Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SUCEAVA


Etapa județeană a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” – 29.02.2016

SUBIECT PROBA PRACTICĂ

Domeniul: MECANICĂ
Clasa: a XII-a

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

SUBIECTUL I (70 puncte)

Realizaţi în AutoCAD, desenul din figura de mai jos respectând următoarele cerinţe:
a. Realizarea corectă a desenului tehnic la scara 1:1.
b. Cotarea desenului.
c. Înscrierea textului şi a notaţiilor pe desen.
d. Utilizarea a minim 4 layere în culori diferite.
e. Încadrarea într-un format standardizat şi trasarea chenarului acestuia.
f. Se salvează desenul cu denumirea PIESA.dwg în folderul creat pe desktop cu denumirea
Olimpiada_2016_XII.
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SUCEAVA
Etapa județeană a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” – 29.02.2016

SUBIECTUL II (20puncte)

Considerăm asamblarea dintre un arbore și o bucșă.


−0,20 +0,35
Arborele are cota ∅ 30−0,42,iar bucșa are cota ∅ 300

a. Identificaţi dimensiunea nominală N, abaterile limită și calculați dimensiunile limită și toleranțele


pentru arbore și bucșă.

b. Determinați tipul ajustajului ce rezultă din asamblarea arborelui cu bucșa. Justificați răspunsul.