Sunteți pe pagina 1din 1

Vis vegetal

de Magda Isanos
În opinia mea, opera „Vis vegetal” de Magna Isanos este o creație lirica de o
profunzime și sensibilitate aparte, care are un mesaj sugestiv ce pune în lumină
ideea iubirii necondiționate și irevocabile.
Titlul „Vis vegetal” pune foarte bine în evidență mesajul operei. Cheia de
descifrare a textului este un element paratextual de tip analitic și conotativ. Titlul
conduce gândul lectorului la un vis imposibil.
Consider că mesajul prin personajul feminin sezibil datorită adjectivului
"ușoară", reliefează dragoste neprețuită dăruită celui iubit. Iar ea, neputând să îi
fie aproape, ar face orice să își dovedească afecțiunea față de el, oferindu-i tot
confortul „ți-aș apăra obloanele de ploaie”, chiar sacrificându-și totul, „Aș vrea să
fiu copac...M-aș apuca și iarna să înfloresc”. Îmi imaginez opera lirică fiind un
passe-pourtout, care valorifică declarația iubirii.
În primul rând, mesajul operei este adus în prim-plan prin procedele artistice
de o mare forță de sugestie. Deosebit de relevante pentru susținerea mesajului
sunt: imaginea vizuală "Aș vrea să fiu copac și-aș vrea să cresc/ lângă fereastra ta"
evidențiază puterea dragostei declarată iubitului, structura "Spre toamnă,.../ cu-a
ramurilor tânără putere/ ți-aș apăra obloanele de ploaie" subliniază protecția
asupra bărbatului. Chiar dacă acesta poate încâ o iubește, el ,încet, se îndepărteză
de ea, iar ea, dimpotrivă nu își mai poate continua viața fără el.
În al doile rând, în susținerea mesajului, un rol deosebit de important îl au
mărcile eului liric: verbele la persoana I "aș vrea", "aș privi", pronumele personale
de persoana I "m-" si de a II-a "te", "ta", "ți-" prin intermediul cărora se transmite
subiectivismul discursului liric, înconjurat de sentimentul principal – iubirea
dăruită neîncetat.
În concluzie, mesajul este foarte bine reliefat prin exprimarea în mod direct a
sentimentelor și prin transfigurarea realității într-o viziune unică, personală și
subiectivă.