Sunteți pe pagina 1din 2

Şcoala Păuşeşti

Ȋnv. Constantin Condurache

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE


AN SCOLAR 2018-2019
,,Să ştii mai multe, să fii mai bun!”
15 – 19 APRILIE 2019
Clasa a III-a

Evaluarea
Nr. Denumirea Obiective Tipul Profesor Participanţi/ Termen activităţii
crt. activităţii/tema activităţii responsabil grup ţintă Data/ora - modalităţi -
1. ,,Micii sportivi”
 Concursuri sportive şi - Respectarea regulilor jocurilor Concurs -Înv. Diplome
jocuri sportive propuse; Constantin
- Manifestarea comportamentului Condurache Elevii clasei 15 aprilie
competitiv, dar şi a spiritului de a III-a 2019
echipă;
 Desene:,,Sportul - Transpunerea în desen a Activitate Desenele
preferat” sportului preferat. plastică elevilor
2. ,,Cartea – o cetate
luminată”
 Prezentarea drumului - Manifestarea interesului faţă de Activitate -Înv. Elevii clasei 16 aprilie Dezbatere
cărţii până la creaţia literară; literară Constantin a III-a 2019
librărie/bibliotecă Condurache
 Concurs,,Cel mai bun Concurs Diplome
recitator” - Manifestarea comportamentului
 Joc:,,Recunoaşte competitiv, dar şi a spiritului de Activitate Fotografii
personajul” echipă. practică
3. ,,Salvaţi Planeta
Pământ!”
 Efectele intervenţiei - Îmbogăţirea cunoştinţelor Vizionare -Înv. Dezbatere
omului asupra referitoare la poluarea mediului Constantin Elevii clasei 17 aprilie
mediului înconjurător- înconjurător. Condurache a III-a 2019
prezentare ppt
 Activitate de igienizare Activitate Fotografii
în sala de clasă şi în practică
curtea şcolii
 Desene:,,Salvaţi Activitate Expoziţie
Planeta Pământ!” plastică
4. ,,Sănătatea
alimentaţiei” -Înv. Elevii clasei
 ,,Mănânc sănătos”- - Conştientizarea rolului unei Vizionare Constantin a III-a 18 aprilie Dezbatere
prezentare ppt; alimentaţii echilibrate în Condurache 2019
 Piramida alimentelor dezvoltarea armonioasă a omului; Activitate Panou
sănătoase; - Participarea activă la prepararea practică
 Fructele şi sucurile salatelor de fructe. Fotografii
naturale-preparea Activitate
salatelor de fructe; practică
5. “Bucuria sarbatorilor in
suflet de copil” -dezvoltarea interesului fata de -Înv. Fotografii
Lumina sfântă a Învierii traditiile romanilor; Atelier de Constantin Elevii clasei 19 aprilie
creaţie Condurache a III-a 2019
MUNCĂ ŞI CREAŢIE – -cunoasterea de catre elevi a
lucrări felicitări şi desene insemnatatii sarbatorii Pascale; Expoziţie
pentru expoziţia de
PAŞTE

Înv. Constantin Condurache