Sunteți pe pagina 1din 2

antet Aprob

director

PROGRAM
DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SI AL SITUATIILOR DE URGENTA
PE ANUL 2017

1. Instruirea directorului unitatii de invatamant si a responsabilului pe linie de SSM si SU cu


prevederile legislatiei in vigoare pe linie de SSM si SU, a instructiunilor proprii de securitate si
sanatate in munca specifice societatii, pentru toate locurile de munca, a evaluarii de riscuri si planului
de prevenire si protectie, discutarea acordarii EIP, precum si a instructiunilor proprii privind situatiile
de urgenta, evacuarea in caz de pericol iminent.
Termen: 31.01.2017

2. Executarea periodica a instruirii de SSM si SU in toate compartimentele de lucru si a instruirii


introductiv-generale pentru persoanele nou angajate.
Termen: conform deciziei aprobate

3. Verificarea anuala a personalului unitatii de invatamant cu privire la insusirea instructiunilor de


securitate si sanatate in munca si al situaiilor de urgenta.
Termen: 15.12.2017

4. Efectuarea controlului medical periodic si a analizelor medicale de catre toti angajatii unitatii de
invatamant.
Termen: conform legislatiei si programarii cu cabinetul medical.

5. Verificarea tehnica a tuturor mijloacelor auto, utilajelor, echipamentelor tehnice si sculelor


electrice si de mana, cu privire la gradul de protectie pentru evitarea producerii de accidente, pe baza
unui plan de mentenanta.
Termen: conform programului de mentenanta si obligatoriu trimestrial
(ultima saptamana).

6. Verificarea rezistentei de izolatie a prizelor de pamant la imobile in constructie.


Termen: anual

7. Urmarirea acordarii materialelor igienico-sanitare si a alimentatiei de protectie personalului


societatii si obtinerea avizului medicului de medicina muncii la acordare.
Termen: anual

8. Controlul utilizarii echipamentului individual de protectie si de lucru.


Termen: zilnic

9. Completarea truselor sanitare de prim-ajutor.


Termen: anual.

Intocmit