Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. MARITIME ENGINEERING DESIGN S.R.L.

J40/13834/2012
CUI 30945812
Mun. Bucuresti

Aprobat
Presedintele CSSM
Administrator
Mihai NEGREA

CONVOCATOR
Intrunirea
COMITETULUI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
din data de 31.01.2017, ora 11.00

Se convoaca sedinta cu urmatoarea ordine de zi:

1. Raport de activitate privind situatia securitatii si sanatatii in munca


pe anul 2017.

2. Discutarea programului de securitate și sănătate în muncă pentru


anul 2017.

3. Discutarea planului de prevenire si protectie pe anul 2017.

4. Aprobarea deciziilor anuale de SSM.

5. Probleme curente si discutii.

Secretar CSSM
Ing.
Caprar Simion