Sunteți pe pagina 1din 10

Planul de afaceri

Fişa de Aplicaţii Nr. 0


0. Scurta descriere a afacerii
- Descrierea ideii de afaceri
- Descrierea firmei (denumire firma, forma juridică, data înfiinţării, domeniul de activitate)
- Descrierea echipei manageriale
- Descrierea produselor / serviciilor

Page | 1
Planul de afaceri

Fişa de Aplicaţii Nr. 1


1 . Viziunea şi misiunea afacerii
1. Viziunea afacerii: Ce/cine vreau să fiu?

2. Misiunea afacerii: Cum facem să îndeplinim viziunea?

3. Care sunt valorile noastre?

Page | 2
Planul de afaceri

Fişa de Aplicaţii Nr. 2

2. Obiectivele și strategia afacerii


1. Stare actuală
Analiza SWOT  
Intern

Extern

2. Stare finală
Obiectivele afacerii (SMART)

3. Strategia afacerii
Diferențiere

Poziţionarea afacerii cu privire la costuri

Concentrare (timp/cost/calitate)

Page | 3
Planul de afaceri

Fişa de Aplicaţii Nr. 3


3. Segmentarea pieței și alegerea pieței țintă
Segmentarea pieței
1. Descrieţi consumatorii care au interes pentru afacerea/produsul/serviciul oferit?

2. Există consumatori care au venit suficient pentru a cumpăra produsul/serviciul oferit? Daţi
exemple concrete.

3. Exista acces facil la piaţa de desfacere a produsului/serviciului oferit? Detaliati.

Alegerea pieței țintă


1. Variabile de segmentare a pieței 2. Segmente de piață

Piața țintă

Page | 4
Planul de afaceri

Fişa de Aplicaţii Nr. 4


4. Concurența
1. Identificarea concurenților
Competitori majori

Puncte forte ale competitorilor

Puncte slabe ale competitorilor

2. Avantaje și dezavantaje ale afacerii dumneavoastră


Preț:

Calitate:

Termen de livrare:

Modalități de plată:

Servicii clienți:

Altele:

Page | 5
Planul de afaceri

Fişa de Aplicaţii Nr. 5


5. Produsul
Obiectiv: Identificarea avantajelor și dezavantajelor produselor/serviciilor oferite de
dumneavoastră, în comparație cu reprezentanții competiției.

Descrierea produsului sau a serviciului

Nevoile satisfăcute de către produsul sau serviciul respectiv.


Notă: este important să identificați nevoile clienților din punctul lor de vedere, nu din al
dumneavoastră.

Servicii sau produse similare și/sau substitute ale acestora

Avantajele produselor sau ale serviciilor oferite de dumneavoastră

Dezavantajele produselor sau ale serviciilor oferite de dumneavoastră

Page | 6
Planul de afaceri

Fişa de Aplicaţii Nr.6


6. Estimare costuri
1. Costuri directe Lei

- Cheltuieli achiziții

- Cheltuieli cu materii prime

- Cheltuieli cu forța de muncă

- Cheltuieli de transport

- Cheltuieli de livrare

- Cheltuieli de stocare

Total costuri directe (lei) Lei

2. Costuri indirecte

- Utilități

- Asigurări

- Chirie

Total costuri indirecte

Total costuri estimate

Page | 7
Planul de afaceri

Fişa de Aplicaţii Nr. 7


7. Lista de activităţi
Gândiţi-vă la primul an de funcţionare al afacerii. Identificaţi 10 activităţi importante pe care
le veţi realiza.

Nr. Denumire activitate Descrierea generală a sarcinilor de muncă

10

Page | 8
COMPETENŢE ANTREPRENORIALE

Graficul Gantt
Stabiliţi legătura dintre activităţi, durata fiecăreia şi poziţionaţi-le în timp

Luni calendaristice
Nr. Activitate durata
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

10

Page | 9
COMPETENŢE ANTREPRENORIALE

Fişa de Aplicaţii Nr. 8


8. Previziunea financiară- Bugetul previzionat
Previzionaţi, pentru primul an de funcţionare a afacerii, veniturile care vor fi obţinute şi
cheltuielile care vor fi realizate.
Profit & Pierdere estimate la finalul primului an de funcţionare
1. Venituri

• …
• …
• …

2. Costul bunurilor vândute


• …
• …
• …
• …
• …
• …
3. PROFIT BRUT
4. Cheltuieli de operare

Cheltuieli de marketing
• …
• …
• …
• …
Cheltuieli administrative
• …
• …
• …
• …
Total cheltuieli de operare
5. PROFIT NET ÎNAINTE DE TAXE
Taxe
• …
• …
6. PROFIT & PIERDERE NETĂ

Page | 10

S-ar putea să vă placă și