Sunteți pe pagina 1din 3

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SIBIU

OLIMPIADA DE LIMBĂ, COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ


- CLASA a VII - a – şcoli cu predare în limba română
21 IANUARIE – ETAPA LOCALĂ

o Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.


Timpul destinat lecturii critice a textelor - 30 minute
Timpul destinat redactării răspunsurilor - 90 minute
Total : 120 de minute
Fiecare concurent poate gestiona timpul total afectat probei, în funcţie de ritmul individual de lucru.

Citeşte cu atenţie următoarele fragmente: (30 de minute)


A. Azi am văzut, înfiripată, fiinţa ploii mlădioase:
Avea o haină cenuşie şi foşnitoare de mătase.
Purta pe umeri mii de lanţuri subţiri, de-argint, până la brâu,
Dar le zvârlea pe rând, în treacăt, pe apa turbure de râu. [...]
Lângă răzoare, prin grădină, trecea foşnind de-atâtea ori!
Şi răsturna cu poala rochii, pe brazdă proaspetele flori.[...]
Dar ploaia cea strălucitoare, pe umăru-i, ca un urcior,
Întunecat şi plin de apă, purta neistovitul nor.
Şi-n toate inimile noastre, pe rând, trecând ca un paharnic,
Turna ca-n cupe fără număr, dintr-însul, plânsul cel zadarnic.
(Alice Călugăru, Ploaia)
B.
Torţile nopţilor s-au dezlegat,
Plouă cu cofa peste munţi şi peste sat.
Mătcile seci şi închise-acum fierb,
Pământul cu guri pârjolite s-adapă
Galbene fumuri se-nvălură-n ierbi,
Parcă-s vulcani de vapori şi de apă.
Cu rodnice tălpi dintr-o luni până miercuri,
Ploaia dansat-a pe sat şi pe munţi;
Cu priviri înecate în vinete cercuri,
Sătenii-n ogrăzi au primit-o tăcuţi,
Păreau că primesc nunţi cu nuni şi mirese,
Descoperiţi pe la porţi cum şedeau,
Învăliţi între pâcle rotunde şi dese,
Ce prin suliţa ploii la cer se suiau.
Fulgere albe pe boltă-mbinate
Iviră un joc de lumină, solemn,
Copacii-şi umflau, gâlgâind printre tunete,
Vinele lungi şi uscate de lemn...
(Nicolae Labiş, După secetă)

Alege una dintre variantele de subiect propuse mai jos şi răspunde corect
tuturor cerinţelor formulate în sarcinile de lucru, în varianta aleasă.
Atenţie! Nu ai voie să rezolvi ambele subiecte. Trebuie să optezi pentru cel
care îţi place mai mult.
VARIANTA I
A. LECTURA (80 de puncte)

I. Înţelegerea textului (16 puncte)


1) Rescrie, din fiecare text, câte două cuvinte folosite cu sens figurat. 4 puncte
2) Explică, în 6-8 rânduri, semnificaţia următorului enunţ: Azi am văzut, înfiripată, fiinţa ploii
mlădioase. 12 puncte

II. Scriere despre textul literar (25 de puncte)


Redactează o compunere (15-20 de rânduri) în care să comentezi modul în care este
dezvoltat motivul literar al ploii în cele două texte-suport.

III. Scriere imaginativă (25 de puncte)


Scrie o compunere descriptivă, de 25-30 de rânduri, cu titlul Natura, o armonie de culori şi
sunete, în care să inserezi şi următoarele structuri: plânsul cel zadarnic, Pământul cu guri pârjolite,
joc de lumină.
Pentru a obţine punctajul maxim, vei avea în vedere următoarele repere:
o respectarea relaţiei dintre titlu şi conţinutul compunerii;
o utilizarea unui mod de expunere adecvat cerinţei;
o introducerea în compunere a tuturor structurilor indicate;
o utilizarea, în compunere, a patru figuri de stil / procedee stilistice diferite;
o viziunea originală asupra temei propuse.

REDACTARE: pentru ambele compuneri – II şi III vei primi 14 puncte repartizate astfel: unitatea compoziţiei – 2 puncte;
registrul de comunicare, stilul şi vocabularul – 3 puncte; coerenţa textului – 2 puncte; ortografia – 3 puncte. (0-1 greşeli-3p.;
2-3 greşeli-2p.; 4 greşeli-1p.; peste 4 greşeli-0p.); punctuaţia şi aşezarea în pagină – 2 puncte; creativitate şi originalitate –
2 puncte.

B. PRACTICA RAŢIONALĂ ŞI FUNCŢIONALĂ A LIMBII (10 puncte)


1) Scrie un enunţ în care cuvântul noapte să fie metaforă. 4 puncte
2) Scrie un dialog imaginar, de 4-6 replici, între Cer şi Pământ, respectând caracteristicile
acestui tip de comunicare. 6 puncte

C. ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII (20 de puncte)


1) Scrie câte un sinonim pentru fiecare dintre cuvintele: neistovitul, pârjolite. 6 puncte
2) Se dă următorul fragment:
Şi-n toate inimile noastre, pe rând, trecând ca un paharnic,
Turna ca-n cupe fără număr, dintr-însul, plânsul cel zadarnic.
Selectează, din acest fragment, două cuvinte prin care să ilustrezi două mijloace interne de
îmbogăţire a vocabularului. 6 puncte
3) Construieşte o frază în structura căreia vei include:
o verbul a tuna folosit cu sens figurat;
o un nume predicativ multiplu. 8 puncte

Notă! Se acordă 10 puncte din oficiu.


Total: 120 de puncte
VARIANTA a II-a

A. LECTURA (80 de puncte)

I. Înţelegerea textului (16 puncte)


1) Transcrie, din fiecare text-suport, câte două imagini artistice diferite. 4 puncte
2) Explică, în 6-8 rânduri, semnificaţia următoarelor versuri:
Sătenii-n ogrăzi au primit-o tăcuţi,
Păreau că primesc nunţi cu nuni şi mirese 12 puncte

II. Scriere despre textul literar (25 de puncte)


Redactează o compunere (15-20 de rânduri) în care să comentezi modul în care este
dezvoltat motivul literar al ploii în cele două texte-suport.

III. Scriere imaginativă (25 de puncte)


Scrie o compunere descriptivă, de 25-30 de rânduri, cu titlul Natura, o armonie de culori şi sunete,
în care să inserezi şi următoarele structuri: plânsul cel zadarnic, Pământul cu guri pârjolite, joc de
lumină.
Pentru a obţine punctajul maxim, vei avea în vedere următoarele repere:
o respectarea relaţiei dintre titlu şi conţinutul compunerii;
o utilizarea unui mod de expunere adecvat cerinţei;
o introducerea în compunere a tuturor structurilor indicate;
o utilizarea, în compunere, a patru figuri de stil / procedee stilistice diferite;
o viziunea originală asupra temei propuse.

REDACTARE: pentru ambele compuneri – II şi III vei primi 14 puncte repartizate astfel:
unitatea compoziţiei – 2 puncte; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul – 3 puncte; coerenţa
textului – 2 puncte; ortografia – 3 puncte. (0-1 greşeli-3p.; 2-3 greşeli-2p.; 4 greşeli-1p.; peste 4
greşeli-0p.); punctuaţia şi aşezarea în pagină – 2 puncte; creativitate şi originalitate – 2 puncte.

B. PRACTICA RAŢIONALĂ ŞI FUNCŢIONALĂ A LIMBII (10 puncte)


1) Scrie un enunţ în care substantivul inimă să fie metaforă. 4 puncte
2) Scrie un dialog imaginar, de 4-6 replici, între Cer şi Pământ, respectând caracteristicile
acestui tip de comunicare. 6 puncte

C. ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII (20 de puncte)


1) Rescrie, din fiecare text, câte un cuvânt din câmpul semantic al cuvântului ploaie.6 puncte
2) Se dă următorul fragment:
Şi-n toate inimile noastre, pe rând, trecând ca un paharnic,
Turna ca-n cupe fără număr, dintr-însul, plânsul cel zadarnic.
Selectează, din acest fragment, două cuvinte prin care să ilustrezi două mijloace interne de
îmbogăţire a vocabularului. 6 puncte
3) Construieşte o frază în structura căreia vei include:
o un verb la diateza pasivă;
o o locuţiune substantivală. 8 puncte

Notă! Se acordă 10 puncte din oficiu.


Total: 120 de puncte

S-ar putea să vă placă și