Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. MARITIME ENGINEERING DESIGN S.R.L.

J40/13834/2012
CUI 30945812
Mun. Bucuresti
Nr. 115 din 16.08.2017

CONVOCATOR

Urmatoarele persoane sunt convocate pentru ziua de 23.08.2017 ora 10:00 la sediul din mun.
Bucuresti in vederea desfasurarii primei sedinte a Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca:
 Presedinte – Mihai Negrea, administrator;
 Secretar - Nan Beatrice Florentina – inspector in Domeniul Sanatatii si Securitatii in munca;
Membrii:
 Caragut Calin Sergiu – Manager, reprezentantul lucratorilor;
 Musteata Marius C-tin – lacatus mecanic constructii metalice si navale, reprezentantul
lucratorilor;
 Dragos Roban – director societate comerciala, reprezentantul lucratorilor;
 Medic Bezman Mihai – medic medicina muncii.

Ordinea de zi:
1. Constituirea Comitetului de sanatate si securitate in munca.
2. Discutarea Regulamentului de organizare si functionare a CSSM-ului.
3. Prezentarea raportului cu privire la situatia securitatii si sanatatii in munca in trimestrul
II/2017.
4. Situatia Controalelor medicale ale angajatilor.
5. Alte probleme pe linie de SSM.

PRESEDINTE,
Mihai NEGREA

SECRETAR,
Beatrice Florentina NAN