Sunteți pe pagina 1din 2

RAPORT DE ACTIVITATE

COMISIA PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA VIOLENTEI IN


MEDIUL PRESCOLAR

Responsabil: Oancea Otilia Georgiana

Anul scolar: 2017-2018

Prevenirea si combaterea violentei in mediul prescolar constituie o premisa


importanta pentru crearea unui climat propice desfasurarii activitatilor instructiv-
educative, satisfacerii trebuintelor de siguranta sub multiple aspecte.

In vederea celor aratate mai sus s-a constituit in luna martie 2018 Comisia
pentru prevenirea violentei in mediul scolar in Gradinita cu program prelungit nr.
32 Ploiesti.

REZULTATE ASTEPTATE:

Obiectivul I:

 Cunoasterea permanenta a starii de siguranta existenta in unitatea de


invatamant;
 Identificarea formelor de manifestare a comportamentelor antisociale ale
prescolarilor in special a manifestarilor agresive.

Obiectivul II:

 Cunoasterea de catre prescolari a prevederilor legale privind minoritatea si


consecintele juridice asociate savarsirii de infractiuni sau alte fapte
antisociale,
 Cunoasterea de catre prescolari a masurilor de prevenire a criminalitatii in
vederea reducerii riscului victimei.

Obiectivul III:

 Stabilirea unor masuri comune menite sa previna si sa combata actele de


violenta.
Obiectivul IV:

 Cresterea gradului de siguranta in unitatile de invatamant.

ACTIVITATI INTREPRINSE:

 Instruirea cadrelor didactice astfel incat sa poata desfasura activitati


instructiv-educative la grupa;
 Prezentarea unor teme cu caracter educativ-preventiv referitoare la siguranta
personala si la consecintele savarsirii de infractiuni, in special a celor cu
violenta;
 Sustinerea unor activitati demonstrative cu implicarea directa a prescolarilor;
 Realizarea unor lucrari semnificative pentru combaterea actelor de violenta;
 Realizarea unor activitati extrascolare (artistice, sportive, culturale) care sa
stimuleze spiritul de echipa si comunicarea intre elevi si care sa constituie
alternative educative de petrecere a timpului liber;
 Popularizarea sistemului de interventie 112 pentru apelarea acestuia in
cazuri de incalcare a normelor de conduita privitoare la siguranta.

S-ar putea să vă placă și