Sunteți pe pagina 1din 10

Tema 3. Echilibrul acido-basic. Eritrocitele. Anemiile.

Grupele sangvine şi Rh-factor.

Studiu individual
Consultând cursul „Fiziologia sângelui”, un dicţionar medical şi alte materiale recomandate
în bibliografie, răspunde la următoarele cerinţe:
1. Defineşte termenii: puncţie venoasă, flebotomie, garou, probă de sânge hemolizată,
hemostază.
2. Identifică: o soluţie izotonă din organismul uman şi o soluţie izotonă, produsă artificial.
3. Asociază termenii: hemoconcentraţie şi hemodiluţie, cu termenii: deshidratare, vărsături,
transpiraţii, poliurie, ingestie de lichide în exces, volemie crescută.
4. Explică de ce sexul idividului influenţează numărul fiziologic de hematii. Aplică această
explicaţie la perioada prepubertară şi postclimacterică.

SARCINA 1
Indică mecanismele de apărare împotriva variaţiilor H+:
Scrie Ecuaţia Henderson-Hasselbalch

Probleme de situaţie:
a. pH 7.3
pC02 30 mm Hg
p02 95 mm Hg
HC03 14 mEq/L
Diagnoza________________________________________________________
Cauzele_________________________________________________________
a. pH
b. 7.6
pC02 20mmHg
p02 95mmHg
HC03 18 mEq/L
Diagnoza________________________________________________________
Cauzele_________________________________________________________
c. pH 7.2
pC02 80 mm Hg
p02 70 mm Hg
HC03 30 mEq/L
Diagnoza________________________________________________________
Cauzele________________________________________________________
d. pH 7.6
pC02 48 mm Hg
p02 70mmHg
HC03 44 mEq/L
Diagnoza________________________________________________________
Cauzele________________________________________________________
e. pH 7.1
PC02 55 mm Hg
HC03- 20 mEq/L
Diagnoza________________________________________________________
Cauzele_________________________________________________________

SARCINA 2
1. Enumeră substanţele folosite ca
anticoagulanți.___________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____
2.Cum se obţine plasma şi serul din probele de sânge?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________
_____________________________________________________________________________
_____________________
3. Defineşte Hematocritul.
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4.Notează valorile corecte pentru hematocrit în dependenţă de vârstă şi sex.
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

5.Completează valorile corespunzătoare hematocritului în tabelul următor:


Tab.5.12
SARCINA 3
1. Eritrocitoza, definiţia, cauza, tipurile.
__________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________
_____
2. Eritropenia, definiţia, cauza, tipurile.
__________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________
_____
3. Anemia, definiţia
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____
4. Completează tabelul ce urmează.
Tab.5.13
Tipul anemiei Cauza anemiei Mecanismul de producere
Anemia aplastică

Anemia megaloblastică

Anemia hemolitică

Anemia posthemoragică
SARCINA 4
1. Care sunt tipurile de hemoglobină cunoscută, începând cu viaţa embrionară?
_____________________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________
2. Care sunt valorile normale ale concentraţiei sanguine a hemoglobinei?
_____________________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________
_____
3. Care este capacitatea de fixare a O2 de către Hb (în condiţii de completă oxigenare)?
_____________________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________
_____
4. Care sunt variaţiile patologice ale concentraţiei de hemoglobină?
_____________________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________
_____
5. Explică variaţiile fiziologice ale concentraţiei hemoglobinei în funcţie de vârstă şi sex.
_____________________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________
_____
6. Explică variaţiile concentraţiei hemoglobinei în funcţie de altitudine.
_____________________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________
_____
7. Explică modificările concentraţiei hemoglobinei produse de efortul fizic.
_____________________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________
_____
8. În ce situaţii concrete se recomandă determinarea concentraţiei hemoglobinei la un pacient?
_____________________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________
_____
9. Ce modificări temporare ale parametrilor eritrocitari crezi că au loc în orele, care urmeză după
ce se donează o unitate (500 ml) de sânge?
_____________________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________
_____
10. Cum influenţează numărul de hematii valoarea concentraţiei hemoglobinei?
_____________________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________
_____
11. Care sunt parametrii sanguini, care se modifică în anemii şi, care este sensul acestei
modificări?
_____________________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________
_____
12. Analizează şi interpretează următoarele seturi de explorări hematologice la pacienţii P1, P2 şi
P3.
P1: Nr. hematii =___ mil/mm3, Hb = ___ g %, Ht = 40 %, Nr leucocite = ___ % hematii
P2: Nr. hematii = ___ mil/mm3, Hb = ___g %, Ht = 30 %, Nr. leucocite = ___ % hematii
P3: Nr. hematii = ___ mil/mm3, Hb = ___ g %, Ht = 36 %, Nr. leucocite = ___ % hematii
_____________________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________
_____
13. Pacientă cu vârsta de ____ ani, prezintă valori ale Hb = ____ g%, Ht = ___33%, E =
___mil/mm3. Sunt valori fiziologice? Recomandă şi alte analize de laborator? Este cazul să
instituieşti vreun tratament?
_____________________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________
_____
SARCINA 5
_____________________________________________________________________________
_____
1. Care sunt valorile normale ale V.S.H. ?
_____________________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________
_____
1. Enumeră factorii eritrocitari, care modifică V.S.H.
_____________________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________
_____
2. Explică mecanismul prin care fiecare factor eritrocitar modifică V.S.H.
_____________________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________
_____
3. Enumeră factorii plasmatici, care modifică V.S.H.
_____________________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________
_____
4. Explică mecanismul prin care fiecare factor plasmatic modifică V.S.H.
_____________________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________
_____
5. Explică de ce valoarea V.S.H. la bărbaţi este mai mică decât la femei.
_____________________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________
_____
6. Explică de ce temperaturile scăzute pot modifica unele componente ale plasmei cu
repercusiuni asupra valorii V.S.H. şi vâscozităţii sângelui.
_____________________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________
_____
7. Explică cum se modifică valoarea V.S.H. şi valoarea hematocritului în cazul expunerii
organismului la temperaturi crescute.
_____________________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________
_____
8. Explică creşterea valorii V.S.H. în infecţii şi inflamaţii.
_____________________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________
_____
10. In cazul infestării organismului cu paraziţi creşterea valorii V.S.H.-ului este specifică?
_____________________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________
_____
11. Prezintă şi comentează semnificaţia clinică a valorii V.S.H. în următoarele situaţii.
A. Barbat ___ani, V.S.H.-ul __________mm/ora
_____________________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________
_____
B. Femeie ___ani, V.S.H.-ul __________mm/ora
_____________________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________
_____
12.Completează tabelul, ce urmează:
Tab.5.14
Factorii care influenţează V.S.H.
1
2
cresc V.S.H. 3
Factori 4
eritrocitari …
1
2
scad V.S.H. 3
4

1
2
cresc V.S.H. 3
Factori 4
plasmatici …
1
2
scad V.S.H. 3
4

SARCINA 6
1. Următorii subiecţi au grupele sanguine:
- subiectul 1: 0, Rh D+
______________________________________________________________
- subiectul 2: AB, Rh D+
_____________________________________________________________
- subiectul 3: A, Rh D+
______________________________________________________________
- subiectul 4: A, Rh D-
_______________________________________________________________
- subiectul 5: B, Rh D+
_______________________________________________________________
Să se stabilească cui poate dona sânge fiecare dintre aceşti subiecţi.
1. În tabelul de mai jos înscrie cu DA sau NU compatibilitatea dintre donator şi primitor, în
cazul administrării de plasmă.
Tab.5.16

2. Pe lamele de mai jos notează serurile adăugate pe fiecare godeu. Haşurează godeurile
corespunzătoare grupelor_______ şi ______ . Argumentează de ce este aglutinare în godeul
respectiv.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________________________
3. Haşurează godeurile în care ai avut aglutinare la determinarea în laborator a propriei grupe
sanguine.

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________
4. Dintre lamele de mai jos alege-le pe acelea, care corespund grupelor ____ şi ____.

_____________________________________________________________________________
_____
5. Un subiect cu grupa sanguină ___, RhD____ are nevoie urgentă de transfuzie în cantitate de
cel puţin 1 l de sânge. Ce sânge alegi ? De ce ?
_____________________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________
_____
6. Ce fel de imunoglobuline sunt anticorpii din sistemul Rh? Ce consecinţe are prezenţa lor?
_____________________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________
_____
7. În tabelul de mai jos înscrie cu DA sau NU compatibilitatea dintre donator şi primitor în
sistemul 0AB şi Rh.

Tab 1