Sunteți pe pagina 1din 2

Test ecotehnologie

1.Ce rol au padurile forestiere?

Pădurile din toată lumea aduc numeroase beneficii importante. Pădurile adăpostesc peste jumătate
din speciile care trăiesc pe pământ, ajută, de asemenea, la încetinirea încălzirii globale, prin stocarea
şi reţinerea carbonului, sunt surse de produse lemnoase ajută la reglarea căderilor de precipitaţii, sunt
surse esenţiale de hrană şi apă şi aduc în acelaşi timp enorme avantaje estetice, spirituale şi de
agrement pentru milioane de oameni.

2.De ce este necesara colectarea selective a deseurilor?

Colectarea selectivă a deșeurilor și reciclarea acestora este importantă deoarece


aduce beneficii pentru mediu și implicit pentru noi, oamenii, care suntem strâns
legați de biosferă. Iată câteva din beneficiile pe care le aduce reciclarea hârtiei,
plasticului, dozelor de aluminiu ș.a.:

 Se reduce poluarea cauzată de producerea și depozitarea deșeurilor (ex.: se


reduc emisiile de gaze cu efect de seră care determină schimbarile climatice și
sunt produse în procesul de descompunere al deșeurilor la groapa de gunoi)
 Se reduce consumul de resurse naturale neregenerabile (ex:petrolul, carbuni)
și regenerabile (ex: păduri/celuloză), dar pentru care ritmul de refacere este mai
lung decât ritmul în care sunt consumate. În acest mod, o parte din ecosisteme
sunt protejate (ex: se reduce presiunea asupra pădurilor, scade necesitatea
defrișării acestora).
 Se reduce consumul de energie. Se consumă mai puțină energie pentru a
folosi în procesul de producție un material reciclat, decât o resurse natural ă (ex:
aluminiul).
 Este susținut sectorul economic care se ocupă de colectarea și reciclarea
deșeurilor, sector care asigură locuri de muncă și contribuie la bugetul de stat.
 Dispare riscul primirii unei amenzi (între 20.000 lei și 40.000 lei) pentru
persoanele juridice, care sunt obligate să colecteze selectiv conform Legii
nr. 211 / 25.11.2011 ce transpune în legislația națională Directiva Europeana
Cadru privind Deșeurile.
3.Care sunt cele mai sensibile animale la poluarea apei?

Cele mai sensibile animale la poluarea apei sunt animalele subacvatice.

4.Care sunt principalele substante care polueaza solul?

Principalele categorii de substanţe poluante organice persistente (POP):

Poluarea cu metale grele, în special Pb, Cu, Zn, Cd etc., precum şi cea cu SO2, identificate, mai
ales, în zonele Baia Mare, Zlatina, Copşa Mică, Borzeşti-Oneşti, Bacău, Târgu-Mures, Braşov, Ploieşti,
Isalniţa, Piteşti, Govora, Turnu-Magurele, Tulcea etc., are un efect agresiv deosebit de puternic asupra
solului, cu consecinţele dintre cele mai neplăcute.

O formă specială de poluare este cea provocată de substanţele organice, denumite genetic
poluanţi organici persistenţi (POP), care au o remanenţă îndelungată în mediul înconjurător, se
bioacumulează în organismele vii şi sunt toxice pentru om şi celelalte vieţuitoare.

POP se găsesc pretutindeni, în atmosferă, în apa mărilor şi oceanelor, în sol, fiind întâlnită chiar
şi în Antartica, deoarece ele sunt folosite sub formă de pesticide, insecticide, fungicide, hidrocarburi
saturate în agricultură şi industrie. Prezintă un pericol grav pentru sănătate, deoarece afectează sistemul
imunitar, sistemul reproducător, ficatul, rinichii, tiroida etc., pătrund în lanţul trofic şi pot trece prin
placente şi laptele matern de la mamă la făt

Principalele criterii de identificare a POP sunt: persistenţa; bioacumularea; toxicitatea;


volatilitatea; transportul pe distanţe mari; bioaccesibilitatea; expunerea etc.