Sunteți pe pagina 1din 2

Departament: Tehnologia Construcţiilor de Maşini

Disciplina: Automatizarea şi Robotizarea Proceselor Tehnologice


Anul IV de studii, specializările: TCM, IS.
An univ. 2019-2020

TEMA de CASA

Sarcini de lucru:

Studenții, din aceeași grupă, se vor asocia liber în echipe de 3-4 membri, astfel încât
să poată lucra colaborativ.
Fiecare echipă va întocmi un referat de 4-6 pag. pe o temă liber aleasă, dar
corespunzând unui subiect din lista de subiecte de mai jos.
Referatul va cuprinde informații diferite de cele prezentate la curs (sau regăsite în
cartea suport de curs), relativ la tema aleasă.
Informațiile din referat vor proveni din minimum 4 surse bibliografice diferite
(regăsite pe Internet), surse ce vor fi obligatoriu precizate la rubrica Referințe bibliografice, la
sfârșitul referatului și vor fi atasate, ca fisiere, referatului.
Elaborarea referatului va respecta normele de etică și integritate academică.

Fiecare echipă va transmite, prin unul dintre membri, referatul întocmit, în format
MSWord (.doc sau .docx), împreună cu fisierele surse bibliografice, prin e-mail, la adresa
vasile.merticaru@academic.tuiasi.ro (de preferat de pe adresa institutională a studentului
corespondent, până la data (termen limită) de Sambata, 9 mai 2020.

Subiecte pentru tema de casă:


1. Automatizarea proceselor tehnologice – Concepte generale. Evolutia ARPT.
2. Automatizarea proceselor tehnologice – Efecte tehnico-economice şi sociale.
3. ARPT şi productivitatea sistemelor tehnologice.
4. Concepte generale: Proces. Sistem.
5. Sisteme automate – Definiţie. Clasificare.
6. Funcţiile sistemelor automate.
7. Regimuri de funcţionare ale sistemelor automate.
8. Structura sistemelor automate.
9. Proces de producţie. Sistem de producţie.
10. Proces de fabricaţie. Sistem de fabricaţie.
11. Principii de proiectare a sistemelor de manipulare automata a obiectelor de lucru.
12. Funcţiile sistemului de manipulare. Simbolizări.
13. Definirea si clasificarea depozitelor.
14. Depozite de tip buncăr – Construcţie. Clasificare.
15. Depozite tip buncăr cu extractor tip disc cu locaşuri.
16. Depozite tip buncăr cu extractor tip disc cu cârlige. Depozite tip buncăr cu extractor tip disc cu
magneţi.
17. Depozite tip buncăr cu mecanism culisor. Depozite tip buncăr cu extractor tip bolţ în mişcare de
rotaţie.
18. Depozite tip buncăr cu extractor tip ţeavă centrală. Depozite tip buncăr cu tambur.
19. Depozite tip buncăr cu lanţ. Depozite tip buncăr cu extracţie prin fricţiune.
20. Buncăre cu vibraţii – Construcţie şi funcţionare.
21. Depozitarea obiectelor de lucru în acumulatoare.
22. Depozite magazin. Depozite paleta si container.
23. Ordonarea automată a obiectelor de lucru – Grade de dezordine. Probabilitatea de ordonare.
24. Principii de ordonare. Posibilităţi de ordonare (orientare) automată a obiectelor de lucru.
25. Modelarea matricială a sistemelor de orientare. Eficienţa orientării.
26. Transportoare gravitaţionale.
27. Transportoare cu fricţiune. Transportoare pneumatice.
28. Transportoare cu organ flexibil de tracţiune.
29. Transportoare pas cu pas. Conveiere.
30. Transportoare inerţiale – Studiul mişcării obiectelor în transportoarele inerţiale. Condiţii de
deplasare.
31. Transportoare inerţiale cu presiune variabilă a sarcinii – Transportoare cu mecanism bielă-
manivelă.
32. Transportoare inerţiale cu presiune variabilă a sarcinii – Transportoare cu excentrici.
33. Transportoare inerţiale cu presiune variabilă a sarcinii, cu electromagneţi.
34. Transportoare inerţiale cu presiune constantă a sarcinii.
35. Robotransportoare – Structură constructivă. Sistemul de dirijare.
36. Robotransportoare – Sistemul de transport. Staţiile de încărcare-descărcare.
37. Sisteme de transfer local.
38. Automatizarea funcţiei de separare – Distribuitoare.
39. Automatizarea funcţiei de separare – Dozatoare.
40. Automatizarea funcţiei de livrare.
41. Alimentarea automată cu scule a sistemului de lucru – Sisteme de scule.
42. Posibilităţi de schimbare automată a sculelor. Sisteme de sesizare a momentului de uzare a
sculei.
43. Depozite de scule.
44. Livrarea sculei din depozitul magazin în axul port-sculă al MU.
45. Roboti industriali – Definitie si clasificare.
46. Roboti industriali – Modalitati de comanda.
47. Roboti industriali – Principii de alegere.
48. Structura generala a unei statii de lucru cu roboti industriali.

Titular disciplină: Conf. dr. ing. VASILE V. MERTICARU

S-ar putea să vă placă și