Sunteți pe pagina 1din 1

Bibliografie

Carte merceologie pop


1. Bologa, N., Bărbulescu, G., Burda A., – Merceologie, metode şi tehnici de determinare a
calităţii, Editura Universitară, Bucureşti, 2007.
2. Diaconescu, I., Ardelean, D., Diaconescu, M. – “ Merceologie alimentară, calitate şi
siguranţă„ , Editura Universitară, Bucureşti, 2007.
3. Cecilia Pop, I.Mircea Pop – “Merceologia produselor alimentare„ , Editura Edict Production,
Iași, 2006

 Guţulescu, I., Dima, E., 1977, Tehnologia prelucrării legumelor şi fructelor, Bucureşti,
Editura Didactică şi Pedagogică.
 Marca, G., 2004, Păstrarea şi prelucrarea legumelor şi fructelor, Cluj-Napoca,Editura
Risoprint
 Păucean Adriana, 2006, Tehnologia prelucrării legumelor şi fructelor, Cluj-Napoca,
Editura Risoprint.
 Radu, I.F., 1985, Tratat de tehnologie a fructelor şi legumelor, Craiova, Editura Scrisul
Românesc.
 Segal, B., Ionescu, R., Ionescu, E., 1979, Tehnologia prelucrării legumelor şi fructelor,
Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.
 Segal, B., Ionescu, R., Ionescu, E. - Utilajul şi tehnologia prelucrării legumelor şi
fructelor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1988
 Tomasian, E., Dima, E.,1969, Tehnologia conservelor, Bucureşti, Editura Didactică şi
Pedagogică.
 Marinescu, I. ş.a. – Tehnologii moderne în industria conservelor vegetale, Editura
Tehnică, Bucureşti, 1976.