Sunteți pe pagina 1din 1

Friedman, George. Puncte de presiune.

Despre viitoarea criză din


Europa. București: Litera, 2016.

Previziunile despre viitor se bazează pe o analiză lucidă și nuanțată, dar totuși ușor

de urmărit, a unei jumătăți de mileniu de evoluții complexe care au marcat devenirea

bătrânului continent.

Autorul este convins că „istoria de conflicte a Europei este departe de a se fi

încheiat”, căci pacea postbelică nu a fost o realizare europeană, ci o realitate generată de

Statele Unite și de Uniunea Sovietică. Nu este previzibil un nou război generalizat în Europa,

dar sunt de așteptat destul de multe „mici focuri”, provocate de existen ța unor interese

naționale divergente.

Și în vremurile în care europenii cucereau întreaga lume, pe continentul lor se purta

un îngrozitor război interior. Geografia Europei a divizat-o în numeroase zone de frontieră, în

care se amestecă diverse popoare, culturi și religii și în care se declanșează adesea conflicte

majore. După cum remarcă George Friedman, această fragmentare a geografiei europene a

generat și o „fragmentare a minții europene”, cu consecințe extreme de grave, care au

culminat cu cele două războaie mondiale.

Uniunea Europeană a fost gândită și construită tocmai pentru a asigura pace și

prosperitate pe acest continent. Într-o perioadă tulbure, în care Uniunea Europeană dă

semne vizibile că se clatină, Friedman ne avertizeazabcă dacă europenii de astăzi vor

perfecțiune fără să a fi dispuși să plătească vreun preț pentru aceasta, viitorul le va rezerva

surprize neplăcute.

Pacea sau războiul vor depinde mereu de alegerile pe care le vor face europenii.

Dacă ei nu vor înțelege acest lucru și vor persista în a trata pacea ca pe un dat, uneori se va

ajunge la războaie. După cum formula jurnalistul Emil Hurezeanu în prefa ța cărții sale „Pe

trecerea timpului”, „verticala trecutului intersectează obligatoriu orizontala spaţiului”.