Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Stabiliți capacitatea pulmonară totală și volumul expirator de rezervă ale


unui sportiv în timpul unui efort fizic moderat, știind că:
-volumul curent este de 600ml;
-volumul inspirator de rezervă este de 1700 ml aer și capacitatea vitală de 4000ml;
-volum rezidual de 3 ori mai mare decât volumul curent.

2.Calculați capacitatea vitala și VER ale unei persoane știind că:


-in urma unei inspiratii fortate persoana introduce ,peste volumul curent 2000 ml
de aer
-volumul rezidual este de 1500 ml de aer;
-capacitatea pulmonara totala este de 5500 ml aer.

3.Calculati volumul inspirator de rezerva si capacitatea vitala a unei


persoane, știind că:
-capacitatea pulmonara totala este de 5500 ml aer;
-in urma unei expirate fortate persoana elimina 1500 ml ;
-volumul reziduale este 1500ml.
REZOLVARE 1
CV=VC+VER+VIR
VER=4000-1700-600=1700 ml aer
CPT=CV+VR=4000+1800=5800 ml aer

REZOLVARE 2
CPT=CV+VR
CV=5500-1500=4000 ml aer
CV=VC+VIR+VER
VER=4000-500-2000=1500ml aer

REZOLVARE 3
CPT=CV+VR
CV=CPT-VR=5500-1500=4000 ml aer
CV=VC+VIR+VER
VIR=4000-500-1500=2000 ml aer