Sunteți pe pagina 1din 1

Activitate 1.1. pentru portofoliul individual.

Exemplu interesant (60 min)

În cadrul aplicațiilor, ați gândit un demers didactic care să vizeze o metodologie centrată pe competențe cheie.
Alegeți una dintre opțiunile la care v-ați gândit și dezvoltați un exemplu atât de interesant încât să vă bucure să-l împărtășiți cu
formatorul și colegii! Folosiți sugestiile din suportul de curs, Tema 1.1.
De asemenea, acest exemplu trebuie să fie aplicabil la clasă. Elaborați-l astfel încât să poată fi aplicat în cadrul unei activități cu
elevii dvs.

CLASA PREGATITOARE
DISCIPLINA:Comunicare in limba romana
TEMA: Scriitorii
COMPETENȚĂ GENERALĂ: Receptarea unei varietăți de mesaje scrise, în contexte de comunicare
cunoscute.

COMPETENȚĂ SPECIFICĂ: 3.1 Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu
litere mari și mici de tipar.

RESURSE UMANE: 30 elevi

RESURSE TEMPORALE: 35 minute 

RESURSE MATERIALE: săculeț cu litere, fișe, carioca

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:

Elevii sunt împărțiți în grupe de câte 5.

Fiecare membru al grupei extrage din săculeț câte 10 litere.

Grupele vor avea ca sarcină să formeze cu literele extrase cât mai multe cuvinte cu tema: animale, plante,
fructe, mijloace de transport, pe care le vor afisa pe cate un panou

I se va acorda titlul de ,, Cei mai buni scriitori,, grupei care a format și scris corect cât mai multe cuvinte.  

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020