Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

COMPONENTA INTRODUCTIVA
ŞCOALA POSTLICEALĂ “ VASILE ALECSANDRI ˮ BUZĂU
MODUL : ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI
PROF. COMAN MIHAELA DENISA
ARIA CURRICULARA : ASISTENT MEDICAL GENERALIST
ANUL: I B
Subiectul lectiei: Digestia intestinala

COMPONENETELE LECTIEI
TIPUL LECTIEI : Comunicare si insusire de noi cunostinte
SCOPUL LECTIEI: Transferul si integrarea cunostintelor dobandite de catre elevi
referitoare la alcatuirea aparatului digestiv si a structurilor componentelor sale necesare pentru intelegerea relatiei structura -functie.

COMPETENTE SPECIFICE:
• Identificarea organelor si sistemelor de organe ale corpului uman
• Utilizarea de mijloace si metode adecvate studierii organismului uman
• Reprezentarea structurii si functilor sistemelor biologice pe baza modelelor
• Utilizarea corecta a terminologiei specifica biologiei in diferite situatii de comunicare .

COMPETENTE DERIVATE:
C1 - precizarea sucurilor digestive ce participa la digestia intestinala
C2 - enumerarea componentelor sucurilor digestive
C3 - precizarea aspectelor legate de digestia intestinala
C4 - identificarea particularitatilor legate de fiziologia intestinului gros
C5 - definirea procesului de digestie intestinala
STRATEGIA DIDACTICA:
METODE SI PROCEDEE: conversatia euristica, observatia, explicatia, invatarea prin descoperire, invatarea prin cooperare, metoda
ciorchinului
MIJLOACE DE INVATAMANT: manual, video proiectort, fise , coli flip chart, atlas, fise de lucru
TIPUL DE ORGANIZARE A ACTIVITATII ELEVILOR: frontal , individual
Anticiparea dificultatilor:
-deterioarea materialului - reorganizarea materialului
-intrebari suplimentare - asigurarea unui fond de documentare

EVALUAREA: formativa prin chestionare orala si fise de lucru

DOCUMENTE NORMATIVE: planificarea calendaristica,orarul


DOCUMENTE SUPORTATIVE: atlas, support de curs, fime didactice

DESFASURAREA LECTIEI

NR Etapele lectiei Compe- Activitatea desfasurata Resurse Resurse Resurse Mod


CRT tente Activitatea Activitatea elevilor procedurale materiale tempor De
derivate profesorului ale evaluare
1 Organizarea -pregateste -isi pregatesc atlasele si conversatia 2’
clasei materialul didactic caietele
-verifica daca sunt
conditii optime
pentru desfasurarea
orei
2 Reactulizarea -adreseaza cateva -elevii raspund la conversatia atlas,fise 10’ orala
cunostintelor intrebari pe baza intrebari si completeaza de lucru
atlasului proiect, coala flip chart Coli flip
despre structura chart
aparatului digestiv si
digestia bucala
respectiv gastrica
3 Captarea Prezinta elevilor -urmaresc obiectivele Conversatia Material 1’
atentiei competentele care lectiei proiecte la video observatia ppt
vor fi urmarite pe proiector
parcursul lectiei

4 Anuntarea -informeaza elevii -noteza titlul in caiete conversatia 2’


temei si a cu privire la titlul
competentelor lectiei, scopul si
competentele vizate
-noteaza titlul lectiei
pe tabla
5 Dirijarea C1 Pe baza manualului Manual Orala
invatarii elevii descopere ca in
digestia intestinala
participa trei sucuri
digestive:bila, sucul
pancreatic si sucul Conversatia
C2 Profesorul solicita intestinal Fise
elevilor pe baza Observatia Manual
manualului sa descoperire
enumere -elevii citesc , raspund a planse 25’
C3 componentelor la intrebari si isi
sucurilor digestive noteaza in caiete Invatarea
prin
cooperare
C4 Profesorul dirijeaza -elevii citesc,raspund la Explicatia
invatarea cu privire intrebari si noteza in Invatarea
la aspectele legate de caiete prin
descoperire
digestia
intestinala,noteza pe
tabla transformarile
chimice ale
substantelor
C5 organice sub
actiunea enzimelor si
procesele -pe baza cunostintelor Conversatia
desfasurate la nivelul acumulate elevii orala
intestinului gros definesc procesul de
digestie intestinala
avand ca rezultat
formarea de nutrimente
-elevii definesc
notiunea de defecatie
6 Fixarea Profesorul imparte Elevii vor rezolva fisa conversatia Fise 8’ Scrisa
cunostintelor fise de lucru cu de lucru Coi flip orala
privire la digestia chart
intestinala
7 Evaluarea Face aprecieri 2’
verbale asupra
prestatiei elevilor
Se apreciaza cu note
participarea elevilor
la lectie