Sunteți pe pagina 1din 8

Tema 4.

Scrisori cu conţinut economic


1. Cererea de ofertă. Reguli de redacatare. Formule folosite la întocmirea
cererilor de ofertă.
Cererea de ofertă este o scrisoare iniţială emisă de o firmă prin  care  se 
cere  unuia  sau  mai  multor  întreprinzatori sa-și ofere produsele/serviciile în
vederea cumpararii/distribuției.
Cererea de ofertă este documentul prin care se declanşează efectiv dialogul
precontractual între doi parteneri.
Mijloacele de informare pentru cererea de ofertă sunt:
1) calea publicitară cu ajutorul cataloagelor, prospectelor, ziarelor şi revistelor,
Internetul;
2) calea discuţiilor directe între parteneri;
3) calea comunicărilor telefonice;
4) calea scrisorilor (cereri de ofertă);
Într-o cerere de ofertă se poate solicita partenerului potenţial:
a) trimiterea de cataloage, mostre, modele, broşuri, prospecte sau specificaţii ale
mărfurilor;
b) o cotaţie sau o ofertă completă, detalii cu privire la preţ, condiţii de plată şi
livrare;
În funcție de obiect cererea de ofertă poate fi:
1) Cerere de ofertă circulară - în care beneficiarul se adresează mai multor
ofertanţi, în vederea obţinerii unor condiţii mai avantajoase. De exemplu,
cererea de ofertă adresată mai multor producători de mobilă de birou. O astfel de
cerere are caracter de sondaj.
2) Cererea de ofertă generală - beneficiarul se adresează unui singur
destinatar, dar fără obiect precis.
3) Cererea de ofertă specială - se adresează unui singur destinatar, cu obiect
precis.
Dacă solicitantul doreşte obţinerea unor condiţii avantajoase de plată, sau
acordarea unor rabaturi, cererea de ofertă va conţine formulări menite să-i dea
un caracter mai atrăgător pentru ofertant. Formulările folosite pot exprima
speranţa de a plasa comenzi mari sau repetate, pot sugera perspectiva unei pieţe
noi şi permanente sau a unor relaţii comerciale de lungă durată.
În redactarea unei cereri de ofertă trebuie ca scopul scrisorii să fie enunţat
cât mai precis şi concis, iar fraza finală trebuie să invite ofertantul să acţioneze
cât mai rapid.
Răspunsul la cererea de ofertă trebuie trimis imediat. Dacă partenerul
comercial este deja cunoscut, se va începe cu o formulă de mulţumire şi eventual
de exprimare a satisfacţiei pentru noua cerere de ofertă. Dacă partenerul este
nou se folosesc formulări care să exprime satisfacţia de a încheia o tranzacţie şi
speranţa ca aceasta va marca începutul unor legături de afaceri de lungă durată.
Formulele de mai jos sunt nişte clişee, care, fiind memorate, răsar prompt în
mintea celui care redactează o atare scrisoare, devenind ca o amprentă a textelor
de acest gen.
Formulări specifice Cererii de ofertă:
A. Formulări introductive:
• Am aflat de la firma Boss PARA că exportaţi maşini-unelte.
• Am citit anunţul dumneavoastră în ziarul …..
• În timpul unei vizite la expoziţia din… am văzut…
• V-aş rămâne îndatorat, dacă mi-aţi face cunoscut…
• Avem plăcerea ca să ne furnizaţi informaţii privind…
• Am citit/ am aflat cu interes anunţul Dvs. din revista/ ziarul/… şi-am dori
să vă întrebăm dacă…
• Ne-ar interesa produsele Dvs. de artizanat, care au fost prezentate la
recentul târg din…
• Suntem unul din cei mai mari importatori – exportatori şi distribuitori ai
industriei de bijuterii şi diamante.
• Firma noastră importă şi distribuie o gamă largă de echipament
frigorific pentru industria din ţara noastră.
• Suntem în căutarea unor scaune ergonomice de birou, pentru care se
conturează o cerere tot mai mare.

B. Formule referitoare la obiectul cererii de ofertă


a) Calitate
 Vă rugăm să faceţi o propunere de preţ pentru livrarea de…, de calitate
… /medie/ de cea mai bună calitate.
 Am dori informaţii precise privind calitatea produselor/
articolelor/mărfii.
 Marfa trebuie să corespundă după greutate, mărime şi nuanţă mostrei
anexate.
 Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că acceptăm numai produse/articole
de cea mai bună calitate.
 Avem nevoie de… bucăţi de…, a căror calitate trebuie să corespundă
eşantionului alăturat.
b) Mostre / eşantioane / documente / prospecte
 Vă rugăm să ne trimiteţi un catalog de mostre.
 Vă rugăm să ne trimiteţi mostre de diferite calităţi ale mărfurilor
livrate/ ale articolelor sus-menţionate.
 În dorinţa de a vă adresa comenzile noastre, vă rugăm să ne trimiteţi
eşantioane de…, precum şi cel mai scăzut preţ al acestor mărfuri.
 Vă rugăm să ne trimiteţi eşantioanele produselor Dvs. Dacă vom găsi
articolele care să ne convingă, vă vom adresa imediat o comandă de
probă.
 Vă rugăm să ne trimiteţi/să ne anexaţi o informaţie completă, catalogul
Dvs./modul de întrebuinţare / de punere în funcţiune al… / prospecte,
schiţe, desene/ eşantioane din…
c) Cantitate
– Avem un necesar anual de cel puţin…tone. În orice caz, avem nevoie
de…în diferite granulaţii. Deosebit de important pentru noi este să
putem solicita livrări parţiale la interval scurt, adică în decurs de 14
zile.
– Vă rugăm să ne comunicaţi dacă puteţi să ne livraţi lunar cantităţi
mari...
– Vreţi să fiţi atât de amabili şi să ne indicaţi dimensiunile exacte şi
greutatea produsului/articolului Dvs.
d) Preţ. Rabat. Condiţii de plată
 Vă rugăm să ne comunicaţi ultimul Dvs. preţ pentru…
 Deoarece au fost fixate limite de preţ stricte, aşteptăm un preţ foarte
riguros calculat.
 Ne aşteptăm la o concurenţă severă în branşa noastră şi de aceea vă
rugăm să calculaţi urgent preţul cu mare exactitate, acordându-ne
comisionul promis de 10%.
 Preţul Dvs. va influenţa mult decizia noastră.
 Vă rugăm să ne prezentaţi nivelurile Dvs. de preţ pentru… cu
specificaţiile următoare…
 Suntem interesaţi să negociem preţul mărfurilor din care ne-aţi trimis
un eşantion săptămâna trecută.
 Vă rugăm să ne precizaţi ultimele Dvs. preţuri pentru următoarele:…
 Dacă vom considera convenabile preţul şi calitatea mărfurilor Dvs., vă
vom încredinţa toate comenzile noastre.
 Vă rugăm să ne faceţi cunoscut preţul Dvs. curent, indicându-ne data la
care aţi putea să ne livraţi mărfurile.
 Vă rugăm să indicaţi preţurile Dvs. minime cu rabat pentru
cantitatea…
 Vă rugăm să ne indicaţi în oferta Dvs. fiecare articol în mod distinct,
aşa încât să cunoaştem valoarea fiecăruia.
 Preţurile indicate ar fi bine să cuprindă/includă ambalajul şi livrarea
franco-depozitul nostru / pe adresa menţionată mai sus.
 Vă rugăm să calculaţi preţurile Dvs. franco-frontieră Moldova…
 Vă rugăm să faceţi o evaluare a numărului de conteinere necesare şi,
cu aproximaţie, a cheltuielilor de ambalaj.
 Plata se efectuează conform condiţiilor în care încheiaţi în mod
curent/uzual afaceri.
 Întrucât presupunem o cerere masivă pentru această gamă de produse,
v-am solicita condiţii speciale...
 Dacă preţurile oferite de Dvs. pentru… le vom considera
convenabile…,

e) Livrare. Termen de livrare


– Cât de repede ne puteţi livra…, de aceeaşi mărime şi calitate cu mostra
anexată?
– Vă rugăm să ne comunicaţi dacă aţi putea livra în termen de patru
săptămâni de la primirea comenzii.
– Am dori să ştim dacă puteţi să ne garantaţi livrarea până la 4
octombrie/ în decurs de şase săptămâni.
– Avem nevoie de marfă înainte de 1 mai/ cel târziu până la data de 22
mai.
– Suntem interesaţi să cunoaştem termenele Dvs. de livrare pentru…, la
preţul de circa …lei/bucata.
C. Formulări de încheiere:
• Vă mulţumim şi aşteptăm un răspuns favorabil.
• V-am fi recunoscători pentru un răspuns prompt.
• Aşteptăm cu nerăbdare listele dumneavoastră de preţuri.
• Aşteptăm cu interes oferta Dvs.
• Am dori să primim oferta Dvs. prin telex-fax.
• Vă rugăm să ne trimiteţi catalogul cu poşta aeriană şi nu cu cea
obişnuită. Multe mulţumiri.
Exemplu de cerere de ofertă 1.
„MAGDA”SRL
MD-2005, Chişinău
Str. Studeților 30, Of. 410
Tel.:+ 373 22 286987
E-mail: magda@yahoo.com
Cod fiscal: 1005200345614
Cont: 2220422035, BC EximBank SA

Nr. 141 din 25 septembrie 2019

„LG” SA
MD-2004, mun. Chişinău
Str. Maria Cebotari 26, bir. 415

Obiect: Cataloage

Stimate domnule director,


În legătură cu apropierea sezonului canicular, preconizăm să ne asigurăm
cu climatizoare şi ventilatoare, şi, aşa cum sunteţi unul din cei mai importanţi
importatori de electrocasnice din Republica Moldova, vă rugăm să ne trimiteţi
ultimele Dvs. cataloage, precum şi lista de preţuri corespunzătoare.
V-am fi foarte recunoscători, dacă ne-aţi comunica termenele şi condiţiile
de livrare şi plată.
În speranţa unei eventuale colaborări, primiţi salutările noastre.

Cu respect,
Eugen GONCEAR semnătura
Director comercial L.S.
Exemplu de cerere de ofertă 2.
„ELENA”SRL
Str. Teilor 30, Of. 10
MD-2005, mun. Chişinău
Tel.:+ 373 22 286987
E-mail: elena@yahoo.com
Cod fiscal: 100780345614
Cont: 2970422035, BC EximBank SA

Nr. 11 din 24 februarie 2019

„TRICOT” SA
Str. M.Basarab 26, bir. 1
MD-2007, mun. Chişinău

Ref.: Cataloage şi eşantioane

Stimaţi domni,
Vă rugăm să aveţi amabilitatea de a ne expedia ultimul catalog sau
eşantioane privind ţesăturile de bumbac produse de fabrica Dvs.
Deoarece avem urgent nevoie de aceste produse pentru perfecţionarea noii
noastre colecţii de rochii de vară, sperăm că ne veţi răspunde în cel mai scurt
timp.
Vă adresăm mulţumirile noastre anticipate.

Cu respect,
Elena DINU semnătura
Director L.S.