Sunteți pe pagina 1din 2

INFORMAȚII ECONOMICE PRIVIND EXPLOATAȚIILE AGRICOLE

Informații pe baza datelor RICA 2016 – rezultate PRELIMINARE

România

Principalul rol al Rețelei de Informații Contabile Agricole (RICA) este de a susține Politica Agricolă Comună (PAC),
prin determinarea veniturilor exploatațiilor agricole europene și asig urarea analizelor la nivel de exploatație, pe baza
micro-datelor economice armonizate, colectate anual de la mai mult de 80 000 de exploatații agricole. RICA a fost
înființată în 1965.
Setul de statistici prezentat în continuare este elaborat și publicat periodic de Comisia Europeană în urma anchetei
RICA. Variabilele reprezintă valorile medii pe exploatație. Notele metodologice privind conceptele RICA sunt
disponibile la: http://ec.europa.eu/agriculture/rica
Actualizat: Mai 2018
INFORMAȚII DE BAZĂ DESPRE RICA SI ANCHETA STRUCTURALĂ ÎN AGRICULTURĂ (ASA)

Numărul exploatațiilor agricole participante 6 002 Numărul exploatațiilor agricole 3 573 390
Numărul exploatațiilor agricole reprezentate 1 133 752 Suprafața Agricolă Utilizată (ha) 12 712 310
Pragul de dimensiune economică 2 000 Euro Unitate Vită Mare 4 975 310
Forța de muncă (AWU) 1 547 940
Producția Standard (EUR) 11 989 578 640
RICA: caracteristici principale Variabilele de bază ale ASA 2013
VENITUL PE UNITATEA DE MUNCĂ

Regiuni RICA
(Euro/pers)

840 Nord-Est 5 229

841 Sud-Est 7 063

842 Sud- 7 282


Muntenia
843 Sud-Vest- 3 574
Oltenia
844 Vest 8 885

845 Nord-Vest 4 577

846 Centru 6 320

847 București- 36 113


Ilfov

Media pe țară 5 839

Valoarea netă adăugată / Unitate de muncă anuală UMA (Euro/ persoană) – SE 425

Agricultură și
Dezvoltare
Rurală
INFORMAȚII ECONOMICO-FINANCIARE PENTRU EXPLOATAȚIILE SPECIALIZATE
(MEDIA PE EXPLOATAȚIE ÎN EURO)

Variabila RICA Tipologia exploatațiilor agricole

Alte culturi Alte


Cod Descriere Toate Culturi în Horticultură Viticultură Bovine Animale Animale
permanente animale
exploatațiile câmp granivore mixte
erbivore

SE131 Producția totală 11 896 20 967 8 830 22 687 12 105 8 320 11 215 56 649 6 916
SE135 Valoarea totală a culturilor vegetale și producția 6 938 20 623 8 723 22 506 11 619 2 725 2 978 4 532 2 901
vegetală
SE206 Valoarea totală animale și producție animalieră 4 940 327 107 24 386 5 593 8 237 51 302 4 014
SE275 Consumul intermediar total 6 278 11 391 3 429 8 116 4 149 3 868 6 390 31 404 3 653
SE600 Balanța subvențiilor și impozitelor curente 2 041 4 397 -72 888 590 2 096 2 054 2 373 754
SE605 Total subvenții – excluzând investițiile 2 231 4 847 143 1 176 711 2 223 2 191 2 617 855
SE630 Plăți decuplate 1 487 4 294 120 1 041 592 756 1 048 611 615
SE624 Sprijin total pentru dezvoltarea rurală 96 193 3 10 50 49 83 1 308 29
SE410 Venitul brut al exploatațiilor agricole 7 659 13 973 5 329 15 459 8 546 6 547 6 879 27 618 4 016
SE415 Valoarea adăugată netă pe exploatația agricolă 6 200 11 203 3 535 11 734 6 862 5 372 6 018 24 369 2 984
SE420 Venitul net pe exploatația agricolă 5 166 7 847 2 152 8 664 5 558 5 103 5 518 21 275 2 751
SE425 Valoarea adăugată netă/ UAM 5 839 10 186 2 796 7 394 5 485 5 384 5 483 19 026 2 930
SE430 Venitul net/ UFM 4 562 6 933 2 020 8 084 4 813 4 940 5 269 3 964 2 697
SE436 Total active 37 151 63 332 34 037 113 867 46 953 29 671 27 977 75 147 27 385
SE485 Total pasive 1 177 4 579 2 286 3 760 809 70 131 6 010 92
SE501 Valoarea netă 35 974 58 753 31 750 110 108 46 144 29 601 27 846 69 137 27 293
SE510 Media capitalului agricol al exploatației agricole 29 023 45 469 32 146 104 873 39 920 23 031 23 263 71 020 21 847
SE516 Investiții brute 889 3 135 769 1 537 1 827 151 249 895 280
SE521 Investiții nete -571 365 -1 025 -2 188 143 -1 024 -611 -2 354 -752
UAM = Unitate Anuală de muncă UFM = Unitate Familială de Muncă

PLĂȚI DIRECTE, CA PARTE DIN TOTAL VENITURI VENITURI, PE TIP DE EXPLOATAȚIE

100%
60 000 450 000
90%
400 000
80% 50 000
350 000
70%
60% 40 000 300 000

50% 250 000


30 000
40% 200 000

30% 20 000 150 000


20% 100 000
10 000
10%
50 000
0%
Total Culturi Horticultură Viticultură Alte culturi Bovine Alte animale Granivore Animale
exploatații în câmp permanente erbivore mixte Culturi Horticultură Viticultură Alte culturi Bovine Alte animale Granivore Animale
în câmp permanente erbivore mixte

Plăți directe Total venituri, fără investiții Producția totală (media pe exploatație în EURO) Numărul exploatațiilor reprezentate

ECONOMIA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE - COMPARAȚII ANUALE (MEDIA PE EXPLOATAȚIE ÎN EURO)


Cod Descriere 2014 2015 2016

SE131 Producția totală 11 434 10 797 11 896


SE275 Consumul intermediar total 5 424 5 581 6 278
SE600 Balanța subvențiilor și impozitelor curente 1 306 1 034 2 041
SE410 Valoarea adăugată netă pe exploatația agricolă 7 316 6 250 7 659
SE415 Valoarea adăugată netă pe exploatația agricolă 6 090 4 943 6 200
SE605 Total subvenții - excluzând investițiile 1 466 1 213 2 231
SE630 Plăți decuplate 1 206 982 1 487
SE436 Total active 34 545 35 215 37 151
SE485 Total pasive 1 034 1 540 1 177
SE501 Valoarea netă 33 510 33 675 35 974
SE510 Media capitalului agricol al exploatației agricole 28 465 27 730 29 023
Acest document nu reprezintă opinia oficială a Comisiei Europene
© European Union, 2018 - Reproducere autorizată cu condiția menționării sursei
Contact: DG Agriculture and Rural Development, Unit Farm Economics
 +32-2-29 91111 -  AGRI-RICA-HELPDESK@ec.europa.eu – http://ec.europa.eu/agriculture/rica

Agricultură și
Dezvoltare
Rurală