Sunteți pe pagina 1din 8

Analiza progresului prin colorare distinctă a unităților de conținut pentru fiecare

clasă

Conţinuturile învăţării se constituie din inventarul achiziţiilor necesare elevului


pentru dobândirea competenţelor de bază. Astfel, ele sunt grupate unitar, în
funcţie de nivel (nivelul ciclului achiziţiilor fundamentale şi cel al ciclului de
dezvoltare).

Conținuturile învățării pentru clasele pregătitoare, clasa I și clasa a II-a sunt:

1. COMUNICARE ORALĂ (ASCULTARE, VORBIRE,


INTERACŢIUNE)
2. CITIRE/ LECTURĂ
3. SCRIERE/ REDACTARE
4. ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII

1. COMUNICARE ORALĂ (ASCULTARE, VORBIRE,


INTERACŢIUNE)

Acte de vorbire

Clasa pregătitoare: a saluta persoane cunoscute, a se prezenta, a identifica un


obiect, o persoană, a formula o rugăminte

Clasa I: a saluta, a se prezenta, a formula o rugăminte, o idee/o părere, o cerere

Clasa a II-a: a se prezenta şi a prezenta pe cineva, a identifica un obiect/ o


persoană/ un loc, a cere şi a da informaţii, a formula o idee/ o părere/ o opinie/ o
solicitare

Cuvântul. Propoziţia/ Enunţul

Clasa pregătitoare: Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri adecvate

Clasa I: Utilizarea cuvintelor noi în contexte adecvate Intonarea propoziţiilor


enunţiative şi interogative
Clasa a II-a: Introducerea cuvintelor noi în vocabularul propriu. Intonarea
propoziţiilor exclamative

Dialogul

Clasa pregătitoare: Formularea de întrebări şi răspunsuri despre: jocuri şi


jucării, membri familiei, prieteni, animale, reguli de igienă alimentară şi
personală

Clasa I: Oferirea unor informaţii despre: identitatea proprie, desene animate,


filme pentru copii, viaţa de şcolar, familie, prieteni, colegi de clasă, reguli de
circulaţie, mediul social şi natural apropiat, igiena personală

Clasa a II-a: Iniţierea, menţinerea şi încheierea unui dialog despre: şcoală,


familie şi locuinţă, prieteni, colegi, mediul înconjurător, igiena clasei şi a
locuinţei, conduita în mijloacele de transport în comun, în sala de spectacol

Reguli de vorbire eficientă

Clasa I: vorbirea pe rând, ascultarea interlocutorului, păstrarea ideii

Clasa a II-a: elemente de politeţe verbală asociate actelor de limbaj utilizate


(salutul, prezentarea, formularea unei cereri, ascultarea şi respectarea opiniei
celuilalt)

Forme ale discursului oral

Clasa pregătitoare: Povestirea după imagini

Clasa I: Povestirea unor întâmplări trăite, repovestirea unor întâmplări auzite,


descrierea unui obiect/a unei persoane

Clasa a II-a: Povestirea unor întâmplări trăite sau observate, repovestirea unor
întâmplări citite, descrierea unui obiect, fenomen sau a unei persoane

Reguli ale discursului oral


Clasa a II-a: Pronunţia clară şi corectă, acord de număr şi gen, fără
terminologie, intonaţie adecvată

2. CITIRE/ LECTURĂ

Cartea

Clasa pregătitoare: Coperte, foaie, pagină, text, ilustraţii

Clasa I: Numerotarea paginilor, direcţii de orientare în pagină

Clasa a II-a: Cuprinsul unei cărţi

Literele mici şi mari de tipar

Clasa pregătitoare: Simboluri uzuale din universul apropiat: metrou, intrare,


ieşire, spital, trecere de pietoni etc. Citirea cuvintelor pe etichete asociate unor
imagini sau obiecte

Literele mici şi mari de tipar şi de mână

Clasa I: Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi

Clasa a II-a: Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi

Alfabetul limbii române

Clasa I: Citirea cuvintelor mono şi plurisilabice (introduse progresiv)

Cuvinte care conţin diftongii: oa, ea, ia, ie, ua, uă (fără terminologie)

Citirea propoziţiilor/ enunţurilor

Citirea textelor scurte (de maximum 75 de cuvinte, introduse progresiv)

Aşezarea textului în pagină

Titlu. Autor. Alineate

Clasa a II-a: Citirea cuvintelor, enunţurilor, textelor scurte

Propoziţia/ enunţul (fără teoretizări)

Textul (de maximum 120 de cuvinte)


Titlu. Autor. Alineate

Aşezarea textului în pagină

Textul literar

Textul narativ

Recunoaşterea persoanjelor. Povestirea orală

Textul liric Poezii despre universul copilăriei

Textul nonliterar/ informativ

3. SCRIERE/ REDACTARE

Elemente grafice

Clasa pregătitoare: intră în componenţa literelor de mână: linii, puncte,


bastonaşe, zale, bucle, semiovale, ovale, noduleţe. Desenarea literelor de tipar

Alfabetul limbii române

Clasa I: Literele mici şi mari de mână. Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi,
ghe, ghi

Clasa a II-a: Literele mici şi mari de mână Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che,
chi, ghe, ghi

Ortografia

Clasa I: Scrierea ortografică a cuvintelor . Scrierea cu majusculă la începutul


propoziţiei şi al titlului. Scrierea cu majusculă a substantivelor proprii (fără
terminologie) . Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de litere ce, ci,
ge, gi, che, chi, ghe, ghi

Clasa a II-a: Scrierea corectă a cuvintelor care conţin consoana m înainte de b


şi p. Scrierea corectă a cuvintelor care conţin diftongii oa, ea, ia, ie, ua, uă (fără
terminologie). Scrierea corectă a cuvintelor care conţin literele â sau î, x.
Scrierea corectă a cuvintelor într-un/ într-o, dintr-un/ dintr-o, sau/s-au, sa/sa

Punctuaţia
Clasa I: Punctul. Semnul întrebării. Linia de dialog

Clasa a II-a: Semnul exclamării. Virgula (în vocativ şi enumerare). Două


puncte

Organizarea textului scris

Clasa I: Scrierea caligrafică pe liniatură tip I. Plasarea datei, a titlului, folosirea


alineatelor

Clasa a II-a: Scrierea caligrafică pe liniatură tip II şi dictando. Aşezarea


textului în pagina caietului: plasarea titlului, a autorului, folosirea alineatelor,
respectarea spaţiului dintre cuvinte

Scrierea funcţională

Clasa pregătitoare: folosind desene, simboluri. Felicitarea. Biletul

Clasa I: Copieri. Transcrieri (litere, silabe, cuvinte, propoziţii, texte de


maximum 30 de cuvinte). Dictări. Biletul. Invitaţia. Felicitarea. Scrisoarea.
Jurnalul (text şi desene)

Clasa a II-a: Copieri (texte de maximum 50 de cuvinte). Transcrieri (texte de


maximum 50 de cuvinte). Dictări (texte de maximum 40 de cuvinte). Biletul de
mulţumire, de informare, de solicitare. Felicitarea. Afişul

Scrierea imaginativă

Clasa I: texte de 3-5 enunţuri, pornind de la experienţe trăite

Clasa a II-a: texte de 3-7 enunţuri, pe baza unui suport vizual (imagini, benzi
desenate) sau a unui şir de întrebări. Cartea, ziarul sau revista clasei

4. ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII

Vocabular

Clasa pregătitoare: Cuvântul - Cuvinte cu sens asemănător

-Cuvinte cu sens opus


Clasa I: Cuvântul – grup de sunete asociat cu un înţeles

-Cuvinte cu sens asemănător

-Cuvinte cu sens opus

-Cuvinte care au aceeaşi formă şi înţeles diferit

Clasa a II-a: Cuvântul - Cuvinte cu sens asemănător

-Cuvinte cu sens opus

-Cuvinte care au aceeaşi formă şi înţeles diferit

Fonetică

Clasa pregătitoare: Sunete - specifice limbii române

Clasa I: Sunetele limbii române. Articularea vocalelor şi consoanelor (fără


denumire)

Clasa a II-a: Sunetele limbii române. Vocale şi consoane

Despărţirea cuvintelor în silabe

Clasa pregătitoare: Cuvinte alcătuite din una, două sau trei silabe, care nu
conţin diftongi, triftongi sau consoane redate în scris prin grupurile de litere ce,
ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi

Clasa I: intuitiv, fără cunoaşterea regulilor

Clasa a II-a: la capăt de rând

Conținuturile învățării pentru clasa a III-a si a IV-a sunt:

1. FUNCȚII ALE LIMBII (ACTE DE VORBIRE)


2. TEXTUL
3. VARIABILITATEA ȘI REGULARITAȚILE LIMBII
1. FUNCȚII ALE LIMBII (ACTE DE VORBIRE)

Clasa a III-a: - descrierea (de obiecte, ființe din universul imediat)

- relatarea unei acțiuni/ întâmplări cunoscute (trăite, vizionate,


citite)

- oferirea de informații (referitoare la universul apropiat)

- solicitarea de informații (referitoare la universul apropiat)

- cererea simplă familiară, cerere politicoasă

- prezentarea (de persoane, de cărți, a unor activități)

- inițierea unui schimb verbal

Clasa a IV-a: - descrierea (de personaje imaginare, de film/ carte)

- relatarea unei întâmplări imaginate

- oferirea de informații referitoare la universul școlii sau


extrașcolar

- formularea de solicitări formale și informale

- prezentarea (unor activități/ rezultate/ proiecte)

- inițierea și menținerea unui schimb verbal

2. TEXTUL

Clasa a III-a: - textul pentru lectură are minimum 450 cuvinte

- textul literar: cu precădere narativ; fragmente descriptive


scurte; poezii scurte adecvate nivelului de vârstă

- text de informare și funcțional: afiș, fluturaș, tabel sau alt


tip de organizator grafic, carte poștală, invitație; în funcție de dotări – email

Clasa a IV-a: - textul pentru lectură are minimum 800 de cuvinte


– text literar narativ; text descriptiv de tip portret; poezii
scurte adecvate nivelului de vârstă

- text de informare și funcțional: afiș, tabele, diagramă Venn


sau orice alt tip de organizator grafic adecvat vârstei, hartă și plan simplu de
oraș/traseu turistic etc., carte poștală, invitație; în funcție de dotări – mesaj text
și email

3. VARIABILITATEA ȘI REGULARITAȚILE LIMBII

Clasa a III-a: - intuirea numărului, a genului

- intuirea claselor morfologice – substantiv, adjectiv calificativ,


pronume personal, verb

Clasa a IV-a: - intuirea persoanei, a timpului

- intuirea relațiilor simple dintre cuvinte: subiect, predicat