Sunteți pe pagina 1din 3

Numele ______________________

Matematică si explorarea mediului

1. Completează, pe fiecare trenulet, numerele care lipsesc.

2. Scrie numărul florii pe care se află fluturasul, buburuza si furnica.


Colorează a douăzeci si cincea floare:
fluturaşul buburuza furnica

3. Scrie vecinii numerelor:

7 11 25 2 30
8
4. 3 11
Colorează numai 10 24 17
baloanele cu
numere pare.
13
9

5. Ajută-i pe cei cinci prieteni să rezolve exercitiile.


6. Zilele săptămânii s-au amestecat. Pune-le în ordine!
miercuri sâmbătă luni vineri duminică marti joi

7. Numerotează părţile componente ale plantei: 8. Numerotează părţile componente ale


1 - rădăcină, 2 – tulpină, 3 – frunze, animalului:
4 – floare, 5 – fruct 1 - cap, 2 - trunchi, 3 – membre

9. Notează, în tabel, numărul figurilor geometrice din desenul de mai jos:


Matematică si explorarea mediului

1. Indicatori

Performanta
Itemul
În curs de
Realizat Nerealizat
realizare
1. Scrie numerele care lipsesc într-un
20 - 24 numere 11 - 19 numere 1-10 numere
sir de numere de la 1 la 30
2-3 situatii 1 situatie
2. Numără corect în concentrul 0 - 31 4 situatii corecte
corecte corectă
2 situatii 1 situatie
3. Scrie vecinii numerelor 3 situatii corecte
corecte corectă
4. Identifică numerele pare 4 - 5 numere 2 - 3 numere 1 număr
5. Rezolvă adunări si scăderi în
concentrul 0 – 20, cu si fără trecere 12 -15 operatii 6 -11 operatii 1 – 5 operatii
peste ordin cu ajutorul obiectelor
6. Ordonează correct zilele săptămânii 6 - 7 zile 3 - 5 zile 1-2 zile
7. Identifică părtile componente ale
5 situatii 2 - 4 situatii 1 situatie
plantei
8. Identifică părtile componente ale 2 situatii 1 situatie
3 situatii corecte
unui animal corecte corectă
9. Noteaza in tabel numarul de figuri 20-24 figuri 15-19 figuri 10-14 figuri
geometrice geometrice geometrice geometrice