale următoarele afirmaţii:
212
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

a. cauza anemiei este hemoliza masivă


b. scade sideremia
c. nivelul seric al vitaminnei B 12 este frecvent scăzut
d. nevoile de fier sunt crescute în timpul sarcinii
e. tratamentul de elecţie constă în administrarea de vitamină B 12
75. In evoluţia ulcerului gastroduodenal pot să apară următoarele complicaţii:
a. stenoză pilorică
b. ascită
c. perforaţie
d. hemoragie digestivă superioară
e. malignizare
76. Cele mai frecvente cauze de deces în ciroza hepatică sunt următoarele:
a. HDS prin ruperea varicelor esofagiene
b. colecistita acută litiazică
c. coma hepatică
d. pancreatita acută
e. hernia ombilicală
77. Diagnosticul de cancer colorectal este sugerat de următoarele simptome şi semne:
a. balonări postprandiale
b. constipaţie recentă, progresivă
c. rectoragii şi/sau hematochezie
d. transpiraţii nocturne
e. tenesme rectale
78. Conduita de urgenţă în intoxicaţia digitalică constă în următoarele intervenţii:
a. continuarea administrării de tonicardiac
b. întreruperea tratamentului tonicardiac
c. administrarea de clorură de potasiu
d. prevenirea tulburărilor de ritm
e. administrarea de antibiotice
79. Care dintre următoarele boli sunt implicate în etiologia cordului pulmonar cronic ?
a. stenoza mitrală
b. bronhopneumopatia cronică obstructivă
c. tuberculoza pulmonară
d. HTA primară
e. cifoscolioza deformantă
80. Referitor la poliartrita reumatoidă, este reală următoarea afirmaţie:
a. durere meteorosensibilă
b. durere la nivelul articulaţiilor mici, simetric, însoţită de redoare matinală
c. durere la nivelul articulaţiilor mari, asimetric
d. hidrartroza articulaţiilor mari ale membrelor inferioare
e. erupţie cutanată facială ” in vespertillo”
81. Diagnosticul pozitiv de lupus eritematos sistemic este susţinut prin următoarele argumente
clinico-paraclinice:
a. prezenţa anticorpilor antinucleari
b. reacţia Waller-Rose pozitivă
c. prezenţa celulelor lupice
213
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

d. osteoporoză şi geode la examenul radiologic


e. meteorodependenţă
82. Care dintre următoarele afirmaţii sunt reale, referitor la tamponada cardiacă ?
a. acumulare bruscă şi în cantitate mare a lichidului în pericard
b. dispneea este proporţională cu cantitatea de lichid pericardic şi rapiditatea acumulării
c. nu necesită tratament de urgenţă
d. necesită internare în spital pentru pericardioceneză evacuatorie, de urgenţă
e. apare cu frecvenţă mai mare în pericarditele virale
83. Diagnosticul diferenţial al cancerului bronhopulmonar se face, în special, cu următoarele
afecţiuni:
a. staza pulmonară din insuficienţa cardiacă congestivă
b. tuberculoza pulmonară
c. abcesul pulmonar
d. chistul hidatic pulmonar
e. pneumonia trenantă, recidivantă pe acelaşi lob pulmonar
84. Complicaţiile mai frecvente în insuficienţa cardiacă congestivă sunt:
a. tromboza venoasă a membrelor inferioare
b. tromboembolismul pulmonar
c. intoxicaţia digitalică
d. tulburările de ritm şi de conducere
e. moartea subită
85. In reumatismul articular acut (RAA), agentul cauzal este:
a. stafilococul auriu
b. streptococul beta-hemolitic
c. streptococul viridans
d. escherichia coli
e. virusul gripal
86. Artrita din reumatismul articular acut (RAA) are următoarele caracteristici:
a. afectează articulaţiile mici, simetric
b. afectează articulaţiile mari, asimetric
c. este saltantă, fugace, migratorie
d. este meteorodependentă
e. se însoţeşte de redoare articulară matinală
87. Diagnosticul de certitudine în endocardita bacteriană subacută (EBS) se stabileşte pe baza
următoarei analize de laborator:
a. urocultura
b. hemoleucograma
c. hemocultura
d. ASLO
e. examenul maduvei osoase
88. Endocardita bacteriană subacută (EBS) survine în următoarele situaţii:
a. pe un cord sănătos
b. cardiopatii congenitale
c. valvulopatii
d. la pacienţi cu proteze valvulare
e. infarct miocardic acut
214
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

89. Emfizemul pulmonar se caracterizează prin următoarele manifestări clinice:


a. tuse matinală la debut
b. expectoraţie mucopurulentă
c. dispnee precoce
d. infecţii pulmonare severe
e. facies roz-gâfâitor ”pink puffer”
90. In tuberculoza pulmonară, calea de transmitere a BK este:
a. aeriană
b. digestivă
c. intrapartum
d. genitală
e. pe toate căile menţionate anterior
91. In pneumonia francă lobară sunt reale următoarele afirmaţii:
a. agentul etiologic este pneumococul
b. etiologia este virală
c. debutul este brutal prin frison solemn, febră, junghi toracic
d. examenul radiologic evidenţiază opacitate triunghiulară, omogenă
e. examenul obiectiv evidenţiază sindromul de condensare pulmonară
92. Astmul acut grav al adultului (starea de rău astmatic) se caracterizează prin următoarele
aspecte:
a. acces sever cu durată mai mare de 24 ore
b. factorii declanşatori sunt: întreruperea bruscă a corticoterapiei; folosirea abuzivă a
medicamentelor simpaticomimetice; infecţiile respiratorii severe
c. manifestări clinice reduse
d. hipoxemie, hipercapnie, acidoza respiratorie
e. netratat duce la exitus
93. Referitor la arteriopatia obliterantă aterosclerotică a membrelor inferioare sunt reale
următoarele afirmaţii:
a. etiologia este aterosclerotică
b. diminuarea sau absenţa pulsaţiilor la arterele pedioase şi tibiale posterioare
c. prezenţa claudicaţiei intermitente în stadiul II al bolii
d. durerea in repaus apare în toate stadiile bolii
e. apariţia gangrenei reprezintă stadiul IV al bolii
94. Durerea din criza de angină pectorală de efort (stabilă) are următoarele caracteristici:
a. este o durere precordială cu caracter constrictiv
b. se accentuează în inspir profund
c. durează mai mult de 1 oră
d. durează mai puţin de 15 minute
e. cedează complet la nitroglicerină sublingual sau după întreruperea efortului
95. Referitor la infarctul miocardic acut (IMA) sunt reale următoarele afirmaţii:
a. IMA este consecinţa obstrucţiei coronariene acute
b. durerea este atroce, violentă, sfâşietoare
c. durerea este localizată frecvent retrosternal, cu iradiere în umeri şi braţe
d. este obligatorie internarea de urgenţă în spital (unitate de coronarieni)
e. pacientul poate fi tratat numai la domiciliu
96. Referitor la hipertesiunea arterială (HTA) sunt reale afirmaţiile:
215
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

a. creşterea valorilor tensiunii arteriale peste 140/90 mm Hg


b. cea mai frecventă este HTA secundară
c. HTA primară (esenţială) este forma clinică cea mai frecventă
d. în evoluţia bolii apar complicaţii cardiace, cerebrale şi renale
e. tratamentul de elecţie constă în administrarea de hipocolesterolemiante
97. Care dintre următoarele afirmaţii sunt reale referitor la ulcerul gastroduodenal ?
a. frecvent, în primii ani, durerea ulceroasă respectă mica şi marea periodicitate
b. în etiopatogenia bolii este incriminat Helicobacter pilory
c. explorarea paraclinică de elecţie este endoscopia digestivă superioară
d. diagnosticul pozitiv se confirmă prin ultrasonografie abdominală
e. tratamentul de elecţie este numai chirurgical
98. In ciroza hepatică decompensată vasculo-parenchimatos, la examenul clinic se pot constata:
a. angioame stelare (uneori ”în ploaie”)
b. tegumente şi sclere normal colorate
c. icter sau subicter sclerotegumentar
d. circulaţie colaterală abdomino-toracală
e. mărirea de volum a abdomenului prin prezenţa ascitei
99. Sindromul nefrotic se caracterizează prin următoarele semne clinice şi de laborator:
a. edeme palpebrale şi la nivelul membrelor inferioare (albe, moi, pufoase)
b. hiperalbuminemie
c. proteinurie ≥ 3,5g/m2/24h
d. hipoproteinemie cu hiposerinemie
e. hiperproteinemie
100. Referitor la pleurezia neoplazică sunt reale următoarele afirmaţii:
a. sunt prezente celulele neoplazice în lichidul pleural
b. frecvent, lichidul pleural este în cantitate mică
c. lichidul este frecvent, sanguinolent
d. lichidul pleural se reface rapid după toracocenteză evacuatorie
e. frecvent, lichidul pleural este în cantitate mare

VARIANTE CORECTE

DISCIPLINA: MEDICINĂ INTERNĂ

1.a,b,d. 2. b. 3. b,d. 4. a,d,e. 5. d. 6. b,c,d,e. 7. d. 8. b,d,e. 9. b. 10. a,b,d,e. 11. d. 12. a, e. 13. a,b,e.
14. c. 15. b. 16. a,b,c,d. 17. a,c,d. 18. b,c. 19. d. 20. a,b,d. 21. b,e. 22. d. 23. a,b,d,e. 24. b. 25. e. 26.
a,b,c,d. 27. d. 28. d. 29. d. 30. a,b,d. 31. e. 32. c. 33. a,b,d,e. 34. a,b,d,e 35. d. 36. d. 37. d. 38. e.
39. c. 40. d. 41. b. 42. c. 43. d. 44. a,b,c,d. 45. c. 46. a,d,e. 47. a,c,e. 48. a,c,e. 49. b,e. 50. b,c,e.
51. a,c. 52. a,b,c,d. 53. b,e. 54. a,c,d,e. 55. a,b,c,e. 56. b,d. 57. a,e. 58. a,b,d. 59. c,d,e. 60. b. 61. c.
216
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

62. b. 63. a,c,d. 64. a,c,e. 65. b,c,e. 66. a,d,e. 67. b,c,d. 68. a,b,c,d. 69. a,c,d,e. 70. a. 71. a,c,d. 72.
a,b,d. 73. b,c,d. 74. b,d. 75. a,c,d,e. 76. a,c. 77. b,c,e. 78. b,c,d. 79. b,c,e. 80. b. 81. a,c. 82. a,b,d.
83. b,c,e. 84. b,c,d,e. 85. b. 86. b,c. 87. c. 88. b,c,d. 89. c,e. 90. a. 91. a,c,d,e. 92. a,b,d,e. 93.
a,b,c,e. 94. a,d,e. 95. a,b,c,d. 96. a,c,d. 97. a,b,c. 98. a,c,d,e. 99. a,c,d. 100. a,c,d,e.

TESTE LICENTA 2011

SPECIALIZAREA MOAŞE

DISCIPLINA PUERICULTURĂ-PEDIATRIE-NURSING ÎN PEDIATRIE


Conf. univ. Dr. Georgeta Corniţescu

1. Care este greutatea la naştere a nou-născutului la termen?


a. 2600 g
b. < 2500 g
c. 2800-4000 g
d. 4500 g
e. 2500-2750 g
2. Ce talie (lungime) are nou-născutul la termen?
a. 47 cm
b. 48-52 cm
c. 60 cm
d. 37 cm
e. 42 cm
3. Nou-născutul prematur se caracterizează prin:
a. concordanţa între durata vieţii fetale (scurtată), greutate şi talie mică la naştere
b. greutate < 2500 g
c. talie < 47 cm
d. discordanţa dintre vârsta gestaţiei (normală) şi greutatea la naştere
e. vârsta de gestaţie < 37 săptămâni
4. Care din următoarele caracteristici sunt apanajul dismaturităţii?
a. nou-născut cu vârsta de gestaţie < 37 săptămâni şi greutatea < 2500 g
b. concordanţa între vârsta de gestaţie şi greutatea la naştere
c. nou-născut cu greutatea < 2500 g şi talia < 47 cm
d. discordanţa dintre vârsta gestaţiei (normală) şi greutatea la naştere (mică)
e. nou-născut cu vârsta de gestaţie > 42 săptămâni şi greutate normală la naştere
5. Recunoaşteţi particularităţile tegumentelor la nou-născutul normoponderal, sănătos
a. pielea acoperită de vernix caseosa
b. fragilitate faţă de acţiunea agenţilor mecanici, chimici şi infecţioşi
c. lanugo
d. descuamaţia fiziologică
e. cianoză / paloare
217
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

6. Care este evoluţia normală a bontului şi plăgii ombilicale?


a. mumifierea bontului
b. formarea şanţului de eliminare
c. detaşarea între a 5-a şi a 10- a zi
d. formarea granulomului ombilical
e. epitelizarea cicatricei ombilicale
7. În ce grad de prematuritate încadraţi un nou-născut cu greutatea la naştere de 1300 g?
a. prematuritate gr. I
b. prematuritate gr. II
c. prematuritate gr. III
d. prematuritate gr. IV
e. dismaturitate
8. Recunoaşteţi riscurile tardive ale prematurităţii:
a. distrofie
b. anemie carenţială
c. rahitism carenţial
d. hemoragie
e. sechele neuropsihice
9. Care este rolul asistenţei medicale în îngrijirea nou-născuţilor prematuri?
a. supraveghează funcţiile vitale
b. asigură protecţia termică în funcţie de greutate
c. supraveghează alimentaţia
d. lasă nou-născutul în grijea mamei
e. face profilaxia infecţiilor
10. Icterul fiziologic al nou-născutului la termen se caracterizează prin:
a. apare în primele 24 de ore
b. tegumente şi sclere icterice după 2-3 zile de la naştere
c. scaunul şi urina normal colorate
d. starea generală bună
e. vindecarea spontană în 2 săptămâni
11. Care dintre următorii parametrii sunt semnificativi pentru scorul Apgar?
a. bătăile cordului
b. respiraţia
c. tonusul muscular
d. greutatea la naştere
e. coloraţia pielii
12. Cum veţi proceda în sala de naşteri la secţionarea cordonului ombilical?
a. secţionarea se face imediat după naştere
b. după încetarea pulsaţiilor cordonului
c. ligatura se face la 2-3 cm de baza de implantare abdominală
d. folosim un fir steril
e. bontul ombilical se atinge cu alcool iodat şi se pansează steril
13. Recunoaşteţi semnele clinice ce caracterizează asfixia albastră:
a. scorul Apgar > 8
b. cianoză generalizată
c. prezenţa unui efort respirator / gasping
218
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

d. bătăile cordului uşor bradicardice < 100


e. atonie musculară
14. Specificaţi criteriile ce aparţin icterului nuclear (hemolitic):
a. bilirubină indirectă > 20 mg/100 ml
b. bilirubină directă > 20 mg/100 ml
c. incompatibilitate în sistemul Rh
d. semne clinice neurologice: convulsii, opistotonus
e. instalarea icterului în 24 de ore.

15. Precizaţi indicaţiile în prevenirea izoimunizării Rh:


a. sarcină la termen cu mama Rh(-) şi copilul Rh(-)
b. sarcină la termen cu mama Rh(-) şi copilul Rh(+)
c. accident transfuzional
d. avort sau sarcini ectopice cu aceiaşi incompatibilitate
e. sarcină la termen cu mama Rh(+) şi copil Rh(-)
16. Recunoaşteţi particularităţile din boala membranelor hialine (S.D.R.):
a. apare la prematuri mici, greutatea ≤ 1500 g
b. este mai frecventă la sexul feminin
c. este cea mai frecventă cauză de insuficienţă respiratorie acută la nou-născut
d. deficienţă de surfactant
e. sindrom de luptă respiratorie cu debut precoce în primele 4 ore de la naştere
17. Specificaţi care din următoarele infecţii sunt postnatale (dobândite):
a. Toxoplamoza
b. Citomegalia
c. Pmfigus epidemic al nou-născutului
d. Omfalita
e. Septicemia
18. Particularităţile morfologice ale nou-născutului postmatur sunt:
a. greutate mică la naştere, < 2500 g
b. bontul ombilical şi tegumentele sunt impregnate cu meconiu
c. tegumente încreţite, descuamate, fisurate („mâini de spălătoreasă”)
d. vârsta gestaţională > de 42 de săptămâni
e. copilul este alert, cu privire vie.
19. Care este rolul moaşei în îngrijirea post-partum?
a. va face inspecţia perineului pentru semne de sângerare / infecţie;
b. va evalua starea sânilor;
c. va evalua comunicarea mamă – nou-născut şi relaţia cu familia;
d. va evalua necesitatea administrării de gamaglobulină anti-Rh (pacientă Rh - )
e. va administra antibiotice.
20. Precizaţi care din următoarele măsuri sunt eficiente în îngrijirea sânilor?
a. moaşa va evalua starea sânilor şi a mameloanelor (înroşirea lor, leziuni, erodări, fisuri);
b. spălarea sânilor cu apă călduţă, fără săpun;
c. exprimarea unei cantităţi de lapte manual sau cu ajutorul pompelor speciale;
d. spălarea sânilor cu geluri / săpunuri parfumate;
e. purtarea sutienului pentru o susţinere bună.
21. Ce sfaturi veţi da privind alimentaţia în perioada de alăptare?
219
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

a. veţi face o listă cu alimente recomandate;


b. aport adecvat de lichide şi o alimentaţie bogată în fructe proaspete şi fibre pentru reglarea
tranzitului;
c. consum de bere;
d. alimente bogate în proteine, fier, vitamine;
e. dietă de restricţie pentru excesul ponderal.
22. Precizaţi etapele corecte din dezvoltarea afectivă şi socială a sugarului de la 9-12 luni:
a. copilul descoperă stând „în patru labe” lumea înconjurătoare;
b. aruncă obiectele departe de el şi cere să i se dea înapoi;
c. este fascinat de „imaginea” sa în oglindă;
d. foloseşte monosilabele, apoi silabele „duble sau triple” ;
e. sugarul vocalizează, gângureşte.
23.Rolul adultului în dezvoltarea limbajului de la 9-12 luni:
a. să vorbească pe un ton ferm, cu sonoritate înaltă;
b. să nu vorbească imitând un bebeluş;
c. să numească diferitele părţi ale corpului;
d. să asocieze cuvintele cu gesturi;
e. să vorbească expresiv pe un ton calm.
24. Precizaţi care din următoarele etape sunt normale în evoluţia intelectuală de la 3 la 6 ani:
a. copilul vorbeşte bine, pune multe întrebări;
b. copilul fabulează mult şi „prietenul imaginar” îi ţine adeseori companie;
c. are noţiunea de direcţie: dreapta-stânga, în faţă–în spate;
d. copilul ştie să numere până la 10 - 20;
e. copilul se închide în lumea sa, nu se socializează.
25. Care este ritmul de creştere normală a sugarului până la 4 luni?
a. 25-30 g/zi
b. 350 g/lună
c. în medie 750 g/lună
d. 500 g/lună
e. sugarul eutrofic îşi dublează greutatea la 4 luni.
26. Cum creşte sugarul în lungime până la 4 luni?
a. cu 1,5 cm/lună
b. la 2 luni are 49 cm
c. în prima lună creşte 4-5 cm
d. în următoarele luni cu 2-3 cm/lună
e. la 4 luni talia este de 60-64 cm.
27. Care este ritmul de creştere în G şi T la sugarul mare (8-12 luni)?
a. creştere rapidă
b. ritmul de creştere devine mai lent
c. creşte 250-300 g/lună
d. creşte cu 1 cm/lună
e. la 12 luni triplează greutatea (9 Kg) şi are o talie de 72-75 cm.
28. Precizaţi ordinea corectă a apariţiei dinţilor „de lapte”:
a. incisivii mediani inferiori în număr de 2 apar la 6-8 luni;
b. incisivii mediani superiori apar la 12 luni;
c. incisivii laterali apar între 10-12 luni;
220
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

d. caninii apar între 18-24 luni;


e. erupţia dentiţiei temporare se încheie în perioada de copil mic (2ani şi 6 luni-3 ani).
29. Evoluţia motricităţii de la naştere la un an se face pe etape, enumeraţi pe cele corecte:
a. la 3-4 luni ridică capul şi toracele de la 45° la 90° deasupra planului patului;
b. la 4-5 luni nu-şi ţine bine capul;
c. la 7-8 luni copilul stă bine în poziţia şezând, fără ajutor;
d. la 9-10 luni copilul merge „în 4 labe” ;
e. copilul începe să îşi găsească singur echilibrul spre vârsta de 1 an.
30. De ce are nevoie sugarul pentru o dezvoltare afectivă?
a. de afecţiune şi siguranţă (atingere, mângâiere, luarea în braţe) ;
b. să fie păstrat în centrul atenţiei;
c. de calm şi linişte;
d. să fie lăsat în pătuţul lui, să nu i se vorbească;
e. de un răspuns adaptat nevoilor sale.
31. Ce acţiuni sunt necesare în iniţierea alimentaţiei la sân?
a. asistenta va sfătui mama să alăpteze cât mai curând după naştere;
b. va indica o pauză de masă de 12 ore;
c. alimentarea nou-născutului de fiecare dată la ambii sâni;
d. se începe cu 5 minute la fiecare sân permiţând nou-născutului să sugă până se opreşte singur;
e. va învăţa mama să ţină nou-născutul să dea aerul afară la sfârşitul sau mijlocul alăptării.
32. Care sunt grupele de alimente din meniul zilnic al gravidei şi mamei care alăptează?
a. alimente lactate
b. hidro - carbonate
c. carne, peşte, ouă, alternative
d. fructe şi legume
e. băuturi (ceai, cola, cafea, alcool)
33. Precizaţi necesarul de vitamina D în perioada de sarcină:
a. 400-500 UI/zi, p.o., în anotimpul însorit;
b. 1000 UI/zi în situaţii speciale (alimentaţie carenţială, anotimp de iarnă);
c. administrarea de Vit. D din a VII-a lună de sarcină, p.o. ;
d. administrarea de Vit. D pe cale parenterală;
e. administrarea săptămânală a 4000-5000UI într-o zi din săptămână, p.o. din a VII-a zi de
sarcină.
34. În ce constă tratamentul profilactic antenatal (la mamă) al anemiei feriprive?
a. regim alimentar echilibrat al mamei;
b. control sistematic al Hb. din luna a V-VI-a de sarcină;
c. tratament cu Fe în ultimul trimestru de sarcină chiar dacă valoarea Hb. > 12 g %;
d. tratament cu Fe atunci când Hb. < 11 g %;
e. dietă vegetariană.
35. Cum pregătiţi gravida pentru alăptare?
a. veţi da informaţii cu privire la avantajul alimentaţiei la sân şi ale practicii alăptării;
b. pregătirea sânilor încă din ultimul trimestru de sarcină;
c. sânii se storc periodic prin mişcări blânde în ultima lună de sarcină;
d. se masează mameloanele zilnic;
e. nu veţi da importanţa necesară.
36. Aplicarea principiilor de igienă se face având următoarele scopuri:
221
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

a. păstrarea sănătăţii;
b. evitarea infecţiilor;
c. evitarea răspândirii infecţiilor;
d. evitarea infectării celui ce acordă îngrijiri;
e. multiplicarea şi răspândirea infecţiilor.
37. Care sunt mediile propice răspândirii microbilor?
a. umezeala;
b. mediul antiseptic;
c. căldura;
d. deşeurile;
e. alimentele.
38. Care din următoarele principii de igienă trebuie aplicate curent de asistenta medicală?
a. spălarea mâinilor;
b. igiena ţinutei vestimentare, bonetă, unghii tăiate scurt;
c. dezinfectarea sau crearea unui mediu antiseptic;
d. sterilizarea sau asepsia;
e. dezinfecţie discontinuă.
39. Precizaţi ce boli pot să apară în timpul lehuziei:
a. hemoragii postpartum;
b. tromboflebită;
c. febra puerperală;
d. mastita;
e. lohiile sanghinolente în cantitate redusă, cu miros fad.
40. Care din următoarele sfaturi fac parte din pregătirea corectă a mamei pentru alimentaţia la sân?
a. pregătirea alăptării se face înainte de a se trezi nou-născutul;
b. mama va face conversaţie cu alte persoane în timpul alăptării;
c. mama îşi va spăla sânii cu apă călduţă şi va mulge primele jeturi de lapte;
d. va alăpta singură în cameră fără „asistenţă” şi fără „consiliere”;
e. mama îşi va spăla cu grijă mâinile (unghiile tăiate scurt).
41. Ce se consemnează în foaia de externare a nou-născutului?
a. istoricul prenatal, naşterea şi perioada postnatală precoce;
b. vârsta gestaţională şi scorul Apgar la 1′ şi 5′;
c. măsurătorile (greutatea, lungimea, perimetrele);
d. imunizările (antihepatitic B, BCG) ;
e. venitul familiei.
42. Care sunt transformările fiziologice din perioada de lehuzie?
a. modificări hormonale;
b. procese de involuţie uterină;
c. formarea laptelui;
d. febră puerperală;
e. retenţie de urină.
43. Care sunt condiţiile optime de microclimat la domiciliul nou-născutului / sugarului?
a. cameră luminată şi aerisită;
b. cameră insalubră;
c. temperatura din cameră 27°C;
d. temperatura din cameră 22°C;
222
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

e. camera cu mobilier adecvat, masă de înfăşat cu sertare care conţin lenjeria copilului, coşuleţ
sau pătuţ, cântar pentru sugari.
44. Ce atitudine adoptaţi cu ocazia primei vizite la domiciliul nou-născutului?
a. veţi avea o pregătire teoretică şi practică deosebite;
b. examinarea se desfăşoară cu tact, gradat, în condiţii de intimitate şi cu colaborarea familiei;
c. culegerea de date fizice (temperatură, greutate, aspecte morfo-funcţionale);
d. consemnarea datelor pentru o informare corectă a medicului;
e. veţi ignora datele din fişa de externare din maternitate.
45. Cum veţi face controlul temperaturii corporale?
a. plasaţi termometrul axilar şi îl lăsaţi 10 minute;
b. pentru temperatura rectală termometrul se lasă 3 minute;
c. pentru temperatura rectală vom folosi numai termometrul individual;
d. se lasă termometrul la îndemâna copilului;
e. temperatura rectală este mai mică decât temperatura măsurată axilar.
46. Ce sfaturi veţi da pentru călirea organismului nou-născutului / sau sugarului?
a. nou-născutul va fi scos la aer după ce a împlinit două săptămâni (în anotimpul cald) ;
b. nou-născutul va fi scos la aer după ce a împlinit patru săptămâni (în anotimpul rece) ;
c. timpul cel mai potrivit pentru plimbare este vara între orele 9-11 şi seara după ora 17;
d. poate fi scos la plimbare pe orice vreme;
e. sugarul va beneficia de plimbare zilnică.
47. Recunoaşteţi calităţile ce dau superioritatea alimentaţiei la sân:
a. conţine anticorpi, cu rol în protecţia faţă de infecţii;
b. poate reduce riscul unor probleme alergice ca astmul, eczemele;
c. poate ajuta la prevenirea diabetului de tip 1;
d. scade riscul apariţiei cancerului de sân;
e. conţine de 3 ori mai multe proteine decât laptele de vacă.
48. Care sunt incidenţele legate de alimentaţia naturală:
a. eructaţia;
b. regurgitarea;
c. diareea prandială;
d. diareea infecţioasă;
e. vărsăturile.
49. Suplimentarea alimentaţiei naturale se va face exclusiv cu:
a. Vitamina D, 400-1500 UI/zi per oral, din cea de-a doua săptămână de viaţă;
b. Vitamina D injectabilă;
c. suplimentarea orală de fier de la vârsta de 5-6 luni la toţi sugarii;
d. la prematuri suplimentarea cu fier se face de la vârsta de 1 lună ½- 3 luni;
e. administrarea fierului se face şi pe cale injectabilă.
50. Care pot fi motivele pentru care sugarul refuză sânul?
a. utilizarea biberonului;
b. dificultăţi iniţiale de coordonare a suptului;
c. semne de boală;
d. laptele de mamă „nu este bun” ;
e. prindere defectuoasă, sâni angorjaţi.
51. Ce semne indică că sugarul nu primeşte destul lapte?
a. creştere în greutate 25 g/zi;
223
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

b. creştere în greutate sub 500 g/lună;


c. la vârsta de 2 săptămâni are greutatea de la naştere;
d. sugar cu scaune tari, uscate sau verzi;
e. creştere în greutate 750 g/lună.
52. Specificaţi semnele care confirmă că sugarul primeşte suficient lapte:
a. scutece ude – 6 sau mai multe/24 de ore;
b. scaune – 4-8/zi în cantitate mică;
c. creşterea în greutate de 100-200 g/săptămână;
d. între supturi copilul este mulţumit;
e. sugarul nesatisfăcut la sfârşitul suptului.
53. Cum veţi proceda în cazul angorjării sânilor?
a. veţi recomanda întreruperea alimentaţiei la sân;
b. mulgeţi sânul, manual sau cu pompa;
c. puneţi copilul la sân mai frecvent;
d. aplicaţi un prosop cald şi umed pe sâni, timp de 3-5 minute înainte de alăptare;
e. înţărcaţi copilul progresiv.
54. Ce măsuri de siguranţă adoptaţi în alimentarea cu biberonul?
a. lăsaţi copilul cu biberonul proptit să sugă singur;
b. ţineţi copilul în braţe în timp ce îi daţi biberonul;
c. verificaţi temperatura laptelui pe partea inferioară a antebraţului;
d. păstraţi laptele cald pentru masa următoare;
e. aveţi grijă ca tetina să fie permanent plină cu lapte.
55.Ce cantităţi de lapte praf veţi recomanda în alimentaţia sugarului până la vârsta de 4-5 luni?
a. o cantitate medie de 150 ml/kgcorp/zi;
b. în luna a doua 600-700ml/zi;
c. în luna a treia 700-800 ml/zi;
d. în luna a patra mai mult de 1 litru/zi;
e. între 4-5 luni, 250 ml/kg/zi.
56.Care este numărul de mese pe zi recomandat la sugarul alimentat artificial?
a. în prima luna 7 mese /zi;
b. în luna a doua si a treia 6-5 mese/zi;
c. în luna a patra 5-4 mese/zi;
d. alimentaţia trebuie să răspundă cerinţei sugarului;
e. se alimentează „ad libitum” ( la cerere).
57. Recunoaşteţi simptomele din mastită:
a. febră, frison;
b. cefalee, stare generala proastă;
c. zonă dureroasă şi roşie a sânului;
d. sâni plini, dureroşi şi angorjati fără alte semne;
e. ragade mamelonare.
58. Ce recomandaţi în cazul înţărcării copilului?
a. înţărcarea bruscă;
b. înţărcarea progresivă, gradat;
c. înţărcarea la vârsta de 9 luni;
d. procesul de întrerupere a alăptării la vârsta de 1 an sau uneori de 2 ani;
e. mama poate să alăpteze, chiar dacă rămâne gravidă ( în primele luni ).
224
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

59.Care sunt cerealele recomandate în alimentaţia sugarului?


a. cereale fără gluten (orez) pana la 6 luni;
b. cereale cu gluten (grâu, orz, ovăz, secară) peste 6 luni;
c. pesmeţii si biscuiţii se introduc în alimentaţie de la vârsta de 6 luni;
d. pâinea din făina de grâu se introduce în alimentaţie de la vârsta de 10 luni;
e. mămăliga (făina de porumb) se introduce în alimentaţie de la vârsta de 5-6 luni.
60. Care este primul aliment de diversificare la sugarul eutrofic?
a. laptele cu făinos;
b. sucul de fructe;
c. carnea de pui;
d. supa de zarzavat;
e. oul.
61. Care este primul aliment recomandat în diversificarea sugarului malnutrit ( distrofic)?
a. supa de zarzavat strecurată;
b. banana cu urdă calcică;
c. sucurile de fructe si legume;
d. laptele cu făinos 5%;
e. măr ras.
62.Care sunt concentraţiile şi indicaţiile mucilagiului de orez?
a. mucilagiu de orez 3% la sugarul mic;
b. mucilagiu de orez 5 % la sugarul mare;
c. o lingură de orez cântăreşte 15 g;
d. mucilagiu de orez se foloseşte în dieta de tranziţie din boala diareică acută;
e. se poate păstra 2-3 zile la frigider.
63.Recunoasteţi concentraţiile şi calităţile supei de morcov:
a. are indicaţii în boala diareică a sugarului si copilului mic;
b. are calităţi absorbante pentru toxine si microbi datorită pectinelor;
c. se foloseşte în concentraţie de 3-5 %;
d. se foloseşte în concentraţie de 30%-50%;
e. are valoare calorică superioară laptelui.
64. Specificaţi datele corecte privind alimentaţia diversificata a sugarului:
a. se poate modifica gustul supei de zarzavat cu lapte sau zahar;
b. nu se va adăuga sare in mâncarea sugarului;
c. se vor impune alimentele de la masa adultului;
d. mărul cu biscuit se va introduce de la vârsta de 3-4 luni;
e. carnea şi oul se introduc după vârsta de 1 an.
65. Ce măsuri sunt absolut necesare pentru alimentaţia pe sondă?
a. controlul poziţiei sondei înainte de fiecare alimentaţie;
b. tubul nazo-gastric se schimba la 12-24 ore;
c. laptele administrat se înlocuieşte cu o priză proaspătă la fiecare 3-4 ore;
d. reziduu gastric se controlează la fiecare 2-4 ore;
e. are indicaţie numai la prematurul mic.
66. Ce riscuri comportă nutriţia parenterală?
a. risc de infecţie la nivelul cateterului periferic;
b. risc de septicemie;
c. scleroză venoasă când se administrează soluţii hiperosmolare;
225
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

d. locul de perfuzie se schimbă la fiecare 2 zile;


e. nici un risc.
67. Intervalul minim dintre două vaccinări:
a. 2 luni
b. 6 luni
c. 9 luni
d. 1 lună
e. 2 săptămâni.
68. Vaccinările incluse în programul naţional de imunizare sunt:
a. antihepatitic B
b. BCG
c. Di-Te-Per
d. VP(antipoliomielitic)
e. vaccinul pneumococic.
69. Vaccinarea BCG se efectuează la:
a. nou-născutul sănătos cu greutatea ≥ 2500 g;
b. la sugarul cu I.D.R. > 10 mm;
c. la nou-născutul prematur cu G < 2500 g;
d. la copiii ce primesc chimioprofilaxie TBC;
e. la gravide.
70. Specificaţi care din următoarele afirmaţii cu privire la vaccinul antipoliomielitic sunt incorecte:
a. conţine virus atenuat (VPO) ;
b. conţine virus inactivat (VPI) ;
c. sunt contraindicate injecţiile i.m. după VPO;
d. sunt contraindicate injecţiile i.m. după VPI;
e. sunt indicate injecţiile i.v..
71. Care dintre următoarele vaccinări asigură protecţia faţă de malformaţiile congenitale:
a. vaccinarea antipoliomielitică;
b. vaccinarea BCG;
c. vaccinarea antirubeolică la adolescente;
d. vaccinarea antihepatitică;
e. vaccinarea Di-Te-Per.
72. Precizaţi care este calea de administrare corectă a tuberculinei:
a. intramuscular;
b. subcutanat;
c. pe cale orală;
d. strict intradermic;
e. intravenos.
73. Recunoaşteţi semnele de gravitate dintr-o afecţiune respiratorie la sugar:
a. cianoza;
b. tahipneea (FR > 50 resp./ min.);
c. geamăt;
d. coriza sero-mucoasă;
e. dispnee.
74. Care dintre următoarele semne sunt specifice laringitei?
a. vărsătura;
226
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

b. tahicardia;
c. tahipneea;
d. stridorul laringian;
e. bătăile aripioarelor nazale.
75. Ce intervenţii sunt recomandate pentru otita medie acută?
a. administrarea de analgezice şi antipiretice;
b. administrarea de antibiotice;
c. administrarea de decongestionante pentru reducerea obstrucţiei tubare;
d. rehidratarea parenterală;
e. administrarea de soluţii otice local.
76. Bronşiolita acută este o afecţiune a căilor respiratorii inferioare ce apare la vârsta de:
a. copil preşcolar;
b. la adolescenţi;
c. la 7-8 ani;
d. la sugar şi copilul mic până la vârsta de 2 ani;
e. numai la vârsta pubertăţii.
77. Recunoaşteţi dintre următoarele semne pe cel caracteristic bronşiolitei astmatiforme:
a. dispnee inspiratorie;
b. wheezing;
c. disfagie;
d. disfonie;
e. stridor laringian.
78. Precizaţi prin ce se caracterizează astmul bronşic infantil:
a. inflamaţia cronică a mucoasei căilor respiratorii inferioare;
b. bronhospasm;
c. atopie;
d. inflamaţia mucoasei căilor respiratorii superioare;
e. infecţia de tract urinar.
79. Care dintre următoarele situaţii nu se întâlnesc în aspirarea de corpi străini?
a. este comună primei copilării;
b. cel mai frecvent se produce cu particule de mâncare şi fragmente de jucării;
c. corpurile vegetale (fasole, alune, seminţeaaaaaaaa9 favorizează edemul şi agravează
obstrucţia;
d. cel mai frecvent se inclavează în bronhia dreaptă;
e. vârful de incidenţă este peste vârsta de 7 ani.
80. Care din următoarele intervenţii nu sunt necesare în cazul vărsăturilor:
a. prevenirea aspiraţiei prin poziţionarea copilului în decubit lateral;
b. administrarea i.v. de lichide în formele severe;
c. administrarea de lichide per os dacă nu există o cauză obstructivă;
d. administrarea de antiemetice per os;
e. asigurarea igienei bucale şi tegumentare.
81. Diareea poate fi consecinţa:
a. alimente alterate;
b. malabsorbţiei;
c. alergiilor gastrointestinale;
d. toxinelor;
227
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

e. ingestiei unei cantităţi mari de alimente.


82. Treptele de tratament în diareea acută fără deshidratare severă sunt:
a. înlocuirea pierderilor hidroelectrolitice;
b. dieta de tranziţie cu vegetale antidiareice;
c. întreruperea alimentaţiei la sân, la sugarul alimentat natural;
d. tratamentul dietetic (la sugari) cu formule fără sau sărace în lactoză;
e. înlocuirea preparatului dietetic cu alimentul de bază, tatonând alimentaţia digestivă.
83. Constipaţia reprezintă:
a. eliminarea zilnică a unui scaun normal;
b. eliminarea rară şi dificilă a scaunelor;
c. 3-4 scaune / zi;
d. scaune cu consistenţă scăzută;
e. scaune în cantitate mare.
84. Termenul de „apendicită” defineşte:
a. inflamaţia şi obstrucţia apendicelui;
b. inflamaţia intestinului gros;
c. prezenţa scaunelor cu consistenţă scăzută şi în cantitate mică;
d. durere abdominală instalată brusc;
e. prezenţa scaunelor cu sânge roşu.
85. În evoluţia parazitozelor intestinale putem întâlni:
a. distensie abdominală, anorexie, greaţă, vărsături;
b. retardul creşterii prin malabsorbţie;
c. anemie;
d. prurit intens anal şi leziuni de grataj;
e. semne de insuficienţă respiratorie acută.
86. Valoarea normală a titrului ASLO este:
a. > 1000 U.T. ;
b. > 200 U.T. ;
c. < 200 U.T.;
d. între 300-500 U.T. ;
e. peste 500 U.T..
87. Când determinăm titrul ASLO?
a. în prima săptămână a unei infecţii streptococice;
b. în primele zile ale unei infecţii streptococice;
c. după 3 săptămâni de la o infecţie streptococică;
d. nu există o limită de timp;
e. la cererea părinţilor.
88. Cardita reumatismală este o boală:
a. infecţioasă;
b. autoimună;
c. genetică;
d. postraumatică;
e. congenitală.
89. Recunoaşteţi acuzele urinare ce suspicionează o infecţie de tract urinar la copil:
a. urina hipercromă;
b. urina tulbure / fetidă;
228
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

c. hematurie – chiar macroscopică;


d. disurie;
e. polachiurie.
90. Care sunt regulile corecte ce trebuie aplicate în recoltarea urinei pentru urocultură:
a. urina se recoltează din porţiunea mijlocie a jetului micţional;
b. recoltarea urinei se va face totdeauna înaintea instituirii antibioterapiei;
c. urina se recoltează din oliţă;
d. la sugar sunt necesare pungi adezive speciale pentru recoltarea urinei;
e. nu este necesară o riguroasă asepsie locală.
91. Specificaţi care dintre următoarele manifestări nu evocă posibilitatea unei infecţii urinare:
a. perturbarea creşterii ponderale la sugar;
b. stare febrilă sau subfebrilă prelungită;
c. tulburări digestive;
d. simptomatologia neurologică (agitaţie, convulsii) ;
e. simptomatologia respiratorie.
92. Care date sunt corecte pentru diagnosticul de infecţie urinară?
a. urocultură semnificativă > 100000 colonii /ml urină;
b. > 30000 colonii /ml urină;
c. < 10000 colonii /ml urină;
d. examenul de urină normal;
e. urocultura suprainfectată.
93. Recunoaşteţi sindroamele clinice cardinale specifice glomerulonefritei acute:
a. sindromul laringian;
b. sindromul edematos;
c. sindromul de supraîncărcare cardio-vasculară;
d. sindromul urinar;
e. sindromul hipertensiv.
94. Edemele din glomerulonefrita acută au următoarele caractere:
a. albe, moi, pufoase;
b. cianotice, dure;
c. sunt prezente la faţă, pleoape;
d. mai accentuate matinal;
e. în placarde, pruriginoase.
95. Care dintre următoarele examene de laborator nu sunt importante în diagnosticul glomerulonefritei
acute?
a. proba ADDIS;
b. exudatul faringian pentru streptococul β hemolitic gr.A;
c. titrul ASLO;
d. dozarea ureei, creatininei, acidului uric;
e. coprocultura.
96. Principiile generale din regimul dietetic al bolnavului cu glomerulonefită sunt:
a. regim comun;
b. regim hiperproteic;
c. regim fără sare, proteina, potasiu;
d. regim hiperlipidic;
e. fără restricţii de lichide în perioada edemelor.
229
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

97. Recunoaşteţi factorii favorizanţi ai bronhopneumoniei:


a. infecţie virală premonitorie;
b. prematuritatea;
c. distrofia;
d. vârsta mai mare de 7 ani;
e. rahitismul.
98. Ce cantitate de GE-SOL veţi recomanda în boala diareică cu deshidratare uşoară?
a. 200 ml / Kg corp / 24 h;
b. 150 ml / Kg cop / 24 h;
c. 50 ml GE-SOL pentru fiecare scaun emis;
d. 30 ml / Kg cop 24 h;
e.120 ml / Kg corp / 24 h.
99. Care sunt semnele clinice ce evocă deshidratarea acută:
a. ochi înfundaţi în orbite;
b. fontanela anterioară deprimată;
c. facies vultuos;
d. pliul cutanat persistent;
e. edemele generalizate.
100. Care dintre obiectivele tratamentului din infecţia respiratorie acută reprezintă primul gest:
a. combaterea hipoxiei;
b. corectarea dezechilibrelor acido-bazice;
c. permeabilizarea căilor respiratorii;
d. combaterea hipercapniei;
e. administrarea de miofilin.
101. Ce semne monitorizaţi în vederea „înţărcării de oxigen”?
a. dispariţia cianozei;
b. dispariţia tahipneei;
c. dispariţia dispneei ;
d. dispariţia febrei;
e. tusei.
102. Conduita terapeutică în şocul anafilactic recomandă administrarea de:
a. penicilină;
b. diuretice de tip Furosemid;
c. adrenalină, soluţie 1/10000;
d. hemisuccinat de hidrocortizon;
e. umplerea patului vascular cu soluţii macromoleculare.
103. Prin ce se caracterizează bradicardia sinusală?
a. predominanţa tonusului simpatic;
b. o reducere a frecvenţei cardiace la sugar < 80 bătăi pe minut şi la copilul mare < 60 bătăi
pe minut;
c. frecvenţa cardiacă mai mare cu 30% peste valorile normale;
d. se asociază cu emoţia;
e. apare în condiţii de febră.
104. Ce consideraţii sunt importante în administrarea medicamentelor pe cale orală?
a. veţi ameninţa cu injecţia un copil ce refuză medicaţia orală;
b. veţi avea o relaţie pozitivă dar fermă cu bolnavul;
230
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

c. medicamentele se vor amesteca cu laptele;


d. medicamentele cu gust dezagreabil se vor amesteca cu o băutură acceptată cu plăcere de
copil;
e. administrarea nu se va face în timpul meselor, cu excepţia unor indicaţii exprese.
105. Ce reguli folosiţi în injecţiile intramusculare?
a. stabiliţi limitele anatomice;
b. stabiliţi alternativ locurile de elecţie;
c. verificaţi dacă nu aţi perforat un vas de sânge;
d. masaţi zona după injectare;
e. folosiţi metoda prin „bătaie” cu acul detaşat.
106. Ce reguli se impun în cazul injecţiilor pe flexură:
a. utilizarea flexurii reduce trauma injecţiilor multiple;
b. permeabilitatea venei trebuie verificată înainte de fiecare administrare;
c. soluţia de heparină va fi administrată înainte şi după injectare;
d. se foloseşte 0,25 ml de heparină ( 1000 unităţi / ml, în 10 ml apă distilată);
e. flexura poate fi folosită mai mult de 4-5 zile.
107. Cum acţionaţi în manevra propriu-zisă a recoltării sângelui?
a. persoana care recoltează va purta mănuşi;
b. curăţaţi zona cu o soluţie antiseptică;
c. imobilizaţi copilul;
d. după recoltare şi scoaterea acului, comprimaţi locul 3-5 minute;
e. nu veţi purta mănuşi de protecţie.
108. Care din următorii factori sunt teratogeni?
a. alimentaţia bogată în vitamine
b. infecţiile virale
c. examenele ginecologice repetate
d. echografia
e. radiaţii ionizate
109. Ce înţelegeţi prin nou născut dismatur?
a. nou născut mort antenatal
b. nou născut cu greutate mică la naştere necorespunzătoare vârstei de gestaţie
c. nou născut cu suferinţă fetală cronică în viaţa intrauterină
d. nou născut malformat
e. nou născut cu vârsta de gestaţie ≤37 săptămâni, cu G≤ 2500g
110. Care este perioada de nou născut?
a. 0-7 zile
b. 0-20 zile
c. 0-31 zile
d. 0-28 zile
e. 0-42 zile
111. Ce înţelegeţi prin mortalitate infantilă?
a. copii născuţi morţi
b. copii decedaţi în 0-7 zile de la naştere
c. copii decedaţi postnatal până la 7 ani datorită unor boli supraadăugate
d. copii 0-1 an decedaţi la 1000 născuţi vii
e. copii 0-7 ani decedaţi la 1000 născuţi vii
231
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

112. Care sunt reacţiile adverse la tratamentul medicamentos?


a. scăderea febrei
b. toxice
c. idiosincrozie
d. dispariţia simptomatologiei bolii
e. alergice
113. În reuşita examenului medical al copilului trebuie să se ţină seama de:
a. antecedentele medicale patologice ale părinţilor
b. aptitudinile copilului
c. condiţii de ordin nutriţional, igienic şi psihosocial ale copilului
d. talia părinţilor
e. existenţa unei patologii genetice sau congenitale
114. Care sunt parametrii necesari a fi măsuraţi înainte de examenul clinic general al copilului?
a. tensiunea arterială
b. proba de efort
c. temperatura
d. greutatea, talia, perimetrele cranian, thoracic, abdominal
e. măsurarea pulsului
115. Ce talie are copilul la vârsta de 2 ani?
a. 72 cm
b. 96 cm
c. 86 cm
d. 82 cm
e. 79 cm
116. La ce vârstă copilul dublează şi triplează greutatea de la naştere?
a. dublează la 5 luni
b. triplează la 9 luni
c. dublează la 4 luni
d. triplează la 1 an
e. dublează la 6 luni şi triplează la 1 an şi 2 luni
117. Precizaţi care este perimetrul cranian normal la nou născut:
a. 30 cm
b. 45 cm
c. 37 m
d. 32 cm
e. 34 cm
118. La ce vârstă copilul aşezat în plan ventral ţine capul în plan superior corpului?
a. 10 luni
b. 2 luni
c. 7 luni
d. 4 luni
e. 5 luni
119. La ce vârstă se instalează pubertatea la fetiţe şi băieţi?
a. 10 - 11 ani la fetiţe şi 11-13 ani la băieţi
b. 9 - 11 ani la fetiţe şi 10-13 ani la băieţi
c. 11 - 12 ani respectiv 12-14 ani
232
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

d. 10 - 13 ani respectiv 12-15 ani


e. 12 - 14 ani respectiv 13-15 ani
120. Când se definitivează dentiţia la copil?
a. 10 ani
b. înainte de pubertate
c. după pubertate
d. la pubertate
e. la 16 ani
121. La ce vârstă organele sexuale feminine şi masculine devin mature, apte pentru procreere?
a. 12-13 ani, respectiv 16-17 ani
b. 14-15 ani, respectiv 15-16 ani
c. 13-14 ani, respectiv 14-15 ani
d. 16-17 ani, respectiv 18-19 ani
e. 15-16 ani, respectiv 13-14 ani
122. La ce vârstă spune copilul primele cuvinte?
a. 6 luni
b. 7 luni
c. 8 luni
d. 9 luni
e. 10 luni
123. Precizaţi care sunt reflexele arhaice:
a. reflexul de agăţare
b. reflexul achilian
c. reflexul Moro
d. reflexul Bahinski
e. reflexul tonico-optic al lui Peiper

124. Care sunt fenomenele particulare perioadei de nou născut care trebuie urmărite zilnic?
a. criza genitală
b. reflexele arhaice
c. plaga ombilicală
d. icterul fiziologic
e. scăderea fiziologică
125. Ce vaccinări obligatorii se fac la nou născut?
a. vaccinarea DTP
b. vaccinarea BC6
c. vaccinarea antivariolică
d. vaccinarea antipolio
e. vaccinarea antihepatită B
126. Care sunt îngrijirile date nou născuţilor prematuri?
a. examenul oftalmologic
b. profilaxia infecţiilor
c. protecţia termică
d. examenul neurologic
e. profilaxia hemoragiilor
127. În ce categorie încadraţi un nou născut de 2500g?
233
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

a. născut la termen
b. prematur gradul II
c. subponderal
d. dismatur
e. prematur gradul I
128. Care sunt principalele surse de energie pentru organism?
a. proteinele
b. apa şi mineralele
c. vitaminele
d. oligoelementele
e. glucidele şi lipidele
129. Care este rolul proteinelor în organism?
a. constituienţi ai tuturor celulelor
b. intervin în procesele de apărare împotriva infecţiilor
c. sursă energetică principală
d. intervin în menţinerea presiunii coloidosmatice
e. intră în compoziţia hormonilor şi enzimelor
130. Care este ponderea principiilor nutritive în calculul raţiei alimentare?
a. proteine 7-16%
b. glucide 25-55%
c. lipide 30-55%
d. proteine 25-35%
e. lipide 60-70%
131. Precizaţi care sunt nevoile fiziologice de apă pe Kg de greutate corporală la sugar.
a. 100 ml/Kgcorp
b. 150-200 ml/Kgcorp
c. 230-250 ml/Kgcorp
d. 110-120 ml/Kgcorp
e. 300 ml/Kgcorp

132. RDR zilnic de proteine/Kg corp la sugarul entrofic este:


a. 1-1,2 g
b. 2-2,2 g
c. 3-4 g
d. 5-6 g
e. 0,5-1g

133. Precizaţi care din următoarele glucide intră în compoziţia laptelui de mamă:
a. fructoza
b. maltoza
c. glucoza
d. galactoza
e. toate enumerate mai sus
134. Necesarul de fier zilnic la sugarul entrofic este de:
a. 0,2-0,5 mg/Kg/zi
b. 2-2,5 mg/Kg/zi
234
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

c. 1 mg/Kg/zi
d. 3-4 mg/Kg/zi
e. 2-3 mg/Kg/zi
135. Precizaţi care sunt sursele de Vitamina D:
a. fructe şi legume
b. ulei de peşte
c. lapte, unt
d. ou, ficat
e. sinteza cutanată, sub acţiunea razelor ultraviolete
136. Care din următoarele repere sunt recomandare în promovarea alimentaţei la sân?
a. iniţierea alimentaţiei naturale după 12 ore
b. alăptarea la "cerere"
c. favorizarea contactului direct mamă - nou născut
d. alăptarea cu lapte muls
e. sistemul rooming în maternităţi
137. Precizaţi în care din situaţiile următoare copilul nu va fi alăptat la sân:
a. fisuri mamelonare
b. mama cu tuberculoză
c. mama cu hepatită cu antigen Hbs
d. mama cu o altă sarcină > 20 de săptămâni
e. copil cu diaree " la sân" (sau post -prandială)
138. Ce lapte alegeţi în cazul când sugarul nu poate beneficia de laptele matern:
a. laptele de vacă
b. laptele praf convenţional
c. formule de lapte adaptate "umanizate"
d. formule de lapte parţial adaptate
e. lapte uman colectat
139. Care este vârsta propice începerii alimentaţiei doversificate
a. precoce, la 2-3 luni
b. la 6-7 luni
c. 5-6 luni la sugarul alimentat la sân
d. 4-4 1/2 luni la sugarul alimentat artificial
e. după vârsta de 9 luni
140. Precizaţi care sunt condiţiile necesare în alimentaţia diversificată:
a. absenţa semnelor de boală
b. evitarea introducerii a două alimente noi
c. folosirea biberonului
d. folosirea linguriţei
e. se va insista excesiv la introducerea alimentelor
141. Care sunt reacţii adverse ale vaccinărilor?
a. reacţii alergice
b. reacţii toxice
c. febră > 390
d. reacţie locală - severă
e. rasch eruptiv
142. Vaccinarea B.C.G. se efectuează:
235
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

a. numai la nou - născutul normoponderal


b. la toţi nou născuţii cu G > 2500g
c. la nou născutul cu G< 2500g şi prematuri
d. la nou născutul bolnav
e. tuturor nou născuţilor cu G≥ 2500g şi sănătoşi
143. În reuşita vaccinării antipoliomielitei trebuie să ţinem seama de:
a. starea de nutriţie
b. febră > 380
c. tulburări acute digestive
d. condiţiile de păstrare şi transport
e. de nici una dintre acestea
144. Care sunt indicaţiile pentru vaccinareaDI-TE-PER?
a. este o vaccinare obligatorie
b. doza de inoculare este de 0,5 ml
c. calea de administrare este intramusculară
d. calea de administrare este subcutanată
e. primavaccinarea constă în 3 doze a 0,5 ml, la intervalul de 1 lună.
145. Care sunt indicaţiile vaccinării antihepatitei B?
a. se începe de la vârsta de 4 luni
b. este obligatorie
c. se administrează intradermic
d. se acceptă administrarea simultană cu vaccin BCG
e. se administrează în aceeaşI siringă cu alte vaccinuri
146. Ce înţelegeţi prin copil distrofic de gr.II
a. copil cu G corespunzătoare vârstei
b. copil cu IP =0,75-0,60
c. copil cu deficit ponderal 15-20%
d. copil cu deficit ponderal 25-40%
e. copil cu IP =0,89 - 0,76

147. Care sunt metodele de prevenire a infecţiei HIV/SIDA?


a. sterilizarea prin fierbere 15 minute
b. sterilizarea la autoclar
c. folosirea siringilor de unică folosinţă
d. protecţia cu mănuşi
e. lăsarea acelor folosite pe noptieră
148. Ce înţelegeţi prin nou născut prematur?
a. nou născut cu greutate între 2600-2900 g
b. nou născut cu vârsta de gestaţie de 9 l şi G ≤ 2500g
c. nou născut cu greutatea > 2500g
d. nou născut cu greutatea < 2500 g
e. nou născut cu vârsta de gestaţie < 37 săptămâni, G ≤ 2500g şi T ≤ 47 cm
149. Recunoaşteţi riscurile nou născutului prematur în perioade precoce (de acomodare):
a. risc hemoragic
b. risc cardio-respirator

236
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

c. risc infecţios
d. risc de dereglare termică
e. risc metabolic
150. Care sunt parametrii necesari monitorizării nou născutului prematur?
a. frecvenţa respiratorie
b. coloraţia tegumentelor
c. criza de apnee/cianoză
d. măsurarea T.A.
e. apariţia convulsiilor
151. Recunoaşteţi datele ce caracterizează icterul fiziologic al nou născutului:
a. debut în primele 24 de ore
b. debut în ziua a 2-3-a de viaţă
c. creşterea fracţiunii neconjugate a bilirubinei
d. urina închisă la culoare (hipercromă)
e. durată de maximum 14 zile la nou născutul la termen şi respectiv 21 zile la prematur.
152. Care sunt semnele clinice care definesc boala hemoragică a nou născutului?
a. bosa sero-sangvinolentă
b. cefalhematomul
c. hemoragia intracraniană
d. hematemeza sau/şi melena
e. cianoza
153. Care din următoarele semne clinice sugerează o infecţie la nou născut?
a. starea generală bună
b. normotermie
c. nou născutului "nu-i merge bine"
d. agitaţie/letargie
e. bombarea fontanelei
154. Recunoaşteţi semnele clinice ce caracterizează asfixia albă:
a. scorul APGAR > 8
b. cianoză generalizată
c. atonie musculară
d. paloare
e. bradicardie
155. Ce obiective veţi avea în vedere în reanimarea primară a nou - născutului?
a. flagelarea
b. dezobstrucţia căilor respiratorii (aspirarea secreţiilor)
c. respiraţia artificială
d. masajul cardio-extern
e. combaterea acidozei (administrarea de bicarbonat de sodiu şi ser glucozat pe vena
ombilicală)
156. Care sunt cauzele apariţiei stării de distrofie la sugat?
a. folosirea unei alimentaţii hipercalorice
b. diluţia laptelui de vacă 1/2, zahararea insuficientă, nefolosirea M.O. ca lichid de diluţie
c. renunţarea la alimentaţia naturală
d. alăptarea "la cerere"
e. carenţa psiho-afectivă
237
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

157. În ce grad de distofie încadraţi un sugar cu I.P. = 0,56 şi deficit ponderal >40%?
a. distrofie grad III
b. distrofie grad II
c. distrofie grad I
d. risc de distrofie
e. dismaturitate
158. Specificaţi care din următoarele criterii clinice aparţin distrofiei de grad III:
a. curba ponderală în declin şi talia normală
b. curba ponderală scade în trepte
c. talia inferioară vârstei
d. ţesut adipos complet dispărut (persistenţa bulei BICHAT)
e. facies simian (voltarian)
159. Care este RDR pentru proteine necesară în planul recuperator al distofiei de grad I şi grad II?
a. 2g / Kg/ zi
b. 4-5g / Kg/ zi
c. 3-3,5g / Kg/ zi
d. 2-3g / Kg/ zi
e. 6-7g / Kg/ zi
160. Ce dietă recomandaţi în BDA simplă?
a. lapte diluat cu ceai
b. soluţii de gesol
c. mucilagiu de orez
d. alimentaţia diversificată
e. supă de morcov
161. Nevoile zilnice de vitamina D necesare copilului în perioada de creştere sunt asigurate numai de:
a. laptele matern
b. alimentaţie echilibrată
c. expunerea la soare
d. 400 - 500 U.I/zi şI cele de mai sus
e. 100 - 200 U.I./zi
162. Alegeţi datele corecte privind profilaxia rahitismului:
a. 500 U.I./zi, zilnic oer os, la gravida din ultimul trimestru de sarcină
b. 200.000 U.I. vitamina D per os la începutul lunii a VII-a de sarcină
c. 200.000 U.I vitamina D administrată parenteral (i.m.) la gravida în luna a VII-a
d. 500 U.I/zi de la vârsta de nou născut până la 24 luni şi apoi numai în lunile cu litera R
(septembrie - aprilie), până la vârsta de 15 ani.
e. 200.000 U.I. vitamina D la 2-4-6-9-12-18 luni apoi aceeaşi doză în lunile I - II şi eventual
III - IV
163. Recunoaşteţi semnele clinice caracteristice rahitismului Vitamino D carenţial:
a. plagiocefalie
b. fontanela anterioară 1/1 cm la vârsta de 8 luni
c. croniotabes
d. mătănii condro-castale
e. bose frontale şi parietale (macrocrania)
164. Care sunt semnele clinice specifice în angina cu streptococ β(beta) hemolitic grup A?
a. lipsa febrei
238
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

b. cefalee intensă cu afectarea stării generale


c. disfagie (durere la deglutiţie)
d. exudat alb cremos la nivelul amigdalelor pe fond de hiperemie intensă faringiană
e. leziuni veziculoase pe mucoasa faringiana
165. Specificaţi semnele pantognomonice din sindromul laringian:
a. dispnee expiratorie
b. dispnee inspiratorie
c. disfanie / afonie
d. Wheezing
e. tuse lătrătoare
166. Recunoaşteţi semnele clinice de agravare a bronhopneumoniei la sugar:
a. tuse, coriză, obstrucţie nazală
b. bătăi ale aripioarelor nazale
c. balans toraco-abdominal
d. geamăt expirator scurt
e. cianoză perioronazală
167. Ce echipament este absolut necesar pentru practicarea aspiraţiei de secreţii din căile aeriene?
a. sonda de aspiraţie
b. aspirator
c. apăsător de limbă
d. apă distilată
e. ochelari de protecţie

168. Specificaţi poziţia corectă a copilului în timpul aspiraţiei orale:


a. în decubit lateral, cu capul la nivelul patului
b. în decubit dorsal
c. în decubit ventral
d. în decubit lateral, cu capul ceva mai jos decât corpul
e. cu capul mai sus decât corpul
169. Recunoaşteţi accidentele posibile produse de aspiraţia prelungită:
a. respiraţii silenţioase
b. laringospasm
c. bradicardie severă
d. tahicardie
e. apnee completă
170. Ce caracteristici atribuiţi artritei din R.A.A.?
a. prinde articulaţiile mici
b. caracter saltant, migrator
c. este influenţată de tratamentul inflamator
d. lasă sechele
e. prinde articulaţiile mari
171. Care din următoarele aspecte include răspunsul dorit la oxigenoterapie?
a. neliniştea copilului
b. ameliorarea funcţiei respiratorii
c. îmbunătăţirea culorii
d. îmbunătăţirea valorilor semnelor vitale
239
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

e. disfuncţia respiratorie
172. În ce constă monitorizarea copilului cu afecţiune cardio-respiratorie?
a. măsurarea diurezei
b. monitorizare EKG
c. măsurarea TA prin ascultare
d. monitorizarea PaO2 PaCO2 (metoda Astrup)
e. puls central şi periferic din 2 în 2 ore
173. Resuscitarea cardio-respiratorie în stopul cardiac se face în următoarele împrejurări:
a. după ce se anunţă medicul care stabileşte conduita
b. cu avizul aparţinătorilor (părinţilor)
c. după ce se urcă în autosanitară
d. după transportarea copilului la spital
e. la locul unde se află copilul bolnav
174. Administrarea de oxigen în insuficienţa respiratorie acută produce:
a. creşterea efortului respirator
b. anxietate
c. cianoză
d. hipersecreţie
e. ameliorarea ventilaţiei şi îmbunătăţirea transportului de O2
175. Care din următoarele semne şi simptome sunt caracteristice astmului bronşic?
a. dispnee inspiratorie
b. tuse cu expectoraţie hemoptoică
c. junghi toracic
d. tuse, dispnee expiratorie, Wheezing
e. torace hiperinflat "în butoi"
176. Care dintre următoarele medicamente se administrează în criza de astm bronşic?
a. cromoglicatul de sodiu
b. bronhodilatatoare inhalatorii (β2- adrenergice cu acţiune rapidă)
c. hemisuccinat de hidrocortizon i.v.
d. medicaţie hiposensibilizantă (Ketotifen)
e. aspirina
177. Recunoaşteţi manifestările clinice caracteristice formei clinice de deshidratere severă >10%:
a. oligo-anurie
b. facies toxic, ochi infundaţi în orbite
c. deprimarea fontanelei anterioare
d. pliul cutanat persistent
e. pliul cunatan cu elasticitatea diminuată
178. Ce conduită abordaţi în cazul uniu copil cu B.D.A. cu SDA> 10%?
a. tratament la domiciliu
b. restricţie de lichide
c. internare şi rehidratare parenterală (PEV)
d. dieta cu lapte
e. suprimarea alimentaţie anterioară îmbolnăvirii
179. Care sunt obiectivele monitorizării în BDA simplă, fără SDA?
a. curba febrilă
b. diureza
240
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

c. nr. scaune, vărsături


d. curba ponderală
e. frecvenţa respiratorie şi cardiacă
180. Cu ce probleme se confruntă copilul spitalizat ?
a. regulamentul spitalului
b. independenţa
c. boala ca atare
d. separarea de căminul familial
e. pierderea obiceiurilor zilnice
181. Care sunt procedurile de prevenire a infecţiilor în secţiile de nou-născuţi?
a. supravegherea adecvată a copiilor pentru depistarea semnelor de boală şi prevenirea
contaminării
b. dezinfecţia currentă
c. spălarea corectă a mâinilor timp de 2-3 minute cu peria şi substanţe dezinfectante
d. îngrijirea adecvată a plăgii ombilicale
e. dezinfecţia discontinuă
182. Ce calităţi trebuie să întrunească un bun profesionist din domeniul medical?
a. severitate
b. aptitudini pentru efectuarea procedurilor speciale
c. capacitatea de evaluare a bolnavului
d. simţ clinic dezvoltat
e. capacitatea de a interveni în dezvoltarea relaţiei mamă - copil
183.Factorii favorizanţi ai rinofaringitei acute sunt:
a. malnutriţia, anemia carenţială, rahitismul carenţial
b. starea eutrofică
c. boala diareică acută
d. infecţiile urinare
e. condiţii de microclimat corespunzătoare
184. Care sunt condiţiile optime pentru o vindecare a rinofaringitei acute?
a. temperatura în cameră peste 260C
b. îmbrăcăminte groasă
c. restricţie de lichide
d. baia zilnică
e. bună hidratare, umidifierea aerului din cameră, temperatura în jur de 220C
185. Tratamentul antiinfecţios al anginei acute streptococice se face cu:
a. tetraciclină
b. ampicilină
c. oxacilină
d. Kanamicină
e. penicilină G (7 - 10 zile)
186. Complicaţiile anginei streptococice sunt:
a. meningita acută
b. flegmon amigdalian, RAA, glumerulonefrita acută (GNA)
c. boala diareică acută
d. artrita reumatoidă
e. gingivita acută
241
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

187. Manifestări clinice ale otitei medii acute supurate pot fi:
a. febra înaltă, convulsii
b. afebrilitatea
c. disfonia
d. tuse lătrătoare
e. vărsătura
188. Criteriul de diagnostic pentru bronşiolita acută astmatiformă este:
a. dispneea inspiratorie
b. dispneea mixtă
c. cornajul
d. alterarea stării generale
e. dispneea expiratorie cu wheezing
189. Tratamentul laringitelor grave (crupul şi epiglotita) necesită:
a. tratamentul cu antitermice
b. tratamentul simptomatic
c. administrare de H.H.C. în doze mari, intubaţie sau traheostomie
d. numai tratament cu antibiotice
e. nici unul dintre acestea
190. Afecţiuni cardiace care predispun la endocardită infecţioasă sunt:
a. fibroelastoza endocardică
b. miocardita
c. malformaţii congenitale cianogene şi necianogene
d. toate cele enumerate
e. tulburările de ritm
191. Factorii predispozanţi ai endocarditei infecţioase sunt intervenţii şi/sau manevre chirurgicale:
a. dentare
b. genitourinare
c. gastrointestinale
d. ortopedice
e. O.R.L.
192. Manifestările clinice din insuficienţa cardiacă stângă sunt:
a. reflux hepato - jugular
b. hepatomegalie
c. edeme generalizate
d. tahipnee, dispnee, cianoza
e. turgescenţa jugularelor
193. Insuficienţa cardiacă acută se instalează rapid în:
a. tahicardia panoxistică supraventriculară (AV>200 bătăi/min)
b. tahicardia sinusală
c. bradicardia sinusală
d. blocul atrio - ventricular
e. sindromul de preexcitaţie (W.P.W.)
194. Regimul igieno - dietetic în glumerulonefrita acută trebuie să fie:
a. hiposodat, cu proteine în exces, hipolipidic,
b. desodat fără proteine, fără K+, normoglucidicpidic
c. normoproteic, normolipidic, normoglucidic
242
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

d. normosodat, hiperglucidic
e. fără restricţii
195. Tensiunea arterială din GNAPS are una din următoarele caracteristici:
a. valori crescute pentru TA sistolică
b. valori crescute pentru TA diastolică
c. creşteri imprevizibile sistolo – diastolice pe parcursul aceleaşi zile (necesită monitorizare)
d. valori în limite normale
e. valori constant crescute
196. Manifestările clinice precoce în rahitismul carenţial sunt:
a. frunte -olimpiană
b. craniotabesul
c. sinostoze la nivelul suturilor craniene
d. craniu în turn
e. fontanela anterioară larg deschisă
197. Specificaţi care este manifestarea caracteristică pentru convulsiile febrile la copil
a. să apară pe fondul unei boli neurologice
b. să aibă o durată mai mare de 15 minute
c. să fie tonico - clonice generalizate, şi să apară sub vârsta de 3 ani
d. să îmbrace un caracter de rău convulsiv
e. traseul E.E.G. să aibă modificări intercritic
198. Tratamentul de primă alegere în convulsiile febrile este:
a. Metoclopramid 1-3mg/Kg
b. Fenobarbital în doză de 5 - 6 mg/Kg
c. Cloral hidrat
d. Diazepam în doză de 0,2 - 0,3 mg/Kg administrat i.v. lent sau Diazepam (Desitin)
administrat intrarerectal
e. Meprobamat
199. Tratamentul cu penicilină poate determina:
a. nefrotoxicitate
b. anemie
c. vărsături
d. şoc anafilactic
e. ototoxicitate
200. Care din următoarele manifestări clinice sunt specifice B.D.A.?
a. disurie
b. anorexia
c. redoareu de ceafă
d. vărsăturile
e. scaune modificate, în nr. >3/zi

243
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

RASPUNSURI CORECTE
DISCIPLINA PUERICULTURĂ-PEDIATRIE-NUSSING ÎN PEDIATRIE

1c 2 b 3 abce 4 d 5 abcd 6 abce 7 c 8 abce 9 abce 10 bcde 11 abce 12 bcde 13 bcd 14 acde 15 bcd
16 acde 17 cde 18 bcde 19 abcd 20 abce 21 abd 22 abcd 23 bcde 24 abcd 25 ace 26 cde 27 bcde 28 acde
29 acde 30 abce 31 acde 32 abcd 33 abce 34 abd 35 abcd 36 abcd 37 acde 38 abcd 39 abcd 40 acde 41
abcd 42 abc 43 ade 44 abcd 45 abc 46 abce 47 abcd 48 abc 49 acd 50 abce 51 bcd 52 abcd 53 bcd 54 bce
55 abc 56 abcd 57abc 58 bde 59 abcd 60 d 61 d 62 abcd 63 abd 64 b 65 abcd 66 abcd 67 d 68 abcd 69 a
70 d 71 c 72 d 73 abce 74 d 75 abce 76 d 77 b 78 abc 79 e 80 d 81 abcd 82 abde 83 b 84 a 85 abcd 86 c
87 c 88 b 89 bcde 90 abd 91 e 92 a 93 bcde 94 acd 95 e 96 c 97 abce 98 c 99 abd 100 c 101 abc 102 cde
103 b 104 bde 105 abcd 106 abcd 107 abcd 108 be 109 b 110 d 111 d 112 bce 113 ace 114 cd 115 d
116 cd 117 e 118 d 119 a 120 d 121 b 122 d 123 ace 124 cde 125 be 126 bce 127 e 128 e 129
abde 130 abc 131 b 132 b 133 cd 134 c 135 bcde 136 bce 137 bcd 138 cd 139 cd 140 abd 141
acd 142 e 143 bcd 144 abce 145 bd 146 bd 147 bcd 148e 149 abd 150 abce 151 bce 152 abcd
153 cde 154 cde 155 bcde 156 bce 157 a 158 cde 159 c 160 bce 161 d 162 abde 163 acde 164 bcd
165 bce 166 bcde 167 abcd 168 d 169 bce 170 bce 171 bcd 172 bcde 173 e 174 e 175 de 176 bc
177 abcd 178 ce 179 acd 180 acde 181 abcd 182 bcde 183 ae 184 e 185 e 186 b 187 ae 188 e 189
abc 190 c 191 ae 192 d 193 a 194 b 195 c 196 b 197 c 198 d 199 d 200 e .

Disciplina de Nutriţie şi Dietetică- Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală


Autor:Conf univ dr Maria Moţa

1. Indicaţiile scăderii în greutate cu 20% sunt următoarele:


a) Pacienţi cu neoplasm şi IMC>30Kg/m2, indiferent de talie
b) Pacienţi cu IRC şi IMC>30Kg/m2, indiferent de talie
c) IMC între 25-29,9Kg/m2 şi CT ≥102cm la bărbaţi şi ≥88cm la femei
d) IMC între 25-29Kg/m2 cu CT între 94-102cm la bărbaţi şi 80-87cm la femei
e) Toate răspunsurile sunt corecte
Răspuns corect: c

2. Efectele benefice ale scăderii în greutate sunt:


a) Ameliorează controlul diabetului zaharat
b) Scade valorile tensiunii arteriale
c) Ameliorează tabloul lipidic
d) Scade hiperinsulinismul
e) Toate cele de mai sus
Răspuns corect: e

3. Care din următoarele afirmaţii privind realimentarea în denutriţie sunt corecte


a) alimentarea se face progresiv adaptată fiecărui pacient în parte
b) presupune 5-6 mese fraţionate pe zi
c) se preferă alimentaţia orală
d) se preferă proteinele cu valoare biologică înaltă, lapte, carne, ouă
244
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

e) toate cele de mai sus


Răspuns corect: e

4. Procentul de apă din alimente după deshidratare este:


a) 10%
b) 30%
c) 0%
d) 15%
e) 7-8%
Răspuns corect: e

5. Numărul aminoacizilor esenţiali (care nu pot fi sintetizaţi de organism) este:


a) 7
b) 10
c) 9
d) 6
e) 12
Raspuns corect: c

6. Cantitatea de fibre ce se recomandă a fi consumată zilnic este:


a) 30g;
b) 10g;
c) 70g;
d) 15g;
e) 100g.
Raspuns corect: a

7. La femeia însărcinată, necesarul hidric:


a) Creşte faţă de necesarul dinaintea sarcinii;
b) Scade faţă de necesarul dinaintea sarcinii;
c) Nu este afectat de sarcină;
d) Creşte sau scade în funcţie de gemelaritea sarcinii;
e) Creşte sau scade în funcţie de paritate.
Raspuns corect: a

8. Cantitatea de fibre ce se recomandă a fi consumată zilnic este:


a) 30g;
b) 10g;
c) 70g;
d) 15g;
e) 100g.
Raspuns corect: a

9. Dieta în puseul acut de artrită urică presupune:


a) Suprimarea grăsimilor
b) Suprimarea alcoolului
245
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

c) Aport de lichide 2-3 litri pe zi


d) Aport scăzut de proteine
e) Toate afirmaţiile sunt corecte
Răspuns corect: e

10. Regimul alimentar in hepatita cronică este:


a) Normocaloric sau hipercaloric la denutriţi;
b) Normoproteic, alcătuit în special din proteine cu valoare biologică mare;
c) Normolipidic cu aport de lipide la limita inferioară a normalului, din care cel puţin jumătate vor fi de
origine animală;
d) Normoglucidic, cu evitarea dulciurilor concentrate;
e) Toate variantele sunt corecte.
Raspuns corect: e

11. Produse nutritive naturale implicate în protecţia anticancerigenă:


a) Legumele şi fructele;
b) Peştele oceanic;
c) Produsele din germeni de grâu
d) Drojdia de bere;
e) Toate produsele anterioare sunt implicate în protecţia anticancerigenă;
Raspuns corect: e

12. Agresiuni alimentare prin nerespectarea fiziologiei digestive:


a) Excesele alimentare;
b) Dezechilibrul raţiei alimentare;
c) Nerespectarea bioritmului alimentar;
d) Modificarea bruscă a deprinderilor alimentare;
e) Toate răspunsurile sunt corecte.
Raspuns corect: e

13. Urmatoarele afirmatii sunt corecte despre dietoterapia la pacientii cu reflux gastro-esofagian, cu o
exceptie:
a) Evitarea meselor mari, bogate în lipide;
b) Evitarea alimentelor acide, a condimentelor, ciocolatei, alcoolului, fumatului;
c) Ultima masă va fi cu 2–3 ore înainte de culcare;
d) Se recomanda consumul de lichide in timpul mesei;
e) Evitarea unei activităţi fizice riguroase imediat după masă;
Raspuns corect: d

14. Principalii alergeni alimetari sunt urmatorii cu o exceptie:


a) Arahidele, nucile;
b) Laptele de vacă;
c) Merele, portocalele;
d) Ouăle de găină;
e) Crustaceele.
Raspuns corect: c
246
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

15. Scopurile terapiei nutriţionale în boala renală terminală sunt:


a) Prevenirea deficienţelor şi menţinerea unui status nutriţional bun;
b) Controlul edemelor şi tulburărilor electrolitice prin monitorizarea aportului de Na, K şi fluide;
c) Prevenirea sau întârzierea dezvoltării osteodistrofiei renale;
d) Asigurarea unei diete atractive, care să corespundă stilului de viaţă al pacientului;
e) Toate afirmatiile de mai sus sunt corecte.
Raspuns corect: e

16. Dieta rotatorie:


a) Se recomanda la persoanele alergice la mai multe alimente;
b) Alimentele la care pacientul nu este alergic vor fi mâncate la interval de 4–5 zile;
c) Alimentele vor fi alternate în funcţie de apartenenţa lor la anumite familii biologice;
d) După câteva luni de dietă se poate tenta reintroducerea treptată a alimentelor alergogene în dietă;
e) Toate afirmatiile de mai sus sunt corecte.
Raspuns corect: e

17. Regimul alimentar in insuficienta cardiaca:


a) Atingerea greutăţii ideale va reprezenta o componentă esenţială a tratamentului;
b) Hiposodata, iar în formele severe chiar desodata;
c) Evaluarea aportului de K se impune, mai ales la pacienţii sub tratament cu diuretice, insuficienţă
renală;
d) Se va ţine cont in elaborarea dietei de patologia asociată (diabet, afectare renală);
e) Toate afirmatiile de mai sus sunt corecte.
Raspuns corect: e

18. Principii generale ale alimentatiei antiaterogene:


a) Păstrarea unei greutăţi ideale în conformitate cu vârsta şi sexul;
b) Consum de uleiuri vegetale variate, adăugate la sfârşitul preparării alimentelor sau în salate;
c) Consumul a 2–3 porţii de peşte pe săptămână;
d) Reducerea până la eliminarea consumului de dulciuri concentrate, lapte integral, margarină, untură,
carne grasă;
e) Toate veriantele de mai sus sunt corecte.
Raspuns corect: e

19. Indicaţiile dietei hiposodate sunt următoarele:


a) Insuficienţa cardiacă
b) Sindrom nefrotic
c) HTA
d) Insuficienţă renală acută şi cronică
e) Nici una dintre cele de mai sus
Răspuns corect: a, b, c, d.

20. Regimul hiposodat standard presupune:


a) Un aport de sodiu de 1,5-2g pe zi
247
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

b) Un aport de 460-500mg sodiu pe zi


c) Un aport de 150mg sodiu pe zi
d) Se recomandă în edemele severe, hta severă şi insuficienţa cardiacă severă
e) Se recomandă în glomerulonefrita acută
Răspuns corect: b, d

21. Regimul alimentar al pacienţilor cu diabet zaharat presupune:


a) Aport de glucide între 50 şi 60 % din raţia calorică totală
b) Se preferă glucide cu index glicemic crescut
c) Se preferă glucide cu index glicemic scăzut
d) Lipidele vor reprezenta între 12-15%
e) Se pregferă lipidele saturate care trebuie să depăşească 10% din raţia calorică
Răspuns corect: a, c

22. Alimentele cântărite zilnic în diabetul zaharat sunt următoarele:


a) Lămâi, grapefruit
b) Portocale, mere
c) Pâine, făinoase
d) Struguri, banane, prune
e) Orez, griş, lactate
Răspuns corect: b, c, e

23. Dietoterapia pacienţilor cu diabet zaharat implică:


a) 6 mese pe zi la un pacient sub tratament cu insulină convenţională
b) Obligatoriu 6 mese pe zi la un pacient sub tratament cu analogi de insulină
c) Obligatoriu 4-5 mese pe zi la un pacient sub tratament cu meglinide
d) 4-5 mese pe zi la un pacient cu medicaţie antidiabetică orală.
e) Toate variantele de mai sus sunt corecte
Răspuns corect: a, d

24. Recomandări pentru pacienţii cu obezitate:


a) Dietă hipocalorică echilibrată în principii nutritive
b) Mic dejun obligatoriu cu 3-6 mese pe zi
c) Evitarea alimentelor cu densitate calorică mare, bogate în glucide rafinate şi lipide saturate
d) Excluderea consumului de alcool
e) Conţinut scăzut de fibre alimentare
Răspuns corect: a, b, c, d

25. Următoarele afirmaţii privind regimul alimentar în hiperuricemii sunt false:


a) Regimul alimentar este hipocaloric
b) Aportul de proteine este crescut
c) Aportul de lipide este scăzut
d) Aportul de glucide este scăzut
e) Alcoolul este contraindicat
Răspuns corect: b, d

248
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

26. Alimentele contraindicate în hiperuricemii:


a) Mezeluri, vânat
b) Făinoase, fructe
c) Cafeaua, ceaiul prin conţinutul crescut în metilpurine
d) Carne de animal tânăr, viscere
e) Ciocolata, cacaoa
Răspuns corect: a, d, e

27. Regimul alimentar în dislipidemii presupune:


a) Aport de colesterol <300mg pe zi
b) Aport de fibre alimentare de 40g pe zi
c) Aport crescut de glucide rafinate
d) Aport de lipide saturate <10%
e) Aport de lipide saturate >10%
Răspuns corect: a, b, d

28. Regimul alimentar în dislipidemii implică:


a) Aport de lipide <30% din raţia calorică zilnică
b) Aport de lipide polinesaturate de 20%
c) Aport de lipide mononesaturate de 10%
d) Aport de lipide saturate >10%
e) Toate afirmaţiile sun greşite
Răspuns corect: a, c

29. Următoarele afirmaţii cu privire la alimentarea în denutriţie sunt incorecte:


a) Se preferă alimentaţia parenterală
b) Determină creşterea în greutate încă din primele 5-7 zile de realimentare
c) Determină menţinerea sau scăderea în greutate în primele 5-7 zile de realimentare
d) Se preferă realimentarea bruscă
e) Se vor administra alimente cu volum crescut pentru a determina o creştere rapidă în greutate
Răspuns corect: a, b, d, e

30. Următoarele afirmaţii despre energia cheltuită în repaus (REE) sunt adevărate:
a) Persoanele cu greutate mai mare au o rată a metabolismului bazal mai mare;
b) La adult ree creşte progresiv, cu aproximativ 2–3% pe decadă;
c) Femeile au ree cu 5–10% mai mică decât bărbaţii de aceeaşi înălţime şi greutate;
d) Hipertiroismul scade ree;
e) Temperature crescută a mediului ambient creşte consumul energetic bazal.
Raspuns corect: a, c, e

31. În raţia alimentară, glucidele:


a) Trebuie să acopere cel puţin 50–55% din raţia calorică;
b) Principalul rol este cel energetic;
c) Principalul rol este cel plastic;
d) Glucidele simple, rafinate trebuie să acopere cel puţin 30% din raţia calorică;
e) Ponderea cea mai mare trebuie să revină glucidelor complexe, de tipul amidonului.
249
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

Raspuns corect: a, b, e

32. Ingestia de alimente de către sportivi înaintea antrenamentului sau competiţiei:


a) Înlătură senzaţia de foame din timpul exerciţiului;
b) Asigură menţinerea nivelelor glicemiei plasmatice, a cărei valoare ar putea scădea datorită consumului
crescut de glucoză;
c) Este indicat să conţină peste 35% grăsimi, ele asigurând o cantitate foarte mare de energie;
d) Trebuie efectuată cu o jumătate de oră înaintea exerciţiului;
e) Proteinele din timpul acestei mese au cel mai important rol în generarea forţei musculare.
Raspuns corect: a, b

33. Următoarele afirmaţii despre fierul din alimentaţia sportivilor sunt false:
a) Cantitatea de fier necesară unui sportiv poate fi asigurată din hrană;
b) Recomandările pentru ingestia de fier variază între 30–45 mg/zi;
c) Atleţii ce se antrenează în medii cu temperaturi crescute şi cei vegetarieni nu au risc pentru scăderea
depozitelor de fier;
d) La atleţii care se antrenează peste 6 ore/săptămână, pot să apară deficienţe de fier chiar şi anemia
feriprivă;
e) Atleţii utilizează depozitele de fier mai repede decât persoanele sedentare.
Raspuns corect: b, c

34. Despre conservarea alimentelor prin temperaturi scăzute este adevărat:


a) Cele mai sensibile microorganisme la acţiunea frigului sunt fungii;
b) Frigul păstrează alimentele respectând proprietăţile naturale;
c) Frigul nu are efecte antienzimatice asupra alimentelor;
d) Conservarea prin frig se face prin refrigerare şi congelare;
e) Refrigerarea se poate efectua folosind temperaturi cuprinse 0 şi -35 grade Celsius.
Raspuns corect: b, d

35. Conservarea prin acidifiere:


a) Este strict contraindicată legumelor;
b) Se poate realiza prin marinare;
c) Se poate realiza prin exhaustare;
d) Murarea este unul din procedeele folosite pentru conservare prin acidifiere;
e) Prin acidifiere, vitamina C este distrusă.
Raspuns corect: b, d

36. Scăderea fibrelor din alimentaţie poate duce la:


a) Diabet zaharat;
b) Obezitate;
c) Litiază biliară;
d) Pahipleurită;
e) Cancer de colon.
Raspuns corect: a, b, c, e.

37. La femeia însărcinată:


250
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

a) Necesarul hidric creşte;


b) Se recomandă să consume în cantitate cît mai mare AG–forma trans;
c) Este contraindicată începerea unei diete hipocalorice;
d) Se recomandă evitarea consumului de alcool;
e) La gravida diabetică şi în timpul alăptării sunt necesare 3000–3400.
Raspuns corect: a, c, d.

38. Dieta de crutare hepatica - alimente permise:


a) Legumele bogate în celuloză dură, fructele necoapte, cu coajă şi sâmburi;
b) Carnea proaspătă şi slabă de pui, curcan, viţel, vită, peştele alb;
c) Legumele cu celuloză fină ca pireuri, soteuri, sufleuri, salate coapte sau crude;
d) Condimentele aromate (pătrunjel, leuştean, mărar, cimbru, suc de lămâie);
e) Pâinea neagră, intermediară, pîinea proaspătă.
Raspuns corect: b,c,d

39. Urmatoarele afirmaţii privind regimul alimentar în pancreatita cronica sunt adevarate:
a) Regimul este hipercaloric: 2500-6000 calorii/zi;
b) Regimul este hiperproteic, alcătuit în special din proteine de origine animală;
c) Regimul este hiperlipidic;
d) Se recomanda administrarea orală a unor enzime pancreatice;
e) Se recomandă 4–5 mese pe zi, egale ca volum.
Raspuns corect: a, b,d, e

40. Urmatoarele afirmaţii privind regimul alimentar în afectiunile biliare sunt false:
a) In colecistita acuta dieta este hipocalorică, în principal glucidică, cu suprimarea temporară a
proteinelor şi lipidelor;
b) Dieta în colecistita cronică se suprapune dietei de cruţare hepatică;
c) In dischinezia biliară hipotonă nu se recomandă alimente cu efect colagog;
d) In litiaza biliara se recomandă reducerea alimentelor bogate în colesterol;
e) Nu este necesara scaderea ponderala la pacientii supraponderali cu calculi veziculari din colesterol;
Raspuns corect: c, e

41. Urmatoarele sunt substanţe alimentare cu proprietăţi anticancerigene cu exceptia:


a) Fibrele alimentare;
b) Vitamina A,C,D,E;
c) Vitaminele de grup B
d) Seleniul;
e) Nitrozaminele.
Raspuns corect: c, e

42. Alimente nerecomandate în boala ulceroasă cu exceptia:


a) Laptele dulce simplu sau indulcit, brânzeturile proaspete;
b) Supa de carne preparata cu punerea cărnii la fiert în apă clocotită;
c) Carnea pusa la fiert in apa rece;
d) Zarzavaturile cu celuloză dură crude;
e) Pâine albă, veche de o zi.
251
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

Raspuns corect: a, b, c, e

43. Urmatoarele afirmatii despre regimul alimentar în diareea de putrefacţie sunt false:
a) Se urmăreşte transformarea diareei de putrefacţie în diaree de fermentaţie;
b) Regimul alimentar va fi alcătuit din alimente sărace în glucide şi bogate în proteine;
c) Initial se recomanda consumul de fructe si legume sub forma de compoturi si piureuri, ulterior de
reintroduc preparate ce conţin proteine
d) Sunt permise cruditatile in primele 4-5 saptamani;
e) În cazurile cu numeroase scaune diareice, se va urma o dietă hidrică de 1–2 zile;
Raspuns corect: b,d

44. Urmatoarele afirmatii cu privire la intolerantele alimentare sunt adevarate:


a) Glutenul si lactoza pot determina intolerante alimentare;
b) Simptomatologia este asemănătoare cu cea din alergiile alimentare;
c) Aditivii alimentari, conservanţii, coloranţii, sulfiţii sunt frecvent implicaţi în intoleranţele
alimentare;
d) Deficitul de lactaza determina boala celiaca;
e) Boala celiacă este determinata de intoleranta la gluten.
Raspuns corect: a, b, c, e

45. Terapia medicală nutriţională în insuficienta renala acuta presupune:


a) Dieta hipocalorica;
b) Dieta hiperproteica cu 1,2–1,5 g proteine/kg corp greutate ideala/zi;
c) Aport de potasiu: 30–50 mEq/zi în faza oligurică, în funcţie de diureză, dializă, nivelul K seric);
d) Necesar de fluide: pierderile din ziua precedentă plus 500 ml;
e) Aport de sodiu: 20–40 mEq/zi în faza oligurică.
Raspuns corect: c, d, e

46. Aportul proteic la pacienţii cu IR progresivă este de :


a) 0,8 g/kg corp/zi pentru pacienţii cu RFG >55 ml/min;
b) 0,6 g/kg corp/zi pentru pacienţii cu RFG între 25–55 ml/min;
c) 1,2–1,5 g/kg corp/zi la pacienţii în program de hemodializa;
d) 1,0–1,2 g/kg corp/zi la pacienţii cu dializa peritoneala ambulatorie continua;
e) 60–80 g proteine/zi în cazul când ureea sanguină este sub valoarea de 80 mg/zi.
Raspuns corect: a, b, e

47. Regimul alimentar in litiaza urica presupune:


a) Regimul clasic recomandat este lacto-fructo-vegetarian;
b) Regimul alimentar urmăreşte acidifierea urinilor si reducerea alimentelor care determina creşterea
acidului uric;
c) Se va limita global raţia calorică în principal la obez;
d) Regim hipoproteiccu 0,8–1 g/kg corp/zi cu maximum 200 mg purine/zi.;
e) Sunt interzise carnea de animal bătran (gaina, vita) si viscerele.
Raspuns corect: a, c, d

252
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

48. Urmatoarele afirmatii cu privire la alergia la sugari şi copii la laptele de vacă sunt adevarate:
a) Are prevalenta crescuta in primii 3 ani de viata;
b) În cazul alergiei la laptele de vacă se recomandă formule cu hidrolizate de proteine ale laptelui de
vacă;
c) În cazul alergiei la laptele de vacă este interzis laptele de capra;
d) Alimentaţia la sân nu previne sau întârzie debutul alergiilor alimentare;
e) Reacţiile alergice la lapte tind să dispară în primii ani de viaţă.
Raspuns corect: a, b, e

49. Urmatoarele afirmatii cu privire la aportul de sodiu in HTA sunt false:


a) Evitarea sării în exces este benefică pentru toţi indivizii, chiar şi pentru normotensivi;
b) La persoanele cu risc de a dezvolta hipertensiune nu se recomandă regim alimentar hiposodat;
c) La persoanele hipertensive dovedite, regimul hiposodat este obligatoriu;
d) Reducerea ingestiei de sodiu la jumătate poate scădea presiunea sistolică cu 5 mmHg şi pe cea diastolică
cu 4 mmHg;
e) Regimul hiposodat determina scaderea tensiunii arteriale la toti pacientii hipertensivi.
Raspuns corect: b, e

50. Urmatoarele afirmatii cu privire la dieta in hipertensiunea arteriala sunt false:


a) Dieta se foloseşte numai in tratamentul, nu si in prevenirea hipertensiunii;
b) Cei mai importanţi factori legaţi de dietă sunt: supraponderea, ingestia crescută de sare, consumul de
alcool şi sedentarismul;
c) Regimul hiposodat determina scaderea tensiunii arteriale la toti pacientii hipertensivi;
d) Dieta bogată în fructe, legume şi săracă în colesterol, grăsimi saturate şi sare poate scădea tensiunea
arterială sistolică cu 6–11 mmHg;
e) Un consum de alcool mai mare de 30 g alcool pur/zi duce la o creştere cu 3 mmHg a presiunii
arteriale.
Raspuns corect: a,c

51. Dieta in infarctul miocardic este:


a) Hipocaloric chiar şi la pacienţii fără obezitate, pentru evitarea travaliului cardiac inutil;
b) Hidrica in primele 24–48 ore de evolutie a infarctului;
c) Hipolipidica, hipoproteica, hipoglucidica si hiposodata din săptămâna a treia, în cazul evoluţiei
favorabile;
d) Se recomandă consumul de margarina în defavoarea untului, dar fără a se face abuz;
e) Ca mijloace de preparare a alimentelor se preferă fierberea, coacerea, înăbuşirea..
Raspuns corect: a, b, c, e

Disciplina: SEMIOLOGIE CHIRURGICALĂ


Autori: Prof. univ. Dr. Dorin Mercuţ, Asist. univ. Dr. Emil Tiberius Traşcă, Asist. univ. Dr. Ianoşi
Gabriel, Asist. univ. Dr. Siloşi Cristian

253
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

5. Următoarele afirmaţii cu privire la hidrosadenită sunt adevărate cu excepţia:


a. se prezintă sub formă de nodul hipodermic de aspectul unei nodozităţi dureroase
b. este localizată axilar
c. este pruriginoasă
d. specifică este multiplicitatea leziunilor
e. reprezintă o acumulare de furuncule la nivelul cefei
R:e

6. Flegmonul este o infecţie acută a ţesutului celular subcutanat caracterizată clinic prin
următoarele perioade de evoluţie, cu excepţia:
a. perioada de inflamaţie
b. faza de reparaţie
c. perioada de consolidare
d. perioada de invazie
e. perioada de necroză
R:c

7. Următoarele afirmaţii cu privire la luxaţiile recidivante sunt adevărate cu excepţia:


a. au loc la articulaţiile foarte mobile , în special umărul
b. survine în timpul unei contracţii violente cînd se produce o elongaţie sau o ruptură
ligamentară sub efectul unei abateri temporare a feţelor articulare
c. luxaţia recidivează de pînă la 20 – 30 de ori cu ocazia unui eveniment banal ca acela al
îmbrăcării unui veston
d. poate fi consecinţa unei afecţiuni capsulare contemporane cu primul traumatism
e. apariţia ei este facilitată de o deformaţie congenitală a extremităţilor osoase : aplatizarea
capului humeral , deformarea in „halebardă” a extremităţii superioare a humerusului
R:b

8. Atelectazia survenită după un traumatism toracic se recunoaşte după următoarele semne , cu


excepţia:
a. devierea traheei
b. imobilitatea hemitoracelui interesat
c. arcuirea diafragmului la examenul radiologic
d. opacitate regulată în cîmpul pulmonar la examenul radiologic
e. cantitate mare de lichid în cavitatea pleurală evidenţiată la examenul radiologic
R:e
6. Următoarele afirmaţii cu privire la contuziile vezicale sunt adevărate, cu excepţia:
f. Ruptura intraperitoneală a vezicii pe o vezică plină care ,,explodează’’ în totalitate în
cavitatea peritoneală, dă naştere unui epanşament urinar amestecat cu sânge
g. Diagnosticul se pune pe existenţa traumatismului şi hematuria macroscopică (95% din
cazuri)
h. În caz de sindrom peritoneal provocat prin ruptura intraperitoneală a vezicii se intervine
rapid pentru lavaj peritoneal şi repararea breşei vezicale

254
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

i. În cazul unei fracturi de bazin cu hematurie macroscopică, cistografia retrogradă cu un


clişeu post-micţional permite punerea diagnosticului de ruptură subperitoneală
j. Ruptura vezicii urinare se produce întotdeauna intraperitoneal, niciodată subperitoneal.
R:e
6. Următoarele afirmaţii cu privire la contuzia prin strivire sunt adevărate, cu excepţia:
a. Reprezintă o formă uşoară de leziune periferică care nu duce în mod obişnuit la
complicaţii
b. Complicaţiile renale (crush sindrom), în majoritatea cazurilor, duc la moarte prin anurie
c. Pentru a se produce sindromul de strivire, este necesar ca o masă musculară să fie privată
de irigare
d. Sindromul de strivire a fost descris cel mai ades ca apărând în cazul strivirii musculaturii
membrelor inferioare
e. Compresiunea trebuie să se exercite mai mult de 2 ore, dar nu mai mult de 15 ore,
interval după care se realizează o suprimare circulatorie analoagă unei amputaţii.
R:a
7. Următoarele afirmaţii cu privire la herniile peretelui abdominal sunt adevărate, cu excepţia:
f. Reprezintă ieşirea spontană a viscerelor în afara limitelor normale ale cavităţii abdomino-
pelvine
g. Survin de regulă datorită unui defect de cicatrizare, a unei incizii parietale
h. Hernia strangulată este o complicaţie redutabilă, putând duce la decesul bolnavului în
câteva ore
i. Se clasifică în hernii congenitale şi hernii câştigate (de slăbiciune)
j. Afectează cel mai frecvent regiunea inghino-crurală sau inghino-femurală şi regiunea
ombilicală
R:b
8. Diagnosticul de apendicită acută poate fi afirmat pe baza următoarei triade:
a. Durere şi apărare în fosa iliacă dreaptă, febră superioară lui 38˚C şi leucocitoză peste
10000/mm3
b. Vărsături, diaree şi febră
c. Melenă, anemie şi senzaţie de sete
d. Durere în epigastru şi hipocondrul drept, vărsături şi febră
e. Oprirea tranzitului intestinal pentru gaze şi materii fecale, meteorism şi nivele hidroaerice
la examenul radiografic.
R:a
9. Complicaţiile acute ale ulcerului gastro-duodenal sunt:
f. Perforaţia, penetraţia şi hemoragia
g. Penetraţia, stenoza şi hemoragia
h. Perforaţia, stenoza şi hemoragia
i. Perforaţia, penetraţia şi stenoza
j. Cancerizarea, stenoza şi hemoragia.
R:a
10. Complicaţiile cronice ale ulcerului gastric sunt următoarele:
a. Perforaţia, penetraţia şi hemoragia
b. Penetraţia, stenoza şi hemoragia
c. Perforaţia, stenoza şi hemoragia
d. Perforaţia, penetraţia şi stenoza
255
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

e. Cancerizarea şi stenoza.
R:e

11. Care dintre următoarele afirmaţii cu privire la chistul hidatic hepatic sunt adevărate:
a. Este o boală cu transmitere autosomal-recesivă
b. În principiu este apiretic, fără infecţii suprapuse
c. Se întâlneşte cel mai frecvent în ţările nordice, ca Danemarca
d. Se transmite de la mamă la făt prin transpoziţie genică
e. Localizarea hepatică este excepţională comparativ cu alte localizări mai frecvente.
R:b
12. Care dintre următoarele afirmaţii cu privire la pancreatita acută sunt adevărate:
a. Reprezintă aproximativ 25% din durerile abdominale
b. Formele uşoare constau în necroze ale lobulilor glandulari
c. Formele grave constau în edeme şi necroze localizate la grăsimea intra şi extrapancreatică
d. Formele grave dau o mortalitate ce ajunge la 20-50% (aproximativ 25% din cazuri)
e. Durerile sunt reduse ca intensitate şi localizate în hipogastru.
R:d
13. Care dintre următoarele afirmaţii cu privire la pancreatita acută sunt false:
a. Reprezintă aproximativ 25% din durerile abdominale
b. Formele uşoare constau în edeme şi necroze localizate la grăsimea intra şi
extrapancreatică
c. Formele grave constau în necroze ale lobulilor glandulari (pancreatita necrotico-
hemoragică)
d. Formele grave dau o mortalitate ce ajunge la 20-50% (aproximativ 25% din cazuri)
e. Durerile sunt insuportabile, localizate în epigastru, transfixiante, iradiate posterior, la
dreapta sau la stânga (dureri ,,în bară’’).
R:a
14. Infecţiile acute ale sânului sunt:
a. Mastita acută şi distrofia sclero-chistică
b. Boala Reclus şi chistul solitar
c. Adenomul şi boala Paget a sânului
d. Mastita acută şi abcesul sânului
e. Mastita carcinomatoasă şi Boala Reclus
R:d

15. Tumorile sânului sunt următoarele, cu excepţia:


a. Chistul solitar
b. Distrofia sclero-chistică (Boala Reclus)
c. Adenomul sau adenofibromul
d. Abcesul tuberos
e. Cancerul mamar
R:d
16. Următoarele afirmaţii cu privire la cancerul mamar sunt adevărate, cu excepţia:
a. Este localizarea cea mai frecventă a cancerului feminin (20%)
b. O tumoră malignă este mobilă în sân, dând semnul resortului foarte caracteristic
256
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

c. O tumoră malignă, se însoţeşte adesea de o retracţie cutanată apărută recent, sau simplă
denivelare tegumentară
d. O femeie din 9 este atinsă
e. Pe plan mondial se raportează 700000 de cazuri noi cu 300000 de decese.
R:b

18. Caracteristicile infecţiilor chirurgicale sunt următoarele:


f. Infecţia chirurgicală are caracter invaziv
g. Infecţia chirurgicală este de obicei monomicrobiană
h. Focarul infecţios este de regulă evident la examenul clinic sau prin investigaţiile
paraclinice
i. Focarul infecţios se tratează medical prin administrare de antibiotice cu spectru larg
j. Infecţia chirurgicală este de obicei polimicrobiana prin asociere microbiană
R : a, c, e
18. Cauza determinantă a infecţiilor chirurgicale este reprezentată de o serie de germeni patogeni ,
din care cei mai importanţi sunt:
f. taenia echinococus
g. salmonella
h. stafilococul auriu
i. streptococul
j. gonococul
R : c, d, e

19. Semnele clinice locale ale infecţiei chirurgicale sunt reprezentate de:
f. rubor ( roşeaţă)
g. limfangită
h. adenita
i. ascensiunea termică
j. dolor (durerea)
R:a,e
20. Semnele clinice generale ale infecţiei chirurgicale sunt reprezentat de:
f. frisonul
g. tahicardia
h. alterarea stării generale
i. fluctuenţa
j. functio laessa
R : a, b, c

21. Faza supurativă a abcesului cald se caracterizează prin următoarele elemente clinice:
f. edem inflamator
g. accentuarea tumefacţiei
h. fluctuenţă
i. curbă termică cu aspect oscilatoriu
j. evacuarea spontană a puroiului
257
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

R : b, c

22. Abcesul rece poate apărea ca urmare a :


f. unei necroze cazeoase subcutanată , lichefiată sau ramolită
g. o adenopatie tuberculoasă ramolită
h. o artrită tuberculoasă
i. o enterocolită acută
j. o osteită tuberculoasă
R : a,b, c, e

23. Infecţiile premergătoare apariţiei furunculului sunt următoarele :


a. impetigo – dermatoză infecţioasă streptococică sau stafilococică
b. sicozis - leziune inflamatorie foliculară profundă , piogenă sau micotică
c. acneea – leziune inflamatorie foliculară seboreică
d. abcesul rece
e. gangrena gazoasă
R : d,e

24. Datorită elasticităţii oaselor lungi şi grosimii periostului , copilul poate face unele fracturi cu
caracter particular:
a. fractura subperiostică
b. decolarea epifizară
c. fractura „ in lemn verde”
d. fractura „ de marş”
e. fractura „ în epolet”
R : a, b, c

25. Fracturile pot prezenta următoarele complicaţii :


a. leziuni vasculare
f. leziuni nervoase
g. interpunerea masei musculare
h. deschiderea fracturii
i. niciuna de mai sus
R : a, b, c, d

26. Următoarele afirmaţii cu privire la luxaţii sunt adevărate :


f. reprezintă întreruperea bruscă a continuităţii oaselor datorată unui traumatism important
g. cea mai frecventă este luxaţia scapulo – humerală , antero – internă , „în epolet de
general”
h. reprezintă o deplasare a extremităţilor articulare antrenînd o modificare permanentă a
raporturilor
i. luxaţiile vechi reprezintă o infirmitate gravă imposibil de redus fără intervenţie
chirurgicală
j. luxaţiile recidivante pot fi consecinţa unei afecţiuni capsulare contemporane cu primul
traumatism
258
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

R : b, c, d, e

27. Următorii factori esenţiali explică anoxia element comun în traumatismele toracelui prin plăgi
sau contuzii:
f. durerea
g. epansamentul pleural
h. contuzia pulmonară
i. tulburările de mecanică ventilatorie
j. hemoragia unui viscer parenchimatos
R : a, b, c, d

28. Contuziile toracice grave prezintă următoarele mecanisme de producere:


f. contuzia sau şocul direct antrenînd leziuni costale din afară către înăuntru
g. leziuni prin compresie , cu afectarea mediastinului, fracturi costale
h. deceleraţia brutală (centura de siguranţă, airbag-ul) care antrenează o ruptură a crosei
aortice sau a aortei descendente
i. traumatism violent în hipogastru pe o vezică plină care „explodează” în totalitate în
cavitatea peritoneală
j. traumatism repetat în mezogastru cu stomacul în semirepleţie
R : a, b, c

29. În contuziile toracice grave examenul radiologic de urgenţă este esenţial pentru e depista:
f. leziunile splinei
g. deplasarea mediastinului
h. eventuale hematoame intraabdominale
i. epanşamentele pleurale aerice sau lichidiene
j. excepţional o ruptură de cupolă diafragmatică
R : b, d, e

30. Următoarele afirmaţii cu privire la intubaţia oro-traheală practicată de urgenţă in traumatismele


toracice grave sunt adevărate:
f. suprimă calea glotică şi evită obstrucţionarea trecerii aerului către torace
g. permite aspiraţia secreţiilor din trahee şi bronhii
h. diminuează spaţiul mort respirator de la orificiile nazale pîna la arborele bronşic
i. nu permite rămînerea pentru mult timp in această poziţie , fiind nevoie de traheostomie
odata ce bolnavul a fost internat in spital
j. prin intermediul sondei de intubaţie traheala se poate realiza respiraţia asistată
R : a, b , c , e

31. Pentru evacuarea epanşamentelor pleurale survenite după condiţiile toracice grave , se poate
practica :
f. puncţie pleurală evacuatorie a unui epanşament sanguin sau exsuflaţia uni epanşament
gazos
259
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

g. se pune in loc un drenaj toracic ireversibil (vas Beclere sau aspirativ)


h. toracotomie in caz de afecţiuni mari ale viscerelor intratoracice
i. nu se evacuează niciodată un epanşament pleural survenit după o contuzie toracică gravă
j. laparotomie exploratorie sistematică si evacuarea lichidului pleural prin puncţie
aspirativă transdiafragmatică
R:a,b,c

32. O plagă abdominală penetrantă poate afecta :


a. un viscer parenchimatos determinînd hemoragii
b. un viscer cavitar determinînd perforaţie
c. mai multe viscere simultan
d. glanda tiroidă
e. nici un răspuns de mai sus nu este corect
R:a,b,c

33. Leziunea unui vas biliar survenită in timpul unui traumatism al ficatului se va manifesta clinic
prin următoarea triadă simptomatică :
f. colica hepatică
g. melenă
h. icter
i. metroragie
j. hematemeză
R:a,b,c

38. Traumatismele mai puţin grave ale rinichiului se traduc prin două semne clinice:
f. hematurie macroscopică imediată, care exprimă comunicarea hematomului contuzional
cu căile de excreţie ale rinichiului
g. durere in regiunea lombară prin palparea bimanuală , care exprimă hematomul perirenal
h. anurie
i. retenţie completă de urină
j. sincopă
R:a,b
39. Caracterele generale ale herniilor necomplicate ale peretelui abdominal sunt următoarele:
f. Reductibilitatea
g. Impulsiunea la tuse
h. Indiferenţa la palpare
i. Ireductibilitatea tumefacţiei
j. Durere la palpare
R : a, b, c
40. Următoarele afirmaţii cu privire la herniile inghinale sunt adevărate:
a. Există 2 varietăţi de hernie inghinală: oblică externă congenitală şi directă sau de
slăbiciune
b. Hernia oblică externă congenitală este dată de o distensie sau o ruptură a fasciei
transversalis la nivelul orificiului musculo-pectineal deasupra ligamentului inghinal
260
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

c. Hernia oblică externă congenitală nu coboară niciodată în bursa scrotală şi se reduce


direct din faţă în spate
d. Hernia oblică externă congenitală este favorizată de persistenţa canalului peritoneo-
vaginal
e. Sacul herniar constituit prin invaginarea peritoneului în canalul inghinal poate să conţină
intestine sau epiploon.
R : a, d, e
41. Următoarele afirmaţii cu privire la herniile femurale sunt adevărate:
a. Sunt cele mai rare, dar cele mai frecvente la femei
b. Se realizează prin canalul femural, parte a orificiului musculo-pectineal, situate sub
ligamentul inghinal, în faţa vaselor femurale
c. Diagnosticul diferenţial trebuie să elimine o adenopatie sau o dilataţie varicoasă a crosei
venei safene interne
d. Se clasifică în hernii oblice externe congenitale şi hernii directe sau de slăbiciune
e. Sunt mai frecvente la bărbaţi.
R : a, b, c
38. Următoarele afirmaţii cu privire la herniile strangulate sunt adevărate:
f. Herniile strangulate reprezintă contenţia bruscă şi permanentă a conţinutului herniar
g. În caz de conţinut intestinal poate antrena rapid ocluzia intestinală acută, prin
strangularea şi sfacelarea ansei intestinale ce poate duce la deces
h. Cel mai frecvent sunt susceptibile de strangulare herniile femurale şi cele inghinale oblice
externe
i. Din punct de vedere clinic se manifestă prin lipsa durerii, oligurie, febră şi transpiraţii
j. Unul dintre simptomele clinice caracteristice este accelerarea tranzitului intestinal pentru
gaze şi materii fecale.
R : a, b, c
39. Herniile strangulate prezintă următorul tablou clinic:
f. Durere vie la nivelul herniei este primul semn
g. Greţuri
h. Vărsături
i. Accelerarea tranzitului intestinal pentru gaze şi materii fecale
j. Întreruperea tranzitului intestinal pentru gaze şi materii fecale.
R : a, b, c, e
40. Următoarele afirmaţii cu privire la eventraţiile peretelui abdominal sunt adevărate:
a. Sunt mai frecvent spontane
b. Survin de regulă datorită unui defect de cicatrizare, a unei incizii parietale
c. Pot fi precoce sau tardive, chiar ani după intervenţie
d. Sunt favorizate de drenaje şi incidente postoperatorii: tuse, efort de vărsătură, supuraţii,
hematoame
e. Realizarea unei tomografii computerizate abdominale se indică în mod sistematic la toţi
bolnavii cu eventraţie abdominală.
R : b, c, d
41. În apendicita acută, palparea abdomenului poate evidenţia următoarele semne clinice:
f. Durere provocată, localizată în fosa iliacă dreaptă cu punctul clasic Mac Burney
g. Durere provocată, totdeauna mai netă la decompresiunea bruscă a fosei iliace drepte
h. În hipogastru, împăstare imprecis delimitată, nedureroasă, fluctuentă
261
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

i. În fosa iliacă dreaptă, semne de iritaţie peritoneală


j. Contractură francă în fosa iliacă dreaptă.
R : a, b, d, e

42. Peritonita apendiculară generalizată într-un timp se caracterizează prin următoarele:


a. Criza iniţială cedează după două sau trei zile
b. Puls rapid, temperatură în creştere
c. Întreruperea tranzitului pentru gaze şi materii fecale
d. Durerea persistă
e. La palpare, zona dureroasă se întinde şi depăşeşte fosa iliacă dreaptă
R : b, c, d, e
43. Plastronul apendicular se exprimă clinic prin:
f. Încetarea completă a durerilor abdominale
g. Scăderea temperaturii corporale sub 37˚C şi a leucocitozei
h. La palparea abdominală se constată prezenţa la perete a unei împăstări dureroase la
presiune, mată la percuţie, ce se întinde până la creasta iliacă antero-superioară, arcada
crurală, fără să depăşească linia mediană
i. Exacerbarea durerii şi apariţia temperaturii cu aspect septic anunţă constituirea unui
abces apendicular
j. Poate evolua spre regresie lentă.
R : c, d, e
44. După localizare, formele clinice de apendicită acută sunt următoarele:
f. Plastronul apendicular
g. Apendicita pelvină
h. Apendicita mezo-celiacă
i. Apendicita în sacul de hernie
j. Apendicita subhepatică
R : b, c, d, e
45. Peritonitele acute se exprimă clinic prin următoarele semne:
f. În perforaţia viscerală, durerea apare brusc, adesea fiind primul semn al bolii
g. Vărsăturile sunt inconstante
h. Contractura dureroasă a musculaturii peretelui abdominal este semnul major
i. Facies pământiu în stadiile avansate
j. Relaxarea musculaturii abdominale şi atenuarea durerii
R : a, b, c, d

46. Triada funcţională din sindromul ocluziv se caracterizează prin:


a. Durere abdominală
b. Vărsături
c. Oprirea tranzitului intestinal, asociat unui meteorism abdominal
d. Hematemeză
262
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

e. Melenă.
R : a, b, c
47. Tabloul clinic din ocluziile intestinale înalte se caracterizează prin:
f. Debut insidios, lent, fără vărsături
g. Starea generală mult timp conservată
h. Meteorism abdominal
i. Dureri intense
j. Absenţa sau discreţia meteorismului abdominal.
R : d, e
48. Tabloul clinic din ocluziile intestinale joase se caracterizează prin:
f. Debut insidios, lent progresiv
g. Starea generală mult timp conservată
h. Meteorism abdominal maxim pe cadrul colic sau asimetric
i. Dureri de intensitate redusă, discrete
j. Absenţa sau discreţia meteorismului abdominal.
R : a, b, c, d
49. Dilataţia acută de stomac se caracterizează clinic prin următoarele:
f. Dureri vii
g. Vărsături adesea profuze
h. Şoc cu tendinţă la colaps
i. Stare generală mult timp conservată
j. Lipsa meteorismului abdominal (abdomen plat).
R : a, b, c
50. Sindromul esofagian este caracterizat de următoarele:
a. Disfagie
b. Disurie
c. Regurgitaţii
d. Flatulenţă
e. Sialoree.
R : a, c, e

DISCIPLINA: Semiologie Medicală


Şef de Lucrări: dr. Letiţia Streba

I. RĂSPUNS SIMPLU (33)

1. Cefaleea din hipertensiunea arterială sistemică se caracterizează prin:


a. sediu occipital sau frontooccipital
263
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

b. febră
c. redoare de ceafă
d. absenţa ameţelilor, acufenelor şi fosfenelor
e. prezenţa bradicardiei
Răspuns corect: a

2. Hiperorexia desemnează:
a. absenţa poftei de mâncare
b. scăderea poftei de mâncare
c. apetit viciat
d. creşterea poftei de mâncare
e. saţietate precoce
Răspuns corect: d

3. Polidipsia desemnează:
a. setea de natură psihogenă
b. absenţa poftei de mâncare
c. scăderea senzaţiei de sete
d. micţiuni frecvente
e. creşterea senzaţiei de sete şi a consumului de lichide
Răspuns corect: e

4. Anosmia desemnează:
a. sensibilitate olfactivă exagerată
b. pierderea totală a simţului mirosului
c. confuzia mirosurilor
d. scăderea parţială a simţului mirosului
e. senzaţia falsă de miros fetid
Răspuns corect: b

5. Anizocoria desemnează:
a. ptoza palperală
b. inegalitatea pupilară
c. malalinierea globilor oculari
d. scăderea secreţiei lacrimale
e. lărgirea fantei palpebrale
Răspuns corect: b

6. Termenul “acufene” desemnează:


a. scintilaţii vizuale
b. scăderea acuităţii auditive
c. senzaţie auditivă de “zgomote în urechi”
d. absenţa transpiraţiei
e. perturbarea calităţii senzaţiilor olfactive
Răspuns corect: c

264
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

7. Poziţia ortopneică apare în:


a. pneumonia acută
b. pleurezia serofibrinoasă
c. tetanos
d. edem pulmonar acut
e. pericardita lichidiană
Răspuns corect: d

8. Mersul stepat apare în:


a. miopatiile grave
b. coree
c. hemiplegia spastică
d. inegalitatea membrelor inferioare
e. paralizia nervului sciatic popliteu extern
Răspuns corect: e

9. Faciesul pletoric este caracteristic:


a. cirozei hepatice
b. hipertensiunii arteriale sistemice
c. endocarditei infecţioase
d. tuberculozei pulmonare
e. insuficienţei aortice
Răspuns corect: b

10. Exoftalmia desemnează:


a. scăderea diametrului pupilei
b. intruzia globilor oculari în orbite
c. dilatarea pupilei
d. protruzia din orbită a globilor oculari
e. lărgirea fantei palpebrale
Răspuns corect: d

11. Enoftalmia desemnează:


a. lipsa de umiditate a globilor oculari
b. colecţie purulentă în camera anterioară a ochiului
c. protruzia din orbită a globilor oculari
d. inegalitatea pupilară
e. intruzia globilor oculari în orbite
Răspuns corect: e

12. Paloare localizată la nivelul memebrelor inferioare, instalată brusc apare în:
a. anemie
b. obstrucţie arterială cronică
c. cord pulmonar cronic
d. obstrucţie arterială acută
e. hemoragie digestivă superioară
265
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

Răspuns corect: d

13. O paloare generalizată cu tentă pământie (“teroas”) sugerează:


a. anemie feriprivă
b. anemie megaloblastică
c. anemie hemolitică
d. anemia din insuficienţa renală cronică
e. anemie posthemoragică
Răspuns corect: d

14. O paloare generalizată “albă ca varul”, recent instalată sugerează:


a. anemie biermer
b. anemie posthemoragică acută
c. leucemie cronică
d. anemie hemolitică
e. insuficienţă renală cronică
Răspuns corect: b

15. O astenie progresivă însoţită de paloare generalizată evocă:


a. poliglobulie
b. hipertiroidism
c. anemie
d. diabet zaharat
e. bronşită cronică
Răspuns corect: c

16. Pahionichia desemnează:


a. inversarea curburilor unghiilor
b. unghii “în sticlă de ceasornic”
c. dispariţia curburilor normale ale unghiilor
d. îngroşarea unghiilor
e. culoarea brună a unghiilor
Răspuns corect: d

17. Edemul renal este:


a. roşu şi dur
b. alb, moale şi pufos
c. mai pronunţat seara
d. dureros
e. pruriginos
Răspuns corect: b

18. Tusea bitonală apare în:


a. pneumonie acută
b. pleurezie purulentă
c. pareza corzilor vocale
266
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

d. infarct pulmonar
e. pneumotorax
Răspuns corect: c

19. Vomica cu aspect macroscopic purulent poate apărea în:


a. pneumonia francă lobară
b. abcesul pulmonar
c. chistul hidatic pulmonar
d. pleurezia purulentă
e. infarctul pulmonar
Răspuns corect: b

20. Tahipneea desemnează:


a. scăderea frecvenţei respiraţiilor sub 15/minut
b. accelerarea frecvenţei respiraţiilor peste 20/minut
c. o respiraţie superficială
d. o respiraţie în patru timpi
e. o respiraţie cu perioade de apnee
Răspuns corect: b

21. Dispneea paroxistică expiratorie apare în:


a. emfizem pulmonar
b. sindromul de condensare pulmonară neretractilă
c. tuberculoză pulmonară
d. sindromul de revărsat pleural lichidian
e. accesul de astm bronşic
Răspuns corect: e

22. Tusea chintoasă apare în:


a. bronşita cronică
b. emfizem pulmonar
c. tusea convulsivă
d. tuberculoză pulmonară
e. astm bronşic
Răspuns corect: c

23. Bronhoreea purulentă este caracteristică:


a. pneumoniei acute pneumococice
b. supuraţiilor bronho-pulmonare
c. pleureziei purulente
d. emfizemului pulmonar
e. pneumotoraxului
Răspuns corect: b

24. Prurit însoţit de leziuni elementare apare în:


a. diabet zaharat
267
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

b. alergodermii postmedicamentoase
c. nevroze
d. ulcer duodenal
e. colestaza de sarcină
Răspuns corect: b

25. Simptomul cardinal al insuficienţei ventriculare stângi este:


a. anorexia
b. greaţa
c. dispneea
d. hepatalgia
e. somnolenţa diurnă
Răspuns corect: c

26. Claudicaţia intermitentă apare în:


a. tromboflebita superficială
b. tromboflebita profundă
c. sindromul de ischemie arterială cronică
d. insuficienţa aortică
e. insuficienţa venoasă cronică
Răspuns corect: c

27. Absenţa pulsului arterial la nivelul extremităţilor este caracteristică:


a. tromboflebitei superficiale
b. insuficienţei mitrale
c. insuficienţei aortice
d. stenozei mitrale
e. sindromului de ischemie arterială
Răspuns corect: e

28. Glosodinia semnifică:


a. dificultatea de a înghiţi
b. lipsa poftei de mâncaree
c. durerea la nivelul limbii
d. gust neplăcut
e. dispariţia senzaţiilor gustative
Răspuns corect: c

29. Sialoreea desemnează:


a. scăderea secreţiei salivare
b. absenţa secreţiei salivare
c. dispariţia senzaţiei de sete
d. creşterea secreţiei salivare
e. dificultatea de a înghiţi
Răspuns corect: d

268
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

30. Exagerarea fiziologică a sensibilităţii gustative apare:


a. în tumori maligne digestive
b. la tineri
c. în sarcină
d. la vârstnici
e. în ciroză hepatică
Răspuns corect: c

31. Mirosul particular al gurii “de acetonă" relevă:


a. ocluzie intestinală
b. acidoacetoză diabetică
c. insuficienţă hepatică
d. insuficienţă renală cronică
e. o supuraţie pulmonară
Răspuns corect: b

32. Mirosul particular al gurii - “de amoniac" - relevă:


a. ocluzie intestinală
b. diabet zaharat
c. insuficienţă hepatică
d. uremie
e. abces pulmonar
Răspuns corect: d

33. Polakiuria reprezintă:


a. Creşterea numărului de micţiuni/24 ore însoţită de creşterea volumului urinar
b. Creşterea numărului de micţiuni/24 ore fără creşterea volumului urinar
c. Imposibilitatea golirii vezicii printr-o micţiune spontană
d. Eliminarea dificilă a urinii
e. Inversarea raportului normal nictemeral al micţiunilor
Răspuns corect: a

II. RĂSPUNS MULTIPLU (67)

1. Cefaleea de cauză vasculară apare în:


a. hemoragie subarahnoidiană
b. anemii
c. anevrisme ale vaselor cerebrale
d. cord pulmonar cronic
e. hipertensiune arterială sistemică
Răspuns corect: a,c,e

2. Cefaleea din meningite:


a. nu este însoţită de febră
b. debutează rapid, este intensă şi persistentă
269
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

c. este însoţită de fotofobie


d. nu este însoţită de redoarea cefei
e. este însoţită de vărsături
Răspuns corect: b,c,e

3. Migrena se caracterizează prin:


a. sediu unilateral
b. caracter pulsatil
c. febră
d. fotofobie
e. greaţă
Răspuns corect: a,b,d,e

4. Transpiraţia cu caracter exploziv apare în:


a. coma hipoglicemică
b. hipotiroidism
c. infarct miocardic acut
d. hemoragii digestive masive
e. anemie feriprivă
Răspuns corect: a,c,d

5. Hipotermia poate apărea în:


a. hipertiroidism
b. coma barbiturică
c. intoxicaţia cu cocaină
d. intoxicaţia cu morfină
e. expunere prelungită la frig
Răspuns corect: b,c,d,e

6. Sincopa se caracterizează prin:


a. pierdere bruscă şi tranzitorie a conştienţei
b. incapacitatea menţinerii ortostatismului
c. durată mai mare de cinci ore
d. revenire tardivă la o stare de conştienţă normală
e. revenire rapidă la o stare de conştienţă normală
Răspuns corect: a,b,e

7. Poziţia antidispneizantă este adoptată în:


a. meningită
b. pericardită lichidiană
c. colica biliară
d. edem pulmonar acut
e. astm bronşic
Răspuns corect: b,d,e

8. Faciesul hipotiroidian se caracterizează prin:


270
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

a. piele subţire şi umedă


b. aspect inexpresiv
c. piele îngroşată şi palidă
d. buze groase
e. exoftalmie bilaterală
Răspuns corect: b,c,d

9. Faciesul din stenoza mitrală se caracterizează prin:


a. tegument palid-gălui
b. exoftalmie bilaterală
c. cianoză rozată a pomeţilor
d. cianoză a buzelor, nasului şi urechilor
e. culoarea cafelei cu lapte
Răspuns corect: c,d

10. Faciesul din lupusul eritematos sistemic:


a. este inexpresiv, cu piele groasă, lipsită de elasticitate
b. prezintă eritem violaceu periorbital însoţit de edem
c. prezintă o erupţie eritemato-scuamoasă “în fluture”
d. erupţia nu este fotosensibilă
e. erupţia respectă şanţul nazo-labial
Răspuns corect: c,e

11. Faciesul din bronşita cronică:


a. este cianotic
b. prezintă hiperemie conjunctivală
c. este roz, gâfâitor
d. prezintă congestie unilaterală a pomeţilor
e. prezintă ochi înfundaţi în orbite
Răspuns corect: a,b

12. Faciesul din ciroza hepatică se caracterizează prin:


a. Nas efilat, buze carminate
b. Cianoză perioronazală
c. Hiperemie conjunctivală
d. Coloraţie icterică
e. Proeminenţe osoase bine exprimate
Răspuns corect: a,d,e

13. Midriaza bilaterală apare în:


a. intoxicaţia cu ciuperci
b. lues
c. intoxicaţia cu atropină
d. anemia feriprivă
e. pneumonia acută
Răspuns corect: a,c
271
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

14. Cianoza adevărată:


a. este o coloraţie brun-roşcată a tegumentelor
b. este o coloraţie albastră-violacee a pielii şi mucoaselor
c. este determinată de scăderea hemoglobinei reduse în sângele capilar sub 5 g/dl
d. este determinată de creşterea hemoglobinei reduse în sângele capilar peste nivelul critic
de 5 g/dl
e. apare în insuficienţa renală
Răspuns corect: b,d

15. Petele hemosiderozice:


a. apar în insuficienţa arterială cronică
b. apar în insuficienţa venoasă cronică
c. sunt dispuse la nivelul feţei
d. sunt dispuse la nivelul membrelor inferioare
e. au o culoare brun-cenuşie
Răspuns corect: b,d,e

16. Coloraţia icterică a tegumentelor şi mucoaselor apare în:


a. anemii hemolitice severe
b. ciroză hepatică decompensată parenchimatos
c. insuficienţă renală cronică
d. hepatite acute
e. litiază coledociană
Răspuns corect: a,b,d,e

17. Scădere ponderală cu apetit păstrat apare în:


a. neoplasme
b. hipertiroidie
c. diabet zaharat
d. anorexia mentală
e. boala Cushing
Răspuns corect: b,c

18. Edemul cardiac este:


a. alb, moale, pufos
b. decliv
c. rece şi nedureros
d. simetric
e. unilateral
Răspuns corect: b,c,d

19. Edemul alergic (edemul Quincke):


a. este cianotic, dur şi nepruriginos
b. se instalează brusc
c. este alb-rozat, moale şi uşor pruriginos
272
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

d. este localizat îndeosebi la nivelul feţei


e. poate interesa limba şi epiglota, putând genera asfixie acută
Răspuns corect: b,c,d,e

20. Amiotrofiile generalizate apar:


a. în caz de imobilizare prelungită
b. în pneumonia acută
c. la pacientul caşectic
d. în paralizia de nerv facial
e. în hipocalcemie
Răspuns corect: a,c

21. Artrita din reumatismul articular acut:


a. afectează simetric articulaţiile mici
b. afectează asimetric articulaţiile mici
c. afectează articulaţiile mari
d. are caracter migrator şi fugace
e. nu lasă sechele
Răspuns corect: c,d,e

22. Durerea articulară din artroze:


a. este meteorosensibilă
b. apare după efort fizic
c. apare în cursul mobilizării
d. este neînsoţită de limitarea mişcărilor
e. este însoţită de prezenţa cracmentelor
Răspuns corect: a,b,c,e

23. Artrita din poliartrita reumatoidă:


a. interesează predilect articulaţiile mari
b. nu este însoţită de redoare matinală
c. interesează predilect articulaţiile interfalangiene proximale
d. interesează articulaţiile metacarpofalangiene
e. este o artrită simetrică
Răspuns corect: c,d,e

24. Deformările articulare apar în:


a. poliartrită reumatoidă
b. reumatismul articular acut
c. coxartroză
d. guta cronică tofacee
e. gonartroză
Răspuns corect: a,c,d,e

25. Adenopatiile localizate sunt prezente în:


a. mononucleoza infecţioasa
273
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

b. sindromul imunodeficienţei dobândite


c. tuberculoza ganglionară
d. leucemia limfatică cronică
e. luesul primar
Răspuns corect: c,e

26. Eozinofilia apare în:


a. boli parazitare
b. tratament cu glucocorticoizi
c. dermatită atopică
d. astm bronşic extrinsec
e. trichineloză
Răspuns corect: a,c,d,e

27. Reactanţii de fază acută sunt reprezentaţi de:


a. hemoleucogramă
b. fibrinogen
c. viteza de sedimentare a hematiilor
d. glicemie
e. proteina c reactivă
Răspuns corect: b,c,e

28. Simptomele comune oricărui tip de anemie sunt:


a. astenia
b. ameţelile
c. greaţa
d. cefaleea
e. durerea epigastrică
Răspuns corect: a,b,d

29. Manifestările clinice din hemoliza posttransuzională sunt:


a. lombalgiile difuze
b. pirozisul
c. uneori stare de şoc
d. urină de culoare roşie
e. febră instalată la 30-60 minute posttransfuzional
Răspuns corect: a,c,d,e

30. Următoarele sindroame sunt caracteristice leucemiei acute:


a. sindromul anemic
b. sindromul hemoragic
c. sindromul dispeptic
d. sindromul infecţios
e. sindromul nefrotic
Răspuns corect: a,b,d,e

274
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

31. Cauzele unui sindrom hemoragic sunt:


a. tromocitopenia
b. leucopenia
c. deficienţe ale factorilor plasmatici ai coagulării
d. anemia
e. anomalii ale peretelui vascular
Răspuns corect: a,c,e

32. Sindromul hemoragic cutaneomucos se caracterizează prin:


a. peteşii
b. echimoze
c. gingivoragii
d. vezicule
e. epistaxis
Răspuns corect: a,b,c,e

33. Asterixis (flapping tremor) poate apărea în:


a. encefalopatie hepatică
b. angină pectorală
c. uremie
d. ulcer duodenal
e. infecţie urinară
Răspuns corect: a,c

34. Durerea din infarctul pulmonar este:


a. intensă, cu debut brutal
b. neînsoţită de hemoptizie
c. neînsoţită de tuse
d. însoţită de dispnee accentuată
e. însoţită de expectoraţie muco-purulentă
Răspuns corect: a,d

35. În edemul pulmonar acut sputa poate fi:


a. spumoasă, rozată
b. mucopurulentă
c. spumoasă, asemănătoare albuşului de ou bătut
d. purulentă
e. seroasă
Răspuns corect: a,c,e

36. Hemoptizia nu apare în:


a. emfizem pulmonar
b. tuberculoză pulmonară
c. infarct pulmonar
d. stenoză mitrală
e. astm bronşic
275
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

Răspuns corect: a,e

37. Durerea toracică cauzată de fracturile costale este:


a. accentuată de respiraţie
b. accentuată de efort
c. neaccentuată de efort
d. accentuată de tuse
e. obiectivată prin presiune digitală
Răspuns corect: a, b, d, e

38. Sputa purulentă apare în:


a. Bronşiectazie
b. Supuraţie pulmonară
c. Edem pulmonar acut
d. Laringită acută
e. Emfizem pulmonar
Răspuns corect: a,b

39. Particularităţile durerii din angina pectorală de efort sunt:


a. sediul retrosternal
b. apare numai în repaus
c. caracter de constricţie toracică
d. nu cedează la administrarea de nitroglicerină sublingual
e. durată prelungită, de ordinul orelor
Răspuns corect: a,c

40. Particularităţile durerii din infarctul miocardic acut:


a. intensitate mare, atroce
b. durată peste o oră
c. cedează în repaus
d. cedează la administrarea de nitroglicerină sublingual
e. nu cedează în repaus
Răspuns corect: a,b,e

41. Turgescenţa jugularelor apare în:


a. insuficienţa cardiacă dreaptă
b. insuficienţa cardiacă stângă
c. hepatita cronică
d. pericardita constrictivă
e. sindromul de ischemie arterială acută
Răspuns corect: a,d

42. Durerea de natură pericardică:


a. nu este accentuată de tuse şi deglutiţie
b. este accentuată de mişcările toracelui
c. cedează în repaus
276
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

d. cedează la administrarea de nitroglicerină sublingual


e. apare în pericarditele acute uscate
Răspuns corect: b,e

43. Inspecţia pacientului cu insuficienţă cardiacă dreaptă relevă:


a. ortopnee
b. cianoză generalizată
c. turgescenţa jugularelor
d. prezenţa edemelor declive
e. paloare generalizată
Răspuns corect: b,c,d

44. Pacientul cu insuficienţă cardiacă stângă poate prezenta:


a. dispnee
b. tuse seacă
c. spute hemoptoice
d. cianoză perioronazală
e. simptome datorate stazei viscerale abdominale
Răspuns corect: a,b,c,d

45. Inspecţia relevă în caz de tromboflebită profundă distală:


a. dilatarea venelor subcutane
b. atrofia zonei afectate
c. tumefierea zonei afectate
d. nu relevă niciun element caracteristic
e. absenţa pilozităţii
Răspuns corect: a,c

46. Polidipsia apare în:


a. diabet zaharat
b. regimurile desodate
c. deshidratare
d. diabet insipid
e. ulcer gastric
Răspuns corect: a,c,d

47. Pruritul generalizat poate apărea în:


a. uremie
b. diabet zaharat
c. sindrom de colestază
d. dermatoze alergice
e. pediculoză
Răspuns corect: a,c,d

48. Aspectul de “limbă saburală”:


a. desemnează o limbă roşie şi depapilată
277
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

b. apare în deshidratare
c. apare în stări febrile
d. apare în anemia Biermer
e. desemnează limba cu depozite de culoare alb-gălbuie
Răspuns corect: b,c,e

49. Dispariţia senzaţiilor gustative poate apărea în:


a. tumori cerebrale
b. accidente cerebrale vasculare
c. sarcină
d. boli cardiace
e. parazitoze intestinale
Răspuns corect: a,b

50. Macroglosia poate apărea în:


a. acromegalie
b. hipertiroidism
c. mixedem
d. ulcer gastric
e. rectocolită ulcerohemoragică
Răspuns corect: a,c

51. Hematemeza poate apărea în:


a. gastrite hemoragice
b. cancer de rect
c. ruptura varicelor esofagiene
d. cancer gastric
e. ulcer gastroduodenal
Răspuns corect: a,c,d,e

52. Melena:
a. este o manifestare a hemoragiei digestive inferioare
b. este frecventă în constipaţia cronică
c. scaunele sunt negre, moi şi lucioase, “ca pacura”
d. este o manifestare a hemoragiei digestive superioare
e. scaunul prezintă sânge roşu, nedigerat
Răspuns corect: c,d

53. Bombarea globală a abdomenului apare în:


a. obezitate
b. visceroptoză
c. hepatomegalie
d. splenomegalie
e. ascită
Răspuns corect: a,e

278
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

54. Durerea din ulcerul gastric:


a. apare la aproximativ 1-2 ore postprandial
b. poate fi calmată de vărsătură
c. are caracter de “foame dureroasă”
d. nu are caracter sezonier
e. apare la aproximativ 5-6 ore postprandial
Răspuns corect: a,b

55. Durerea din ulcerul duodenal:


a. apare posprandial precoce
b. apare postprandial tardiv
c. este calmată de ingestia alimentelor
d. nu influenşează în general starea de nutriţie
e. are caracter sezonier
Răspuns corect: b,c,d,e

56. Disfagia din cancerul esofagian este:


a. resimţită imediat după înghiţire
b. progresivă
c. recent instalată
d. o disfagie veche
e. cu caracter pasager
Răspuns corect: a,b,c

57. Pirozisul este:


a. o senzaţie de constricţie toracică
b. o senzaţie de arsură retrosternală
c. calmat de ingestia alimentelor fierbinţi
d. accentuat de primodecubitul nocturn
e. însoţit frecvent de regurgitări gastrice
Răspuns corect: b,d,e

58. Regurgitarea esofagiană:


a. este neînsoţită de greaţă
b. este însoţită de greaţă
c. are caracter acid
d. are conţinut alimentar şi salivar
e. este însoţită de contractura musculaturii abdominale
Răspuns corect: a,d

59. Vărsăturile din stenoza pilorică:


a. apar postprandial precoce
b. apar la 12-48 ore de la ingestia alimentelor
c. conţin resturi alimentare ingerate cu 24 ore înainte
d. au miros fecaloid
e. au aspect biliar
279
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

Răspuns corect: a,d

60. Sindromul dispeptic de tip ulceros se caracterizează prin:


a. durere epigastrică
b. greaţă şi vărsături acide sau alimentare
c. constipaţie alternând cu diaree
d. pirozis
e. regurgitări acide
Răspuns corect: a,b,d,e

61. Tenesmul rectal poate apărea în:


a. cancerul colonului ascendent
b. cancerul de rect
c. rectite
d. metroanexită stângă
e. fisuri anale
Răspuns corect: b,c,d,e

62. Culoarea albă a scaunului poate apărea în:


a. obstrucţii biliare
b. alimentaţie bogată în lactate
c. alimentaţie bogată în proteine
d. constipaţie cronică
e. după efectuarea unui examen radiologic baritat
Răspuns corect: a,e

63. Colica biliară se caracterizează prin:


a. localizare în hipocondrul drept cu iradiere în umărul drept
b. intensitate atroce
c. factori declanşatori: alimentaţie bogată în fibre
d. caracter de crampă, “sfâşiere”
e. poziţie ortopneică
Răspuns corect: a,b,d

64. Durerea lombară difuză unilaterală este prezentă în următoarele boli renale:
a. abces perirenal
b. tuberculoză renală
c. glomerulonefrite acute
d. pilonefrită cronică
e. nefroptoză unilaterală
Răspuns corect: a,b,e

65. Incontinenţa urinară ocazională apare în:


a. rupturi de perineu
b. leuconevraxite
c. prolaps genital
280
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

d. infecţie urinară
e. paraplegii
Răspuns corect: a,c

66. Oliguria poate apărea în:


a. insuficienţa renală cronică decompensată
b. diabet zaharat
c. deshidratare severă
d. diabet insipid
e. stări de şoc
Răspuns corect: a,c,e

67. Poliuria:
a. este o tulburare de micţiune
b. este o tulburare de diureză
c. reprezintă creşterea volumului urinar peste 2000ml/24 ore
d. reprezintă creşterea numărului de micţiuni/24 ore
e. apare după hemoragii masive
Răspuns corect: b,c

DISCIPLINA NURSING GINECOLOGIE

AUTOR Şef lucrări Dr. Corniţescu Florinel

Asist. Univ. Dr. Iliescu Dominic


COAUTORI Asist. Univ. Dr. Anca Brăila
Asist. Univ. Dr. Lorena Dijmărescu
Dr. Adam George

1. Care sunt sursele de date in evaluarea nursing initiala?


a) foaia de observatie;
b) interviul pacientei;
c) efectuarea histerosalpingografiei
d) consultarea familiei si prietenilor
e) examenul clinic
R: a, b, d, e

2. Caracterele diagnosticului nursing sunt:


a) include etiologia diagnosticului
b) este formulat fiziopatologic
c) reflecta probleme din domeniul medical si de ingrijire
d) este justificat de semne si simptome
e) este fara amestec de diagnostice medicale
R: a, d, e

281
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

3. Caracterele planului nursing sunt:


a) este o reprezentare scrisa a diagnosticelor medicale
b) este o reprezentare scrisa a diagnosticelor nursing
c) serveste ca ghid pentru ingrijirile nursing personalizate
d) serveste ca ghid pentru asigurarea continuitatii ingrijirilor
e) este folosit pentru evaluarea nursing initiala
R; b, c, d

4. Evaluarea nursing pozitiva cuprinde:


a) rezultatele dorite si timpul alocat din planul nursing
b) prescrierea unor medicamente conform simptomatologiei
c) constatare nivelului de realizare a rezultatelor dorite: integral, partial sau deloc
d) identificarea motivelor pentru care nu s-au obtinut rezultatele asteptate
e) dozarea medicamentelor in functie de raspunsul asteptat
R: a, c, d

5. .Examenul sistemului reproductiv pentru sistematizarea evaluarii nursing cuprinde:


a) examenul echografic
b) examinarea vulvei
c) examenul sanilor
d) examenul axilei
e) date despre fluxul menstrual si menopauza
R; b, c, d,e

6. Motivele internarii unei paciente cu o afectiune ginecologica pot fi:


a) dispnee de efort
b) leucoree
c) metroragie
d) dureri in hipogastru
e) formatiuni tumorale pelvine
R: b, d, e

7. In cadrul antecedentelor personale fiziologice se vor urmari:


a) caracteristicile menopauzei
b) menarha
c) numarul de gestatii
d) felul nasterilor
e) modul de evolutie a sarcinii si de rezolvare a nasterii
R: b

8. Antecedentele ginecologice medicale vor cuprinde:


a) existenta unor tumori ovariene sau uterine
b) boli infectioase cronice specifice sau nespecifice
c) endometrioza
d) sarcinile etrauterine
e) infertilitatea
282
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

R:b, c, e

9. Antecedentele obstetricale la o ginecopata vor tine seama de:


a) boli declansate de sarcina ( diabet etc)
b) felul nasterilor
c) complicatiile la nastere
d) anticonceptionale folosite postpartum
e) starea socio-economica
R: a, b,c

10. In derularea interviului despre istoricul bolii trebuie considerati urmatorii factori principali:
a) daca este o boala chirurgicala
b) perioada de varsta a femeii
c) cauza probabila a fiecarui simptom sau afectiune
d) severitatea bolii pacientei
e) determinarea reactiei psihologice a pacientei fata de boala sa
R: c, d, e

11. Inspectia vaginului poate evidentia urmatoarele:


a) cauza unei metroragii
b) prezenta sangelui
c) caracterele leucoreei
d) malformatii congenitale
e) daca bolnava ia anticonceptionale
R: b, c, d

12. Tuseul vaginal combinat cu palparea abdominala da date despre:


a) marime, forma si consistenta uterina
b) existenta unor tumori rectale
c) existenta unor tumori pelvine
d) forma cavitatii uterine
e) marimea vezicii urinare
R:a, c

13. Tuseul rectal combinat cu palparea abdominala este necesar in cadrul examenului ginecologic
pentru:
a) examinarea uterului retroversat
b) examinarea parametrelor
c) examinarea peretilor vaginului din exterior
d) examinarea sigmoidului
e) golirea cavitatii uterine in hematometrie
R: a, b

14. Pregatirea pentru tuseul rectal presupune:


a) se face peste varsta de 3 ani
b) se face cu mediusul cu manusa lubrefiata
283
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

c) se face cu aratatorul, cu manusa lubrefiata


d) vezica si rectul sa fie golite
e) se pune pacienta sa execute efort de defecatie
R: a, c, d, e

15. Examinarea ginecologica a fetitelor presupune:


a) pot fi tinute in brate
b) pozitia deasupra mamei pe masa ginecologica
c) pozitia genunchi- piept
d) examinarea sub anestezie
e) numai examenul cu valve
R: a, b, c, d

16. Examinarea ginecologica a adolescentei are urmatoarele particularitati:


a) se face de la inceput testul de sarcina
b) se examineaza dupa ce a fost pregatita prin explicatiile necesitatii controlului si in ce consta
c) se face in prezenta parintilor
d) chestionarea despre viata sexuala se face in particular
e) daca nu a avut relatii sexuale examinarea vaginala se face numai cu speculul
R:b, d

17. La ce foloseste chiuretajul uterin biopsic?


a) in diagnosticul cancerului de ovar
b) in diagnosticul prolapsului de gradul III
c) in diagnosticul infertilitatii tubare
d) in diagnosticul cancerului de corp uterin
e) in diagnosticul celulitei pelvine
R: d

18. Examenul secretiei vaginale direct pe lama poate confirma un diagnostic de:
a) infectie cu Gardnerella
b) infectie cu Papilloma Virus
c) infectie cu Trichomonas
d) infectie cu gonococ
e) infectie cu coci sau bacili
R : a, c, d, e

19. Histerosalpingografia are urmatoarele indicatii :


a) sinechia uterina
b) sterilitate de cauza hipofizara
c) infertilitate de cauza uterina
d) infertilitatea de cauza tubara
e) prolapsul uterin
R: a, c, d

20. Histeroscopia are urmatoarele caracteristici


284
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

a) vizualizeaza lumenul trompelor prin substanta de contrast


b) metoda de endoscopie luminoasa a cavitatii uterine
c) se face sub anestezie
d) se foloseste in prolapsul genital cu leziuni de decubit
e) evidentiaza malformatii uterine
R: b, c, e

21. Testele imunologice de sarcina se bazeaza pe:


a) reactie antigen- anticorp
b) prezenta gonadotrofinelor coriale in serul si urina femeii gravide
c) prezenta FSH- ului in urina femeii gravide
d) pH- ul acid al mucoasei vaginale
e) pH-ul alcalin al urinei femeii gravide
R: a, b

22. Dozarile de hormoni gonadotropi (FSH si LH) se face in urmatoarele situatii:


a) frigiditate
b) pubertate intarziata
c) pubertate precoce
d) tumori ovariene maligne
e) infertilitate de origine hipotalamo- hipofizara
R: b, c, e

23. Printre testele de ovulatie pot fi urmatoarele:


a) testul Lahm-Schiller
b) colposcopia
c) curba termica bazala
d) testul Babes- Papanicolau
e) dozarea estrogenilor urinari
R: c

24. Metodele de endoscopie ginecologica sunt:


a) histerosalpingografia
b) celioscopia
c) culdoscopia
d) irigografia
e) cistoscopia
R: b, c

25. Indicatiile punctiei vaginale pot fi:


a) evacuarea vezicii urinare in retentia de urina
b) evacuarea unei colectii purulente din Douglas
c) diagnosticarea unei sarcini extrauterine
d) diagnosticul de endometrioza
e) diagnosticul de TBC pelvin
R: b, c, e
285
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

26. Malformatiile congenitale vulvare sunt:


a) hipertrofia clitorisului
b) imperforatia himenala
c) alungirea hipertrofica de col
d) carunculii himenali
e) stenoza de col
R:a

27. Echografia in diagnosticul patologiei ginecologice are urmatoarele indicatii:


a) tumori vaginale
b) polifibromatoza uterina
c) infertilitatea de cauza hipotalamo-hipofizara
d) diagnosticarea unor colectii lichidiene in pelvis
e) diagnosticarea tumorilor pelvine
R: b, d, e

28. Dezvoltarea gonadei nediferentiate are loc intre saptamanile:


a) 2-3
b) 7-10
c) 4-6
d) 3-8
e) 8-10
R:c

29. Difrentierea gonadei masculine incepe din saptamana:


a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
e) 7
R:c

30. Diferentierea gonadei feminine incepe din saptamana:


a) 5
b) 7
c) 8
d) 9
e) 10
R:c

31. Dezvoltarea organelor genitale interne feminine se face din:


a) sinusul uro-genital
b) cloaca primitiva
c) canalele lui Wolff
d) canalele lui Muller
286
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

e) tuberculul genital
R:d
32. Uterul la nulipara are urmatoarele caracteristici:
a) are 7 cm lungime
b) are 70-80 g
c) are 9 cm lungime
d) are 50g
e) cavitatea uterina are aproximativ 4 cmc
R:a,b,e

33. Alegeti ordinea corecta de la exterior a straturilor musculaturii uterine:


a) longitudinal, circular, plexiform
b) circular, longitudinal, plexiform
c) longitudinal, plexiform,circular
d) plexiform, circular, longitudinal
e) circular, plexiform,longitudinal
R:c

34. Precizati ordinea corecta a structurii endometrului la femeia adulta:


a) strat: parabazal, bazal, compact
b) strat: bazal, spongios, compact
c) strat: compact, parabazal, bazal
d) strat: bazal, compact, spongios
e) strat: spongios, bazal, compact
R:b

35. Mucoasa colului uterin are urmatoarele caracteristici:


a) este cilindrica in totalitate
b) este de tip malpighian in totalitate
c) este keratinizata la zona de jonctiune
d) secreta hormoni estrogeni
e) este de doua feluri: cilindrica si de tip malpighian, despartite de zona de jonctiune
R:e

36. Functiile uterului sunt:


a) sustine sarcina pana la termen
b) hraneste produsul de conceptie
c) secreta estrogeni si progesteron pentru mentinerea sarcinii
d) functia menstruala
e) permite copulatia
R:a, b d,

37. Precizati care este ordinea corecta a segmentelor trompei plecand de la uter:
a) interstitiala, istmica, ampulara, pavilionara
b) istmica, interstitiala, pavilionara, ampulara
c) ampulara, interstitiala, pavilionara, istmica
287
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

d) pavilionara, istmica, ampulara, interstitiala


e) interstitiala, ampulara, istmica, pavilionara
R:a

38. Structura ovarului are in componenta:


a) medulara
b) hilul ovarian
c) endometru
d) epiteliul malpighian
e) corticala
R:a,b,e

39. Hormonii secretati de ovar sunt:


a) estrogeni
b) LH
c) FSH
d) progesteron
e) androgeni
R:a,d,e

40. Dimensiunile glandei mamare la nuligesta adulta pot fi:


a) 10-12 cm diametrul transversal
b) 5-7 cm diametrul antero-posterior
c) 300-800g greutate
d) 14-15 cm diametrul transversal
e) 8 cm areola mamara
R: a, b, c

41. Care sunt hormonii care participa la mamaogeneza?


a) FSH
b) prolactina
c) LH
d) estrogeni
e) progesteron
R:b,d,e

42. Care sunt procesele care caracterizeaza lactogeneza


a) dezvoltarea glandei mamare
b) initierea lactatiei
c) mentinerea secretiei lactate
d) producerea laptelui
e) depozitarea laptelui matern
R:b,d,e

43. .Caracteristicile sindromului Turner sunt:


a) amenoree primara sau spaniomenoree
288
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

b) ovare de ‘’portelan’’
c) infantilism sexual
d) 45XO
e) 45YO
R:a,c,d

44. Caracteristicile pseudohermafroditismului feminin sunt:


a) cariotip 46XY
b) cariotip 46XX
c) pubertate precoce de la 8 ani
d) pilozitate masculina
e) fenotip masculin
R:b,c,d,e

45. Malformatiile uterului pot fi:


a) agenezii totale (sindrom RKH)
b) alungire hipertrofica de col
c) anomalii de fuziune: uter dublu
d) retroversia uterina postpartum
e) uter septat
R:a,c,e

46. Neuronii secretori hipotalamici sunt de doua tipuri:


a) aminergici
b) peptidergici
c) secreta dopamina
d) secreta RF(releasing factor)
e) secreta ACTH
R:a,b,c,d

47. Neuronii peptidergici din hipotalamus secreta:


a) insulina
b) oxitocina
c) eritropoetina
d) vasopresina
e) PIF (prolactin inhibiting factor)
R:b,d,e

48. Neuronii aminergici hipotalamici sintetizeaza:


a) adrenalina
b) sparteina
c) cofeina
d) triptamina
e) relaxina
R:a

289
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

49. Care sunt nucleii hipotalamici care sintetizeaza oxitocina si vasopresina?


a) nucleii subventriculari
b) nucleii supraoptici
c) nucleii bazali
d) nucleii puntii lui Varolio
e) nucleii paraventriculari
R:b,e

50. Care sunt hormonii hipotalamici de stimulare ai hipofizei?


a) TRH
b) FSH
c) MRF
d) LH
e) GnRH (LRH)
R:a,c,e

51. Precizati care sunt hormonii hipotalamici de inhibitie hipofizara:


a) PRFI
b) MRIF
c) CRHI
d) PIF
e) CIF
R:b,d

52. Care sunt hormonii secretati de adenohipofiza?


a) adrenalina
b) FSH
c) ACTH
d) LH
e) norepinefrina
R:b,c,d

53. FSH-ul are urmatoarele proprietati:


a) determina cresterea foliculilor ovarieni
b) determina secretia de estrogeni in ovar
c) determina proliferarea endometrului
d) determina faza secretorie a ciclului menstrual
e) determina caracterele sexuale secundare
R:a,b

54. LH-ul are urmatoarela proprietati:


a) determina secretia de FSH in ovar
b) determina sinteza de progesteron in ovar
c) determina ovulatia
d) mentine corpul galben in ovar
e) determina fazaproliferativa
290
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

R:b,c,d

55. Prolactina are urmatoarele caracteristici:


a) este secretata in nucleii supraoptici
b) stimuleaza secretia lactata
c) este secretata de hipofiza anterioara
d) este inhibata de PIF
e) este folosita in ablactare
R: b,c,d

56. Care sunt sursele de hormoni estrogeni in organismul femeii?


a) endometrul
b) foliculii ovarieni
c) glanda suprarenala
d) hipofiza
e) medulara ovariana
R:b,c

57. Care sunt metabolitii estrogenilor


a) 17- cetosteroizii urinari
b) estriolul
c) androstendionul
d) pregnenolonul
e) epiandrosteronul
R:b

58. Precizati in ce zile secretia de estrogeni are un varf maxim preovulator si altul mai mic
premenstrual;
a) zilele 13 si 23
b) zilele 10 si 28
c) zilele 14 si 27
d) zilele 12 si 24
e) zilele 11 si 26
R:d

59. Actiunea estrogenilor asupra vaginului este caracterizata prin:


a) cresterea depozitelor de glucoza in stratul bazal
b) modificarile IA si IP spre crestere
c) depozitarea glicogenului in stratul superficial
d) aparitia unor zone iod negative pe epiteliul vaginal
e) proliferarea mucoasei vaginale
R: b,c,e

60. Actiunea estrogenilor asupra uterului determina:


a) hiperplazia fibrelor musculare uterine
b) scaderea contractilitatii uterine
291
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

c) cresterea contractilitatii uterine


d) descuamarea menstruala a endometrului
e) proliferarea glandelor endometriale
R: a,c,e

61. Actiunea estrogenilor asupra colului uterin se evidentiaza prin:


a) formarea dopului gelatinos
b) aparitia unui pH acid la ovulatie
c) aparitia pH-ului alcalin la ovulatie
d) cristalizarea in frunza de feriga a mucusului cervical la ovulatie
e) prezenta de glicogen in mucusul cervical
R:c,d

62. Care sunt sursele de progesteron:


a) endometrul
b) corpul galben
c) hipofiza
d) ovarul
e) suprarenala
R: b,d,e

63. Care sunt metabolitii progesteronului


a) dehidroepiandrosteronul
b) dopamina
c) cortizonul
d) pregnandiolul
e) prolactina
R:d

64. Actiunea progesteronului asupra mucoasei vaginale se caracterizeaza prin:


a) descuamarea de celule aplatizate
b) descuamarea de celule naviculare
c) glandele vaginale devin sinuoase
d) pH-ul vaginal devine alcalin
e) celulele vaginale se incarca cu aminoacizi
R:b

65. Actiunea progesteronului asupra uterului determina


a) faza secretorie
b) decidualizarea celulelor stromale
c) faza proliferativa
d) hiperplazia fibrelor musculare
e) stimularea contractilitatii uterine
R:a,b,d

66. Actiunea progesteronului asupra colului uterin poate fi:


292
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

a) stimuleaza secretia de mucus asupra glandelor cervicale


b) creste viscozitatea mucusului cervical
c) creste tonusul orificiului intern al colului
d) relaxeaza orificiul intern al colului
e) deschide colul in momentul menstruatiei
R:b,c

67. Actiunea estrogenilor asupra trompelor este:


a) inhibitia motilitatii
b) stimularea motilitatii
c) cresc aportul energetic de glicogen
d) determina segmentatia oului
e) stimuleaza prostaglandinele
R:b

68. Actiunea progesteronului asupra trompelor este:


a) stimuleaza motilitatea
b) inhiba motilitatea
c) transforma secretia mucoasa tubara
d) stimuleaza ciclul Krebs pentru hranirea oului
e) creste tonusul orificiului intern tubar
R:b,c

69. Actiunea estrogenilor asupra sanilor este:


a) intretine lactatia
b) inhiba tonusul sinusurilor lactifere
c) cresc secretia de proteine in lapte
d) stimuleaza dezvoltarea glandulara
e) dezvolta canalele galactofore
R:d,e

70. Actiunea progesteronului asupra hipofizei:


a) inhiba secretia de ACTH
b) stimuleaza secretia de PRL
c) inhiba secretia de LH
d) stimuleaza FSH
e) inhiba STH
R:c

71. Actiunea estrogenilor asupra sistemului osos determina:


a) oprirea cresterii
b) calcificarea cartilagiilor de crestere
c) osteoporoza
d) demineralizarea osoasa
e) stimuleaza cresterea
R:a,b
293
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

72. Actiunea estrogenilor asupra metabolismului apei si sodiului poate fi:


a) retentia de apa
b) eliminare crescuta de apa
c) retentie de sodiu
d) eliminare crescuta de sodiu
e) senzatie de tensiune mamara premenstruala
R:a,c,e

73. Actiunea progesteronului asupra aparatului urinar si digestiv:


a) determina constipatie
b) favorizeaza infectiile urinare
c) favorizeaza eliminarea calciului
d) creste tranzitul digestiv
e) incetineste fluxul urinar
R:a,b,e

74. Precizati sursrle de androgeni la femeie:


a) medulara ovarului
b) teaca interna foliculara
c) albugineea ovarului
d) hilul ovarian
e) teaca externa foliculara
R:b,d

75. Precizati sub ce forme sunt secretati androgenii la femeie:


a) androstendion
b) epiandrosteron
c) DHEA (dehidroepiandrosteron)
d) metiltestosteron
e) nortestosteron
R:a,c

76. .Efectele secretiei crescute de androgeni la femeie pot fi:


a) slabire generala
b) inhiba secretia de FSH si LH
c) produc metroragii
d) au efect masculinizant
e) determina atrofia endometrului
R:b,d,e

77. Productia de relaxina se realizeaza in :


a) corticosuprarenala
b) plamani
c) ovar
d) endometru
294
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

e) placenta
R:c,d,e

78. Efectele relaxinei sunt:


a) relaxeaza orificiul intern al colului la nastere si menstruatie
b) declanseaza menstruatia
c) detaseaza in lambouri mucoasa uterina
d) relaxeaza articulatiile bazinului pentru nastere
e) determina reluarea ciclului menstrual dupa nastere
R:a,c,d

79. Foliculii primordiali au urmatoarele caracteristici:


a) la nastere sunt in ovare in numar de la 300 000 la 1 000 000
b) se numesc foliculi De Graaf
c) contin un ovocit de ordin I , aflat in profaza diviziunii meiotice din viata intrauterina
d) ovocitul se divide ecuational
e) isi continua dezvoltarea si diviziunea ovocitului odata cu declansarea unui ciclu menstrual
R:a,c,e

80. Dezvoltarea foliculilor primordiali in perioada prepubertara are urmatoarele aspecte:


a) se pot transforma in foliculi primari prin proliferarea celulelor foliculare
b) pot ajunge la folicul cu antru
c) secreta estrogeni in cantitate mica
d) secreta androgeni in cantitate moderata
e) degenereaza si sufera fenomene de atrezie
R:a,b,c,e

81. Caracterele foliculului De Graaf sunt urmatoarele:


a) este folicul atrezic
b) contine ovocitul de ordin II
c) ovocitul de ordinul II are o marime intre 150- 200 microni
d) secreta LH
e) secreta FSH
R:b,c

82. Ovocitul de ordinul II se caracterizeaza prin :


a) isi incepe diviziunea in viata intrauterina
b) provine din diviziune meiotica
c) are n cromozomi
d) isi termina diviziunea la ovulatie
e) se numeste ovul
R:a,b,c,d

83. Ovocitul de ordinul III (ovulul) are urmatoarele caracteristici:


a) contine vezicula vitelina
b) provine din diviziune meiotica
295
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

c) isi termina diviziunea de maturatie numai dupa contactul cu spermatozoidul


d) provine din diviziune mitotica
e) are n cromozomi
R:c,d,e

84. Caractristicile corpului galben progestativ sunt:


a) provine din folicul primordial
b) provine din foliculul De Graaf
c) secreta progesteron
d) secreta estrogeni
e) se transforma in ovul
R:b,c,d

85. Ciclul secretor al ovarului are urmatoarele caracteristici:


a) estrogenii sunt secretati numai dupa ponta ovulara
b) progestronul este secretat numai dupa ponta ovulara
c) cu 2-3 zile inainte de menstra estrogenii si progesteronul scad brusc
d) estrogenii sunt secretati pana la menstruatie
e) androgenii au varf de secretie in ziua a-14-a determinind ovulatia
R:b,c,d

86. Hormonii implicati in ovulatie sunt:


a) estrogenii cu varf de secretia in ziua a 12-a
b) progesteronul cu varf de secretie in ziua a10-a
c) descarcarea preovulatorie de FSH si LH in ziua a 13-a
d) androgenii
e) prostaglandinele
R:a,c

87. Care hormoni determina fenomenul de feed back negativ in declansarea menstruatiei?
a) FSH
b) LH
c) 17 ceto-steroizii
d) estriolul si estrona
e) androgenii
R:d

88. Care sunt factorii care declansaza menstruatia?


a) metabolitii androgenilor
b) menotoxina
c) relaxina
d) prostaglandinele
e) corpii cetonici
R:b,c,d

89. Care sunt fazele ciclului menstrual in ordine:


296
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

a) faza menstruala, preovulatorie, secretorie, premenstruala


b) faza secretorie, proliferativa, ovulatorie, menstruala
c) faza premenstruala, ovulatorie, secretorie, menstruala
d) faza menstruala, proliferativa, secretorie, premenstruala
e) faza premenstruala, prolifrativa, ovulatorie, menstruala
R:d

90. .Faza proliferativa a ciclului menstrual se caracterizeaza prin:


a) este intre zilele 14-16 ale ciclului menstrual
b) este intre zilele 5-14 ale ciclului menstrual
c) glandele endometriale cresc mult in dimensiuni
d) arteriolele si venulele regreseaza
e) endometrul creste mult in grosime
R:b,c,e

91. Faza progesteronica a ciclului menstrual se caracterizeaza prin:


a) secretie abundenta glandulara
b) decidualizarea stromei
c) cresterea in grosime a endometrului
d) incarcare cu glicogen a celulelor endometriale
e) regresia stratului bazal
R:a,b,d

92. Caracterele fazei premenstruale sunt:


a) aparitia de hemoragii la nivelul stratului bazal endometrial
b) deshidratarea endometrului
c) spasmul arteriolelor spiralate
d) creste FSH pentru un nou ciclu
e) regresia corpu;ui galben
R:b,c,e

93. Care sunt etapele fazei menstruale?


a) proliferarea
b) descuamarea
c) degenerarea
d) regenerarea
e) eliminarea
R:b,d

94. Precizati varsta medie la care apare menarha;


a) 14-15 ani
b) 10-11 ani
c) 11-12 ani
d) 12-13 ani
e) 13-14 ani
R:d
297
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

95. Intre ce limite extreme poate varia un ciclu menstrual?


a) 18-35 zile
b) 21-45 zile
c) 27-40 zile
d) 25-42 zile
e) 28-32 zile
R:b

96. Variatiile fiziologice ale duratei fazei menstruale au urmatoarele limite:


a) 2-5 zile
b) 4-9 zile
c) 4-8 zile
d) 3-7 zile
e) 5-7 zile
R:d

97. Care este cantitatea medie de sange menstrual considerata fiziologica:


a) 100-150 ml
b) 50-80 ml
c) 90-200 ml
d) 70-120 ml
e) 40-60 ml
R:b

98. Caracterele sangelui menstrual sunt:


a) are culoare rosu aprins
b) contine cheaguri
c) este incoagulabil
d) are culoare rosu inchis
e) contine estrogeni si prostaglandine
R:c,d,e

99. Modificarile uterine in ciclul miometrial pot fi;


a) creste in greutate cu 5-10 g
b) motilitate uterina crescuta la ovulatie
c) cresterea tonusului orificiului intern al colului
d) hiperplazia fibrelor miometriale in fazele proliferativa si secretorie
a) motilitate uterina crescuta premenstrual
R:a,b,d,e

100. Ciclul cervical in faza preovulatorie determina urmatoarele modificari la nivelul colului:
a) se inchide orificiul intern al colului
b) se deschide orificiul extern al colului in pupila
c) secretia glandelor cervicale devine ca un gel
d) mucusul cervical cristalizeaza in ’’frunza de feriga’’
298
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

e) secretia cervicala contine din abundenta glicoproteine


R:b,d,e

101. Precizati care sunt modificarile mucoasei vaginale in perioada foliculara:


a) proliferarea bacililor Doderlein
b) cresc IA si IP
c) pH-ul devine alcalin
d) celulele se incarca cu glicogen
e) prolifereaza stratul superficial al mucoasei vaginale
R:a,b,d,e

102. Precizati care sunt modificarile mucoasei vaginale in perioada postovulatorie:


a) dezvoltarea stratului bazal
b) dezvoltarea stratului intermediar
c) scade indicele acidofil
d) scade pH-ul vaginal
e) se descuameaza celulele naviculare (plicaturate)
R:b,c,e

103. Modificarile ciclice ale trompei in faza foliculinica sunt:


a) predomina celulele ciliate
b) predomina celulele epiteliale
c) creste motilitatea trompei
d) pH-ul devine acid
e) prolifereaza stratul intermediar al mucoasei tubare
R:a,c

104. Modificarile ciclice ale trompei in faza progesteronica pot fi:


a) creste continutul celulelor in glicoproteine
b) celulele mucoasei se incarca cu glicogen
c) celulele se incarca cu lipoizi
d) pH-ul devine intens alcalin
e) prolifereaza stratul bazal al mucoasei tubare
R:b,c

105. Modificarile sanilor in faza foliculara pot fi:


a) se initiaza secretia lactata
b) se pigmenteaza areola mamara
c) se dezvolta acinii glandulari
d) creste permeabilitatea capilara si imbibitia tesutului mamar
e) apare colostrul
R:d

106. Modificarile sanilor in faza progesteronica pot fi


a) se dezvolta mameloanele
b) se dezvolta acinii glandulari
299
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

c) se produce edemul stromei


d) se declanseaza secretia lactata
e) prolifereaza canalele galactofore
R:b

107. Precizati simptomele cardinale in afectiunile ginecologice:


a) febra
b) prezenta maselor tumorale pelvine
c) hemoperitoneul
d) leucoreea
e) disuria
R:b,d

108. Etiologia sangerarilor genitale in copilarie poate fi:


a) neoplasm de col uterin
b) tumori ovariene secretante
c) corpi straini intravaginali
d) pubertate precoce
e) neoplasm mamar
R:b,c,d

109. Etiologia sangerarilor genitale in adolescenta poate fi:


a) metroragii disfunctionale
b) cicluri anovulatorii
c) vaginita cu Trichomonas
d) avort
e) polipoza colului uterin
R:a,b,d

110. Etiologia sangerarilor genitale intalnite frecvent la femeia adulta poate fi:
a) neoplasm de endometru
b) avort
c) sarcina extrauterina
d) metroragii disfunctionale
e) neoplasm de ovar
R:b,c,d

111. Precizati etiologia sangerarilor intalnite frecvent in premenopauza:


a) fibroamele utrine
b) metroragii disfunctionale
c) neoplasm de ovar estrogeno-secretant
d) avortul
e) polipii endometriali si cervicali
R:a,b,e

112. Etiologia sangerarilor genitale in menopauza pote fi:


300
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

a) cancerul de col uterin


b) cancerul de corp uterin
c) vaginita atrofica
d) metroragiile disfunctionale
e) chistul dermoid de ovar
R:a,b,c
113. Care sunt primele investigatii necesare in cazul unei metroragii la o adolescenta?
a) chiuretajul uterin biopsic
b) celioscopia
c) test de sarcina
d) tuseul vaginal
e) colposcopia
R:c

114. Caracterele leucoreei fiziologice pot fi :


a) este prezenta numai la fetite
b) are un pH intre 3,8- 4,6
c) contine mucus cervical
d) contine celule fara nucleu
e) are o culoare laptoasa, opalescenta
R:b,c,e

115. Leucoreea nou-nascutei are urmatoarele caractere:


a) dispare la 7-10 zile dupa nastere
b) nou- nascuta nu are leucoree
c) se datoreaza hormonilor steroizi placentari
d) este iritanta
e) este fiziologica
R:a,c,e

116. Leucoreea peripuberala se caracterizeaza prin:


a) apare la 12-13 ani
b) apare la 8-9 ani, cand ovarele incep sa secrete estrogeni in cantitate mica
c) este alba, omogena, aderenta de vagin
d) fetitele nu au leucoree
e) este iritanta
R:b,c

117. Leucoreea pubertara si la adolescente se caracterizeaza prin:


a) incidenta leucoreei patologice este mai mica decat la adult
b) nu apare leucoree patologica
c) are pH alcalin
d) este iritanta
e) are culoare alb-verzuie
R:a

301
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

118. Caracterele leucoreei patologice sunt:


a) este intotdeauna cremoasa
b) este iritanta
c) pateaza lenjeria
d) contine sange intotdeauna
e) are originea in cavitatea uterina
R:b,c

119. Etiologia leucoreei patologice la femeia adulta poate fi:


a) sarcina
b) tumorile ovariene mucoide
c) infectiile vaginale
d) tumori ale colului uterin
e) dezechilibre neuro-hormonale
R:c,d,e

120. Leucoreea patologica. Precizati care sunt formele clinice infectioase:


a) leucoreea din cervico- vaginitele nespecifice
b) leucoreea din endometrioza
c) leucoreea din inflamatiile genitale inalte
d) leucoreea din vulvo- vaginitele specifice
e) leucoreea din fibromul uterin
R:a,c,d

121. Formele clinice de leucoree patologica pot fi;


a) leucoreea din infectii genitale
b) leucoreea din prolapsul genital
c) leucoreea din tumorile meligne de col
d) leucoreea din sinechiile uterine
e) leucoreea din disfunctiile neuro- hormonale
R:a,c,e

122. Caracterele leucoreei trichomoniazice sunt:


a) este sanghinolenta
b) este iritanta
c) are culoare verzuie, aerata
d) are aspect branzos
e) are miros de mucegai
R:b,c,e

123. .Caracterele leucoreei candidozice sunt:


a) are culoare galbena
b) se insoteste de prurit
c) are aspect branzos
d) are culoare maronie
e) are pH- ul alcalin
302
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

R:b,c

124. Leucoreea de origine neuro- hormonala are urmatoarea etiologie:


a) hiperestrogenia la ovulatie
b) hiperandrogenismul de origine ovariana
c) hipoestrogenia prepubertara
d) antibioterapia
e) origine psihogena
R:a,c,e

125. Durerea acuta pelvina poate sa apara in urmatoarele imprejurari:


a) afectiuni ale aparatului urinar
b) afectiuni genitale
c) afectiuni hepatice
d) afectiuni pancreatice
e) afectiuni intestinale
R:a,b,e

126. Durerea acuta in ginecologie poate fi data de :


a) complicatiile sarcinii
b) neoplasm rectal
c) apendicita
d) infectii acute
e) tumori anexiale
R:a,d,e

127. Durerea acuta in infectiile genitale are urmatoarele cauze:


a) cervicita cronica
b) vaginita atrofica
c) boala inflamatorie pelvina
d) abces tubo- ovarian
e) candidoza vaginala
R:c,d

128. afectiunile anexiale care pot da durere acuta pot fi:


a) ovarul polichistic
b) ruptura unui chist ovarian
c) torsiunea unui chist de ovar
d) sarcina extrauterina rupta
e) distrofia ovariana
R:b,c,d

129. Durerea pelvina recurenta are urmatoarea etiologie:


a) apendicita
b) calculoza vezicala

303
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

c) dismenoreea
d) ovulatia
e) herpesul genital
R:c,d

130. Istoricul durerii in ginecologie trebuie sa cuprinda:


a) menarha
b) asocierea simptomelor gastro-intestinale
c) numar de nasteri
d) numar de avorturi
e) data instalarii menopauzei
R:b

131. Durerea acuta in ginecologie poate fi insotita de :


a) cresterea tensiunii arteriale
b) tulburari gastro- intestinale
c) tulburari urinare
d) amenoree
e) anovulatie
R:b,c

132. Testele indicate in durerea acuta pelvina sunt:


a) examenul sumar de urina
b) testul de sarcina
c) dozarea estrogenilor serici
d) histerosalpingografia
e) colposcopia
R:a,b

133. Cum definiti dismenoreea primara?


a) durere la contactul sexual
b) durere menstruala asociata unei patologii genitale
c) durere la mijlocul ciclului menstrual
d) durere menstruala fara o patologie genitala asociata
e) metroragie asociata cu cicluri anovulatorii
R:d

134. Cum definiţi dismenoreea secundară?


a) durerea menstruală cu debut în a treia zi a ciclului
b) durerea menstruală asociată unei patologii genitale
c) durere la conact sexual
d) afecţiune ginecologică cu debut la pubertate prin menometroragii
e) menstruaţie redusă datorită tulburărilor hormonale.
R:b

135. Cauzele dismenoreei secundare pot fi:


304
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

a) stenoză cervicală
b) displaziile de col uterin
c) adenomioza
d) fibromul uterin
e) endometrioza
R:a,c,d,e

136. Cauzele ginecologice în durerea pelviană cronică sunt:


a) prolapsul uterin gr II
b) rectocelul
c) endometrioza
d) displaziile de col uterin
e) sarcina extrauterină
R: c

137. Precizaţo care sunt masele tumorale genitale întâlnite în copilărie:


a) fibromul uterin
b) endometrioza
c) hematosalpinx
d) tumori ovariene
e) cancer de col uterin
R: d

138. Precizaţi care sunt masele tumorale genitale întâlnite la pubertate şi în adolescenţă:
a) abces tubo-ovarian
b) chiste ovariene
c) fibrom uterin
d) sarcina
e) hematometrie
R: a, b, d, e

139. Precizaţi care sunt masele tumorale genitale întâlnite la femeie în perioada reproductivă:
a) rinichi ectopic
b) sarcina
c) vezica plină
d) abces tubar
e) cancer de col uterin
R: b,d,e

140. Alegeţi factorii etiologici generali care pot cauza prurit vulvar:
a) alergii
b) fisuri anale
c) diabet
d) hepatite acute sau cronice
e) constipaţia cronică
R:a,b,c,d
305
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

141. Care sunt factorii etiolologici locali ai pruritului gentital?


b) distrofii vulvare
c) chisturi congenitale
d) vulvo-vaginite
e) metroragiile
f) multiparitatea
R:a,c

142. Pseudohermafroditismul feminin se caracterizeaza prin:


a) se mai numeste si testicul feminizant
b) organele genitale externe sunt de tip masculin
c) organele genitale externe sunt de tip feminin
d) se intalneste in tumorile virilizante de ovar
e) cariotipul este masculin
R:b,d

143. Sindromul Turner presupune :


a) este o anomalie castigata
b) cariotipul este XXY
c) cariotipul este XO
d) organele genitale externe sunt de tip masculin
e) are etiologie infectioasa
R:c

144. Glera cervicala :


a) are rol de bariera mecanica
b) imobilizeaza germenii pentru fagocitoza
c) contine substante bactericide si bacteriostatice
d) este impenetrabila pentru majoritatea factorilor infectiosi
e) este locul de predilectie al cantonarii agentilor bacterieni si virali
R:a,b,c

145. Aparitia menarhei la noi in teritoriu este, in medie, in jurul varstei de:
a) 7-8 ani
b) 9-10 ani
c) 12-13 ani
d) 10-12 ani
e) 15-16 ani
R:c

146. Caracteristicile gonadostatului la pubertate sunt:


a) scaderea sensibilitatii centrilor hipotalamici la mecanismul de feed- back negativ exercitat de
estradiol
b) cresterea pulsatilitatii secretiei de GnRH si de gonadotrofine
c) scaderea pulsatilitatii secretiei de GnRH
306
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

d) feed-back-ul pozitiv al estradiolului care declanseaza ovulatia


e) scaderea sensibilitatii ovarului la gonadotrofine
R:a,b,d

147. Instalarea pubertatii fiziologice este marcata de :


a) aparitia caracterelor sexuale secundare
b) accelerarea cresterii staturo- ponderale
c) aparitia menarhei
d) ovulatia regulata
e) cresc concentratiile hormonilor sexuali
R:a,b,c,e

148. Menopauza:
a) reprezinta declinul functiilor sexuale
b) este indusa de cresterea nivelurilor de estrogeni
c) este insotita de tulburari vasomotorii
d) pentru corectarea tulburarilor datorate carentei de estrogen se administreaza progesteron
e) administrarea estrogenilor previne coplicatiile metabolice si regresive
R:a,c,e

149. Metroragiile din perioada pubertara pot fi date de :


a) avort
b) cicluri anovulatorii
c) cancer de col
d) vaginita cu Trichomonas
e) tumori ovariene cu secretie endocrina
R:a,b,e

150. Ciclurile anovulatorii se caracterizeaza prin:


a) secretia de progesteron este absenta prin lipsa ovulatiei corpului galben
b) creste secretia de progesteron
c) scaderea brusca a nivelului estrogenilor, rezultand hemoragia de privatie
d) endometrul hiperplagic prin actiunea estrogenilor
e) corpul galben are o existenta anormal de scurta
R:a,c,d

151. Hipomenoreea reprezinta:


a) absenta sangerarii menstruale pentru un interval de timp de peste 90 de zile
b) sangerare menstruala redusa cantitativ si cu o durata mai mica de 3 zile
c) episoadele menstruale se succed la intervale de peste 35 de zile
d) sangerare menstruala ciclica cu o durata de peste 7 zile
e) episoade menstruale ce survin la intervale mai mici de 21 de zile
R:b

152. Etiologia amenoreei este:


a) hiperplazia endometriala
307
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

b) imperforatia himenala
c) disgeneziile gonadice
d) ciclurile anovulatorii
e) administrare prelungita de progestative
R:b,c,e

153. Intre infectiile localizate vulvare avem :


a) vaginita trichomoniazica
b) distrofia vulvara
c) bartholinita
d) skenita
e) cancerul in situ vulvar
R:c,d

154. Tratmentul vaginitei trichomoniazice presupune:


a) tratament conform antibiogramei
b) nu este nevoie ca sotul sa urmeze tratament
c) se utilizeaza antimicotice
d) se utilizeaza antibiotice cu spectru larg
e) se utilizeaza metronidazolul sau tinidazolul
R:e

155. Dintre malformatiile congenitale ale vaginului fac parte:


a) septul transversal
b) septul longitudinal
c) hipoplazia labiala
d) kraurozisul
e) sindromul ROKITANSKI KUSTER HAUSER
R:a,b,e

156. Kraurozisul vulvar :


a) este un proces sclero- atrofic
b) se manifesta prin prurit, dispareunie
c) apare de obicei la femeile tinere
d) prin aplicatii locale de estrogeni se obtin rezultate terapeutice bune
e) nu are potential neoplazic
R:a,b

157. In etiopatogenia leziunilor distrofice recunoastem:


a) fenomene infectioase locale
b) apar mai frecvent la menopauza
c) se datoresc lipsei hormonilor estrogeni
d) o alterare a vaselor dermului
e) mecanism imun
R:a,b,c,d

308
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

158. Tratamentul chirurgical in lichenul sclero- atrofic este:


a) histerectomia subtotala
b) colpocleizis
c) vulvectomin
d) histerectomia totala
e) culdocenteza
R:c

159. Formele clinice de tumori vaginale maligne sunt:


a) vaginita senila
b) vaginita herpetica
c) forma vegetanta
d) forme ulcerativa
e) noduli solitari
R:c,d,e

160. Patologia tumorala benigna a colului presupune:


a) chisturile inflamatorii
b) chisturile endometriozice
c) polipii cervicali
d) cervicitele cu chlamydia
e) fibromiomul cervical
R:a,b,c,e

161. Endometrioza se caracterizeaza prin:


a) are etiologie infectioasa
b) presupun metaplazie locala din tesutul conductului mullerian
c) are o culoare albastruie ce devine ciocolatie la menstruatie
d) diagnosticul clinic este de certitudine
e) tratamentul este chirugical sau medicamentos
R:b,c,e

162. Manifestarile clinice ale polipului cervical sunt:


a) leucoreea mucoasa sau purulenta
b) sangerare
c) antreneaza prolapsul uterin
d se poate observa in canalul cervical
e) colul isi pierde mobilitatea
R:a,b,d

163. Formele clinice ale cervicitei cronice sunt:


a) polipul sesil
b) polipul pediculat
c) exocervicita
d) endocervicita
e) endometrioza
309
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

R:c,d

164. Simptomele cervicitelor pot fi:


a) dispareunia
b) durerea acuta
c) dismenoreea
d) leucoreea
e) polakiuria
R:a,c,d

165. Tratamentul cervicitelor cronice presupune:


a) irigatii locale cu substante antiseptice
b) tratament cu estrogeni locali
c) administrarea de ovule vaginale cu antibiotice
d) tratament chirurgical
e) administrarea de progesteron intravaginal
R:a,c,d

166. Jonctiunea scuamo- cilindrica este:


a) epiteliul cilindric normal la nivelul orificiului intern al colului
b) limita dintre stroma si epiteliul colului
c) limita dintre epiteliul pavimentos vaginal cu epiteliul cilindric glandular
d) este locul de predilectie al aparitiei displaziilor cervicale
e) este variabila in functie de nivelul estrogenilor de-a lungul vietii
R:c,d,e

167. Carcinomul in situ include leziunea intraepiteliala in urmatoarea clasa:


a) CIN 1
b) CIN 2
c) CIN 3
d) LSIL
e) HSIL
R:c,e

168. Etiologia displaziilor de col uterin include:


a) poate apare la fetite
b) apar exclusiv la femeile active sexual
c) rol primordial HPV
d) carenta de estrogeni
e) debutul precoce al vietii sexuale si numarul de parteneri
R:b,c,e
169. Depistarea leziunilor cervicale se face prin:
a) echografie endovaginala
b) examen secretie vaginala
c) examen citotumoral Babes- Papanicolaou
d) examen cu valvele
310
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

e) tuseu vaginal
R:b,c,d,e

170. Diagnosticul de certitudine al CIN (neoplazie cervicala intraepiteliala):


a) examen de secretie vaginala
b) examen citotumoral
c) test Lahm- Schiller
d) colposcopie
e) bioposie urmata de examen histopatologic
R:e

171. Metodele de tratament conservator in CIN sunt:


a) tratament hormonal
b) crioterapia
c) conizatia
d) ansa diatermica
e) histerectomia totala
R:b,c,d

172. Chistul glandei Bartholin :


a) este o tumora maligna
b) este un chist de retentie
c) nu este dureros la palpare
d) tratamentul este extirparea chirurgicala
e) are origine dizembrioplazica
R:b,c,d

173. Etiopatogenia distrofiilor vulvare include:


a) aparitia mai frecventa la menopauza incrimineaza lipsa hormonilor ovarieni
b) alterari ale vaselor din derm
c) fenomene alergice locale
d) infectii micotice
e) transmitere ereditara
R:a,b,c,d

174. Formele clinice ale distrofiilor vulvare sunt:


a) hiperkeratoza
b) atrofia senila
c) infectia trichomoniazica
d) kraurozisul
e) cancerul in situ
R:a,b,d

175. Aspectele clinice datorate atrofiei senile a organelor genitale sunt:


a) dispareunia si pruritul
b) labiile se atrofiaza
311
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

c) introitul vaginal este stenozat


d) aparitia de micropapule si placi eritematoase
e) mucoasa este hiperpigmentata
R:a,b,c

176. Tratamentul vaginitei atrofice presupune:


a) este un proces fiziologic si nu necesita tratament
b) aplicarea de crema cu estrogeni conjugati
c) se recomanda o viata sexuala normala
d) incizii de degajare
e) utilizarea ovulelor pe baza de progesteron
R:b,c

177. Fistulele recto- vaginale se manifesta clinic prin:


a) pierderi de urina prin vagin
b) incontinenta de fecale si gaze prin vagin
c) metroragii
d) hemoroizi externi
e) asimptomatice
R:b

178. Semnele cardinale in patologia sanului sunt:


a) retractia mamelonului
b) reteaua vasculara hiperdezvoltata
c) durerea la nivelul unuia sau ambilor sani
d) scurgerea mamelonara
e) hipertrofia tuberculilor Montgomery
R:c,d

179. Secretia lactescenta aparuta la femei in afara sarcinii se poate datora:


a) secretiei crescute de prolactina
b) hipotiroidismului
c) contraceptivelor orale
d) implica un proces infectios
e) tumora maligna de glanda mamara
R:a,b,c

180. In boala fibrochistica a sanului se intalnesc:


a) mase bilaterale unice sau multiple
b) mase imprecis definite sau bine delimitate
c) acuzele sunt exacerbate in perioada premenstruala
d) la palpare apar tumori mari dure la ambii sani
e) aderenta la piele si la planurile subiacente
R:a,b,c

181. Examinarea clinica a sanului presupune:


312
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

a) anamneza completa
b) palparea sanului se face numai in decubit dorsal
c) se palpeaza numai sanul afectat
d) se palpeaza obligatoriu ariile ganglionare supraclaviculare si axilare
e) este obligatorie palparea ambilor sani
R:a,d,e

182. Autoexaminarea sanului presupune:


a) examinarea sanului de catre medicul ginecolog in fiecare an
b) contribuie la cresterea detectarii precoce a cancerului
c) este indicata in fiecare luna, postmenstrual
d) se palpeaza fiecare san cu mana de aceeasi parte
e) orice modificare trebuie raportata medicului
R:b,c,e

183. Indicatiile mamografiei sunt:


a) screeningul la intervale regulate la femeile cu risc pentru dezvoltarea cancerului mamar
b) evaluarea unei mase mamare de natura incerta
c) dupa un diagnostic biopsic
d) la fetite pentru evaluarea dezvoltarii glandei mamare
e) monitorizarea cancerului mamar la pacientele tratate prin interventii conservatoare
R:a,b,e

184. Screeningul pentru cancerul de san presupune:


a) este indicat la toate femeile in perioada de activitate sexuala
b) este indicat la femeile peste 70 de ani
c) include examinare echografica
d) include examinare fizica si mamografica
e) este indicat anual la femeile peste 50 de ani
R:d,e

185. Fibroadenomul mamar:


a) este forma comuna de tumora maligna
b) apare de obicei la varste inaintate
c) este dependent de stimulul estrogenic
d) mamografic prezinta tumora cu limite precise
e) excizia chirurgicala se face numai la pacientele in postmenopauza
R:c,d

186. Endometrioza este :


a) implantarea de focare ectopice de mucoasa endometriala in afara cavitatii uterine
b) inflamatia endometrului
c) infectia nespecifica a endometrului
d) apanajul femeilor care au folosit contraceptive orale
e) chist functional al ovarului
R:a
313
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

187. Tabloul clinic al endometriozei cuprinde:


a) scaderea fertilitatii
b) frigiditate
c) hemoragia este simptomul principal
d) prezenta chisturilor ciocolatii la nivelul ovarelor
e) prezenta ovarelor ’’de portelan’’
R:a,b,d

188. Diagnosticul de certitudine in endometrioza este pus pe:


a) anamneza
b) examen local
c) histerosalpingografie
d) celioscopie
e) examen histopatologic
R:e

189. Tratamentul medical al endometriozei este:


a) estrogeni conjugati
b) progestative norsteroide
c) clomifen citrat
d) topice locale pe baza de cortizon
e) bromcriptina
R:b

190. Etiologia tumorilor de ovar recunoaste :


a) numar scazut de nasteri
b) alaptarea prelungita
c) utilizarea talcului si azbestului
d) dezvoltarea tumorilor din resturi embrionare
e) multiparitatea
R:a,c,d

191. Clasificarea tumorilor ovariene cuprinde:


a) distrofii ovariene
b) tumori ale mezenchimului si cordoanelor sexuale
c) tumori cu celule germinale
d) tumori ale tesuturilor moi nespecifice
e) neoplazii intraepiteliale
R:b,c,d

192. In sindromul Stein- Leventhal (boala polichistica ovariana) exista:


a) productie excesiva de androgeni
b) chisturi ciocolatii
c) sterilitate, obezitate, hirsutism
d) hipermenoree, polimenoree
314
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

e) spaniomenoree cu evolutie spre amenoree


R:a,c,e

193. Complicatiile tumorilor ovariene pot fi :


a) torsiunea
b) hemoragia intrachistica
c) ruptura
d) malignizarea
e) involutia
R:a,b,c,d
194. Diagnosticul clinic al tumorilor de ovar include:
a) echografia
b) durerea localizata in abdomenul superior
c) sindroame dispeptice
d) ascita
e) celioscopie
R:b,c,d

195. Etiologia infectiilor utero- anexiale poate fi:


a) virusurile papylloma
b) agenti parazitari :toxoplasma, chlamidya
c) asociatii aerobi- anaerobi
d) in general infectia este monomicrobiana cu bacterii Gram pozitive
e) germeni Gram+ si Gram –
R:a,b,c,e

196. Cauzele favorizante de infectie utero- anexiala sunt:


a) puerperalitatea
b) stari de denutritie
c) tratamente hormonale estro- progestative
d) traumatisme locale
e) lipsa ovulatiei
R:a,b,c,d

197. Caile de propagare a infectiei utero- anexiale sunt:


a) canaliculara ascendenta
b) metastatica
c) contiguitate din aproape in aproape
d) canaliculara descendenta
e) hematogena
R:a,c,d,e

198. Diagnosticul etiologic al infectiilor genitale se pune prin:


a) examen echografic
b) examene serologice
c) examen radiologic
315
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

d) examene bacteriologice
e) celioscopie
R:b,d

199. Endometritele acute se manifesta prin:


a) disurie
b) scurgeri uterine purulente
c) febra
d) dureri uterine
e) exocervicita
R:b,c,d

200. Celulita pelvina difuza are urmatoarele caracetristici:


a) invadare inflamatorie a tesutului celular pelvin
b) infiltratia este localizata
c) de obicei infiltratia difuzeaza
d) uterul isi pastreaza mobilitatea la palpare
e) uterul este imobilizat intr- un bloc rigid
R:a,c,e

201. Pelviperitonita acuta are urmatoarele caracetristici:


a) cel mai frecvent este primitiva
b) cel mai frecvent este propagata de la o infectie utero- anexiala
c) starea generala este buna
d) abdomenul este flasc la palpare
e) fundurile de sac vaginale sunt impastate, dureroase
R:b,e

202. Formele clinice ale anexitelor acute sunt:


a) salpingita sclero- atrofica
b) salpingita catarala
c) hidrosalpinx
d) abcesul tubo- ovarian
e) ovarita chistica
R:b,d

203. Diagnosticul clinic al procesului inflamator acut anexial presupune:


a) durere anexiala
b) leucocitoza
c) durere la mobilizarea colului uterin
d) febra>39*C
e) la punctie se extrage sange coagulat
R:b,c,d

204. Tratamentul infectiilor acute utero- anexiale presupune:


a) punga cu gheata pe abdomen
316
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

b) antibioterapie dupa recoltarea produselor biologice pentru decelarea de germeni si antibiograma


daca este posibil
c) antibioterapie precoce
d) transfuzii de sange
e) antiinflamatorii
R:a,b,c,e

205. Tratamentul anexitelor cronice implica:


a) rabdare si persistenta din partea medicului si a pacientei
b) imunoterapie nespecifica
c) antibioterapie si corticoterapie mai multe cicluri menstruale
d) stimularea ovulatiei
e) insuflatii utero- tubare
R:a,b,c

206. Fibromul uterin poate fi:


a) o formatiune tumoral dependenta de progesteron
b) o formatiune tumoral dependenta de estrogeni
c) dupa menopauza isi mareste dimensiunile
d) este o tumora maligna
e) este o tumora benigna
R:b,e

207. Formele anatomo- clinice ale fibromului uterin sunt:


a) intramural
b) sarcom
c) fibrom de col
d) adenom
e) submucos
R:a,d,e

208. Simptomele ce insotesc un fibrom uterin pot fi:


a) amenoreea
b) metroragiile abundente, prelungite
c) leucoreea trichomoniazica
d) constipatie
e) polakiurie
R:b,d,e

209. In caz de metroragie abundenta la o pacienta cu fibrom uterin de 53 de ani se impune:


a) efectuare test de sarcina
b) histerosalpingografie
c) chiuretajul uterin hemostatic si biopsic
d) radiografia micului bazin
e) examen colposcopic
R:c
317
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

210. Evolutia fibromului uterin :


a) are tendinta sa creasca la menopauza
b) cu cat apare la varste mai tinere cresterea este mai rapida
c) in timpul unei sarcini se produce involutia fibromului pana la disparitie
d) dupa menopauza are o tendinta naturala de involutie
e) risc mare de malignizare
R:b,d

211. .La femeia tanara tratamentul fibromului uterin include:


a) expectativa cu examinare ritmica la 6 luni
b) se recomanda sarcina pentru ca produce involutia fibromului
c) pentru hemoragii mai abundente se indica tratament antiestrogenic
d) se sanctioneaza chirurgical de la inceput
e) contraceptive orale
R:a,c

212. Indicatiile tratamentului chirurgical in fibromul uterin sunt:


a) dimensiuni mari sau crestere rapida
b) sterilitate sau avorturi repetate
c) in caz de complicatii: torsiune, necroza
d) cand se asociaza cu o sarcina
e) la femeile tinere ce refuza tratamentul hormonal
R:a,b,c

213. Factorii etiologiei implicaţi în geneza cancerului de col sunt:


a) sexualitatea exagerată
b) factori genetici
c) factori virali
d) igienă genitală deficitară
e) hormoni androgeni crescuţi
R:a,b,c,d

214. Virusurile oncogene implicate în etiologia cancerului de col sunt:


a) virusul herpes simplex II
b) virusul imunodeficienţei umane
c) virusul papylloma
d) virusul Ebstein-Barr
e) virusul hepatitic
R:a,c

215. Simptomatologia în cancerul de col invaziv este:


a) sângerări anormale la traumatisme uşoare
b) leucoree
c) tulburări urinare
d) tulburări rectale
318
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

e) creştere în greutate
R:a,b,c,d

216. Profilaxia cancerului de col are ca obiective:


a) tratarea infecţiilor genitale
b) parteneri sexuali multiplii
c) screening citotumoral Babeş-Papanicolau
d) igiena genitală corectă
e) debutul vieţii sexuale cât mai precoce
R:a,c,d

217. Tratamentul curativ în cancerul de col uterin constă în:


a) radioterapie
b) tratament chirurgical
c) tratament chirurgical + radioterapie
d) regim hiposodat
e) regim hipogligemiant
R:a,b,c

218. Conduita terapeutică în cancerul de col,stadiul 0 este:


a) radioterapie
b) operaţia Wertheim
c) histerectomie
d) amputaţia colului
e) conizaţia
R:c,d,e
219. Pentru ca virusurile oncogene să inducă un cancer de col uterin trebuie:
a) să infecteze o celulă susceptibilă
b) să se integreze în genomul ei
c) să existe cofactori endogeni şi exogeni
d) să existe hiperglicemie
e) să existe hipernatremie
R:a,b,c

220. Investigaţii practicate în suspiciunea de cancer de col uterin sunt:


a) histerosalpingografie
b) chiuretaj uterin fracţionat
c) colposcopie cu biopsie
d) examen cito-tumoral Babeş-Papanicolau
e) cistoscopie
R:b,c,d,e

221. Din totalul neoplaziilor genitale feminine,cancerul de col uterin reprezintă:


a) 11%
b) 22%
c) 33%
319
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

d) 44%
e) 55%
R:d

222. T2b în cancerul de col reprezintă:


a) tumoră extinsă la parametre parţial, fără a ajunge la peretele pelvin
b) tumoră extinsă la parametre, până la peretele pelvin
c) tumoră limitată la col
d) tumoră extinsă până la 2/3 superioare ale vaginului
e) tumoră extinsă în 1/3 inferioară a vaginului
R:a

223. Examenul de certitudine pentru confirmarea diagnosticului de cancer de col uterin este:
a) colposcopia
b) examenul histo-patologic
c) examenul cito-tumoral Babeş-Papanicolau
d) cistoscopia
e) limfografia
R:b

224. Diagnosticul de certitudine în neoplasmul vaginal necesită urămoarele investigaţii:


a) test Babeş-Papanicolaou
b) cistoscopie
c) celioscopie
d) colposcopia + biopsia ţintită + examen histopatologic
e) rectoscopia
R: a, b, d,e

225. Simptomele în cancerul vulvar pot fi:


a) prurit
b) dispareunie
c) menometroragii
d) adenopatia inghinală
e) polakiurie
R:a,b,d,e

226. Tratamentul cancerului vulvar ţine seama de:


a) extensie
b) forma clinică
c) vârsta bolnavei
d) menarha
e) topografia leziunii
R:a,b,c,e

227. In cancerul vulvar T3 reprezintă tumoare extinsă la:


a) uretră inferioară
320
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

b) vagin
c) vezică
d) perineu
e) rect
R: a,b,d

228. .Factorii de risc în cancerul de corp uterin sunt:


a) obezitate
b) tratamentul cu progestative
c) diabet zaharat
d) tratamentul cu tamoxifen pentru cancer de sân
e) hipertensiunea arterială
R:a, c, d, e

229. Simptomul capital în neoplasmul de corp uterin este:


a) durerea în climax
b) leucoree albă, grunjoasă
c) metroragia în climax în „zeamă de carne”
d) pruritul în climax
e) bradicardia
R: c

230. Examenul de certitudine în neoplasmul de corp uterin este examenul histopatologic efectuat pe
piesa obţinută prin:
a) biopsia de exocol
b) biopsia de endometru
c) conizaţie
d) amputaţie de col
e) celioscopie
R: b

231. .T2 în neoplasmul de corp uterin reprezintă:


a) tumoră limitată la corp, histerometrie sub 8 cm
b) tumoră limitată la corp, histerometrie peste 8 cm
c) tumoră extinsă la col
d) tumora interesează vaginul şi pelvisul
e) tumora interesează vezica sau rectul
R: c

232. Extensivitatea cancerului de corp uterin se face pe următoarele căi:


a) din aproape în aproape
b) numai pe cale limfatică+ hematogenă
c) numai pe cale limfatică+ din aproape în aproape
d) pe cale limfatică
e) pe cale hematogenă
R:a, d, e
321
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

233. Evoluţia şi prognosticul cancerului de endometru sunt dependente de:


a) dimensiunile tumorii
b) prezenţa sau absenţa metastazelor
c) forma histologică
d) vârsta sub 30 de ani
e) valorile tensiunii arteriale
R:a, b, c

234. Cancerul de sân apare mai frecvent la:


a) nulipare
b) multipare
c) 40-50 ani
d) 50-60 ani
e) 30-40 ani
R:a,c

235. Diagnosticul clinic de cancer de sân se susţine pe:


a) adenopatie regională
b) tumoare dură, neregulată, aderentă
c) tumoare chistică, mobilă
d) secreţie mamelonară sanghinolentă
e) tegument retractat în ,, coajă de portocală ‘‘
R:a,b,d,e

236. T1a în cancerul de sân reprezintă:


a) tumoră mai mică sau egală cu 2cm,fără fixare la muşchii pectorali
b) tumoră mai mică sau egală cu 2cm,cu fixare la muşchii pectorali
c) tumoră 2-5cm,cu fixare la muşchii pectorali
d) tumoră 2-5cm,fără fixare la muşchii pectorali
e) tumoare peste 5cm
R:a

237. T2b în cancerul de sân reprezintă:


a) tumoră mai mică sau egală cu 2cm,fără fixare la muşchii pectorali
b) tumoră mai mică sau egală cu 2cm,cu fixare la muşchii pectorali
c) tumoră 2-5cm,cu fixare la muşchii pectorali
d) tumoră 2-5cm,fără fixare la muşchii pectorali
e) tumoare peste 5cm
R:c

238. T4c în cancerul de sân reprezintă:


a) tumoră de 2-5cm
b) tumoră peste 5cm
c) tumoră extinsă la peretele toracic
d) edem cutanat,infiltraţie,ulceraţie
322
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

e) tumoră extinsă la peretele toracic si piele


R:e

239. . Metastazele la distanţă în cancerul de sân sunt:


a) pulmonare
b) osoase
c) cerebrale
d) ovariene
e) musculare
R:a,b,c,d

240. Tipurile histologice de cancer de sân sunt:


a) adenocarcinom
b) sarcom
c) epiteliom
d) mastoză fibochistică
e) corioepiteliom
R:a,b,c

241. Tratamentul curativ în cancerul de sân este:


a) chirurgical
b) antibiotic
c) radioterapeutic
d) chimioterapeutic
e) hormonoterapie cu estrogeni
R:a,c,d

242. Tratamentul profilactic în cancerul de sân constă în:


a) testarea Babes-Papanicolau
b) colposcopie
c) auto examinarea periodică lunară
d) tratamentul leziunilor precanceroase ale sânului
e) mamografie
R:c,d,e

243. Prognosticul în cancerul de sân este:


a) bun
b) rezervat
c) în 50% din cazuri apare şi la celălalt sân în 3 ani
d) în 10% din cazuri apare şi la celălalt sân în 3 ani
e) supravieţuire peste 10 ani 25%
R:b,d,e

244. Criteriile macroscopice în cancerul de ovar sunt:


a) bilateralitatea
b) unilateralitatea
323
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

c) prezenţa vegetaţiilor intra sau extrachistice


d) absenţa vegetaţiilor intra sau extrachistice
e) ascita
R:a,c,e

245. In cancerul de ovar putem întâlni următoarele simptome:


a) creşterea în greutate
b) creşterea de volum a abdomenului
c) meteorism
d) dureri discrete pelvine
e) ascita
R:b,c,d,e

246. .Investigaţii paraclinice în neoplasmul de ovar:


a) markeri tumorali
b) ecografia pelviabdominală
c) computer tomograf
d) rezonanţă magnetică
e) colposcopia
R:a,b,c,d

247. Diagnosticul diferenţial în cancerul de ovar la femeia în postmenopauză se face cu:


a) fibroame uterine
b) ciroza hepatică ascitogenă
c) rinichi ectopic
d) tumori intraperitoneale
e) chist hidatic intraperitoneal
R:b,d,e

248. Simptomul principal in neoplasmul de ovar estrogeno-secretant este:


a) menometroragii
b) leucoree
c) prurit
d) dureri intense în epigastru
e) tahicardie
R:a

249. Anamneza preoperatorie trebuie să includă:


a) medicaţia curentă şi anterioară operaţiei
b) pielografia
c) alergiile
d) intervenţii chirurgicale anterioare
e) limfografia
R:a,c,d

250. Evaluarea paraclinică preoperatorie necesită efectuarea de:


324
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

a) hemoleucogramă.
b) probe de coagulare.
c) glicemia.
d) ecografia.
e) antecedente heredo-colaterale.
R:a,b,c,d

251. Informarea preoperatorie a pacientei şi obţinerea consimţământului în cunoştinţă de cauză


presupune:
a) colaborarea verbală şi nonverbală
b) scopul intervenţiei chirurgicale
c) descrierea amănunţită a tehnicii chirurgicale
d) rezultatul preconizat al intervenţiei
e) complicaţiile posibile
R:a,b,d,e

252. Pacientele cu pierderi sanghine acute necesită înlocuirea cu:


a) lichide izotonice
b) sânge
c) lichide izotonice + sânge
d) anticoagulante
e) hemostatice
R:a,b,c

253. Profilaxia antibiotică în cazul intervenţiilor ginecologice este necesară şi eficientă când:
a) există risc semnificativ de infecţie postoperatorie
b) contaminarea bacteriană e minoră
c) antibioticul are spectrul larg de acţiune
d) riscul complicaţiilor profilaxiei antibiotice este scăzut
e) antibioticul e absent în ţesuturi în momentul contaminării
R:a,c,d

254. Factorii care situează pacientele în grupa cu risc crescut de infecţie post histerectomie sunt:
a) statusul socio-economic scăzut
b) durata intervenţiei chirurgicale mai mare de 2 ore
c) cancer
d) menopauza
e) număr mare de intervenţii chirurgicale efectuate
R:a,b,c,e

255. Factorii de risc pentru morbiditatea infecţioasă includ:


a) prezenţa profilaxiei antibiotice perioperatorii
b) contaminarea câmpului operator
c) imunodepresia organismului gazdă
d) subnutriţia
e) boli severe cronice
325
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

R:b,c,d,e

256. Examenul fizic al pacientelor operate febrile trebuie să cuprindă:


a) aparatul urinar
b) examen oftalmologic
c) aparatul respirator
d) sistemul vascular
e) incizia abdominală
R:a,c,d,e

257. Cateterul intravenos trebuie îndepărtat dacă la locul respectiv există:


a) durere
b) eritem
c) induraţie
d) bradicardie
e) bradipnee
R:a,b,c

258. Simptomele infecţiei plăgii operatorii includ:


a) colică renală
b) febră
c) eritem
d) sensibilitate
e) induraţie
R:b,c,d,e

259. Complicaţia postoperatorie prin embolie pulmonară se caracterizează prin:


a) tahicardie
b) tahipnee
c) midriază
d) meteorism
e) respiraţie superficială
R:a,b,e

260. Consumul energetic bazal conform formulei Harrison-Benedict se calculează astfel:


a) 655+[8,6 x greutate(kg)]+[1,7 x înălţimea(cm)]-[4,7 x vârsta(ani)]
b) 655+[9,6 x greutate(kg)]+[1,7 x înălţimea(cm)]-[4,7 x vârsta(ani)]
c) 655+[9,6 x greutate(kg)]+[1,5 x înălţimea(cm)]-[4,7 x vârsta(ani)]
d) 655+[9,7 x greutate(kg)]+[1,5 x înălţimea(cm)]-[3,7 x vârsta(ani)]
e) 658+[9,3 x greutate(kg)]+[1,5 x înălţimea(cm)]-[3,7 x vârsta(ani)]
R:b

261. Necesarul lichidian zilnic de întreţinere la adultul mediu este de aproximativ:


a) 20ml/Kgc/zi
b) 25ml/Kgc/zi
c) 40ml/Kgc/zi
326
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

d) 30ml/Kgc/zi
e) 35ml/Kgc/zi
R:d

262. Definiţia standard a morbidităţii febrile la pacientele la care s-a practicat o intervenţie
chirurgicală se bazează pe:
a) temperatură mai mare sau egală cu 38 C, în două momente aflate la cel puţin 4 ore
diferenţă în perioada postoperatorie, exceptând primele 24 de ore.
b) temperatură mai mare sau egală cu 38 C, în două momente aflate la cel puţin 4 ore
diferenţă în perioada postoperatorie, în primele 24 de ore
c) temperatură mai mare sau egală cu 37 C, în două momente aflate la cel puţin 4 ore
diferenţă în perioada postoperatorie, în primele 24 de ore
d) temperatură mai mare sau egală cu 37 C, în două momente aflate la cel puţin 4 ore
diferenţă în perioada postoperatorie, exceptând primele 24 de ore
e) temperatură mai mare sau egală cu 38 C, în două momente aflate la cel puţin 1 oră
diferenţă în perioada postoperatorie, exceptând primele 24 de ore.
R:a

263. Incidenţa infecţiilor urinare postoperatorii în cazul administrării profilactice de antibiotic este de:
a) 10%
b) 7%
c) 4%
d) 9%
e) 12%
R:c

264. Incidenţa flebitei asociate cateterizării creşte semnificativ după:


a) 12 ore
b) 24 ore
c) 36 ore
d) 48 ore
e) 72 ore
R:e

265. Tromboza venoasă profundă acută postoperatorie apare:


a) în primele 24 de ore de la intervenţie
b) după 24 de ore de la intervenţie
c) după 36 de ore de la intervenţie
d) după 48 de ore de la intervenţie
e) după 72 de ore de la intervenţie
R:a
266. Conform principiilor OMS,sănătatea reproducerii umane presupune:
a) planificarea familială
b) asistenţa maternă
c) prevenirea avorturilor
d) prevenirea infecţiilor respiratorii şi hepatice
327
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

e) prevenirea infecţiilor tractului genital,inclusiv bolile cu transmitere sexuală


R:a,b,c,e

267. Contraceptivele orale hormonale au în compoziţia chimică:


a) numai estrogeni
b) numai progestative
c) estrogeni + progestative
d) numai androgeni
e) androgeni + progestative
R:b,c

268. Consecinţa unei cantităţi insuficiente de estrogen din contraceptiv este:


a) durerea
b) sângerarea
c) leucoreea
d) pruritul
e) tulburări de micţiune
R:b

269. Modificările fizico-chimice determinate de contracepţia hormonală la nivelul mucusului cervical


sunt:
a) vâscuozitate crescută
b) vâscuozitate scăzută
c) filanţă redusă
d) filanţă crescută
e) absenţa cristalizării ,, în ferigă ``
R:a,c,e

270. Indicaţiile contraceptivelor estro-progestative sunt:


a) leucoree
b) dismenoree
c) meno-metroragii disfuncţionale
d) endometrioză
e) chist de ovar
R:b,c,d,e

271. Contraindicaţiile estro-progestativelor orale sunt:


a) hipertensiunea arterială
b) hipotensiunea arterială
c) afecţiuni hepatice
d) sarcina
e) migrena
R:a,c,d,e

272. Contraindicaţile progestativelor contraceptive sunt:


a) infecţiile genitale
328
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

b) profil lipidic aterogen


c) adenom hepatic
d) sângerare genitală nediagnosticată
e) cardiopatia ischemică
R:b,c,d,e

273. Dispozitivele intrauterine au ca mecanism de acţiune:


a) blocarea ovulaţiei
b) blocarea nidaţiei
c) blocarea ovulaţiei + nidaţiei
d) efect toxic al cuprului asupra spermatozoizilor
e) modificări enzimatice şi imunologice endometriale
R:b,d,e

274. Contraindicaţiile dispozitivelor intrauterine sunt:


a) sarcina
b) consolidarea curei chirurgicale a sinechiilor uterine
c) malformaţia uterină
d) infecţia anexială
e) endocervicita
R:a,c,d,e

275. Metodele locale şi de barieră de contracepţie sunt:


a) condomul
b) diafragma
c) capişonul
d) dispozitiv intrauterin
e) spermicide
R:a,b,c,e

276. Utilizarea condomului are rol în profilaxia:


a) transmiterii bolilor sexuale
b) neoplasmului ovarian
c) ovarelor polichistice
d) adenocarcinomului de corp uterin
e) fibromului uterin
R:a

277. Mecanismul de acţiune al metodelor de barieră feminină este:


a) previne ovulaţia
b) previne nidaţia
c) previne aspirarea mecanică a spermei în col
d) facilitează sarcina ectopică
e) previne patologia tumorală de ovar
R:c

329
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

278. Contracepţia chirurgicală masculină este reprezentată de:


a) tratamentul flebotrombozei gambiere
b) laparotomia pubo-subomibilicală
c) colecistectomia
d) nefrectomia
e) vasectomia
R:e

279. Cauzele sterilităţii feminine sunt:


a) anovulaţie
b) obstrucţie tubară
c) tulburări de fecundaţie
d) endometru atrofic
e) pH vaginal alcalin
R: a, b,c, d

280. Cauzele sterilităţii masculine pot fi:


a) cardiopatia ischemică
b) anomalii testiculare
c) orhite+epidimite
d) prostatite
e) diabet zaharat
R: b, c, d, e

281. Prezenţa ovulaţiei poate fi identificată prin:


a) glicemie
b) temperatură bazală
c) frotiu vaginal
d) glera cervicală
e) dozări hormonale
R: b, c, d, e

282. Investigaţiile în sterilitatea feminină sunt:


a) histerosalpingografia
b) histeroscopia
c) test postcoital
d) dozările hormonilor steroizi
e) colposcopia
R:a, b, c, d

283. Examenul morfologic al spermei normale constă în :


a) 2-5 ml volum
b) spermatozoizi anormali 35%
c) pH=7,4
d) 60-120 milioane spermatozoizi/mm3
e) mobilitate după 4 ore de la recoltare 50-80%
330
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

R:a, c, d, e

284. Tratamentul sterilităţii de cauză ovulatorie constă în :


a) instilaţii tubare
b) miomectomie
c) stimularea ovulaţiei
d) operaţii plastice uterine
e) decorticare ovariană
R: c, e

285. Calitatea spermei poate fi îmbunătăţită prin administrarea de:


a) testosteron
b) estrogeni
c) progesteron
d) hormon antidiuretic
e) parathormon
R: a

286. Fertilizarea „în vitro” este indicată în:


a) neoplasm ovarian
b) afectare tubară unilaterală
c) afectarea ireversibilă tubară bilaterală
d) mucus cervical ostil
e) infertilităţi de cauză imunologică
R: c, d, e

287. Invalizii de gradul III se caracterizează prin:


a) pierderea totală şi de lungă durată a capacităţii de muncă şi autoservirii
b) pierderea a cel puţin jumătate din capacitatea lor de prestaţie şi de muncă
c) obligaţia lor de a rămâne în activitate cu ½ de normă
d) obligativitatea recuperării lor în condiţii de repaus profesional total
e) predominanţa măsurilor recuperatorii efectuate în condiţii de ambulatoriu
R:b,c,e

288. Invalizii de gradul II se caracterizează prin:


a) pierderea totală şi de lungă durată a capacităţii de muncă şi autoservirii
b) pierderea a cel puţin jumătate din capacitatea lor de prestaţie şi de muncă
c) necesită însoţitor
d) reluarea activităţii cu ½ de normă când este posibil
e) continuarea măsurilor recuperatorii
R:d, e

289. .Invalizii de gradul I se caracterizează prin:


a) pierderea totală şi de lungă durată a capacităţii de muncă şi autoservirii
b) pierderea a cel puţin jumătate din capacitatea lor de prestaţie şi de muncă
c) obligaţia lor de a rămâne în activitate cu ½ de normă
331
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

d) nu necesită măsuri recuperatorii


e) predominanţa măsurilor recuperatorii efectuate în condiţii de ambulatoriu
R:a

290. În analiza locului de muncă solicitările energetice şi locomotorii profesionale se calculează


plecând de la:
a) postura
b) deplasările posturale în timpul activităţii
c) timpul şi gradul de solicitare a atenţiei
d) gestualitatea
e) deplasările gestuale şi amplitudinea lor
R:a, b, d, e

291. În analiza locului de muncă solicitările psihice se calculează în funcţie de :


a) timpul şi gradul de solicitare a atenţiei
b) raţionament
c) automatisme
d) ritm de activitate profesională
e) gradul de folosire al organelor de simţ
R:a, b, c,d

292. În cadrul tulburărilor funcţionale şi psihice cu răsunet asupra organelor genitale la femeie,
tulburările menstruaţiei cuprind:
a) algii lombo-pelviene
b) menometroragii
c) vaginismul
d) amenoreea psihogenă
e) frigiditatea
R: b, d

293. . Hiperemotivitatea domină sfera afectivă a femeii în perioada:


a) pubertară
b) premenstruală
c) în sarcină
d) copilărie
e) menopauză
R:a, b, c,e

294. . Investigaţia de teren pentru evaluarea capacităţii de muncă se efectuează :


a) la domiciliul bolnavei
b) la unităţile sanitare unde s-a tratat
c) la locul de muncă
d) are caracter de anchetă
e) se iau relaţii de la vecini
R:a, b, c

332
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

295. . Capacitatea de muncă la femeie creşte treptat până la vârsta de:


a) 24-32 ani
b) 25-30 ani
c) 30-36 ani
d) 36-40 ani
e) 40-45 ani
R: c

296. Factorii care afectează răspunsul sexual sunt:


a) vârsta
b) antibiotice
c) infarctul miocardic
d) diabetul zaharat
e) afecţiuni neurologice
R:a,c,d,e

297. Disfuncţiile sexuale la femei ce suferă intervenţii chirurgicale pentru cancer genital sunt:
a) inhibarea dorinţei sexuale
b) excitare sexuală scăzută
c) lubrefiere vaginală accentuată
d) dispareunie
e) anorgasmie
R:a,b,d,e

298. Cauzele anorgasmiei secundare (dobândite) pot fi:


a) depresia
b) probleme de cuplu
c) diabet zaharat
d) exces de estrogeni
e) afecţiuni neurologice
R:a,b,c,e

299. Factorii etiologici organici implicaţi in dispareunie pot fi:


a) boala inflamatorie pelviană
b) endometrioza
c) uter retoversat
d) atrofie vaginală
e) displazii de col uterin
R:a,b,c,d

300. Factorii etiologici psihologici implicaţi în dispareunie pot fi:


a) psihoza de lactaţie
b) vagin scurt congenital
c) resentiment faţă de partenerul sexual
d) hipersensibilitate clitoridiană
e) cistita şi uretrita
333
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

R:c

301. Scopurile principale ale consultaţiei prenupţiale sunt:


a) evitarea căsătoriei între parteneri cu boli mintale
b) evitarea transmiterii de boli venerice
c) evitarea transmiterii bolilor ereditare
d) evitarea căsătoriilor între parteneri sterili
e) încurajarea căsătoriei între consanghini
R:a,b,c

302. Potenţialul biologic al cuplului în cadrul consultaţiei prenupţiale:ţine seama de:


a) vârsta premaritalilor
b) talia premaritalilor
c) cicluri anovulatorii
d) boli infecto-contagioase
e) naşteri
R:a,c,d

303. Factorii teratogeni ce pot acţiona asupra fondului biologic al cuplului:


a) radiaţiile ionizante
b) vârsta sub 35 ani
c) agenţii infecţioşi
d) substanţe toxice
e) munca în stress
R:a,c,d,e

304. Anteflexia este:


a) unghiul format de axul uterului cu axul vaginului
b) unghiul format de axul uterului cu axul cervixului
c) unghiul format de axul vaginului cu axul cervixului
d) unghi de 95-1000
e) unghi de 100-1100
R:b,e

305. .Factorii etiopatogenici în tulburările de statică pelvină sunt:


a) multiparitatea
b) deficienţa congenitală de ţesut conjuctiv
c) patologie tumorală a organelor pelvine
d) deficitul de estrogeni
e) excesul de estrogeni
R:a,b,c,d,

306. .Forme clinice de prolaps genital:


a) colpocel anterior
b) colpocistocel
c) colporectocel
334
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

d) prolaps uterin
e) prolaps rectal
R:a,b,c,d,

307. Incontinenţa de urină la efort,gradul I apare la:


a) efort important
b) efort moderat
c) repaus
d) infecţii genitale
e) infecţii urinare
R:a

308. .Incontinenţa de urină la efort, gradul III apare la:


a) efort important
b) efort moderat
c) repaus
d) tromboflebite pelvine
e) malformaţii renale
R:c

309. Prolapsul uterin gradul III se poate caracterizea prin:


a) col in afara vulvei
b) col neexteriorizat
c) ulceraţii traumatice ale colului şi vaginului
d) mucoasa colului şi vaginului suferă de keratinizare
e) uretero hidro nefroză
R:a,c,d,e

310. Principiile terapeutice în prolapsul genital sunt:


a) tratament chirurgical
b) tratament paleativ cu pesare
c) tratament de susţinere a funcţiilor vitale
d) chimioterapie
e) radioterapie
R:a,b
DISCIPLINA NURSING OBSTETRICA NORMALA

AUTOR Şef lucrări Dr. Corniţescu Florinel

Asist. Univ. Dr. Iliescu Dominic


COAUTORI Asist. Univ. Dr. Anca Brăila
Asist. Univ. Dr. Lorena Dijmărescu
Dr. Adam George

1. Bifaţi modul corect al diviziunilor în cadrul ovogenezei:

335
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

a. Diviziune meiotică cu formarea ovocitului de ordinul II


b. Diviziune mitotică cu formarea ovocitului de ordinul II
c. Diviziune mitotică cu formarea ovocitului de ordinul III
d. Diviziune meiotică cu formarea ovocitului de ordinul III
e. Diviziuni mitotice (ecuaţionale) la formarea ovocitelor de ordin II şi III
R: a,c

2. Următoarele afirmaţii referitoare la formarea ovocitului de ordin I sunt corecte:


a. Se produce prin diviziunea mitotică a ovogoniilor
b. Se produce prin diviziunea reducţională a ovocitelor de ordin II
c. Formarea sa începe intrauterin în săptămâna a 8-a
d. Formarea sa începe în luna a 8-a de viaţă intrauterină
e. Este o celulă haploidă (22x)
R: a, c

3. Următoarele afirmaţii referitoare la formarea ovocitului de ordin II sunt corecte:


a. Formarea sa începe în viaţa intrauterină
b. Formarea sa începe la pubertate
c. Rezultă dintr-o diviziune meiotică, reducţională
d. Rezultă dintr-o diviziune mitotică, ecuaţională
e. Prezintă set haploid de cromozomi (22x)
R: a, c, e

4. Următoarele afirmaţii referitoare la formarea ovulului sunt corecte:


a. Rezultă dintr-o diviziune mitotică (ecuaţională)
b. Rezultă dintr-o diviziune meiotică (reducţională)
c. Diviziunea şi formarea sa se finalizează în momentul pontei ovulare
d. Prezintă set diploid de cromozomi
e. O dată cu el se formează primul globul polar
R: a

5. Bifaţi modul corect al diviziunilor în cadrul spermatogenezei:


a. Spermatocitul I se formează din diviziunea mitotică a spermatogoniilor de tip B
b. Spermatocitul I se formează din diviziunea mitotică a spermatogoniilor de tip A
c. Formarea spermatocitului de ordin II se face printr-o diviziune meiotică, reducţională
d. Spermatidele se formează prin diviziunea ecuaţională (mitotică) a spermatogoniilor
e. Dintr-un spermatocit de ordinul II, prin diviziune mitotică, se formează două spermatide
R: b, c, e

6. Punctaţi rezultatul corect al procesului de spermiogeneză.


a. Spermatida
b. Spermatozoidul
c. Spermatocitul de ordinul II
d. Spermatocitul de ordinul I
e. Spermatogonia
R: b
336
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

7. Următoarele afirmaţii referitoare la morfologia spermatozoidului sunt false:


a. Are o lungime de 500 microni
b. are acrozom
c. Coada are trei porţiuni
d. Capul are o lungime de 4-5 microni
e. Piesa terminală a cozii este cea mai lungă porţiune a sa
R: a, e

8. Sperma conţine:
a. Lichid spermatic cu trigliceride, uree, lecitină
b. Lichid spermatic cu albumine, globuline, fructoză
c. Elemente celulare – spermatozoizi
d. Prostaglandine
e. Celule stem
R: b,c,d

9. Spermograma normală înregistrează:


a. Densitatea spermatozoizilor :10-20 milioane/ml
b. Mobilitatea spermatozoizilor: peste 80%
c. Forme normale ale spermatozoizilor: peste 50%
d. Volum ejaculat:1-2 ml
e. pH acid
R:b

10. Captarea şi transportul ovulului de către trompă se face:


a. Ovulul migrează cu ajutorul mişcărilor flagelului în lumenul tubar
b. Ovocitul II expulzat este aspirat de trompă
c. În captarea şi transportul oului în trompă au rol şi contracţiile tubare
d. În captarea ovulului fimbriile tubare nu au nici un rol
e. Controlul hormonal al acestor mecanisme este realizat de creşterea progesteronului postovulator
R: b, c

11. Transportul spermatozoizilor până în treimea externă a trompei se realizeaza prin:


a. Glera cervicală optimă sub acţiunea progesteronului
b. Glera cervicală optimă sub acţiunea estrogenilor
c. Migraţia spermatozoizilor spre trompă este facilitată de contracţiile uterine
d. Glera favorabilă a ascensiunii spermatozoizilor cristalizează în „frunză de artar” şi are pH acid
e. Majoritatea spermatozoizilor malformati sunt distruşi în endocol
R: b, c

12. Care afirmaţii despre capacitaţia spermatozoidului sunt adevărate?


a. Reprezintă creşterea capacităţii ovulului de a fi fecundat
b. Constă în înlăturarea protecţiei spermatozoidului în faţa acţiunii fagocitare şi litice a mucoasei
genitale
c. Conduce la creşterea puterii fecundante a spermatozoidului
337
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

d. Presupune modificări morfologice ale spermatoziodului


e. Reprezintă procesul de accelerare a diviziunilor de la spermatogonie la spermatozoid
R: b,c

13. Ce este caracteristic reacţiei acrozomiale?


a. Reprezintă creşterea capacităţii ovulului de a fi fecundat
b. Constă în înlăturarea protecţiei spermatozoidului în faţa acţiunii fagocitare şi litice a mucoasei
genitale
c. Dezintegrarea straturilor zonei pellucida prin eliberarea unor substanţe din capul
spermatozoidului
d. Presupune modificări funcţionale cu creşterea vitezei de deplasare a spermatoziodului
e. Reprezintă procesul de accelerare a diviziunilor de la spermatogonie la spermatozoid
R: c

14. Ce este reacţia zonală?


a. Reprezintă creşterea capacităţii ovulului de a fi fecundat
b. Constă în înlăturarea protecţiei spermatozoidului în faţa acţiunii fagocitare şi litice a mucoasei
genitale
c. Dezintegrarea straturilor zonei pellucida prin eliberarea acrozinei din capul spermatozoidului
d. Presupune modificări funcţionale cu creşterea vitezei de deplasare a spermatoziodului
e. Modificarea structurii biochimice a membranei ovulului şi zonei pellucida ce împiedică
pătrunderea altor spermatozoizi si implicit fecundatia polispermatica
R: e

15. Fecundaţia recunoaşte următoarele :


a. Procesul are loc în mod normal în cavitatea uterină
b. Reprezintă fuziunea citoplasmatică şi nucleară a spermatozoidului cu al doilea globul polar
c. Are ca etapă preliminară fomrarea ovulului
d. Se realizează între spermatozoid şi ovul (ovocit de ordin III)
e. Are o durată medie de 30 de ore
R: c, d, e

16. Faza migraţiei oului neimplantat are următoarele perioade:


a. Perioada de viaţă tubară a oului, de aproximativ 5 zile
b. Perioada petrecută la trecerea prin joncţiunea utero-tubară până la implantare de aproximativ 5
zile
c. Perioada de viaţă tubară a oului, de aproximativ 24 de ore
d. Perioada petrecută la trecerea prin joncţiunea utero-tubară până la implantare de aproximativ 24
de ore
e. Migraţia oului durează pe toată faza secretorie a ciclului menstrual
R: a, d

17. Factorii care contribuie la migraţie sunt următorii:


a. Contracţiile uterine
b. Mişcările peristaltice ale trompei
c. Mişcările cililor epiteliului cervical
338
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

d. Curentul lichidian al secreţiei tubare


e. Mişcările cililor epiteliului tubar
R: b, d, e

18. Următoarele afirmaţii despre dezvoltarea oului în trompă sunt adevărate:


a. La circa 24 d ore de la fecundaţie începe diviziunea în plan meridional
b. La circa 24 d ore de la fecundaţie începe diviziunea în plan ecuatorial
c. La 24 de ore există 8 blastomere
d. Oul ajunge în stadiul de gastrulă după 72 de ore (16 blastomere)
e. După prima diviziune a oului rezultă 2 celule egale
R: a

19. Ce este blastocistul?


a. Un stadiu al diviziunii oului aflat în mod normal la nivelul trompei
b. Un stadiu al oului la 48 de ore de la fecundaţie
c. Stadiu de dezvoltare al oului aflat în mod normal în cavitatea uterină liber sau implicit
d. Stadiu evolutiv ce apare în ziua a 6-a de dezvoltare a oului
e. Stadiu evolutiv al oului ce conţine 16 blastomere
R: c, d

20. Ce conţin secreţiile endometriale în zilele 6-7 de la fecundaţie?


a. Aminopeptidaze
b. Glicoproteine
c. Fosfataze
d. Amilaze
e. Oxitocine
R: a,b,c,d

21. Bifaţi afirmaţiile corecte despre ovoimplantaţie.


a. Se produce la circa 14 zile de la fecundaţie
b. Se produce la circa 24 de ore de la fecundaţie
c. Reprezintă procesul prin care spermatozoidul se implantează în ovul
d. Reprezintă procesul prin care oul aderă si se cuibareste in mucoasa uterină
e. are ca primi timpi procesele de orientare si de atasare la decidua
R: d, e

22. Recunoaşteţi fazele ovoimplantaţiei:


a. Faza de ataşare
b. Faza de alipire
c. Faza de penetraţie
d. Faza de acoperire
e. Faza de decidualizare
R: a,b,c,d

23. Nidaţia oului este însoţită de următoarele procese:


a. Oul se ataşează de mucusul uterin şi îşi pierde zona pellucida
339
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

b. Oul se ataşează de mucusul uterin şi îşi pierde blastomerele


c. Trofoblastul se ataşează la miometru prin prelungirile celulelor trofoblastice
d. Endometrul este lizat şi fagocitat de către celulele trofoblastice
e. Celulele endometriale fagocitează citotrofoblastul
R: a, c, d

24. Bifaţi afirmaţiile corecte cu privire la caduca uterină:


a. Caduca bazală acoperă zigotul spre cavitatea uterină, între lumenul cavităţii uterine şi embrion
b. Caduca bazală se găseşte la nivelul zonei de implantare, între embrion şi miometru
c. Caduca parietală reprezintă endometrul decidualizat, care nu vine în contact cu oul
d. decidua capsulara tapetează pereţii cavităţii uterine în afara ariei de implantare
e. decidua capsulara acopera aria de implantare a oului
R: b, c

25. Când este placenta definitiv constituită?


a. La 37săptămâni
b. La 11săptămâni
c. La 40 săptămâni
d. La 20 săptămâni
e. La 28 săptămâni
R: d

26. Următoarele caracteristici ale placentei complet constituite sunt adevărate:


a. Diametrul: 20-25 cm
b. Diametrul: 10-15cm
c. Greutate: 500-600g
d. Cântăreşte circa 1/4 din greutatea fătului
e. Este alcătuită din 5-10 cotiledoane
R: a,c

27. Bifaţi afirmaţiile eronate referitoare la structura vilozităţii coriale:


a. Prezintă la exterior un strat conjunctivo-vascular
b. Prezintă un ax central format din sinciţiotrofoblast
c. Sinciţiotrofoblastul este alcătuit dintr-o masă protoplasmatică cu nuclei, asezata la exterior
d. Axul conjunctivo-vascular pluteşte liber în camera viloasă
e. Citotrofoblastul este alcătuit dintr-o masă protoplasmatică de nuclei, fără limite celulare
R: a,b,d,e

28. Placenta asigură transportul următoarelor substanţe care asigură viaţa fătului:
a. Tiroxina
b. Vitamine hidrosolubile
c. Gaze
d. Electroliţi
e. Apă
R: c,d,e

340
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

29. Placenta asigură transportul următoarelor substanţe care asigură nutriţia fătului.
a. Gaze (oxigen)
b. Vitamine hidrosolubile
c. Tiroxina
d. Glucoză
e. Aminoacizi
R: b,d,e

30. Placenta asigură transportul următoarelor substanţe care asigură menţinerea sarcinii şi
dezvoltarea fetală.
a. Tiroxina
b. Vitamine hidrosolubile
c. Estrogeni
d. Electroliţi
e. Apă
R: a,c

31. Placenta secretă următorii hormoni proteici:


a. Estrogeni
b. Alfa-feto-proteina
c. Prolactina
d. Relaxina
e. Progesteron
R: b,c,d

32. Sinteza estrogenilor în sarcină se realizeaza de catre:


a. numai din precursori androgeni de origine fetală
b. numai din precursori de origine maternă
c. de catre placenta si suprarenala fetala
d. gonadotropinele coriale ]n ficatul matern
e. suprarenala materna
R:c

33. Bifaţi afirmaţiile care descriu corect metabolismul progesteronului în sarcină.


a. Este sintetizat în placentă din colesterolul matern
b. Majoritatea producţiei se realizează din precursori androgeni de origine fetală
c. Metabolitul principal în urină este pregnandiolul
d. Are rolul principal în acceptarea oului de către mamă
e. Pregăteşte şi menţine endometrul adecvat pentru fecundaţie
R: a,c,d

34. Bifaţi afirmaţiile corecte despre gonado–trofina corionică umană:


a. Este un hormon sterolic
b. Este o glico-proteină
c. Se poate pune în evidenţă la circa 7 zile de la concepţie
d. Are rol de a stimula corpul gestaţional
341
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

e. Are rol de a dezvolta glanda mamară


R: b,c,d

35. cate foite au membranele si care sunt ele in ordinea dinspre partea interna:
a. trei foite
b. doua foite
c. decidua, corion, amnios
d. amnios, decidua, corion
e. amnios, corion
R: a,c

36. Următoarele afirmaţii despre cordonul ombilical sunt adevărate:


a. În structura sa la termen, în mod normal, intra trei vase: două artere şi o venă
b. În structura sa la termen, în mod normal, intra trei vase: două vene şi o arteră
c. Vena ombilicală transportă sânge oxigenat, arterial
d. Arterele ombilicale transportă sânge oxigenat, arterial
e. Lungimea, la termen, a cordonului ombilical este de 80 cm
R: a,c,e

37. Toleranţa oului ca şi heterogrefă de către organismul matern se datorează:


a. Separării circulaţiei materne de cea fetală
b. Supresiei sau blocării limfocitelor materne
c. Hiperantigenicităţii ţesutului embrionar tânăr
d. Existenţei de IgG şi IgA în endometru în ambele faze ale ciclului
e. Creşterea de volum a ganglionilor limfatici de drenaj ai uterului
R: a,b

38. Bifaţi sursele lichidului amniotic


a. Diureza fetală
b. Secreţiile pulmonare fetale
c. Epiteliul membranelor amniotice
d. Deglutiţia fetală
e. Tegumentele fetale
R: a,b,c,e

39. Care din următoarele proprietăţi ale lichidului amniotic sunt adevărate:
a. Aspectul lichidului amniotic este iniţial opalescent, cu mici flocoane, apoi devine clar
b. Are pH uşor acid (6-7)
c. Compoziţia sa la începutul sarcinii este asemănătoare seruluui sangvin
d. Creşterea cantităţii de lichid amniotic peste 1000 ml este considerată în exces
e. Aspectul lichidului amniotic este clar iniţial, apoi opalescent
R: c,d,e

40. Lichidul amniotic contine:


a. Celule sebacee fetale
b. Lanugo
342
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

c. Celule epiteliale din aparatul urinar


d. progesteron in cantitati mari
e. În marea majoritate apă
R: a,b,c,e

41. Ce cantităţi de lichid amniotic sunt considerate normale?


a. 400 ml la jumătatea sarcinii (aproximativ egal cu greutatea fătului)
b. 1000 ml la vârsta de 8 luni
c. 600-1000 ml la termen
d. 1000-2000 ml la peste 40 săptămâni
e. Sub 400 ml la 40 săptămâni
R: a,b,c

42. Rolurile lichidului amniotic în sarcină sunt următoarele:


a. Hidratarea fătului
b. Nutriţia fătului
c. Protecţia fătului la traumatisme
d. Favorizează dilataţia colului uterin la nastere prin formarea pungii apelor
e. Protecţia fătului împotriva malformatiilor fetale
R: a,b,c,d

43. Oul în a doua săptămână de sarcină are următoarele caracteristici:


a. Apare discul embrionar cu două foiţe: ectoderm şi endoderm
b. Apare discul embrionar cu două foiţe: ectoderm şi mezoderm
c. Apare discul embrionar cu două foiţe: endoderm şi mezoderm
d. Între ectoderm şi trofoblast se formează cavitatea amniotică
e. Din ectoderm se formează vezicula vitelină
R: a,d

44. Oul în a treia săptămână de sarcină are următoarele caracteristici:


a. Apare discul embrionar cu două foiţe: ectoderm şi endoderm
b. Apare discul embrionar cu trei foiţe: ectoderm, endoderm şi mezoderm
c. Apare discul embrionar cu patru foiţe: ectoderm, endoderm, mezoderm intraembrionar şi
mezoderm extraembrionar
d. Oul este în stadiul de blastocist cu trofoblast şi buton embrionar
e. Apare alantoida
R: b,e

45. Oul în a patra săptămână de sarcină are următoarele caracteristici:


a. Apare discul embrionar cu patru foiţe: ectoderm, endoderm, mezoderm intraembrionar şi
mezoderm extraembrionar
b. Apare discul embrionar cu trei foiţe: ectoderm, endoderm şi mezoderm
c. Vezicula amniotică creşte şi înconjoară embrionul
d. Vezicula vitelină creşte şi înconjoară embrionul
e. Cavitatea celomică creşte şi înconjoară embrionul
R: c
343
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

46. Organele care se dezvoltă din ectoblast sunt:


a. Schelet
b. Sistem nervos
c. Aparat renal
d. Tub digestiv
e. Aparat respirator
R: b

47. Organele care se dezvoltă din mezoblast sunt:


a. Ţesut conjunctiv
b. Muşchii
c. Sistem nervos
d. Aparat respirator
e. Aparat genital
R: a,b,e

48. Organele care se dezvoltă din endoblast sunt:


a. Cristalin
b. Piele
c. Aparat circulator
d. Tub digestiv
e. ovare
R: d,e

49. Embrionul la două luni are următoarele caracteristici:


a. Lungimea 4 cm
b. Greutate 11 g
c. Lungime 2 cm
d. Greutate 100 g
e. Craniul reprezintă o treime din talie
R: a,b,e

50. Embrionul la trei luni are următoarele caracteristici:


a. Placenta este formată anatomic şi funcţional
b. Se diferenţiază organele genitale externe
c. Lungimea = 4 cm
d. Lungimea = 9cm
e. Greutatea = 55 g
R: a,b,d,e

51. Fătul la patru luni are următoarele caracteristici:


a. Se formează mugurii membrelor
b. Prezintă mişcări active ale membrelor
c. Greutatea = 55g
d. Greutatea = 250 g
344
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

e. Lungimea = 16 cm
R: b, d,e

52. Fătul la cinci luni are următoarele caracteristici:


a. Se diferenţiază organele genitale externe
b. Greutatea = 250-270 g
c. Greutatea =500-600 g
d. Lungimea = 16 cm
e. Lungimea = 25 cm
R: c,e

53. Fătul la şase luni are următoarele caracteristici:


a. Greutatea = 600 g
b. Greutatea = 1000 g
c. Lungimea = 35cm
d. Lungimea = 25 cm
e. Se pot percepe cel mai devreme miscarile fetale
R: b,c,

54. Fătul la şapte luni are următoarele caracteristici:


a. Testiculele coboară în canalul inghinal
b. Se diferenţiază organele genitale externe
c. Lungimea = 35 cm
d. Lungimea = 40 cm
e. Greutatea = 1000 g
R: a,d

55. Fătul la opt luni are următoarele caracteristici:.


a. Lungimea = 40 cm
b. Lungimea = 45 cm
c. Greutatea = 1700-1900 g
d. Greutatea = 2500 g
e. La această vârstă are loc de obicei orientarea definitivă în cavitatea uterină „culbuta”
R: b, d

56. Bifaţi caracteristicle circulaţiei fetale:


a. Sângele vine de la placentă prin vena ombilicală
b. Sângele vine de la placentă prin arterele ombilicale
c. Sâgele intra în circulaţia fetală prin canalul Arantzius
d. Sâgele intra în circulaţia fetală prin canalul Botalo
e. Sâgele intra în circulaţia fetală prin vena portă
R: a, c,e

57. Bifaţi caracteristicile circulaţiei la nou născut


a. După apariţia primei respiraţii sângele din artera pulmonară trece prin canalul arterial în artera
aortă
345
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

b. După apariţia primei respiraţii sângele din artera pulmonară trece în plămâni
c. După apariţia primei respiraţii sângele din artera pulmonară trece prin venele subclaviculare în
atriul stâng
d. După expansiune pulmonară sângele din atriul drept trece prin orificiul Botalo în atriul stâng
e. După expansiune pulmonară, tot sângele din atriul drept trece prin valva tricuspidă în ventriculul
drept
R: b, e

58. Aparatul respirator fetal în ultimul trimestru de sarcină are următoarele caracteristici:
a. Surfactantul apare din săptămâna 28
b. Surfacttantul apare la termen
c. Surfactantul împiedică colabarea alveolelor pulmonare
d. Surfactantul produce atelectezia alveolelor pulmonare
e. Fătul prezintă mişcări respiratorii de la 28 de săptămâni
R: a, c

59. Sângele fetal are următoarele caracteristici:


a. Hb = 15 g/dl
b. Hb = 12-13 g/dl
c. Hb de tip fetal are afinitate mare pentru oxigen
d. Hb de tip fetal are afinitate mică pentru oxigen
e. Leucocitele = 4-9000/mmc
R: a,c

60. Caracterele aparatului digestiv fetal sunt:


a. Intestinul subtire măsoară 1 metru
b. Intestinul subtire măsoară 2 metri
c. Colonul măsoară 50 cm
d. Colonul măsoară 75 cm
e. Ficatul este mare, atingând creasta iliacă
R: b,c,e

61. Meconiul conţine următoarele, cu excepţia:


a. bilirubină
b. lipide
c. celule descuamate
d. lanugo
e. sfingomielină
R: e

62. Recunoaşteţi modificările incipiente ale uterului în sarcină:


a. În prima fază se îngroaşă peretele
b. În primele luni peretele uterin se destinde
c. În primele luni uterul este globulos
d. În primle luni uterul este în formă de pară cu fundul uterin mai voluminos
e. Forma uterului rîmâne nemodificată în primele luni de sarcină
346
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

R: a, c

63. Recunoaşteţi modificările dimensionale ale uterului în sarcină:


a. Lungimea uterului gravid al termen= 36- 40 cm
b. Lungimea uterului gravid al termen= 32-35 cm
c. Greutatea uterului gravid la termen = 500-800 g
d. Greutatea uterului gravid la termen = circa 1000 g
e. Volumul uterului gravid la termen = 7000 ml
R: b, d

64. Modificările structurale ale corpului uterin în sarcină sunt:


a. Stratul mijlociu al miometrului este alcătuit dintr-o reţea de fibre musculare în formă de 8, care
ajută hemostza la naştere
b. Stratul mijlociu al miometrului este alcătuit dintr-o reţea de fibre musculare în formă de X, care
ajută hemostza la naştere
c. Stratul mijlociu al miometrului este alcătuit dintr-o reţea de fibre musculare dispuse circular, care
ajută hemostza la naştere
d. Fibra musculară se hipertrofiază de la 50 microni la 250 microni
e. Fibra musculară se hipertrofiază de la 50 microni la 100 microni
R: a, d

65. Bifaţi caracteristicile segmentului inferior al uterului:


a. Din luna a treia, din istm începe formarea segmentului inferior
b. În ultimele trei luni, din istm începe formarea segmentului inferior
c. Lungimea segmentului inferior la termen este de 15-20 cm
d. Lungimea segmentului inferior la termen este de 10-12 cm
e. Grosimea segmentului inferior la termen este de 2 -3 cm
R: b,d

66. Colul uterin suferă următoarele modificări în sarcină cu excepţia:


a. Consistenţa colului uterin scade în sarcină
b. Consistenţa colului uterin creşte în sarcină
c. Secreţia glandelor endocervicale creşte
d. Secreţia glandelor endocervicale scade
e. Stratul mijlociu este alcătuit dintr-o reţea de fibre musculare în formă de 8, care ajută hemostza
la naştere
R: b, d

67. Următoarele afirmaţii reprezintă modificări ale ovarelor în sarcină.


a. Corpul gestativ funcţionează douăsprezece săptămâni
b. Corpul gestativ funcţionează două luni
c. Corpul gestativ funcţionează până la termen
d. Ovulaţia şi maturarea foliculilor este blocată din al doilea trimestru de sarcină
e. O dată cu dispariţia corpului gestativ reîncepe maturarea foliculilor şi ovulaţia
R: a

347
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

68. Corpul gestativ funcţionează sub influenţa următorilor hormoni:


a. Estrogenii
b. Progesteronul
c. HCG (gonadotrofina corionică umană)
d. HPL (hormonul lactogen placentar)
e. LH, FSH
R: c

69. Modificările vaginului în sarcină sunt următoarele:


a. Mucoasa devine violacee
b. Mucoasa devine roşu aprins
c. Mucoasa devine roz strălucitor
d. pH-ul vaginal este acid 3,5-5
e. pH-ul vaginal este uşor acid 6-7
R: a, d

70. Modificările sânilor în sarcină sunt următoarele:


a. Tensiunea mamară apare din al doilea trimestru de sarcină
b. Sânii îşi dublează volumul până la sfârşitul sarcinii
c. Sânii îşi dublează volumul după al doilea trimestru de sarcină
d. Din primul trimestru de sarcină apare vizibilă reţeaua arterială mamară
e. Din primul trimestru de sarcină apare vizibilă reţeaua venoasă mamară
R: b,e

71. În trimestrul întâi de sarcină sistemului nervos suferă următoarle modificări, cu excepţia:
a. Labilitate psihică
b. Somnolenţă
c. Modificări ale gustului
d. Modificări ale mirosului
e. Stare euforică
R: e

72. Sistemul endocrin al gravidei suferă următoarle modificări în sarcină:


a. Lobul hipofizar anterior este intens activ
b. Creşte secreţia de oxitocină şi vasopresiunea din lobul hipofizar anterior
c. Lobul hipofizar posterior este intens activ
d. Tiroxina creşte în sarcină
e. Tiroxina scade în sarcină
R: a, c, d

73. Modificările tegumentare în sarcină pot fi de următorele tipuri, cu excepţia:


a. Hiperpigmentare
b. Vergeturi la nivelul feţei şi perineului
c. Cloasma la nivelul feţei
d. Vergeturi la nivelul sânilor
e. Vergeturi la nivelul abdomenului şi copaselor
348
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

R: b

74. Modificări osteoarticulare si musculare în sarcină pot fi următoarele, cu excepţia:


a. Creşterea mobilităţii articulaţiilor bazinului
b. „relaxarea” dureroasă a articulaţiilor
c. „diastaza” muşchilor drepţi abdominali
d. Scăderea mobilităţii articulaţiilor bazinului
e. „sinostoza” muşchilor drepţi abdominali
R: c,d,e

75. În sarcină se produc următoarele modificări ale aparatului respirator:


a. Scade ventilaţia pulmonară pe minut
b. Coboară diafragmul
c. Creşte amplitudinea respiraţiilor
d. Scade frecvenţa respiraţiei
e. Scade amplitudinea respiraţiilor
R:c

76. Aparatul cardio-vascular suportă următoarele modificări fiziologice în sarcină:


a. Inima este coborâtă şi suferă o uşoară rotaţie
b. Apare „şocul de postură” în decubitul lateral stang în luna a noua la 10% din gravide
c. Debitul cardiac creşte în sarcină şi scade în travaliu
d. Inima se hipertrofiază şi se dilată
e. Presiunea venoasă scade datorită compresiunii prin uterul gravid a venelor cave şi pelvine
R: d

77. Următoarele modificări hematologice apar în sarcină.


a. Scade fibrinogenul
b. Leucocitele cresc în sarcină şi scad la naştere
c. Scad trombocitele
d. Valorile normale ale Hb sunt peste 11g/dl
e. Valorile normale ale Hb sunt peste 12g/dl
R: d

78. Semnele de probabilitate în sarcina din trimestrul I sunt următoarele:


a. Amenoreea
b. Creşterea în volum a sânilor
c. Modificările de contractilitate uterină
d. Pozitivarea testului de sarcină
e. Vizualizarea echografică a embrionului
R: c,d

79. Modificări metabolice în sarcină.


a. Greutatea creşte cu circa 15-20kg
b. Greutatea creşte cu circa 12-15 kg
c. Greutatea creşte cu circa 9-12 kg
349
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

d. Se produce retenţie de Na şi apă în lichidul interstiţial


e. Retenţia de apă conduce la varice în jumătatea inferioară a corpului
R: c,d

80. Semnele de prezumţie în sarcina de trimestru I pot fi următoarele:


a. Semne echografice
b. Pozitivarea testului de sarcină
c. Modificările consistenţă şi dimensiuni ale colului uterin
d. Modificările de coloraţie ale colului uterin
e. Creşterea în dimensiuni a uterului
R: d

81. Modificările aparatului digestiv în sarcină pot fi următoarele.


a. Stomacul este deplasat posterior la termen
b. Constipaţie
c. Diaree
d. Hipotonia vezicii biliare
e. Scăderea secreţiei salivare
R: b, d

82. Semnele de certitudine în sarcina din trimestrul I pot fi următoarele.


a. Pozitivarea testului de sarcină
b. Amenoreea
c. Modificările de consistenţă şi mărime a uetrului
d. Modificările de contractilitate uterină
e. Vizualizarea echografică a embrionului
R: e

83. Semnele de certitudine în sarcina din trimestrul II pot fi următoarele .


a. Balotarea fetală
b. Percepţia mişcărilor active fetale de catre examinata
c. Detectarea bătăilor cordului fetal
d. Vizualizarea echografică a sarcinii
e. Testul de sarcină franc pozitiv
R: b,c,d

84. Semnele de probabilitate în sarcina din trimestrul II pot fi următoarele, cu excepţia:


a. Vergeturile abdominale
b. Balotarea fetală
c. Modificările dimensionale şi de consistenţă ale colului uterin
d. Modificări de contractilitate uterină
e. Mărirea de volum a abdomenului
R: a, e

85. Diagnosticul de certitudine în sarcina din trimestrul III poate fi obţinut prin.
a. Balotarea fetală
350
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

b. Palparea de către cadrul medical a mişcărilor fetale active


c. Echografia
d. Auscultaţia bătăilor cordului fetal
e. Radiografia
R: b,c,d,e

86. Printre obiectivele consultaţiei prenatale se numără:


a. Reducerea riscului matern şi fetal perinatal
b. Recunoaşterea precoce a patologiei, a anomaliilor şi complicaţiilor
c. Pregătirea fătului în vederea travaliului
d. Pregătirea psihosomatică a gravidei
e. Pregătirea bazinului osos şi moale pentru naştere
R: a,b,d

87. La examenul clinic al primei consultaţii prenatale se va realiza:


a. Numai examenul clinic pe aparate şi sisteme, urmând ca până la sfârşitul sarcinii să fie efectuat
şi examenul local obstetrical
b. Atât examenul clinic general pe aparate şi sisteme, cât şi examenul local obstetrical
c. Stabilirea vârstei gestaţionale
d. Calcularea datei probabile a naşterii
e. Evaluarea stării psihice şi afective a gravidei
R: b,c,d,e

88. Printre investigaţiile paraclinice obligatorii prescrise la prima consultaţie prenatală se numără
următoarele, cu excepţia:
a. Examenul secreţiei vaginale
b. Examenul sumar de urină
c. Glicemie
d. Lipidogramă
e. Examen citotumoral Babeş-Papanicolaou
R:d

89. Bifaţi examenele paraclinice de rutină care trebuie repetate în trimestrul III de sarcină:
a. Examenul sumar de urină
b. Hemoglobină, hematocrit
c. Grup, Rh
d. Examen bacteriologic al secreţiei vaginale
e. Examen citotumoral Babeş-Papanicolaou
R: a,b,d

90. În sarcină se efectuează următoarele vaccinări:


a. Secundiparele se vaccinează antitetanic numai dacă au trecut mai mult de 10 ani de la ultima
revaccinare
b. Gravidele nevaccinate se vaccinează la prima sarcină cu două doze de vaccin tetanic (VTA) sau
bivaccin diftero-tetanic (DT) în săptămâna 34 şi 38 de amenoree

351
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

c. Gravidele nevaccinate se vaccinează la prima sarcină cu două doze de vaccin tetanic (VTA) sau
bivaccin diftero-tetanic (DT) în săptămâna 10-14 şi 37-40 de amenoree
d. Gravidele primipare vaccinate se revaccinează cu o doză de VTA/DT la 34 de săpămâni de
amenoree
e. Gravidele nu se vaccinează în timpul sarcinii cu VTA/DT datorită datorită riscului de afectare
fetală
R: a, b, d

91. Următoarele principii referitoare la vitaminoterapia din timpul sarcinii sunt corecte:
a. Se face profilaxia rahitismului copilului cu vitamina D2 sau D3 din trimestrul II de sarcină
b. Se face profilaxia rahitismului copilului cu vitamina D2 sau D3 din trimestrul III de sarcină
c. Doza de vitamina D2/D3 administrată este de 500ui/zi per os în anotimpul însorit
d. Doza de vitamina D2/D3 administrată este de 1000ui/zi per os iarna
e. Doza de vitamina D2/D3 administrată este de 5000ui/zi per os iarna
R: b, c, d

92. Care din următoarele situaţii prezente la o gravida nu reprezintă riscuri prin circumstanţe psiho-
sociale?
a. Sarcina nedorită
b. Cu domiciliul în zone greu accesibile
c. Vârsta peste 30 de ani
d. Nivel economic scăzut
e. Igienă deficitară
R: c

93. Bifaţi situaţiile de risc obstetrical prin factorii generali.


a. Vârsta sub 18 ani
b. Vârsta peste 30 de ani
c. Multipare cu peste 4 naşteri
d. Înălţimea sub 145 cm
e. Volum cardiac redus
R: a,d

94. Care dintre gravidele următoare nu comportă risc prin patologie ginecologico-obstetricală
anterioară?
a. Gravide cu operaţii plastice pe sfera genitală
b. Gravide cu preeclampsie la sarcina anterioară
c. Gravide cu un avort spontan în antecedente
d. Gravide cu naşteri premature în antecedente
e. Gravide care au născut anterior prin operaţie cezariană
R: c

95. Necesarul de principii alimentare în vederea asigurăriii unui aport caloric adecvat gravidei este
următorul:.
a. 300 - 350 g de lipide/zi
b. 300 – 350 g de glucide/zi
352
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

c. 300 -350 g de proteine/zi


d. 50 - 60g de proteine/zi
e. 200 g de lipide/zi
R: b
96. Necesarul de Fe, Ca în vederea asigurăriii unui aport adecvat la o gravidă este următorul:
a. Este necesar un consum suplimentar zilnic de aproximativ. 1g de Fe
b. Este necesar un consum suplimentar zilnic de aproximativ 30-60 mg de Fe/zi
c. Este necesar un consum suplimentar zilnic de aproximativ 1g de Ca/zi
d. Este necesar un consum suplimentar zilnic de aproximativ 30-60mg Ca/zi
e. Necesarul de Ca în sarcină poate fi acoperit din consunul zilnic de lapte de 1l de lapte
de vacă
R: a, c, e

97. Alimentaţia în travaliu şi alăptare trebuie să respecte următoarele principii:


a. În travaliu, parturientei i se recomandă ingestia de lichide puternic zaharate pentru acoperirea
nevoilor energetice folosite în travaliu
b. În alăptare, lehuza necesită un aport caloric crescut cu 500 calorii/zi
c. În alăptare, lehuza necesită un aport caloric crescut cu 1000 calorii/zi
d. În travaliu se preferă aportul digestiv în locul perfuziilor in primele ore de travaliu
e. În travaliu se preferă perfuziile cu glucoza 33% in scop energetic
R: c, d, e

98. Îngrijirea dinţilor şi combaterea constipaţiei în sarcină:


a. Tratamentul stomatologic este contraindicat pe perioada sarcinii
b. În caz de constipaţie, gravidei i se recomandă ingestia de lichide puternic zaharate
c. În caz de constipaţie, se administrează alimente bogate în celuloză
d. În caz de constipaţie, se administrează alimente bogate în Fe
e. În caz de constipaţie, se administrează ulei de ricin
R: c

99. Igiena sânilor, comportamentul sexual şi irigaţiile vaginale trebuie să respecte următoarele reguli
în sarcină .
a. Irigaţiile vaginale se recomandă în vaginitele cronice
b. Activitatea sexuală rămâne normală în trimestrele II şi III de sarcină
c. Activitatea sexuală trebuie diminuată pe toată perioada sarcinii
d. Se recomandă abstinenţă sexuală în lunile 8-9
e. Pregătirea sânilor pentru alăptare este demarată din primele zile de lehuzie
R: d

100. Baia generală şi igiena vestimentară trebuie să respecte următoarele reguli în sarcină:
a. Se recomandă baia generală în locul duşului
b. Este interzisă centura în orice situaţie
c. Este interzis sutienul cu excepţia primului trimestru
d. este recomandat sutienul pentru mentinera sanilor
e. Este interzisă încălţămintea cu toc înalt
R: d,e
353
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

101. Următoarele medicamente sunt permise în sarcină


a. toate progestativele de sinteza
b. Androgeni
c. Antibiotice: tetracicline
d. Antibiotice: betalactamine
e. Citostatice
R: d

102. Fătul la termen are următorii parametrii morfologici:


a. Greutatea medie 3200-3300 g
b. Greutate cu limite între 2800-3500 g
c. Lanugo prezent pe picioare şi pe piept, care cade în primele săptămâni
d. Lanugo prezent dorsal şi pe frunte
e. Unghiile nu acoperă în totalitate buricele degetelor
R: a,b, d

103. Următoarele reflexe sunt întâlnite la nou-născutul la termen:


a. Reflexul de tuse
b. Reflexul de strănut
c. Reflexul Moro
d. Reflexul Monroe
e. Reflexul de mers
R: a,c,e

104. Strâmtoarea superioară a bazinului are următoarele diametre:


a. Diametrul antero-posterior promontoretropubian de 11,5- 11,8 cm
b. Diametrul antero-posterior promontoretropubian de 10,5- 10,8 cm
c. Diametrul oblic drept de 13 cm
d. Diametrul transversal anatomic (mediu) de 13cm
e. Diametrul oblic stâng de 11 cm
R: b

105. Strâmtoarea inferioară a bazinului are următoarele diametre:


a. Diametrul antero-posterior subcocci-subpubian de 10,5 cm
b. Diametrul antero-posterior subsacru-subpubian obţinut prin luxarea posterioară a coccisului ce
măsoară 13 - 14 cm
c. Diametrul transversal, bischiatic, de 10,5 cm
d. Diametrele oblice sunt egale, evaluate la 13 cm
e. Diametrul biischiatic de 11 cm
R: b,e

106. La pelvimetria externă se descriu urmatoarele diamtre normale::


a. Diametrul bispinos de 24cm
b. Diametrul bitrohanterian de 32cm
c. Diametrul bicret de 24cm
354
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

d. Diametrul bischiatic de 11cm


e. Diametrul antero-posterior de 20cm
R: a,b,e

107. Punctul de reper în prezentaţia craniană flectată este:


a. Occiputul
b. Nasul
c. Fruntea
d. Mentonul
e. Sutura lamdoidă
R: a

108. Punctul de reper în prezentaţia frontală este:


a. Occiputul
b. Nasul
c. Fruntea
d. Mentonul
e. Sutura sagitală
R: b

109. Punctul de reper în prezentaţia craniană bregmatică este:


a. Occiputul
b. Nasul
c. Bregma
d. Mentonul
e. Sutura metopică
R: c

110. Punctul de reper în prezentaţia facială este:


a. Occiputul
b. Nasul
c. Fruntea
d. Mentonul
e. Orbitele
R: d

111. Diametrul de angajare în prezentaţia craniana flectată este de:


a. 9,5 cm
b. 13 cm
c. 12 cm
d. 10,5 cm
e. 11 cm
R: d

112. Diametrul de angajare în prezentaţia frontală este de:


a. 10,5 cm
355
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

b. 13 cm
c. 12 cm
d. 9,5 cm
e. 11 cm
R: c

113. Diametrul de angajare în prezentaţia facială este de:


a. 10,5 cm
b. 13 cm
c. 12 cm
d. 9,5 cm
e. 11 cm
R: d

114. Prezentaţia pelviană completă prezintă următoarele caracteristici:


a. Coapsele flectate pe abdomen şi gambele în extensie pe coapse
b. Coapsele flectate pe abdomen şi gambele flectate pe coapse
c. Coapsele în extensie şi gambele flectate pe coapse
d. Gambele şi coapsele în extensie
e. Diametrul de angajare este de 9 cm
R: b

115. Prezentaţia pelviană decompletă, modul feselor prezintă următoarele caracteristici:


a. Coapsele flectate pe abdomen şi gambele în extensie pe coapse
b. Coapsele flectate pe abdomen şi gambele flectate pe coapse
c. Coapsele în extensie şi gambele flectate pe coapse
d. Gambele şi coapsele în extensie
e. Diametrul de angajare este de 9 cm
R: a,e

116. Bifaţi semnele premonitorii ale travaliului:


a. Creşterea fundului uterin cu 3-4 cm
b. Coborârea fundului uterin cu 3-4 cm
c. Contracţii uterine dureroase cu caracter diurn ce dispar nocturn
d. Contracţii uterine dureroase cu caracter nocturn ce dispar ziua
e. Stergerea si dilatarea colului pana la 5 cm
R: b,d

117. Bifaţi semnele definitorii ale travaliului:


a. Contracţii uterine dureroase cu ritm de două la 10 minute, cu durata de peste 15-20 secunde şi
intensitatea de 15-20 mmHg
b. Ştergerea şi dilatarea colului uterin peste 1 cm
c. Contracţii uterine dureroase cu ritm de 2 la 10 minute, cu durata de peste 10 secunde şi
intensitatea de 10 mmHg
d. Ştergerea şi dilatarea colului uterin peste 2 cm

356
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

e. Contracţii uterine dureroase cu ritm de 3 la 10 minute, cu durata de peste 20-30 secunde şi


intensitatea de 20-30 mmHg
R: a,e

118. Marcaţi care este perioada a doua a naşterii:


a. Ştergerea colului uterin
b. Expulzia anexelor fetale
c. Dilatarea colului
d. Expulzia fătului
e. Consolidarea hemostazei
R:d

119. Pregătirea parturientei pentru naşterea pe cale vaginală include:


a. Evacuarea vezicii urinare
b. Evacuarea rectului
c. Evacuarea stomacului
d. Toaleta organelor genitale externe
e. Recoltarea unor analize: grup sangvin +Rh, hemoleucograma, VDRL, glicemie, uree, creatinină,
examen secreţie vaginală
R: a,b,d, e
120. Tonusul bazal uterin, intre contracţii, are valori măsurate tokografic de:
a. 10-20 mmHg
b. 20-30 mmHg
c. 5-8 mmHg
d. 50-60 mmHg
e. 0 mmHg
R: c

121. Bifaţi substantele medicamentoase care nu intră în alcătuirea unei perfuzii ocitocice:
a. Oxitocin
b. ergomet
c. Glucoză 5%
d. solutie Ringer
e. Scobutil
R: b,d

122. Întreruperea perfuziei ocitocice se face în următoarele circumstanţe:


a. contracţiile uterine se normalizeată
b. pacienta acuză contracţii uterine dureroase
c. contractii uterine slabe
d. BCF = 128/min
e. hipertonie uterina
R: e

123. Următoarele afirmaţii despre dilataţia colului uterin sunt false:


a. La primipare se dilată mai întâi orificiul intern
357
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

b. La primipare se dilată mai întâi orificiul extern


c. La multipare se dilată ambele orificii odată
d. Orificiul uterin este dilatat complet atunci când ajunge la 10,5 cm dilataţie
e. Orificiul uterin este dilatat complet atunci când nu se mai simt margimile orificiului extern la
tuşeul vaginal
R: b

124. Între cauzele dilataţiei lente şi staţionare se numără:


a. Tulburări de dinamică uterină în minus
b. Membrane rezistente
c. Col fibros, nedilatabil
d. incompetenta cervico-istmica
e. Col spastic
R: a,b,c,e

125. Următoarele afirmaţii despre ruperea membranelor sunt corecte:


a. Ruperea precoce a membranelor se produce înaintea declanşării travaliului
b. Normal, membranele se rup spontan la dilataţie de 4-5 cm
c. Normal, membranele se rup spontan la dilataţie de 5-6 cm
d. Normal, membranele se rup spontan la dilataţie peste 7 cm
e. La primipare, membranele se pot rupe artificial la o dilataţie de 4-5 cm, pentru scurtarea
perioadei de dilataţie
R: d

126. Durata primei perioade a naşterii la primipare este de:


a. Sub 4 ore
b. 4-6 ore
c. 6-8 ore
d. 8-10 ore
e. 10-12 ore
R: d

127. Primei perioade a naşterii îi corespund următorii timpi ai naşterii:


a. Angajarea
b. Angajarea şi coborâreaîn treimea superioară
c. Angajarea şi coborâreaîn treimea inferioară
d. Angajarea, coborârea şi degajarea
e. Coborârea şi degajarea
R: c

128. Diagnosticul de craniu angajat se pune la tuşeul vaginal, astfel:


a. Se intră cu greutate între prezentaţie şi sacrum cu trei degete
b. Se intră cu greutate între prezentaţie şi sacrum cu două degete
c. Se intră cu greutate între prezentaţie şi sacrum cu un deget
d. Prezentaţia este fixă şi nu se mai deplasează
e. Prezentaţia se afla la orifciul vulvar
358
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

R: b,d

129. Când craniul fetal este coborât în excavaţia pelvină, auscultaţia bătăilor cordului fetal se face:
a. Pe linia spino-ombilicală
b. numai cu cardiotocodraful
c. Latero-ombilical
d. Suprasimfizar
e. Nu este posibilă auscultaţia BCF
R: d

130. Diagnosticul de expulzie fetală este dat de :


a. Apariţia senzaţiei de vărsătură
b. Apariţia senzaţiei de defecaţie
c. Agitaţia neuro-psihică
d. tahicardie fetala
e. Ruptura membranelor amnio-coriale
R: b

131. Fenomenele importante urmărite în progresiunea travaliului aflat în perioada a doua a naşterii
sunt:
a. Dinamica uterină
b. Amplificarea senzaţiei de screamăt
c. Dilatarea orificiului uterin
d. Dilatarea perineului
e. Dilatarea orificiului vulvar
R: a,d,e

132. Durata perioadei a doua a naşterii nu trebuie să depăşească:


a. 15 minute
b. 30 minute
c. 45 minute
d. 60 minute
e. Nu există o limită de timp, dacă bătăile cordului fetal se menţin în limite normale
R: b

133. Complicaţiile potenţiale ale fătului în cazul prelungirii expulziei, pot fi:
a. Eliminarea de meconiu
b. Hemoragii meningo-cerebrale
c. Suferinţă fetală cronică
d. apgar mic la nastere
e. Necroze, escare de decubit
R: b,d

134. Extragerea manuală a placentei este indicată în următoarele situaţii:


a. retentie de placenta peste 30 min
b. dupa perineotomie profilactica
359
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

c. dupa aplicatie de forceps


d. Sângerare peste 300 ml în delivrenţă
e. Sângerare peste 50 ml în delivrenţă
R: a,c,d

135. Hemoragiile din timpul delivrenţei pot avea următoarele cauze:


a. Aderenţă patologică a a placentei
b. Apoplexia utero-placentară
c. Hipertonia uterină
d. Rupturi ale colului uterin
e. hipotonie uterina
R: a,b,d,e

136. În perioada de delivrenţă, când placenta se dezlipeste şi coboara în canalul segmento-cervico-


vaginal, situaţia uterului şi cordonului ombilical este următoarea:
a. Corpul uterin este coborât sub cicatricea ombilicală
b. Corpul uterin este ascensionat deasupra cicatricii ombilicale
c. Cordonul ombilical coboară uşor prin orificiul vulvar
d. Segmentul inferior este pliat
e. Segmentul inferior este destins
R: b,c,e

137. Punctul de reper în prezentaţia craniană flectată este:


a. Occiputul
b. Sinciputul
c. Bregma
d. Fruntea
e. Sutura lambdoidă
R: a

138. Diametrul de angajare în prezentaţia craniană flectată este:


a. Diametrul occipito-frontal de 12 cm
b. Diametrul suboccipito-frontal de 10,5 cm
c. Diametrul submento-bregmatic de 9,5 cm
d. Diametrul mento-sincipital de 13 cm
e. Diametrul suboccipito-frontal de 11 cm
R: b

139. Diametrul de angajare în prezentaţia frontală este:


a. Diametrul occipito-frontal de 12 cm
b. Diametrul suboccipito-frontal de 10,5 cm
c. Diametrul submento-bregmatic de 9,5 cm
d. Diametrul maxilosincipital de 12 cm
e. Diametrul occipito-mentonier de 13 cm
R: d

360
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

140. Diametrul de angajare în prezentaţia bregmatică este:


a. Diametrul occipito-frontal de 12 cm
b. Diametrul suboccipito-frontal de 10,5 cm
c. Diametrul submento-bregmatic de 9,5 cm
d. nu exista mecanism de nastere in prezentatia bregmatica
e. Diametrul occipito-mentonier de 13 cm
R: d

141. Diametrul de angajare în prezentaţia facială este:


a. Diametrul occipito-frontal de 12 cm
b. Diametrul suboccipito-frontal de 10,5 cm
c. Diametrul submento-bregmatic de 9,5 cm
d. Diametrul mento-sincipital de 13 cm
e. Diametrul fronto-mentonier de 9,5 cm
R: c

142. In prezentatia faciala:


a. bataile cordului fetal se percep sub ombilic in dreapta sau in stanga liniei -mediane, in
partea in care se gaseste toracele fetal;
b. bataile cordului fetal se percep paraombilical;
c. la inspectie, uterul este dezvoltat in sens transversal;
d. diagnosticul diferential se face cu prezentatia frontala;
e. operatia cezariana este o optiune terapeutica.
R a,d,e

143. In prezentatia frontala:


a. la inspectie se evidentiaza un uter cu axul mare transversal;
b. capul fetal are o pozitie moderat deflectata, iar in aria stramtorii superioare se prezinta
fruntea;
c. nasterea fatului se produce pe cale naturala, operatia cezariana nefiind o optiune
terapeutica;
d. prognosticul este bun,la nasterea pe cai naturale atat pentru mama cat si pentru fat;
e. diagnosticul diferential e face cu prezentatia transversa.
R b,

144. Mecanismul de nastere in prezentatia pelvina presupune:


a. coborarea se face cu o rotatie interna a soldului anterior la simfiza;
b. angajarea se face cu un timp complementar, tasareain prezenatiile complete;
c. coborarea se face cu o rotatie interna externa
d. imediat dupa nasterea umerilor, urmeaza nasterea pelvisului;
degajarea se face cu o rotatie externa de 90 de grade.
R a,b

145. In prezentatia pelvina, conduita este urmatoarea:


a. in cursul sarcinii se poate incerca o versiune externa;
b. in cursul travaliului nasterea se produce de cele mai multe ori prin operatia cezariana
361
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

la primipare
c. in cursul travavliului, nasterea nu se poate produce pe cale naturala;
d. cezariana este indicata daca nasterea pe cai naturale se anunta a fi dificila
e. in cursul sarcinii se poate incerca o versiune interna.
R a,b,d

146. Dintre proprietatile muschiului uterin nu face parte:


a. excitabilitatea
b. conductibilitatea
c. contractilitatea
d. elasticitatea
e. automatismul.
R e,

147. Maturarea colului:


a. are loc cu cateva zile inainte de debutul travaliului;
b. colul devine moale, scurtat, centrat;
c. colul devine dur, se alungeste, situat posterior;
d. nu se produce in timpul sarcinii;
e. precede dilatarea colului.
R a, b, e

148. Perioadele nasterii sunt urmatoarele:


a. perioada de stergere si dilatatie a colului;
b. perioada de lehuzie imediata;
c. perioada de nidatie;
d. perioada de expulzie a anexelor;
e. perioada de expulzie a fatului.
R a, b, d,

149. Urmatoarele afirmatii sunt adevarate:


a. nasterea normala reprezinta eliminarea fatului si anexelor pe cai naturale, fara
complicatii materne sau fetale;
b. nasterea prematura reprezinta intreruperea evolutiei sarcinii inainte ca fatul sa ajunga
la termen
c. termenul de nastere prematura se foloseste pentru intreruperea sarcinii intre 28-37 de
saptamani de gestatie;
d. termenul de nastere prematura se foloseste pentru intreruperea sarcinii intre 21-28 de
saptamani de gestatie;
e. termenul de nastere prematura se foloseste pentru intreruperea sarcinii intre 38-42 de
saptamani de gestatie.
R a, b, c

150. In prezentatia craniana OISA:


a. fatul se prezinta la stramtoarea superioara cu cu diametrul occipito-frontal;
b. punctul fix de pe prezentatie este mentonul;
362
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

c. punctul fix de pe prezentatie este bregma;


d. fatul se prezinta la stramtoarea superioara cu diametrul suboccipito-bregmatic;
e. diametrul de angajare este de 13,5 cm.
Ra

151. Urmatorii parametri urmaresc in cadrul perioadei I a nasterii, cu exceptia:


a. Starea generală a pacientei
b. temperatura;
c. pulsul;
d. se urmareste scaunul
e. se urmareste respiratia.
Rd

152. In perioada I a nasterii se urmaresc urmatorii parametri:


a. astarea parturientei;
b. starea lehuzei;
c. starea nou nascutului;
d. expulzia placentei;
e. sectionarea cordonului ombilical.
Ra

153. In perioada I a nasterii se urmăreşte:


a. Progresia dilatatiei colului uterin care se face la 3-4 ore;
b. membranele care trebuie rupte spontan de obicei inaintea inceperii travaliului ;
c. daca dilatatia este aproape completa, membranele nu se rup artificial ;
d. durata acesteia care trebuie sa depaseasca 12 ore la primipare ;
e. durata acesteia care trebuie sa depaseasca 7-8 ore la multipare.
Ra

154. Perioada de expulzie :


a. incepe la o dilatatie de 6-7 centimetri ;
b. incepe la o dilatatie de 8-9 centimetri ;
c. colul este complet dilatat si prezentatia este coborata pe planseul pelvin ;
d. se caracterizeaza prin faptul ca parturienta este complet relaxata ;
e. contractiile sunt rare.
Rc

155. Perioada a treia a nasterii se caracterizeaza prin :


a. se termina prin expulzia fatului ;
b. incepe dupa expulzia fatului ;
c. expulzia placentei si a membranelor ;
d. uterul este complet relaxat ;
e. parturienta este agitata, anxioasa.
R b,c

156. In cadrul mecanismului de nastere in prezentatie craniana OISA angajarea:


363
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

a. este efectuata cand cicumferinta care trece prin extremitatile diametrului fronto
suboccipital trece de conturul stramtorii superioare;
b. de obicei, se face în diametrul oblic stâng;
c. de obicei angajarea se face în diamterul antero posterior;
d. se face cu doi timpi complementari : orientarea si flexiunea ;
e. se face fara timpi complementari.
R a,c,d

157. In cadrul mecanismului de nastere in prezentatie craniana OISA, coborârea:


a. reprezinta parcurgerea distantei de la stramtoarea superioara la stramtoarea inferioara
de catre prezentatie ;
b. se face cu un timp complementar, rotatia interna şi deflexiunea moderată;
c. se face cu doi timpi complementari, orientarea si flexiunea ;
d. prin rotatie intrapelvina, diametrul suboccipitofrontal se orienteaza in diametrul
transvers al excavatiei ;
e. prin rotatie pelvina, occiputul se orienteaza spre simfiza pubiana.
R a, b, e

158. In cadrul mecanismului de nastere in prezentatie craniana OISA la degajare:


a. Subocciputul se fixează la marginea inferioara a simfizei pubiene ;
b. fruntea trece prin fata sacrului printr-o miscare de deflexiune ;
c. diametrul suboccipito-frontal se gaseste orientat in directia diametrului subsacro-
subpubian ;
d. perineul nu bombeaza iar fanta vulvara nu se deschide ;
e. examenul vaginal arata ca prezentatia se gaseste pe planseul pelvin.
R a, b, c, e

159. Mecanismul de nastere al umerilor in prezentatia craniana OISA :


a. angajarea umerilor se face pe diametrul oblic drept;
b. angajarea umerilor se face pe diametrul oblic stang ;
c. coborarea umerilor se face cu o rotaţie interna de 45 de grade ;
d. coborarea umerilor se face cu o rotaţie externa de 45 de grade ;
e. degajarea umerilor se face sinclitic, ambii umeri coborand in acelasi timp.
R a, c

160. Dinamica uterina din perioada I a nasterii se caracterizeaza:


a. contractiile uterine apar la 2-3 minute la inceputul dilatatiei si la 5-6 minute la sfarsitul
dilatatiei ;
b. contractiile uterine apar la 5 minute la inceputul dilatatiei si la 2minute la sfarsitul
dilatatiei ;
c. durata contractiilor nu trebuie se depaseasca 40-60 de secunde ;
d. durata contractiilor trebuie se depaseasca 20-30 de secunde ;
e. este apreciata palpator sau este monitorizata.
R a, c, e

161. In perioda I a nasterii, dilatatia colului uterin :


364
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

a. se poate aprecia prin tact vaginal sau prin tact rectal ;


b. nu este indicat tactul rectal ;
c. se apreciază prin pelvimetrie externă
d. se urmareste la un interval de 3-4 ore ;
e. se urmareste la un interval de 6-8 ore.
R a, d

162. In cadrul perioadei I a nasterii :


a. ruperea spontana a membranelor se face de obicei la o dilatatie de 6-7 cm;
b. prezentatia se angajaza, coboara si roteaza ;
c. durata acestei perioade nu trebuie sa depaseasca 12 ore la primipare ;
d. durata acestei perioade trebuie sa depaseasca 12 ore la primipare ;
e. durata acestei perioade nu depaseşte 2 ore la multipare.
R a, b, c

163. In cadrul perioadei a doua a nasterii :


a. contractiile sunt puternice, se succed la un interval de 2 minute;
b. contractiile sunt rare;
c. creste distanta dintre anus si comisura vulvara posterioara ;
d. scade distanta dintre anus si coccis;
e. se dilata inelul vulvar, prin care se vede scalpul.
R a, c, e

164. In cadrul perioadei a doua a nasterii :


a. se completeaza coborarea si se produce degajarea din canalul dur si canalul moale;
b. durata acesteia nu trebuie sa depaseasca 1/2 ora ;
c. durata ei este cuprinsa de obicei intre 4 si 6 ore ;
d. cand rotarea se face anterior, occiputul se gaseste suprasimfizar ;
e. la degajare, occiputul se gaseste subsimfiza pubiană.
R a, b, e

165. Perioada a treia a nasterii :


a. incepe imediat dupa expulzia placentei si a membranelor ;
b. incepe imediat dupa expulzia fatului si se termina odata cu expulzia placentei si a
membranelor;
c. parturienta este calma si linistita ;
d. parturienta nu acuza nici o durere, este ‘repausul fiziologic’ ;
e. in mod normal, in aceata perioada, parturienta pierde sange în cantitate fiziologică
până la 300 ml.
R b, c, d, e

166. Care sunt semnele de deylipire a placentei ?:


a. consta in impingerea uterului transabdominal, deasupra simfizei ;
b. consta in apasarea fundului uterin, pentru ajutarea expulziei placentei ;
c. daca placenta nu s-a decolat, cordonul se retrage in vagin ;
d. daca placenta s-a decolat, cordonul coboară uşor din vagin
365
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

e. este asemanatoare manevrei Crede.


R a, d

167. Dupa delivrare:


a. se examineaza placenta pentru a se verifica integritatea ei;
b. se examineaza fata fetala a placentei;
c. se examineaza fata materna a placentei;
d. parturienta nu trebuie sa piarda mai mult de 600 ml de sange ;
e. parturienta poate pierde in mod normal pana la 1500 de ml de sange.
R a,b,c

168. Perioada a treia a nasterii:


a. dureaza in medie 2-3 ore;
b. dureaza in medie până la 30 de minute;
c. se caracterizeaza prin coborarea craniului fetal pana la nivelul stramtorii inferioare;
d. se caracterizeaza prin starea de agitatie a pacientei
e. daca dupa 30 de minute nu se produce decolarea si expulzia placentei, este nevoie de o
extragere manuală de placentă
R b, e

169. Lehuzia fiziologica:


a. se defineste ca perioada de timp dupa nastere in cursul careia organismul matern isi
revine la starea morfo-fiziologica premergatoare sarcinii;
b. se intinde pe o perioada de aproximativ un an;
c. lehuzia imediata cuprinde primele 56 ore dupa perioada a 4-a a nasterii;
d. lehuzia propriu-zisa se intinde intre zilele 12-24 dupa nastere;
e. se intinde pe parcursul a 42 de zile
R. a., e

170. Modificarile organelor genitale in lehuzie:


a. dupa expulzarea placentei, fundul uterin se gaseste deasupra ombilicului;
b. zilnic, uterul isi reduce dimensiunile cu 1-2 cm.;
c. la 10-15 zile post-partum, colul este inca deschis;
d. vaginul, supradetins de prezentatie, nu mai poate reveni la dimensiuni apropiate de
cele dinainte de nastere;
e. vulva ramane beanta ulterior nasterii, mai multe luni.
R. b

171. In cadrul lehuziei:


a. in ziua a 2-a, fundul uterin se gaseste la nivelul cicatricii ombilicale;
b. uterul ajunge la dimensiuni normale in saptamanile 5-6;
c. lohiile sunt sangvinolente in primele 2-3 zile;
d. lohiile sunt seroase in primele 2-3 zile;
e. lohiile sunt seroase din ziua a 7-a
R. b,c,e.

366
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

172. In cadrul lehuziei fiziologice:


a. inchiderea colului se face in 6-7 zile;
b. vergeturile cutanate devin violacee dupa 1 an de la nastere;
c. hiperpigmentarea persista;
d. amenoreea fiziologica de alaptare este prezenta;
e. sanii devin turgescenti, durerosi la 2-3 zile de la nastere.
R. a,d,e.

173. Conduita in timpul lehuziei consta in:


a. uterul scade zilnic cu 5-6 cm.;;
b. se controleaza zilnic lohiile;
c. se verifica tranzitul intestinal;
d. se va urmari involutia uterului
e. spitalizarea lehuzei cu evolutie normala variaza intre 10-14 zile.
R b,c,d.

174. Intervenţiile nursing efectuate de moaşă la gravida cu sarcină multiplă în vedera ameliorării
anxietăţii, trebuie să cuprindă:
a. Moaşa are o discuţie realistă despre prognosticul şi efectele sarcinii multiple
b. Moaşa evită să informeze pacienta despre tulburările pe care le poate induce sarcina multiplă
gravidei, precum şi despre complicaţiile specifice ale sarcinii multiple
c. Moaşa încurajează gravida să discute sentimentele legate de sarcina multiplă
d. Moaşa limitează discuţiile cu gravida despre sentimentele legate de sarcina multiplă, pentru a nu
crea false speranţe
e. Moaşa pregăteşte gravida pentru naşterea gemenilor şi eventualele tratamente necesare nou-
născutului la nevoie
R: a,c,e

175. Bifaţi statusul obstetrical corect al gravidei secundigestă, primipară:


a. Are în antecedente o naştere şi două avorturi
b. Are în antecedente două naşteri şi un avort
c. Are în antecedente un avort şi prezintă actual o sarcină sub vârsta viabilităţii fetale
d. Are în antecedente un avort şi prezintă actual o sarcină peste 28 săptămâni
e. Are în antecedente două avorturi şi prezintă actual o sarcină peste 28 săptămâni
R: d

176. Pentru o gravidă la 29 de săptămâni care a născut de două ori, are o întrerupere a sarcinii la
cerere în luna a II-a şi un avort spontan la 26 de săptămâni, se foloseşte următoarea terminologie:
a. III gesta, V para
b. II gesta, III para
c. V gesta, II para
d. III gesta, II para
e. V gesta, III para
R: e

367
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

177. Pentru o gravidă la 26-27 de săptămâni care a născut un făt mort de 29 săptămâni , are o
întrerupere a sarcinii la cerere în luna a II-a şi un avort spontan la 25 de săptămâni, se foloseşte
următoarea terminologie:
a. I gesta, IV para
b. IV gesta, I para
c. II gesta, II para
d. IV gesta, II para
e. IV gesta, III para
R: b

178. Bifaţi data probabilă a naşterii corectă calculată la o gravidă la care ultima menstruaţie a durat
între 09 - 14 octombrie 2007:
a. 29 iulie 2008
b. 09 iulie 2008
c. 19 iulie 2008
d. 24 iulie 2008
e. 14 iulie 2008
R: c

179. Următoarele afirmaţii referitoare la uterul gravid în ultimele 2 săptămâni de sarcină sunt
adevărate:
a. Fundul uterin ascensionează secundar creşterii fetale, iar pereţii acestuia cresc în grosime pentru
o continenţă mai bună
b. Fundul uterin coboară uşor, iar pereţii acestuia se subţiază
c. Fundul uterin ascensionează, iar pereţii acestuia se subţiază
d. Fundul uterin ascensionează secundar creşterii fetale, iar pereţii acestuia nu suferă modificări de
grosime
e. Fundul uterin coboară uşor, iar pereţii acestuia mai târziu
R: b

180. Următoarele afirmaţii referitoare la funcţia ovariană în sarcină sunt adevărate:


a. Ovulaţia se răreşte pe perioada sacinii
b. Ovulaţia este suprimată pe perioada sarcinii
c. Corpul gestaţional funcţionează în primele 8-9 săptămâni, producând mai ales progesteron
d. Corpul gestaţional funcţionează pe toată perioada sarcinii, producând progesteron şi estrogeni în
acelaşi raport
e. Corpul gestaţional funcţionează în primele 28 săptămâni, producând mai ales estrogeni
R: b,c

181. Modificări normale ale sânilor în sarcină sunt următoarele:


a. Mameloanele se măresc, se depigmentează şi devin mai sensibile
b. Areolele mamare scad ca arie, dar se hiperpigmentează
c. Areola secundară conţine tuberculi Montgomery, care sunt glande sebacee hipertrofiate
d. Areola secundară conţine tuberculi Montgomery, care sunt glande sudoripare hipertrofiate
e. Areola secundară conţine tuberculi Montgomery, care sunt canale galactofore hipertrofiate, din
care, în trimestrul al II-lea, se exteriorizează colostru
368
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

R: d

182. Creşterea ponderală normală în sarcina normală la termen recunoaşte următoarele principii:
a. Câştigul ponderal este de circa 9 – 12kg
b. Placentă 400-600 grame
c. Ţesut mamar 400-600 grame
d. Volum sangvin 2000 grame
e. Uter 1000-1100 grame
R: a,b,e

183. Aparatul circulator în sarcină suferă următoarele modificări:


a. Inima îşi modifică poziţia
b. Frecvenţa cardiacă scade
c. Inima suferă un proces de hipertrofie
d. Tensiunea arterială scade mai ales în clinostatism dorsal
e. Tensiunea arterială scade mai ales în clinostatism lateral stâng
R: a,c,d

184. Aparatul respirator în sarcină suferă următoarele modificări:


a. Frecvenţa respiratorie creşte
b. Frecvenţa respiratorie scade
c. Modificările activităţii centrului respirator sunt induse de HCGşi HPL
d. Este indusă o alcaloză respiratorie moderată
e. Este indusă o acidoză respiratorie moderată
R: a,d

185. Ureterele se dilată în perioada sarcinii datorită:


a. Creşterii fluxului plasmatic renal şi filtrării glomerulare
b. Creşterii reabsorbţiei tubulare
c. Acţiunii progesteronului
d. Compresiunii mecanice determinate de uterul gravid, asupra ureterelor pe strâmtoarea superioară
e. Compresiunii mecanice determinate de prezentaţie la strâmtoarea superioară, împiedicând
drenajul sangvin şi limfatic de la baza vezicii urinare
R: c,d

186. Rolurile ecografiei în primul trimestru de sarcină sunt urmatoarele:


a. Aprecierea decolării oului
b. Aprecierea inserţiei placentare
c. Diagnosticul diferenţial cu sarcina ectopică
d. Diagnosticul de sarcină oprită în evoluţie
e. Aprecierea curbei de creştere ponderală a fătului
R: a,c,d

187. Examenul ecografic în primul trimestru de sarcină stabileşte următoarele:


a. Vărsta precisă a sarcinii
b. Diagnosticul de sarcină multiplă
369
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

c. Creşeterea în greutate a fătului


d. Aprecierea viabilităţii embrionului
e. Aprecierea existenţei de malformaţii embrionare precoce
R: a,b,d,e

188. Teste opţionale, recomandate în anumite situaţii la prima consultaţie prenatală, sunt:
a. Examenul bacteriologic şi parazitologic al secreţiei vaginale
b. Testarea serologică HIV
c. Testarea serologică HBS, HVC
d. Testarea serologică RBW
e. Testarea serologică TORCH
R: d,e

189. Înălţimea mai mare a fundului uterin faţă de perioada de amenoree poate sugera:
a. Calcularea greşită a vârstei gestaţionale
b. Sarcină multiplă
c. Sarcină patologică molară
d. Sarcină patologică oprită în evoluţie
e. Exces de lichid amniotic
R: a,b,c,e

190. O înălţime mai mică a fundului uterin faţă de perioada de amenoree poate sugera:
a. Estimarea greşită a vârstei gestaţionale
b. Polihidramnios
c. Suferinţă fetală cronică
d. Suferinţă fetală acută
e. Moarte fetală intrauterină
R: a,c,e

191. Precizaţi vârsta sarcinii când fundul uterin este la ½ distanţei dintre simfiza pubiană şi cicatricea
ombilicală:
a. 6 săptămâni
b. 10 săptămâni
c. 3 luni şi ½
d. 8 săptămâni
e. 5 luni
R: c

192. Diagnostice nursing ce reprezintă acuze, obişnuite ale gravidelor, sunt reprezentate de:
a. Durerea din boala hemoroidală
b. Tulburări de micţiune – polakiurie
c. Tulburări de micţiune – usturimi la micţiune
d. Lipotimiile
e. Pirozisul
R: a,b,e

370
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

193. Diagnostice nursing ce reprezintă acuze, obişnuite ale gravidelor, sunt reprezentate de:
a. Dispneea de la începutul sarcinii
b. Vărsăturile matinale
c. Deficitul de cunoştinţe legat de nevoile nutriţionale
d. Diareea
e. Alterarea relaţiilor intrafamiliale, datorită noilor cerinţe impuse de sarcină
R: b,c,e

194. Intervenţia asistentei în educaţia pentru sănătate trebuie să cuprindă următoarele principii la
gravida care acuză fatigabilitate:
a. este informată despre motivele pentru care apare oboseala, care sunt unele fiziologice şi nu
necesită o schimbare a programului uzual
b. este informată că insomnia se poate datora oboselii excesive din timpul zilei
c. sunt necesare peste 10 ore de odihnă noaptea
d. fatigabilitatea din ultimul trimestru se datorează în special excesului ponderal
e. ori de câte ori este posibil, pacienta va evita desfăşurarea activităţii în poziţia şezândă, cu
picioarele puţin ridicate
R: b,d

195. Intervenţia asistentei în educaţia pentru sănătate trebuie să cuprindă următoarele principii la
gravidă în vederea asigurării unei nutriţii de calitate:
a. Femeia trebuie învăţată cât de importantă este necesitatea vitaminoterapiei zilnice de la începutul
sarcinii
b. Femeia trebuie învăţată că, pentru a evalua pozitiv o alimentaţie corectă, câştigul ponderal la
sfârşitul primului trimestru trebuie să fie de circa 5-6 kg
c. Consumul de alcool în sarcină este acceptat, dar limitat
d. Ingestia de grăsimi este strict interzisă pe perioada sarcinii
e. Femeile sub 20 ani au nevoie de aport alimentar suplimentar
R: e

196. Precizaţi cauzele modificării frecvenţei actelor sexuale în timpul sarcinii:


a. Scăderea activităţii sexuale poate să apară datorită disconfortului fizic
b. Scăderea activităţii sexuale poate să apară datorită pierderii interesului
c. Scăderea activităţii sexuale poate să apară datorită fatigabilităţii materne
d. Scăderea activităţii sexuale poate să apară datorită secreţiei placentare de estrogeni
e. Creşterea activităţii sexuale poate să apară în cursul celui de-al doilea trimestru
R: a,b,c,e

197. Intervenţiile nursing în ameliorarea arsurilor retrosternale din sarcină includ următoarele, cu
excepţia:
a. Mese frecvente
b. Mese cu alimente uşor digerabile
c. Mese reduse cantitativ
d. Se recomandă antiacide precum bicarbonat de sodiu
e. Sunt recomandate alimentele crude
R: d
371
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

198. Intervenţiile nursing în ameliorarea constipaţiei din sarcină includ următoarele:


a. Evitarea exerciţiilor fizile zilnice, datorită disconfortului produs de balonare
b. Sunt evitate alimente laxative (suc de prune) , datorită potenţialului de declanţare a contracţiilor
uterine
c. Se recomandă suplimentarea consumului de fibre alimentare
d. Se recomandă decubit ventral pentru scăderea compresiunii exercitate de uterul gravid asupra
intestinelor
e. Se recomandă antiprogesteronice, pentru a contracara efctul negativ al progesteronului asupra
peristaltismului intestinal
R: c

199. Intervenţiile nursing în ameliorarea durerilor lombare din sarcină includ următoarele
recomandări:
a. Ortostatism cu capul şi umerii împinşi posterior şi pieptul înainte, pentru a compensa schimbarea
centrului de greutate din sarcină
b. Purtarea de încălţăminte confortabilă
c. Centuri speciale pentru gravide
d. Exerciţii fizice cu balans pelvin
e. Mişcările ergonomice
R: b,c,d,e

200. Intervenţiile nursing în ameliorarea dispneei din sarcină includ următoarele recomandări:
a. Adoptarea poziţiei semi-Fowler
b. Ortostatism
c. Clinostatism
d. Consumul de mese frecvente şi reduse cantitativ
e. Administrarea intermitentă de Miofilin
R: a,b,d

201. Intervenţiile nursing în ameliorarea acuzelor legate de varice în sarcină includ următoarele
recomandări:
a. Odihna cu membrele inferioare mai ridicate decât corpul
b. Odihna cu membrele inferioare în poziţie declivă
c. Pentru varicele membrelor inferioare se recomandă purtarea ciorapilor elastici
d. Pentru varicele membrelor inferioare nu se recomandă purtarea ciorapilor elastici, deoarece
trebuie evitată îmbrăcămintea strânsă pe corp
e. Pentru varicele vulvare se recomandă odihna cu o pernă mică sub şezut
R: a,c,e

202. Intervenţiile nursing în ameliorarea acuzelor legate de mastodinie, iritaţia mamelonului şi


pregătirea sânului pentr lactaţie în sarcină includ următoarele recomandări:
a. Purtara de sutiene adecvate
b. Este interzisă contenţia sânului în sutien
c. Sânul şi mamelonul trebuie spălate cu soluţii antiseptice
d. Aplicarea de creme cu lanolină
372
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

e. Exprimarea mamelonului de trei ori pe zi


R: a,d,e

203. Bifaţi care din următarele domenii nu fac parte din cele7 dimensiuni ale personalităţii cuprinse
de conceptul LEDERMANS pentru asumarea rolului de mamă
a. Acceptarea şi adaptarea la sarcină
b. Relaţia cu propria mamă
c. Relaţia cu soţul
d. Identificarea cu rolul de soţie
e. Frica pentru pierdera controlului în cursul travaliului
R: d

204. Pentru evaluarea bunăstării fetale, nursa va ausculta frecvenţa bătăilor cordului fetal în ultimul
trimestru în următoarele focare:
a. În flanc în prezentaţiile occipitale posterioare
b. La nivelul sau sub cicatricea omblicală în prezentaţiile pelvine
c. În apropirea liniei mediane în prezentaţiile transverse
d. Lateroombilical în prezentaţiile occipitale posterioare
e. În apropirea liniei mediane în prezentaţiile occipitale posterioare
R: a

205. Bifaţi markerii maturităţii fetale evaluaţi prin amniocenteză:


a. Raportul lecitină/sfingomielină
b. Raportul ecogenităţii pulmon/ficat
c. Creatinina
d. Acetilcolina
e. Celule orange
R: a,c,e

206. Bifaţi markerii bunăstării fetale evaluaţi prin amniocenteză:


a. Celulele oranjofile
b. Bilirubina
c. Creatinina
d. Estriolul
e. Fosfatidilglicerolul
R: b,d

207. Evaluarea testului non-stress drept reactiv se face pe baza următorilor parametri:
a. Ca răspuns la activitatea fetală frecvenţa BCF creşte cu 15 b/min peste frecvenţa de bază
b. Ca răspuns la activitatea fetală frecvenţa BCF creşte cu 120-160 b/min peste frecvenţa de bază
c. Este de ajuns o reacţie fetală la un traseu de 20 de minute
d. Ritmul de baza nu trebuie să depăşească 120 b/min
e. Ritmul de bază trebuie să se situeze între 120+160b/min
R: a,e

208. Evaluarea nursing clinică la debutul travaliului cuprinde:


373
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

a. Evaluarea stării fetale prin non-stress test


b. Evaluarea pulsului matern în timpul contracţiilor
c. Evaluarea respiraţiilor materne între contracţii
d. Evaluarea respiraţiilor materne în timpul contracţiilor
e. Evaluarea tesiunii arteriale materne în timpul contracţiilor
R: c

209. Momentul de alertă nursing la evaluarea contracţiilor uterine din travaliu se stabileşte pe baza
următoarelor criterii:
a. Contracţii cu durata peste 2-3 minute
b. Contracţii cu durata peste 70 secunde
c. Contracţii cu durata peste 50 secunde
d. Relaxare de 1-2 minute între contracţii
e. Hipertonie uterină
R: b,e

210. Intervenţiile nursing în timpul monitorizării fetale cardiotokografice la vizita antenatală:


a. Informarea gravidei va fi cât mai sumară, pentru a nu creşte emoţiile sau aşteptările mamei
b. Ca măsură de creştere a confortului, nursa va masa pacienta pe abdomen
c. Gravida poate să-şi schimbe poziţia după cum doreşte, fără ca traseul cardiotokografic să sufere
modificări
d. Nursa va limita mişcările mamei pentru obţinerea unui traseu fără variaţii
e. Nursa va explica beneficiile aceste examinări
R: d,e

211. Bifaţi intervenţiile nursing corecte ce se impun în timpul primului stadiu al naşterii:
a. Monitorizarea temperaturii gravidei la 6 ore daca valorile acesteia sunt normale şi membranele
intcte
b. Monitorizarea temperaturii gravidei la 4 ore daca valorile acesteia sunt normale şi membranele
intacte
c. Monitorizarea pulsului şi frecvenţei respiratorii materne la fiecare oră
d. Monitorizarea pulsului şi frecvenţei respiratorii materne la fiecare 2 ore
e. Monitorizarea tensiunii arteriale materne la fiecare 2 ore, în cazul obţinerii unor valori anterioare
normale
R: b,c

212. Recunoaşteţi intervenţiile nursing necesare monitorizării fazei de latenţă a naşterii:


a. În caz de rupere a membranelor , BCF vor fi monitorizate imediat după ruptura membranelor,
apoi odată la o jumătate de oră
b. În caz de rupere a membranelor, BCF vor fi monitorizate imediat după ruptura lor, apoi odată la
5 contracţii
c. În caz de rupere a membranelor, BCF vor fi monitorizate imediat după ruptura lor, apoi odată la
5 minute
d. În caz de rupere a membranelor , temperatura va fi monitorizată la 2 ore
e. În caz de rupere a membranelor , temperatura va fi monitorizată la 4 ore
R: b,d
374
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

213. Recunoaşteţi intervenţiile nursing necesare monitorizării fazei active a naşterii:


a. Monitorizarea temperaturii gravidei la 6 ore daca valorile acesteia sunt normale şi membranele
intcte
b. Monitorizarea temperaturii gravidei la 2 ore daca valorile acesteia sunt normale şi membranele
intacte
c. Monitorizarea pulsului şi frecvenţei respiratorii materne la fiecare oră
d. Monitorizarea pulsului şi frecvenţei respiratorii materne la fiecare jumătate de oră
e. Monitorizarea tensiunii arteriale materne la fiecare oră, în cazul obţinerii unor valori anterioare
normale
R: d

214. Recunoaşteţi intervenţiile nursing necesare îmbunătăţirii confortului în faza activă a naşterii:
a. Masaj lombar
b. Masaj al fundului uterin
c. Masaj al membrelor inferioare
d. Ştergerea feţei cu comprese umede
e. Câmpuri umede pe sâni
R: a,c,d

215. Recunoaşteţi intervenţiile nursing necesare monitorizării naşterii în expulzie:


a. Monitorizarea tensiunii arteriale la 5 minute
b. Monitorizarea tensiunii arteriale la 5 contracţii
c. Monitorizarea bătăilor cordului fetal la 5 minute
d. Monitorizarea pulsului şi respiraţiilor parturientei la 5 minute
e. Monitorizarea pulsului şi respiraţiilor parturientei la 15 minute
R: a,c,e

216. Recunoaşteţi intervenţiile nursing necesare tehnicii de screamăt în expulzia fetală:


a. Nursa va îndruma parturienta să îşi împingă membrele inferioare spre abdomen, pentru a
deschide canalul de naştere
b. Nursa va îndruma parturienta să îşi ţină membrele inferioare apropiate, pentru a mai diminua
intensitatea durerii
c. Nursa va sfătui parturienta sa screamă odată cu contracţia uterină
d. Nursa va sfătui parturienta să screamă în afara contracţiei uterine
e. Nursa va sfătui parturienta să respire după un effort expulziv de aproximativ 10 secunde
R: a,c,e

217. Recunoaşteţi intervenţiile nursing necesare monitorizării perioadei a patra a naşterii:


a. Pulsul, tensiunea arterială şi respiraţiile se măsoară la fiecară oră în primele 2 ore postpartum
b. Pulsul, tensiunea arterială şi respiraţiile se măsoară la fiecare 15 minute în primele 2 ore
postpartum
c. Evaluarea plăgii de epiziotomie se face la fiecare jumătate de oră în primele 2 ore după naştere
d. Evaluarea plăgii de epiziotomie se face la fiecare sfert de oră în primele 2 ore după naştere
e. Nursa va evalua starea de plenitudine a vezicii urinare
R: b,d,e
375
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

218. Recunoaşteţi intervenţiile nursing necesare înbunătăţirii confortului pacientei în perioada a patra
a naşterii:
a. Poate aplica o pungă cu gheaţă învelită în câmp pe perineu, pe plaga de epiziotomie
b. Nursa nu va permite aplicarea pungii de gheaţă pe perineu, deoarece poate favoriza dezvoltarea
unei inflamaţii pelvine postprtum
c. Nursa nu va permite odihna pacientei între monitorizări timp de cel puţin 2 ore
d. Nursa nu va permite accesul familiei la parturientă cel puţin 2 ore după naştere
e. Torşonul vulvar nu va fi schimbat în primele 2 ore, pentru a putea fi evaluată corect pierderea de
sânge pe cale vaginală
R: a

219. Bifaţi afirmaţiile false referitoare la statusul emoţional şi modul de comportament al lehuzei:
a. După naştere, femeia trece prin două etape, progresând de la stadiul de regresie la cel de asumare
b. În stadiul de regresie, lehuza are un comportament independent, activ şi solitar
c. În stadiul de regresie, lehuza este concentrată să doarmă şi să se alimenteze
d. În stadiul de asumare, lehuza cere explicaţii şi asigurări despre starea de bine
e. În stadiul de asumare, femeia reuşeşte să aibă grijă cu succes de nou-născut
R: b

220. Intervenţiile nursing de ordin general corecte în îngrijirea postpartum periodică sunt:
a. interzice vizitele din afara spitalului
b. Va evalua consistenţa şi înălţimea uterului de trei ori / zi
c. Va evalua consistenţa şi înălţimea uterului odată / zi
d. Va evalua plăgile perineale la 3 zile
e. Va evalua sânii la două zile
R: c

221. Intervenţiile nursing corecte de îngrijire a sânilor în lehuzie sunt:


a. În cazul congestiilor şi eroziunilor mamelonare, se poate aplica unguent cicatrizant
b. Şi în cazul aspectului indemn al mameloanelor, se poate aplica unguent cicatrizant profilactic
c. Lehuza va fi învăţată să îşi spele sânii cu apă fară săpun
d. Lehuza va fi învăţată să îşi spele sânii cu apă călduţă şi săpun
e. Lehuza va fi învăţată să nu poarte sutien, pentru a nu inhiba procesul de producţie a laptelui
R: a,c

222. Greutatea la nastere a nou nascutului este:


a. intre 3000- 3500 grame;
b. intre 4000-5000 grame;
c. indiferenta de varsta mamei, paritate;
d. indiferenta de statura parintilor si starea de sanatate a mamei;
e. dependenta de varsta tatalui.
R. a

223. La nou nascutul la termen:


a. pielea este violacee spre neagra;
376
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

b. pielea este groasa, rugoasa;


c. pielea este roza, acoperita de vernix caseosa;
d. ochii sunt de obicei deschisi, irisul este intotdeauna negru;
e. bataile cordului sunt puternice, ritmice, aproximativ 80-100 pe minut.
R: c

224. Urmatoarele reflexe sunt prezente la nou nascutul sanatos, cu exceptia:


a. reflexul Morro;
b. reflexul Rooting;
c. reflexul de supt;
d. reflexul de deglutitie;
e. reflexul conditionat.
R:e

225. Scorul Apgar se bazeaza pe urmatoarele elemente:


a. bataile cordului;
b. respiratia;
c. reflexe;
d. eliminarea meconiului;
e. culoarea irisului
R:a,b,c

226. Scorul Apgar:


a. intre 10-8 este normal;
b. intre 7-4 este mediocru;
c. sub 3 este un scor bun;
d. se noteaza la 10 minute dupa nastere.
e. se noteaza la 1 minut si la 5 minute dupa nastere.
R:a,b,e.

227. Icterul nou nascutului:


a. apare la 2/3 nou nascuti intre a 2-a si a 5-a zi de viata;
b. se datoreaza unui deficit de conjugare hepatica a bilirubinei
c. coloratia icterica dispare intre ziua 10-12;
d. pare la o concentratie de 0,2-0,4mg bilirubina in ser;
e. este o notiune inexistenta.
R:a,b,c.

228. Criza genitala:


a. apare doar la baieti;
b. apare doar la fete;
c. apare catre a 5-a, a 6-a zi;
d. consta in o tumefiere a glandei mamare ce se insoteste de secretie asemanatoare cu
colostru;
e. se mentine aproximativ 60 zile.
R:c,d.
377
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

229. Imediat dupa expulzia nou nascutului:


a. in cazurile normale, acesta tipa si respira;
b. se apreciaza scorul Apgar;
c. se sectioneaza si apoi se ligatureaza cordonul ombilical la aproximativ o ora dupa
nastere;
d. se imbaiaza nou nascutul;
e. se poate aspira cu o sonda Nelaton din trahee de unde se poate extrage meconiul
R:a,b.

230. In primele zile dupa nastere:


a. nou nascutul scade in greutate cu 500 g
b. nou nascutul isi dubleaza greutatea;
c. nou nascutul atinge greutatea de la nastere la 10 zile post partum;
d. la 4 luni dupa nastere isi dubleaza greutatea;
e. nou nascutul isi tripleaza greutatea la 5 luni de la nastere.
R:c,d.

231. La nou nascutul sanatos:


a. la cei de sex masculin se poate observa o tumefiere a glandei tiroide
b. la cei de sex masculin, hidrocelul este frecvent, un inceput de spermatogeneza fiind
posibil;
c. la cei de sex masculin, erectia post partum este obisnuita;
d. la cei de sex feminin, apare o tumefactie a glandei mamare;
e. la cei de sex feminin, hidrocelul este frecvent.
R:b,d.

DISCIPLINA NURSING OBSTETRICA PATOLOGICA

AUTOR Şef lucrări Dr. Corniţescu Florinel

Asist. Univ. Dr. Iliescu Dominic


COAUTORI Asist. Univ. Dr. Anca Brăila
Asist. Univ. Dr. Lorena Dijmărescu
Dr. Adam George

232. In prezentatia faciala :


a) operatia cezariana este inutila
b) cand travaliul nu progreseaza, se recurge la operatia cezariana ;
c) aplicatia de forceps este o manevra utilizata in peste 90% din cazuri ;
d) daca fatul roteaza posterior, nasterea se produce pe cale naturala ;
e) daca fatul roteaza anterior cu mentonul, nasterea se produce pe cale naturala .
R:b,e

233. In prezentatia frontala:

378
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

a) nasterea pe cale naturala este imposibila;


b) nasterea pe cale naturala este posibila, dar se rezolva în majoritatea cazurilor prin operatie
cezariana ;
c) prognosticul este bun atat pentru mama cat si pentru fat ;
d) nasterea pe cai naturale nu este posibila, mai ales daca prezentatia se transforma in faciala ;
e) diametrul de angajare al craniului fetal este occipito-frontal (12,5 cm).
R:b

234. In prezentatia pelvina :


a) operatia cezariana se practica la multipare;
b) nu se practica operatie cezariana, nasterea pe cai naturale fiind intotdeauna posibila
c) membranele se rup de la debutul travaliului;
d) nu se face nici o interventie pe fat pana nu apare insertia ombilicului la naşterea pe căi naturale;
e) se poate aplica una din urmatoarele manevre: Bracht, Mauriceaux
R :d,e

235. In prezentatia transversa :


a) versiunea externa se practica dar este greu de efectuat si fatul nu isi pastreaza noua
pozitie întotdeauna;
b) se practica operatie cezariana inainte de inceperea travaliului unei primipare;
c) se practica operatie cezariana inainte de luna a 8-a
d) se practica operatie cezariana inainte de inceperea travaliului daca membranele s-au rupt
prematur ;
e) nu se practica operatie cezariana, nasterea pe cai naturale fiind posibila.
R:a

236. Prognosticul in prezentatia transversa:


a) este favorabil atat mamei cat si fatului;
b) este nefavorabil atat mamei cat si fatului;
c) se apreciaza ca mortalitatea fetala este direct proportionala cu ruperea membranelor ;
d) mortalitatea fetala este ridicata(30%) ;
e) mortalitatea fetala este mai mare in cazurile rezolvate pe cai naturale.
R:b,c,d,e

237. Ruperea artificiala a membranelor se face in urmatoarele conditii, cu exceptia:


a. la o dilatatie aproape completă;
b. cand se estimeaza ca membranele impiedică dilataţia colului
c. uneori in declansarea artificiala a travaliului;
d. dupa iesirea primului fat din sarcina gemelara;
e. dupa iesirea celui de-al doilea fat din sarcina gemelara.
R:e

238. Tehnica ruperii artificiale a membranelor presupune urmatoarele, cu exceptia:


a. se introduce indexul si mediusul de la mana dreapta in vagin;
b. cu mana stanga se introduce un brat al pensei de col, cu un dinte protejându-l intre cele
două degete;
379
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

c. perforarea se face de obicei in timpul unei contractii;


d. perforarea se face de obicei in afara unei contractii;
e. dupa rupere, se verifica daca lichidul este clar.
R:d

239. Perineotomia se efectueaza în următoarele situaţii:


a. in nasterile premature, cand evita lupta fatului fragil cu perineul rigid;
b. la primipare la care se constata un perineu inalt, rigid si un inel vulvar în iminenţă de ruptură;
c. fatul apreciat ca fiind mare;
d. la multipare
e. in placenta praevia.
R:a, b, c

240. Rupturile vagino-perineale se impart in functie de intinderea lor in 3 grade:


a) rupturi de gradul I, care cuprind mucoasa vaginala si tegumentele perineale, tesutul celular
subcutanat, muschii perineali superficiali;
b) rupturi de gradul I, care cuprind mucoasa vaginala si tegumentele perineale, tesutul celular
subcutanat, muschii perineali profunzi;
c) rupturi de gradul II, care cuprind mucoasa vaginala si tegumentele perineale, tesutul celular
subcutanat, muschii perineali superficiali, si muschii ridicatori anali;
d) rupturi de gradul II, care cuprind mucoasa vaginala si tegumentele perineale, tesutul celular
subcutanat, muschii perineali superficiali, muschii ridicatori anali, sfincterul anal extern;
e) rupturi de gradul III, care cuprind mucoasa vaginala si tegumentele perineale, tesutul celular
subcutanat, muschii perineali superficiali, muschii ridicatori anali, sfincterul anal extern.
R:a, c, e

241. Extractia manuala a placentei se indica in urmatoarele situatii:


a) lipsa expulziei placentei dupa 30 de min de la nastere;
b) ca timp complementar al aplicaţiei de forceps;
c) ori de cate ori se impune verificarea imediata a integritatii cavitatii uterine;
d) hemoragia prin decolarea partiala a placentei, ce depaseste 300 de ml;
e) lipsa expulziei placentei dupa 15 min de la nastere.
R:a, b, c, d

242. Anomaliile care se produc in perioada a treia a nasterii sunt urmatoarele, cu exceptia :
a) hemoragii de delivrare prin aderenţă patologică;
b) retentia de placenta;
c) inversiunea uterina ;
d) hemoragii prin hipotonie uterină ;
e) ruptura uterina.
R:e

243. Hemoragiile de delivrare :


a) sunt definite ca o pierdere de sange din aceasta perioada, care depaseste 500 de ml;
b) sunt definite ca o pierdere de sange din aceasta perioada, care nu depaseste 300 de ml;
c) pot avea cauze ruptura uterina, apoplexia utero-placentara ;
380
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

d) pun in pericol viata parturientei ;


e) daca hemoragia depaseste 900 de ml, este bine tolerata.
R:b,c,d

244. In etiologia inversiunii uterine sunt implicate urmatoarele, cu exceptia :


a) ruptura uterina
b) hipotonia uterina ;
c) aderente placentare si localizarea placentei la fundul uterului ;
d) tractiuni de cordon ;
e) compresiuni pe fundul uterului pentru decolarea placentei
R:a

245. Simptomatologia hemoragiilor de delivrare :


a) hemoragia survine inainte sau dupa expulzia placentei ;
b) hemoragia poate fi interiorizata, externa si mixta.
c) forma mixta este cea mai rara
d) hemoragie intre 500 si 800 de ml nu necesita transfuzie;
e) hemoragie peste 1000 de ml este bine tolerata.
R:a,b,d

246. Cauzele care duc la retentie de placenta sunt urmatoarele, cu exceptia :


a) procese inflamatorii endometrale ;
b) anexite cronice ;
c) cicatrici la nivelul uterului ;
d) decolarea prematura de placenta normal inserata ;
e) placenta acreta.
R:b,d

247. Placenta acreta :


a) este o varietate normala a placentei ;
b) vilozitatile coriale sunt in contact direct cu muschiul uterin ;
c) vilozitatile coriale sunt patrunse in grosimea miometrului ;
d) are ca si variante anatomice placenta acreta, placenta increta, placenta percreta ;
e) aceasta varianta de placenta este datorata unor anomalii cromozomiale.
R:b,c,d

248. In atonia uterina :


a) hemoragia se poate produce inainte sau dupa delivrare;
b) daca hemoragia incepe si placenta este in cavitatea uterina se incearca un masaj extern sau se
administreaza intravenos oxitocin;
c) daca placenta nu se decoleaza si nu se elimina imediat, se practica o decolare manuala de
placenta;
d) uterul mic si de consistenta crescuta
e) tratamentul cuprinde si compresiunea aortei abdominale si histerctomie de hemostaza pentru
salvarea vietii mamei
R:a,c,e
381
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

249. In cadrul retentiei de membrane sau de resturi placentare :


a) Uterul este relaxat;
b) Nu sunt solutii de continuitate la nivelul canalului moale;
c) La examinarea placentei se constata lipsa cotiledoanelor;
d) se poate face control manual sau instrumental al cavitatii uterine;
e) Nu se practica controlul manual sau instrumental al cavitatii uterine.
R:b,c,d

250. Rupturile vulvo-perineale:


a) sunt mai frecvente la multipare;
b) se impart in doua categorii: posterioare, care sunt mai frecvente; si cominutive, care sunt mai rare;
c) se intalnesc in special la primipare si la nasterea fetilor cu greutate peste 4000 g
d) nu depind de calitatea perineului;
e) nu depind de cicatricile anterioare.
R:c

251. Cauzele fetale care genereaza rupturi vulvo-perineale, sunt urmatoarele, cu exceptia:
a) extremitate cefalica voluminoasa;
b) degajarea in occipito-sacrata;
c) nasterea in prezentatii deflectate;
d) degajarea in occipito-pubiana la fatul prematur;
e) aplicatia de forceps.
R:d

252. In cadrul rupturilor vulvo-perineale sunt adevarate urmatoarele afirmatii, cu exceptia:


a)in ruptura de grd. 1 sunt interesate doar o parte din tesuturile perineului anterioar;
b)in ruptura de grd. 2 sunt interesati toti muschii perineului anterior, pana la sfincterul anal;
c)in ruptura de grd. 3 este interesant si sfincterul anal;
d~)ruptura de grd. 3 se mai numeste si ruptura completa;
e)in ruptura de grd. 1 vaginul comunica cu rectul.
R:e

253. Rupturile colului uterin:


a) sunt frecvente dupa perineotomie profilactica
b) cea mai frecvent interesata este comisura stanga;
c) se pot propaga la segment
d) unicul simptom al rupturii este durerea;
e) hemoragia ce apare in cadrul rupturii de col este o hemoragie cu sange negru, venos.
R:b,c.

254. Ruptura uterina poate fi determinata de urmatorii factori, cu exceptia:


a) varsta, aparand mai frecvent la femeile mai in varsta;
b) cicatricile uterine;
c) obstacole praevia;
d) fat eutrofic;
382
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

e) prezentatii flectate.
R:a,b,c

255. Simptomatologia iminentei de ruptura uterina este:


a) dinamica uterina este excesiva ( hiperkinetica si hipertona);
b) contractiile depasesc 60 sec, pauzele dintre contractii se scurteaza;
c) durerea este din ce in ce mai intensa;
d) aspectul uterului este acela de para;
e) apare suferinta fetala, sau se produce chiar moartea fatului.
R:a,b,c,e.

256. Simptomele rupturii uterine sunt urmatoarele:


a) durerea devine la un moment dat foarte puternica, sincopala, apoi cedeaza brusc;
b) parturienta are puls bine batut, puternic;
c) contractiile sunt violente, subintrante;
d) in general, regiunea supraombilicala este foarte sensibila;
parturienta este palida, cu puls tahicardic, filiform.
R:a,e

257. Tratamentul curativ al rupturii uterine consta in:


a) tratament chirurgical;
b) tratament radioterapic;
c) tratarea socului;
d) tratament chimioterapic;
e)prevenirea infectiei.
R:a,c,e.

258. In cadrul rupturii uterine:


a) diagnosticul de certitudine nu necesita laparotomie;
b) in timpul interventiei se va practica histerectomie daca ruptura este intinsa, anfractuoasa;
c) in timpul interventiei se va practica sutura plagii chiar daca ruptura este intinsa, anfractuoasa;
d) se va practica histerorafie daca ruptura este redusa si pacienta nu are copii;
e) tratamentul antiinfectios nu este necesar.
R:b,d.

259. In cadrul rupturii uterine:


a) prognosticul matern este bun;
b) prognosticul fetal este si mai rezervat, mortalitatea este in jur de 75%;
c) in general, mortalitatea materna nu depinde de gradul hemoragiei;
d) prognosticul cel mai bun il au rupturile produse dupa cezariene;
e) prognosticul cel mai bun il au rupturile traumatice.
R:b,d.

260. Suferinta fetala:


a) este o stare patologica determinata de diferite agresiuni care actioneaza printr-un mecanism
comun, hipoxia;
383
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

b) nu i se poate decela cauza


c) determina modifficari ale BCF-urilor;
d) nu determina modificari ale ph-ului sangelui fetal;
e) poate duce la moarte fetala intrapartum.
R:a,c,e

261. Pentru imbunatatirea fluxului sanguin uterin, se practica urmatoarele:


a) pacientele trebuie asezate in decubit lateral stang;
b) daca a fost folosita o perfuzie ocitocica, aceasta trebuie intrerupta;
c) se poate incerca tocoliza;
d) perfuzia ocitocica trebuie accelerata;
e) pacienta trebuie asezata in decubit dorsal.
R:a,b,c.

262. Cauzele tahicardiei fetale sunt urmatoarele:


a) hipoxie;
b) febra materna;
c) prematuritatea;
d) prezentatii vicioase
e) medicamentele antispastice
R:a,b,c

263. Indicatiile aplicatiei de forceps sunt următoarele, cu exceptia:


a) uter cicatricial;
b) rinichi chirurgical;
c) eclampsia si preeclampsia;
d) afectiuni oftalmologice;
e) infectie urinara joasa.
R:e

264. Tehnica aplicatiei de forceps cuprinde urmatorii timpi:


a) introducere si asezarea lingurilor;
b) articularea lingurilor;
c) infiltratia perineului in H1H2Aburel
d) extractia cordonului;
e) delivrenta naturala.
R:a, b, c

265. Indicatiile vidextractiei obstetricale sunt urmatoarele:


a) membrane intacte;
b) orificiu uterin dilatat complet;
c) membrane rupte;
d) fat viu;
e) prezentatie craniana sus situata.
R:b,c,d

384
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

266. Printre indicatiile materne ale operatiei cezariene se numara urmatoarele, cu exceptia:
a) distociile;
b) boli preexistente sarcinii;
c) interventii operatorii anterioare;
d) infectie urinara joasa;
e) sindrom hemoragic.
R:d

267. Printre indicatiile fetale ale operatiei cezariene se numara urmatoarele, cu exceptia:
a) suferinta fetala;
b) prolabare de cordon;
c) sarcina biologic prelungita;
d) izoimunizarea;
e) fat cu monstruozitati prematur.
R:e

268. Precizati indicatiile operatiei cezariene sunt:


a) prezentatie transversa;
b) prezentatie in expulzie;
c) disproportie cefalo-pelvica;
d) prezentatie craniana cu fat de 3000 g;
e) fat mort, placenta praevia centrala
R:a,c,e

269. Operatia cezariana cuprinde urmatorii timpi:


a) incizia peretelui abdominal;
b) incizia peritoneului uterin;
c) perineotomie;
d) incizia segmentului inferior;
e) extragerea fatului.
R:a, b, d, e

270. Complicatiile ce pot aparea in timpul operatiei cezariene sunt urmatoarele:


a) accidente determinate de anestezie;
b) hemoragii grave in placenta cu aderente anormale;
c) prelungirea liniilor de incizie cu interesarea vaselor mari;
d) leziuni vezicale sau ureterale;
e) leziuni uretrale.
Rasp:a, b, c, d

271. In cadrul infectiei puerperale:


a) germenii provin fie din mediul extern,in majoritatea cazurilor;
b) este mai frecventa la primipare
c) germenii provin doar din mediul intern pe cale sangvina sau limfatica;
d) nu se complica cu septicemie;
e) dintre cauzele favorizante, nu este implicat actul sexual in lehuzie.
385
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

R:a.

272. Endometrita acuta:


a) apare de obicei la 7-10 zile dupa nastere;
b) apare de obicei la 2-3 zile dupa nastere;
c) la examenul cu valve, lohiile sunt nemodificate;
d) tuseul vaginal constata uter involuat contractat;
e) tratamentul este strict profilactic.
R:b.

273. Metrita parenchimatoasa:


a) se asociaza de obicei cu endometrita;
b) procesul inflamator depaseste bariera endometrului;
c) uterul este involuat, contractat;
d) fenomenele apar la 4-7 zle dupa nastere;
e) tratamentul este acelasi ca la endometrita acuta, strict profilactic.
R:a,b,d.

274. Pelviperitonita:
a) reprezinta extensia procesului inflamator la nivelul peritoneului pelvin;
b) clinic, se manifesta prin dureri in etajul abdominal superior;\
c) tratamentul consta in administrarea de antibiotice, echilibrare hidro-electrolitica, gheata pe
abdomen;
d) adesea, se face colpotomie in fundurile de sac vaginale laterale;
e) abcesul Douglas-ului reprezinta localizarea colectiei purulente
R:a,c,e.

275. Tromboflebita puerperala:


a) este o complicatie ce afecteaza structurile venoase si venele membrelor inferioare;
b) tromboflebita pelvina se manifesta prin dureri pelvine, febra, frison,;
c) tromboflebita superficiala are doua aspecte: flegmatia alba dolens si flegmatia celulea dolens;
d) tratamentul anticoagulant este total ineficient;
e) tromboflebita profunda apare de obicei dupa travalii distocice, operatie cezariana.
R:a,b,e.

276. Sarcina gemelara:


a) monozigota, uniovulara sau univitelina, rezulta din fecundarea a doua ovule;
b) bizigota, biovulara sau bivitelina rezulta din fecundarea unui ovul;
c) in sarcina monozigota, un ovul este fecundat de 2 spermatozoizi;
d) in sarcina dizigota, doua ovule sunt fecundate de un spermatozoid;
e) sarcina multipla poate fi tripla, cvadrupla, cvintupla, sextupla.
R:e.

277. Cauzele ce duc la aparitia sarcinii gemelare sunt urmatoarele, cu exceptia:


a) varsta inaintata a mamei;
b) caldura ambianta ridicata;
386
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

c) ereditatea;
d) contacte sexuale multiple in perioada ovulatiei;
e) medicatia care stimuleaza ovulatia.
R:d

278. Diagnosticul sarcinii gemelare se pune pe urmatoarele elemente:


a) anamneza;
b) inspectie;
c) palpare;
d) percutia;
e) examenul cu valve.
R:a,b,c.

279. Operatia cezariana este indicata in urmatoarele situatii in sarcina gemelara:


a) placenta praevia;
b) prezentatie transversa a primului fat;
c) suferinta fetala;
d) varsta mamei intre 25-35 ani;
e) membrane rupte intempestiv.
R:a,b,c.

280. Distociile ce pot aparea in cursul nasterii in sarcina gemelara sunt:


a) prezentatie transversa la cel de-al doilea fat;
b) prezentatii combinate;
c) distocii de dinamica in minus;
d) hidrocefalia
e) eliminarea meconiului.
R:a,b,c,

50. Naşterea patologică sau distocică poate fi secundară unor anomalii ale:
a) Canalului dur
b) Canalului moale
c) Perioadei a III-a a naşterii
d) Perioadei a V-a a naşterii
e) Perioadei a IV-a a naşterii
R:a,b,c,e

51. După clasificarea dimensională, canalul dur patologic strâmtat limită la strâmtoarea superioară are
următoarele diametre la nivelul acestei strâmtori:
a) Diametru antero-posterior< 12 cm şi diametru transversal < 10 cm
b) Diametru antero-posterior< 11 cm şi diametru transversal < 12 cm
c) Diametru antero-posterior< 10 cm şi diametru transversal < 12 cm
d) Diametru antero-posterior< 11 cm şi diametru transversal < 11 cm
e) Diametru antero-posterior< 10,5 cm şi diametru transversal < 12 cm
R:c

387
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

52. Următoarele tipuri de afecţiuni osoase nu sunt implicate în determinismul bazinului patologic:
a) Afecţiuni ale oaselor bazinului
b) Afecţiuni ale oaselor membrelor inferioare
c) Afecţiuni ale coloanei vertebrale
d) Afecţiuni ale oaselor membrelor superioare
e) Afecţiuni generale osoase
R: d

53. Prognosticul naşterii este periclitat în condiţiile unui canal dur patologic prin următoarele riscuri:
a) Risc de tulburări de dinamică uterină
b) Risc de rupere precoce de membrane
c) Risc crescut de macrosomie fetală
d) Risc de distocie de dilataţie a colului uterin
e) Risc de distocie de placentă
R: a, b, d
54. Următoarele tipuri de distocii la naştere nu se datorează vaginului:
a) Prin septuri
b) Prin cicatrici
c) Prin vaginism
d) De dinamică
e) Prin tumori
R: d

55. Următoarele condiţii nu constituie obstacole praevia la naştere:


a) Rinichi ptozat
b) Tumori ovariene
c) Tumori vezicale
d) Hidrosalpinx
e) Fibroame uterine
R: d

56. Următoarele deplasări uterine pot constitui premisele unui avort sau unei distocii la naştere:
a) Anteflexie exagerată – abdomen pendulum
b) Retroversie fixă
c) Laterodeviaţia spre dreapta
d) Prolaps uterin
e) Retroversie mobilă
R: a,b,d

57. Dilataţia colului uterin începe de la o intensitate a contracţiilor uterine sistematizate de:
a) 15 mmHg
b) 14 mmHg
c) 13 mmHg
d) 10 mmHg
e) 8 mmHg
R: a
388
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

58. Limita superioară fiziologică de intesitate şi frecvenţă a contracţiilor uterine dureroase este de:
a) intensitate 20-30 mmHg
b) intensitate 50-60 mmHg
c) frecvenţă 3-5 contracţii la 10 minute
d) frecvenţă 5-10 contracţii la 10 minute
e) durata unei contracţii 5 minute
R: b,c

59. Factorii implicaţi în apariţia dinamicii uterine în exces (hipekineziei) pot fi:
a) Disproporţia cefalo-pelvică
b) Administrarea în exces a medicamentelor antispastice
c) Rezistenţa anormală a membranelor amnio-coriale
d) Placenta praevia
e) Distocia de col uterin
R: a,c,e

60. Prognosticul naşterii este afectat în cazul dinamicii în exces prin următoarele complicaţii:
a) Naşterea precipitată
b) Tetanizarea uterului
c) Infecţie amniotică
d) Embolie amniotică
e) Hemoragii în perioada a III-a naşterii
R: a,b,d,e

61. Principiile terapeutice în cazul dinamicii în minus din timpul travaliului, cuprind:
a) Glucoza hipertonă
b) Oxitocin
c) Atropina
d) Spasmolitice
e) Prostaglandinele
R: a,b,e

62. Factorii de risc în apariţia dinamicii uterine în minus (hipokineziei) pot fi:
a) Multiparitatea
b) Prezentaţii fetale vicioase
c) Cicatricile uterine
d) Tumorile praevia
e) Anemia
R: a,c,e

63. Prognosticul naşterii este afectat în cazul dinamicii în minus din timpul travaliului prin
următoarele complicaţii frecvente:
a) Infecţie amniotică
b) Tetanizarea uterului
c) Ruptura uterină
389
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

d) Încarcerarea placentei
e) Traumatisme obstetricale materne prin naştere precipitată
R: a

64. Tratamentul în cazul dinamicii excesive din timpul travaliului, cuprinde:


a) Neuroleptice
b) Oxitocin
c) Atropina
d) Spasmolitice
e) Sulfat de Magneziu
R: a,c,d,e

65. Caracteristicile definitorii ale hipokineziei se situeză între următoarele limite:


a) Contracţiile uterine rare, 1 la 20 minute
b) Contracţiile uterine rare sub 2 la 10 minute
c) Intensitatea contracţiilor sub 25 mmHg
d) Intensitatea contracţiilor sub 15 mmHg
e) Intensitatea contracţiilor sub 5 mmHg
R: b,d

66. Principiile terapeutice în cazul dinamicii în minus din timpul travaliului, cuprind:
a) Vitamina B1
b) Glucoza hipertonă
c) Infiltrarea cervicală sau paracervicală cu novocaină
d) Soluţii parenterale cu calciu
e) Estrogeni
R: a,b,d,e

67. Distocia de volum fetal total este considerată la greutăţi ale fătului peste:
a) 3500g
b) 3700g
c) 4000g
d) 4200g
e) 4500g
R: c,

68. Bifaţi factorii de risc pentru apariţia macrosomiei fetale:


a) Multiparitatea
b) Primiparitatea
c) Sexul masculin
d) Sexul feminin
e) Sarcina prelungită
R: a,c,e

69. Riscurile implicate de distocia de volum fetal total sunt:


a) Hemoragii meningo-cerebrale fetale
390
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

b) Rupturi de părţi moi materne


c) Naşterea precipitată
d) Aglutinarea colului uterin
e) Traumatism fetal
R: a,b,e

70. Ce riscuri implică o varietate de cordon ombilical scurt?


a) Prezentaţie distocică
b) Decolare de placentă
c) Circulară de cordon
d) Inversiune de uter
e) Procidenţă de cordon
R: a,b,d

71. Circularele de cordon ombilical predispun la deces fetal în timpul:


a) Sarcinii
b) Pretravaliului
c) Perioadei I a naşterii
d) Perioadei a II-a a naşterii
e) Perioadei a III-a a naşterii
R: d

72. Recunoaşteţi complicaţiile caracteristice rupturii premature de membrane:


a) Rupturi ale colului uterin
b) Prolabarea de cordon
c) Infecţia amniotică
d) Dinamică uterină în exces
e) Retracţia uterului
R: b,c,e

73. Care este cantitatea corectă de lichid amniotic ce defineşte hidramniosul?


a) 600 ml
b) 1200 ml
c) Peste 2000 ml
d) Peste 800 ml
e) Peste 1500 ml
R: c

74. Bifaţi cauzele materne din etiologia hidramniosului:


a) Tromboza de cordon ombilical
b) Diabet matern
c) Spina bifida fetală
d) Atrezia esofagiană fetală
e) Insuficienţa renală maternă
R: b,e

391
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

75. Care este cantitatea corectă de lichid amniotic ce defineşte oligoamniosul?


a) Sub 2000 ml
b) Sub 1000-1500 ml
c) Sub 500-1000 ml
d) Sub 300-400 ml
e) Sub 200-300 ml
R: d

76. Precizaţi care dintre complicaţiile de mai jos nu sunt întâlnite în oligoamnios:
a) Distocii de dinamică
b) Suferinţă fetală
c) Prezentaţii fetale anormale
d) Naşterea precipitată
e) Prolabarea de cordon
R: d,e

77. Bifaţi definiţia corectă a placentei praevia anatomică:


a) Placenta care acoperă complet orificiul cervical intern
b) Placenta care acoperă parţial orificiul cervical intern
c) Placenta care se inseră la marginea orificiului cervical intern
d) Placenta care se inseră sub 2 cm de marginea orificiului cervical intern
e) Placenta care se inseră la la 2 – 10 cm de marginea orificiului cervical intern
R: e

78. Factorii favorizanţi în etiologia placentei praevia pot fi:


a) Multiparitatea
b) Vârsta tânără
c) Cicatricile uterine
d) Malformaţiile uterine
e) Insuficienţa corpului gestaţional
R: a,c,d

79. Originea sângerării din delivrenţă la o pacientă cu placentă praevia poate fi:
a) Deficit de contracţie a segmentului uterin
b) Ruptura colului uterin de sub aria de inserţie a placentei
c) Aderenţa anormală a placentei cu decolare parţială
d) Leziuni deciduale de sub aria de inserţie placentară
e) Ruptura placentei la trecerea fătului transplacentar prin canalul de naştere
R: a,c,d

80. Recunoaşteţi caracteristicile sângerării în placenta praevia:


a) Nedureroasă
b) Unică
c) Frecvent noaptea în somn
d) Sânge roşu cu cheaguri
e) Frecvent după luna a şaptea
392
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

R: a, c, d, e

81. Prognosticul fetal în placenta praevia poate fi grevat de următorii factori de risc:
a) Prematuritate crescută
b) Anemie intrauterină
c) Rată mai mare a malformaţiilor
d) Aspiraţie de meconiu
e) Traumatism fetal la naştere
R: a, b, c

82. Bifaţi elementele cuprinse în definiţia avortului


a) Vârstă gestaţională sub 28 de săptămâni
b) Greutate fetală sub 2000 grame
c) Greutate fetală sub 1000 grame
d) Talie fetală sub 35 cm
e) Talie fetală sub 37 cm
R: a, c, d

83. Bifaţi cauzele materne locale din etiologia avortului:


a) Oligospermia
b) Leziuni endometriale
c) Retroversia uterină
d) Insuficienţa cervico-istmică
e) Incompatibilitate de Rh
R: b, c, d

84. Etiologia sarcinii extrauterine poate fi:


a) Infecţii anexiale
b) Contracepţie prin sterilet
c) Polispermie
d) Dezordini endocrine
e) Anomalii ale zigotului
R: a, b, d, e

85. Evoluţia sarcinii uterine poate fi către:


a) Sarcina abdominală după avortul tubar al unei sarcini pavilionare
b) Sarcina intrauterină după avortul tubar al unei sarcini interstiţiale
c) Lithopedion după expulzarea produsului de concepţie în cavitatea abdominală
d) Hemoragie intraperitoneală
e) Hemoragie în ligamentul larg
R: a, c, d, e

86. Bifaţi semnele locale prezente la evaluarea unei sarcini molare :


a) Uterul este crescut în volum dar mai mic decât decât vârsta de amenoree a sarcinii
b) Ovare mărite, polichistice
c) Eliminare de vezicule molare
393
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

d) Uneori se poate ausculta un suflu uterin


e) Uterul poate creşte sau scădea în funcşie de hemoragie
R: b, c, d, e

87. Complicaţiile sarcinii molare sunt următoarele:


a) Infecţia
b) Perforaţia uterului
c) Polihidramniosul
d) Degenerare în corioepiteliom
e) Degenerare în adenocarcinom
R: a, b, d

88. Următoarele principii terapeutice sunt valabile în sarcina molară:


a) Sarcina molară sub patru luni se evacuează prin histerotomie
b) Sarcina molară sub patru luni se evacuează de principiu prin chiuretaj uterin
c) Sarcina molară sub patru luni se evacuează prin histerectomie
d) Sarcina molară sub patru luni se evacuează de principiu prin chiuretaj uterin la pacientele cu mai
mulţi copii
e) Sarcina molară sub patru luni se evacuează de principiu prin chiuretaj uterin la pacientele peste 40
de ani
R: b

89. Marcaţi metodele prin care pacientele sunt supravegheate după evacuarea sarcinii molare:
a) Dozarea hormonului corionic gonadotrop
b) Radiografie pulmonară
c) Examen clinic ginecologic
d) Radiografie abdominală
e) Histerosalpingografic
R: a,b,c

90. În tratarea coriocarcinomului se folosesc următoarele principii:


a) Radioterapia pentru metastaze
b) Radioterapia adresată tumorii
c) Chimioterpie opţională
d) Tratamentul chirurgical pentru extirparea tumorii în toate cazurile
e) Tratamentul chirurgical pentru extirparea tumorii în cazurile rebele la chimioterapie
R: a,e

91. Definiţia naşterii premature cuprinde următoarele criterii:


a) Vârstă de sarcină între 37-39 săptămâni
b) Vârstă de sarcină între 28-39 săptămâni
c) Greutatea fătului între 2000-3000 de grame
d) Greutatea fătului intre 1000-2000 de grame
e) Greutatea fătului intre 1000-2500 de grame
R: e

394
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

92. În tratamentul folosit pentru stoparea travaliului prematur se pot folosi următoarele principii
medicamentoase:
a) Progesteron
b) Estrogeni
c) Betamimetice
d) Betablocante
e) Agenţi prostaglandinici
R: a, c

93. Între cauzele fetale ale naşterii premature se numără:


a) Sarcina multiplă
b) Macrosomia fetală
c) Incompatibilitatea Rh
d) Disgravidia tardivă
e) Sarcina molară
R: a, b, c

94. Durata peste care o sarcină se consideră prelungită este reprezentată de:
a) 40 de săptămâni sau 280 de zile
b) 41 de săptămâni sau 287 de zile
c) 42 de săptămâni sau 295 de zile
d) 43 de săptămâni sau 300 de zile
e) 37 de săptămâni sau 259 dezile
R: c

95. Riscul de sarcină prelungită este crescut în următoarele situaţii:


a) Multiparitate
b) Primiparitate
c) Spina bifida fetală
d) Rinichi polichistic fetal
e) Anencefalie fetală
R: a,e

96. Insuficienţa placentară secundară îmbătrânirii acesteia în sarcina prelungită, este


însoţită de următoarele modificări hormonale:
a) Scăderea progesteronului seric
b) Creşterea estrogenilor serici
c) Creşterea progesteronului seric
d) Scăderea hormonului lactogen placentar
e) Creşterea hormonul lactogen placentar
R: a,d

97. Marcaţi principiile terapeutice care trebuie urmate în intenţia de a finaliza o sarcină prelungită :
a) Sensibilizarea uterului prin administrare de estrogeni
b) Administrarea de progesteron pentru susţinerea funcţiei deficitare a placentei
îmbătrânite
395
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

c) Proba de travaliu
d) ruperea membranelor
e) Operaţia cezariană
R: a,c,d,e

98. Semne subiective ale morţii fetale intrauterine pot fi:


a) Apariţia secreţiei lactate
b) Creşterea tensiunii mamare
c) hiperpigmentarea areolelor secundare mamare
d) Lipsa perceperii bătăilor cordului fetal
e) Lipsa perceperii mişcărilor fetale active
R: a,e

99. Moartea fetală intrauterină se poate însoţi de următoarele semne obiective:


a) Scăderea consistenţei corpului uterin
b) Oprirea creşterii uterine
c) Lipsa perceperii mişcărilor fetale active
d) Lipsa perceperii bătăilor cordului fetal
e) Creşterea tonusului corpului uterin
R: b,c,d

100. Următoarele investigaţii se realizează în scopul precizării etiologiei morţii fetale intrauterine:
a) Amnioscopia
b) Examen bacteriologic al produsului de concepţie
c) Investigaţii biologice hormonale
d) Examen genetic
e) Examen histopatologic
R: b,d,e

101. Estimaţi perioada de retenţie uterină a unui făt mort care prezintă următoarele caracteristici:
flictene sero-hematice la nivelul extremităţilor,decolări epidermice la nivelul regiunii toracice
dorsale, craniul deformat, cristalin necolorat, opac:
a) 2 zile
b) 8 zile
c) 12 zile
d) 15 zile
e) 30 zile
R: b

102. Moartea fetală întrauterină „tardivă” este definită la o vârstă a produsului de concepţie:
a) Peste 13 săptămâni
b) Peste 20 săptămâni
c) După luna a VII-a
d) În trimestrul III
e) În luna a IX-a
R: b
396
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

103. Bifaţi cauzele materne ale morţii fetale intrauterine, din variantele etiologice expuse mai jos:
a) Traumatisme
b) Intoxicaţii
c) Placenta extracoriala
d) Disgravidia tardivă
e) Anomalii ale cordonului ombilical
R: a,b,d

104. Caracteristicile travaliului cu produs de concepţie mort are frecvent următoarele caracteristici:
a) Este hipoton-hipokinetic
b) Este hiperton-hiperkinetic
c) Membranele se rup precoce
d) Colul se dilată greu
e) Membranele se rup tardiv
R: a, c,d

105. Afectarea cerebrală gravă apare în boala hemolitică a nou-născutului la concentraţii ale bilirubinei
peste:
a) 2 mg/dl
b) 10 mg/dl
c) 15 mg/dl
d) 20 mg/dl
e) 25 mg/dl
R: e

106. Profilaxia izoimunizării anti-D în primul trimestru de sarcină se face pentru următoarele afecţiuni:
a) sarcină extrauterină
b) biopsie de trofoblast
c) ameninţare de avort
d) iminenţă de avort
e) placentă praevia
R: a,b,d

107. Profilaxia izoimunizării anti-D în ultimul trimestru de sarcină se face pentru următoarele afecţiuni:
a) amniocenteză
b) cordonocenteză
c) moarte fetală intrauterină
d) iminenţă de avort
e) placentă praevia
R: a,b,c,e
108. Măsurile profilactice izoimunizarea Rh cuprind:
a) Determinarea Rh-ului la toate femeile gravide
b) Determinarea Rh-ului la gravidele cu feţi morţi în antecedente
c) La gravidele Rh negative cu soţi Rh pozitiv, după 20 săptămâni, repetarea testelor de
determinare a anticorpilor anti –Rh la intervale de 2 săptămâni, dacă se menţin în limite normale
397
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

d) La gravidele Rh negative cu soţi Rh pozitiv, după 20 săptămâni, repetarea testelor de


determinare a anticorpilor anti –Rh la intervale de 4 săptămâni, dacă se menţin în limite normale
e) La naştere, dacă fătul este Rh negativ, se va face profilaxia cu anticorpi anti-D la mamă
R: a,d

109. Bifaţi rolurile ecografiei în cadrul supravegherii sarcinii cu izoimunizare Rh:


a) Depistează hiperbilirubinemie
b) Studiul stării fetale
c) Estimarea titrului de anticorpi anti Rh
d) Estimarea severităţii icterului
e) Diagnosticul de hidrops
R: b, e

110. Titrurile de anticorpi anti-Rh care implică un pericol mic de afectare fetală şi permit o atitudine de
expectativă sunt:
a) Sub ½
b) Sub ¼
c) Sub 1/8
d) Sub 1/16
e) Sub 1/32
R: d

111. Marcaţi, dintre variantele expuse mai jos, indicaţiile amniocentezei în izoimunizarea anti-Rh:
a) Titrul de anticorpi de cel puţin 1/32 în izoimunizările apărute în cursul sarcinii
respective
b) Titrul de anticorpi de cel puţin 1/64 în izoimunizarea preexistentă
c) Anasarcă placentară în antecedente
d) Evoluţie patologică a sarcinii cu hidramnios la gravidele cu izoimunizare anti-Rh
e) Feţi morţi intrauterin în antecedente
R: c, d, e

112. Profilaxia generală a izoimunizării Rh cuprinde:


a) Recomandarea de contracepţie la cuplurile cu incompatibilitate în sistem Rh, pâna la
deciderea obţinerii unei sarcini
b) Spaţierea sarcinilor la cel puţin trei ani în cazul incompatibilităţii de Rh
c) Abţinerea de la metode precum: ocitocicele, operaţia cezariană, extracţia manuală de
placentă, pentru a nu creşte transfuzia feto-maternă
d) Folosirea metodelor precum: ocitocicele, operaţia cezariană, extracţia manuală de
placentă, pentru a diminua timpul în care se pot produce transfuzii feto-placentare
e) Administrarea de imunoglobulină anti-D în caz de avort la gravidele cu
incompatibilitate în sistemul Rh
R: a, b, c
113. Profilaxia specială a izoimunizării Rh cuprinde:
a) Administrarea de imunoglobulină anti-D în caz de avort la gravidele cu
incompatibilitate în sistemul Rh
b) Administrarea de imunoglobulină anti-D în săptămânile 28-32
398
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

c) Administrarea de imunoglobulină anti-D în pretravaliu


d) Administrarea de imunoglobulină anti-D postpartum la femeile Rh negative care au
născut un făt Rh pozitiv în primele 72 de ore după naştere
e) Recomandarea de contracepţie la cuplurile cu incompatibilitate în sistem Rh, pâna la
deciderea obţinerii unei sarcini
R: a, b, d

114. Asfixia albă a nou-născutului are următoarele caracteristici:


a) Este forma gravă de asfixie
b) Nou-născutul îşi revine rapid frecvent după manevrele de stimulare
c) Frecvent se datorează traumatismului fetal
d) Frecvent se datorează obstrucţiei căilor respiratorii superioare fetale
e) Cordul este abia perceptibil
R: a,c,e

115. Asfixia albastră a nou-născutului are următoarele caracteristici:


a) Este forma gravă de asfixie
b) Nou-născutul îşi revine frecvent după manevrele de stimulare
c) Frecvent se datorează traumatismului fetal
d) Frecvent se datorează obstrucţiei căilor respiratorii superioare fetale
e) Cordul este abia perceptibil
R: b,d

116. Marcaţi definiţia corectă a hipotrofiei fetale:


a) Întârzierea de creştere intrauterină a fătului faţă de o anumită vârstă de gestaţie, cu 10%
mai mică decât vârsta de gestaţie
b) Întârzierea de creştere intrauterină a fătului faţă de o anumită vârstă de gestaţie, cu 25%
mai mică decât vârsta de gestaţie
c) Întârzierea de creştere intrauterină a fătului faţă de o anumită vârstă de gestaţie, cu 50%
mai mică decât vârsta de gestaţie
d) Întârzierea de creştere intrauterină a fătului faţă de o anumită vârstă de gestaţie, cu 5%
mai mică decât vârsta de gestaţie
e) Întârzierea de creştere intrauterină a fătului faţă de o anumită vârstă de gestaţie, cu 20%
mai mică decât vârsta de gestaţie
R:b

117. Gradul II de hipotrofie fetală implică:


a) Scăderea numai a greutăţii fetale, cu peste 25% mai mică decât cea corespunzătoare
vârstei de gestaţie
b) Scăderea greutăţii fetale, cu peste 50% mai mică decât cea corespunzătoare vârstei de
gestaţie
c) Scăderea greutăţii fetale, cu peste 25% mai mică decât cea corespunzătoare vârstei de
gestaţie, asociată cu scăderea taliei fetale
d) Scăderea greutăţii fetale, cu peste 25% mai mică decât cea corespunzătoare vârstei de
gestaţie, asociată cu scăderea taliei fetale şi a perimetrului cranian fetal
e) Scăderea greutăţii fetale, cu peste 15% mai mică decât cea corespunzătoare vârstei de
399
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

gestaţie, asociată cu scăderea circumferinţei abdominale


R: c

118. Combaterea insuficienţei respiratorii la nou-născutul hipotrofic se face cu:


a) Manitol
b) tonicardiace
c) Bicarbonat de sodiu somultie e=semimolara i.v.
d) Calciu gluconic
e) diuretice
R: c

119. Combaterea insuficienţei renale la nou-născutul hipotrofic se face cu:


a) Manitol
b) Sedative
c) Bicarbonat de sodiu
d) Calciu gluconic
e) diuretice
R: a,e

120. Criteriile tensionale care definesc disgravidia tardivă sunt următoarele:


a) Creştere a tensiunii arteriale sistolice cu 130 mmHg
b) Creştere a tensiunii arteriale sistolice peste 140 mmHg
c) Creştere a tensiunii arteriale sistolice cu 40 mmHg, peste valorile cunoscute anterior
d) Creştere a tensiunii arteriale diastolice peste 90 mmHg
e) Creştere a tensiunii arteriale sistolice cu 15 mmHg, peste valorile cunoscute anterior
R: b,d,e

121. Parametrii care trebuie urmăriţi zilnic în preeclampsie, sunt următorii:


a) Circumferinţa abdominală materna
b) Greutatea
c) Diureza
d) glicozuria
e) Proteinuria
R: b,c,e

122. Semnele care sugerează faza tonică a eclampsiei, sunt următoarele:


a) Contracturi musculare la nivelul muşchilor feţei
b) Hipertonie musculară generalizată
c) Hipertonia muşchilor respiratori, inclusiv diafragmul
d) Mişcări dezordonate, generalizate
e) Pacienta îşi muşcă limba
R: b,c

123. Forma clinică uşoară a disgravidiei de prim trimestru este caracterizată prin:
a) disurie
b) Bradicardie
400
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

c) Peste 10 vărsături / 24 ore


d) Peste 4 vărsături / zi, matinale sau postprandiale
e) Parametri biologici nemodificaţi
R: d,e
124. Forma severă a disgravidiei de prim trimestru este caracterizată clinic prin:
a) Tahicardie
b) Bradicardie
c) Constipaţie
d) 4 vărsături / zi, matinale sau postprandiale
e) Scădere în greutate
R: a, c,e

125. Forma severă a disgravidiei de prim trimestru este caracterizată biologic prin:
a) Hipoproteinemie
b) Hiperproteinemie
c) Hipoglicemie
d) Alcaloză
e) Hiperbilirubinemie
R: a,c,e

126. Tratamentul medical al formei clinice uşoare de disgravidie de prim trimestru consta in:
a) Progestativ
b) Estrogen
c) antiemetice
d) Sedative
e) Vitaminoterapia cu Zinc şi Fier
R: c,d

127. Parametrii urmăriţi zilnic în disgravidia de prim trimestru sunt:


a) varsaturile
b) Greutatea
c) Diureza
d) Proteinuria
e) Tensiunea arterială
R: a,b,c,e

128. Recunoaşteţi care din următoarii factori sunt implicati în etiopatogenia decolării premature de
placentă normal inserată?
a) Vârsta tânără
b) Hipotensiunea arterială
c) Hipertensiunea arterială
d) Carenţă de calciu
e) Carenţă de acid folic
R: c,e

129. Care sunt parametrii paraclinici urmăriţi în decolarea prematură de placentă normal inserată?
401
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

a) Diureza
b) Teste de coagulare
c) Examen sumar de urină
d) Corpii cetonici
e) Hemograma
R: b,c,e

130. Care sunt parametrii care definesc apoplexia utero-placentara?


a) hemoragie vaginala cu sange negricios fara cheaguri
b) Tulburări de coagulare
c) Uter cu consistenţă lemnoasă în majoritatea timpului
d) Suferinţă fetală gravă sau moartea fătului
e) Tulburări de coagulare absente
R: a,b,c,d

131. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la finalizarea sarcinii cu decolare prematură de
placentă normal inserată sunt adevărate?
a) Naşterea trebuie să se producă în 6 ore de la debutul simptomatologiei
b) În cazul în care naşterea este declanşată, se preferă extracţia de urgenţă a fătului prin
operaţie cezariană, indiferent de forma clinică
c) În cazul în care naşterea este declanşată, se preferă aplicatie de forceps, de regula
d) În formele grave se preferă extracţia de urgenţă a fătului prin operaţie cezariană
e) Histerectomia este recomandată de rutină după operaţia cezariană, datorită
modificărilor apopleptice de la nivelul uterului
R: a,d

132. Bolile infectioase in sarcina se pot solda cu:


a) avort
b) malformatii congenitale
c) macrosomie
d) malformatii cromozomiale
e) moartea produsului de conceptie
R: a, b, d, e

133. Mecanismele de producere a avorturilor in caz de infectie acuta sunt:


a) actiunea directa a germenilor
b) hematomul retroplacentar
c) hipertermia si anoxia
d) anergia gravidica favorizeaza aparitia bolilor infectioase
e) aberatiile cromozomiale
R:a,c,d

134. Mecanismele de contaminare a produsului de conceptie in caz de infectie acuta sunt:


a) placenta este impermeabila pentru virusuri, bacterii, paraziti
b) invazia din aproape in aproape a placentei si fatului
c) ruptura membranelor
402
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

d) diseminarea hematogena transplacentara


e) ascensiunea florei vaginale cu contaminare deciduala nu este permisa, deoarece orificiul
intern al colului este inchis
R:b, c, d

135. Diagnosticul infectiei acute in sarcina presupune:


a) dozarea IgG la mama
b) investigatiile bacteriologice, virusologice, parazitare si imunologice se adreseaza numai mamei
c) in sangele fatului se gasesc numai anticorpi de la mama- imunizare pasiva
d) in sangele mameise gasesc anticorpi fabricati de fat
e) cumul de investigatii ce se adreseaza mamei, placentei si fatului
R: e

136. Infectia rubeolica in sarcina:


a) este o afectiune benigna asupra mamei si fatului
b) risc abortiv de trei ori mai mare decat la gravida normala
c) sindromul malformativ la nou-nascut este prezent
d) este obligatorie reactia serologica cu ocazia examenului prenuptial
e) contaminarea in primele patru luni de sarcina impune intreruperea sarcinii
R: b, c, d, e

137. Hepatita epidemica in sarcina:


a) infectarea fatului se produce mai frecvent cand la placenta este inserata anterior pe corpul uterin
b) are o forma evolutiva mai usoara
c) in cazul contaminarii materne cu virus hepatitic B- se administreaza gama-globuline anti-HBs
d) se recomanda nasterea prin operatie cezariana
e) nu are consecinte asupra produsului de conceptie
R:c

138. Toxoplasmoza:
a) infectie parazitara grava care determina moartea intrauterina a produsului de conceptie
b) Toxoplasma nu trece prin lapte de la mama la nou-nascut
c) Infectia acuta nu da malformatii la fat
d) boala abortiva in antecedente impune efectuarea serologiei pentru toxoplasma
e) gravidele cu infectie recenta in cursul sarcinii se trateaza cu spiramicina 2,5g/ zi- cura discontinua
R:a, d, e

139. TBC-ul pulmonar asociata sarcinii presupune:


a) radiografie pulmonara in orice conditii
b) nu se executa examenul de sputa deoarece apar modificari imunologice datorate gestatiei
c) nu se face tratament datorita riscului teratogen
d) se impune ablactarea datorita riscului de contaminare a nou-nascutului
e) in travaliu este indicata nasterea prin operatie cezariana sau aplicatie de forceps
R: e

140. Luesul si sarcina::


403
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

a) in infectia luetica placenta este hipotrofica


b) nu se transmite produsului de conceptie
c) este obligatorie depistarea prin doua RBW in primul si ultimul trimestru de sarcina
d) nu se efectueaza tratament profilactic al luesului congenital la pacientele infectate
e) tratamentul aplicat inainte de 18 saptamani nu poate preveni leziunile fetale
R:c,a

141. Bolile bacteriene in sarcina:


a) scarlatina este o infectie data de sterptococ, fiind agravata de sarcina
b) avorturile septice nu pot provoca tetanosul
c) prevenirea tetanosului se face prin revaccinarea gravidei in ultimul trimestru de sarcina cu ATPA
d) nou-nascutul nu poate contracta tetanosul
e) in caz de infectie bacteriana este crescut riscul de sarcina suprapurtata
R:a, c.

142. Bolile cavitatii dentare in timpul sarcinii;


a) angiogranulomul este o tumora maligna ce apare in trimestrul II de sarcina si dispare dupa nastere
b) gingivita se manifest ca un edem al gingiei cu sangerare
c) cariile dentare nu beneficiaza de tratament in cursul sarcinii
d) hiperreactivitatea gingiilor se datoreste cresterii steroizilor placentari
e) igiena bucala sustinuta este necesara in cursul sarcinii
R:b, d, e

143. Pirozisul
a) este dat de refluxul gastro-esofagian datorat cresterii presiunii abdominale
b) este dat de refluxul gastro-esofagian datorat cresterii tonusului cardiei si a esofagului inferior
c) refuxul gastro-esofagian poate produce ulceratii, necroze si hemoragii esofagiene
d) se recomanda prinzurile mici si repetate
e) nu se administreaza medicatie anticolinergica
R:a, c, d

144. Mecanismele de aparitie a constipatiei in timpul sarcinii sunt:


a) excesul de progesteron ce relaxeaza musculatura intestinala
b) comprimarea rectului de catre uterul gravid
c) destinderea ligamentelor uterine
d) retinerea apei si grasimilor, ce favorizeaza un bolus fecal anormal
e) administrarea purgativelor usoare
R:a, b, c, d

145. Patologia digestiva care necesita interventie chirurgicala de urgenta in sarcina este:
a) apendicita acuta
b) ulcerul peptic necomplicat
c) eventratia
d) ocluzia intestinala
e) criza de hemoroizi
R: a,d
404
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

146. Apendicita acuta in timpul sarcinii presupune;


a) in cazul unei apendicite nasterea va avea loc prin operatie cezariana
b) un diagnostic mai dificil deoarece uterul gravid schimba topografia apendicelui
c) un diagnostic sigur datorita leucocitozei din sarcina
d) hipertonia uterina persistenta exclude diagnosticul de apendicita
e) un diagnostic mai dificil, deoarece debutul este cu anorexie, greturi si varsaturi
R:b,e

147. In timpul sarcinii ocluzia intestinala este data de :


a) acceleratia peristalticii intestinale
b) obstructia mecanica datorata unor corpi straini, aderente, cancere stenozante
c) compresiunea sau torsiunea uterului gravid
d) pirozis
e) impregnarea hormonala de sarcina care accentueaza staza intestinala
R:c, e

148. Hepatita virala in timpul sarcinii


a) virusul hepatitic A este rar responsabil de hepatita la nou-nascut, deoarece apar rapid anticorpi
specifici care trec placenta la fat
b) virusul hepatitic B se transmite vertical de la mama la fat prin placenta
c) in timpul nasterii boala se poate transmite prin ingestie de lichid amniotic sau contact cu sangele
matern
d) poate determina avorturi spontane, nasteri premature, mortalitate fetala
e) sarcina atenueaza efectele hepatitei
R:a, b, c,d

149. Alterarea functiei de excretie a hepatocitului pentru bilirubina apare in


a) hepatita virala A
b) icterul recidivant de sarcina
c) administrarea de antispastice abuziv
d) ciroza hepatica
e) disgravidia de I trimestru
R: b

150. Hemoroizii:
a) nu se asociaza cu sarcina
b) reprezinta o urgenta chirurgicala in sarcina
c) tratamentul este chirurgical de prima intentie
d) recunosc ca etiopatogenie constipatia din ultimul trimestru de sarcina si o crestere a presiunii
venoase
e) este contraindicat tratamentul local cu unguente si supozitoare
R: d

151. Infectia urinara este favorizata in sarcina de:


a) obstructia mecanica a ureterului prin stricturi
405
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

b) obstructia mecanica a ureterului prin dextropozitia uterului gravid


c) cresterea nivelului de progesteron
d) cresterea nivelului de estrogeni
e) modificarea pH-ului urinar si continutului in substante organice
R:b,c,e

152. .Contaminarea urinara in timpul sarcinii poate fi:


a) ascendenta, prin modificari de turbulenta a jetului
b) ascendenta, prin flora din vagin
c) pe cale hematogena prin sindromul entero-renal
d) din aproape in aproape de la apendice
e) ascendenta, prin manevre instrumentale
R:a, c,e

153. Care sunt simptomele unei infectii acute urinare la gravide:


a) dureri in loja renala stanga
b) dureri in loja renala dreapta
c) febra, varsaturi
d) edeme, proteinurie
e) polakiurie, disurie
R:b, c, e

154. Conduita in debutul infectiei urinare la gravide impune:


a) administrarea de urgenta de tetracicline si cloramfenicol
b) regim bazat pe proteine
c) recoltarea uroculturii
d) dministrarea de ampicilina sau colimicina, dupa recoltarea uroculturii
e) antispastice si antipiretice
R:c,d, e

155. Bacteriuria asimptomatica :


a) are o incidenta scazuta la gravidele diabetice
b) numarul de germeni este peste 100 000/ ml , fara semne de infectie urinara
c) numarul de germeni este sub 100 000/ ml, fara semne de infectie urinara
d) evolueaza 100% catre o infectie urinara acuta
e) simptomatologia este grava , cu febra, varsaturi, disurie
R:c

156. Antibioterapia in caz de infectie urinara are urmatoarele principii:


a) nu se instituie tratament antibiotic pana la confirmarea infectiei prin urocultura pozitiva
b) se instituie terapia imediata pe baza prezumtiei etiologice dupa recoltarea uroculturii
c) dupa obtinerea rezultatelor uroculturii cu antibiograma se inlocuieste antibioticul, conform
acesteia daca pacienta este febrila
d) se pot folosi ,de prima intentie tetraciclinele si cloramfenicolul
e) tratamentul se efectueaza pana la disparitia simptomelor
R;b, c
406
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

157. Anomaliile aparatului renal care contraindica operatia cezariana sunt:


a) rinichiul polichistic
b) infectia urinara
c) rinichiul ectopic
d) rinichi unic
e) calculoza renala
R:b

158. Diagnosticul de litiaza urinara in sarcina se pune de rutina prin:


a) urografie de prima intentie
b) cistografie
c) echografie
d) RMN
e) tomografie computerizata
R:c

159. Conduita in sarcina asociata cu boli renale preexistente este:


a) aminarea oricarei investigatie pana dupa nastere
b) evitarea agravarii leziunii renale
c) daca este de cauza renala hipertensiunea in sarcina nu se trateaza
d) se recomanda intreruperea sarcinii in primul trimestru obligatoriu
e) se declanseaza travaliul dupa 28 de saptamani de sarcina
R: b

160. Influenta arcinii asupra aparatului cardio- vascular se manifesta prin:


a) cresterea presiunii sistolice si diastolice la valori peste 140/90 mmHg
b) scade retentia de apa
c) creste consumul de oxigen cu 15% intre saptamanile 16-40
d) creste pulsul cu 10 batai/min dupa 14- 16 saptamani
e) EKG- devierea la dreapta a axului
R:c, d

161. Clasificarea gravidelor cardiace in clasa aII-a presupune


a) dispnee la efort minim
b) cianoza in pozitie sezanda
c) dispnee la eforturi mari
d) edem pulmonar acut
e) palpitatii, extrasistole la eforturi moderate si mari
R:c, e

162. Prognosticul matern al bolilor cardio- vasculare este influentat de:


a) varsta- creste riscul accidentelor peste 30 de ani
b) asocierea disgravidiei tardive influenteaza negativ
c) daca fenomenele cedeaza in repaus, cordul avand rezerve functionale, prognosticul este bun
d) nu influenteaza starea gravidei
407
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

e) sarcina are un efect benefic asupra bolilor cardio- vasculare


R:a, b, c

163. .In timpul travaliului la gravidele cardiace de clasa I si II:


a) este interzisa utilizarea medicatiei analgezice
b) este indicata nasterea pe cale naturala, eventual cu aplicare de forceps in expulzie
c) este contraindicata anestezia epidurala datorita riscului de hipotensiune
d) nu se utilizeaza perfuzia ocitocica
e) nu este necesara administrarea de oxigen
R:b

164. La cardiacele de clasa a III-a si a IV-a:


a) este contraindicata sarcina
b) se recomanda spitalizare prelungita
c) este obligatoriu consultul interdisciplinar cardiologic
d) este recomandata nasterea prin operatie cezariana
e) este interzis regimul hiposodat si administrarea de diuretice
R:a, b, c

165. HTA esentiala:


a) se defineste ca valoare de peste 120/70 mmHg sub 20 de saptamani de sarcina
b) se defineste ca valoare de peste 140/ 90 mmHg sub 20 de saptamani de sarcina
c) este insotita de proteinurie si acid uric crescut in urina
d) la gravidele peste 35 de ani are un prognostic bun
e) tratamentul de electie este metildopa si rezerpina
R:b, e

166. prognosticul hipertensiunii in sarcina este :


a) peste 35 de ani prognostic sever
b) poate determina prin circulatie deficitara avort
c) placenta isi mentine functiile fiziologice, de aceea prognosticul fetal este bun
d) poate evolua catre preeclampsie si eclampsie
e) cresterea in greutate accentuata si albuminuria sunt factori de prognostic defavorabil
R:a, b,d, e

167. In etiopatogenia varicelor si hemoroizilor de sarcina sunt implicati:


a) hormonii estrogeni
b) gonadotrofinele placentare
c) hormonii hipofizari
d) progesteronul
e) primiparitatea
R:d

168. Varicele in timpul sarcinii:


a) pot apare la membrele inferioare in diferite regiuni
b) pot apare in regiunea vulvara
408
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

c) sunt favorizate de obezitate


d) evolueaza cel mai frecvent spre ulcere varicoase
e) se datoresc presiunii venoase utero-placentare scazute
R:a, b, c

169. Tratamentul varicelor in timpul sarcinii implica:


a) este interzisa pozitia decliva a membrelor inferioare
b) nu se utilizeaza ciorapii elastici deoarece favorizeaza staza
c) beneficiaza de tratment sclerozant in sarcina
d) in cazul flebitelor profunde se utilizeaza tratamentul cu heparina
e) este indicat tratamentul chirurgical pentru prevenirea complicatiilor
R:d

170. Tulburarile de statica ale uterului gravid care pot duce la avort sunt:
a) cistocelul
b) retroversoflexia fixa
c) uterul bicorn
d) prolapsul uterin de gr II
e) rectocel
R:b, d,

171. Complicatiile fibromului uterin in timpul sarcinii:


a) fibromul creste in dimensiuni
b) datorita excesului de hormoni se transforma malign
c) poate apare torsiunea sau necrobioza
d) se ramoleste, se deplaseaza
e) isi reduce dimensiunile pana la disparitie, datorita nivelului ridicat de progesteron in sarcina
R:a, c, d

172. Complicatiile fibromului uterin la nastere;


a) infectie
b) tulburari de dinamica uterina
c) sangerari in delivrenta
d) daca este situat la nivelul fundului uterin poate actiona ca o tumora praevia
e) se poate torsiona in travaliu daca este pediculat
R:b, c, e

173. Influenta sarcinii asupra chistului de ovar:


a) isi reduce dimensiunile pana la disparitie
b) poate apare hemoragia intrachistica cu ruptura consecutiva
c) rareori creste in dimensiuni
d) se transforma malign
e) se poate torsiona acut sau subacut
R:b, c, e

174. Leziunile diplazice de col in timpul sarcinii:


409
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

a) sunt datorate modificarilor hormonale


b) majoritatea sunt reversibile si dispar la 6- 7 saptamani de la nastere
c) histologic apare ingrosarea epiteliului pavimentos
d) histologic apare inmultirea celulelor din stratul parabazal cu cresterea lor in dimensiuni
e) impun sanctiune chirurgicala de urgenta
R:a, b,c, d

175. Cancerul de col uterin in sarcina :


a) este un diagnostic dificil, uneori tardiv
b) sarcina nu agraveaza neoplazia
c) dispenzarizarea corecta a gravidei prin colposcopie, examen citologic, biopsie permite
diagnosticul in stadii precoce
d) depistarea in trimestrul I si II amana tratamentul pana dupa nastere
e) depistarea in trimestrul III impune radioterapia, apoi operatia cezariana
R:a, c

176. Diagnosticul de certitudine al neoplasmului de col in sarcina este pus prin:


a) examen cu valvele
b) colposcopie
c) biopsie urmata de examen histopatologic
d) citologie Babes- Papanicolaou
e) examen echografic
R:c

177. Complicatiile fibromului uterin in lehuzie sunt:


a) datorita lipsei progesteronului isi mareste brusc dimensiunile
b) se interzice mobilizarea precoce datorita riscului crescut de flebotromboza
c) pot apare sangerari, necrobioze, torsiuni
d) se poate maligniza
e) se practica de rutina chiuretajul biopsic
R:c

178. Modificarile sistemului hematopoetic in sarcina pot fi:


a) scade concentratia fierului datorita cresterii volumului plasmatic cu 30- 40%
b) scade numarul de trombocite,antrenand tulburari de coagulare
c) numarul leucocitelor scade
d) in trimestrul II de sarcina apare anemia fiziologica de sarcina
e) cresc factorii de coagulare
R:a, d, e

179. In sindromul anemic in sarcina se constata:


a) Hb<14g, Ht<37%, hematii <4 milioane
b) Hb<11g, Ht<34%, hematii<3,5 milioane
c) volumul hematic este redus
d) fierul plasmatic sub 60 gama%
e) eritroblasti in periferie
410
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

R:b, c, d, e

180. .Anemiile carentiale sunt definite ca:


a) scaderea cantitatii de fier
b) scaderea cantitatii de acid folic
c) scaderea cantitatii de vitamine de grup B
d) sferocitoza
e) anemia aplastica
R:a, b, c

181. .Anemia feripriva in sarcina are urmatoarele caracteristici:


a) este hipocroma, microcitara
b) in sarcina consumul de fier este scazut
c) evolutia anemiilor grave este spre avort, prematuritate , hipotrofie
d) necesita administrare orala de fier
e) nu se administreaza preparate de fier intravenos
R:a, c,d

182. Talasemia este:


a) anemie prin lipsa de glucozo-6-fosfat dehidrogenaza
b) defect de formare a hemoglobinei A
c) anemie cu transmitere ereditara
d) carenta de fier
e) carenta de vitamina B12
R: b,c

183. .Hipofibrinogenemia apare ca o complicatie in :


a) apoplexia utero- placentara
b) administrarea unei perfuzii ocitocice
c) fat mort de 2- 5 saptamani
d) infectia cu Toxoplasma Gondii
e) transfuzia de sange integral in sindromul anemic
R:a, c
184. Patogenia hipofibrinogenemiei implica:
a) defect de conjugare a hemoglobinei
b) eliberare de tromboplastina de catre caduca, lichid amniotic, placenta
c) fibrinoliza
d) carenta de acid folic
e) deficit enzimatic de factor hemofilic A
R:b,c

185. .In sarcina aportul de fier este necesar/zi:


a) 1-5 mg
b) 0- 15mg
c) 100mg
d) 150mg
411
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

e) 1g
R:b

186. .In sarcina prin marirea de volum a hipofizei si compresia pe chiasma optica pot aparea:
a) sindrom Sheehan
b) tulburari de camp vizual
c) hemianopsia
d) retinopatia gravidica
e) semn Salus-Gun
R:b, c

187. Retinopatia gravidica stadiul III presupune:


a) vasoconstrictie arteliolara
b) vasoconstrictie arteliolara, cu modificari de calibru ale vaselor
c) aparitia hemoragiilor si exudatelor retiniene
d) aparitia edemului si stazei papilare
e) toate aceste elemente
R:c

188. .Afectiunile ORL in sarcina:


a) sunt agravate de sarcina
b) pot influenta negativ sarcina prin evolutie si tratament
c) in sinuzite este interzis drenajul chirurgical
d) otospongioza sau surditatea progresiva nu contraindica sarcina
e) TBC laringian are o evolutie lenta in sarcina
R:a, b

189. Agravarea glaucomului in sarcina se datoreaza:


a) compresiunii pe chiasma optica
b) spasmului arteriolar
c) progesteronul scade tonusul ocular
d) edem, staza papilara
e) retinopatie diabetica
R:c

190. .Miastenia Gravis in sarcina:


a) raspunde la tratamentul cu Diazepam
b) se caracterzeaza prin prinderea muschilor fetei, gat, trunchi, membre
c) sarcina si avortul agraveaza evolutia bolii
d) nu este indicata contraceptia
e) nasterea se poate produce pe cai naturale cu aplicatie de forceps in expulzie
R;b, c, e

191. Bazinul osos patologic apare in :


a) bolile osoase generale , carentiale: nanism, rahitism
b) afectiuni ale oaselor bazinului
412
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

c) afectiuni ale coloanei vertebrale


d) afectiuni ale membrelor inferioare
e) afectiuni ale membrelor superioare
R:a, b, c, d

192. Patologia osoasa in sarcina:


a) debutul afectiunii in copilarie nu are importanta in dezvoltarea normala si simetrica a bazinului
femeii
b) nasterea pune probleme deosebite datorita distociilor de bazin
c) este indicata ablactarea in cifaze
d) procentul operatiilor cezariene este mult crescut
e) evolutia sarcinii poate fi intrerupta prin nastere prematura la femeile sub 1,5m inaltime
R:b, d,e

193. Bolile osoase generale carentiale sunt:


a) rahitismul prin lipsa vitaminei D
b) osteomalacia
c) acondroplazia
d) se caracterizeaza prin afectarea intregului sistem osos
e) cu cat apar mai aproape de perioada adulta cu atat sunt mai grave
R:a, b.d

194. .Sarcina poate fi intrerupta terapeutic cand testele functionale pulmonare sunt scazute:
a) sub 35%
b) sub 50%
c) sub 15%
d) sub 75%
e) sub 90%
R:a,b

195. .Astmul bronsic:


a) in 90% din cazuri nu este influentat de sarcina
b) sarcina influenteaza negativ astmul bronsic
c) in caz de crize frecvente se recomanda intreruperea sarcinii
d) se administreaza aminofilina 250- 500mg
e) este interzisa administrarea corticosteroizilor in sarcina
R:a, b, c, d

196. Consecintele pneumoniei in sarcina sunt:


a) creste decesul matern
b) in trimestrul I de sarcina, ou mort retinut sau avort
c) efectele negative se datoreaza hipertermiei
d) in trimestrul III de sarcina nu are efecte negative
e) nu se modifica functiile ventilatorii
R:a, b, c

413
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

197. .TBC- ul pulmonar:


a) afectiune compatibila cu sarcina in formele stabilizate
b) este interzisa sarcina datorita riscului de transmitere la fat transplacentar
c) evolutie favorabila in lehuzie
d) se va evita sarcina timp de 2 ani de la stabilizarea leziunilor pulmonare
e) fertilitatea este redusa datorita leziunilor endometriale si salpingitei nodulare
R:a, d, e

198. .Diagnosticul de TBC pulmonar activ in sarcina se pune pe:


a) examen radiografic pulmonar cu protectie abdominala
b) IDR la tuberculina
c) examen de sputa
d) echografie
e) test non- stress
R:a,c

199. .Care sunt consecintele diabetului matern asupra evolutiei sarcinii si nasterii?
a) malformatii genitale la nou- nascut
b) avorturi
c) sangerari inperioada a IV- a a nasterii
d) preeclampsie
e) moartea fatului in uter
R:b, d, e

200. Sindromul Sheehan este:


a) necroza adenohipofizara datorita hemoragiei din postpartum
b) apare la 15% din femeile cu hemoragii la nastere
c) apare prin compresiunea hipofizei asupra chiasmei optice
d) este insotit de lactatie redusa
e) tratamentul este simptomatic
R:a, b, d

201. .Sindromul Chiari- Frommel presupune


a) pentru punerea in repaus a ovarelor se utilizeaza contraceptivele orale
b) se menifesta prin hemoragii uterine disfunctionale
c) lipsa lactatiei
d) sindrom amenoree- galactoree in postpartum
e) se practica recontrolul cavitatii uterine
R:d

202. Patologia tiroidei si sarcina:


a) hipotiroidia scade fertilitatea
b) hipertiroidia induce sterilitate
c) hipertiroidismul este accentuat de sarcina si poate duce la avort
d) nou- nacutul nu este afectat de fluctuatiile hormonilor tiroidieni
e) nu se administreaza extracte de tiroida sau tiroxina in sarcina
414
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

R:a, b, c

203. Hipoparatiroidismul In sarcina:


a) induce tulburari in metabolismul fosfo- calcic
b) spasmofilia se asociaza frecvent cu sarcina
c) in travaliu pot sa apara crize tetanice
d) se face tratament cu clorura de calciu si vitamina D2
e) se practica tiroidectomia
R:a, b, c, d

204. .Patologia hipofizei anterioare frecvent asociata cu sarcina este:


a) hipertiroidismul
b) hipotiroidismul
c) adenomul cromofob
d) gusa endemica
e) diabetul insipid
R:c

205. Rolul diabetogen al sarcinii se manifesta prin:


a) hormonii de sarcina scad toleranta la glucoza si utilizarea ei perifrica
b) celulele trofoblastice degradeaza insulina
c) hormonii de sarcina nu afecteaza sensibilitatea la insulina
d) sunt generati anticorpi antiinsulinicila nivelul celulelor trofoblastice
e) fatul actioneaza prin eliberarea de antagonisti antiinsulinici
R:a, b, d, e

206. .Diagnosticul de diabet infraclinic se pune pe;


a) valorile glicemiei
b) curba hiperglicemiei provocate
c) feti macrosomi
d) cresterea acidului uric
e) proteinurie
R:b

207. .Ingrijirea gravidelor diabetice presupune:


a) supravegherea materna privind fundul de ochi, curba glicemiei, glicozuriei, cetonuriei
b) chiar daca diabetul este compensat se intrerupe sarcina la 32- 34 de saptamani pentru a preveni
moartea fetala
c) se sustine sarcina cu progestative
d) este permisa alaptarea
e) imediat dupa nastere nu se administreaza glucoza la fat datorita riscului de hiperglicemie
R:a

208. Pruritul da sarcina este dat de :


a) infectie herpetiforma
b) cortizolul secretat de suprarenalele fetale
415
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

c) cresterea nivelului de progesteron


d) cresterea nivelului de saruru biliare in sangele circulant matern
e) cresterea acidului uric
R:d

209. Condiloma acuminata si sarcina:


a) are o etiologie virala
b) se dezvolta rapid in sarcina
c) beneficiaza de tratament antibiotic
d) beneficiaza de extirpare chirurgicala
e) se prezinta sub forma unor vegetatii vulvo- vaginale, anale
R:a,b,d,e

210. Bolile psihice in sarcina:


a) apar la primiparele in varsta
b) se datoresc tulburarilor de adaptare la maternitate
c) riscul scade in lehuzie
d) in lehuzie se indica intreruperea alaptarii si administrarea ciclurilor artificiale
e) psihoza puerperala apare dupa 6 saptamani de la nastere
R:b,d

211. Cefaleea in sarcina:


a) poate fi frontala sau occipitala
b) cand se asociaza cu hipertensiunea arteriala indica o iminenta de eclampsie
c) se insoteste de hemiplegie
d) este indicatie de intrerupere a sarcinii
e) este necesara tomografia craniana pentru diagnosticul etiologic
R:a, b

212. Epilepsia:
a) nu este transmisibila la fat
b) de obicei debuteaza cu ocazia unei sarcini
c) tratament cu Fenitoin este permis de la inceputul sarcinii
d) tratamentul cu fenitoin nu se administreaza in primele 12 saptamani de sarcina
e) in antecedente gravidele prezinta crize convulsive
R:d,e

213. Diagnosticele nursing în sarcina ectopică cuprind:


b. Deficit volemic potenţial
c. Durere
d. Potenţial de infecţie urinară
e. Infecţia potenţială datorată anemiei, colpopuncţiei şi intervenţiei operatorii
f. Anxietate datorită riscului potenţial în ceea ce priveşte procreerea
R:a,b,d,e

214. Intervenţiile nursing ce trebuie instituite la avortul în curs, cuprind:


416
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

a) Menţinerea unei volemii adecvate


b) Evaluarea semnelor vitale ale pacientei
c) Poziţionarea pacientei în decubit lateral stâng, pentru îmbunătăţirea perfuziei placentare
d) Determinarea grupului şi Rh-ului pacientei
e) Inspectarea ţesuturilor pierdute pe cale vaginală
R: a,b,d,e

215. Evaluarea nursing specifică preeclampsiei cuprinde:


a) determinarea istoricului şi cantităţii hemoragiei
b) monitorizarea semnelor vitale materne şi fetale
c) evaluarea şi notarea prezenţei contracţiilor
d) evaluarea TA în poziţie şezândă şi poziţie laterală
e) evaluarea prezenţei epigastralgiilor,cefaleei,tulburări de vedere
R: b,d,e

216. Următoarele diagnostice nursing nu sunt prezente în cazul sarcinii hidramnios:


a) Alterarea schimburilor gazoase
b) Alterarea volemiei şi a perfuziei tisulare materne
c) Alterarea confortului matern
d) Anxietate prin necunoaşterea prognosticului fetal
e) Alterarea perfuziei placentare
R: b

217. Evaluarea nursing pozitivă în sarcina multiplă se face pe baza următoarelor considerente:
a) Părinţii discută despre sentimentele legate de sarcina multiplă
b) Valorile hemoglobinei şi hematocritului arată numai valori de anemie uşoară
c) Creşterea ponderală peste 20 kg
d) Familia discută cu realism despre motivele de teamă datorate sarcinii multiple
e) Participă la activităţile de divertisment sugerate de nursă
R:a,d,e

218. Intervenţiile nursing acordate în ruptura uterină în vederea asigurării unei volemii
adecvate sunt următoarele:
a) Se montează sau se menţine abordul venos
b) Se menţine o atmosferă de linişte şi calm
c) Se montează drenaj uretro-vezical Foley pt evaluarea perfuziei renale
d) Se monitorizează semnele vitale
e) Nursa răspunde la întrebările gravidei şi familiei
R: a,c,d

219. Evaluarea nursing după corectarea inversiunii uterine, trebuie să cuprindă următoarele,
cu excepţia:
a) Evaluarea sângerării pe cale vaginală
b) Semnele vitale materne
c) Poziţia fundului uterin
d) Se evaluează măsura în care familia a înţeles situaţia
417
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

e) Consistenţa uterului
R: d

220. Care dintre următoarele intervenţii nursing sunt greşite în acordarea îngrijirilor pentru
prevenirea infectării plăgii de epiziotomie?
a) Se incurajează dietă bogată în proteine şi vitamina C şi consumul a cel putin 2000 ml
lichide zilnic
b) Se învaţă tehnica se ştergere a perineului, dinspre posterior spre anterior
c) Se învaţă tehnica se ştergere a perineului, dinspre anterior spre posterior
d) Se explică importanţa schimbării torşonului vulvar la 12 ore în cursul zilei
e) Se explică importanţa schimbării torşonului vulvar la 12 ore în cursul zilei
R: a,c,e

221. Care dintre următoarele intervenţii nursing sunt greşite în acordarea îngrijirilor pentru
îmbunătăţirea confortului lehuzei cu plagă de epiziotomie?
a) Se aplică pungă cu gheaţă în primele 24 ore, local, pe perineu, pentru perioade de circa 2
ore
b) Se aplică pungă cu gheaţă în primele 24 ore, local, pe perineu, pentru perioade sub 30 de minute
c) Băi de şezut cu apă rece
d) Băi de şezut cu apă caldă
e) Exerciţii ale musculaturii abdominale
R: a,e

222. Care dintre următoarele intervenţii nursing sunt eronat aplicate în timpul degajării
craniului din canalul dur?
a. Moaşa încurajează utilizarea tehnicilor de respiraţie şi relaxare
b. Moaşa se asigură ca vezica este goală
c. Moaşa încurajează efortului de screamăt între contracţii
d. Moaşa încurajează folosiera muşchilor abdominali şi a efortului de screamăt în timpul contracţiei
e. Moaşaevaluează semnele vitale ale mamei
R: c

223. Care dintre următoarele intervenţii nursing sunt eronat aplicate în lehuzia după naşterea
prin operaţie cezariană?
a) Se verifică semnele vitale materne la fiecare 30 minute în primele 2 ore şi la 2 ore
ulterior în primele 24 de ore
b) Se verifică semnele vitale materne la fiecare 15 minute în primele 2 ore şi la 30 minute în
următoarele 24 ore
c) Se verifică înălţimea fundului uterin şi consistenţa sa
d) Se evaluează intensitatea legăturii mamă – nou-născut
e) Se verifică aspectul lohiilor
R: b

224. Care dintre următoarele intervenţii nursing sunt eronat aplicate în acordarea îngrijirilor
pentru prevenirea infecţiei după naşterea prin operaţie cezariană?
a) Nursa va face toaleta perineală la fiecare 4 ore
418
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

b) Nursa va face toaleta perineală la fiecare 12 ore


c) După extracţia sondei Foley, pacienta este încurajată să urineze frecvent
d) După extracţia sondei Foley, pacienta este încurajată ingere lichide în cantitate crescută dar să
urineze rar, pentru a reface contenţia vezicală
e) Se sfătuieşte pacienta să tuşească şi să inspire profund la fiecare 2 ore ziua şi la fiecare 4 ore
noaptea
R: b,d

225. Bifaţi intervenţiile nursing corect aplicate în acordarea îngrijirilor pentru endometrită
postpartum:
a) Moaşa se asigură că lehuza are perioade adecvate de repaus în decubit dorsal
b) Moaşa se asigură că lehuza are perioade adecvate de repaus în decubit lateral stâng
c) Moaşa se asigură că lehuza are perioade adecvate de repaus în poziţie Fowler
d) Moaşa explică necesitatea schimbării torşoanelor vulvare după micţiune sau defecaţie sau la fiecare
2 ore atunci când pacienta este trează
e) Moaşa explică necesitatea schimbării torşoanelor vulvare după micţiune sau defecaţie sau la fiecare
4 ore atunci când pacienta este trează
R: c,e

226. Evaluarea nursing în tromboflebita postpartum a membrelor inferioare cuprinde:


a) Moaşa evaluează starea de hidratare
b) Moaşa masoară în dinamică membrele inferioare, daca tromboflebita a apărut la acest nivel
c) Moaşa masoară în dinamică diametrele pelvisului, în cazul tromboflebitei pelvine
d) Moaşa evaluează sângerările în cursul tratamentului cu anticoagulante
e) Nu este nevoie de evaluarea sângerărilor în cursul tratamentului cu anticoagulante, deoarece dozele
administrate nu prezintă risc de tulburări de coagulare
R: a,b,d

227. Deficitul volemic potenţial din sarcina molară complicată este legat de:
a) Fragilitatea tumorii
b) Hipervascularizaţia vilozităţilor coriale
c) Declanşarea avortului
d) Sarcina ectopică molară
e) Tratamentul chimioterapic
R: a,c,d

228. Care dintre următoarele manevre nu fac parte din evaluarea nursing în hemoragia
postpartum:
a) Măsurarea înălţimii fundului uterin
b) Evaluarea consistenţei uterului
c) Evaluarea distensiei vezicii urinare
d) Evaluarea distensiei ampulei rectale
e) Evaluarea cantităţii de sânge pierdută
R: d

229. Care dintre următoarele intervenţii nursing nu reprezintă manevre de îngrijire a sânului
419
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

în lehuzie?
a) Moaşa subliniază necesitatea spălării mâinilor înainte de alăptare şi de orice atingere a
sânilor
b) Moaşa explică necesitatea oferirii ambilor sâni în timpul alăptării şi explică lehuzei că alăptatul
următor va începe cu sânul care a fost oferit ultimul
c) Moaşa explică necesitatea oferirii unui singur sân nou-născutului în timpul unui alăptat şi explică
lehuzei că la alăptatul următor va fi oferit sânul celălalt, pentru a nu traumatiza ambele mameloane la
fiecare alăptat
d) Moaşa instruieşte lehuza să maseze sânii înainte alăptării
e) În cazul dezvoltării unei mastite, lehuza este instruită să susţină sânul cu prosoape sau cu perne
când se odihneşte la pat
R: c

230. Bifaţi intervenţiile nursing corecte în îngrijirea hematoamelor perineale postpartum:


a) Pacientei i se aplică pungă cu gheaţă pe perineu
b) Pacientei i se recomandă căldură locală pentru calmarea durerilor
c) Lehuza este îndrumată să adopte o poziţie în şezut, pentru compresiune şi consolidarea hemostazei
la nivelul perineului
d) Lehuza este îndrumată să adopte o poziţie în decubit, pentru a scădea presiunea pe zona afectată şi
îmbunătăţirea confortului
e) În dificultăţile lehuzei de a urina, moaşa asigură intimitatea pacientei şi dă drumul încet la robinet
atunci când aceasta încearcă să urineze
R: a,d,e

231. Care dintre următoarele intervenţii de îngrijire adresate gravidei cu placentă praevia sunt
greşite?
a) Moaşa va evalua cantitatea de sânge pierdut, durata sângerării şi istoricul sângerărilor
precedente
b) Moaşa va poziţiona pacienta în decubit dorsal cu picioarele ridicate în poziţie proclivă, pentru a
îmbunătăţi perfuzia placentară
c) Moaşa consemnează mirosul sângerărilor pe cale vaginală
d) Moaşa discută cu pacienta despre efectele spitalizării şi a repausului prelungit la pat
e) Moaşa va poziţiona pacienta în anumite situaţii în poziţie şezândă, pentru a permite ca greutatea
fătului să comprime placenta şi să reducă sângerarea
R: b

232. Următoarele afirmaţii despre evaluarea gravidei cu placenta praevia hemoragică sunt
adevărate:
a) Se decelează contracţiile uterine prin palpare
b) Se evaluează cantitatea sângerării anamnestic şi prin examenul cu valve
c) Se evaluează prin tuşeu vaginal stadiul travaliului şi varietatea anatomică de placentă praevia,
pentru stabilirea conduitei la naştere
d) Se monitorizează semnele vitale ale gravidei
e) După delivrenţă, monitorizarea este identică cu a parturientelor cu placentă normal inserată
R: a,b,d

420
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

233. Evaluările nursing necesare în decolarea prematură de placentă normal inserată şi


placenta praevia sunt următoarele:
a) Tipul şi cantitatea hemoragiei
b) Tonusul uterin şi caracteristicile contracţiilor uterine
c) Monitorizarea înălţimii fundului uterin
d) Evaluarea semnelor şi a potenţialului de infecţie urinară
e) Evaluarea stării de plenitudine a vezicii urinare
R: a,b,c

234. Care dintre următoarele intervenţii nursing adresate gravidei cu preeclampsie sunt corect
acordate pentru prevenirea apariţiei convulsiilor?
a) Instruirea gravidei asupra importanţei comunicării cefaleei, tulburărilor vizuale,
ameţelilor, epigastralgiilor, în cazul în care acestea apar
b) Moaşa instruieşte pacienta să adopte poziţia de decubit lateral stâng în cazul apariţiei simptomelor
descrise mai sus
c) Moaşa se asigură de disponibilitatea unei surse de oxigen şi de aspiraţie, precum şi o trusă de
intubare oro-traheală, pentru a fi folosite în cazul apariţiei convulsiilor
d) Evaluarea contracţiilor uterine, deoarece creşterea intensităţii şi frecvenţei acestora sugerează
iminenţa convulsiilor
e) Administrarea de urgenţă intravenos a unei fiole de diazepam sau fenobarbital
R: a,b

235. Care dintre următoarele intervenţii nursing adresate gravidei cu preeclampsie sunt corect
acordate pentru promovarea unei nutriţii adecvate?
a) Alcătuirea unui plan nutriţional adecvat pe 24 de ore la pacientele spitalizate
b) Nu este nevoie de alcătuirea unui plan nutriţional la pacientele spitalizate, deoarece acestea sunt
alimentate parenteral
c) Instruirea asupra nevoilor crescute de proteine ingerate
d) Instruirea asupra necesităţii de a evita proienele în dieta zilnică, pentru a nu creşte proteinuria
e) Instruirea asupra importanţei de a suplimenta aportul de sodiu din dietă, pentru a creşte volemia şi,
implicit, a îmbunătăţi perfuzia placentară
R: a,c

236. Pentru urmărirea efectelor administrării parenterale de sulfat de Magneziu la gravida cu


preeclampsie, se monitorizează:
a) Respiraţiile
b) Tensiunea arterială şi pulsul
c) Reflexele osteo-tendinoase
d) Diureza şi modificările fundului de ochi
e) Eliminarea de sulfat de Magneziu prin urină
R: a,b,c,e

237. Intervenţiile nursing la gravidele cu patologie cardiacă asociată sarcinii cu semne de


decompensare, cuprind următoarele:
a) Moaşa sfătuieşte pacienta să se odihnească în şezut, în cea mai mare parte a timpului,
pentru a facilita excursiile diafragmului şi ventilaţia pulmonară
421
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

Facultatea de Medicina - programul de studii MOASE

- Teste grila absolventi 2012

b) Moaşa sfătuieşte pacienta să se odihnească în decubit lateral stâng, în cea mai mare parte a timpului
c) Moaşa va evalua trimestrial creşterea fetală prin măsurarea înălţimii fundului uterin
d) Moaşa instruieşte pacienta asupra necesităţii unui aport crescut de proteine în sarcină
e) Moaşa instruieşte pacienta asupra necesităţii unui aport crescut de fier şi sodiu în sarcină
R: b,d

238. Pentru prevenirea in