Sunteți pe pagina 1din 1

Nume Prenume_____________________ clasa_________

Varianta I

1. Continuați propozițiile:
a) Fenomenul de modificarea a direcției de propagare a razelor de lumină la trecerea prin suprafața
de separare a 2 medii transparente se numește.........
b) Raportul dintre sinusul unghiului de incidență și sinusul unghiului de refracție este o
mărime........... .
c) Mediul cu o valoare mai mare a............................................... se numește mediu mai dens din
punct de vedre optic
2. Răspunde:
a) Prin ce se deosebește reflexia de refracția luminii?

b) În care caz unghiul de refracție este mai mic decît unghiul de incidență?

c) În ce caz raza de lumină poate trece dintr-un mediu în altul fără dă fie deviată?

____________________________________________________________

Nume Prenume_____________________ clasa_________

Varianta II

1Continuați propozițiile:

a) Raza refractată se află............................ cu raza incidentă și......................... la suprafața de


separare a celor 2 mediii în punctul de incidență
b) Mărimea constantă ce caracterizează refracția luminii este numită ....................................
c) Mediul cu o valoare mai mică a............................................... se numește mediu mai puțin
dens din punct de vedre optic

3. Răspunde:
d) Prin ce se aseamănă reflexia și refracția luminii?

e) În care caz unghiul de refracție este mai mare decît unghiul de incidență?

f) În ce caz raza de lumină poate trece dintr-un mediu în altul fără dă fie deviată?