Sunteți pe pagina 1din 1

Comentariu teste inițiale biologie

Ȋn perioada 2017-2019, în cadrul Liceului Vocațional de Arte Plastice “Hans Mattis-Teutsch”, au


fost testate inițial toate clasele a V-a de profil teoretic și vocațional.
Rezultatele obținute de elevi au fost conform tabelului.
Tabel.1 Rezultate teste inițiale
Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr.
NR. NR. NR. Nr. Nr.
An note note note note note note
CRT CLASE ELEVI note note
scolar 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -
. TESTATE TESTATI 9-9,99 10
3,99 4,99 5,99 6,99 7,99 8,99
2019-
1 3 53 1 1 7 14 15 8 7 0
2020
2018-
2 3 71 6 1 10 19 19 8 8 1
2019
2017-
3 2 51 5 7 7 7 5 8 7 3
2018

Tabel.2 Media generală la nivel de clasa V-a


Nr. Nr elevi Media generală pe
An școlar Nr clase testați
crt. nivel de clase
1 2019-2020 3 53 7.23
2 2018-2019 3 71 6.92
3 2017-2018 2 51 6.53

Comparând rezultatele elevilor testați în cei 3 ani de când s-a introdus noua programă de
gimnaziu, am constatat că media rezultatelor elevilor claselor a V-a a crescut în fiecare an.
Făcând o comparație pe intervale de note se constată ca a scăzut procentul elevilor cu note între 2
și 3.99, dar în același timp a scăzut și procentul elevilor care au obținut nota maximă.
Se observă un număr maxim de elevi cu note între 6 și 7.99 atât în anul școlar curent cât și în
anul anterior.
Din punctul meu de vedere noua programă de la biologie, care schimbă accentul de pe "a ști" pe
"a ști să faci" este adaptată cerințelor lumii în care trăim și vizează integrarea mai rapidă a
tinerilor în societate.
Competențele vizate în studiul biologiei sunt competențe esențiale pentru viitorii tineri activi pe
piața muncii. Faptul că, prin noua programă de la biologie educabilii sunt transformați din
receptori pasivi ai informației în actori activi implicați în propria lor formare, arată că în
momentul de față elevii ajung să conștientizeze că ei sunt responsabili pentru ceea ce vor să facă
și să realizeze în viitor.