Sunteți pe pagina 1din 2

Subiectul nr. 15: Modelarea machetei puntii dentare întreg turnate.

Data 09.04.2020
ABILITĂŢI SPECIFICE

 Caracterizarea particularităţilor confecţionării modelului.


 Descrierea principiilor de modelare a machetei elementelor de suport şi corpului de punte.
 Tehnica răcirii progresive.
 Modelarea dirijată şi nedirijată
 Principiile de modelare a machetei corpului de punte.

Resurse educaţionale:
• lecţia ştiinţifică
• ghidul lecţiilor practice;
• utilaje şi aparataje: set de instrumente (colbă, vacum-malaxor, simulatoare, Crampon, instrumente de modelat,
pietre de carborund, instrumente abrazive,sursă de căldură)
• set materiale (ghips, ceară de modelat, spirt,aur,metal, tije din ceara,solutii chimice,materiale termorezistente,nisip
de cuart, emplastru)
• utilaj tehnico – dentar: spatula electrica,soclator ,spirtiera electrica/ simpla,chibrite / bricheta,clame,chiuveta,aparat
de sudat,aragaz.

 ACTUALITATEA TEMEI

Modelarea machetei puntii dentare întreg turnate.

ETAPELE ACTIVITĂŢII INDEPENDENTE

Algoritmul activităţii

Etapa practică Efectuarea


1 Aplicarea lacurilor de Aplicarea lacurilor de decompensare si de izolare
decompensare si de izolare
2 Tehnica racirii progresive Tehnica răcirii progresive a cerii, conform căreia bontul
dintelui preparat este introdus în ceară fluidă; prin introducerea
repe-tată a bontului în ceară fluidă ea se solidifică progresiv
formând o capă cu grosimea peretelui ce depinde de numărul
straturilor de ceară solidificată;
3 Modelarea dirijata si Peste această capă se picură ceară picurare, la executarea căreia
nederijata ceara fluidă se de-pune pe bontul preparat prin picurare
progresivă (picătură cu pi-cătură) cu ajutorul spatulei sau al
altui instrument până se ajunge la volumul şi forma puţin mai
mari decât ale dintelui natural; după răcirea cerii prin răzuire,
folosind ca instrument spatula sau un bisturiu, se redă conturul
morfologic, oblinânduse volumul corespunzător al dintelui
modelat.

1,Enumerati tehnicilein procesul de reproducere a coroanei dentare in conceptia clasica.


A Folosirea foliei din ceara calibrată (0,3-0,6mm care se sectionează benzi de diferite forme corespunzatoare)
B Tehnica modelarii din materiale termoplastice (contine folii din material termic de 0,4-0,6mm si o chiuveta in
interiorul caruia se afla material plastic siliconic)
C . Tehnica modelarii prin depunere progresiva a straturilor de ceara (cel mai fregvent este utilizata in tehnica
dentara)

2.Descrieti diferentele

Coroane cu grosime dirijata Coroane cu grosime nedirijata

Coroana cu grosime dirijată prezintă următoarele Coroanele turnate cu grosime nedirijată prezintă
caracteristici: următoarele caracteristici:
= pereţii laterali sunt cu dimensiuni (grosimi) egale =feţele interioare ale coroanei sunt în contact cu
(0,3 mm); bontul dentar
= pereţii laterali sunt la distanţă de feţele bontului =pereţii laterali au dimensiuni mari şi neuniforme;
dentar; =între feţele interioare ale coroanei și feţele
= coroana are contact cu bontul dentar pe faţa bontului dentar apare forţa de fricţiune care-i
ocluzală şi la nivelul zonei cervicale pe o distanţă determină cea mai eficientă stabilitate;
de 2 mm; =variaţiile de temperatură din cavitatea bucală sunt
= între suprafaţa interioară a coroanei şi feţele transmise mai ușor bontului dentar;
bontului dentar există un spaţiu ocupat de cimentul =îndepărtarea de pe bontul dentar este efectuată cu
de fixare; dificultate prin tăierea feţei ocluzale şi vestibulare;
=transmite mai puțin bontului dentar variaţiile de =confecţionarea este obţinută prin consum mare de
temperatură din cavitatea bucală; material (preţul de cost este ridicat dacă se toarnă
=îndepărtarea de pe bontul dentar este efectuată din aliaje nobile);
prin tăiere, dar cu un efort mai redus decât la cele =indicaţia majoră o reprezintă dinţii laterali cu
cu grosime totală. dimensiuni reduse în sens cervico-ocluzal.
=Operaţiunea este mai puţin traumatizantă pentru
purtător;
=pentru confecţionare se consumă o cantitate
minimă de aliaj, ceea ce-i determină un preţ de cost
mai mic decât primele;
=sunt indicate pe coroanele dinţilor laterali cu
dimensiune cervico-ocluzală mare.

CONŢINUTUL INFORMATIV

CONCLUZII La aceasta lecția de practică am studiatprincipiile de modelare a machetei elementelor


de suport și corpului de punte. Am studiat deosebiri în modelarea dirijată și nedirijată.

EVALUAREA CANTITATIVĂ A DEPRINDERILOR/ABILITĂŢILOR PRACTICE REALIZATE:


Nr Deprinderi practice obligatorii Realizat
1.

Semnătura profesorului_______________________