Sunteți pe pagina 1din 2

Diagrama cauzelor şi a efectului

Metoda este ideală pentru modulele de ,,Supravegherea şi controlul calităţii mediului,,


module studiate la clasa a XII- a calificarea Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului.
Metoda este recomandatî pentru că pune în evidenţă izvoarele şi cauzele majore şi cele
secundare ale efectului de poluare.
 Profesorul este acela care formează echpele de lucru şi stabileşte problema de discutat;
 Lecţia: Efectele poluării aerului asupra atmosferei
Modulul: Supravegherea şi controlul calităţii aerului (sursa: Popescu M., 2007)
Clasa a XII-a
 Efectele : Efectul de seră
Distrugerea stratului de ozon
Încălzirea globală
 Se formează 3 grupe, fiecare va analiza un efect;
 Înregistrarea cauzelor descoperite se trec pe tablă;
 Se examinează listele cu cauzele;
 Stabilirea concluziilor şi importanţei cauzelor majore.

EXEMPLU:

CÂND? Când sunt emise UNDE? În atmosferă CINE?Surse naturale


în aer gaze de ardere Surse artificiale
Când sunt emise
metale toxice
EFECTUL DE SERĂ

Asemănător se completează şi celelalte cauze majore şi minore, corespunzătoare


întrebărilor DE CE?, CE?, CUM?, care conduc la efectul dat. Se verifică modul ăn care se face
diferenţa între cauzele majore şi cele minore şi dacă ele sunt trecute corect în diagramă. Se
ajunge astfel la rădăcina fenomenului produs. (sursa: Berca M., 2000)
Folosind metodele interactive la modulele de specialitate elevii vor fi mai implicaţi în
activitatea de învăţare pentru că, individual li se solicită să rezolve anumite sarcini care pe lângă
faptul că devin atractive îi şi ajută la fixarea cunoştinţelor, ei înşişi descoperind de multe ori
răspunsurile şi explorând singuri caută cele mai bune soluţii de rezolvare. Astfel învăţarea nu va
mai fi o corvoadă ci un proces plăcut, implicant şi accesibil tuturor. Se va dezvolta mai mult
încrederea şi respectul pentru colegi, spiritul de echipă, iar învăţarea va deveni mai eficientă şi
mult mai durabilă.