Sunteți pe pagina 1din 3

DIVERSITATEA LUMII VII

Toate organismele vii au corpul format din celule.


Diferenta virusuri, organisme vii: https://www.youtube.com/watch?v=nZCnvfsrGLo
Def: Celula este unitatea structurală, funcțională și ereditară a lumii vii.
 unitate structurală = celula intră în alcătuirea tuturor organismelor vii (nu există
viață în exteriorul celulei)
 unitate funcțională = celula reprezintă suportul tuturor funcțiilor organismelor vii
(toate funcțiile organismelor vii sunt realizate de către celule)
 unitate ereditară = celula asigură transmiterea trăsăturilor de la o generație la alta
(de la părinți la copii)
Alcătuirea unei celule:

citoplasmă

nucleu

membrană

 membrana= componenta celulei localizată în exteriorul acesteia, care delimitează celula


 citoplasma= partea semilichidă a celulei la nivelul căreia se găsesc organite cu diferite
funcții
 nucleu= component al celulei care depozitează informația ereditară (genetică) a acesteia
Organismele vii se clasifică în 5 mari categorii numite regnuri:
- Regnul Procariota – cuprinde organisme unicelulare, libere sau coloniale care nu au informația
ereditară stocată în interiorul nucleului
- Regnul Protista – cuprinde organisme unicelulare sau pluricelulare, libere sau colonial, care nu
prezintă țesuturi (grupări structurale și funcționale de celule)
- Regnul Fungi – cuprinde organisme unicelulare sau pluricelulare, ale căror celule sunt
delimitate de perete celular chitinos (format din chitină – substanță întâlnită și în aripile tari ale
buburuzelor=gărgărițe)
- Regnul Plantea – cuprinde organisme pluricelulare autotrofe (se hrănesc prin fotosinteză)
- Regnul Animalia – cuprinde organisme pluricelulare heterotrofe (se hrănesc cu substanțe
organice produse de alte organisme vii)

Regnul PROCARIOTA

Def: Procariotele sunt organisme unicelulare care nu au nucleu delimitat membrană


nucleară.
Cuprinde:
- bacterii
- alge albastre-verzi (ciano-bacterii)
Alcătuirea unei bacterii:

 peretele celular - asigură forma celulei bacteriene,


prin compoziția sa chimică

- constituie o barieră cu aspect de sită


moleculară, datorată structurii sale poroase

- participă activ la procesul de creștere,


dezvoltare și diviziune celulară
- este sediul unor antigene de suprafață celulară, precum și a unor enzime implicate in
procesele de interacționare și modificare a mediilor pe care le ocupă

 membrana celulară – se găsește în proximitatea peretelui celular, asigurând


schimburile de substanțe între celulă și mediu
 citoplasma – reprezintă partea semilichidă a celulei bacteriene la nivelul căreia se
găsesc puține organite celulare (ex vacuole digestive cu rol de hrănire)
 mezozomii – sunt organite celulare ce se formează în interiorul bacteriilor prin
plierea membranei celulare la interior
 cromozomul bacterian – este în contact direct cu citoplasma
– stochează informația ereditară a bacteriilor
– are formă circulară

Hrănirea:
 Bacteriile se hrănesc heterotrof(=utilizează substanțe hrănitoare, organice produse de alte
organisme vii)

Înmulțirea:
 Bacteriile se înmulțesc prin diviziune directă.
Importanța:
 Bacteriile realizează diferite procese utile omului și altor organisme vii:
 Transformă laptele în iaurt= fermentație lactică
 Transformă sucul de fructe în alcool= fermentație alcoolică
 Transformă alcoolul în acizi= fermentație acetică (obținerea oțetului=ac. acetic)
 Intervin în realizarea anumitor procese fiziologice (ex: descompunerea celulozei
în intestinul organismelor erbivore, ex: vaca)
 Transformă azotul din atmosferă în forme pe care le pot utiliza alte organisme vii
(atmosfera terestră cuprinde 78% azot care este inaccesibil, dar absolut necesar,
celorlalte organisme vii)
 Unele bacterii produc infecții (ex: bacteriile care ajung pe rănile deschise)

Cianobacteriile (=algele albastre-verzi) sunt organisme procariote care conțin filamente de


clorofilă și pot realiza procesul de fotosinteză