Sunteți pe pagina 1din 3

Activitate extracurriculară la chimie

A efectuat : Stațiuc Iulia

Grupa: MCe- I

Chișinău 2020

Elevii vor fi capabili:

- Să propună variante corecte pentru subiectele abordate;


- Să aplice principiul intuiţiei în soluţionarea situaţiilor de problemă;
- Să colaboreze eficient în cadrul echipei;
- Să manifeste o atitudine tolerantă faţă de echipa adversară, pentru asigurarea unei
concurenţe eficiente.

Desfăşurarea activităţii:

- Concursul se petrece între două echipe. Echipele din timp îşi aleg denumirea.
Vom avea echipa „Oxigenul” şi „Hidrogenul”.

Runda I: „Cine este mai isteţ”

Timp de 3 minute echipele studiaza întrebările.Echipele pe rînd vor răspunde la


cîte 10 întrebări. Pentru fiecare răspuns corect se acordă un punct. În caz că echipa
nu ştie răspunsul, poate răspunde echipa adversară, acordîndui-se punctul dacă
răspunsul este corect.
Echipa I
- De către cine a fost descoperită Legea Periodicităţii? (de către
D.I.Mendeleev(1869));
- Reacţia de neutralizare are loc la interacţiunea dintre... (un acid şi o bază);
- Substanţele care accelerează reacţiile chimice se numesc.... (catalizatori);
- Atomul este format din... (nucleu şi electroni);
- În molecula de HCl legătura este... (covalentă polară);
- Sodiu se mai numeşte... (natriu);
- Valenţa sulfului în compusul Na2SO3 este ... (IV);
- Formula acidului azotic este... (HNO3);
- Substanţă, a cărui element se foloseşte în medicină la tratarea rănilor? (iod);
- Apa oxigenată se mai numeşte...(peroxid de hidrogen).

Echipa II
- De către cine a fost propus modelul planetar al atomului? (de către savantul E.
Rutherford (1911));
- Un mol de orice gaz în condiţii identice de presiune şi temperatură ocupă un
volum de ... (22,4 litri);
- Moleculele gazelor inerte sunt mono sau diatomice? (monoatomice);
- Nucleul este format din....(protoni şi neutroni);
- În molecula de NaCl legătura este ... (ionică);
- Potasiul se mai numeşte... (Caliu);
- Valenţa sulfului în compusul Na2SO4 este ... (VI);
- Formula acidului fosforic este...(H3PO4);
- Elementul ce constituie 78% din atmosferă este... (azot);
- Substanţa compusă alcătuită din atomi de metal şi rest acid este ... (sare);

Runda II „ Cine este mai ager”


Jocul „Găseşte greşeala”
Fiecare echipă va primi cîte o fişă care conţine ecuaţii ale reacţiilor chimice cu
coeficienţii stoechiometrici stabiliţi. Se acordă 5 puncte pentru echipa care găseşte
prima greşelile comise în ecuaţiile reacţiilor propuse.
Se dau următoarele ecuaţii ale reacţiilor chimice:
2P + 5O2 = 2P2O5 (4P + 5O2 = 2P2O5 )
2KMnO4 = 2K2MnO4 + 3MnO2 + 2O2↑ (4KMnO4 = 2K2MnO4 + 2MnO2 + 2O2↑)
3Al + 2Cl2 = 2AlCl3 (2Al + 3Cl2 = 2AlCl3)

Jocul „Ghiceşte elementul”


Elementul dat are o importanţă deosebită pentru organismul uman. Numărul de ordine
al acestui element a fost dublat. Rezultatul obţinut a fost adunat cu 5, iar suma obţinută
a fost înmulţită la 5. Rezultatul obţinut este 225. Care este elementul? Echipele au la
dispoziţie 1 minut. Echipa care prima are răspunsul corect cîştigă 5 puncte. (Elementul
este Calciul)
Rs.: (X*2+5)*5 = 225 ; 10X+25=225 ; 10X=225-25 ; 10X=200 ; X=20

Runda a III-a creativă,,Botezul chimic”


Fiecare echipă închipuiți-vă că reprezentați unul din elementele sistemului periodic.
Răspunzînd la întrebările: care ar fi el? cu ce vă asemănați? Argumentați alegerea făcută
.Se ia in calcul imaginația,creativitatea,si argumentele aduse. Echipa care finisează
prima şi are răspunsurile corecte primeşte.

Finalul activității.
Există 2 înţelepciuni: una de a şti să cîştigi, iar alta de a şti să treci peste învingeri.
Iar acum la final de concurs, rugăm juriul să ne facă totalurile.
Se premiază cîștigătorii de ex. cu rechizite școlare.