Sunteți pe pagina 1din 4

Student: Bacă ( Stănimir) Carmen Alina

CNP: 2740426343220
PSIHOLOGIE I.F. ANUL III GRUPA I

OBIECTUL : PSIHOLOGIA MUNCII


EVALUARE PE PARCURS 2
TEMA: Ghid de interviu pentru selecția unui agent de vânzari

al unui dealer de autoturisme de lux

TITULAR DE CURS: Conf. univ. dr. Bogdan Danciu


Ghid de interviu pentru selecția unui agent de vânzari
al unui dealer de autoturisme de lux

Acomodarea ( 5 min)
 Candidatul este invitat în sala de interviu; este invitat să ia loc.
 Persoana care conduce interviul se prezintă (nume, funcția, rolul în procesul de selecție)
 Sunt prezentași ceilalti membri ai comisiei de interviu
 Este amintit postul care este vizat de candidat (agent de vanzari dealer de automobile de
lux) si se prezintă cerințele postului pe scurt
 Se prezintă obiectivul, durata, modul de desfașurare a interviului
 Este intrebat candidatul dacă are nevoie de clarificari suplimentare în legătură cu modul
de desfasurare a interviului.
Autoprezentarea libera a candidatului (Durata: 5 min)
 Faceti-vă o autocaracterizare. Care sunt trăsăturile de personalitate ce vă definesc? Timp
la dispozitie 5 minute.
Interviul (15 min)
Studiile candidatului
Va rugăm vorbiți-ne puțin mai detaliat despre anii dumneavoastră de studii.
 De ce ați ales această profesie?
 La care materii ați avut rezultatele cele mai bune? (De ce?)
 La care materii ați avut rezultate mai puțin bune? (De ce?)
 Care au fost profesorii dumneavoastră preferați? De ce?
 Ce influență a avut educația formală primită în cariera dumneavoastră?
 Vorbiți-ne despre activități desfășurate de dumneavoastră în acea perioadă.
Experiența profesională și activitatea actuală
Care este experiența dumneavoastră profesională?
Care este ocupația dumneavoastră actuala?
 Care sunt aspectele activității dumneavoastre actuale (sau cele mai recente locuri de
muncă) pe care le apreciați în mod deosebit?
 Care sunt aspectele muncii dumneavoastră actuale care vă displac sau pe care le
considerați mai dificile?
Descrieți o zi obișnuită de lucru de-a dumneavoastră.
 Cine este șeful dumneavoastră actual? Care este titlul sau ce funcții are în cadrul firmei?
 Ne acordati permisiunea de a cere referințe despre dumneavoastră? Puteți să numiți două
persoane din firmă care vă cunosc și pe care le putem contacta în vederea obținerii de
referințe?
Intenții, atitudini, expectanțe
 Ce stiți despre compania noastră?
 De ce doriți postul pentru care candidați?
 De ce ați decis sau intenționați să părăsiți locul actual de muncă (unde este cazul) ?
 Presupunând că veți obține acest post, cum veți proceda / ce veți face în prima săptămână
de activitate?
Caracteristici personale
De ce considerați că sunteți potrivit pentru acest post?
Ce vă motivează în muncă?
Care sunt punctele “forte” ale personalității dvs.? Care apreciați că sunt calitățile
dumneavoastră?
Care sunt punctele “slabe” ale personalității dvs.? Care apreciați că sunt defectele
dumneavoastră?
Care este experiența profesională care considerați că vă lipsește?
Pentru dumneavoastră, care este cea mai importantă realizare de până acum? De ce?
Aspirații, valori, prezență de spirit
Sunt banii importanți pentru tine?
Ce fel de salariu căutați?
Care sunt planurile dumneavoastră de viitor?
Ce apreciați cel mai mult în viață? Care este sistemul dumneavoastră de valori?
Unde veti fi in 5, 10 sau 15 ani? Sau care este planul carierei dumneavoastră?
Aveți la dispoziție cinci minute în care, fără să repetați ceea ce ați spus până acum, să ne
convingeți că sunteți cel mai potrivit pentru ocuparea acestui post.
Încheierea interviului (5 min)
 Acum, daca aveți intrebari…
 Vă mulțumim foarte mult ca ați răspuns invitației noastre. La revedere!

S-ar putea să vă placă și