Sunteți pe pagina 1din 28

Facultatea Medicină Dentară

APARATE AUXILIARE FIXE

Ortodonție Anul VI

Șef Lucrări Dr Pop Silvia

Pentru uz intern
Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.
APARATE AUXILIARE
aparate ortodontice folosite cu scopul măririi
ancorajului, producerea expansiunii sau a
diferitelor deplasări dentare

Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.


APARATE AUXILIARE FIXE

1. Arcul transpalatinal sau bara


Goshgarian
2. Butonul Nance
3. Arcul lingual
4. Lip bumperul
5. Quad Helix
6. Disjunctorul
7. Distalizatorul

Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.


Arcul transpalatinal

Arcul transpalatal
reprezintă un auxiliar fix
folosit atât în dentația
mixtă, cât și în cea
permanentă

Pentru uz intern
Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.
Arcul transpalatinal

Alcătuire:
• O bară transpalatinală (din
sârmă inoxidabilă de diametrul
de 0.036”), care prezintă o buclă
centrală, sub formă de U

• două recurbări care intră în


tubușoarele de pe inelele
molarilor prim

Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.


Arcul transpalatinal
Avantajele arcului transpalatal:
• auxiliar de ancoraj ușor de confecționat;
• preț de cost scăzut;
• permite deplasări molare adiționale;
• cel mobil poate fi îdepărtat din cavitatea bucală a pacientului în
diferite etape de tratament

Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.


Arcul transpalatinal
Dezavantajele arcului transpalatal:
• lezarea țesuturilor
• Poate să invadeze spațiul limbii sau al palatului, determinând dificultăți în
fonație;
• Ruperea dispozitivului fix sau slăbirea joncțiunilor la dispozitivele
mobilizabile;
• Îndepărtarea arcului transpalatal mobil poate fi iritativă pentru mucoasa
palatinală.

Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.


Arcul transpalatinal
Indicații Contraindicații
• derotarea molarilor; • anomalii de clasa a II-a în care
premolarii primi superiori sunt
• stabilizarea si ancorarea molarilor;
extrași și se dorește închiderea
• distalizarea sau mezializarea spațiilor extracționiste prin
molarilor;
deplasarea înspre mezial al zonei
• intruzia molară; laterale (ancoraj minim);
• determinarea torqului molar
vestibular; • cazuri non-chirurgicale de clasa a
III-a, pentru că poziția mezială a
• corecția discrepanței transversale a
arcadelor (a crossbite-ului molar); segmentelor vestibulare, inclusiv
molare, este necesară pentru a
• deplasări molare adiționale; camufla discrepanțele mandibulare
• ca menținător de spațiu; antero-posterioare
• dentație permanentă sau mixtă;
• cazuri ortodontice cu sau fără
extracții

Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.


Dispozitivul Nance
Dispozitivul Nance reprezintă un
auxiliar de ancoraj, asemănător arcului
transpalatinal, având în plus un buton
acrilic ce se sprijina in partea anterioara
a boltii palatine, crescand astfel valoarea
ancorajului oferit.

Pentru uz intern
Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.
Arcul lingual

Arcul lingual este un


dispozitiv auxiliar folosit la
arcada inferioară

Pentru uz intern
Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.
Arcul lingual
Alcătuire:
• Două inele ortodontice,
fixate pe molarii de şase ani
inferiori
• Un arc de sârmă care are
un traseu pe fața linguală a
incisivilor și premolarilor și
poate prezenta două bucle de
activare imediat la ieșirea
arcului din tubușor;
• 2 recurbări ale arcului care
intră în tubușoarele inelelor,
în cazul în care arcul nu este
sudat

Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.


Arcul lingual
Indicații:
• auxiliar de ancoraj, pentru a
evita mezializarea molarilor
• menţinător de spaţiu în
perioada trecerii la dentiţia
permanentă.
• Pentru rezolvarea
înghesuirii frontalilor
inferiori, prin aplicarea
presiunii arcului asupra
incisivilor inferiori
Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.
Lip bumperul

Lip-bumper-ul reprezintă un
aparat auxiliar folosit pentru
arcada inferioară

Pentru uz intern
Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.
Lip bumperul
• acționează bazându-se pe
forța musculară a
mușchiului orbicular
inferior.
• funcționează ca un scut
vestibular care produce
extensia muşchiului
orbicular al buzei inferioare
determinând creşterea
tonusului.
• acţionează și asupra
molarilor determinând o
stabilizare și chiar o ușoară
distalizare a lor.

Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.


Lip bumperul
Alcătuire:
• Două inele situate pe molarii
primi inferiori;
• arc rigid din sârmă rotundă,
care prezintă două bucle în U
situate imediat după ieșirea
arcului din tubușoarele inelelor
• scut din răşină, aplicat în
zona frontală inferioară

Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.


Quad helixul
Este un dispozitiv care poate
să producă o ușoară
deschidere a suturii medio-
palatine determinând o
creștere a distanței
intercanine și intermolare în
plan transversal

Pentru uz intern
Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.
Quad helixul
Alcătuire:
• două inele, cu tub palatinal
adaptate pe molarii primi
superiori;
• arcul propriu-zis ale cărei
recurbări intră în tubușorul
palatinal al inelelor și prezintă
4 bucle helix, 2 anterioare și 2
posterioare;
• pot fi prezente și două brațe
anterioare care se extind pe
fața palatinală a premolarilori.

Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.


Disjunctorul
maxilar
Expansiunea maxilară transversală
sau disjuncția maxilară reprezintă
metoda terapeutică de corectare a
discrepanţelor transversale prin
desfacerea suturii medio-palatine şi
depărtarea celor două hemimaxilare,
având drept consecință mărirea
transversală a maxilarului superior

Pentru uz intern
Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.
Aparate de expansiune
• Arcul Coffin
• Arcul în W
• Quad-helixul
• Expansorul de tip Haas
• Expansorul de tip Hyrax
• Dispozitivele de NiTi: Nitanium
Palatal expander
• Expansorul în şurub păianjen (Vite
Ragno)
• Expander-ul rapid Leone
• Expansorul rapid Veltri
• Noul expansor palatal modificat
Veltri

Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.


Disjunctorul

Acest tip de
expansor(Hyrax)
reprezintă cel mai des
utilizat aparat de
disjuncție, fiind de fapt
disjunctorul clasic

Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.


Disjunctorul

Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.


Disjunctorul

Alcătuire:
• inele adaptate pe molarii și
premolarii primi permanenți;
• șurub de expansiune situat
pe linia mediană a palatului;
• inelele de pe premolari pot
fi unite de cele de pe molari
prin intermediul unor bări
auxiliare vestibulare sau
palatinale

Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.


Expansorul cu șurub
păianjen
• un șurub de expansiune
special, care determină o
expansiune anterioară mai
mare

Alcătuire:
• un şurub de expansiune, cu 3
componente: una posterioară
care permite deschiderea
zonei anterioare şi 2 antero-
laterale care controlează
realizarea torsiunii pe durata
activării, păstrând diametrul
posterior.

Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.


Disjunctorul

Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.


Aparate de
distalizare

Pentru uz intern
Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.
Aparate de distalizare

Indicații:
• meziopoziții generale ale molarilor
primi superiori ca urmare a pierderii
precoce a dinților din zona de sprijin.

Contraindicații:
• molarii de minte prezenți pe arcadă;
• lipsa spațiului distal de molarii care
urmează să fie distalizați.

Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.


Distal Jet-ul
Alcătuire :
• 2 inele adaptate pe molarii primi
superiori;
• 2 inele adaptate pe premolarii
primi superiori, uneori, aceste inele
pot fi înlocuite cu pinteni care se
cimentează pe suprafața ocluzală a
premolarilor;
• Buton acrilic;
• Sistemul tub/piston;
• Resort superelastic de NiTi;
• Locaș de activare, în formă de
hexagon;
• Cheița de activare.

Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.


Distalizatoare

Este interzisă copierea și distribuirea neautorizată a acestui material.