Sunteți pe pagina 1din 2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SF.

GHEORGHE”
CRAIOVA
Prof. VELIȘCU MIHAELA

GRAFICUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE


„ SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!” 30 martie -04 aprilie 2020
unității Denumire

Ziua/ora/clasa Numele și Locul de Parteneri Obiective


prenumele desfășurare
cadrelor
didactice
implicate în
Școala Gimnazială „Sf. Gheorghe” aCraiova

Titlul activității propuse L M Mi J V 2020


CLASA a III-a C 30.03. 31.03. 01.04. 02.04. 03.04.
2020 2020 2020 2020 2020
1.Prezentare ppt 8-12 Prof.Velișcu Școala -medicul Conştientizarea
,,Gripa și coronavirusul”- Mihaela Gimnazială școlii rolului unei
Măsuri de protecție „Sf. Dr.Opran igiene
Gheorghe” Tatiana corespunzătoare
-sala de pentru protejarea
clasă organismului de
virusuri

2.,,Dl. Goe”-vizionarea unui 8-12 Prof.Velișcu Casa - Cultivarea


spectacol de teatru pentru Mihaela Studenților producător respectului pentru
copii Prof.Simion M.Matei artă şi cultură
Lidia
3.Concurs 8-12 Profesori Școala -alte unități Creşterea
“Fii inteligent …la învățământ Gimnazială școlare motivaţiei pentru
matematică” primar „Sf. (concurs studiu şi
Gheorghe” național) participare ;
Craiova
4.Tradiţii şi obiceiuri de Paşte 8-12 Prof.Velișcu Școala Cultivarea
Încondeieri de ouă Mihaela Gimnazială dragostei şi a
Prof.Bîrnea „Sf. respectului pentru
Daniela Gheorghe” tradiţii
Prof.Pitiș Craiova
Eugenia -sala de clasă
8-12 Prof.Velișcu Școala -părinții Cultivarea
Gimnazială

Micii
Mihaela elevilor spiritului civic
Prof.Simion „Sf. din clasa a Dezvoltarea
Lidia Gheorghe” III-a C spiritului de
Craiova echipă și a

gospo
-sala de clasă
responsabilității
personale și
colective

dari
5.”Micii gospodari”-
activități de ecologizare și
pavoazare a sălii de clasă

Prof.VELIȘCU MIHAELA