Sunteți pe pagina 1din 1

Constituţia din 1923

- modificarea teritorială după Marea Unire , cele două reforme ( agrară, electorală), au dus la
necesitatea adoptării unei noi Constituţii, în locul celei din 1866
- Constituţia a fost adoptată de Parlament în martie 1923, în timpul guvernului PNL, condus de
I.C.Brătianu şi conţinea:
- titlul statului : România, stat naţional, unitar, indivizibil, cu teritoriu inalienabil ( care nu se
poate înstrăina)
- forma de guvernământ : monarhie constituţională ereditară
- sistemul politic – democratic, bazat pe separarea puterilor în stat
→ puterea legislativă : Parlament bicameral ( Senat, camera Deputaţilor) – votează
legile, poate interpela ( pune întrebări) guvernul aflat
sub controlul Parlamentului;
→ puterea executivă : Guvernul ( format din partidul sau alianţa care câştigă
alegerile;
→ puterea judecătorească : Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie, împreună cu instanţele
de judecată
- atribuţiile monarhului : - şef al statului
- comandantul armatei
- reprezintă statul în relaţiile externe
- poate iniţia legi ( cu aprobarea ministrului de resort)
- numeşte primul-ministru şi membrii guvernului
- acordă decoraţii, bate monedă, are drept de graţiere
- drepturi şi libertăţi cetăţeneşti : - egalitatea cetăţenilor în faţa legii
- dreptul la vot ( pentru bărbaţi)
- libertatea persoanei, a cuvântului, presei, întrunirilor,
conştiinţei, ş.a.

FIXAREA NOILOR CUNOȘTINȚE


Se vor folosi fișe de lucru referitoare la lecția predată