Sunteți pe pagina 1din 2

NR.

________________

In atentia S.C. 4 BTL ADVERTISING S.R.L.


Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Prin prezenta va informam ca:


1) Potrivit HG 1425/2006, modificata si completata cu HG 955/2010, art. 52 si 53, in cadrul societatii
dumneavoastra trebuie alesi reprezentanti ai lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul
securitatii si sanatatii in munca. Numarul lor trebuie stabilit si consemnat in Regulamentul Intern.
2) Reprezentantii alesi trebuie sa urmeze un program de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in
munca, cu o durata de cel putin 40 de ore, potrivit HG 1425/2006, modificata si completata cu HG
955/2010, art. 55, aliniatul 1) si 2), continutul cursului se regaseste in Anexa nr. 6 la Normele
Metodologice.

Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca sunt consultati si
participa, in conformitate cu art. 18 din legea 319/2006, si pot desfasura urmatoarele activitati:

a) colaboreaza cu angajatorul pentru imbunatatirea conditiilor de securitate si sanatate in munca;


b) insotesc echipa/persoana care efectueaza evaluarea riscurilor;
c) ajuta lucratorii sa constientizeze necesitatea aplicarii masurilor de securitate si sanatate in munca;
d) aduc la cunostinta angajatorului sau comitetului de securitate si sanatate in munca propunerile
lucratorilor referitoare la imbunatatirea conditiilor de munca;
e) urmaresc realizarea masurilor din planul de prevenire si protectie;
f) informeaza autoritatile competente asupra nerespectarii prevederilor legale in domeniul securitatii si
sanatatii in munca.

Prezenta a fost intocmita in 2 exemplare, un exemplar fiind inmanat conducerii unitatii.

INTOCMIT,
Serviciul extern de prevenire
si protectie
Am primit exemplarul doi al acestui document
data.................
ANEXA 6 la normele metodologice

CONŢINUTUL MINIM al cursurilor necesare pregătirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Suportul de curs destinat programelor de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă prevăzute la
art. 16 alin. (1) lit. c) şi la art. 55 alin. (1) din normele metodologice, pentru angajatori şi, respectiv, pentru
reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor cuprinde:
1. cadrul legislativ general referitor la securitatea şi sănătatea în muncă;
2. concepte de bază referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă;
3. noţiuni despre riscuri generale şi prevenirea lor;
4. noţiuni despre riscuri specifice şi prevenirea lor în sectorul corespunzător activităţii întreprinderii şi/sau
unităţii;
5. acordarea primului ajutor.
Total: 40 de ore.