Sunteți pe pagina 1din 1

Apelarea şi părăsirea programului EXCEL

Deschiderea sesiunii de lucru


Pentru a se putea folosi programul Excel, trebuie cunoscute câteva tehnici de bază
utilizate de Microsoft Windows cum ar fi: deschiderea unui grup de programe, lansarea unei
aplicaţii etc.
Pe ecranul calculatorului, la deschiderea acestuia se va vedea ecranul din Windows pe
care sunt afişate câteva pictograme în stânga şi o bară de operaţii (taskbar) în partea de jos. La
capătul din stânga al barei de operaţii se află butonul Start. Acest buton constituie calea de acces
spre sistemul Windows. Executând un click pe acest buton, pe ecran se derulează meniul Start.
În cadrul acestui meniu se află şi opţiunea All Programs. La selectarea ei se va afişa în dreapta,
meniul Programs. În interiorul acestui meniu se găseşte şi dosarul Microsoft Office din interiorul
căruia se va selecta Excel 2010. Executând un click pe pictograma Excel 2010, se deschide
sesiunea de lucru în Excel.
Dacă în fereastra Windows există pictograma pentru Excel 20 (a fost realizată o cale
scurtă de acces la program), se va executa un dublu click pe această pictogramă.

Interfața aplicației

Părăsirea sesiunii de lucru


Pentru a ieşi din Excel şi a reveni în mediul Windows, se va proceda astfel:
 Se apasă sau se execută click pe butonul Excel şi se selectează comanda Close
(Закрыть). Înainte de ieşire, se salvează fişierul creat (dacă se doreşte);
 Сlick pe butonul Close (Закрыть) situat în colţul din dreapta sus al ferestrei Excel
realizează o ieşire rapidă.